Uit het nieuws 28-06-2021

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Niets, maar dan ook helemaal niets, legitimeert de maatregelen die onze vrijheid sinds maart 2020 beperken en allerhande maatschappelijke instellingen tot ruïnes hebben gereduceerd.

De oorlog tegen het Nederlandse volk is sinds het voorjaar van 2020 in volle hevigheid losgebarsten. De crisis van nu komt niet voort uit een werkelijke noodsituatie. Covid-19 is geen pathogeen vergelijkbaar met de pest of cholera. Er gingen niet meer mensen dood dan gemiddeld in een griepseizoen. Er is apartheid op komst. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij met enerzijds een bevoorrechte klasse en anderzijds een groep die gediscrimineerd wordt omdat zij weigeren zich te laten vaccineren.Wij zijn binnenkort niet langer allemaal burgers met gelijke rechten. Ze werken bewust naar scheiding tussen mensen die wel en niet meedoen aan het vaccinatieprogramma. Gezonde mensen die niemand kunnen besmetten, worden weggezet als paria’s omdat ze het experimentele vaccin niet willen nemen.

De agenda van de machthebbers en hun trekpoppen is om alle gevaccineerde schapen tegen de ongevaccineerden op te zetten. Behandel de anti-vaxxers alsof ze ziek zijn en een soort lepra verspreiden. Geef hen de schuld van alle ellende in het land. Zij zijn de plaag. Zij ruïneren de economie. Wie weet is de volgende stap dat ze de politie of het leger de opdracht geven de huizen van de anti-vaxxers binnen te vallen om daar de mensen gedwongen te vaccineren? Dat kan zo maar onder de false-flag van ‘volksgezondheid’ gewoon gedaan worden. Tot dusver is praktisch alles wat de diverse klokkenluiders van meet af aan over de plannen van de Great Reset kliek en het Covid-19 Rockefeller stappenplan uit 2010 gemeld hebben, uitgekomen. Ze zijn door diverse onbenullen in de mainstream media beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of complottheoriëen terwijl deze plannen gewoon voor iedereen ter inzage liggen.

Niks complottheoriëen want zie hier hoe Klaus Schwab met zijn boek staat te zwaaien waarin hij zijn duivelse plannen uiteenzet

Het vrijwillig opgeven van burgerrechten had niet kunnen plaatsvinden zonder de mediamacht die overheidspropaganda tot voorgeschreven werkelijkheid verhief. Rutte en trawanten en de media hebben inmiddels zo ontzaglijk veel op hun kerfstok, dat ze gedoemd zijn om, tegen alle toekomstige aanwijzingen in, hun gelijk te moeten blijven herhalen. Altijd weer opnieuw. Het moet inmiddels toch voor iedereen volkomen duidelijk zijn dat wat wij sinds het voorjaar van 2020 meemaken helemaal niets te maken heeft met volksgezondheid maar met een gijzeling van de bevolking, een misdaad tegen de menselijkheid. Hoe is het mogelijk dat zij die daarvoor verantwoordelijk zijn nog steeds gewoon de lakens kunnen uitdelen. Nog steeds denken de meeste inwoners in Nederland dat we in een rechtstaat leven en dat er voor iedereen gerechtigheid te halen is. Maar er is een misdadig complot gaande en dat op wereldwijde schaal. Niet alleen de machthebbers zijn schuldig maar ook alle medeplichtigen, van regeringen  en politici tot dokters die de vaccinaties uitvoeren zonder de nodige informatie te verstrekken en zonder de vereiste toestemming te vragen. 

Ze doen net alsof ze het beste met ons voor hebben. Maar dat hebben ze niet! Er was geen wetenschappelijke basis voor het uitroepen van een pandemie voor Covid-19 en ook niet voor de verwoestende maatregelen van lockdown en andere dwangmaatregelen. Ze hebben zich verkocht aan de Great Reset plannen van Klaus Schwab en daardoor is er geen weg meer terug. Wat er met de Nederlandse bevolking gebeurt kan op zijn minst volksverraad worden genoemd. Het gaat om een samenzwering. Ze hebben ons krijgsgevangen gemaakt onder de valse beschuldiging van het terugdringen van een neppandemie. De huidige wereldcrisis is door Klaus Schwab en trawanten moedwillig op gang gebracht om de mensheid klaar te maken voor een Nieuwe Wereld Orde. Wat de superrijken willen is hun monopolies over de hele wereld veilig stellen. Het was God die vanaf de tijd van de Toren van Babel alle wereldeenheid buiten Hem om verfoeilijk achtte, en daarom nadrukkelijk de volken uiteendreef, naar hun talen en naar hun afkomst, en tevens de grenzen der naties vaststelde. Klaus Schwab en trawanten willen het oude Babel weer herstellen maar ze zullen bedrogen uitkomen. De door hen gewenste wereldeenheid, dat wij thans dreigend op ons zien afkomen, zal niets meer zijn dan een niet-volledig en kortstondig succes.

Orde uit Chaos: de herrijzende Feniks uit de as die de komst van de Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op een wandschildering in een vergaderzaal van de VN-veiligheidsraad.

 

Van Dissel in 2020: kinderen verspreiden corona bijna niet. Van Dissel in 2021: inenten kinderen heeft effect

Zelfs kinderen staan nu op de nominatie om ingespoten te worden met de gevaarlijke en potentieel dodelijke "vaccins". In april 2020 zei Jaap van Dissel van het RIVM tegen Kamerleden dat kinderen ‘zo goed als geen rol spelen’ bij de verspreiding van het coronavirus. Hij zei dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen nauwelijks ziek worden en ook zelden volwassenen besmetten met het virus. Op 5 juni 2021 zei de RIVM-profeet in een interview met het AD echter iets heel anders: “Als kinderen vanaf 12 jaar ingeënt worden, drukt dat de verspreiding van het coronavirus in de winter flink. De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding in die periode laag te houden.”

Dit is de man die sinds het voorjaar van 2020 mede verantwoordelijk is voor de dwangmaatregelen als slavenmaskers en de onzinnige anderhalve meter maatregel. Maar hij gaat verder want ook de kinderen moeten het nu ontgelden. Huisarts Els van Veen reageert: “Van Dissel: ‘Zoals de wind waait, waait mijn rokje’. En de wind zegt nu ‘alle prikken moeten erin!’ Het is misdadig deze prikken aan onschuldige kinderen te geven.” De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) is echter zo gecharmeerd van deze van Dissel dat ze hem een prijs hebben toegekend voor de bloei van de Nederlandse wetenschap en voor de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan het Outbreak Management Team (OMT)! Goed om te vertellen is nog dat het KNWA zakelijk verbonden is met Bill Gates, de man die de hele mensheid wil inspuiten met fakevaccins uit de door hem tot stand gekomen fabrieken. Ze zeggen dat het enige wat ons nog kan redden de injectienaald is maar juist de prik zal verstrekkende lichamelijke gevolgen hebben.

Ab Osterhaus noemt het zelfs een ‘morele verplichting’ dat jongeren zich laten vaccineren. “Het virus circuleert daar en het is een soort morele verplichting voor deze groep om uit deze ellende te komen. Met name de mensen die het virus het meest verspreiden, dat zijn twintigers en dertigers, daar zit een gat. En we weten ook dat daar de vaccinatiebereidheid toch wat lager is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen er nu van doordringen dat juist die categorie, die jonge mensen, dat wanneer ze het vaccin aangeboden krijgen, ze zich ook daadwerkelijk laten vaccineren.”Je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor je geliefden. U kent het wel. Miljarden gezonde en zelfs jonge mensen willen ze behandelen met genetisch gemanipuleerde troep terwijl ze niet ziek zijn.

Orthopedagoog Hans Koppies verwijst op social media naar uitspraken van de vooraanstaande Deense vaccinexpert Christine Benn, die waarschuwt tegen het inenten van kinderen. Volgens Benn wegen de voordelen niet op tegen de mogelijke nadelen.

Connecticut reported 18 new cases of heart problems among teens who had received a COVID vaccine.Potentieel dodelijke vaccins

Ondertussen heeft de Gezondheidsraad ook geadviseerd om in ons land kinderen in te spuiten met het medisch experiment, om ze te "beschermen".Volgens deze club hebben de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech een hogere effectiviteit dan de vaccins van AstraZeneca en Janssen, en is er bovendien sprake van minder nadelen. Een hogere effectiviteit in wat? Hoe zo minder nadelen! Ze zeggen het echt!

Ze zeggen dat Nederland op dit moment in de luxe situatie zit dat alle jongeren deze zomer twee prikken Pfizer of Moderna kunnen krijgen. En dat terwijl Moderna zelf toegeeft dat de mRNA covid-vaccins het DNA verandert. Het gaat bij Moderna om een middel van het genetische type. Mo(d)er(na) is opgericht door een bioloog van Harvard, Derek Rossi. Deze figuur houdt zich vooral bezig met genetische manipulatie. Uit klinische onderzoeken die door Pfizer zelf zijn uitgevoerd bij kinderen van 12-15 jaar, blijkt dat 86% van de kinderen die ten minste één dosis van de prik kregen, een bijwerking had die varieerde van licht tot ernstig? Ook Hugo de Jonge liet weer van zich horen en zei dat 18-jarigen een afspraak maken kunnen voor een prik. “Het is een moment om te vieren.” Hij brengt het alsof het om een soort ultiem genot gaat wat hij ze aanbied.  Maar zelfs de WHO vraagt zich af in een officiële verklaring dat het nuttig is eerst nog wat meer onderzoek te doen alvorens tot vaccinatie van kinderen over te gaan. Uitvinder mRNA-vaccin Dr.Robert Malone zegt dat “Mensen onder de 18 niet mogen worden gevaccineerd.

 

Dat velen te maken krijgen met bijwerkingen zoals een ontsteking aan de hartspier en andere medische kwalen, mag volgens de deskundigen nauwelijks een naam hebben. Iedereen kent zo langzamerhand de befaamde bloedproppen die zich voordoen. Volgens Mike Yeadon top immunoloog en ex-vice president en CSO Allergieën en Luchtwegenonderzoek bij Pfizer, is het ‘gestoord’ om kinderen te vaccineren en waarschuwt dat kinderen 50 keer meer kans hebben om te sterven door dit vaccin dan door het virus.

 

Mike Yeadon

 

Volgens Yeadon zorgen deze vaccins ervoor dat je lichaam spike-eiwitten gaat aanmaken. “En we weten al jaren dat spike-eiwitten van virussen bloedproppen veroorzaken.” Hij beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs zelfs van massamoord. “Jonge mensen krijgen geen corona. Als ze het virus oplopen, hebben ze doorgaans geen klachten. Ze lopen geen risico,” benadrukte hij. Eerder waarschuwde Yeadon al dat “al deze genetische vaccins (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J) een fundamenteel veiligheidsrisico voor de bevolking vormen Een aanzienlijk deel van de wereldbevolking kan ernstig ziek worden of sterven.” Klik ook hier.

 

Onderzoekers Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh wijzen in een review in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research op de risico’s van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. De ongewenste gevolgen kunnen veel erger zijn dan de kwaal, stellen zij, zoals anafylactische shock, auto-immuunziekten, een cytokinestorm die weefselschade kan veroorzaken en zelfs veranderingen in het DNA. Seneff en Nigh concluderen dat het mRNA-vaccin een experimentele gentherapie is die catastrofale gevolgen kan hebben. Als mRNA-vaccins het DNA veranderen, zal dat ook invloed hebben op eventuele kinderen die een gevaccineerd persoon ter wereld brengt.

Dr. Vernon Coleman, met meer dan 100 boeken en diverse bestsellers de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië, publiceerde in maart een video waarin hij zijn vrees uitsprak dat miljoenen mensen zullen sterven als gevolg van deze vaccins. Ook hij verwacht in de herfst van dit jaar of in de winter van 2021/2022 ‘de eerste extra doden, die een voorwendsel zullen zijn voor nieuwe vaccinaties,’ waar overigens nu al testen mee worden uitgevoerd (om te onderstrepen dat dit inderdaad allemaal uitvoerig gepland lijkt te zijn).

Dr. Lee Merrit, een gelauwerde Amerikaanse toparts met een indrukwekkende palmares, omschreef in januari 2021 zowel het coronavirus als de vaccins letterlijk als ‘biologisch gemanipuleerde biowapens’, en wees op het ongemakkelijke en daarom verzwegen feit dat de dierproeven met de Covid-19 vaccins niet zijn afgemaakt omdat alle dieren dood gingen nadat ze na vaccinatie opnieuw aan het coronavirus werden blootgesteld.

Huisarts Els van Veen zegt het kwalijk te vinden dat er gezegd wordt dat de coronavaccins veilig zijn zei ze aan tafel bij De Nieuwe Wereld. Zij noemt de voorlichting beneden peil en vindt dat mensen goed geïnformeerd moeten worden. Ook zegt zij het heel erg te vinden dat nu ook de kinderen opgeroepen worden om zich te laten vaccineren. Zij zegt sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona alleen maar ongeruster te zijn geworden. “Het gebeurt haastig en onzorgvuldig,” zei ze eerder bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. “De mensen die momenteel worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek.”Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

Ondanks talrijke waarschuwingen van gerenommeerde personen adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad dus nietsvermoedende en onwetende kinderen met deze gevaarlijke troep in te spuiten. Ach ja; het zijn maar mensenlevens. Wanneer in de nabije toekomst steeds meer mensen ten gevolge van de coronavaccinaties zullen sterven, zullen zij zeggen dat het ligt aan het feit dat nog niet alle mensen gevaccineerd zijn! In een normale samenleving zouden alle archieven en onderzoeksrapporten van het RIVM en het OMT in beslag zijn genomen voor een grootschalig onderzoek en beide groepen onder curatele zijn gesteld en alle deelnemers zijn gearresteerd. Maar in de Nederlandse samenleving is niets meer normaal.

 

Hugo de Jonge wil dat scholieren zich het komende schooljaar tweemaal per week laten testen

Al sinds het voorjaar van 2020 weten we dat de COVID-19-pandemie niets anders is dan een schijnpandemie. Duizenden deskundigen hebben aangetoond dat COVID-19 niets anders dan fraude is – een volledig gecreëerd pandemisch verhaal dat is gebaseerd op twee sleutelfactoren: (1)“frauduleuze Vals-positieve tests waarbij door toediening van deze tests in de medische literatuur ook ernstige complicaties beschreven worden zoals breuken van de voorste schedelbasis die gepaard gaan met een verhoogd risico op meningitis en (2) opgeblazen besmettingsaantallen.” Zonder deze twee maatregelen zou er nooit een merkbare pandemie zijn geweest. Veel ouders beseffen niet dat hun kinderen met deze testen zowel psychisch als lichamelijk worden mishandeld. Het onschuldig ogende staafje verwondt op meerdere vlakken en diepgaand. Niet alleen fysiek. Scholen schaffen dozen vol met zelftests aan waarmee leerlingen zich twee keer per week  kunnen testen. Maar alsof er helemaal niks met het staafje aan de hand is, wil de Jonge dat het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs met ingang van het volgend schooljaar scholieren tweemaal per week getest worden, om lokale uitbraken en mutanten tijdig te kunnen opmerken. “Als je terugkomt van vakantie: allemaal testen. En als er lokale uitbraken komen, moeten we er bovenop springen.”

Volgens hem bestaat er het komende najaar een reëel scenario dat oplevingen van het coronavirus zullen plaatsvinden. Het kabinet wil alles in het werk stellen om een sluiting van de samenleving te voorkomen, aldus de Jonge in een brief aan de Kamer. “We moeten voorbereid blijven op een doorbraak van een mutatie van het virus, die de bescherming door vaccinatie sterk doet verminderen. Ook in dat geval zullen we alles doen om sluiting te voorkomen, maar dat valt niet uit te sluiten.” De Jonge schrijft dat er onzekere factoren zijn, waaronder de ‘deltavariant’ en de mogelijke introductie daarvan door reizigers en terugkerende vakantiegangers. De ‘deltavariant’ werd voor het eerst aangetroffen in India, en zou zich inmiddels over meer dan 80 landen verspreid hebben en ook in Nederland aan een opmars bezig zijn en deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land worden. Het kabinet bereidt zich erop voor dat in elk geval tot en met februari 2022 een basistestcapaciteit kan worden gehandhaafd met snelle opschaalmogelijkheden.

Ook wil de Jonge mensen die nog niet gevaccineerd zijn, de komende periode alsnog de kans bieden om zich te laten inenten, dicht bij huis. Hij roept dus op om mee te doen met het grootste medische experiment ooit.Vaccineren heeft helemaal niets met gezondheid te maken zoals talloze echte deskundigen al lang hebben bewezen, maar de Jonge stuurt de GGD compleet met ‘spuitbus’ naar de wijken toe deze zomer waar de vaccinatiegraad laag is. “Zo kunnen ze mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. En er valt steeds meer voor te zeggen om naast alle volwassenen ook alle 12- tot 18-jarigen te vaccineren. Voor de samenleving als geheel, om in het najaar beter beschermd te zijn. En voor de jongeren zelf. Jongeren lijden weliswaar niet zo erg onder het virus, maar wel onder de maatregelen die nodig zijn als zij of een klasgenoot door het virus besmet raken. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. Dus we kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad en we zullen dan een besluit nemen,” benadrukte hij.

 

De jongeren moeten zich volgens De Jonge dus laten vaccineren omdat ze zo’n last hebben van de maatregelen. Ook zei hij nog dat ‘er richting het najaar een aantal risico’s en onzekerheden zijn waarmee we rekening hebben te houden’. Natuurlijk, de man is volledig ingewijd in de plannen van Klaus Schwab en trawanten. Het hele zogenaamde ministerie van Volksgezondheid lijkt een steeds groter gevaar te worden voor de gezondheid van Nederland. Ze denken ongestoord door te kunnen gaan en geen verantwoording te hoeven afleggen. Maar ooit zullen zij zich moeten verantwoorden, is het niet voor een tribunaal dan wel voor Gods troon waar ze zullen moeten uitleggen waarom zij kinderen hebben ingespoten met een experimenteel vaccin tegen een ziekte waarvan ze niets te vrezen hebben. Volgens Tjerk de Haan aan tafel bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, is de Jonge trouwens nooit bevoegd geweest om coronamaatregelen uit te vaardigen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud