Ze bestoken de wereld met fantastische fabels over hun geschiedenis

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 september 2012) (Laatste bewerking: 5 november 2016)

Hoe krankzinnig de argumenten van de vertegenwoordigers van het PLO-bewind in Ramallah zijn met betrekking tot het claimen van recht op het land en de Joodse heilige plaatsen, magblijken uit de uitspraak van de minister van Religieuze Zaken Machmoud al-Habash in een interview met het IsraŽlische Channel 10 News. Deze fantast beweert dat de Westelijke Muur of Klaagmuur, die wereldwijd wordt erkend als de heiligste plaats van het Jodendom, tot de ĎPalestijnení behoort: ďElk stuk grond dat IsraŽl in 1967 bezette, behoort tot de Palestijnse staat waaronder alle heilige plaatsen, met inbegrip van de Aksa moskee de Buraq Muur (de islamitische benaming voor de Klaagmuur). Dit alles zal onder Palestijnse soevereiniteit komenĒ aldus al-Habash. Ze verlangen iets terug wat nooit van hen is geweest. Al- Habash stelde voorts, dat onder PLO-soevereiniteit de vrijheid van godsdienst zou worden beschermd en het de Joden zal worden toegestaan ​om op die plaats te blijven bidden zonder angst voor vervolging. Dat is in strijd met wat zijn baas terreurleider Abu Mazen verkondigd dat de toekomstige PLO-staat etnisch gezuiverd moet worden van alle Joden.

Fantast Machmoud al-Habash

De geschiedenis van het islamitische Jeruzalem begon bij de verovering van de stad in 638 n.Chr. door Arabische moslims onder leiding van kalief Omar. Hij lijfde Jeruzalem bij het Arabische rijk in onder de Arabische naam "Al-Qoeds esh Sjarief" (het verheven heiligdom) en begon te bouwen aan de naar hem genoemde moskee, waarin op een inscriptie te lezen staat dat dit gebouw voltooid werd in het Mohammadaanse jaar 72. Dit wil zeggen 691 na.Chr., welk jaar viel onder de regering van Kalief Abdel-Malik. De beide belijders van de Islam Omar en Malik bouwden een Ďgruwel der verwoestingí (Dan.11:31 e.a.) op de plaats waar zowel de 1ste als de 2e Tempel hebben gestaan, de ďTroon des HerenĒ dus. Beide waren kleinzoons van Ezau en derhalve aartsvijanden van IsraŽl (Jakob) en droegen beide Edomitische namen. De Islam is een uitvloeisel van de erfelijke naijver van de gepasseerde eerstgeborene IsmaŽl, ten opzichte van Izaak en werd de grote vervolger van de nakomelingen van Jakob.De Tempelberg wordt in het Arabisch "Haram-esh Sjarief" (het waarachtige heilige) genoemd.

Kalief Abdel-Malik had het echter in eerste instantie niet slecht voor met het Joodse volk want hij schonk hen de erfrechten voor de bewaring en verzorging van de Tempelberg.   Als tegenprestatie kregen zij vrijstelling van de belasting die aan alle niet-Moslims was opgelegd.

Door de eeuwen heen hebben de islam, noch de inwonende Arabieren in het Heilige Land, Jeruzalem opgeŽist als hoofdstad van het een of ander Arabisch rijk. Daar heeft nooit iemand, geen moslim ter wereld, een woord over gezegd. Maar sinds de staat IsraŽl een feit is, is ook de claim van de islam gekomen op land en stad. Het probleem van de islam was dat men noch historisch, noch op een andere wijze bij de stad Jeruzalem betrokken was geweest. Men bedacht daarom een mystiek bezoek van Mohammed aan Jeruzalem, teneinde daarmee aanspraken voor de moslims op de stad te kunnen opeisen. Men verzon het verhaal dat Mohammed in Mekka door de engel ĎGabriŽlí gewekt zou zijn enhem de opdracht gaf in de nacht een reis naar het paradijs te maken. Als voorbereiding voor de tocht sneed GabriŽl Mohammeds lichaam open en waste zijn hart. Weer in hem teruggelegd, was het gevuld met geloof en wijsheid. Toen hij weer dichtgenaaid en klaar voor de reis was, besteeg Mohammed een magische merrie, el Buraq genaamd. Dit ongelofelijke dier had het gezicht van een vrouw, het lichaam van een muildier en de staart van een pauw en kon met ťťn stap de afstand zover het oog kon zien, afleggen.

Jeruzalem 1844

Vergezeld door GabriŽl, die mee vloog, had Mohammed nauwelijks tijd nodig om het ,,Buitenste BedehuisĒ te bereiken. Het ,,Buitenste BedehuisĒ is een raadselachtige uitdrukking in de koran, zonder verdere uitleg. De islam beweert dat hiermee de stad Jeruzalem is bedoeld, maar deze stad wordt nooit met name genoemd in de Koran. In het fabel arriveerde Mohammed in Jeruzalem, bond zijn paard aan de Klaagmuur en ging vervolgens naar de Tempelberg. Hier ontdekte hij de Rots waar Abraham voorbereidingen getroffen zou hebben om zijn zoon "IsmaŽl" te offeren. Mohammed sprong vervolgens van de Rots op een ladder van licht, die hem naar het paradijs leidde. De Rots begon Mohammed te volgen, maar GabriŽl beval hem te blijven liggen en hij gehoorzaamde. Opnieuw op zijn paard gezeten, reed Mohammed door de Ďzeven hemelení. Op ťťn bepaald punt ging hij de patriarchen, de profeten van het Oude Testament en de engelen voor in gebed. Mozes wordt omschreven als een man met een gezonde gelaatskleur en Jezus als een man van gemiddelde lengte en sproetig. Abraham blijkt het spiegelbeeld van Mohammed geweest te zijn. Nadat hij alle wijsheid van Salomo verkregen had, zou hij ook door Allah persoonlijk zijn uitgenodigd.

Allah wilde dat zijn onderdanen vijfendertig maal per dag tot hem zouden bidden, maar Mohammed wist hem op de meer praktische gedachte van vijf maal per dag te brengen. Mohammed keerde nog dezelfde nacht naar Mekka terug. Aan deze fabel is niets verkeerd als hij als fabel begrepen zou zijn. Maar in de gecompliceerde, verwarde en fantasierijke Arabische geest werd dit verhaal als absolute waarheid beschouwt.De grote moslimmassa en hun geestelijken gaan van het rotsvaste standpunt uit dat dit letterlijk zo gebeurd is. En zo werd Jeruzalem bij de islamitische godsdienst betrokken. Het verhaal is echter niet meer dan een verzinsel want Mohammed blijkt nooit in Jeruzalem te zijn geweest.En zo zijn de theologische mythen van de islam uitgegroeid tot een grote historische zwendel.

De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 n.Chr., stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee.

De Al Aksa moskee. Van oorsprong een Byzantijnse kerk

Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de Koran schreef, want hij was toen al lang dood. Diverse onderzoekers hebben al lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis "zoals genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem.Desondanks houdt men de leugen in stand dat Mohammed ooit Jeruzalem bezocht zou hebben. Sommige westerse onderzoekers twijfelen er zelfs aan of hij echt heeft geleefd. Er bestaan geen islamitische bronnen over het leven van Mohammed. Hij komt uitsluitend voor in de religieuze literatuur van de islam en niet in verslagen van bijvoorbeeld reizigers en andere tijdgenoten.

Op 5-8-2003 schreef Ahmed Muhammed Arafa, een columnist van het Egyptische weekblad Al-Qahira, dat de islamitische bewering dat Mohammedís nachtelijke uitstapje van Mekka naar Jeruzalem, berust op een verkeerd uitleggen van een enkel vers uit de Koran. Arafa beweert ook dat deze trip van de profeet hem van Mekka naar Medina heeft gebracht. Er bestaat volgens de schrijver geen enkel historisch noch religieus bewijs voor de bewering dat het om Jeruzalem gaat. Het verhaal is ontstaan door rivaliteit tussen religieuze fanatiekelingen in Jeruzalem en andere heilige islamitische plaatsen. Arafa bevestigd met zijn uitspraken wat anderen voor hem ook al hebben gemeld dat de Mohammedís bezoek aan Jeruzalem niets anders is dan een sprookje. ,,De moskee die Mohammed bezocht zou hebben in Jeruzalem bestond in zijn tijd niet eensĒ aldus Arafa.

 

Wetenschappers die onderzoek verrichten op 's werelds oudste koran, waarvan delen werden ontdekt bij de Britse stad Birmingham, komen tot een schokkende bevinding dat de manuscripten wel eens geschreven zouden kunnen zijn voordat Mohammed ten tonele verscheen. Wetenschappers menen zelfs dat hierdoor wellicht de beginperiode van de islamitische beschaving herschreven moet gaan worden, zo schrijft The Mail Online. De koran-hoofdstukken zijn geschreven op perkament van dierenhuiden en dateren van ongeveer 1400 jaar geleden. Volgens historicus Tom Holland "destabiliseert" het onderzoek het idee dat er iets met zekerheid valt te zeggen over hoe de koran verscheen. Keith Small, een wetenschapper van Oxford, zegt dat de mogelijke ontdekking aansluit bij eerdere theorieŽn. Daarin gaat men ervan uit dat Mohammed en zijn volgers een reeds bestaande tekst aanpasten aan hun eigen reli-politieke agenda, in plaats van dat - wat moslims geloven - de islamitische profeet de religie van de vrede door Allah ingefluisterd kreeg.

 

Robert Spencer, de oprichter van o.a. 'Jihad Watch' en bekend van tien door hem geschreven boeken, elf monografieŽn en honderden artikelen over de Jihad en islamitisch terrorisme, inclusief de New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) en ďThe Truth about MuhammadĒ, twijfelt in zijn laatste boekďDid Muhammad Exist? An Inquiry Into Islamís Obscure OrigindĒ zelfs over het bestaan van Mohammed. Volgens Spencer zijn er geen historische bronnen die het bestaan van Mohammed bevestigen. Volgens Spencer is er werkelijk niets met zekerheid over hem te zeggen. Zelfs 60 jaar nadat hij gestorven zou zijn werd er in de historische annalen van zowel de Arabische veroveraars als de veroverde volken geen enkele melding van hem gemaakt. Natuurlijk hebben de veroveringen wel degelijk plaatsgevonden, maar noch de veroveraars, noch de veroverden noemden ook maar ťťn keer de islam, Mohammed of de Koran. Dus geen van deze drie zaken bestonden nog, 60 jaar na zijn dood. Wat Mohammed betreft heerst er in de decennia na zijn leven een enorme stilte. En dat is heel vreemd, omdat de Arabieren in die tijd wel degelijk het Midden Oosten, Noord Afrika, India, PerziŽ en Spanje veroverden. Maar in al die tijd geen woord over Mohammed. Ook werden ze door de volken die ze veroverden nooit moslims genoemd, wel bijvoorbeeld Saracenen of de mujaherun. Maar nooit moslims! Nergens ook maar ťťn hint dat deze mensen een boek, een profeet of een nieuwe religie hadden. ďDit moet je echter niet hardop zeggen en geen historische vragen stellen want ben je je leven niet meer zekerĒaldus Spencer. Klik hier voor een video van David Wood waarin 50 redenen worden genoemd waarom Mohammed geen profeet was.

Vervolg geschiedenis Jeruzalem

Een inscriptie uit het vroege islamitische tijdperk maakt duidelijk dat de Rotskoepel destijds Al-Makdaz heette, ofwel 'de Tempel'. De Arabische inscriptie werd gevonden in een moskee in het dorp Nuba, ten noordwesten van Hebron. Volgens de IsraŽlische archeologen Asaf Avraham en Peretz Reuven stamt de unieke inscriptie in de gebedsnis, genaamd Muchrab, uit de tiende eeuw. Eeuwenlang was het de in het land wonende moslims duidelijk dat in Jeruzalem ooit de Joodse Tempel heeft gestaan. Bovendien schrijven islamitische bronnen uit diezelfde tijd de Rotskoepel vaak als Beit-Al-Makdaz, oftewel het Huis van de Tempel. Naast deze vondst werd enkele dagen eerder een papyrus uit de tijd van de eerste Joodse Tempel gevonden met daarop de vroegste buiten-Bijbelse vermelding van de naam Jeruzalem. In 1099 werd dze Rotskoepel veranderd in een kerk en werd de Al-Aksa moskee het hoofdkwartier van de Tempeliers. Na minder dan een eeuw werd in 1187 Jeruzalem opnieuw veroverd door Saladin. Deze gebeurtenis was van grote betekenis voor de moslimwereld en vergrootte haar invloed. De Rotskoepel en de Al-Aksa moskee werden weer veranderd in moskeeŽn en veel christelijke gebouwen werden voor islamitische doelen gebruikt.

Tijdens de juni oorlog van 1967 kreeg IsraŽl de Tempelberg weer in bezit, maar gaf Moshe Dayan vlak daarna tot verbazing van velen, w.o. de Arabieren, het gezag van het Tempelplein over aan de Waqf, de Islamitische Raad.

Mosje Dayan (midden) in Jeruzalem na de verovering van de stad op de Jordaanse bezetters in juni 1967

Volgens woordvoerders van de Waqf, de islamitische autoriteit die toezicht houdt op de Tempelberg, is er geen discussie mogelijk over de vraag wie het meeste recht heeft op de ĎHaram-esh Sjariefí (Tempelberg). Allah heeft het aan de moslims gegeven en daarover zullen nooit onderhandelingen meer plaatsvinden: ,,wij zullen onder geen enkele voorwaarde toestaan dat er een nieuwe Tempel voor de Joden wordt gebouwd op onze heilige plaatsĒ, aldus een woordvoerder. Ze ontkennen zelfs dat er ooit een Tempel op het Tempelplein heeft gestaan en zeggen dat de Joodse claim op de Tempelberg is gebaseerd op pure fantasie. Maar de Waqf gaf in 1925 een brochure uit voor bezoekers van de Tempelberg, waarin het de identiteit van deze plaats vastlegde, door te stellen dat het Ďonomstreden vaststaat dat dit de plaats is waar de Tempel van Salomo heeft gestaaní.

Izzat al-Rishaq, lid van de terreurbeweging Hamas, zei in augustus 2015 op de Palestijnse televisie: ĎDe Al-Aqsamoskee in Jeruzalem is onlosmakelijk verbonden met het islamitische geloof en godsdienst.íHij waarschuwde voor de camera dat de Joden van plan zijn om een Tempel in Jeruzalem te bouwen en zei: ĎDit voornemen berust op de grootste leugen aller tijden. Het is gewoon waanzin! Alsof er ooit een Joodse Tempel zou hebben bestaan in Jeruzalem.íNet als deze dwaalgeest ontkennen alle prominente Palestijnse politici en vrijwel de gehele Palestijnse bevolking de Joodse geschiedenis als ťťn groot verzinsel en als pure geschiedvervalsing. De IsraŽlisch-Arabische academicus Hamudi uit Wadi Ara zei tegen IsraŽl Today: ĎDe leugen is hardnekkiger dan de waarheid. In de islam is het gebruikelijk om leugens te verspreiden over de vijand, en om nieuwe waarheden te creŽren ter versterking van de religie. De meerderheid van de Palestijnse bevolking slikt iedere fabel die hun op de mouw wordt gespeld.í

Het ontkennen van het bestaan van de Tempel is een absurd fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt als propagandamiddel. Zo beweerde de Palestijnse onderzoeker Mohammed Hijazi op de Palestijnse televisie: ĎTwintig jaar heeft IsraŽl onder het fundament van de Tempelberg gegraven. Ze hebben duizenden onderzoeksprojecten gedaan om de Tempel van Salomo te vinden, maar ze hebben tot nu toe geen enkel overblijfsel kunnen vinden.í

PLO-politici en islamitische geestelijken vervalsen met opzet de Joodse geschiedenis van Jeruzalem om ze daarmee het recht op de stad en het Tempelplein te ontzeggen. Op 11 mei 2012 zei de voormalige Moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri op Al-Arabiya TV, dat er in Jeruzalem geen plaatsen zijn die heilig zijn voor Joden: ,,Al vele jaren zijn ze aan het graven naar archeologische resten, maar ze hebben nog nooit iets gevonden. In de hele stad is er geen enkele steen, die naar de Joodse geschiedenis verwijst. Ons recht daarentegen is heel duidelijk. Ons behoort deze plaats toe sinds 1500 jaar. De Joden weten niet eens waar hun Tempel precies stond. Daarom erkennen wij hier ook geen enkel recht van hen, noch onder de aarde noch daarboven. Ook in de Klaagmuur is geen enkele steen die iets met de Joodse geschiedenis te maken heeft. Sinds 1930 heeft een comitť van de volkenbond bevolen de Joden daar te laten bidden, opdat zij rustig zouden zijn, maar in geen geval heeft het erkend, dat het hun toebehoort.Ē Vanaf zijn benoeming door aartsterrorist Jasser Arafat in 1994, heeft Ikrima Sabri zich bezig gehouden met het verspreiden van leugens en riep hij met regelmaat op tot vernietiging van de staat IsraŽl en de uitroeiing het Joodse volk.

Haatzaaien is aan de orde van de dag

Haatprediker Sjeik Nawada zei in mei 2015 in een preek in de Al-Aqsamoskee op het Tempelplein:íAl-Quds (Jeruzalem) is een islamitische stad en dat kunnen de zionistische veroveraars, ondanks alle moeite die ze doen, nooit veranderen. Vroeg of laat zal Al-Quds het zionistische stof van zich afschudden. Dan zal Al-Quds weer de Stad van de Vrede zijn.í Een van de gevaarlijkste dingen de PLO-leiders en de door hen gecontroleerde media propageren, is wel dat elke moslim de religieuze plicht heeft IsraŽl te vernietigen enPalestina moet bevrijden. De moefti van het terreurbewind in Ramallah, sjeik Muhammad Hussein, zei in mei 2015 tegen een aantal moslimgeleerden: ĎHet land Palestina is waqf (een term die wordt gebruikt voor grondgebied dat volgens islamitisch recht niet mag worden afgestaan aan niet-moslims). Het mag niet afgestaan of verkocht worden. Het is de plicht van de leiders van islamitische naties en hun burgers, om Palestina en Jeruzalem te bevrijden.í Deze sjeik is door Abu Mazen persoonlijk als moefti aangesteld en zou Ďgematigdízijn. Dergelijke opmerkingen zijn schering en inslag in moskeeŽn,en IsraŽl komt daat al jaren tegen in opstand, maar de wereldleiders zwijgen. De propagandistische uitspraken inspireren de PLO-televisiemakers en doen alle mogelijke moeite de uitspraken van hun politieke leiders te overtreffen. De populaire tv-presentator Imad Hamato zei bijvoorbeeld:íDe mensheied zal nooit in vrede kunnen leven zolang de Joden dit land besmeuren met hun vreselijke corruptie. Een oude man zei eens tegen mij: ďAls twee vissen in de zee met elkaar ruzie hebben, dan komt dat vast en zeker door de Joden.Ē

Sjeik Khaled Al-Mughrabi onderwijst twee maal per week zijn volgelingen in de Al Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem in de leer van Islam. Zijn preek op 29 mei 2015 trok de aandacht van PMW en tevens van het Simon Wiesenthal Center nadat zijn preek op Youtube werd geplaatst waarin hij van leer trekt tegen het Joodse volk, hier en nu en in alle tijden.

matsesBoek in het Arabisch hoe de Joden het bloed van christenen en moslims aftappen en er Paasbrood van bakken, nog steeds een bestseller in het M-O.

De leugens en samenzweringscomplotten doen de revue in de wekelijkse haatpredikingen van de sjeik waarmee hij systematisch de geesten en de harten van zijn Palestijnse gelovigen in Jeruzalem vergiftigt. In zijn laatste preek herhaalt sjeik Khaled Al-Mughrabi antisemitische oneliners zoals dat de naziís de Joden van Europa verbrandden tijdens de Holocaust omdat ze kinderen ontvoeren om er het Joodse Paasbrood van te bakken. Hij beweerde tevens dat de Joden de Duivel aanbidden, de 9/11 aanslagen op het WTC in New York planden, dat zij de filmindustrie in Hollywood in handen hebben, dat de Joden de Vrijmetselarij controleren die hun vrouwen en kinderen offeren in geheime ceremoniŽn en meer van dit soort vuilspuiterij. Het bloedsprookje is een christen middeleeuwse kwakkel waarin Joden worden beschuldigd van het bloed van kinderen te gebruiken om er de matses, het Joodse Paasbrood, van te maken. De Al Aqsa Moskee wordt gebruikt om de afschuwelijke leugens te herhalen en genocide te legitimeren. Klik hier voor de toespraak van de sjeik in Jeruzalem. De toespraak is origineel in het Arabisch maar werd door PMW voorzien van Engelstalige ondertitels.

Ze hebben volkomen lak aan historische feiten en andere onweerlegbare documenten. Voormalig PLO-gezant in Oostenrijk, dr.Ghazi Hussein, schrijft in het Saoedische dagblad Al Bilad, dat Jeruzalem noch vandaag, noch in het verleden ooit enige verbondenheid met het Joodse volk heeft gehad. Hussein schrijft: ĎJeruzalem is een zeer belangrijke heilige plaats, die al eeuwenlang verbonden is met Arabieren, moslims en christenen. Joden worden niet door hem genoemd. Verder schrijft hij: ĎJeruzalem is de op drie na heiligste stad voor de islam en tevens de geboortestad van Jezus Christus.íKennelijk heeft deze dwaalgeest nooit van Betlehem gehoort als geboorteplaats van Jezus. Verder beweert hij dat Arabieren ongeveer 3000 v.Chr. de fundamenten van de stad hebben gelegd. Maar Abraham leefde rond 2000 v.Chr. Hussein beweert tegen alle bewijzen in, dat er in de Romeinse tijd en ook later, toen de stad door moslims werd veroverd, geen Joden in Jeruzalem woonden. Het doel van zijn betoog is duidelijk: de stad Jeruzalem moet gedurende de hele geschiedenis ĎJudenreinízijn geweest. Maar zelfs Romeinse bronnen vermelden dat de Romeinen de Joden in 70 na.Chr, uit Jeruzalem hebben verdreven als gevolg van de Joodse opstanden.

Om IsraŽl op het politieke toneel te verslaan, moet het PLO-bewind in Ramallah eerst de erfgenaam worden van het historische verleden in Jeruzalem.Omdat daar geen enkel bewijs voor te vinden is, zijn ze genoodzaakt leugen op leugen te verkondigen en zodoende de Joodse geschiedenis van IsraŽl en Jeruzalem te vervalsen voor hun politieke doeleinden en de historische resten te vernietigen. Zo zijn de moslimautoriteiten al jaren bezig overblijfselen van IsraŽls oude cultuurgoed te vernietigen door graafwerkzaamheden in een ruimte die bekend staat als de ďStallen van SalomoĒ. Het puin wat hierbij vrij komt wordt op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Zie ook: http://www.wnd.com/2007/11/44446/

Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg. Die restanten, leveren nu het beste bewijs om de beweringen van de islam over deze heilige plaats te ontkrachten.

 

PLO-terreurbaas Abu Mazen (Mahmoud Abbas) heeft bij herhaling het Joodse recht op Jeruzalem ter discussie gesteld, door het Joodse verleden en het bestaan van de Tempel te ontkennen. Hij zei op 26 februari 2012: ,,Er heeft nooit een Joodse tempel in Jeruzalem gestaanĒ en islamitische geestelijken beweren: ,,Het is een grote leugen van de Joden om te beweren dat er in Jeruzalem een tempel heeft bestaan. Daarom zijn al enige tijd druk bezig met een omvangrijke vernietiging van historische resten op de Tempelberg.Ē De PLO-krant Al Hayat Al Jadida publiceerde op 22 augustus 2012 een toespraak van Mazen waarin hij zei: ,,IsraŽls enige doelen zijn zwarte doelen. IsraŽl wil alleen de Al-Aqsa moskee vernietigen en in plaats daarvan de vermeende tempel bouwen. Daarmee willen de Joden voor eens en altijd alle heilige plaatsen van Christenen en Moslims uit de weg ruimen en Jeruzalem judaÔseren. Er zal geen vrede of stabiliteit met IsraŽl komen, zolang de kolonisten niet uit onze heilige stad en eeuwige hoofdstad van Palestina zijn verwijderd!Ē In dit geval gebruikt Mazen de Joodse terminologie 'eeuwige hoofdstad', maar dan voor Palestina. Dit is niet de eerste keer dat ze de begrippen uit IsraŽls Joodse ontstaansgeschiedenis overnemen.

Het PLO-bewind heeft de Joodse geschiedenis in IsraŽl en Jeruzalem honderden keren ontkend, als onderdeel van haar officiŽle beleid. In een toespraak van Mazen, voorgelezen door zijn adviseur aan de vooravond van IsraŽls Onafhankelijkheidsdag in mei 2011, ontkende hij de geschiedenis van IsraŽl en beweerde ,,het bestaan ​​van een 9000 jaar oude Palestijnse geschiedenisĒ en voegde hieraan toe ,,Netanyahu, u bent een incident in de geschiedenis. Wij zijn het volk van de geschiedenis. We zijn de eigenaars van de geschiedenis.Ē

Er bestaat echter een hele verzameling oude foto's van IsraŽl uit de tijd van het Britse Mandaat. Op de foto's zijn opmerkelijk weinig Arabieren te zien, zeker niet de 1 miljoen, die er volgens het bewind in Ramallah in die tijd woonden en door IsraŽl zijn verjaagd.Nergens te zien! Dat kan ook niet want Palestijnen bestonden er in die tijd nog niet. Waar zijn al die moskeeŽn voor die 1 miljoen Palestijnen? Want wanneer er moslims verschijnen verschijnen er immers ook moskeeŽn! Niet de Joden zijn de indringers maar de zogenaamde Palestijnen. Zij zijn de bezetters van het aloude Bijbelse land.Zij hebben nooit land verloren want dat hebben ze nooit bezeten. De meeste Arabische inwoners van het land kwamen als immigrant, toen ook de Joodse immigratie op gang kwam, die er relatieve welvaart bracht. De Rotskoepel was orgineel een Joodse synagogue, en later een christelijke cathedraal maar veroverd en bezet door moslims die het gebouw veranderden in een moskee. De hele regio werd met de komst van de moslims veranderd in baden van bloed zoals vandaag weer te zien is in onder meer Irak, LibiŽ, SyriŽ en bij islamitische aanslagen in Europa.

De politieke en religieuze leugenaars van het PLO-bewind doen er werkelijk alles aan de geschiedenis van IsraŽl te herschrijven. Zo heeft het Ministerie voor Informatie op 22 november 2010 een Ďwetenschappelijke studieí gepresenteerd waarin wordt beweerd dat de Joden geen enkele historische aanspraak kunnen maken op de Westelijke Muur, (Klaagmuur, ook wel Kotel genoemd). Uitvoerig onderzoek zou hebben uitgewezen dat de Westelijke Muur, integraal onderdeel de Al-Aksa Moskee en de Haram esh-Sharief. De studie is afkomstig van Al-Mutawakel Taha, een Palestijnse dichter en schrijver die verbonden is aan de Fatah beweging van Abu Mazen. Taha heeft eigenhandig dit Ďbewijsmateriaalí opgesteld als zijnde een authentiek historisch document. Volgens deze gelegenheid Ďhistoricusí maakt ,,de zionistische bezetting valse en onterechte aanspraken op deze muur.Ē

Taha benadrukt dat de afgelopen decennia de Joden niet hebben kunnen aantonen dat de muur iets met hun religie van doen heeft. ,,Vele studies die door Joodse deskundigen werden gepubliceerd hebben bevestigd dat er geen enkel archeologisch bewijs is dat de Tempelberg werd gebouwd tijdens de periode van koning Salomo,Ē aldus Taha. Dat deze bewering een pertinente leugen is mag duidelijk zijn. Er zijn in de loop der jaren duizenden archeologische bewijzen gevonden van Joodse aanwezigheid in het land. De Ďstudieí van Taha zou ook hebben uitgewezen dat de Klaagmuur vůůr de Balfour Declaratie van 1917, waarin het Joodse volk dehergeboorte van de Joodse nationaliteit werd beloofd, nooit een plaats van aanbidding voor hen is geweest. Zie hoe anders de waarheid is en hoe gemakkelijk dit soort leugens kunnen worden weerlegd.

†† Biddende Joden bij de Klaagmuur in 1877 en rechts in 1895

Klik hier voor nog veel meer historisch beeldmateriaal en klik hier voor een film uit 1913 met beeldmateriaal uit Jeruzalem. Klik hier voor afbeeldingen van kinderen bij de Klaagmuur omstreeks 1900. Op het 11de Zionistische Congres in augustus 1913 in Wenen, werd een merkwaardige documentaire film getoond over ĎHet Leven van de Joden in het Heilige land í. De producent, Noah Sokolovsky, was dat jaar naar het Heilige Land getrokken en had er twee maanden lang gefilmd in steden, heilige plaatsen en agragrische gemeenschappen. Na de voorstelling in Wenen raakte de film verloren. Echter, in 1997 werd het negatief gevonden in Frankrijk. De 80 minuten durende film werd gerestaureerd en bewerkt door Yaacov Gross. In 2000 werd de film getoond op verschillende Joodse filmfestivals en werd zelfs uitgebreid besproken in The New York Times.

Volgens PLO-historicus Nabil Alqam zijn de Joden wanhopig op zoek naar bewijzen voor hun geschiedenis in het land en zijn ze daarvoor druk bezig,,Palestijnse symbolen te stelen en ze voor hun eigen identiteit uit te buiten en te vervalsen.Ē Saleh Rafat, een lid van het Uitvoerend Comitť van het PLO-bewind, beweerde in november 2009 tijdens een tv-interview dat er op de Tempelberg nooit een Joodse tempel heeftgestaan. En zo bestoken ze de wereld met de meest fantastische fabels over hun geschiedenis. Er zijn in IsraŽl meer dan dertigduizend archeologische plaatsen ontdekt, die samen deel uitmaken van het culturele erfgoed van IsraŽl. Klik ook eens op deze video.

Deze projecten, de vondsten en het werk van de archeologen zijn in archeologische archieven vastgelegd die op internet kunnen worden bekeken door hier te klikken. Er zijn duizenden documenten, landkaarten en fotoís te zien. De talrijke vondsten in het land getuigen van archeologische artifacten voorzien van Hebreeuwse lettertekens en antieke Hebreeuwse namen die vanuit de Bijbel bekend zijn. Interessant is dat er tot nu toe nog nooit een archelogische vondst is gedaan waar de naam ĎPalestinaí of ĎPalestijnení op voorkomt. Gezien deze feiten kan men de beweringen als idiote propaganda afdoen. Palestina is een regio, niet de naam van een land of van een Arabische nationaliteit. Het is niet een Arabisch woord, maar een naam die is afgeleid van de Filistijnen. Er heeft nooit een Palestijns Arabisch koninkrijk bestaan, en al evenmin een politieke entiteit met die naam. Er bestaat geen Palestijnse nationaliteit,daar is geen enkele twijfel over, zelfs niet in de Arabische wereld.Daarom is er ook geen sprake van ďBezette Palestijnse gebiedenĒ zoals door de wereldgemeenschap wordt beweerd.

Joden bij de Klaagmuur (Kotel) tijdens Jom Kippoer (circa 1904)

In 1925 dachten de moslims nog heel anders over IsraŽls recht op de Tempelberg. Het in Jeruzalem gevestigde Tempel Instituut bezit een kopie van de officiŽle gids uit 1925 voor de Al-Haram Al-Sharif opgesteld door de Waqf.

In deze brochure staat namelijk de geschiedenis van de Joodse tempels beschreven al lang voordat de Al Aksa moskee werd gebouwd. Op pagina 4 verklaart de Waqf: ,,De identiteit van de plaats van de Tempel van Salomo staat buiten kijf. Algemeen wordt beleden dat dit de plaats is waarop David een altaar bouwde voor God.Ē De Gids refereert bovendien op pagina 16 aan het ondergrondse gebied in het zuidoosten van de berg, dat wordt geduid als de Stallen van Salomo. ,,Er is weinig met zekerheid bekend van de geschiedenis van het vertrek zelfĒ luidt de gids. ,,Het dateert waarschijnlijk al van de tijd van de bouw van de Tempel van Salomo.Ē Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus werden deze stallen gebruikt als toevluchtsoord door de Joden ten tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in het 70 n.Chr. In een herdruk uit 1954, dus zes jaar na de stichting van de staat Iaraťl, is deze alinea met opzet weggehaald. Dit bewijst eens temeer dat de moslims de geschiedenis voor hun politieke doeleinden naar believen vervalsen en ontkennen.

Fragmenten uit officiŽle gids uit 1925

Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als ĎPalestinaí geweest. Diverse PLO-leiders zijn naarstig op zoek naar een historisch verhaal die hun claim op het land zou kunnen bevestigen. Volgens de islamitische raad van het PLO-bewind leven de Arabieren al 7500 jaar in ĎPalestinaí en nemen daarom zelfs hun toevlucht tot de Bijbel en beweren dat ze afstammen van de Jebusieten, Kanašnieten, Hetieten en Filistijnen. Deze volken komen echter geen van allen voor in de Koran. Ze hebben in feite geen idee waar ze het over hebben want de genoemde volken zijn geen van allen afkomstig van Sem maar van Cham en zijn dus geen Arabieren.

Ook Jasser Arafat beweerde met regelmaat ,,dat de Palestijnse wortels terug te vinden zijn in de eerder genoemde volken.Ē Op 18 augustus 1994 beweerde de terreurbaas tegenover een groep jongeren in een zomerkamp: ,,Diegenen onder jullie die het vuur van de intifada ontstaken moeten nu optreden als verdedigers van onze jonge staat, waarvan Jeruzalem de hoofdstad is. Dat is "Bir Salem" (de fontein van Salem). Salem was ťťn van de Kanašnitische koningen, ťťn van onze voorvaderen. Deze stad is de hoofdstad van onze kinderen en van de kinderen van onze kinderen.Ē De door Arafat genoemde koning is een nieuwkomer op het historische toneel. De geschiedenis kent geen Kanašnitische, Jebusitische of Filistijnse koning van die naam.

De Korangeleerde Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri over het nut van liegen: ĎWanneer we spreken, doen we dat met een bepaald doel. Soms kan een goed doel zowel door de waarheid als door een leugen worden bereikt. In dat geval is het onnodig om te liegen. Maar als een goed doel alleen door leugens kan worden bereikt, dan is het geoorloofd om de waarheid te verzwijgen. Het is dan zelfs toegestaan om te liegen. Het is noodzakelijk om te liegen als het doel noodzakelijk isí. Hij schreef dit in het boek ĎReliance of the Travelerí (vrij vertaald ĎGoede raad voor de reizigerí). Dit werk werd geschreven in de 14e eeuw als exegese op de Koran en de Hadith, de grondslag voor de huidige sjaria (islamitische wetgeving).Moslims wordt in dit boek geleerd dat het prima is om tegenover ongelovigen te liegen als daarmee een rechtvaardig doel kan worden bereikt. Liegen is niet alleen toegestaan, maar zelfs verplicht. In de islam heet dit Ďtaqiyyaí.

 

Sinds de tijd dat Dr. Joseph Goebels, hoofd van de Nazi-propagandamachine was, is er zelden zoveel gelogen als onder ďDe bende van RamallahĒ. Zo wordt Mozes plotseling omgetoverd tot een grote gelovige moslimleider, terwijl de islam pas 2000 jaar later ontstond. Deze fabel wordt verkondigd door Omar Jaíara docent aan de Al-Najah universiteit in Sichem (Nablus). Saul wordt door hem een groot moslimleider genoemd die het volk van de reuzen versloeg en Goliath doodde.

 

Met deze onzin verhalen willen ze bewijzen ,,dat de Joden historisch gezien geen aanspraak op Jeruzalem kunnen maken omdat de Palestijnen van Bijbelse volkeren zouden afstammen en daarmee bewijzen dat zij de oudste rechten hebben op IsraŽls aloude stad.Ē Zo proberen ze de wereld te beŽinvloeden ter ondersteuning van hun aanspraak op het land en de Joodse historische claim op het land onderuit te halen. Gezien de manier waarop de wereld- en kerkleiders tegen IsraŽl ten strijde trekken, oogsten ze veel succes met hun leugenverhalen. Zij die enige kennis van Bijbelse zaken hebben weten dat de in de Bijbel genoemde volkeren al lang van de aardbodem verdwenen zijn.De islamitische geestelijken liegen en bedriegen over alle crusiale elementen van Gods Woord. Iedereen in de wereld dient zich te realiseren dat deze figuren bezig zijn de geciviliseerde wereld een rad voor ogen te draaien. Gelukkig gelooft niet iedere PLO-Arabier in het sprookje dat ze afstammen van de in de Bijbel genoemde volkeren. Arabisch filosoof Azmi Bishara zei een paar jaar geleden: ,,er bestaat helemaal geen Palestijns volk en er hebben in de geschiedenis nooit Palestijnen geleefd.Ē

Alles wat ze over de Tempelberg en de Klaagmuur vertellen hangt van leugens aan elkaar en is in tegenspraak met ontelbare historische verslagen en bewijzen dat de Klaagmuur al sinds de verwoesting van de Tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 het belangrijkste en meest heilige symbool voor zowel de Joodse religie als de Joodse nationaliteit is geweest. Bij deze muur vragen de Joden aan God of in hun tijd de Tempel weer mag worden herbouwd. Boven hen schalt van de minaretten de oproep tot gebed.

Interessant is dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam ĎPalestinaí op voorkwam zoals het land vanaf 136 door de Romeinen werd genoemd. Gezien deze feiten kan men de beweringen van het moslimbewind in Ramallah als idiote propaganda afdoen. Een groot deel van de stenen in de Klaagmuur vormen namelijk een onderdeel van het tempelgebied zoals door Herodus is aangelegd. Volgens de Joodse historicus Josephus Flavius, stond de Tempel van Salomo precies daar waar zich nu de Rotskoepel bevindt. Dit wordt bevestigd door de Joodse archeoloog Leen Ritmeyer die in 1992 de uitkomst van een twintig jarig onderzoek heeft gepubliceerd. Volgens hem liggen de fundamenten van het Heilige der Heiligen, precies onder de Rotskoepel.

Verschillende -veelal geletterde- Moslims vertellen heel wat anders dan de nazi-propagandisten van het PLO-bewind. Onder hen is professor Adbul Hadi Palazzi, leider van de Italiaanse Moslimgemeenschap en professor aan het Onderzoek Instituut voor Antropologische Studies in Rome. De Italiaanse Moslim Gemeenschap, de organisatie waarvan Palazzi leider van is, zet zich in voor een positieve houding van Moslims tegenover de Joden in IsraŽl en baseert zich daarbij op authentieke Moslim bronnen.

Adbul Hadi Palazzi

Tijdens een gesprek in Jeruzalem met Aryeh King, activist, directeur en oprichter van de IsraŽl Land Fund organisatie verklaarde hij dat de Joden recht hebben op hťťl IsraŽl, en de Palestijnen er niet alleen niets te zoeken hebben en als volk zelfs niet eens bestaan. De locatie waar beide heren elkaar ontmoetten, het Intercontinental Seven Arches Hotel in Oost Jeruzalem, was niet toevallig gekozen: in hetzelfde hotel werd ooit de terreurorganisatie PLO opgericht en werd verklaard, dat ze niet zouden rusten voordat iedere Jood de Middellandse Zee in zou zijn gedreven. Palazzi vervolgde: ,,De PLO vertegenwoordigde geen staat en was geen politieke autoriteit. De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking. Het is zelfs zo dat de Arabieren die er woonden hen aanvankelijk niet wilden accepteren als hun leiders, maar zichzelf meer als JordaniŽrs dan als Palestijnen bleven beschouwen.Ē De professor zegt verder dat de strijd van de PLO en de Wakf tegen de Joodse claim op de Tempelberg nergens op is gebaseerd.

Tijdens een gastlezing aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten in maart 2003 zei Palazzi dat de Koran zegt dat de Joden terug zullen terugkeren naar hun land en zegt dat het PLO-bewind deze passages uit de Koran heeft geschrapt, maar dat in andere islamitische landen het bewijs gewoon in de Koran kan worden gevonden. Zo staat in vers (34:10-13) een verwijzing naar Koning David en naar zijn zoon Salomo. Palazzi vertelde dat hij in het jaar 2000 samen met een internationale delegatie IsraŽl had bezocht.,,De Wakf nam ons mee voor een bezoek aan het Tempelplein. Onmiddellijk buiten de Rotskoepel staat aan de oostkant een klein kapelletje, "Wat is dit?"vroeg ik. "Dit is de plaats waar Salomo stond toen hij de Tempel inwijdde," was het antwoord. "Maar waarom ontkennen jullie dan dat hier vroeger een Joodse tempel heeft gestaan?" vroeg ik. Met een glimlach werd mij geantwoord: "Om politieke redenen.

Volgens Palazzi zijn er steeds meer Moslims die het in stilte met hem eens zijn. Dit is volgens hem onder andere te danken aan de herhaaldelijke dreigementen van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad om IsraŽl te vernietigen. Als bewijs hiervan noemt hij een door zijn organisatie georganiseerde demonstratie bij de Iraanse ambassade in Rome, toen ook een andere Moslimorganisatie zich bij hen aansloot. ,,Er zijn in Rome veel Moslimleiders die de extremistische situatie in hun thuislanden zijn ontvlucht. Daarom beschouwen ze de dreiging die ze in deze landen ondervonden als dezelfde dreiging die IsraŽl nu ondergaat.Ē

Verbazingwekkende uitspraken van Sjeik Ahmad Adwan

IsraŽl International News Arutz Sheva publiceerde op 6 februari 2014 een verbazingwekkend artikel m.b.t. een aantal uitspraken van Sjeik Ahmad Adwan uit JordaniŽ. Volgens deze sjeik meldt de Koran niets over een land dat ĎPalestinaí heet. Wat de Koran volgens hem wel meldt is dat het Heilige Land is toegewezen aan de kinderen van IsraŽl tot de Dag des Oordeels (Sura 5 Verse 21), en dat de Joden de erfgenamen zijn van IsraŽl. ďIk zeg tegen hen die de koran vervormen: Waar halen jullie de naam Palestina vandaan, leugenaars, jullie vervloekten. Jullie vraag naar het land van IsraŽl is een leugen en het vormt een aanval op de koran, op de Joden en hun land.Ē

De Jordaanse sjeik Ahmad Adwan

Verder noemde hij de Palestijnen moordenaars van kinderen, ouderen en vrouwen. ďZij vallen de Joden aan en gebruiken hierbij kinderen, ouderen en vrouwen als menselijke schilden door zich achter hen te verschuilen. Ze kennen geen genade voor deze kinderen wanneer ze hierbij worden gedood en geven de Joden de schuld om zodoende de publieke opinie te beÔnvloeden. Dit is precies wat ik zelf heb meegemaakt in de jaren-ī70, toen de Palestijnen ook het Jordaanse leger aanvielen, dat hen beschutte en beschermde. In plaats van het leger te bedanken brachten zij hun kinderen naar voren in het (gezicht) van het Jordaanse leger om de wereld te doen geloven dat het leger hun kinderen doodt. Dit is hun gewoonte en hun wreedheid, ze hebben een hart van steen voor hun kinderen en beliegen de publieke opinie om haar steun te krijgen.Ē

Sjeik Ahmad Adwan doelt met deze uitspraak op de tijd dat Jasser Arafat JordaniŽ terroriseerde en regelmatig in aanvaring kwam met de Jordaanse troepen. Arafats gewapende bendeleden (circa 15.000) liepen rond alsof ze de macht volledig in handen hadden en vielen naar willekeur Jordaanse burgers lastig. Er vonden verschillende mislukte moordaanslagen plaats op de toenmalige Koning Hoessein. Arafat droomde van een Groot Palestina bestaande uit het aloude door de Bijbelse God aan IsraŽl gegeven land, en JordaniŽ.

Wat betreft de uitspraak van sjeik Ahmad Adwan dat Arafat bij zijn terreur in JordaniŽ gebruik maakte van menselijke schilden, was een doelbewuste keuze. De ďMoloch cultusĒ waarbij in oude tijden kinderen werden geofferd, werd door Arafat nieuw leven ingeblazen. Een methode die hij later ook in Libanon toepaste en daar mee door ging toen hij door de wereldleiders op de troon werd gezet in Ramallah. Het rovershol van waaruit hij de opdracht gaf strooptochten in IsraŽl te ondernemen en onschuldige Joden van de weg te schieten, en door middel van zelfmoordaanslagen zoveel mogelijk slachtoffers te maken onder de burgerbevolking. Hij kreeg daarbij de steun van zo ongeveer de hele wereldbevolking. Niet dat al die Ďsupportersí ook maar iets om hem gaven, of het door hem gecreŽerde Palestijnse volk, zijn supporters steunden hem vanwege hun haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk. The Los Angeles Times beschreef Arafats leiding als dat van het allerlaagste allooi. Het gebruik van menselijke schilden wordt intussen door allerlei moslimterreurgroepen toegepast.

Het is het vermelden waard dat Sjeik Ahmad Adwan IsraŽl bezocht en een ontmoeting had met Joodse religieuze geleerden. De site ďIsraŽl in het ArabischĒ voerde een interview met hem, waarin hij zei dat de reden voor zijn openheid tegenover het Joodse volk ďkomt uit mijn erkenning van hun soevereiniteit op hun land en mijn geloof in de koran, die ons vertelt en op veel plaatsen benadrukt dat het land toebehoort aan de Joden.Ē Hij voegt er aan toe: ďDe Joden zijn vreedzame mensen, die houden van rust, ze zijn niet vijandig en ze zijn niet de agressors, maar als ze worden aangevallen, verdedigen ze zich, terwijl ze proberen zo min mogelijk schade aan te richten bij de aanvallers.Ē

Ook Midden-Oosten deskundige professor Nissim Dana meldt in zijn boek ďTo Whom Does This Land BelongĒ, dat de islam op geen enkele wijze aanspraak kan maken op het land van IsraŽl. Het boek openbaart een hoeveelheid nieuwe inzichten uit de Koran die onbekend zijn bij de gemiddelde moslim en zelfs bij sommige islamitische religieuze leiders. Dana merkte op dat allerlei islamitische leiders met een felle campagne bezig zijn om het Joodse volk te scheiden van hun rechtmatige thuisland en beweren dat moslims een heilig recht hebben op het Land van IsraŽl. Echter, Professor Dana merkt op dat hun inspanningen volledig in strijd zijn met hun eigen koran. IsraŽl wordt acht keer genoemd in de koran, volgens de professor, en er is geen enkele vermelding dat het behoort tot de Arabieren of moslims. ďWanneer er een verwijzing naar het Land van IsraŽl staat en aan wie het behoort, wijst de Koran naar het Joodse volkĒ, legde Professor Dana uit. Dana wees op Koran 7:07, waar God Zich het Land van IsraŽl aan de Joden tot een erfenis geeft, toen het volk zichzelf zwak vond, en het zegent met goedheid. Wat betreft het argument dat het Land van IsraŽl oorspronkelijk bedoeld was voor de Joden, maar dat God overgestapt was in trouw aan de islam, merkte Dana op dat er geen bron in de Koran voor een dergelijke verklaring bestaat.

Overige bron: http://www.messianicassociation.org/a-lj-zionism.htm

Er bestaat geen enkele aanwijzing dat dit land voor de islam bestemd is.Zo citeerd Muhammed ibn Jarir al-Tabari (838-923) koranvers 5:21 als volgt: ,,O mijn volk! Trek het Heilige Land binnen dat God voor u bestemd heeft. En tot Mozes en zijn volk, de kinderen van IsraŽl, zei Goddat ze het land in bezit moeten nemen.í Muhammed al-Husseini: ĎGeen enkel ander volk hoe hard ze ook schreeuwen kunnen aanspraak maken op dit land.Ē Ook Sura 7:136-137 en Sura 17:103-104 verwijzen naar IsraŽls recht op het land.

 

Historische afbeelding klaagmuur 1859 of 1860.

 

De meeste geestelijke leiders van de islam gaan ervan uit dat de meerderheid van hun aanhangers de koran niet leest en daarom niets weet van deze verzen. Bij een test in Jeruzalem bleek gťťn van de ondervraagden dit te weten. ďPalestina behoort de moslims en niet de joden, dat staat in de koranĒ, was het antwoord. Waar het in de koran staat, dat kon niemand zeggen; integendeel, allen spraken over het recht van de moslims op dit land, hoewel het nergens in de 124 soeraís voorkomt. Het land IsraŽl is volgens de koran niet aan de moslims nagelaten en is evenmin heilig voor hen. Door een combinatie van misduiding en geschiedvervalsing is Jeruzalem tot heilige stad gemaakt van de islam.

PLO-hoogleraar en politicus Sari Nusseibeh schreef in november 2009 over de Joodse aanspraak op de Tempelberg in Jeruzalem: ,,De legendarische tempel in Jeruzalem is waarschijnlijk de plaats, waar de hogepriesters dienst hebben gedaan voor het aangezicht van de AlmachtigeĒ. De in Jeruzalem wonende Nusseibeh gaat daarmee in tegen de Arabische propaganda, die stelt dat er geen Tempels in Jeruzalem hebben gestaan. De PLO-pers stond vervolgens vol met heftige reacties, want de leugen dat er in Jeruzalem niets te vinden is wat duidt op Joodse aanwezigheid door de geschiedenis heen, moet met alle middelen in stand worden gehouden. PLO-politici en geestelijken waren zo woedend over de publicatie van de wetenschapper, dat hij genoodzaakt was onder te duiken.Ook is hij door fundamentalistische geestelijken vervloekt.

De geschiedenis leert dat de Tempelberg het De Tempelberg wordt in de Bijbel ďde berg van de HeerĒ genoemd (Genesis 22). Hier, op de berg Moria, legde Abraham zijn zoon Isašk op het altaar en werd op een bijzondere manier uitgebeeld wat de offers later zouden doen. Op deze zelfde plaats bouwde Salomo later een tempel voor God. het was hier dat de Here Jezus als baby in de tempel werd gebracht om aan God te worden voorgesteld. Hier werd het speciale offer gebracht, dat gebracht diende te worden vanwege Zijn geboorte. Hier stond Jezus als 12 jarige te midden van de geleerden en sprak Hij over het werk van Zijn hemelse Vader. Hier gaf Jezus geregeld onderricht aan Zijn discipelen en aan andere luisteraars.

 

Moslims bidden op de IsraŽls meest heilige plaats de Tempelberg

De tempelberg in Jeruzalem is de enige plaats op aarde waar God wilde, dat voor Hem een huis gebouwd zou worden en waar Hij zou wonen. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: ,,Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.Ē (Psalm 132:13-14). Van de tempel zei later de Here Jezus, dat het het huis van Zijn hemelse vader was. Deze plaats wordt nu ontheiligd door de islamitische heiligdommen. De islam heeft er een bedehuis voor hun god van gemaakt maar dat zal niet zo blijven want verschillende Bijbelteksten vertellen dat daar in toekomst opnieuw een Tempel voor de God van IsraŽl zal verschijnen.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde. Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken.

Op deze plaats zal de Here Jezus Koning worden over de gehele aarde en zal Jeruzalem de hoofdstad van Zijn rijk zijn. ďEn de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn en zijn naam de enige naam.Ē(Zacharia 14:9). Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld. God Zelf beleeft vreugde, als Hij denkt aan de toekomst van Jeruzalem. ,,Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.Ē(Jesaja 65:18-19)

Terug naar: Inhoud