Verarmd Uranium, een misdaad tegen de menselijkheid

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 25 januari 2008)( Laatste bewerking: 8 juni 2017)

Ruim 1 miljoen Amerikaanse militairen hebben dienst gedaan in de oorlogsgebieden in Irak en Afghanistan. Volgens diverse bronnen kampen 75% van deze militairen met lichamelijke klachten en verwacht wordt dat ook een groot deel van de rest uiteindelijk ziek zal worden. Verschillende medici zeggen dat het bij maar liefst 40 procent van de militairen gaat om de een of andere vorm van kanker. Zij zeggen dat alle militairen die in Bosnië, Kosovo, Afghanistan en Irak gediend hebben en nog dienen, op den duur met ernstige lichamelijke klachten te maken krijgen, nog los van de psychische problemen over de verschrikkelijke ervaringen die velen van hen hebben opgedaan.

Volgens diverse onderzoekers worden de ziekteverschijnselen bij de militairen voor een belangrijk deel veroorzaakt door het gebruik van “Verarmd Uranium”(VU) in wapens.VU is een afvalproduct dat overblijft na de productie van kernwapens en energie opwekking in  kerncentrales. De Amerikanen hebben ontdekt dat munitie waarin VU is verwerkt zeer hard is en een veel groter doordringend vermogen heeft dan ‘normale’ munitie waardoor het uitermate geschikt is om er tanks en bunkers mee te verwoesten. VU wordt verwerkt in kruisraketten, verschillende soorten bommen, granaten, mortieren ,landmijnen, kogels en voor de bepantsering van onder meer tanks.

Kruisraket

Het Pentagon is voor het eerst VU gaan gebruiken in de Golf oorlog van 1991. Dit is gebeurd onder leiding van George Bush senior en zijn minister van Defensie Dick Cheney.  In dat jaar vuurde het Amerikaanse leger meer dan 340 ton aan VU-projectielen af op doelen in Irak en Koeweit. Nadien zijn deze wapens ingezet  in het voormalige Joegoslavië en Afghanistan. In Servië en Montenegro zijn op 112 locaties VU wapens ingezet.  De voormalige  Amerikaanse president Bill Clinton (NAVO) liet tijdens zijn bewind 31.000 bommen op Joegoslavië gooien waarin VU verwerkt zat. De bombardementen duurden 79 dagen lang. Er werden niet alleen militaire installaties, maar ook bruggen, fabrieken, ja zelfs scholen gebombardeerd.

De man van 31.000 bommen op voormalig Joegoslavië

Sinds 1991  is er in Irak totaal meer dan 3000 ton gedumpt en 1000 ton in Afghanistan. Metingen in de buurt van met VU-granaten opgeblazen tanks, vertonen een stralingswaarde die wel 1000 maal hoger ligt dan normaal.

In Afghanistan en Irak komen regelmatig zandstormen voor waardoor microscopisch kleine deeltjes VU, kilometers ver van het epicentrum worden weggeblazen om vervolgens terecht te komen op mens en dier, gebouwen, gewassen en het water waaronder de rivieren de Tigris en Eufraat de levensaders van de Iraakse bevolking. De graslanden ten westen van Basra in het zuiden van Irak, waar een belangrijk deel van de groenten en granen vandaan komen, is eveneens besmet. Onderzoekers hebben vastgesteld dat zelfs wanneer het water wordt gezuiverd, VU achterblijft en daardoor in de voedselketen terechtkomt. Deskundigen zeggen dat wanneer een klein deeltje van deze dodelijke stof wordt ingeademd, het een spoor van verwoesting in het lichaam kan veroorzaken.

Overal waar deze bommen zijn en worden ingezet, wordt een verhoogde radioactiviteit waargenomen. Terwijl onderzoekers spreken van een ongekende ramp die zich over tientallen jaren zal uitstrekken, wordt het  gezondheidsrisico door de Amerikaanse regering gebagatelliseerd door de nadelige effecten minimaal te noemen. Volgens diverse onderzoekers en medische deskundigen zijn de gevolgen van het gebruik van VU catastrofaal, en zijn de landen die deze wapens gebruiken, bezig  met een gruwelijke misdaad tegen de menselijkheid. De meeste slachtoffers vallen onder de bevolking van Afghanistan en Irak door het inademen van hoge concentraties VU deeltjes. Het aantal gevallen van kanker is hierdoor explosief toegenomen. Uit onderzoeken blijkt dat door de Amerikaanse en Britse bombardementen in Irak, bepaalde kankersoorten met zo’n 500 tot 1000% zijn gestegen.

De Iraakse stad Fallujah lijdt sinds eind 2004 nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaanse aanvallen met VU wapens tijdens de 2e Golfoorlog. Volgens de opstellers van een rapport getiteld "Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009", hebben de mensen in Fallujah te maken met meer kankergevallen, leukemie, kindersterfte en allerlei lichamelijke afwijkingen dan werd vastgesteld onder overlevenden in Hiroshima en Nagasaki. Een groot aantal pasgeboren baby’s vertonen zeer ernstige afwijkingen (let op: schokkende beelden). Baby’s worden geboren met open hoofdjes zonder oogjes, organen die buiten het lichaam liggen en soms zijn het niet meer dan klompjes vlees. Diverse sites op internet melden dat de VS naast VU-wapens zelfs “Tactische nucleaire wapens” zou hebben ingezet in zowel in Irak als in Afghanistan – in het Tora Bora gebergte. De bom in dit gebergte was zo krachtig dat het op een aardbeving leek.

Experts zeggen dat het vele jaren zal duren voordat Irak en delen van Afghanistan weer veilig bewoonbaar zullen zijn en dat sommige gebieden zelfs voor lange tijd onbewoonbaar zijn geworden. Onderzoekers zeggen dat geen enkel gebied in Irak vrij is van radioactieve besmetting en dat iedereen die zich in deze gebieden bevindt VU binnenkrijgt. Deskundigen vrezen zelfs dat VU deeltjes zich rond de aardbol zullen verspreiden. Wapendeskundigen rangschikken VU onder massavernietigingswapens. Leuren Moret, een stralingsdeskundige spreekt van “The Trojan Horse of nucleiar War”. Er bestaat volgens hem geen enkele mogelijkheid het op te ruimen of af te breken.

Onder de Amerikaanse militairen vallen enorme aantallen slachtoffers. Deze militairen zijn zo radioactief, dat ze bij thuiskomst niet alleen hun gezin besmetten, maar dat het eveneens ernstige consequenties kan hebben voor het nageslacht. Een onderzoek onder militairen uit de staat Mississippi die in Irak en Afghanistan hebben gediend, heeft laten zien dat 70% van de geboren kinderen lichamelijke  afwijkingen vertonen. Dr Keith Baverstock  een stralingsdeskundige van de “Wereld Gezondheids Organisatie”die uitvoerig onderzoek heeft gedaan, bevestigd eveneens dat VU  kanker kan veroorzaken.  

Daarnaast zijn grote aantallen militairen ziek geworden door een cocktail van vaccins die vlak voor het vertrek naar Irak zijn toegediend en die niet van tevoren zijn getest. Washington deelde op 30-03-2004 aan het Amerikaanse congres mee dat in het eerste jaar na de invasie in Irak in 2003, 18.004 militairen op medische gronden uit de strijd zijn gehaald. Een derde van alle militairen die in Irak en Afghanistan hebben gediend, kampen ook nog eens met psychische problemen en lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom. Vooral de lange uitzending naar Irak brengt veel militairen in mentale problemen.

Onder leiding van de toenmalige minister van Defensie Dick Cheney begon het Amerikaanse leger in 1991 aan een serie “shock en awe” bombardementen waarbij biologische laboratoria, chemische bedrijven en een uranium verrijkingsfabriek, werden gebombardeerd. Notabene faciliteiten die in de tachtiger jaren door Reagan-Bush-Cheney-Rumsfeld administratie aan Saddam Hoessein waren geleverd. Toen ze in 1991 deze locaties platbombardeerden, wisten ze dat dit niet alleen vreselijke gevolgen zou kunnen hebben voor de lokale bevolking, maar ook voor de eigen troepen die in Koeweit klaar lagen voor de grondinvasie. Diverse medische deskundigen noemen de Amerikaanse en Britse troepen, wandelende doden. Men schat dat het gebruik van VU, miljoenen doden tot gevolg zal hebben in de gebieden waar VU-wapens zijn ingezet en dat grote aantallen militairen die daaraan zijn blootgesteld, eveneens de nare gevolgen van zullen ondervinden. Onderzoekers die zich met deze zaak bezig houden, uiten zware kritiek op de manier waarop de militairen worden opgevangen omdat velen volledig aan hun lot worden overgelaten.

De verantwoordelijke regeringen ondernemen helemaal niets en doen net alsof het probleem niet bestaat en beschuldigen de onderzoekers ervan spookverhalen te verspreiden.  Medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden bij hun onderzoek, door de Amerikaanse overheid gedwarsboomd of krijgen te horen dat de nadelige effecten van het gebruik van VU, schromelijk worden overdreven. Woordvoerders van de NAVO verklaren dat er geen verband bestaat tussen het gebruik van VU en de gevallen van kanker onder de militairen en bij de bevolking in de betrokken gebieden. Het Britse Ministerie van Defensie zegt dat er geen enkel bewijs bestaat dat VU de gezondheid aantast.

De Britten en de Amerikanen blijven VU-wapens gebruiken ondanks de vele dramatische rapporten van medische deskundigen en andere onderzoekers. Verschillende bronnen spreken van oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid. De landen die deze wapens gebruiken, en de leiders van de landen die daarvan op de hoogte zijn, zullen deze misdaad nooit toegeven daar ze anders het risico lopen te worden beschuldigd van massamoord en oorlogsmisdaden, zo melden diverse bronnen. Maar wat de verantwoordelijke leiders ook beweren, de bewijzen dat het niet slechts om enkele slachtoffers gaat, valt  niet meer te ontkennen. Er bestaan een grote hoeveelheid uitvoerig gedocumenteerde rapporten van medische deskundigen, mensenrechten organisaties, het Internationale Rode Kruis en vele anderen, dat VU alle kenmerken heeft van een massavernietigingswapen.

Ruim voordat George Bush senior besloot tot een invasie in Irak in 1991 vanwege de bezetting van Koeweit door Saddam Hoessein, waren hij en zijn kompanen volledig op de hoogte van de gevaren van VU en het gebruik ervan. Ook de daarop volgende regeringen van Bill Clinton, George W.Bush en Barack Hussein Obama zijn er mee doorgegaan. Zij wisten van tevoren dat hun eigen militairen hier op termijn slachtoffer van zouden kunnen worden evenals de bevolking in de betrokken gebieden.

De oorlog tegen Saddam Hoessein heeft meer dan een miljoen Irakezen het leven gekost. Een vijfde van de Iraakse huishoudens verloor minstens een familielid in de periode tussen de invasie in maart 2003 en augustus 2007. Dat blijkt uit berekeningen die in januari 2008 in Londen zijn bekendgemaakt door twee onderzoeksbureau’s.

Een ontmaskerende bekentenis: het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft toegegeven dat er ook in Syrië bij de strijd tegen stellingen van de terreurmilitie IS(IS) uiterst giftige uraniummunitie wordt gebruikt. Bij twee luchtaanvallen op konvooien van IS(IS) zou de omstreden munitie zijn ingezet. Tot nu toe had men steeds gezegd dat er geen verarmd uranium in Syrië gebruikt zou worden, omdat de Jihadisten niet veel zwaar gepantserde voertuigen zouden bezitten waarvoor de pantser doorborende projectielen geschikt zouden zijn.Volgens het tijdschrift “Foreign Policy” gaat het concreet om twee aanvallen op tankwagens van de terreurbeweging op 16 en 22 november 2015 in de buurt van de Syrisch-Irakese grensstad Abu Kamal en in de buurt van de grote stad Deir ez-Zor. Een woordvoerder van het centrale Amerikaanse commando liet weten dat gevechtsvliegtuigen van het type A-10 Thunderbolt in totaal 5.265 patronen van 30 millimeter met verarmd uranium zouden hebben afgevuurd. Daarbij zouden ze 350 voertuigen hebben vernietigd.

Overige Bronnen: http://www.iacenter.org/depleted/du.htm http://www.stopnato.org.uk/du-watch/ http://www.mindfully.org/Nucs/2004/DU-Trojan-Horse1jul04.htm http://www.iacenter.org/depleted/mettoc.htm http://www.xs4all.nl/~stgvisie/ud_main.html http://cuttingedge.org/news/n2063.cfm , http://www.index.va.gov/search/va/va_search.jsp?QT=depleted+uranium

 

Terug naar: Inhoud