Ursula von der Leyen de ongekozen voorzitter van EuroBabel

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 12 januari 2021) (Laatste bewerking: 14 februari 2023)

De Duitse Ursula von der Leyen is vanaf 1 december 2019 voorzitter van EuroBabel. Bij de EU-burgers was de ongekozen (Bilderberger 2008) en WEF-puppet Ursula volstrekt onbekend. Zij is benoemd door de Raad van Ministers, dus door de regeringsleiders van de lidstaten. De procedure waarop zij is aangesteld is geheim. De enige instantie die haar kan ontslaan is het Europese Parlement, dat voornamelijk met zichzelf bezig is. Vanaf haar aanstelling maakt zij duidelijk een klimaatobsessie te hebben. Haar aanpak is regelrecht afkomstig van Agenda 2030 en van de WEF-sekte van Klaus Schwab. Zo stelt zij dat CO2-reductie van 50 tot 55 % ten opzichte van basisjaar 1990 nodig is. Om dit financieel haalbaar te maken zal 25 % van de totale Europese begroting nodig zijn. Zij ontkent de belangrijke rol die CO2 vervult in het ondersteunen van praktisch alle levensvormen op aarde.Over het klimaat zei ze verder: “Elk kilowattuur dat Europa haalt uit de zon, wind, waterkracht of biomassa reduceert onze afhankelijkheid van Russisch gas en andere energiebronnen.”Kernenergie werd gewoon overgeslagen en haar uitspraak over biomassa - het verbranden van bossen- is totaal absurd want iedereen weet dat biomassa veel meer CO2 uitstoot dan gas.

Von der Leyen is het typische product van de WEF-sekte. Jaarlijks trad ze op in Davos als gastspreker op bijeenkomsten van deze vrijmetselaars kliek. Verder staat ze bekend als een kille persoonlijkheid, met een tekortschietend empathisch vermogen het kenmerk trouwens van vele andere WEF-schoothondjes. In haar tijd als minister van Defensie in Duitsland wist ze iedereen tegen zich in het harnas te jagen en lag ze onder vuur vanwege discutabele aanbestedingen. Tussen de bedrijven door ontstond rumoer toen uitlekte dat het proefschrift in medicijnen, vele jaren eerder door Von der Leyen geschreven, deels op plagiaat berustte. Kort voordien waren twee andere Duitse ministers ontslagen nadat ook zij van proefschriftplagiaat waren aangeklaagd. Maar Von der Leyen mocht gewoon blijven zitten. In Brussel gaat ze op de oude voet verder, beschermd door de Bilderbergers en de WEF-sekte. Klik hier hoe onvoorstelbaar corrupt deze vrouw is.

WEF-puppet Ursula von der Leyen met haar baas Klaus Schwab.

Ze spreekt burgers van de lidstaten op bestraffende toon toe, zoals dictators dat doen. Een dictatuur is een situatie waarin het gezag het doen en laten van de bevolking dicteert en waarin het opvolgen van dictaten de enig overgebleven optie is. Het bestaansrecht van het gezag berust dan niet op burgerlijke instemming, maar op dwang onder bedreiging. Von der Leyen behoort tot het type leider dat nooit stemmen zou halen bij reguliere verkiezingen. De afkeer van de EU onder de bevolking groeit mede door haar toedoen. Von der Leyen mag als bewijs gelden dat EuroBabel beslist geen continent is dat geleid wordt door figuren die handelen in het belang van de Europese bevolking.

Daarnaast is zij een fanatiek voorvechter voor de covid-19 gif prikken. Ze voelt voor dwangvaccinatie van alle 340 miljoen inwoners van de EU. In verband daarmee heeft ze tijdens een interview met de BBC uitgelegd dat de Code van Neurenberg, een grondprincipe voor medisch handelen dat in 1947 werd opgesteld als antwoord op de Nazimisdaden, niet langer als relevant moet worden beschouwd. Von der Leyen wil hiermee voorkomen dat alle Covid-19 psychopaten hun straf ontlopen. De code van Neurenberg legt vast dat medische experimenten uitsluitend mogen plaatsvinden indien de patiënten volledig over de inhoud en risico’s zijn geïnformeerd, en vrijwillig meewerken. Zij die aan deze medische experimenten meewerken zijn dus zwaar in overtreding.

