Wereldleiders sluiten overeenkomst met Iraans terreurbewind

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 20 juli 2015) (Laatste bewerking: 23 februari 2019)

Zowel binnen als buiten IsraŽl waren afkeurende reacties te horen over het gesloten nucleaire verdrag met de apocalyptische kliek in Teheran. Deze deal zal het nucleaire programma van Iran niet beperken maar juist legitimeren en de economie van dit terroristische monster versterken. Barack Hussein Obama maakte in een toespraak van een kwartier triomfantelijk de nucleaire overeenkomst, ofwel de ďJoint Comprehensive Plan of Actioní met Iran bekend. Een overeenkomst met leiders van een land die met regelmaat ďDood aan AmerikaĒen ďDood aan IsraŽlĒ schreeuwen. Het ging trouwens helemaal niet om een deal maar een set richtlijnen. Het plan is geen Ďverdrag of maatregel van bestuur, en het is geen getekend document.íObama heeft het plan niet door het Congres laten ratificeren omdat daarvoor een meerderheid ontbrak. Iran heeft evenmin getekend. Het was zo dat heet een Ďnon-binding executive agreement. Dank zei dit nep-verdrag cashte Iran miljarden dollars, werden onder meer ballistische raketten ontwikkeld, werden diverse terreurgroepen financieel ondersteund en kon Iran ongestraft tienduizenden Syrische soenieten afslachten.

De bij de onderhandelingen betrokken wereldmachten hebben het lot van het Midden-Oosten in handen gelegd van de volkomen onbetrouwbare middeleeuwse ayatollahs in Teheran. De overeenkomst houdt Iran niet tegen om een kernmacht te worden, en het beteugeld zijn nucleaire infrastructuur niet. Obama wist ook dat Iran zijn atoomwapens tegen IsraŽl zou gebruiken. Ze zullen de controles van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), de nucleaire Ďwaakhondí van de Verenigde Naties, opnieuw saboteren door belangrijke informatie achter te houden en hun bezigheden camoufleren met diplomatieke wartaal waarmee ze de wereld al jarenlang misleid hebben.

IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe noemde het akkoord een historische flater en zei dat hij zal doen wat hij kan om Irans nucleaire ambities te blokkeren. Hij benadrukte dat de toekomst van de wereld nu onzekerder is als gevolg van de overeenkomst; de internationale gemeenschap heeft een historische vergissing begaan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier verwierp de kritiek en stelde dat in de nabije toekomst elke Iraanse poging tot het ontwikkelen van een atoombom betrouwbaar en controleerbaar uitgesloten is. 'Ik kan met volle overtuiging zeggen, dat dit een overeenkomst is die veiligheid brengt aan de wereld, aan de regio en zelfs aan de buren van Iran', zei Steinmeier. Deze man blijkt in sprookjes te geloven evenals een groot deel van de internationale media die de overeenkomst zien als een historische doorbraak.

Frank-Walter Steinmeier gelooft in sprookjes

Donald Trump heeft een punt gezet achter de nucleaire deal met Iran

Donald Trump heeft bij herhaling duidelijk gemaakt van het akkoord met Iran af te willen, omdat Iran zich niet aan de afspraken zou houden. Ook classificeerde hij de Iraanse Revolutionaire Garde als een terreurorganisatie. Trump heeft de deal inmiddels bij het vuil gezet. Hij noemde het akkoord de 'slechtste deal ooit' en zei de IraniŽrs niet te vertrouwen. Hij doelde daarmee op de tegenwerking van medewerkers van het Internationale Atoomagentschap bij inspectiebezoeken aan Iran. De inspecteurs hebben geen toegang tot militaire installaties en kunnen slechts beperkt controleren of het bewind in Teheran de Ďdealívolgt. Dit idiote nep-verdrag heeft de oorlogsmachine van de genocidale ayatollas in elk opzicht versterkt.

