Uitstekend werkende middelen tegen corona als Ivermectine en Hydroxychloroquine door Rutte&CO verboden

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 7 juli 2020) (Laatste bewerking: 12 januari 2022)

Er bestaan diverse bewijzen van veilige en zeer succesvolle behandelingen met Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine maar Rutte&CO hebben het gebruik ervan verboden. Artsen die coronapatiënten Hydroxychloroquine of Ivermectine voorschrijven, kunnen zelfs een boete verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het voorschrijven van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen om vormt volgens de IGJ een risico voor de kwaliteit van de zorg. In haar bericht zet de IGJ apothekers aan om als ‘kliklijn’ te fungeren, door bij het Meldpunt Zorg van de IGJ melding te doen ingeval zij recepten voor de medicijnen Hydroxychloroquine en Ivermectine aangeboden krijgen en zij vermoeden dat dit ziet op de behandeling van corona.

Diverse artsen waaronder huisarts Rob Elens die deze middelen zijn gaan gebruiken, wisten zonder uitzondering bijna al hun patiënten binnen korte tijd te genezen. Elens bewees al in juli 2020 dat Hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine bijzonder succesvol kan zijn. Hij kreeg echter van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verbod nadat hij een aantal patiënten met dit middel had genezen: “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten Hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar in plaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidsinspectie hem met strafmaatregelen.

De inspectie noemde het handelen van Elens een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde. De minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge was zelfs zo brutaal Elens van kwakzalverij te beschuldigen. Sinds de Corona-Psyop is deze de Jonge op ons losgelaten en matigt hij zichzelf aan verstand van gezondheid te hebben. Uit een landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten door Dr. Jolanda Lammers en dr. Paul Groeneveld, onderzoekers en internist-infectiologen in het Zwolse Isala, blijkt het gebruik van Hydroxychloroquine tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. Vastgesteld werd dat de kans op overplaatsing naar de IC 53 procent lager lag dan bij patiënten die geen behandeling kregen maar De Jonge had daar een andere mening over:  hydroxychloroquine hebben we het al vaker gehad maar er is geconstateerd dat het niet helpt. Het helpt niet en doen alsof het helpt, schaadt de gezondheid.”

“De laatste stand van de wetenschap is dat het niet helpt dan is het ook zaak dat artsen vervolgens niet doen voorkomen alsof het wel zou helpen. Dat is namelijk gewoon jokkebrokken. Het is gewoon mensen voor de gek houden. Als de inspectie doorkrijgt dat een arts zelfs buiten het ziekenhuis om, want daar gaat het in dit geval om, zegt: zo’n cocktail van ivermectine en weet ik wat allemaal zou best een goed idee zijn en overigens kun je beter geen vaccinatie nemen, dan moet die natuurlijk wel op zijn jasje worden gespuugd. Eigenlijk moet hij onmiddellijk stoppen met die gedraging. Als hij dat niet doet, geldt natuurlijk het tuchtrecht, en gelukkig maar,” aldus de Jonge. Dat deze figuur de weg totaal kwijt is was al vanaf zijn aantreden duidelijk want hij opende direct de aanval op de fundamenten van onze westerse beschaving, de open en vrije samenleving en de wetenschap.

Dat er met Hydroxychloroquine uitstekende resultaten geboekt konden worden werd in 2020 al aangetoond door dokter Vladimir Zelenko en "America's Frontline Doctors". Zelenko noemde de tegenstanders van Hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars. Ook Dr.Simone Gold pleitte voor het verkrijgbaar maken van Hydroxychloroquine maar door deze aanbeveling is ze haar baan kwijt geraakt.

Dr.Simone Gold

Professor Thomas Borody constateerde dat ‘patiënten binnen een paar uur (na de eerst toediening) verbeteren’, en dr. Brian Tyson verklaarde zelfs dat iedere patiënt hersteld’ is. Landen die onbeperkt HCQ gingen gebruiken, hadden zonder uitzondering verhoudingsgewijs veel minder IC-opnames en doden. Prof. Didier Raoult een befaamde Franse viroloog verklaarde in juni 2020 onder ede tegenover het Franse parlement dat hij anonieme doodsbedreigingen had gekregen, nadat hij eind maart begon te vertellen over HCQ als effectief coronamedicijn.

Yale professor Dr. Harvey Risch zij van mening te zijn dat het middel wel 100.000 levens kon redden als het op de juiste manier werd  gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propagandaoorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn. Het middel blijkt zeker voor de eerste fase van Covid-19 een uitstekende behandeling te zijn maar duizenden artsen zijn wereldwijd het zwijgen opgelegd.

Rutte&CO hebben er alles aan gedaan om deze goedkope en werkende behandeling tegen te houden. Het RIVM heeft aan het begin van 2020 vrijwel alle Ivermectine en HCQ opgekocht. Velen vragen zich terecht af waarom de Nederlandse overheid er alles aan gedaan heeft om deze goedkope en werkende behandeling, tegen te houden en of dit te maken kan hebben met het contract wat ze met de farmaceuten hebben gesloten. Vooral in het licht van Ruttes uitspraak ‘normaliteit keert pas terug als er een vaccin is’, lijkt dat een even ernstige als verontrustende mogelijkheid die niet zomaar als ‘complottheorie’ kan worden weggezet. In realiteit is dat HCQ al jaren een officieel veilig verklaard medicijn is dat slechts in zeer zeldzame gevallen bijwerkingen geeft. Kim-Caroline Grashoff schreef in september 2021 ‘De grootste bedreiging voor de menselijke samenleving is de ontkenning van HCQ.’ Onderzoek heeft toen al uitgewezen dat er door dit verbod honderden Nederlanders onnodig zijn gestorven omdat de autoriteiten hen een werkende behandeling hebben onthouden. De hele nadruk ligt op het vaccineren.

Dat is overduidelijk want HCQ past net als Ivermectine niet in het straatje van de machthebbers daarom heeft de reguliere media en hebben Google, YouTube, Twitter, Facebook en zelfs Vimeo er alles aan gedaan om artsen die voorstander van het middel zijn het zwijgen op te leggen. De media schrijven dat Ivermectine een middel voor paarden betreft, dat gevaarlijk zou zijn vanwege het risico op bijwerkingen maar dit middel wordt al tientallen jaren met groot succes aan miljoenen mensen voorgeschreven. Ze doen er alles aan om dit middel in diskrediet te brengen en zelfs van de markt te halen. In talkshows vertellen ‘experts’ om dit middel onder geen beding te nemen terwijl het een simpele oplossing blijkt voor mensen met corona. Op de website https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/ bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot een team van artsen en een vragenlijst ingevult kan worden met betrekking tot coronaklachten. Vervolgens geven ze een advies wat te doen.

Diverse studies laten zien dat Ivermectine de lichamelijke afweer ondersteunt, en zorgt dat men op een natuurlijke wijze kan genezen. Zie hier hoe goed Ivermectine werkt. Zie ook deze video waarin Kristina Morros te gast bij de Buitenparlementaire Commissie uitlegt wat een prima middel dit is. Apotheker Arjen Ypma kreeg begin december onaangekondigd bezoek van de inspectie. De inspecteurs wilden alle namen van artsen die Ivermectine hebben voorgeschreven. Ypma levert medicijnen aan Zelfzorg Covid19 en laat weten dat een meerderheid van de patiënten binnen enkele dagen volledig opknapt. Daar blijkt Attje Kuiken (PvdA) lid van de Tweede Kamer het niet mee eens want zij noemt artsen die Ivermectine voorschrijven zelfs ‘idioten’. Zij vindt dat dit soort ‘medici’ het verdienen dat hun BIG-registratie wordt afgepakt. Gezondheidswetenschapper Yvonne Simons reageerde met de woorden: “Ze volgt het voorbeeld van Hugo de Jonge die zulke artsen het liefst op hun vestje zou willen spugen. Ze moesten jou je Kamerzetel afpakken.” Neuroloog Jan Bonte noemt Kuiken een schande voor de PvdA en de hele politiek: ‘rotten to the core’.”

Uit gelekte militaire DARPA documenten die de nog nooit ontkrachte onderzoeksjournalisten van Project Veritas in handen kregen blijkt dat op het allerhoogste niveau wel degelijk bekend was dat Ivermectine in alle fasen van Covid-19 effectief is, en ook HCQ (hydroxychloroquine) goed werkt. Dit is keihard bewijs dat alle overheden en media die Ivermectine hebben onderdrukt zich schuldig maken aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid door het opzettelijk onthouden van een al vele tientallen jaren bewezen veilig en zeer effectief (Nobelprijs winnend) medicijn aan zieke mensen.In een gezond functionerende rechtsstaat zouden er nu arrestatieteams worden gevormd om de bewindslieden, parlementariërs en wetenschappers die Ivermectine sinds 2020 hebben tegengehouden in hechtenis te nemen en aan te klagen wegens verdenking van het plegen van, en medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid, en het plegen van hoogverraad van het volk.Het probleem is alleen dat we niet meer in een rechtsstaat leven, maar in een totalitaire dictatuur, en onderdrukt worden door regimes die niet de belangen van het volk, maar die van de WHO en het WEF dienen.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud