Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd?

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27-02-2016) (Laatste bewerking: 29 december 2019)

Deel 1

 

Voor veel christenen is het nog steeds een punt van discussie of er werkelijk sprake zal zijn van de bouw van de 3e Tempel in Jeruzalem. Ook op internet staan diverse artikelen waarin dat sterk in twijfel wordt getrokken. Toch zijn er diverse aanwijzingen dat deze Tempel over niet al te lange termijn gebouwd zal worden. Een van de organisaties in IsraŽl die al jaren druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor de 3e Tempel is het Tempelinstituut. Deze organisatie is gevestigd in het Joodse Kwartier in de Oude Stad van Jeruzalem. De oprichter is Rabbi Yisrael Ariel. Hij noemt de herbouw van de Tempel een Bijbelse opdracht en zegt dat iedere generatie de opdracht heeft er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt, de Tempel te herbouwen.

 

Tegenstanders van deze herbouwplannen zeggen dat er pas gebouwd mag worden na de komst van de Messias, en verwijzen daarbij naar de Tempel zoals beschreven door de profeet EzechiŽl (40 t/m 44). EzechiŽl verteld dat deze Tempel zal worden gebouwd onder supervisie van de Here tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel. Dat is de Tempel van waaruit Jeshua HaMassiach na zijn terugkeer zal regeren over de hele aarde. De Tempel waarvan nu de voorbereidingen worden getroffen zal volgens DaniŽl in bezit worden genomen door een koning hard van aangezicht en bedreven in listen (DaniŽl 8:23-24 en 11:36). Daarover later meer.

 

Zoals gezegd noemt Rabbi Yisrael Ariel de herbouw van de Tempel in onze tijd een Bijbelse opdracht en is van mening dat de herovering van de Tempelberg tijdens de Zesdaagse oorlog van 1967 het teken is geweest dat er voorbereidingen getroffen moeten worden voor de herbouw van de Tempel. Ariel: ,,Wij voelen dat de komst van de Messias nabij is. Hoe meer ik studeerde, hoe meer ik door de jaren begon te begrijpen, dat God van ons verwacht actie te ondernemen want de tijd is er rijp voor. Wij moeten volbrengen wat ons is opgedragen en alles doen wat in onze macht ligt de Tempel te herbouwen en de goddelijke eredienst te hervatten.Ē

 

Model derde Tempel

De inspanningen van Ariel en de zijnen zijn er op gericht het publiek bewust te maken van het feit dat de Tempel herbouwd moet worden, om opnieuw een centrale rol in het geestelijk leven van het volk van IsraŽl te spelen. Een team van rabbijnen, geleerden, natuurkundigen en andere experts uit verschillende kennisgebieden zijn bezig alles te onderzoeken wat nodig is voor de Derde Tempel. Dit onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van onder meer de gebruiksvoorwerpen en priesterlijke gewaden. De voorwerpen die klaar zijn kunnen bekeken worden in het hoofdkwartier van het Instituut in Jeruzalem. Deze voorwerpen zijn exacte specificaties zoals door de Bijbel aangegeven, en zijn gemaakt van originele materialen zoals goud, koper, zilver en hout. Het zijn nauwkeurig nagemaakte replicaís. Onder de vele voorwerpen zijn muziekinstrumenten voor het Levitische koor, de van puur goud gemaakte Menorah, de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en zilveren werktuigen om te gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen.

Zo is het Tempelinstituut tot volledige identificatie van de twaalf stenen van de borstplaat van de Hoge Priester gekomen. De stenen zijn verwerkt in gouden omhulsels en gegraveerd met de namen van de 12 stammen van IsraŽl. De stenen zijn vastgezet met gouden draden precies volgens de voorschriften in Exodus.

Een kleine groep Joodse vrouwen in Shilo, is al een tijdje bezig het gordijn te vervaardigen, dat in de Tempel het Heilige afscheidde van het Heilige der Heiligen. Hun poging om het gordijn te weven is in overeenstemming met het gebod: 'U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het op kunstige wijze maken, met cherubs erop, werk van een kunstenaar' (Exodus 26:31). Het is geen eenvoudige taak waar de vrouwen mee bezig zijn want alles moet vanaf het begin worden geleerd. De weeftechnieken en de garens, die uit zes draden bestaan, vereist volgens de Bijbeltekst, de productie van de juiste blauwe, paarse en scharlaken kleurstoffen. De grootte van het gordijn zelf, een voorwerp van 20 meter hoog, 10 meter breed en 10 centimeter dik (volgens oude rabbijnse bronnen), is op zichzelf een enorm gecompliceerd project. Een van de meest unieke uitdagingen is om de gezichten van de cherubs te weven, zodat het aan een kant van het gordijn het gezicht van een adelaar, en aan de andere kant het gezicht van een stier is.

Er zijn al een groot aantal voorwerpen klaar waaronder het grote bronzen wasbekken. Dit wasbekken is 2.5 meter hoog en heeft een straal van 2.8 meter. Het bekken is vervaardigd volgens Bijbelse beschrijvingen. Twaalf priesters kunnen zich tegelijkertijd ritueel reinigen.

In 2014 produceerde het Temple Institute voor het eerst sinds de vernietiging van de 2e Tempel in het jaar 70 na Chr. pure olijfolie die klaar is voor de tempel. Het proces begon met het oogsten van olijven op een puur zuivere manier en de olijven te persen met behoud van hun zuiverheid en opgeslagen in een daarvoor behorend lemen vat klaar voor gebruik. Dit vat kan worden bekeken in het Holy Temple Visitors Centre van het Tempelinstituut in de oude stad van Jeruzalem, waar het kan worden bekeken. Deze video toont hoogtepunten van het proces voor het produceren van pure olijfolie voor de Heilige Tempel Menora. Het licht van de Menorah is een ritueel offer aan God. Exodus 27:20 ďGij zult de IsraŽlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.Ē

Niets gebeurt onvoorzien of toevallig!

Exodus 28:31 ďGij zult het opperkleed van de efod geheel van blauwpurper maken. De halsopening zal in het midden ervan zijn: de halsopening zal rondom een rand hebben van weefsel als bij een pantser, opdat het niet scheure. En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal daartussenÖ.Ē

Het blauwpurper in deze Bijbeltekst betreft de antieke bijbelse blauwe kleurstof die de mantels van koningen, priesters en eenvoudige Joden versierden en ook de tapijten in de tabernakel. Recente vooruitgang op het terrein van de archeologie, marine biologie en chemie, samen met historische en talmoedbronnen hebben de bron van de kleurstof geÔdentificeerd als de kleine zeeslak Murex trunculus, of in het Hebreeuws de Ďhillazoní.In de tijd van Jezus was deze slak er nog, maar is daarna verdwenen. De slak komt voor langs de noordelijke kust van IsraŽl en de zuidelijke Libanese kust. Een aantal jaren geleden is er door een visser Ďper toevalí een slak of schelp gevonden met deze blauwe kleur. De verfstof is een van de meest kleurvaste verven die bestaan. Het blijkt vrijwel onmogelijk de verf te verwijderen, zelfs niet na het lang gebleekt te hebben. De kleurstof is aanvankelijk geel, maar onder invloed van het zonlicht kleurt het geel helder blauw. Velen hebben door de eeuwen geprobeerd de blauwe verf te produceren. Pas in 1980 ontdekte een IsraŽlische chemicus, Otto Einer, dat de invloed van zonlicht nodig was om de blauwe kleur te produceren.

Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten presenteerde Rabbi Chaim Richman van het Tempel Instituut de bouwtekeningen voor de herbouw van een deel van de Derde Tempel met daarbij ook de Kamer van de Gehouwen Steen, de toekomstige zetel van het Sanhedrin, een centraal onderdeel van het Tempel complex. Richman noemde ooit:ďHet Joodse leven zonder Tempel als vissen zonder waterĒ. 

Ook verschijnen er met regelmaat artikelen dat men een rode vaars gevonden heeft. Red-Heifer-YouTube1-300x300Zie ook deze video uit 2015. Een driejarige rode vaars is nodig voor de reinigingsrituelen in de Tempel. De vaars moet echter zonder enig gebrek zijn. ďSpreek tot de IsraŽlieten dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk is gekomen (Numeri 19:2).Ē

De eerste heeft Mozes voorbereid. De as daarvan was voldoende tot na de Babylonische ballingschap. De tweede was door de Schriftgeleerde Ezra voorbereid en de resterende rode kalveren door de priesters in de tijd van de Tweede Tempel. Een rode vaars is uitzonderlijk zeldzaam want in de Joodse geschiedenis zijn er slechts negen rode kalveren geweest, die voor reinigingsrituelen geschikt waren. Reeds in het jaar 2000 dacht men een rode vaars gevonden te hebben, maar die moest worden afgekeurd vanwege twee haartjes die een afwijkende kleur hadden. Ook mag het dier niet ouder dan vier jaar zijn.

In Bijbelse tijden werd de rode vaars compleet verbrand, door de priester, buiten de Tempel. Dat gebeurde op de Olijfberg. Daarna werd de as gemengd met water en werd dat het reinigingswater genoemd, waardoor mensen gereinigd werden. Dan pas konden ze de Tempel binnengaan. Zonder een rode vaars was de Joodse eredienst op de Tempelberg onmogelijk.

Voor het bekijken van alle voorwerpen die klaar zijn klik hier. Op zondag 26 juli 2015 was het תשעה באב Tisha Be'Av, de negende dag van de maand Av, de Joodse treurdag, waarop de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel in Jeruzalem en nog tal van andere rampen worden herdacht. Het Tempelinstituut heeft ter herdenking van deze verwoestingen, een drie-dimensionale video over de inhoud van de Derde Tempel geproduceerd waarop te zien is hoe deze Tempel eruit zou kunnen zien. De drie minuten durende video laat de kijker onder meer de binnenkant van het hoofdheiligdom en de Menorah zien.

De Menorah is ťťn van de belangrijkste symbolen van IsraŽl. Op 6 december 2007 is een replica van de Menorah, die tot dat moment stond opgesteld in het uit de Romeinse tijd daterende Cardo in het Joodse kwartier van de Oude Stad, verplaatst naar een nieuwe bestemming niet ver van de Westelijke muur (Klaagmuur).

De originele Menorah is door de Romeinen na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, naar Rome meegenomen. Er gaan al jaren geruchten dat het voorwerp en alle geroofde heilige voorwerpen te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan.

De Menorah uit de verwoeste stad Jeruzalem door de Romeinen meegenomen naar Rome.

Ook oude bronnen melden dat de Menorah zich in het Vaticaan bevindt. Joodse bronnen vertellen de Menorah in Rome te hebben gezien kort na de verwoesting van Jeruzalem en zelfs eeuwen later. In de tweede helft van de 12e eeuw maakt een Spaanse Jood bekend als Benjamin van Tudela een tour in de tot dan bekende wereld. Hij claimde in zijn journaal dat Joden in Rome hem vertelden dat de geroofde heiligdommen uit de Tempel in het Vaticaan verborgen werden gehouden.De connectie tussen het Vaticaan en de Menorah wordt ook geÔllustreerd in een afbeelding op de muur van het Borgia Appartement in het Vaticaan. Dit appartement is gebouwd door Alessandro VI, wiens regeerperiode begon in 1492, hetzelfde jaar dat de Spaanse Joden de keus kregen zich tot het Katholicisme te bekeren of verbannen te worden.

De geruchten dat de Menorah zich in het Vaticaan bevindt duurt voort tot op de dag van vandaag. Tijdens een bijeenkomst tussen de IsraŽlische minister van Religieuze zaken Shimon Shitrit en paus John Paul II in 1996, verzocht Shitrit de paus de Menorah aan IsraŽl terug te geven. Shitrit heeft nooit een antwoord gekregen. Ook Rabbijn Yona Metzger en Shlomo Amar hebben gelijkwaardige verzoeken gedaan tijden hun bezoeken aan het Vaticaan. Begin januari 2003 richtte de voormalige IsraŽlische president Moshe Katzav, een verzoek aan Kardinaal Angelo Sudano, een lijst samen te stellen van alle schatten en andere Joodse voorwerpen die in het bezit zijn van het Vaticaan. Katzav vroeg om dit vraagstuk wat voor IsraŽl zo gevoelig ligt, te helpen oplossen. Het Vaticaan heeft nooit op zijn verzoek gereageerd. Rabbijn Yonatan Shtencel schreef in 2013 een brief aan nieuw gekozen paus Franciscus met het verzoek de gelegenheid ten baat te nemen de gestolen gouden Menorah aan IsraŽl terug te geven. Maar dat verzoek leverde tot dusver niets op.

Volgens Gershon Salomon, oprichter en leider van Getrouwen van de Tempelberg is het Tempelgerei eeuwenlang in het Vaticaan te bezichtigen geweest. Joodse bezoekers en anderen die het Vaticaan hebben bezocht, hebben de voorwerpen met eigen ogen gezien. Maar bij het uitroepen van de staat IsraŽl in 1948 zijn ze plotseling verdwenen. Het Vaticaan doet vervolgens net of ze van niets weten. Het Vaticaan ontvangt jaarlijks honderden brieven van Joden en niet-Joden met het verzoek de heilige gebruiksvoorwerpen uit de tempel aan het Joodse volk terug te geven. Het Vaticaan doet er echter het zwijgen toe.

Gershon Salomon

Naast het tempelinstituut is ook de eerder genoemde Gershon Salomon, een groot voorvechter voor de bouw van de Tempel. Deze getrouwen hebben zich daarnaast ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting. Zij vinden dat de islamitische heiligdommen moeten verdwijnen zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. Door de wijding van de Tempelberg zal God tot Zijn doel komen met IsraŽl, zo menen zij. Salomon en zijn getrouwen hebben al meerdere pogingen gedaan twee grote marmeren hoekstenen (gewicht 6.5 ton per stuk) op het Tempelplein neer te leggen. Steeds opnieuw wordt dit echter door de IsraŽlische overheid belet omdat men bang is voor een gewelddadige reactie uit de islamitische wereld. Wel gaf men op 4 oktober 2001 toestemming twee hoekstenen bij de zuidelijke ingangen van het Tempelplein neer te leggen. Deze hoekstenen zijn gesneden volgens Bijbelse regels, dus niet door gebruik van ijzer of welk ander metalen gereedschap, maar met behulp van diamanten slijpgerei. Ze werden vervoerd op een grote truck vergezeld van vlaggen met Hebreeuwse letters die duidelijk maakten dat het ging om de hoekstenen voor de derde tempel.

Er verschijnen steeds opnieuw artikelen en videoís op YouTube waarin de Tempelberg als plaats van de Tempel van Salomo en die van Herodus, in twijfel wordt getrokken. Bovendien lijkt het mode te worden het bestaan van de beide Tempels naar het rijk der fabelen te verwijzen. Er bestaan echter diverse aanwijzingen dat de beide Tempels wel degelijk op het huidige Tempelplein gestaan hebben. Zo heeft de IsraŽlische oudheidkundige dienst namelijk onder de helling van de Tempelberg een groot waterreservoir uit de tijd van de Eerste Tempel ontdekt. Het uit de rotswand gehouwen reservoir is 12 meter lang, 5.5 meter breed, 4.5 meter hoog, en kon 250 kubieke meter water bevatten. IsraŽlische archeologen hebben lange tijd aangenomen dat in de tijd van de Eerste Tempel al het water in Jeruzalem uit de Gihonbron kwam. Maar daar kon nooit voldoende water uit worden gehaald, dus moesten er meer waterreservoirs zijn. Met deze vondst komt eindelijk een oplossing voor het raadsel waar de stad het vele benodigde water vandaan haalde. Alleen al het koperen waterbekken van koning Salomo bevatte 120.000 liter water. De archeoloog Zwika Tzuk berekende dat voor de tempeldienst dagelijks 100 kubieke meter water nodig was voor rituele wassingen, drinken, bevloeiing van planten en het afspoelen van bloed na de offerandes. Maar het bleef een raadsel waar de enorme hoeveelheid water die daarvoor nodig was, in die tijd vandaan kwam. Archeoloog Eli Shukrun denkt dat er naast dit reservoir meer reservoirs van dit soort zullen worden gevonden.

Ook zijn er talloze historische resten gevonden in het puin wat door de islamitische autoriteiten op een vuilnisbelt in het Kidrondal is gedumpt. Deze resten zijn afkomstig uit een ruimte onder de tempelberg die bekend staat als de ďStallen van SalomoĒ. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg.

Gershon Salomon en zijn gevolg geloven dat de tijd spoedig zal aanbreken dat God zijn plannen met de Tempel zal voltooien en Zijn vijanden en dat van Zijn volk IsraŽl, van het Tempelplein zal verwijderen. ,,De vijanden van God en Zijn volk weten dat hun dagen zijn geteld en daarom intensiveren zij hun aanvallen op IsraŽlĒ aldus Salomon. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door een deel van de religieuze Joden en volgens een Gallup opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de Getrouwen zelfs door een meerderheid van de IsraŽlische bevolking onderschreven.

De erkende Bijbelwetenschapper en historicus David Solomon vindt de tijd rijp dat IsraŽl weer een koning krijgt. Solomon wijst op de ,,desastreuze afwezigheid van een oprecht politiek, spiritueel en religieus leiderschapĒ in het huidige IsraŽl. Volgens Solomon zijn alle ingrediŽnten aanwezig voor het opnieuw toewijzen van een koning in IsraŽl. Ook het Sanhedrin, heeft deze mogelijkheid besproken. Of de kroning van een Koning over het volk van IsraŽl binnen afzienbare tijd ook werkelijkheid wordt, is nog niet bekend. Wie er ook als koning gekozen zal worden, deze zal plaats moeten maken wanneer de Here Jezus op aarde terugkeert als de echte Koning over Zijn volk en de rest van de wereld.

Het Sanhedrin is op 13 oktober 2004, de 28ste dag van de Joodse maand Tishrei, in de stad Tiberias aan het meer van Galilea weer in leven geroepen. Deze club was in de hellinistisch-romeinse periode de Joodse rechterlijke en uitvoerende macht in Jeruzalem en was vooral bekend vanuit Jezusí tijd. Het herstel van het Sanhedrin kan niet onvoorzien of toevallig worden genoemd. Het heeft alles te maken met de vervulling van de Bijbelse profetieŽn waaronder het fysieke herstel van IsraŽl.

Deel 2

Net als het Tempelinstituut en de Getrouwen van de Tempelberg onder leiding van Gershon Salomon, is ook de Vrijmetselarij voorstander van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Zij geloven dat er zich onder de Tempelberg gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke 'kennis van engelen', en dat zij, door het herbouwen van de Tempel, in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Vanuit de nieuwe Tempel moet straks hun Ďsterke maní de wereld gaan regeren. Zodra de Tempel klaar is zal hun Ďmessiasí de Universele Redder van de mensheid, Ďdoor de gouden Vrijmetselaarspoorten de nieuwe Tempel binnengaan.í Dat het bij deze Ďmessiasí niet om de Here Jezus gaat, mag duidelijk zijn. De achterliggende gedachte is ook dat deze Tempel een bedehuis voor alle geloven zal zijn.

Het idee van Vrijmetselaars en andere genootschappen om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel 'Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'. Drie jaar later (11 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: 'De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover'. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen melden daarbij dat het stuk grond waarop de huidige Rotskoepel staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de Derde Tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun 'aardse vertegenwoordiger' zal moeten gaan heersen. Volgens hun visie vormen de beide islamitische heiligdommen op het Tempelplein geen belemmering want ze stellen dat er genoeg plaats over is voor een 3e Tempel. De Rotskoepel staat trouwens precies boven de rots waarop Abraham zijn zoon Isašk op het altaar legde.

De vrijmetselarij is al enige tijd bijzonder actief in IsraŽl. Dat blijkt onder meer uit het in 1992 gebouwde IsraŽlische Gerechtshof (Suprimecourt) in Jeruzalem.

Suprimecourt Jeruzalem.

Het gebouw is het ultieme voorbeeld van vrijmetselaars activiteit. De bouw van dit gebouw en het ontwerp is betaald door de Rothchilds. In hun onderhandelingen met IsraŽl, hebben ze besloten om het gebouw te doneren onder voorwaarden dat ze zelf het perceel konden kiezen, hun eigen architecten mochten gebruiken en niemand ooit de kosten van de constructie te weten mocht komen. De vrijmetselarij laat met dit gerechtsgebouw, met zijn verschillende afbeeldingen, zien dat ze Jeruzalem tot hun hoofdkwartier willen maken, compleet met een nieuw gebouwde Tempel op de Tempelberg. Daar moet hun wereldverlosser verschijnen.

Twee architecten uit Tel Aviv, Ram Karmi en zijn zus Ada Karmi-Melamede, hebben het gebouw ontworpen. Zij hebben in hun architectuur veel geheime informatie verwerkt van de vrijmetselarij. Zo staat het gebouw vol met vrijmetselaarssymbolen. Wat direct opvalt, is de Egyptische obelisk, een piramide en het uit kristal vervaardigd Alziend Oog van de Egyptische god Horus, zoals dat ook te zien is op het Amerikaanse 1 dollar biljet. In een cirkel is een omgekeerd kruis aangebracht, dat de omverwerping van het christendom afbeeldt en aangeeft. Ook is er een Hindu-altaar aanwezig. De trappen in en buiten het gebouw tellen merkwaardige aantallen treden, geheel in de lijn der kabbalistische vrijmetselarij. Driemaal tien treden is 30 treden, waar men vanuit de donkere hal tot het licht klimt. Vanuit deze hal heeft men een ongekend mooi uitzicht op de stad Jeruzalem.

 

Hindu Altaar in de tuin van het gerechtsgebouw in Jeruzalem.

De vrijmetselarij kent 30 graden plus drie aan de top, dat is 33. De bibliotheek in het Gerechtsgebouw is bovenaan de 30 traptreden en heeft drie verdiepingen, wat wijst op de hogere kennis. De 33e verdieping eindigt in de basis van de piramide. De eerste verdieping is alleen voor advocaten. De tweede verdieping is alleen voor de rechters, en de derde verdieping is alleen voor oud-rechters. Onderaan de piramide zijn 6 vierkanten in de vloer te zien. Er zijn 5 rechtszalen, waar elke ingang de vorm heeft van een joodse Torahrol. Het is niet ondenkbaar dat dit gerechtsgebouw in de toekomst door de antichrist gebruikt zal worden om Ďrecht te sprekení tegen zijn tegenstanders.

Er zijn tientallen actieve vrijmetselaarsloges aangesloten bij de ďGrand Lodge of IsraelĒ, met duizenden leden uit de hoogste kringen van de IsraŽlische maatschappij. Onder zeer geheimzinnige omstandigheden worden met grote regelmaat in de zgn. ďZedekia caveĒ (een groeve, diep onder de muren van de oude stad in Jeruzalem) maÁonnieke bijeenkomsten gehouden.

De IsraŽlische televisie zond begin december 2011 voor het eerst een korte documentaire uit over de IsraŽlische vrijmetselarij.De opnames werden gemaakt in de grootloge van Jeruzalem. Het lukte Kannal TV 10 Ďvanwege de goede contactení om in de tempel van de vrijmetselaars een ceremonie te filmen. Ze kregen bij hoge uitzondering toestemming omdat de grootvader van de journalist ooit vrijmetselaar was geweest. Vrijmetselaars zeggen dat zij de IsraŽlische samenleving ondersteunen en dat de vrijmetselarij beschouwd kan worden als een filantropische vereniging. De geheimzinnigheid rondom het genootschap heeft te maken met traditie. Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij toont naast de Davidster een kruis en een halve maan, omgeven door een passer en een winkelhaak binnen een cirkel met olijftakken.

Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij

In de uitzending kwamen hoge officieren aan het woord, die stuk voor stuk het onschuldige karakter van de vrijmetselarij benadrukten. Na de begroeting van de grootmeester gingen de deuren dicht en de cameraís uit.

Opvallend is ook dat er geluiden vanuit de islam komen die pleiten voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Zo pleitte Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, voor de herbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee te verwijderen.

Verzoek aan Poetin en Trump

In november 2016 vroegen een groep vooraanstaande IsraŽlische rabbijnen aan Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van PerziŽ, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Deze Kores werd in 550 v. Chr., koning van Meden en Perzen. Na een reeks veroveringen onder zijn heerschappij groeide zijn rijk wat bestond uit het huidige Iran en het oosten van Turkije tot het grootste wereldrijk in die tijd. Babylon, Kanašn, Egypte, BactriŽ, Klein-AziŽ en de Centraal-Aziatische steppenomaden moesten zijn gezag erkennen. Kores kondigde in het eerste jaar van zijn regering aan, dat God hem de opdracht had gegeven de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Ezra 1:2 Zo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken van de aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Zie ook Ezra 3 t/m11. Hiermee kwam er een eind aan de "Babylonische ballingschap" die was begonnen met de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door Nebukadnezar. In 520 v. Chr. werd begonnen aan de herbouw van de Tempel en in de jaren die volgden werd ook Jeruzalem in al zijn glorie hersteld.

De Trump-adminstratie heeft besloten om de Amerikaanse ambassade op mei 2018 naar Jeruzalem te verplaatsen. De IsraŽlische premier Benyamin Netanyahu sprak van een geweldige dag voor het IsraŽlische volk. In mei viert IsraŽl de heroprichting van de Joodse staat in 1948. De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) was dermate verheugd, dat het naar aanleiding van Trumps besluit een speciale Ďhalve shekelí munt heeft uitgegeven, met aan de ene kant het hoofd van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ĎCyrus Ė Balfour Ė Trump Ė Verklaring 2018í, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.

ĎHet Joodse volk is Trump dankbaar voor zijn historische besluit,í aldus professor Hillel Weiss, voorzitter van Hamikdash Betzion. Hij is ervan overtuigd dat hiermee tevens het proces is gestart dat zal leiden tot de bouw van die nieuwe tempel in Jeruzalem.

Prof. Rabbi Hillel Weiss, een woordvoerder van het Sanhedrin, noemde in Israel National News de huidige politieke situatie, waarin de twee belangrijkste nationale leiders van de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, historisch gezien ongekend. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin gelooft dat Poetin hulp kan bieden want tijdens zijn derde bezoek aan Jeruzalem, in 2012 bezocht hij ís avonds de Kotel (de Klaagmuur) waar hij verscheidene minuten stil stond.

Poetin bij de Klaagmuur

Ook las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedsboek. Een aanwezige IsraŽliŽr heette hem van harte welkom en wees hem op het belang van de Tempelberg en de Joodse tempel. Chadrei Charedim, een Orthodoxe Hebreeuwse nieuwssite, meldde dat Poetin reageerde met: ĎDat is precies de reden dat ik hier ben, om te bidden dat de Tempel herbouwd zal worden.í

Ook andere personen en organisaties in IsraŽl hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Onder hen is Gershon Salomon van de Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. Ook hij roept Trump op te handelen naar het voorbeeld van Kores.

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur David Friedman bij het Bnei Brak-hoofdkwartier van de Joodse Achiya- ultraorthodoxe non-profitorganisatie op 22 mei 2018, overhandigde een lid van de groep hem een ​​poster met daarop een afbeelding van de derde tempel op de Tempelberg, op de plaats waar thans de islamitische Rotskoepel staat. Friedman was zich daar in eerste instantie totaal niet van bewust en reageerde later geschokt toen hij de foto zag. De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem zei in een verklaring de huidige status-quo op de Haram al-Sharif / Tempelberg te steunen en nam daarmee afstand van de afbeelding.

US Ambassador to Israel David Friedman is pictured next to a man holding a poster of the Jewish Temple replacing the Muslim Dome on the Rock on Jerusalem's Temple Mount, at an event for the Achiya educational nonprofit in Bnei Brak, May 22, 2018. (Courtesy: Kikar HaShabbat)Foto: Kikar HaShabbat

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.Ē

Het was in 2016 50 jaar geleden dat generaal Moshe Dayan erin slaagde tijdens de Zesdaagse oorlog Jeruzalem in te nemen en de stad te herenigen. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Ašron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri 6:24-26 uitgesproken: De Here zegene u en behoede u; De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.De blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot.

Opperrabbijn Shlomo Goren stond bij de Klaagmuur en blies op de Sjofar. Enthousiast riep hij: ĄWij hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het volk van God is aangebroken.Ē Hij wilde meteen een paar bommen gooien op de Rotskoepel en de Al-Aksa moskee. Ook wilde hij ogenblikkelijk beginnen met de bouw van de Tempel maar het was nog niet zover op Gods tijdklok. Moshe Dayan gaf de opdracht om de vlag die zijn soldaten op de Dom van de Rots geplaatst hadden te verwijderen. Hij was tegen het beheer van IsraŽl over het tempelterrein. De IsraŽlische regering wilde een vriendelijk gebaar maken naar JordaniŽ en de islam en droeg het Tempelplein vervolgens over aan de Jordaanse Waqf.

Nadien komt het echter met regelmaat voor dat Joden die op de Tempelberg openlijk hun geloof willen uitoefenen steevast en desnoods met harde hand door de IsraŽlische politie worden verwijderd. Zo werden op maandag 14 oktober 2013 tien Joodse mannen gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg IsraŽlische vlaggen ontvouwden en het IsraŽlische volkslied zongen. Sjeik Yusuf Adeis, een plaatselijke islamitische geestelijke, noemde de acties een Ďgruwelijke misdaadí en een Ďschending van alle verdragen. Een paar dagen later werd Rabbi Yisrael Ariel, de oprichter van het Tempelinstituut opgepakt door de IsraŽlische politie. Zijn ďmisdaadĒ? Hij bezocht de Tempelberg die hij mede hielp te bevrijden in 1967. De rabbi werd op de grond gedrukt door de IsraŽlische autoriteiten, behandeld als een crimineel, een terrorist, een dief, een terreurleider. Het is onvoorstelbaar dat IsraŽl de leiding van de Tempelberg in handen heeft gelegd van de racistische islamitische Waqf en zelfs meewerkt hun eigen mensen te arresteren. Honderden moslims zitten dagelijks op de Tempelberg, betaald door Saoedi-ArabiŽ en JordaniŽ, om bezoekende Joden en christenen in de gaten te houden dat ze niet stiekem zitten te bidden. Blinde politici die dit allemaal laten gebeuren. Niet de moslims vallen onder de beperkingen, maar de Joden, notabene op hun eigen Tempelberg.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar IsraŽlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigt van Joden om te bidden op de Tempelberg. Desondanks blijft het hof echter de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat bepaalde acties Ďde vrede kunnen verstorení. Iedere Joodse bezoeker aan de Tempelberg wordt op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de IsraŽlische politie onmiddellijk om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden. Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de IsraŽlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat IsraŽl feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Deel 3

Sommigen geloven dat ook de Ark van het Verbond weer onderdeel moet gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Tempel. De Ark is ťťn van de meest fascinerende van alle Tempel-gerelateerde voorwerpen. Er bestaan heel wat theorieŽn over de verblijfplaats van deze Ark. Sommigen denken dat het heilige voorwerp door de Romeinen in het jaar 70 na Christus naar Rome is meegenomen, samen met andere Tempelschatten waaronder de Menorah. Na de verwoesting van de Tempel werd ter ere van de veldheer en keizer Titus in Rome een triomfboog gebouwd, waarop de Menorah is te zien met de tafel der toonbroden en twee zilveren trompetten. Maar geen Ark. Dat kan ook niet want die was in die tijd al eeuwen uit beeld verdwenen. Velen vragen zich af of de Ark nog bestaat en zo ja, waar hij kan zijn gebleven?

De Ark werd op bevel van Mozes vervaardigd. (Exodus 25:10 t/m 22 en 37:1 t/m 9). De Ark is bekend onder een aantal verschillende namen zoals "De Ark des Heren","De Ark van God","De Ark van het verbond " en "De Ark van de Verbondsakte". De Ark begeleidde de IsraŽlieten op hun tocht door de woestijn. Zij speelde een rol bij het overtrekken van de rivier de Jordaan, bij de inneming van Jericho en bij de intocht in Kanašn. In de tijd van de Richteren werd zij in het heiligdom van Silo bewaard.

Na 20 jaar onder de hoede te hebben gestaan van Eleazar, de zoon van Abinadab, kwam de Ark weer in beeld toen David eraan herinnerd werd. (II SamuŽl 6:1 t/m 23). Deze haalde de Ark daar weg maar de tocht naar Jeruzalem werd onderbroken door de dood van Uzza. Na drie maanden lang in het huis van de Gattiet Obed-Edom, te hebben gestaan, bracht David de Ark tenslotte naar de stad Jeruzalem waar zij later door zijn zoon Salomo in het "Heilige der Heiligen" in de Tempel werd geplaatst.

Ark des Verbonds, ook wel Ark des Heren

Het verdere lot van de Ark is ťťn van de meest intrigerende historische vraagstukken. In het Ethiopische geschrift de "Kebra Negast" staat dat de Ark door Baina Lehkem, (ook wel Ibna Hakim), de zoon van koning Salomo en de koningin van Scheba, rond 1000 v.Chr., uit Jeruzalem zou zijn meegesmokkeld naar Aksoem in EthiopiŽ. Aan het bezit van dit heiligdom dankt Aksoem zijn positie als religieus centrum van het Koptische christendom.

Tijdens de Italiaans-Abessijnse oorlog van 1935-1936 zou de Ark door de Italianen zijn geroofd en uit Aksoem naar Rome zijn meegenomen alwaar zij zich zou bevinden in ťťn van de geheime kelders van het Vaticaan net als de andere in het jaar 70 geroofde heiligdommen uit de Tempel. Niemand schijnt de waarheid van dit gerucht te kunnen bevestigen en woordvoerders van het Vaticaan hebben zich nooit geroepen gevoeld om vragen hieromtrent te beantwoorden.

Een ander verhaal is dat de Ark door Sisak de koning van Egypte zou zijn geroofd. De Bijbel vertelt dat na de dood van Salomo, tijdens het bewind van Rehabeam, Sisak de koning van Egypte optrok tegen Jeruzalem.

2 Kronieken 12:9 Sisak dan, de koning van Egypte, trok op tegen Jeruzalem en nam de schatten van het huis des Heren en van het huis des konings, alles nam hij. Ook nam hij de gouden schilden die Salomo gemaakt had.

Sisak zond volgens Egyptische bronnen in 930 voor Christus een militaire expeditie naar IsraŽl waarbij Jeruzalem en de Tempel werden geplunderd. Alles wat uit Jeruzalem is meegenomen is door Sisak vastgelegd op de muren van de tempel te Karnak in Egypte. De beschrijvingen van het geroofde meubilair en gerei, de gouden schilden en de gouden wagens uit de tijd van Salomo komen volmaakt overeen met wat de Bijbelboeken Koningen en Kronieken schrijven. De Ark wordt echter niet genoemd en ook niet in de uitvoerige lijst van schatten die Nebukadnezar in 587 voor Christus uit de Tempel had geroofd. Ook in de nauwkeurige opsomming van het tempelinventaris onder de Perzische koning Kores staat de Ark niet vermeld. Kores liet namelijk alle heilige tempelvoorwerpen inventariseren voordat ze teruggegeven werden aan Sesbazzar de prins van Juda, zoals in Ezra 1:7t/m 11 valt te lezen.

De laatste Bijbelse verwijzingen naar de Ark zijn te vinden in de boeken (Jesaja 37:14-15-16), ( 2 Koningen 19:15) en (Jeremia 3:16). De teksten in Jesaja en 2 Koningen hebben betrekking op koning Hizkia die in de Tempel een emotioneel beroep doet op de "Here die troont op de cherubs" om de leiding te nemen in de strijd tegen de Assyrische koning Sanherib, die Jeruzalem trachtte te veroveren. De profeet Jeremia verzekerde de inwoners van Jeruzalem dat ze eens over het verlies van de Ark heen zouden komen; dat niemand ooit nog zou vragen waar de Ark gebleven was.

Jeremia 3:16 Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die dagen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.

De Bijbel geeft verder geen enkel uitsluitsel waar de Ark gebleven is. In het apocriefe boek 2 MakkabeeŽn, hoofdstuk 2:4 t/m 7, staat dat de profeet Jeremia op Goddelijke ingeving de Verbondstent en de Ark liet halen en haar verborg in een rotsspelonk. Jeremia haalde het heilige object weg uit de stad en verborg het in de berg vanwaar Mozes (de berg Nebo) het land IsraŽl had overzien vůůr zijn dood. Jeremia plaatste de tent, de Ark en het reukofferaltaar in een grot en sloot de toegang af. Diverse onderzoekers zijn daarom van mening dat de berg Nebo de schuilplaats van de Ark moet zijn. Enkelen van hen die Jeremia hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Jeremia dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: Die plek zal onbekend blijven totdat God Zijn volk weer samenbrengt en Zich erover ontfermt. De toegang is tot dusver afgesloten en niemand weet waar deze toegang is. Niemand kan daar op eigen kracht naar toe. De organisaties die voorbereidingen treffen voor de herbouw van de Tempel geloven dat de Ark niet opnieuw gemaakt hoeft te worden omdat men op gezette tijd de schuilplaats door een goddelijke ingeving te weten zal komen.

Het is bekend dat de Tempeliers tijdens de kruistochten naar de Ark des Verbonds hebben gezocht. Zij geloofden dat de ark diep onder de Tempelberg verborgen moest liggen. Tobias Daniel Wabbel schreef in zijn boek ďDe schat van de TempeliersĒ, dat de Tempeliers in het geheim opgravingen onder de tempelberg deden en de schuilplaats van de Ark daar ook daadwerkelijk gevonden zouden hebben. Deze zouden ze dan mee naar Europa hebben genomen en uiteindelijk verborgen in de kathedraal van Laon in Noord Frankrijk waar ze tot op heden begraven zou zijn. Een bewijs daarvoor werd echter niet geleverd.

Rabbijn Shlomo Goren en Rabbi Yehuda Getz, geloven niet dat de berg Nebo de schuilplaats is maar dat de Ark is verborgen in een grot onder het Tempelplein direct onder het Heilige der Heiligen, sinds de tijd van Koning Josia.

Volgens het in Jeruzalem gevestigde Tempelinstituut is de exacte locatie van de kamer bekend waarin de ďArk van het VerbondĒ zich zou bevinden, onaangeroerd, wachtend op de dag dat het tevoorschijn zal worden gebracht. Een paar jaar geleden zijn er graafwerkzaamheden verricht in de richting van deze kamer, maar deze zijn na hevige protesten van Mohammeds volgelingen gestaakt. De traditie wil dat Koning Salomo bij de bouw van de Eerste Tempel, rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat toekomstige veroveraars de Ark mee zouden nemen en de Tempel in de as zouden leggen. Dus Salomo, de wijste aller mensen, liet een systeem van labyrinten, corridors en kamers aanleggen onder het huidige tempelcomplex. Hij gaf opdracht een speciale plaats te bouwen om daar de religieuze voorwerpen uit de Tempel in op te bergen in geval van belegering van de stad Jeruzalem.

Joodse overleveringen vertellen dat Koning Josia van IsraŽl, die leefde ongeveer 40 jaar vůůr de verwoesting van de Eerste tempel, in 587 voor Christus, de Levitische priesters de opdracht had gegeven de Ark te verbergen, samen met de Menorah en andere voorwerpen, in de geheime kamer die Salomo had laten aanleggen. Ook de staf van Ašron (Numeri 17) zou in deze kamer zijn opgeborgen. Ook Michael Rood zegt op basis van Bijbelteksten te kunnen bewijzen dat de Ark onder het huidige Tempelplein moet liggen.

Het begint steeds duidelijker te worden, dat de Tempelberg bij het conflict in het Midden-Oosten een centrale plaats zal innemen. Veel christenen zullen in de plannen en voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel, de in Bijbelse profetieŽn voorzegde komst van de antichrist zien.

Anderen geloven daar juist helemaal niets van en denken dat het gaat om de Tempel van EzechiŽl en staan daarom volledig achter de plannen van de organisaties die zich thans met de herbouw van de Tempel bezig houden. Zij denken, overigens met goede bedoelingen, Gods volk daarmee een hart onder de riem te steken en hun steentje bij te dragen aan de vervulling van de profetie dat Jezus straks vanuit deze nieuwe Tempel zal regeren in het Duizendjarige Vrederijk. Zowel het Tempelinstituut als ook de ĎGetrouwen van de Tempelbergí hebben door deze visie door de jaren heen aanzienlijke financiŽle steun gekregen van goedgelovige, emotiegeleide christenen uit de hele wereld. Volgens een artikel in ĎIsrael Todayí van 30 September 2014 is gedurende een internationale giftencampagne van twee maanden voor de bouw van de 3e Tempel alleen al bij het Tempelinstituut meer dan 100.000 dollar binnengekomen van ruim 900 gevers uit 30 landen. De directeur van het Tempelinstituut, rabbi Chaim Richman, lichtte toe dat men bij de internationale donatiecampagne op sociale netwerken zoals YouTube, Facebook en Twitter heeft ingezet. ďWij proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze opdracht de Heilige Tempel weer op te bouwen, verklaarde hij. Op zich is de financiŽle bijdrage die de christenen leveren wel een nobel streven, maar is het ook Bijbels verantwoord? Sommige stromingen binnen het orthodoxe Jodendom denken van niet en zeggen dat men uitgaat van een foutieve veronderstelling. Zij geloven beslist niet dat de Tempel die nu op stapel staat dezelfde Tempel is dan die door de profeet EzechiŽl wordt beschreven.

Zij zien het bouwen van een 3e Tempel als de taak van de Messias, die het huis van David zal laten herleven, en niet van een zelfbenoemde bouwcommissie die zich thans met de herbouw van de Tempel bezig houdt. Met name het Chassidisch Jodendom ziet degenen die de 3e Tempel met hun eigen handen willen bouwen in het algemeen als afvalligen en ketters. De meningen binnen het Jodendom zijn dus sterk verdeeld. Ook binnen het christendom is dat het geval. Zo zijn er christenen die geheel achter de visie van het Tempelinstituut staan terwijl anderen denken dat het hier niet om een reŽle, maar om een geestelijke Tempel gaat. Zij zijn van mening, dat er in de Bijbelse profetieŽn geen Tempel van steen, maar een Tempel van de lichamen der gelovigen wordt bedoeld. Zij baseren hun opvatting op 1 KorinthiŽrs 6:19, waarin Paulus schrijft: ďOf weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woontÖ

Natuurlijk is het helemaal waar, dat de geestvervulde gelovigen al bijna 2 millennia samen de Tempel van de levende God vormen, hetgeen in 2 KorinthiŽrs 6:16 wordt bevestigd: ďWij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Maar dat wil nog niet zeggen, dat er in de eindtijd geen 3e Tempel van steen gebouwd zal worden. De geestelijke Tempel heeft toch in zijn beginperiode ook nog ruim 40 jaar naast de tweede stenen Tempel bestaan, die pas in het jaar 70 na de gewone jaartelling werd verwoest?

Dat er in de eindtijd daadwerkelijk weer een functionerende stenen Tempel in Jeruzalem zal staan blijkt duidelijk uit de opdracht die Johannes in het visioen over de twee getuigen heeft gekregen. Deze zullen zich manifesteren in de eindfase van het huidige wereldbestel en niet pas nŠ de terugkomst van Jezus. ďEn mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de Tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.Ē (Openbaring 11:1). Dit is dus in geen geval de Tempel die door de profeet EzechiŽl beschreven is. Dat wordt ook nog eens extra duidelijk gemaakt door de profeet Zacharia. In Zacharia 6:12-13 staat namelijk: Zo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en Hij zal de Tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de Tempel des heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon...Ē

Wie is deze Spruit? Kennen wij een priesterkoning in de Bijbel, die ĎSpruití genoemd wordt? Ja, want in Jeremia 23:5-6 komen wij deze Spruit inderdaad tegen: ďZie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In Zijn dagen zal Juda behouden worden en IsraŽl veilig wonen; en dit is Zijn naam, waarmede men Hem zal noemen: de Here Eeuwige onze gerechtigheid.

De rechtvaardige Spruit, die de Tempel zal bouwen en als priester koning zal regeren, is Jezus of Yeshua zoals u wilt, de Zoon van David! Het is dus duidelijk, dat de ultieme Tempel door niemand anders dan door de Messias zelf gebouwd zal worden, maar dat kan Hij uiteraard pas nŠ Zijn wederkomst doen en niet 7 jaar daarvůůr.

De Tempel die Johannes in Openbaring 11:1 beschrijft, kan derhalve onmogelijk dezelfde zijn, waar EzechiŽl en Zacharia het over hebben. De Tempel uit de tijd van Jezus kan Johannes ook niet bedoeld hebben, want die was immers al 25 jaar eerder verwoest. Het gaat dus om een heel andere Tempel en gezien het feit dat de herbouw van de Tempel in de Joodse traditie geassocieerd wordt met de komst van de Messias zal deze bouwmeester een valse Messias zijn, namelijk de Antichrist.

Denk ook aan de profetische aankondiging van Paulus: 2 Tessalonicenzen.2:3-4. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Deel 4

 

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de Ďlaatste dagení zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Kerkleiders, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieŽn onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. De laatste jaarweek moet nog beginnen, maar de nep-messias staat al voor de deur! Deze figuur zal de laatste grote leider van de eindtijd zijn en de grote tegenstander van de Here Jezus. Terwijl IsraŽl en de gemeente uitkijken naar de komst van de echte Messias, zal hij doen alsof hij de messias is.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de nep-messias te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De figuur die de in nood verkerende wereldbevolking een rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de anti-messias zal uitschakelen en vervolgens Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Voordat de nep-messias als de grote Ďvredestichterí in de schijnwerpers van de toekijkende wereld kan treden en zich als degene die voor alle problemen de oplossing brengt, kan presenteren, moeten er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die de wereld ingrijpend zullen veranderen.

 

Velen vragen zich af wanneer hij zich aan de wereldbevolking zal presenteren. Diverse onderzoekers, waaronder Werner Stauder, denken dat dit op Rosh haShana (het joodse nieuwjaarsfeest) zal gebeuren omdat ook Jezus tijdens dit feest is geboren en ook tijdens dit feest op aarde zal terugkeren. Daarom zal de antichrist zich juist tijdens dit feest aan de wereld presenteren en de mensheid de indruk geven de teruggekeerde echte Messias te zijn.

 

Het blijft natuurlijk speculeren in welk jaar dat zal plaatsvinden, maar erg lang kan dat niet meer duren gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld. In 2017 valt Rosh haShana op 20 t/m 22 september.

 

Stauder meldt dat Jezus (Yeshua) in het jaar 6 vůůr de gewone jaartelling tijdens Rosh haShana geboren moet zijn, de dag waarop de bazuin geblazen wordt. Het is de eerste scheppingsdag en tevens de dag van de wederkomst van Jezus. Daarna volgt Yom Kippur de grote verzoendag. Slechts Jezus kon deze grote verzoening tussen mens en God tot stand brengen. En tenslotte Sukot, het Loofhuttenfeest, ter herdenking van de tocht door de woestijn. Dus de maand september/oktober geeft genoeg symboliek voor de geboorte van Jezus. Dit is historisch aanwijsbaar. De echtgenoot van Elizabeth, de priester Zacharias, had namelijk in de maand Tamuz (juni/juli) tempeldienst toen de engel GabriŽl aan hem verscheen. Enkele dagen daarna werd Elizabeth zwanger en zes maanden later verscheen GabriŽl eveneens aan Maria. De Heilige Geest kwam over haar en zij werd toen ook zwanger. Dat gebeurde dus in de maand Tevet (december/januari). Als wij negen maanden verder tellen, kan Jezus dus alleen in de maand Tishri (september/oktober) geboren zijn. Rosh haShana, is het meest waarschijnlijk want Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Bovendien zal dit tevens ook de dag van Zijn tweede komst zijn. Sukot kan niet, want als alle Joden op dit pelgrimsfeest naar Jeruzalem moesten gaan, konden zij onmogelijk in verband met de volkstelling ieder naar zijn plaats van herkomst gegaan zijn om zich daar te laten inschrijven.

Het was Johannes die de anti-messias het eerst de antichrist noemde:

1 Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Ook in 1 Johannes 4:1-3 en 2 Johannes 8 komt de antichrist ter sprake. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord ďantichristĒ gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus over een periode van 7 jaar grote macht over de wereld zal uitoefenen.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus. Een vreemde conclusie want Lukas 21:20-24 maakt immers onderdeel uit van de Rede over de laatste dingen en heeft derhalve betrekking op toekomstige gebeurtenissen. Zo zegt Jezus bijvoorbeeld in Lukas 29-30: Let op de vijgeboom en op alle bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

IsraŽl is de Vijgeboom

De vijgeboom is het herstelde IsraŽl en alle andere bomen zijn IsraŽls buurlanden die zich eveneens hebben hersteld. Klik hier voor meer informatie hierover. Het genoemde Koninkrijk vindt plaats na terugkeer van de Here Jezus.

Het Bijbelboek Openbaring meldt dat in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel zal verschijnen. Gezien de huidige ontwikkelingen op wereldniveau, bevindt de wereld zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die al de macht van satan zal bezitten. Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal een verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Hij zal ook een geweldige spreker zijn met een ongekend charisma die de mensenmassaís aan zich weet te binden. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een ďdraakĒ beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias. Hij zal de wereldbevolking 3 Ĺ jaar lang weten te misleiden maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden.

 

Hij zal er ook persoonlijk voor zorgen dat de 3e Tempel herbouwd zal worden, of er in ieder geval er zijn goedkeuring aan geven. We weten dat satan altijd al een tegenstander van God is geweest, en waar kan hij zich beter tegen God verheffen dan in een Tempel die aan God gewijd is? Daarom moet het ook echt Gods Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte, waar God ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat hoort allemaal bij het slimme plan van de Antichrist. Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis te plegen en Gods huis te ontwijden, maar als de Antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er immers geen sprake zijn van een ontheiliging.

Honderden miljoenen zullen dit ĎBeestí aanbidding geven, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiŽn weten te verleiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De komst van dit ĎBeestí betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. Uiteindelijk zal hij zijn schrikbewind over de hele aarde uitoefenen. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

In 2 Tess. 2:4 wordt hij de mens der wetteloosheid genoemd, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. Een menselijke veroveraar die, uitgerekend in de stad waar men God vereert, godslasterlijke uitspraken zal doen en obscene handelingen zal verrichten waarmee hij grote geestelijke en lichamelijke moeite over Gods volk zal brengen. Deze profetie is ten dele vervuld door de Seleucische koning van SyriŽ, Antiochus IV Epiphanes.

Antiochus IV Epiphanes

Deze Epiphanes was afkomstig uit het gebied dat behoorde tot het Oost-Romeinse Rijk, het hedendaagse SyriŽ. Epiphanes betekent ďverheerlijkteí, al werd hij achter zijn rug Epimanes genoemd; ďwaanzinnigeĒ. Tijdens zijn schrikbewind van 3Ĺ jaar (!) over Jeruzalem, liet hij een altaar voor de Griekse god Zeus (Jupiter bij de Romeinen) in de tempel plaatsen. Zeus en Jupiter zijn trouwens verschillende namen voor Nimrod.

Ook werd het Wetboek van Mozes strafbaar gesteld en voor het bezit ervan, kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd. Voorts werd de Joodse offercultus verboden. In de Tempel werden varkens geslacht en in de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen. De Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld. Bovendien maakte Epiphanus zich meester van de tempelschatten. Zijn tirannie eindigde in 164 v. Chr., na een opstand onder leiding van de familie der MakkabeeŽn. Hij stierf als een waanzinnige. Een verslag van deze opstand en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd is te vinden in de boeken van de MakkabeeŽn. De Tempel werd ontdaan van alle Hellenistische attributen en opnieuw ingewijd. Deze gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag gevierd tijdens het Chanoekafeest. Epiphanes wordt gezien als de voorloper van de antichrist.

Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren echter nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Ze noemden hem ook wel de Teppich fresser. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

De komende anti-messias zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en Ďgrote woorden en godslasteringení spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een Ďeeuwig rijkí propageren.

De profeet DaniŽl schrijft over de anti-messias het volgende;

DaniŽl 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

DaniŽl verteld ook dat Ďdeze koningí een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met IsraŽl, maar door de toevoeging ďmet velenĒ moet dit ruimer worden gezien wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. IsraŽl en deze Ďkoningí wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van DaniŽl aan IsraŽl het recht verleent op een werkende tempel, compleet met offerdienst. Hij zal de tempeldienst herstellen en dat is iets wat nog niemand vůůr hem voor elkaar gebracht heeft.

 

Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan IsraŽl toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl weten te sluiten. Hij zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar ťťn enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus van de christenen!

 

Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse IsraŽl nog steeds een minderheid, want de meeste IsraŽliís zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat al deze stromingen gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Messias, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij de macht en de autoriteit bezit om de Tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen?

 

Deel 5

 

Het is zeer opvallend dat de religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door Jezus zelf. Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Jezus, sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van IsraŽl, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren, bedoelde Hij uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van IsraŽl verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen deze figuur zeer zeker niet in verband brengen met: DaniŽl 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophoudenÖ

 

Het is zeer opmerkelijk dat DaniŽl visies geeft op een voor hem verre toekomst. Al lezende in het boek komt men wonderbaarlijke verhalen tegen, alsof een fantast bezig is geweest. Geen wonder dat het boek een dankbaar middel in de hand van critici is om de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te vallen. Het boek DaniŽl is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot DaniŽl zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

 

Het boek DaniŽl wordt gekenmerkt door een voortdurende strijd tussen de goden van Babylon en de God van IsraŽl, die tenslotte zal resulteren in een geweldige doorbraak van het Koninkrijk van God. Beroemde feiten uit DaniŽls boek zijn de droomverklaringen aan het adres van de Babylonische koning Nebukadnezar (DaniŽl 2). Uit dit deel van DaniŽls boek blijkt dat de wereldheerschappij der heidenen begint en eindigt met een beeld.

 

Nebukadnezar is voorgesteld door een gouden hoofd op een prachtig beeld en de Bijbel zegt ons dat ook de komende antichrist een beeld van zichzelf zal oprichten en van alle mensen eisen zal om dat beeld te aanbidden. Tussen deze twee beelden strekt zich de gehele loop van de heidense wereldgeschiedenis uit. Na het tweede beeld zal het Koninkrijk van de Here Jezus worden opgericht, voor eeuwig! Nebukadnezar bleek uiteindelijk door de uitleg van het beeld geÔnspireerd want hij liet er zelf een maken van goud en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel.

 

Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de inwijding bij te wonen. Iedereen diende het beeld te aanbidden en zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. De zessen in de maten van het beeld verwijzen naar de antichrist wiens getal 666 is. Een van de zessen mist, waarschijnlijk vanwege het feit dat het opstandige systeem nog niet geheel tot volledige ontwikkeling was gekomen.

 

Op het moment dat de valse-messias het zevenjarig verdrag met IsraŽl en de wereldleiders zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie bevinden en een enorme politieke invloed uitoefenen om dat te kunnen doen en dan zou hij zowel de vertegenwoordigers van IsraŽl, de Wereldleiders, de Wereldkerk alsook de leiders van alle Arabische staten in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben.

 

Vanaf het moment dat het verdrag bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken, want zodra dit gebeurt, kunnen we de herbouw van de Tempel spoedig verwachten. De Tempel zal worden herbouwd en de offerdienst worden hervat. God heeft daar echter geen welgevallen in omdat IsraŽl letterlijk een pakt met de duivel heeft gesloten. Daarom laat Hij het ook toe, dat de valse-messias daar al gauw weer een einde aan zal maken, want net zo gemakkelijk als hij het verbond zal bekrachtigen, zal hij het 3Ĺ jaar later ook weer nietig verklaren en de offerdienst stopzetten.

 

Hij zal de nieuw gebouwde tempel van God gebruiken als zijn eigen uitvalsbasis. Gezien het feit dat het initiatief voor de herbouw van de Tempel niet van God, maar van de valse-messias uitgaat, is deze in Gods ogen al vanaf het begin ontwijd. Hij zal de Tempel 'ontheiligen' door er een heiligschennend object in te plaatsen. Hij zal een gruwelijk afgodsbeeld van zichzelf op de heilige plaats opstellen. Het zal niet een dood voorwerp zijn zoals we dit uit de oude culturen kennen, maar het zal zelfs kunnen spreken: ďHem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht!Ē

 

De komende valse-messias zal zich dus net als Nebukadnezar laten aanbidden. Het oprichten van de ďgruwel der verwoestingĒ houdt in dat het dagelijks offer voor IsraŽls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen. Het huis van God veranderd daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt.

 

Het beeld zal dus worden opgericht met de bedoeling, het te aanbidden en wie dat niet doet wordt gedood, net zoals dat bij Nebukadnezar het geval was. De valse-messias zal van zichzelf verklaren dat hij een god is en als zodanig in de Tempel gaan zitten. Paulus schrijft hierover: Thessalonicenzen 2:3-4 Ö.want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is.

Dit is geheel in overeenstemming met wat DaniŽl ook profeteerde: DaniŽl 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt (DaniŽl 11:36).

In MatthťŁs 24:15 geeft Jezus met betrekking tot deze heiligschennis de volgende indringende waarschuwing: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan -wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judťa zijn, vluchten naar de bergen!Ē Jezus doelde hiermee op DaniŽl9:27. Vanaf dat moment zal de valse-messiasďGods naam lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen:Ē Openbaring 13:5En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen.

 

Hij zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde zal in zijn macht gegeven worden. Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat DaniŽl er onvoorstelbaar van geschrokken is (DaniŽl 7:15-28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan.

 

God liet dit in een visioen aan DaniŽl zien. ďHij zal grote kracht bezitten, maar hetzal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal! Meester-misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de Vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang! Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen! We weten inmiddels hoe het afloopt dat hij de Tempel uiteindelijk zal ontwijden en onbruikbaar maken voor de dienst aan God.

 

De god, die door de Antichrist vereerd zal worden kan natuurlijk niemand anders dan alleen maar Satan zelf zijn. Tochzullen alle betrokkenen hem alle macht en autoriteit geven die hij nodig zal hebben om de hele wereld te overheersen. Door zichzelf op de troon van God in de Tempel te zetten, zal Satan trachten letterlijk Gods plaats in te nemen, want een grotere gruwel is er op deze heilige plaats niet denkbaar. Niemand zou het durven om hem tegen te spreken of hem ook maar iets te weigeren.

 

De tijd kan niet ver meer zijn dat de wereld geconfronteerd zal worden met destabilisatie, ontbinding en ontwrichting. De Bijbel maakt duidelijk dat een ďBeestĒ de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Het Beest zal de steun genieten van de wereldleiders en van de Wereldkerk.

Velen geloven dat de valse-messias zal voortkomen uit het Babylon zoals in het boek Openbaring beschreven. Het gaat om de laatste grote gebeurtenissen op aarde voordat Jezus als Redder en Rechter op aarde terugkeert. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieŽn zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In dit boek toont de Here Jezus aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

Openbaring meldt dat Babylon in de laatste fase van het huidige wereldbestel, opnieuw een wereldmacht zal zijn waarbij zowel het beest uit de zee als het beest uit de aarde zich nadrukkelijk zullen manifesteren (Openbaring 13). Opmerkelijk is dat de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. Deze poster is afgeleid van Pieter Bruegels schilderij de Toren van Babel.

Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese "Toren van Babel" met daarop de tekst: vele tongen (talen), ťťn stem.

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegels schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dŠt te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Europa en de Kerk van Rome maken derhalve samen onderdeel uit van het Babylon zoals in Openbaring genoemd.

Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

De valse-messias is het symbool voor de opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren. Er zal een satanisch religieus systeem heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het grote Babylon is zo verdorven dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt en haar uiteindelijk berecht. Niet alleen het boek Openbaring spreekt over de ondergang van dit rijk maar ook de profeet Jesaja.

Jesaja 47:10-11 Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit. Babylon is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa. Het lijkt er dus op datde beide beesten uit dit Babylon zullen voortkomen.

Hoewel de persoonlijke macht van de valse-messias groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Openbaring noemt dit beest de ďValse profeetĒ (16:13 en 19:20). Deze duivelse figuur is net als het eerste-beest bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. Hij zal zelfs vuur uit de hemel laten neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Dit beest doet zich in eerste instantie voor als een onschuldig lam maar zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn Ďbaasí.

Dit tweede-beest handelt voornamelijk met religieuze activiteiten ten dienste van het eerste-beest. Hiertoe dienen misleidingen, met tekenen en wonderen. De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel hij zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als dat van de draak.

Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de christenen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar het feit dat hij spreekt als een draak betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse christus voeren. Hij zal de propagandaleider van het eerste-beest zijn. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

De valse profeet is een wezen uit de wereld der boze geesten maar voor het oog van de wereld zal hij er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beÔnvloed en bekrachtigd worden door de draak. Vandaag doen beide-beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

De antichrist zal met zijn compagnon de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij ,,de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden,Ē (2 Tess. 2:10). Net als vele Christenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op Ďtekenen en wonderení en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieŽn en het Boek Openbaring.

 

Deel 6

Er bestaat veel discussie over de vraag uit welke kringen de valse-profeet komt en wie hij is. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van deze figuur is weggelegd voor Mohammed en verwijzen daarbij naar zijn volgelingen die in zijn opdracht eeuwenlang de Bijbelse waarheid hebben verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Onderzoekers schatten dat er sinds het ontstaan van de islam, 1400 jaar geleden, tussen de 250 en 300 miljoen mensen op het volkerenmoordconto van de islam geschreven kunnen worden. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat Mohammed de valse profeet is, zoals in Openbaring beschreven. Steeds meer islamwetenschappers betwijfelen namelijk of Mohammed wel ooit geleefd heeft. Er komen steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een sprookje is. In het wetenschappelijk boek, ďGood Bye MohammedĒ schrijft de islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen, met name om de aanhangers van de sprookjes maar niet te beledigen. De valse-profeet uit Openbaring (13:11-18), zal zich voornamelijk bezighouden met het samenbrengen van alle religies ten dienste van het eerste-beest en het is daarom zeer twijfelachtig dat een figuur uit de islam deze rol zal vervullen.

Velen geloven dat de op 13 maart 2013 tot Ďpausí van de Rooms-katholieke Kerk gekozen JezuÔet Jorge Mario Bergoglio deze rol zal vervullen. Dit mede vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk en de islam als een vredelievende religie voor te stellen. Maar daarover in deel 7 meer.

De valse profeet zal zich uitgeven als degene die het voor alle gelovigen opneemt en ze tot eenheid wil brengen. Maar hij spreekt als een draak wat betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse-christus voeren. In diverse Schriftplaatsen die op de twee-beesten betrekking hebben worden ze als menselijke individuen afgeschilderd.

Vervolg boek van DaniŽl

Na de geschiedkundige zaken, komt men bij het lezen van het boek DaniŽl terecht in wat over het algemeen als het profetische deel wordt beschouwd. Het gaat in dit deel van het boek om persoonlijke dromen van DaniŽl zelf, om gezichten en openbaringen die hem ten deel vallen, die hem vanuit zijn bestaande leefsituatie een profetisch vergezicht geven op de nabije en verre toekomst. Zo kan men lezen dat DaniŽl op zijn legerstede was toen hem een droom en gezichten voor ogen kwamen. Het betrof een viertal gezichten, door de Here aan hem getoond.

Bij het eerste gezicht gaat het om vier grote verscheurende dieren. Het tweede gezicht betreft een visioen van de Grote dag des Oordeels waarbij duizend maal duizend en tienduizend maal tienduizenden voor de Here staan. In het derde gezicht ziet DaniŽl een visioen van iemand gelijk een Mensenzoon die komt met de wolken des hemels. Hem wordt heerschappij gegeven en Koninklijke macht die niet zal vergaan en onverderfelijk is. Behalve het laatste beeld stemt de rest DaniŽl bepaald niet vreugdevol. In de eerste plaats ontvangt hij commentaar op de koninkrijken van de wereld onder het symbool en de gedaante van wilde dieren. De leiders van de wereld zijn net wilde beesten, ze handelen beestachtig ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensheid. Het is niet toevallig dat het wapenschild van de meeste huidige landen de beeltenis van een dier draagt. Het symboliseert het dierlijke karakter van de heidense wereldmachten.

In het visioen staat DaniŽl aan de oever van een grote zee en ziet hij vier razende winden des hemels (DaniŽl 7:3). Deze vier winden nu, die tegen de grote zee losbarsten, geeft aan dat de heidenwereld niet vanzelf in beweging komt, maar door hemelse machten of goddelijke krachten in beweging wordt gezet. God geeft het signaal en dan barst de hel los. DaniŽl ziet dus vier dieren uit een rumoerige zee opkomen en dit blijken vier koningen te zijn.

Het eerste dier dat DaniŽl in (7:3) beschrijft leek op een leeuw met adelaarsvleugelen welke het Babylonische rijk van Nebukadnezar symboliseerde.

Granieten leeuw uit Babylon. De leeuw Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn poten.

Het tweede dier leek op een beer die zich op een zijde opricht en die drie ribben in zijn bek heeft. De betekenis schijnt te zijn, dat het tweede rijk zal zijn als een beer, snel en verslindend. Dit dier is het rijk van Meden en Perzen, dat zeer veel oorlogsslachtoffers heeft gemaakt; dit laatste wordt aangegeven met het bevel: sta op en eet veel vlees. Dit rijk behaalde zijn overwinningen doorgaans door de tegenstanders met enorme massaís soldaten te overspoelen. De expeditie bijvoorbeeld, van Xerxes tegen Griekenland werd ondernomen door 2.500.000 strijdbare mannen.

Het derde dier was een panter of luipaard, het symbool voor het oude Griekenland van Alexander de Grote, dat met de snelheid van een panter oorlogen voerde. Het dier is geen gewone panter want het heeft vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. De vleugels symboliseren de snelheid van dit beest en zijn vier koppen duiden erop dat het rijk na de dood van Alexander de Grote, tenslotte in vier delen uiteen viel. Dit Griekse rijk ontleent profetisch gezien haar grote betekenis aan het feit dat uit deze verdeling het Seleuciden rijk tevoorschijn kwam met als latere leider Antiochus 4 Epiphanus, de voorloper van de komende antichrist.

Het vierde dier dat DaniŽl uit de zee ziet opkomen, omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. De tien horens corresponderen weer met Openbaring 13:1 en 17:3. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben. De Ďkleineí verslindende horen (antichrist) gaat op aarde tekeer en meent alles te vertellen te hebben, en vol is van zijn eigen grootheid.

DaniŽl begrijpt er helemaal niets meer van. Het is niet zonder reden aan te nemen dat met dit monster het Romeinse rijk wordt bedoeld omdat de anti-messias volgens DaniŽl zal voortkomen uit "het vierde koninkrijk". Dit rijk heeft niet alleen betrekking op het voorbije Romeinse rijk maar ook op een toekomstig. DaniŽl vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. In hoofdstuk twee van zijn boek beschrijft hij het als de twee benen van het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had. Het beeld met voeten van leem en ijzer had een wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van te voren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk had gestoten, bleek in de droom een groeisteen te zijn want het ontwikkelde zich tot een grote berg, die het gehele aardoppervlak in beslag nam. Dit is het ďEeuwige rijkĒonder leiding van de Here Jezus. Dit rijk zal ontstaan nadat Jezus een eind heeft gemaakt aan alle aardse machtstructuren. 2500 jaar geleden zag DaniŽl Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: ďZiet, Hij komt met de wolkenĒ.

Omdat de antichrist niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. DaniŽl ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet DaniŽl degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd.

Jezus, zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen. Na de onverwachte verschijning van de Mensenzoon, wat DaniŽl erg ontroerde zag hij plotseling weer de ondergang van de vier rijken voor zich. Ondanks het feit dat hem een aantal dingen duidelijk was geworden bleef hij toch nog met een aantal vragen zitten, voornamelijk betrekking hebbende op het vierde dier. Naar aanleiding van zijn verzoek om meer informatie, worden hem deze gegeven. Het vierde dier is er een van nietsontziende hardheid, een meedogenloze vernietiger van volkeren en culturen. Er wordt hier aan DaniŽl duidelijk gemaakt, dat er een enorm wereldrijk zal opkomen, dat zijn wortels heeft in het Romeinse rijk en dezelfde eigenschappen vertoont. Het Romeinse beest (antichrist) erft de politieke en civiele macht van het oude Babylon en de kerk van Rome (valse profeet) het geestelijk deel. Het is het Babylon zoals in Openbaring beschreven. Zoals al eerder opgemerkt zal er ook een connectie bestaan met de islam want de antichrist zal zich ook voordoen als de door de islamitische wereld lang verwachte ĎMahdií, de islamitische messias.

De leider van het wereldrijk wordt beschreven als een koning, hard van aangezicht en bedreven in listen. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken, hij zal zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Hier is duidelijk sprake van de Antichrist, zijn macht ontlenend aan de satan. De laatste jaarweek van de 70 jaarweken welke in DaniŽl worden besproken, laat een tijd zien waarin de Joden weer toestemming krijgen de oude tempeldienst te hervatten.

Om dit mogelijk te maken, moet de tempel er weer zijn. De verwachting is dat die er op termijn ook zal komen en wel op de plaats waar hij in de tijd van Salomo ook gestaan heeft, op de plaats waar nu de Aksa-moskee en de Rotskoepel staan. Er zal sprake zijn van een zevenjarig verbond maar dit verbond zal een valstrik voor IsraŽl blijken te zijn. De eerste 3Ĺ jaar verlopen zonder al teveel problemen. De Joden zijn blij met de nieuwe tempel en het herstel van de offerdiensten.

Ze voelen zich gezegend door de God van IsraŽl. Maar de basis van het verbond dat ze hebben gesloten is demonisch. Ze hebben een verbond met de dood gesloten. Als ze halverwege de 70ste week ontdekken bedrogen te zijn zal het verstaan van de openbaring louter verschrikking zijn. Ook de Here Jezus spreekt in zijn rede over de laatste dingen van een ďgruwel der verwoestingĒ. Deze gruwel zal duren tot de 70 jaarweken geheel vervuld zijn. Het zal pas eindigen als de verwoester verwoest is, als het beest en valse profeet worden geworpen in de ďpoel des vuursĒ.

Maar zover is het nog niet want er komt eerst een wereldreligie in zwang waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden.

Alle religies onder een paraplu.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in een ťťn werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van de Here Jezus. Het is het herstel van de Babylonische afgodendienst. Openbaring 17:15 laat zien dat er een wereldomvattend satanisch religieus systeem zal heersen over alle Ďrassen, volken, stammen en talení en vol zal zijn van Ďgruwelen en onreine dingení.Het is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. Ze ďzit aan vele waterenĒ, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk.

Hoe de wereldleiders betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, de eerste bijgewoond door een Britse premier, en de eerste bijgewoond door de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een president van de VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de eerste pauselijke begrafenis die de entourage trok van een huidige en twee voormalige presidenten van de Verenigde Staten. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. Er is een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Babylon is een codewoord voor Rome.

De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht.

De vrouw op het beest heeft door de hele geschiedenis heen de mensheid haar valse namaakgodsdienst aangeboden om de mens af te houden van de levende God. Eeuwenlang hebben exegeten deze hoer beschouwd als symbool van religieuze en politieke macht. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11).

Er bestaat al enige tijd een innige samenwerking tussen Moslims en Christenen onder de naam ďChrislamĒ. Diverse kerkleiders noemen moslims al Ďonze broedersí. Volgens Ďpausí Franciscus zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Franciscus: "Wij hebben een gemeenschappelijke vader. Wij zijn broeders."

Imams verkondigen hun boodschap inmiddels in kerken en dominees in moskeeŽn. Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ĎChrislamistení. Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel.

Verschillende protestantse kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. Zelfs sommige evangelische christenen beweren dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden. Maar dat is een ernstige dwaling. Allah is beslist niet de ďGod van Abraham Isašk en JakobĒ omdat de god van de islam deze mannen vijandschap heeft gezworen en de vernietiging van het volk van IsraŽl najaagt. Ook de Wereldraad van Kerken draagt haar steentje bij in de totstandkoming van een Wereldkerk. Deze organisatie heeft alles weg van de valse kerk die pretendeert de ware bruid van Christus te zijn maar die in werkelijkheid overspelig verbonden is met de wereld. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten waarin de ĎGod is doodí theorie wordt verkondigd. De Here Jezus heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat er een tijd zal komen waarin allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Satan werkt alsof hij god is en wekt de indruk een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed te stichten.

Dat is de kerk van de eindtijd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. Alle valse leringen en theorieŽn die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in ťťn schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron. De Here Jezus noemen ze niet langer het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. Ze wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Vandaar dat moderne theologen zoín goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geÔnspireerd door de vader der leugen en zijn geest.

Deel 7

Zoals in deel 6 al opgemerkt is Ďpausí Jorge Mario Bergoglio een uitgesproken fan van de islam. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt. Al in de tijd dat hij nog de rol van kardinaal vervulde in ArgentiniŽ, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Nog maar net in functie gaf hij toestemming in het Vaticaan uit de Koran te lezen en islamitische gebeden uit te spreken. Volgens Bergoglio ďaanbidden we allemaal dezelfde GodĒ en is de ene religie niet minder dan de ander. Hij is van mening dat alle religies naar dezelfde God leiden, ongeacht hoe Hij genoemd wordt. Sinds zijn aantreden begin 2013 zet hij grote stappen richting het samenvoegen van de grote religies tot een soort Verenigde Naties van religies. Alle religies onder ťťn paraplu. Ook de voormalige IsraŽlische President Simon Peres was een groot voorstander van de ďOprichting van een Verenigde Naties van Religies.

Bergoglio ontvangt met regelmaat moslimleiders. Zo ook de imam van de Al-Azhar moskee in CaÔro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam. Deze sheikh was in Rome om de banden tussen de moslimwereld en het Vaticaan verder aan te halen. Deze figuur heeft in de voorbije jaren laten zien een prediker te zijn die alles behalve vrede predikt. Zo noemt hij antisemitisme gerechtvaardigd op basis van koran teksten. Bergoglio zorgde ervoor dat hij door tal van verslaggevers werd gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf en zijn voeten kuste. Geen wonder dat dezeípausí door velen als de valse profeet wordt gezien. Er staan echter ook een onvoorstelbaar aantal artikelen op internet waarin hij gezien wordt als de antichrist.

 

Italy Pope Holy ThursdayHier kust hij de voet van Sheikh Ahmed al-Tayeb, de imam van de al-Azhar moskee in Cairo.

Het heulen met de islam en het streven naar een wereldkerk is de feitelijke vervulling van waar paus Leo XIII al in 1846 voor waarschuwde: ĎRome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden...í Leo XIII: ĎDe Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.

Op 5 augustus 2016 bedankte de imam van Perugia, Abdel Qader Mohammed Bergoglio voor zijn uitspraak op 31 juli waarin hij de ware islam een religie van vrede noemt. Bergoglio weigert in te zien dat de Koran oproept tot oorlog tegen alles wat niet moslim is. Door de islam een religie van vrede te noemen zet hij gelovigen op een dwaalspoor over de werkelijke bedoelingen van de islam. Zijn uitspraken zijn volledig in strijd met de ware identiteit van de islam. Bergoglio zegt er stelling in te geloven dat de islam niet geÔdentificeerd kan worden met geweld en dat terwijl er sinds 9/11 tot/met 10 april 2017 ď30.595Ē terreuraanslagen zijn gepleegd door moslims. Hoeveel aanslagen staan daar tegenover gepleegd door Joden en christenen?

 

Bergoglio verspreidt niets anders dan fabels. In een uitgave van hun tijdschrift Dabiq, richten de barbaren van IS(IS) zich in het geheel tegen de christenen, en zetten ze in een artikel getiteld "Door het zwaard" uiteen dat "dit een goddelijk-gewettigde oorlog is tussen de moslim natie en de naties van het ongeloof." Daarmee verwerpen ze de naÔeve bewering van Bergoglio dat moslims vrede willen. Dat (IS(IS) heeft opgeroepen ook Rome te veroveren is hem kennelijk ontgaan.

Opvallend is ook dat hij regelmatig het Kruisbeeld bij zich draagt. Dit kruis is echter geen traditioneel Kruisbeeld want het staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concilie weer in gebruik.

Screenshot_26Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiŽrs uit de 6e eeuw noemden dit het ďMerk van het BeestĒ. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met de Here Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek ďThe broken cross: Hidden hand in the VaticaanĒ de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet.

Christenen die vasthouden aan de exclusiviteit van het evangelie van Jezus Christus, werden door Bergoglio al eens Ďfundamentalistení en zelfs Ďeen ziekteí genoemd. Ook ontkende hij al eens de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs Ďontzetí te zijn over dit idee, en het totaal te willen uitbannen. Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken waaronder ĎPaus Franciscus: De Laatste Paus?í-, concludeerde daarom dat Franciscus Ďde kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus en in die zin dus volledig aan het beeld van valse-profeet voldoet of misschien zelfs dat van de antichrist.

Bergoglio is een JezuÔet. De JezuÔeten noemen zich de ďSociŽteit van JezusĒ. Dat ze de naam Jezus gebruiken is echter niets anders dan bedrog. Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de JezuÔeten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters maar dat blijkt uiterlijke schijn want achter deze faÁade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Waar het bij de JezuÔeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde JezuÔeten. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de JezuÔeten ďhet kwaadste der kwadenĒ. Het doel van de JezuÔeten is om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Met Bergoglio als JezuÔet op de troon hebben de JezuÔeten de touwtjes van het Vaticaan stevig in handen.

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op de dag dat paus Benedictus XVI op 28 februari 2013 zijn aftreden bekendmaakte. Op die dag trokken donkere wolken over het Vaticaan en werd de Sint-Pietersbasiliek getroffen door de bliksem.

Het Vaticaan getroffen door de bliksem

Velen geloven er niets van dat Benedictus na bijna acht jaar om gezondheidsredenen het Vaticaan heeft verlaten, maar tot aftreden is gedwongen om plaats te maken voor de pro-islamitische extreemlinkse Argentijnse Ďnep-pausí Franciscus. Bijzondere bijkomstigheid is dat Benedictus eertijds om het gebed der gelovigen voor zich vroeg opdat hij niet zou vluchten uit vrees voor ďde wolvenĒ! In 2013 werd er druk gespeculeerd over de ware redenen, omdat het nooit voorkomt dat een paus zijn ambt daadwerkelijk enkel om Ďgezondheidsredenení neerlegt.

Franciscus houdt er bijzonder vreemde ideeŽn op na en doet af en toe uitspraken die volstrekt niet Bijbels zijn. Zo is hij van mening dat atheÔsten gered kunnen worden door het doen van goede werken omdat Jezus voor iedereen is gestorven. Volslagen onzin natuurlijk want de Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens alleen maar gered kan worden door geloof in de Here Jezus. (Efeze 2:8-9-10). Ook zegt Franciscus dat je niet in God hoeft te geloven om in de hemel te komen.

Hoe ver de kerk van Rome is afgedwaald blijkt ook uit de uitspraak van de door Bergoglio aangestelde JezuÔet Guy Consolmagno tot directeur van de Pauselijke Sterrenwacht. Deze figuur beweert dat de wereld zich mogelijk al spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. De theologie die hierachter zit, namelijk dat God mogelijk ook nog andere intelligente wezens in het universum heeft geschapen, is volgens hem gebaseerd op de Bijbel en wordt dan ook door andere hoge Vaticaanse officials ondersteund. Consolmagno wijst bijvoorbeeld op Psalm 89:6 Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here en Job 38:7Ö terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden. Volgens de astronoom zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de Nephilim, de 'zonen Gods' die in de dagen voor de zondvloed afdaalden en zich mengden onder de mensen, worden door hem als mogelijk bewijs aangehaald. Volgens de topwetenschapper bestaat er een mogelijkheid dat er opnieuw buitenaardse wezens uit de ruimte op Aarde kunnen komen om de mensheid te 'redden'.

In 2005 zinspeelde Consolmagno in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geÔncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt om vervolgens geboorte te geven aan het hybride wezen (half mens/ half alien) Jezus, heel serieus neemt.

Rome en IsraŽl

Rome streeft al jaren naar internationalisering van Jeruzalem en het beheer over de heilige religieuze plaatsen voor haar rekening wil nemen. Reeds in 1992 hebben de voormalige IsraŽlische president Simon Peres en oud minister van Justitie Yossi Beilin, een geheim gehouden plan gesloten om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome. Ook wil Rome het gezag over het hof van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg, en verder de belangrijke christelijke plaatsen om het meer van Galilea en Caesarea en wil het dat IsraŽl de soevereiniteit over de Klaagmuur en de Tempelberg opgeeft. 

 

Gethsemane

 

Hebben ze Jeruzalem en de 3e Tempel aan het Vaticaan verkwanseld?

 

IsraŽl blijk al op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het blijkt dat Simon Peres IsraŽl toen al heeft uitverkocht aan het Vaticaan en Rome hiermee een bijzonder verstrekkende wettelijke acceptatie heeft gegeven. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken.

De in 1993 gesloten overeenkomst is niets anders dan een verbond met de kerk van Rome. Diverse artikelen op internet laten zien dat IsraŽl niet alleen diverse christelijke plaatsen onder beheer van het Vaticaan heeft geplaatst, maar zelfs legale toestemming heeft verleend over het beheer van de 3e Tempel. Volgens Steven Ben-Nun bestaat daarover schriftelijk bewijs. Met de bouw van de 3e tempel zal de wereldwijde mondiale macht (Babylon) vanuit Jeruzalem gaan regeren met de antichrist in de Tempel. De 3e Tempel zal zonder enige twijfel mede door de inbreng van Rome tot stand komen. Kan het zo zijn dat Bergoglio niet de valse profeet maar de antichrist is, zoals velen geloven? Hij gaf op 17 mei 2016 een interview waarin hij demonstreerde waarom zovelen geloven dat hij de valse-messias is. Zijn het de vertegenwoordigers van de vervangingstheologie uit Rome die IsraŽl straks toestemming verlenen de 3e tempel te bouwen? Wat het Vaticaan in ieder geval zal gaan doen is straks wanneer de Tempel gereed is, de in het jaar 70 geroofde heilige artefacten uit de catacomben halen en ze naar Jeruzalem brengen.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Derde Tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Over de hele wereld bidden Joden, dat dit spoedig mag gebeuren. Het Sanhedrin heeft inmiddels een Hoge Priester aangesteld als voorbereiding voor de 3e Tempel. Als voorbereiding voor de heilige dagen heeft het Sanhedrin in augustus 2016 Rabbi Meir Kahane geselecteerd om de functie van Hoge Priester te vervullen, zodra dat nodig mocht zijn. Rabbi Kahane heeft veel vernieuwingen voorbereid van de wet voor de service in de Tempel. Daarnaast heeft het Tempel Instituut de Kohanim (priesters) geregistreerd en een instituut om hen op te leiden. Veel christenen hebben enthousiastgereageerd op het bericht dat de Sanhedrin een priester heeft aangesteld voor de herbouw van de Tempel. Al dit soort ontwikkelingen brengen het Joodse volk steeds dichter bij het moment dat de tempel kan worden gebouwd en de eredienst hersteld waar men 2000 jaar lang van heeft gedroomd en voor heeft gebeden. Maar deze Gods Tempel zal helaas korte tijd bezet worden door de antichrist Ďde mens der zondeí die zal proclameren god te zijn.

Deel 8

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieŽn in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vůůr de Here Jezus op aarde terugkeert. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieŽn, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over IsraŽl, Jeruzalem en de rest van de wereld. Het Babylon zoals beschreven in het boek Openbaring dat straks onder leiding zal staan van de valse messias en zijn assistent de valse profeet zal geoordeeld worden.

Het einde van Babylon betekent het einde van het rijk van de mens zonder God en tegen God, en markeert tevens het einde van de draak, antichrist en de valse profeet. In de hemel is de reactie op de val van Babylon overweldigend. Babylon is geworden tot een oord van duivels en demonen. Het is de ontbinding van de grote hoer in al haar elementen. Babylon is verbrand, totaal verdwenen, al haar pracht en praal is haar afgenomen.

 

Babylon vernietigd

 

Openbaring 18:9-10 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in ťťn uur is uw oordeel gekomen.

 

Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. De antichrist waande zich heer en meester en meende de macht voor altijd in handen te hebben. Hij heeft er echter geen rekening mee gehouden dat Gods macht zijn macht vele malen zou overtreffen. Zoals het oude Babylon gevallen is, zo zal ook het huidige Babylon ten onder gaan. Dat betekent de ondergang van de goddeloze wereld onder leiding van de antichrist. Er wordt opdracht gegeven om de val van Babylon feestelijk te vieren: ďWees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berechtĒ (Openbaring 18:20), het ďbruiloftsmaal van het LamĒstaat op het punt te beginnen. Jeruzalem zal de plaats zijn waar God in het gericht zal treden met de volken op aarde.

Openbaring 18:1-2-3 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door haar lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad (Babylon) en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van haar hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Hoofdstuk 17 beschrijft het oordeel over het geestelijk Babylon en in hoofdstuk 18 wordt het oordeel en de val van de mondiale economische, en culturele macht Babylon beschreven. Zoals het oude Babylon van Nebukadnezar plotseling ten onder ging, de stad van pracht en praal, de oppermachtige wereldstad, zo zal het Babylon van vandaag eveneens ten onder gaan. Er is duidelijk geprofeteerd dat Babylon gedwongen zal worden om de beker van Gods gramschap te drinken. De ondergang van Babylon behoort tot de voleinding van de toorn van God over de goddelozen en de antichrist die zich onaantastbaar achtte in de Tempel in Jeruzalem. Met de val van Babylon is het grootste en laatste bolwerk van de satanische wereldmacht ten einde.

Ook profeet DaniŽl krijgt een zeer uitgebreide openbaring over de toekomst. Het is als het ware een geschiedenisboek dat vooruit geschreven werd. Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had DaniŽl een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

DaniŽl 10 5-6-7-8. Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik DaniŽl, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over. Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar de Here Jezus ziet wandelen (Openbaring 1)

Johannes op Patmos

Het ziet er dus naar uit dat ook DaniŽl een ontmoeting had met de Here Jezus. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. DaniŽl zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

DaniŽl 10:11 En Hij zeide tot mij, DaniŽl gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet DaniŽl, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

Uit de vervolg teksten blijkt dat het om IsraŽl gaat en wat hen in het laatste der dagen overkomen zal. De vorst van PerziŽ (Iran) zal verschrikkelijk vijandig tegenover IsraŽl staan. Wat wij vandaag zien is Iran (het oude PerziŽ) dat IsraŽl wil vernietigen. Zo zei de Iraanse topcommandant Ahmad Karimpour, op 23 mei 2016 tegen verslaggevers dat Iran over de middelen beschikt om heel IsraŽl binnen acht minuten te vernietigen. Ook Hossein Salami vicecommandant van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), heeft tijdens een sermoen op vrijdag 1 juli 2016 naar aanleiding van Al Quds dag (Arabische naam voor Jeruzalem) tegenover honderdduizenden mensen IsraŽl bedreigd met een totale vernietiging. Hij verklaarde dat Iran 100.000 raketten heeft klaarstaan alleen al in Libanon en dat tienduizenden andere raketten staan opgesteld over de moslimwereld om ďdie zwarte vervloekte vlek (IsraŽl) van de wereldkaart te vegen.Ē Salami herhaalde nog maar eens dat het land zich aan het voorbereiden is op zijn eigen versie van de 'EndlŲsung' van het probleem van IsraŽl en de Joodse soevereiniteit. Maar ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Volken vergrijpen zich aan IsraŽl, maar is de schade aan de kant van de aanvallers het grootst. De laatste tientallen jaren zijn er vele voorbeelden geweest, maar desondanks heeft de wereld maar bitter weinig van deze lessen geleerd. Wie aan IsraŽl komt, komt aan God, en hij zal zijn vingers branden.

Dan zal God de boog van Elam breken en zullen de middeleeuwse genocidale Iraanse ayatollahs ervaren wat het is om de Bijbelse God te trotseren.

Jeruzalem zal de plaats zijn waar de Here Jezus Koning zal worden over de gehele aarde. Jezus, en Jeruzalem zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde. Dan zal Jeruzalem niet alleen de hoofdstad van IsraŽl zijn, maar van de gehele wereld.

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse-messias en zijn knecht de valse-profeet een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (DaniŽl 7:26) Ö.dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. DaniŽl ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet DaniŽl degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. DaniŽl ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: ďZiet, Hij komt met de wolkenĒ.

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van IsraŽl waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Ook de 3e Tempel zal verwoest worden bij de terugkomst van de Here Jezus en worden vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van God. De profeet Zacharia meldt ďdat bij terugkomst van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsĒ. Daarna zal de Tempel worden gebouwd zoals door de profeet EzechiŽl beschreven. Deze Tempel zal niet het werk van mensen zijn, maar van de Here die tot Zijn eer en in overeenstemming met Zijn doel en onder Zijn supervisie deze indrukwekkende Tempel zal laten bouwen. Deze Tempel is bedoeld om IsraŽl en de volken tot kennis van God te brengen. Er wordt gesproken van heilige vertrekken (EzechiŽl: 42:13) het allerheiligste eten, heilige kleding, een muur die scheiding maakt tussen wat heilig en niet heilig is etc.

Tijdens het Vrederijk zal alles naar de wil van God zijn. Alle volken worden dan opgeroepen de Here te loven en alle natiŽn om Hem te prijzen (Psalm 117). Dan zullen de zachtmoedigen de aarde beŽrven (MatthťŁs 5:5). Jezus verschijnt dan openlijk en zichtbaar voor allen. Zoals Hij ten hemel voer op de wolken, zo zal Hij ook weer terugkeren. Vanaf dat moment zullen de volkeren op aarde worden geregeerd vanuit Jeruzalem. Zij zullen onderdanen zijn van de Messias.

 

Jesaja 2:2 t/m5 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiŽn. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer lerenÖ

 

Er zijn talrijke profetieŽn in het Oude testament, die het Messiaanse rijk beschrijven als een heerlijke en glorieuze periode. Er zal overal vrede heersen.

 

Jesaja 32:1t/m5 Zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn duidelijk te spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.

 

De profeet EzechiŽl verteld dat er een beek zal stromen vanuit de tempel, oostwaarts naar de Dode Zee en dat het water gezond zal zijn zodat het zal wemelen van levende wezens.

 

EzechiŽl: 47-10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-EglaÔm, het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

 

Ook verteld EzechiŽl dat er aan beide zijden van deze beek vruchtbomen zullen staan, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

 

Woestijnen zullen veranderen in vruchtbare akkers. Gebieden die thans gebukt gaan onder tropische hitte, zullen veranderen in vruchtbare streken. Ook de kou zal verdwijnen. De hele aarde zal vruchtbaar worden.

 

Nog even en dan acteren het beest uit de zee en het beest uit de aarde samen op het wereldtoneel. Babylon bereid zich voor op de komst van de valse messias en zijn helper de valse profeet. De wereldleiders en de wereldkerk spelen hun rol ter voorbereiding van de komst van de antichrist om deze straks in de Tempel in Jeruzalem te zetten. Al hun activiteiten zijn gericht tegen de God van IsraŽl en ze zijn zo arrogant te menen de terugkomst van de Here Jezus te kunnen verhinderen.

 

Terug naar: Inhoud