Na Trump beslissing zei de uiterst naÔeve EU-buitenlandchef Mogherini echter dat het akkoord "werkt", en dat de wereld zich de beŽindiging ervan niet kan veroorloven. Ook zei ze dat de VS het verdrag niet eenzijdig kan opzeggen, omdat er meer landen bij betrokken zijn. Lof voor de beslissing van Trump kwam er vanzelfsprekend wel uit IsraŽl. IsraŽl is van meet af aan tegen het akkoord geweest omdat de Iraanse leiders Iran gewoonweg niet te vertrouwen zijn. IsraŽl was echter niet de enige die Trump prees omdat dat hij de eerste stap zette om het Iran-beleid van Barack Hussein Obama bij het vuil van de geschiedenis te zetten. Koning Salman van Saoedi-ArabiŽ belde Trump op om 'zijn visionaire nieuwe strategie voor Iran te prijzen en hij beloofde het Amerikaanse leiderschap te steunen,' aldus een verslag van het Witte Huis van het gesprek. Soortgelijke verklaringen werden gepubliceerd door de Verenigde Arabische Emiraten en andere Golfstaten.

Nergens is beter zichtbaar dan in de hysterische reactie van de kliek in Brussel op de beslissingen van president Trump om Washington terug te trekken uit het krakkemikkige akkoord met Iran. In een op haar blog gepubliceerde verklaring maakte Federica Mogherini duidelijk dat zij Amerika en IsraŽl beschouwt als de echte onruststokers van het Midden-Oosten. Ondertussen kwamen de genocidale Iraanse ayatollahs en de Bašl-doodscultuur Hamas, die onwrikbare vrienden van Europese waarden, er zonder kleerscheuren vanaf. Het enige wat telt is de ayatollahs tevreden te stellen omdat de economische belangen te groot zijn. Iran dat verantwoordelijk is regionale agressie, dat mensenrechten met voeten treed en dat IsraŽl wil vernietigen. Het maakt niet uit dat Hamas zich grondwettelijk inzet voor de vernietiging van het internationale Jodendom en al decennia lang terroristische aanslagen en bloedige stunts organiseert.

Om mensenrechten geven ze kennelijk niets in Brussel. Homoís worden aan de lopende band opgehangen, maar niemand in Brussel protesteert. Uit een bericht van Wikileaks blijkt dat Iran sinds de revolutie van 1979 tussen de 4.000 en 6.000 homoís en lesbiennes heeft geŽxecuteerd. Europa zwijgt over deze massamoorden, omdat de zakelijke belangen zwaarder wegen. Het beweert dat het regime legitiem is en dat IraniŽrs geen alternatieven hebben om onder tirannie te leven. Iran staat ook op nummer 9 op de zwarte lijst van landen die christenen vervolgen. Maar ook in dit geval komt er geen enkel protest vanuit Brussel.

Zaken doen met de ayatollahs is belangrijker. Alireza Nader, hoofd van New Iran, een organisatie van Iraanse dissidenten, zei vanuit Amerika: ďHet stilzwijgen van Europa over de barbaarse behandeling van het Khamenei-regime is schandelijk: ďde Europese Unie lijkt zich alleen zorgen te maken over de nucleaire overeenkomst en de handelsbetrekkingen, alsof de IraniŽrs geen alternatief hadden voor leven onder tirannie.Ē Onder het bewind van de Ďgematigdeí president Rouhani zijn al 3600 executies uitgevoerd. Vrouwen worden geŽxecuteerd wanneer zij zich verdedigen tegen familie geweld dat gelegitimeerd is door de sharia, de islamitische wet. Terwijl de islamitische fascisten die in Iran regeren dreigen Tel Aviv en Haifa te vernietigen, zijn de Europese landen, in het bijzonder Frankrijk en Duitsland bezig verdragen met Iran af te sluiten om zo de Amerikaanse sancties te omzeilen.

Op 3 februari 2009 werden vier journalisten veroordeeld vanwege het feit dat zij hun vak uitoefenden op een eigen weblog op het internet. Zij kregen gevangenisstraffen opgelegd van drie jaar en drie maanden, naast zware geldboetes en zweepslagen. Afbeelding Arutz Sheva.

De nucleaire overeenkomst geeft internationale legitimiteit aan het nucleaire programma van Iran, waarvan het enige doel is om een nucleaire bom te produceren. Het zal de risico's van nucleaire proliferatie in de regio en de risico's van een gruwelijke oorlog verhogen maar dat bleek Obama geen probleem te vinden. Reeds in 2008 liet hij de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistischekliek in Teheran. Waarom gaf hij het apocalyptische bewind in Iran, zijn vertrouwen. Was het zijn haat tegen het Joodse volk en de staat IsraŽl?

 

Jeruzalem beschouwt de overeenkomst met Iran als een capitulatie van het Westen. 'Dit is een historische fout,' waarschuwde IsraŽls minister van Defensie, Moshe Yaíalon. 'Het westen heeft de meeste eisen tegen het bloedregime in Iran laten vallen. Iran verspreidt terreur in de wereld en wordt daar nu voor beloond.' De Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei legde op 30 januari 2012 nog in een nieuwe doctrine uit waarom het ďjuridisch en moreelĒ gerechtvaardigd is om genocide te plegen en IsraŽl van de kaart te vegen. ďIsraŽl is een kwaadaardige tumor in het Midden-OostenĒ, schreef Khamenei voor de ultraconservatieve Perzischtalige Alef nieuwssite. Hij riep op tot de absolute vernietiging van IsraŽl. Het is voor ieder normaal denkend mens wel duidelijk dat de wereld te maken heeft met van de duivel bezeten Iraanse leiders.

 

Het nucleaire programma van Iran is onderdeel van een religieuze doctrine. Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, met name de VS en IsraŽl, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.

 

De onzinnige overeenkomst met Iran komt uit de koker van Obama en zijn minister van Buitenlandse zaken John Kerry. Deze Kerry heeft al heel wat leugens en verraad op zijn geweten. Zo had hij tijdens de Vietnamese oorlog een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de Noord-Vietnamese vijand in Parijs en ging het jaar daarop naar Washington DC, waar hij de Amerikaanse soldaten, die vermoord werden door zijn nieuwe vrienden in Hanoi, vervloekte als verkrachters en moordenaars. Tot voor een paar jaar geleden noemde John Kerry de Syrische dictator Bashar al-Assad nog een edelmoedige, constructieve leider een reformer en een man van zijn woord.Kerry vloog regelmatig naar Damascus, waar hij sprak en dineerde met Assad en zijn vrouw in het Naranj restaurant in Damascus. Ook maakten ze samen af en toe een ritje met de motor. Bij terugkeer in Washington noemde hij Assad"mijn grote vriendĒ. Vandaag vind Kerry dat Ďzijn vriend Assadí van het wereldtoneel moet verdwijnen. Land-en volksverraders zijn het schrijft DaniŽl Greenfield daarmee doelend op Obama en Kerry. Ook de roep ďDood aan AmerikaĒ door de Iraanse leiders hebben Obama en Kerry er niet van weerhouden een verdrag met hen te sluiten. Met de volkomen waardeloze nucleaire deal met Iran hebben zij en de bij de onderhandelingen betrokken wereldleiders, de veiligheid van IsraŽl verkwanselt en wie weet van het hele Midden-Oosten en zelfs ver daarbuiten.

 

Skull& Bones John Kerry

Kerry waarschuwde IsraŽl: ďHet stoppen van Irans nucleaire programma door IsraŽl zal een ďenorme vergissing zijnĒ met ernstige consequenties voor IsraŽl en de regio, en ik denk dat dit niet nodig is. Het feit is dat wij het Iraanse nucleaire programma voor de ontwikkeling van atoomwapens voor een periode van 15 jaar hebben weten tegen te houden. Maar zoals eerder al opgemerkt zal het nuclaire akkoord Iran er niet van weerhouden atoomwapens te ontwikkelen.Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat bleek dat het Witte Huis zo ongeveer alle eisen van Teheran heeft ingewilligd.Zo zullen de militaire kerninstallaties van het land door niemand, zelfs niet door het IAEA, worden geÔnspecteerd, maar door Iran zelf. Dit maakt nog eens extra duidelijk dat Obama helemaal niet wil dat het Iraanse kernprogramma wordt gestopt. Tijdens de hoorzitting impliceerde Kerry zelfs dat afgesproken is dat de VS Iran zou kunnen verdedigen bij een aanval op de kerninstallaties van het land.

De deal van Obama en de internationale coalitie zal in plaats van Irans kernwapenprogramma te stoppen, dit programma beschermen. Zonder Obama zou dit alles niet gebeurd zijn. Obama is nooit van plan geweest om Iran van het ontwikkelen van kernwapens af te houden. Alle waarschuwingen van IsraŽl zijn door hem genegeerd en zelfs belachelijk gemaakt. Hij heeft gedurende zijn ambtstermijn, de ayatollahs alle gelegenheid geboden daarmee door te gaan.

IsraŽl heeft de afgelopen jaren meerdere keren gewaarschuwd dat Iran geen werkelijke vredesplannen koestert, maar de strategische heerschappij over de soennitische meerderheid wil verkrijgen en dat het daarvoor die atoombommen nodig heeft. De deal vermindert niets aan het nucleaire programma van Iran. Duizenden centrifuges zullen blijven draaien en het verrijken van uranium zal gewoon doorgaan. De sancties tegen Iran worden ďzo ongeveer op voorhand alĒ opgeheven, en het geld dat ze daardoor zullen krijgen zal worden gebruikt om in hun militaire en terreur machine te pompen.

De overeenkomst heeft niet alleen geleid tot grote ergernis van IsraŽl maar ook van de naburige staten waaronder Saoedi-ArabiŽ. Saoedi-ArabiŽ zowel als IsraŽl voelen zich door Obama en Kerry verraden en zien het akkoord als een existentiŽle bedreiging voor hun bestaan. De Saoedische leiders hebben tot het laatst toe de VS aangeraden van een akkoord met Iran af te zien. Ook bij andere Arabische staten heerst een groeiend onbehagen waaronder Bahrein en Egypte zien Iran al lange tijd als een regionale rivaal. De verhoudingen met Irans soennitische buren zijn al jaren gespannen. De zorg in Saoedi-ArabiŽ over de nucleaire deal met rivaal Iran is zelfs zo groot dat een columnist in een door de Saoedische regeringgecontroleerde krant steun heeft uitgesproken voor de waarschuwingen van de IsraŽlische premier Netanyahu tegen een pact met Iran. Saoedi-ArabiŽ zou zelfs bereid zijn om hun luchtruim open te stellen aan IsraŽl voor een mogelijke aanval op nucleaire installaties in Iran. Landen die vriendschappelijk met Teheran zijn verbonden, prezen de 'historische' overeenkomst echter waaronder SyriŽ. De Syrische president Bashar al-Assad verwelkomde de overeenkomst in een persoonlijk bericht aan de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Hij noemde de overeenkomst 'een historisch keerpunt in de geschiedenis van Iran, van de regio en van de wereld.' Ook het Turkije van dictator(sultan) Erdogan, een van de belangrijkste handelspartners van Iran, prees de overeenkomst.

Een Iraans kernwapen zal tot een regionale wapenwedloop leiden. Hoe hebben de zes wereldmachten zoín slechte deal kunnen ondertekenen. Zij laten hiermee een opzettelijke blindheid voor werkelijke bedoelingen van Iran zien. Obama was al niet meer te vertrouwen en dat heeft hij met deze deal nog eens duidelijk opnieuw laten zien.

Dat Iran onbeschaamd liegt mag inmiddels wel duidelijk zijn. De ayatollahs zijn al sinds 2004, onder de neus van de wereldleiders bezig de boel te belazeren. Het Iraanse Atoom Agentschap heeft in 2012 in een interview met de Arabische krant Al-Hayat toegegeven dat de regering in Teheran meerdere malen doelbewust heeft gelogen over het nucleaire programma van het land. 'Om onze nucleaire faciliteiten en onze successen te verdedigen hebben we hen (de inspecteurs van het IAEA) soms valse informatie gegeven. We hadden geen andere keus dan het IAEA en andere spionnen te misleiden.' Ook nu zullen ze hun nucleaire programma afschermen en de internationale gemeenschap verder confronteren met regelrechte leugens. Dit verdrag zal onmiskenbaar leiden tot verdere instabiliteit in het Midden-Oosten waar soennieten en sjiieten elkaar afslachten. De invloed van Iran zal er alleen maar door toenemen, met alle gevolgen vandien. Het argument dat Iran behoefte heeft aan atoomenergie voor zijn energieopwekking is totaal ongeloofwaardig. Iran bezit bijvoorbeeld een enorme voorraad aardolie, genoeg nog circa 100 jaar door te gaan met de huidige productie.

Dat het om een terreurstaat gaat mag ook blijken uit de steun die Teheran verleend aan de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Hezbollah werd opgericht met de bedoeling om de Arabische wereld met terreur te helpen de staat IsraŽl te vernietigen. Zonder hulp van Iran kunnen de religieuze moslimfanaten van Hezbollah niet bestaan. De puppets van Hezbollah bewegen zodra Teheran aan de touwtjes trekt.Een van de leiders van deze doodscultuur Naim Kassam, schrijft in een door hem gepubliceerd boek "Hezbollah" dat er onder meer een strategische relatie bestaat tussen zijn organisatie en Iran. Iran heeft miljoenen dollars in de herbewapening van Hezbollah gestoken sinds de oorlog van 2006. Ook dit was allemaal bekend bij Obama en Kerry.

De Hitlergroet brengende doodscultuur van Hezbollah, een schepsel van Iran

De inkt van het nucleaire akkoord was nauwelijks droog of Iran verblijdde de Izzadin Kassam Brigade, de militaire vleugel van de terreurbeweging Hamas met een gulle gift van tientallen miljoenen dollars voor onder meer de bouw van ondergrondse terreurtunnels. Bovendien is Teheran sinds de oorlog in de zomer van 2014 tussen IsraŽl en Hamas, opnieuw bezig het rakettenarsenaal in de Gazastrook weer aan te van de kaartvullen. Teheran is bij talloze conflicten betrokken en bevordert de terreur.

De grote vraag is nu, wanneer de eerste kernkoppen gereed zijn voor gebruik. David Axelrod, voormalig adviseur van de Obama, verklaarde echter al op 28 juni 2009 op ABC-News dat Iran kernwapens heeft en dat die een bedreiging vormen voor de hele wereld. Experts van het gezaghebbende Washington Institute for Near East Policy zeggen dat Iran inmiddels genoeg splijtstof heeft om 50 kernbommen te produceren. Dit nieuws is door zowel de politiek als de media genegeerd, omdat het de onderhandelingen van de wereldleiders met Iran tot een lachwekkende vertoning zou maken. Ook zou Iran, dankzij bondgenoot Noord Korea over neutronenbommen beschikken. Neutronenbommen geven een grote hoeveelheid straling af waardoor al het leven wordt gedood, maar laten gebouwen en infrastructuur vrijwel volledig intact.

Iran is met hulp van honderden Russische specialisten bezig met de ontwikkeling van ballistische raketten die alle delen van IsraŽl en zelfs doelen in Europa kunnen treffen. Deze Shihab-raketten kunnen bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming brengen. Shihab is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. Tijdens militaire parades in Teheran laten de ayatollahs diverse soorten raketten aan het publiek voorbijtrekken met daarop teksten als ,,IsraŽl moet van de kaart verdwijnenĒ en,,Wij zullen IsraŽl verpletteren.ď IsraŽlische experts gaan ervan uit dat Iran met de Shihab-raket ook atomaire springladingen transporteren kan. IsraŽlische defensiespecialisten kijken daarom met zorg naar de ontwikkelingen in Iran. Ook bouwt men met hulp van Rusland aan een raket met een bereik van zelfs 5000 kilometer.

IraniŽrs mogen hun kernreactor zelf controleren

Het Internationale Atoomenergiebureau (IAEA) heeft de IraniŽrs - in een vlaag van volledige verstandverbijstering-toestemming gegeven hun nucleaire programma zelf controleren. De westerse toezichthouders van de groep 5+1, de VS, China, Rusland, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en Duitsland, accepteerden deze overeenkomst zonder enig bezwaar als deel van het totale nucleaire verdrag met Iran. Obama noemde de overeenkomst een technische afwikkeling tussen beide partijen om de militaire installatie in Parchin te controleren. Parchin wordt in feite bestuurd door de hardliners van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, en het is een van de plaatsen die onder andere het IAEA eerder verdacht van betrokkenheid bij het begin van de productie van kernwapens. IsraŽl vergelijkt de overeenkomst met een 'kat die de melk bewaakt'. Volgens de internationale energiedeskundige dr. Olli Heinonen is in het verleden nog nooit eerder voorgekomen dat een Staat die onder nucleair toezicht staat zonder vreemde controleurs zichzelf mag controleren. De waanzin duipt ervan af. Op allerlei fronten is te zien dat de gekte in deze wereld steeds verder toeslaat.

Iran onthult tunnels met ballistische raketten

Alsof er geen afspraken met de Westerse leiders zijn gemaakt heeft Iran het bestaan van honderden tunnels onthuld met rijen ballistische raketten. De VS en de EU doen echter nog altijd alsof hun neus bloedt, en negeren dat de middeleeuwse Mullahs zich overduidelijk voorbereiden op een toekomstige agressieve aanvalsoorlog, waarbij Saudi-ArabiŽ en IsraŽl ongetwijfeld de belangrijkste doelwitten zullen zijn. ĎWij hebben niet voldoende ruimte in onze voorraden om onze raketten in op te slaan,í verklaarde generaal Hossein Salami afgelopen vrijdag. ĎHonderden lange tunnels zitten vol met raketten die klaar zijn om jullie integriteit, onafhankelijkheid en vrijheid te beschermen,í vervolgde hij tegen het Iraanse volk. ĎDegenen die Iran bedreigen met hun militaire optie kunnen maar beter naar Irans opties onder de tafel kijken, namelijk de raketarsenalen,í zei brigadier-generaal Amir Ali Hajizadeh tegen journalisten. ĎIrans bekende militaire macht is enkel het topje van de ijsberg.í

Tunnels met rijen raketten.

Ook zijn er beelden verschenen van een andere Iraanse Ďraketstadí, die werd ingewijd door de voorzitter van het Iraanse parlement Ali Larijani. Hier worden een nieuwe generatie Emad ballistische raketten in opgeslagen die in staat zijn kernkoppen te vervoeren. Volgens generaal Hajizadeh beschikt zijn land over tal van dit soort Ďgeheimeí installaties, die over het hele land verspreid zijn. Vooral Irans aartsvijanden Saudi-ArabiŽ en IsraŽl zullen in de onthullingen echter nieuw bewijs zien voor de agressieve intenties van de Islamitische Republiek, vooral omdat die wekelijks gepaard gaan met dreigende, oorlogszuchtige taal aan het adres van Riyad en Jeruzalem.

Toen Obama zijn grootste miskleun van zijn ambtstermijn vierde, werd er in IsraŽl weer gesproken over een mogelijke militaire aanval op Iran. Vanuit IsraŽlisch gezichtspunt heeft de overeenkomst de militaire optie weer op tafel gelegd. IsraŽl zal haar veiligheidssituatie opnieuw moeten beoordelen omdat de Joodse staat voor haar veiligheid en stabiliteit totaal niet meer op Washington kan vertrouwen. IsraŽl heeft een aantal opties achter de hand om Iraans nucleaire programma uit te schakelen. Een ervan is het gebruik van de 'elektromagnetische puls' (EMP) technologie. Arutz Sheva (Israel National News) publiceerde op 6 augustus 2012 een opiniestuk van Dr. Joe Tuzara betreffende het mogelijke gebruik van IsraŽl van een elektromagnetische impuls bom tegen Iran. Een EMP-bom is een speciale nucleaire bom die op een bepaalde hoogte tot ontploffing wordt gebracht. Gevolg is dat alle elektronische en elektrisch aangedreven apparaten tot en met nucleaire installaties, over een gebied van vele duizenden vierkante kilometers decennialang onbruikbaar zullen zijn.

Spectaculaire actie van de Mossad in Iran

 

Tijdens een zeer spectaculaire zes-en-een-half uur durende nachtelijke operatie op 31 januari 2018 brak een 100 man tellend team van de Mossad via twee deuren het magazijn binnen na het uitschakelen van de alarminstallatie van het gebouw in een commerciŽle wijk in Teheran en wist een gigantische stroom documenten te stelen over het geheime kernwapenprogramma van Iran. Zij brandden zich een weg naar een aantal grote kluizen door gebruik te maken van thermische lansen met een temperatuur van minstens 3.600 graden en verlieten de hoofdstad van Iran om 5 uur in de nacht, twee uur vůůr Iraanse veiligheidsagenten voor de ochtenddienst aankwamen.

Het IsraŽlische team wist precies welke kluizen de meest kritische ontwerpen bevatten voor de productie van kernwapens en hoeveel tijd ze hadden voor de operatie, nadat ze een jaar lang het magazijn hadden geobserveerd, dat 's nachts niet werd bewaakt door IraniŽrs om geen aandacht op de geheime faciliteit te vestigen. IsraŽlische inlichtingen-functionarissen vertelden dat de planning van de operatie in 2016 begon, toen de Mossad informatie verkreeg, dat Iran had besloten om een ​​groot aantal documenten en compact disks over zijn vroegere illegale nucleaire activiteiten te consolideren en te verbergen.

Dit gebeurde nadat Iran en zes wereldmachten in de zomer van 2015 een akkoord bereikten over zijn nucleaire activiteiten, het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) genaamd, dat tot doel had het vermogen van Iran om een kernbom te verkrijgen, te vertragen. De controversiŽle overeenkomst werd begin 2016 uitgevoerd nadat de regering-Obama en andere regeringen scherpe sancties annuleerden en bevroren Iraanse activa vrijgaven.

Toen de operatie in het magazijn was voltooid, twee uur voor aankomst van Iraanse veiligheidsagenten, vertrok het Mossad-team uit Teheran met zo'n 50.000 pagina's en 163 compact disks met video's, ontwerpen en memo's over het geheime Iraanse kernwapenprogramma. Uit de gegevens blijkt dat Iran ondanks de gesloten verdragen, nog steeds onverminderd bezig is met het verkrijgen van massavernietigingswapens.

Speciale Task Force van de Verenigde Staten en IsraŽl gaat oorlog met Iran voorbereiden

In een uit vier groepen bestaande nieuwe Task Force gaan de Verenigde Staten en IsraŽl zich actief voorbereiden op oorlog met Iran. Focus daarbij ligt op het verdrijven van de IraniŽrs uit SyriŽ, en het vernietigen van het Iraanse nucleaire wapenprogramma. In Teheran zit men ook niet stil; daar heeft president Hassan Rouhani van zijn commandant voor het Midden Oosten, generaal Qassem Soleimani, te horen gekregen dat de strijdkrachten klaar zijn om eind dit jaar de Straat van Hormuz af te sluiten, en zo de olietransporten naar Amerika en Europa te blokkeren. Mogelijk zouden er ook plannen worden gemaakt voor raketaanvallen op de olie installaties in Saoedi -ArabiŽ. De zeer ervaren 53 jaar oude IsraŽlische generaal-majoor Nitzan Alon gaat ĎProject Iraní, de codenaam van de taakgroep, leiden. Alon heeft een schat aan ervaring als commandant van de special forces en undercover acties achter de vijandelijke linies.

Amerika en IsraŽl hebben in totaal vier commandogroepen opgericht, te weten de nucleaire groep, die zich gaat richten op het Iraanse nucleaire (wapen)programma, zoals de uranium verrijkingsinstallaties; de ballistische groep, die de Iraanse ballistische raketten en lanceerinstallaties voor zijn rekening neemt; de anti-omverwerping groep, die de geheime operaties tegen Iraanse eenheden in het Midden Oosten Ėvooral SyriŽ, Libanon en Jemen- voor zijn rekening neemt; en tenslotte de economische groep, die zich bezig houdt met de economische sancties tegen Iran.

Terug naar: Inhoud