Ooit beweerde ze dat de wereld 250 miljoen corona besmettingen telde en meer dan vijf miljoen coronadoden. Het kwaadaardige van deze beweringen is dat er kennelijk geen enkel bewijs voor nodig is want die worden door haar niet geleverd. Dit soort aantallen gaat er altijd wel in bij het onwetende naïeve publiek. Het doel om de hele mensheid te vaccineren is niet alleen absurd maar tevens een onvoorstelbare misdaad. Het grote bedrog wordt steeds duidelijker, schrijft Hwludwig. Er is sprake van een groot genetisch experiment op mensen, die daar geen enkel besef van hebben en daar al helemaal niet van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Maar volgens haar moet de EU moet het hebben over het verplichten van het coronavaccin. Een vaccinatieplicht is volgens haar ‘logisch en gepast’. “Europa wil een forse versnelling van de vaccinatieprogramma’s inclusief boosterprik, zowel in de 27 lidstaten als in de rest van de wereld.” Ze voegt er wel aan toe dat het aan de EU-landen zelf is om het vaccin te verplichten.

Dat zij als één van de marionetten van de Great Reset sekte deze oproep doet was te verwachten, maar zij heeft nog een andere reden. Haar man, Heiko von der Leyen is namelijk medisch directeur van Orgenesis, een Amerikaans biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in “celgebaseerde vaccins” en gentherapieën en dat zichzelf beschouwt als “de Uber van de cel- en gentherapieruimte”. Hij bekleedt deze functie sinds september 2020 (hoe toevallig in dezelfde maand als A World at Risk) en is sinds 2019 lid van de wetenschappelijke adviesraad. Snapt u nu waarom de bazin van EuroBabel Ursula vindt dat iedereen gevaccineerd moet worden! De Europese burger zit inmiddels gevangen in een spinnenweb van bedrog door een bende vrijmetselaren die zonder ook maar enige empathie mensonterende dwangmaatregelen en oneindige vaccinaties aan de bevolking opdringen. De onvoorstelbare ellende die ze aanrichten tart ieders voorstellingsvermogen.

Onder andere in Oostenrijk en Duitsland wordt een verplichte vaccinatie inmiddels voorbereid. Oostenrijkers die weigeren zich te laten vaccineren kunnen een boete krijgen van 2000 euro. Als je weigert te betalen, kan de overheid je in een speciale gevangenis voor ongevaccineerde mensen stoppen. De celstraf kan oplopen tot één jaar. De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten om zich te laten inenten. Weigeraars kunnen iedere maand een boete van 100 euro tegemoet zien. Als de Nederlandse volgelingen van de Great Reset sekte hun zin krijgen is het een kwestie van tijd dat deze terreurmaatregelen ook in Nederland zullen worden ingevoerd. De Tweede Wereldoorlog heeft laten zien dat ogenschijnlijk gewone mensen in gruwelijke monsters kunnen veranderen. 

Een wetenschappelijke publicatie op Globalresearch van 21 november laat zien dat hoe hoger de vaccinatiegraad hoe hoger de oversterfte. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sprake van buitengewoon veel oversterfte, en toch is niemand bereid om de experimentele Covid-‘vaccins’ als de boosdoener te noemen. Kankerexpert en prof. Carl Heneghan beschrijft de huidige situatie in Groot-Brittannië als een ‘nationaal schandaal’. De afgelopen maanden zijn er maar liefst 9.300 meer mensen dan normaal omgekomen, en ambtenaren geven al het andere de schuld, behalve de injecties. Ook wordt vastgesteld dat gevaccineerden veel vatbaarder zijn voor griep, vanwege hun  verzwakte immuniteit, waardoor hun ziekte erger wordt dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden geweest zijn.

Overheden die beweren dat er nog steeds sprake zou zijn van een ‘pandemie van ongevaccineerden’, en/of dat het ‘vaccin’ zo goed zou beschermen, liegen daarom aantoonbaar. Talloze wereldvermaarde deskundigen hebben al lang bewezen dat er geen sprake is van een echte pandemie, maar van een pandemie die op suggestieve wijze wordt geveinsd door voortdurend herhaalde leugens en paniekzaaierij. Maar de leugenachtigheid van deze campagne wordt steeds duidelijker. Er is sprake van een machtsgreep. Nazihorden marcheren weer en de genocidale geest van Hitler en trawanten is weer op volle kracht werkzaam.

De wappies krijgen keer op keer gelijk. Vaccinatieplicht is geen complottheorie, maar een al lang van te voren geplande dwangmaatregel om het volk alle vrijheid te ontnemen en tot slaaf te maken. Wist u trouwens dat de Covid-crisis al in 2012 is aangekondigd in een document van de Duitse overheid en wist u dat de openingsceremonie van de 2012 Olympics in Londen in feite een aankondiging was van de huidige Covid-19 gebeurtenissen? Het spektakel liet een levensgroot Corona virus zien, dansende verpleegsters, de Engel des Doods en kinderen in ziekenhuisbedjes. En wist u dat de afbeeldingen op het vliegveld van Denver in Colorado lijken te wijzen op een onvoorstelbare massaslachting van de wereldbevolking waarbij Joden en Christenen mede het doelwit zullen worden gezien een afbeelding van een dood meisje in een grafkist met een Davidsster op haar borst en een Bijbel in haar hand.

 

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

Aangezien het vliegveld bolstaat van de symboliek over dingen zoals de New World Order en de vrijmetselarij is het ook niet zo vreemd dat de afbeeldingen in verband worden gebracht met de Covid-19 zwendel. Zie ook deze video waarin Aartsbisschop Carlo Mario Viganò uitlegt dat de wereld met Covid tirannie te maken heeft.

Ursula von der Leyen komt steeds verder in het nauw door 'sms-gate' vanwege haar berichtjes aan Pfizer-baas Albert Bourla. De Europese Ombudsman Emily O’Reilly eist van haar dat zij deze berichten openbaar maakt. Dat gebeurde tot nu toe niet omdat het chatverkeer niet onder ‘EU-documenten’ zou vallen en daarom niet openbaar hoefden worden gemaakt. Het bestaan van chatverkeer tussen Von der Leyen en de topman van het farmaceutische bedrijf kwam in mei 2021 aan het licht door een artikel in The New York Times. De New York Times heeft Von der Leyen inmiddels voor de rechter gesleept. De krant vraagt de Europese rechter om de Europese Commissie te dwingen sms’jes tussen Von der Leyen en Pfizer-directeur Albert Bourla vrij te geven.

Volgens de krant hadden de twee een maand lang contact via sms’jes en telefoontjes en speelde ’persoonlijke diplomatie een grote rol’ bij een nieuwe aankoopdeal van 1,8 miljard doses van het coronavaccin. Niet zo gek dat iedereen wil weten wat er precies is gezegd en hoe die deal tot stand is gekomen. Een verslaggever vroeg het sms-verkeer later op via een WOB-verzoek, maar kreeg nul op het rekest in Brussel. De Europese Commissie beweerde alleen een e-mail, brief en een persbericht over het onderwerp te hebben. Sms’jes horen volgens de Commissie niet bij ‘EU-documenten’ en hoeven dus niet te worden vrijgegeven.

Daar denkt ombudsman Emily O’Reilly anders over: “Als sms-berichten betrekking hebben op EU-beleid en -besluiten, moeten ze worden behandeld als EU-documenten.” Met het onder de pet houden van sms-verkeer maakt Von der Leyen zich volgens ombudsman Emily O’Reilly schuldig aan ’wanbeheer’. Interessant is nu te volgen of Ombudsman Emily O’Reilly zich kans ziet haar te ontmaskeren of dat alles zoals gebruikelijk in Brussel, weer in de doofpot verdwijnt.

Het is niet de eerste keer dat Von der Leyen in de problemen komt door een gebrek aan transparantie. Ze werd uiteindelijk vrijgesproken van wangedrag, maar ook in dit dossier was er een rol voor verwijderde sms-berichten.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud