Wereldwijde financiële chaos in aantocht

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 22 oktober 2008) ( Laatste bewerking: 3 april 2013)

 

Velen geloven dat de huidige financiële crisis niet meer opgelost zal worden. Diverse financiële specialisten menen dat de huidige financiële problemen op de internationale geldmarkt er toe kunnen leiden dat het huidige wereldwijde monitaire stelsel onderuit gaat. Het papier van bankbiljetten of de getallen op onze rekeningafschriften worden immers niet (meer) gedekt door een tegenwaarde in goud. Sinds de Eerste Wereldoorlog is goud en zilver als onderpand door de geldverslindende overheden geleidelijk vervangen door staatsobligaties, staatsschuld dus. De specialisten zeggen dat er gehandeld wordt in gebakken lucht, uitsluitend op basis van vertrouwen.

 

Volgens Graham Summers, financieel specialist bij Phoenix Capital Research, is de ‘grote financiële instorting officieel begonnen’. De crisis van 2008 was volgens hem slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat. Voordat het stof  van de komende puinhoop is opgetrokken zal de politieke, economische en monetaire structuur van de Verenigde Staten  er totaal anders uitzien. Voordat het zover is komen er rellen, maatschappelijke onrust, voedseltekorten en mogelijk de staat-van-beleg. Volgens Summers zal de periode die de Amerikanen ingaan te vergelijken zal zijn met de Amerikaanse revolutie.

 

Sommige analisten adviseren de mensen om al hun geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie.Volgens een commentator op Dailykos.com. moeten mensen ook hun kluisjes bij de banken leeghalen, want deze kunnen geplunderd worden als de bank failliet gaat. Volgens beursgoeroe Jim Rogers staat er een ‘Super-Crash’’ aan te komen die zo ernstig zal zijn dat de meeste Amerikanen die nu leven, een herstel ervan niet meer mee zullen maken. Miljarden verdwijnen in het niets. Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgt worden, aldus Rogers. Danny Schechter noemt in zijn boek Plunder de huidige crisis de schuld van de banken en noemt het de grootste bankroof uit de geschiedenis – geen overval op een bank, maar een roof door banken. Armlastige burgers kregen zogenaamde subprime- hypotheken aangesmeerd, waarvan ze niets hebben begrepen maar waarvan ze werd voorgehouden dat ze er op termijn flink wat geld uit zouden kunnen halen.  De hypotheken werden doorverkocht en gebundeld in complexe beleggingen. Zolang de huizenprijzen stegen en de leningen werden afbetaald, ging het goed totdat grote aantallen mensen daartoe niet meer in staat waren. Schechter wijst met een beschuldigende vinger naar hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaren, zelfzuchtige bankiers en domme politici die de ‘roofleningen’ ongemoeid lieten. Er is hier sprake van een ernstige misdaad, van kwetsbare consumenten die massaal zijn bedrogen.

 

Allerlei scenario’s volgen elkaar in rap tempo op. De regering Obama probeert wanhopig het moment van ineenstorting zo lang mogelijk uit te stellen. Alle positieve reacties uit die hoek is niets anders dan pure luchtfietserij, en totaal niet gebaseerd op de werkelijkheid. De berichtgeving in de media over de ‘minder slechter wordende’ toestand van de economie wordt met de week leugenachtiger en krankzinniger.  Iedere sector van de economie verslechtert met de dag, of het nu om de werkgelegenheid, de produktie, de bedrijfswinsten, de vastgoedmarkt, de overheidstekorten of de bouwsector gaat. Het schrille contrast tussen feit en fictie is in de VS onder andere goed te zien in de bouwindustrie. Aannemers en bouwbedrijven hebben vrijwel niets meer te bouwen en er staan inmiddels voor een vol jaar onverkochte huizen leeg.

 

Volgens John Williams, oprichter van de website Shadow Government Statistics, de site waar de échte, niet door de overheid gemanipuleerde cijfers over de toestand van de Amerikaanse economie worden gepubliceerd, zullen de Amerikaanse 100 dollar biljetten in de nabije toekomst niet meer waard zijn dan toiletpapier. Volgens Peter Schiff, president van aandelenmakelaar Euro Pacific Capital en auteur van het boek ‘Crash Proof’ krijgt de Verenigde Staten te maken met hyperinflatie, waardoor de economie de totale vernieling in zal gaan. De regering creëert er zó veel geld bij, dat hyperinflatie onvermijdelijk is. Schiff deed zijn uitspraken op CNN waar hij te gast was in het programma van Glenn Beck. Volgens Schiff is Amerika hard op weg om de Weimar-Republiek uit de jaren ’20 van de vorige eeuw te imiteren. Toen werd er net als nu in de VS almaar geld bij gecreëerd totdat er een hyperinflatie ontstond, met als gevolg rellen, armoede, honger etc.

 

Volgens Schiff klopt er niets van de inflatiecijfers die gemanipuleerd worden. Ook denkt hij dat er een moment kan komen dat de Amerikaanse regering de ‘Martial law’ (Staat van Beleg)  zal afkondigen omdat de bevolking in opstand zal komen. De overheid komt steeds opnieuw met zwaar gemanipuleerde cijfers naar buiten om te verhullen dat het totale bankensysteem in Amerika feitelijk blut is.Volgens Jim Willie, statistisch analist marktonderzoek en redacteur van de in financieel economische kringen bekende ‘Hat Trick Letter’, is een systeemcrisis dan ook onafwendbaar geworden. Willie schrijft dat de instorting van het huidige systeem al in de zomer van 2007 is begonnen.  ‘Het systeem is kapot, maar het syndicaat ( de financiële machtselite) dat de controle heeft, wil dat het verder gaat, dat de machine blijft draaien, het geld blijft stromen, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten,’aldus Willie.  ‘Maar mensen die beweren dat het systeem weer gezond kan worden gemaakt, zijn gestoord. Toch blijven de Amerikanen in het waandenkbeeld geloven dat ze het vlaggenschip van de wereld kunnen blijven, terwijl de VS inmiddels méér water heeft gemaakt dan de Titanic.’ De Amerikaanse regering stevent volgens hem dan ook af op een niet meer te ontkennen faillissement van zowel de overheid als het banksysteem. Willie maakt de grond gelijk met de fraude die banken plegen met hun balansen en statistieken. Tegenover het publiek doet men voorkomen alsof de verliezen nog op te vangen zijn, worden er valse ‘stress testen’ gedaan met een van tevoren geplande positieve uitslag. Willie schrijft dat de morele verdorvenheid niet alleen de financiële sector is binnengedrongen, maar ook het gewone publiek. De banken misleiden het volk en hun aandeelhouders, en proberen hun financiële wantoestanden af te schuiven op de overheid en daarmee de belastingbetalers. Maar ze kunnen niet meer vermijden dat het bankensysteem onverbiddelijk zal gaan instorten, en daarmee voor wijd verspreide sociale chaos zal zorgen. 

 

Er zijn sterke aanwijzingen dat wanneer de bankcrisis in Amerika blijft verslechteren, de Amerikaanse overheid zal besluiten tot een ‘bank holiday’. Dat betekent dat alle banken voor onbepaalde tijd hun deuren zullen sluiten. Europa zal dit voorbeeld ongetwijfeld volgen. Mocht deze informatie die door talloze bronnen worden bevestigd, kloppen, dan betekent dit dat men niet meer over zijn geld kan beschikken. PIN-automaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden geblokkeerd. In de VS zal, zoals al langer wordt gevreesd, ‘De staat van Beleg’ worden afgekondigd. Dan zal het leger worden ingezet om eventuele ongeregeldheden met harde hand de kop in te drukken.

 

FEMA (Federal Emergency Management Agency) bronnen bevestigen komst Martial law in de Verenigde Staten.

 

De ingrepen van Barack ‘King’Hoessein Obama hebben geen enkel positief effect.Inmiddels zijn sommige winkels in de VS begonnen met het accepteren van gouden en zilveren munten als betaalmiddel. Diverse bronnen melden dat het bankendebacle ernstiger en veel omvangrijker is dan de Amerikaanse regering de wereld voorhoudt. Dit heeft wereldwijde implicaties, ook voor Europa. De VS zal de grondbeginselen van de rechtstaat terzijde leggen en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat afkondigen.  Het beperken van de vrijheden gaat nu al in een rap tempo. Minister van Defensie Robert Gates zou het bevel hebben gegeven om het Amerikaanse leger onder DEFCON 1 te plaatsen indien de situatie daartoe aanleiding mocht geven.  Dat betekent de staat van oorlog of volledig gereed tot oorlog.

 

Voor zover bekend is DEFCON 1 voor het laatst afgekondigd tijdens de Cubacrisis in 1962, toen de Sovjet Unie raketten op Cuba wilde plaatsen en de VS dreigde met een totale oorlog als dit zou gebeuren. De militairen zouden nu worden ingezet om binnenlandse ongeregeldheden de kop in te drukken. Zo zullen “oproerige Amerikaanse burgers” die zich tegen de Overheid zullen verzetten, worden opgepakt en naar REX 84 kampementen die door heel de VS zijn opgebouwd, worden overgebracht. Onder de staat van beleg wordt de grondwet buiten werking gesteld en kan men iedere burger zomaar oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten. Peter Schiff en Glenn Beck zijn het erover eens dat de huidige financiële implosie deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Ze waarschuwen dat het ministerie van Financiën inmiddels dictatoriale bevoegdheden heeft gekregen en vragen zich serieus af of dit alles zal leiden tot een werelds betalingssysteem en een wereldregering.

 

Glenn Beck en Peter Schiff

 

De vooraanstaande Amerikaanse econoom Nouriel Roubini, voorziet een langdurige en diepe recessie. Die volgens hem “het begin van het einde” markeren van de Amerikaanse hegemonie. “Wij betalen nu de prijs voor de grootste beleggings –en kredietzeepbel uit de geschiedenis”  aldus Roubini tijdens een bijeenkomst van hedgefondsen in Londen. Hij gelooft niet dat de reddingsoperaties van overheden nog veel zullen uithalen en zegt dat de beleidsmakers door hun opties heen zijn.”Het is alsof we als blinden in een mijnenveld lopen. Iedere situatie is riskant geworden en niemand kan elkaar meer vertrouwen.” Tussen 2005 en 2011 steeg de Amerikaanse staatschuld van 62% naar bijna 100% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De officiële schuld bedroeg in juni 2011 bijna 14.5 biljoen dollar (14.500) miljard. De schulden van de private sector bedragen 40 biljoen (40.000 miljard). Deze in totaal 54 biljoen zijn nooit meer terug te betalen, zelfs  niet als de belasting 100% zou bedragen. Het officiële werkloosheidscijfer bedroeg t/m juni 2011 9%, maar de werkelijke cijfers bedragen liggen tussen de 17 en 20%, en in sommige regio’s is dat al tussen de 30 en 40%. Maar liefst 705 miljard van de jaarlijkse uitgaven gaan naar Defensie. De oorlogen in Irak en Afghanistan hebben de Amerikanse belastingbetaler al 170 miljard dollar gekost. Amerika heeft meer dan 700 militaire basis in 135 landen en voert het sinds 1941 vrijwel onafgebroken oorlog. 

 

Het aantal tentenkampen in Amerika is als gevolg van de kredietcrisis explosief gestegen. De ‘tent city’s’ duiken inmiddels overal op. Stonden ze eerst vooral rondom Los Angeles en Santa Barbara in Californië, intussen staan ze op honderden plaatsen door het hele land. Op de overbevolkte terreinen zijn de voorzieningen niet meer toereikend maar de betrokken gemeentes zeggen niets voor deze ‘daklozen’ te kunnen doen die zonder pardon uit hun huizen zijn geschopt omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Sinds het begin van de kredietcrisis in 2007 zijn al miljoenen Amerikanen hun huis uitgezet en dakloos geraakt. Ook het aantal mensen dat eet van een voedselbank is sindsdien enorm toegenomen.Steeds meer Amerikanen zijn afhankelijk van voedselhulp die door de overheid wordt verstrekt. Voedselbonnen

Uit cijfers van ‘the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)’ uit december 2012, blijkt dat 47.8 miljoen Amerikaanse staatsburgers gebruik maakt van voedselbonnen. De helft hiervan zijn kinderen. Het komt erop neer, dat maar liefst tussen de 15 en 20% van alle Amerikanen afhankelijk zijn voor hun dagelijkse brood’ van dit voedselprogramma. In maart 2009 waren 33.2 VS-burgers afhankelijk van het SNAP-programma. Het aantal Amerikanen dat beneden de armoedegrens leeft groeide eind 2012 tot net onder de 50 miljoen.

Ieder gezinslid krijgt zo’n 130 dollar per maand van de overheid. Vooral Afro-Amerikanen, 28 procent, maken gebruik van de voorziening. Onder de Latino’s ligt dat percentage op 15, en bij blanken op 8. 

 

Amerikaanse officials zijn bezorgd over het groeiende aantal zelfmoorden in de VS die duidelijk veroorzaakt worden door de steeds diepere economische crisis waarin het land terechtkomt. Een 90 jarige vrouw uit Ohio schoot zichzelf in de borst op het moment dat de autoriteiten arriveerden om haar het kleine huisje dat ze bezat, uit te zetten. ‘Veel mensen vertellen ons dat ze alles hebben verloren. Hun huizen, hun banen, alles’ aldus Virginia Cervasio, directeur van een zelfmoordonderzoekcentrum in Florida. Dr. Edward Charlesworth, een klinische psycholoog in Houston, zegt dat de huidige crisis een soort chronische angst bij de mensen kweekt, een gevoel van hulpeloosheid, alsmede ook woede dat hun regering hen in de steek heeft gelaten.

 

In San Diego County (Californië) staan mensen in lange rijen bij het leger te wachten voor gratis brood. Directeur communicatie Suzi Woodruff Lacey: “We zien hier nu mensen uit alle lagen van de samenleving komen. Kantoormedewerkers, fabrieksarbeiders, etc, etc, allemaal mensen die hun baan zijn kwijtgeraak en daardoor de hypotheek van hun huis niet meer kunnen betalen.” Deze zogenaamde ‘broodlijnen, rijen wachtende mensen voor voedsel, kwamen regelmatig voor tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30, toen de werkloosheid een niveau van 25% bereikte en de aandelenmarkt meer dan 90% van haar waarde verloor. In de plaats Canton in de staat Ohio, solliciteerden bijna 700 mensen naar één baan als conciërge op een school. In het derde kwartaal van 2009 vielen bij 937.840 Amerikaanse huizenbezitters en huisuitzettingsbevel op de mat vanwege het feit, dat de hypotheek niet meer betaald kon worden - een record. Voor velen van hen zit er niets anders op dan hun intrek te nemen in vele tentcity’s.

 

  Tentenkampen in de Verenigde Staten

 

Godsdienst professor Jonathan Walton zegt te geloven dat de zogenaamde voorspoeds- en welvaartsevangelisten voor een belangrijk deel medeschuldig zijn aan de financiële crisis waarin veel Amerikanen zich thans bevinden. Zij hebben hun goedgelovige christelijke volgelingen op de rand van de afgrond gebracht. Volgens de leer van deze evangelisten zal God ’een weg bereiden voor arme mensen om te kunnen genieten van de mooie dingen in het leven’. Deze leer blijkt een gevaarlijk gevolg te hebben gekregen tijdens de huizenmarktexplosie. Gemeenteleden werden aangespoord om riskante leningen en hypotheken af te sluiten omdat God wel voor ze zou zorgen. Wat de mensen niet hebben beseft is dat God hier volledig buiten staat maar ze het slachtoffer zijn geworden van inhalige makelaars en banken die uit waren op geldzucht.

De Bijbel maakt duidelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is…gij kunt niet God dienen en Mammon.Matthëus 6:24  Volgens  ‘welvaartsevangelisten’ weet God waar het geld is en weet Hij hoe Hij het aan u moet geven. Ze houden hun volgelingen voor dat wanneer ze maar voldoende geld geven, God ze een huis zal geven en ze rijk zal maken, fabelachtig rijk zelfs. Dit is allemaal weggelegd voor degenen die beschikken over voldoende geloof en over voldoende middelen om investeren in de organisaties van de ‘welvaartspredikers’. Het komt er op neer dat als een individu voldoende geloof in God heeft, en grote sommen geld in de zakken van de ‘welvaartsevangelisten’stopt, God dit met  het honderdvoudige beloont. Deze onzin wordt gepredikt door een groot scala van tele-evangelisten, die een verband leggen tussen bekering en Gods belofte van gezondheid en welvaart- wanneer zij aantonen voldoende geloof te hebben. Ze hebben veelal het ware geloof achter zich gelaten, roepen af een toe nog wel een paar Bijbelteksten, maar daar is het dan ook mee gezegd. Ze presenteren het Evangelie als een boodschap van God die in Zijn kinderen investeert met materiële rijkdom, indien zij beschikken over voldoende geloof  en zich deze zegeningen toe-eigenen. Het ‘welvaartsevangelie’ is  een vals evangelie.

Het welvaartsevangelie komt vooral voor in de Pinkstergemeenten en vormt onderdeel van een vorm van bovennatuurlijk positief denken. Volgens Walton geloven de miljoenen aanhangers oprecht dat zij hun geloof in God kunnen bewijzen door grote giften aan de ‘welvaartpredikers’ te geven en door zich geheel te richten op goddelijke beloftes van wereldse voorspoed en rijkdom, die zogenaamd uit de Bijbel afkomstig zouden zijn. De evangelisten die dit prediken doen dat om zichzelf te verrijken. Dat blijkt uit de vaak zeer luxueuze levensstijl die ‘succespredikers’ er over de ruggen van hun toehoorders, op na houden. Nu de financiële zeepbel uit elkaar spat blijken volgens Walton de volgelingen van het welvaartsevangelie onevenredig zwaar getroffen.

 

Welvaartsevangelie

 

De Europese banken blijken nog dieper in de schulden te zitten dan de Amerikaanse banken. Het blijkt dat de Europese banken buiten de boeken nog grotere risico’s hebben genomen dan de Amerikaanse. De ogen van de wereld zijn gericht op Washington, maar de kern van het gevaar begint zich richting Europa te begeven.  Landen als Griekenland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië glijden steeds sneller weg. Het corrupte Griekenland is al lang bankroet en valt niet meer te redden. De afspraak was dat de landen van de eurozone hun overheidsfinanciën op orde zouden houden. Overtreders zouden gestraft worden met enorme boetes. De verantwoordelijken in Brussel hebben er een gigantische puinhoop van gemaakt en natuurlijk niet te vergeten de Nederlandse regering want er blijkt niets van deze afspraken overgebleven. Het weekblad Elsevier meldde begin mei 2010: ‘Het zuiden van Europa heeft eerst de door ons gevulde voorraadkast leeg gevreten en nu komen ze bij ons aan tafel van ons bord mee prikken’.

 

Toen op de Bilderbergconferentie in Baden- Baden in juni 1991 over de eenheid van Europa en over de invoering van één Europese munt werd gesproken, waarschuwden Top- economen van de Europese Commissie al dat het nieuwe betaalmiddel een grote financiële crisis mogelijk niet zal overleven. Ook het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg samenzwering. De definitieve beslissing om de euro in te voeren werd genomen in het Verdrag van Maastricht in 1992. Ongeveer 325 miljoen inwoners van de EU gebruiken nu de euro. De euro werd officieel geïntroduceerd als (giraal) betaalmiddel op 1 januari 1999 en verving de European Currency Unit (ECU). Op 1 januari 2002 kwamen bankbiljetten en munten in omloop en verving de euro definitief de nationale valuta van de Eorozone-landen. Reeds in 2002, direct al na de invoering van de euro, werd voorspeld dat de eenheidsmunt geen lang leven beschoren zou zijn.

Er is 100% bewezen dat de Europese burgers door de politiek doelbewust zijn voorgelogen over de risico's van de invoering van de euro? Uit een door de Duitse overheid vrijgegeven document blijkt dat de risico's van de invoering van de euro al in de jaren '90 bekend waren, maar om politieke redenen voor het publiek werden achtergehouden. Hiermee is opnieuw bewezen dat de Europese politici -ook in Nederland- hun kiezers doelbewust misleid hebben door een veel te rooskleurige toekomst voor de eenheidsmunt af te schilderen. Het destijds al over zijn oren in de schulden gestoken Italië had in 1999 nooit in de eurozone mogen worden opgenomen. Dat blijkt uit tot voor kort geheim gehouden Duitse overheidsdocumenten uit de periode 1994-1998. De toenmalige regering Kohl wist dat de Italiaanse overheidsschuld veel te hoog was, maar besloot om deze informatie niet bekend te maken om de invoering van de euro niet in gevaar te brengen. De toenmalige economische afdelingschef van het kantoor van de bondskanselier, Sighart Nehring, constateerde na een gesprek met minister van Financiën Theo Waigel en Bundesbank topman Hans Tietmeyer dat er 'enorme risico's' aan de 'hoge schulden' van Italië waren verbonden. Desondanks besloot de Duitse regering de duidelijke waarschuwingen te negeren en werd de euro ondanks de bekende 'enorme' risico's toch ingevoerd. Nog vóór de invoering van de euro was het dus vrijwel zeker dat de situatie in Italië -en daarmee heel Zuid Europa- daardoor op zeker moment totaal uit de hand zou lopen.

Tijdens de Bilderberg vergadering in Griekenland in 2009 werd besloten om de wereld bloot te stellen aan een verkorte, maar ernstige Depressie, zodat uit de chaos die hieruit zal ontstaan, een nieuw systeem kan worden geïntroduceerd, dat onder leiding zal staan van een man, die een bovennatuurlijke wijsheid zal bezitten, waardoor hij voor alle problemen in de wereld een fantastische oplossing zal lijken te hebben. Daar begint het nu met de problemen rond de euro al aardig naar uit te zien.

Rien Meijer schreef reeds op 20 november 2006 in de Financiële Telegraaf dat de Europese Commissie naar één uniforme betaalmarkt toe wil, de Single European Payments Area. Kortweg Sepa. Het euro gedrocht is de Nederlandse burger door Wim-kwartje-Kok als minister-president, Gerrit Zalm als minister van Financiën en wijlen Wim Duisenberg op een schandalige ondemocratische manier met valse reclamekreten, leugens en bedrog, door de strot geduwd. Niemand is om een mening gevraagd. Geen Nederlander heeft daar ooit over mogen meebeslissen.De Europese burger kreeg een miljoenen verslindende propagandaleugen voorgeschoteld, 'de euro is van ons allemaal'. Een fatsoenlijk publiek debat is er in Nederland nooit geweest.  De Nederlandse burger heeft bovendien te weinig euro’s voor de gulden ontvangen. Er is volledig gehandeld in strijd met de Nederlandse grondwet. Zo werd er in de Eerste kamer niet over de invoering van de euro gestemd en in de Tweede Kamer niet op een juiste manier gestemd. Alles zou goedkoper worden en de aanloopkosten (vele miljarden) binnen anderhalf jaar zijn terugverdiend. Maar het bleek al spoedig om schaamteloos gedraai en gelieg te gaan van de toenmalige politici. Er is op grote schaal gesjoemenld met de overeengekomen besluiten. Weg was de zevenhonderd jaar oude vertrouwde gulden. Zonder de EU en de euro waren wij verloren, zo werd ons verteld.

 

Prof.dr.B.Smalhout schrijft in de Telegraaf van 8 mei 2010. ‘Het wordt steeds duidelijker dat de EU, het Europees Parlement en de euro niet zozeer politieke-economische begrippen zijn, maar onderdelen van een fanatiek geloof, een intolerante religie waar niet aan getwijfeld mag worden’aldus Smalhout. Het invoeren van de euro kostte Nederland zo’n slordige zeven miljard gulden, 3.2 miljard euro. Smalhout: ‘de burgers van Nederland en de rest van de EU-landen zijn bewust dom gehouden door een politiek-financiële kliek. Zalm zei dat de invoering van de euro weliswaar enige miljarden zou kosten, maar dat die onkosten binnen anderhalf jaar terugverdiend zou zijn. Bovendien zouden alle prijzen bij de invoering van de euro gehalveerd worden. Martin Dessing protesteerde in zijn boek ‘De euroramp treft ons allemaal’tegen de hele gang van zaken. Hij diende ook een aanklacht in wegens fraude tegen Gerrit Zalm, die onze harde en stabiele 700 jaar oude gulden voor een veel te lage koers had ongeruild voor de euro. Zodoende verloren wij allemaal ruim 10 procent van onze spraagelden en persioenen. Die aanklacht is merkwaardigerwijs nooit door een rechtban in behandeling genomen.’

 

De huidige crisis van de euro is door de van macht en glorie politieke leiders in Brussel, veroorzaakt. Europa gaat moeilijke tijden tegemoet van waaruit ontsnappen niet meer mogelijk is. De overheidsfinanciën hebben zware klappen gekregen vanwege de honderden miljarden kostende bailouts van de Europese banken en financiële instellingen. Door de economische recessie stijgen daarnaast de kosten van de sociale zekerheid, maar dalen de belastinginkomsten. Veel economen vrezen dan ook dat het vele jaren zal gaan duren voordat de schade hersteld is.De crisis in Europa is zó ernstig dat deze een serieuze bedreiging vormt voor de toekomst.

 

Wat begon met de subprime hypothekenmarkt zette zich door in het bankwezen en begint nu hele landen te bedreigen. De Washington Post meldt dat de leiders van de Europese Unie uit zijn op een fundamentele verandering van het huidige financiële systeem. De alsmaar verslechterende economische toestand zal uiteindelijk uitdraaien op een gigantische malaise die door de wereldleiders zal worden aangegrepen een totaal nieuw betalingssysteem in te voeren. Op 25 oktober 2008 tijdens de ASEM-top in Peking verklaarde de president van de Europese Commissie, José Manuel Barosso: “We blijven samen overeind of gaan samen ten onder”.

 

Manuel Barosso

 

De wereldleiders zijn het met elkaar eens dat de wereld in grote financiële nood verkeert en als er niet snel iets gedaan wordt, het wereldse financiële systeem op instorten staat. Dat het snel bergafwaarts kan gaan heeft het verleden wel bewezen. In het begin van de jaren twintig vond wereldwijd een enorme economische groei plaats, die zichtbaar werd in extreme waardevermeerdering van de aandelen. Op 23-10-1929 stond de beurs van New York al een hele tijd hoog genoteerd. Deze ontwikkeling veranderde abrupt toen de wereldwijde economische crisis werd ingeluid met  ‘de beurskrach’ in New York. Binnen een dag  stortte de hele beurs ineen. Er volgden duizenden ontslagen met gevolg dat de koopkracht van de mensen volledig instortte. Dit had in 1930 en 1931 tot gevolg dat duizenden banken hun deuren moesten sluiten omdat beleggingen en leningen niets meer opleverden. 1929 is lang geleden maar ook op 19-10-1987 deed zich een ernstige beurscrisis voor in New York (ook wel zwarte maandag genoemd). De Dow Jones index daalde met maar liefst 508 punten. Na hectisch beraad met de regering, pompte de Federal Reserve Bank  miljarden dollars in de markt om het vertrouwen te herstellen. Hiermee werd toen nog een ramp voorkomen. Zo niet dan waren 47 miljoen beleggers in een klap al hun geld kwijtgeraakt. 

 

De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden. De topfiguren in deze beweging maken de dienst uit in het internationale bankwezen, de multinationals, de media, de handel en de industrie. Een van deze figuren is David Rockefeller die de machtigste man ter wereld genoemd wordt, ver verheven boven alles en iedereen. De Rockefellers voormalig beheerders van de Chase Manhattan Bank, thans in bezit van JP Morgan Chase , stichtten en besturen de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski. Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef: "Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd."

Nout Wellink de voormalig president van de Nederlandse Bank (DNB) blijkt reeds vanaf 2005 lid van de Europese tak van de Trilaterale Commissie, evenals Onno Ruding, Hans Weijers en Joris Voorhoeve, vooral bekend geworden door de val van Srebrenica. De TC is een belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite’ of finance and industry’ bouwt aan een Nieuwe Wereld Orde. Wellink is ook regelmatig van de partij op de Bilderberg vergaderingen. De Rockefellers hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van Kerken.  Analisten voorspellen dat de grootgeldbezitters de uiteindelijke winnaars zullen zijn omdat ze deel uitmaken van de top van de Nieuwe Wereld Orde Elite. In feite besturen zij de wereld met hun enorme vermogens.Elke dollar die in circulatie gebracht wordt moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren betekend dat voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. De financiële crisis  kan er toe  leiden dat onze huidige beschaving volkomen in elkaar stort. Henry Ford zei eens: “Het is maar goed dat het volk ons bankwezen en monetair systeem niet begrijpt, anders hebben we voor morgenochtend een revolutie.”

Velen geloven dat de huidige wereldcrisis moedwillig op gang is gebracht om de mensheid klaar te maken voor een wereldwijd geldstelsel. Het was te verwachten dat de VN op zou roepen het financiële-wereldsysteem te reorganiseren en óók op zou roepen tot een wereldtoezicht op de geldstromen omdat deze organisatie geheel ten dienste staat van de NWO. De NWO bankiers hebben de wereld precies waar ze haar willen hebben. De Elite zal de economische paniek gebruiken om uiteindelijk te komen tot totalitaire controle over de hele wereld. Biljoenen zijn in rook op gegaan. Nu moeten hun lakeien in de regeringen biljoenen ‘lenen’ om het tekort op te vullen. Resultaat: sommige bankiers zijn biljoenen dollars rijker geworden. Denis Healey schreef ooit dat wereldgebeurtenissen niet bij toeval plaatsvinden: ‘ze zijn gepland, of nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen is in scene gezet en wordt gecontroleerd door degenen die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijk ras. Dat willen de megalomane satanische bankiers en hun slaafse volgelingen, naar toe. Hiervoor zullen ze een wereldregering willen installeren.’

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Het uiteindelijke doel is te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst.De wereld bevindt zich in de fase waarin dit allemaal werkelijkheid wordt. De tijd van sterke man die straks de in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij.  Deze figuur waart al enige tijd rond en de kans is aanwezig dat hij uit de Europese Unie komt. De profeet Daniël schetst een goed beeld wie straks de absolute macht in de wereld zal bezitten, hoewel die maar heel kort zal zijn. Het beeld zoals Daniël dat beschrijft verwijst naar een herstelt Romeins Rijk. Er zal een gecentraliseerde macht komen die praktisch de ganse wereld domineert. Alles wijst erop dat het om de huidige Europese Unie gaat. In Europa waart de geest rond  die stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel.  De basis van Europa is volledig antibijbels.  Het nieuwe Romeinse Rijk zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal volgens Daniël van zeer korte duur zijn. Het is als een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen. Dit rijk verpulvert zo, dat het stof wordt en de wind alles zal wegblazen zodat er niets van overblijft.

 

De anti-democratische krachten in de Europese Unie beginnen steeds sterker te worden. De inwoners van Europa hebben geen enkele invloed op de aanstelling van de werkelijke machthebbers in Brussel. De verkiezingen voor het Europese Parlement zijn slechts een wassen neus, een zoethoudertje, want het Europese Parlement heeft vrijwel geen enkele werkelijke macht. Zelfs het steeds fascistischer wordende Amerika onder Barack Hoessein Obama, is nog democratischer. Maar liefst 96% van de Europeanen is dan ook niet tevreden over het Europese beleid van de eigen regering. Dit illustreert de totale mislukking van de éénwording van Europa in de beleving van de mensen.

 

Volgens de Europese denktank LEAP/E2020, tonen de overheden valse en soms absurde statestieken en cijfers, om de burgers zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over ze te wachten staat. De media weerspiegelen deze waanzin en dragen bij aan de verbijstering van hun lezers, kijkers en toehoorders. Degenen die nu spreken over herstel, zijn dezelfde mensen die twee jaar geleden bij hoog en laag beweerden dat er absoluut geen reden tot zorg was, dat alles onder controle was, en er zeker geen grote crisis zou komen.Volgens LEAP/E2020 wankelen de landen onder het gewicht van hun verzamelde schuldenlast. De problemen zijn veel erger dan eind 2008 omdat de oorzaken nooit zijn opgelost, maar zijn begraven onder een enorme berg gemeenschapsgeld. Volgens Jim Tucker en Daniel Estulin, twee onderzoeksjournalisten zullen de aandelenbeurzen nog één keer kunstmatig omhoog worden gestuwd, alvorens volledig  in elkaar te storten.

 

Volgens hoofd-econoom Norbert Walter van de Deutsche Bank zit de wereldwijde economie diep in de problemen, en kunnen de door de overheden ingevoerde fiscale reddingsplannen leiden tot twee nieuwe neerwaartste spiralen.

 

De nieuwe Japanse regering heeft bij monde van Yukio Hatoyama, de leider van de Democratische Partij, gedreigd de decennia lange nauwe banden met de VS te verbreken. In een artikel verweet Hatoyama de VS als zijnde de bron van de kwalijke kanten van het kapitalisme, de crisis in de wereldeconomie en de ‘verwoesting van de menselijke waardigheid’. Hatoyama verklaarde tevens de militaire steun van Japan aan de VS te willen herzien, en toenadering te willen zoeken met aartsvijand China.

 

Overige bronnen: Een groot deel van de hier omschreven informatie is afkomstig van: http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=480156  en met toestemming overgenomen. Andere bronnen zijn: http://www.rense.com/general83/cdiv.htm http://weeswaakzaam.punt.nl/?home=1 http://euobserver.com/9/26954 http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3211594/Financial-crisis-Moscow-supermarket-shelves-increasingly-empty-in-Soviet-era-reminder.html http://www.infowars.com/?p=5298 http://www.rense.com/general83/cdiv.htm http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10504 http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1847053,00.html?cnn=yes http://www.tscpulpitseries.org/english/1990s/ts980622.html http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1936 http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle08.asp?xfile=data/international/2008/October/international_On=international http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601213&sid=aJdYOvf5POhQ&refer=home

 

 

Terug naar: Inhoud