Uit het nieuws 27-07-2020

Door: Franklin ter Horst

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 3)

 

De menselijke geschiedenis laat zien dat er altijd een soort ‘Ubergroep’ is geweest die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

 

Het gaat niet om complottheorieën, zoals sommige ‘nuttige idioten’ van de mainstream media (MSM) ons voorhouden.  De film Hunger Games  geeft een goed idee van Agenda 2021-2030. Hoe smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. De extremistische doelstellingen van dit programma zijn speerpunt van de machthebbers geworden. In deze video wordt door Bilderberg Henry Kissinger en Bilderberg (2010) Bill Gates heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren als er niet snel ingegrepen wordt. Deze, voor veel mensen wellicht schokkende, documentaire is Nederlands ondertiteld.

UNESCO oprichter Julian Huxley schreef al in 1946 dat er ‘een soort wereldregering nodig is’ die de mensheid langzaam klaar zou moeten gaan maken om ‘het ondenkbare denkbaar te maken’: radicale bevolkingscontrole door middel van eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden). Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt een groot deel van het menselijk leven te vernietigen.

Agenda 2021-2030 gaat om een duivels document waarin onomwonden wordt duidelijk gemaakt wat ze met de mensheid van plan zijn. Deze Agenda gaat veel verder dan de opgesomde positieve plannen. Deze plannen werden gepresenteerd als het redden van de aarde, maar in werkelijkheid gaat het veel verder. Het uiteindelijke doel van de machthebbers is de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen en de rest totaal te controleren.

De site natural.news legt uit dat Agenda 2030 niets anders is dan een fascistische agenda, een blauwdruk van wereldwijde depopulatie en slavernij van de mensheid. Dit programma wordt door de Machthebbers "Depopulating the Earth" genoemd. In Australië wordt er al openlijk over gesproken. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden. Ook dit is geen samenzweringstheorie, maar gruwelijke werkelijkheid. Men wil iedereen afhankelijk maken van de overheden. Mensen zullen niets meer te vertellen hebben.

Wat de plannen van de samenzweerders zijn, ontrolt zich voor onze ogen als een gruwelijke werkelijkheid. Waar het om gaat is pure onderwerping aan satan, de macht van de duisternis. De tijd is aangebroken waarin alles op de spits wordt gedreven. Wat de machthebbers bedoelen met het nieuwe normaal, waaronder de Nederlandse premier en Bilderberger (2012-2013-2015-2016-2018-2019) Mark Rutte, is niets anders dan het uitvoeren van agenda 2021-2030 van de Verenigde Naties, met als onderdeel de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Velen hebben hier door de jaren uitspraken over gedaan waaronder George Bush senior, Henry Kissinger, de voormalige Britse leider George Brown, de Belg Guy Verhofstadt en natuurlijk kon ook de Nederlandse premier Mark Rutte daar niet bij achterblijven.

Het Wuhan-virus wordt gebruikt om al die satanische plannen van agenda 2021-2030 er doorheen te drukken. Een groot deel van het publiek is inmiddels op de hoogte van de gruwelijke plannen van de machthebbers, al durven de meesten het nog steeds niet onder ogen te zien. Het gaat om een zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in één wereldomvattend bestuurssysteem. Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden.

Alles lijkt bij deze lieden geoorloofd -en indien ze daar aanleiding toe zien- offeren ze ontelbare mensenlevens op om hun sinistere doelen te bereiken. Massale depopulatie is al lang niet meer een verborgen agendapunt. Zo is reeds in 1974 een rapport geschreven met daarin het advies de bevolkingsaantallen in een groot aantal landen drastisch te reduceren (depopulatie), het zogenaamde "National Security Study Memorandum". Journalist Luke Rudkowski stelde Kissinger een vraag over zijn rol m.b.t. dit memorandum. Hij kreeg als antwoord: “Go to hell ”.

Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef Henry Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering”. Als actief lid van onder meer de Council on Foreigh Relations en de Bilderbergers, heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereldorde (NWO) een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Een bijzondere gebeurtenis vond plaats tijdens de Bilderberg-bijeenkomst eind jaren 50 toen minister Joseph Luns geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte bij te wonen, maar kreeg prins Bernhard en een Rockefeller-telg te horen het pand te verlaten.

 

Het mysterie van de Elbert County stenen in de Amerikaanse staat Georgia.

De depopulatieplannen van de machthebbers staan ook gegrift op een granieten monument op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het eerste gebod adviseert het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), te brengen zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt. De verwijzing naar de natuur is waar de wereldburger nu door klimaathysterische maatregelen door de overheden mee geconfronteerd worden.

Het eerste gebod is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de machthebbers. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 7 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is ook sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.

De tekst op de stenen van Elbert County sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde Het earth carter. Dit is een soort 10 geboden concept wat in een heuse ark is gelegd. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit. Klik ook hier waarin Dr. Vernon Coleman zegt ervan overtuigd te zijn dat de machthebbers de wereldbevolking terug willen brengen tot 500 miljoen.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Earth Carter en Agenda 2030, geeft aan dat ze uit een gemeenschappelijke bron stammen. Op het moment dat de wereldbevolking voldoende gehersenspoeld is, zal hen een wereldregering opgedrongen worden en zal een nieuwe spiritualiteit (wereldkerk waarvan de contouren al duidelijk zichtbaar zijn) gepromoot worden met vernietiging van het joods-christelijke gedachtegoed.

http://arkofhope.org/Welcome_files/fire.jpgDe Ark met daarin de tien geboden van earth carter.

 

Agenda 2030 beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken.

Ook Bill Gates is groot voorstander van ontvolking. Velen zien hem als een soort messias maar de realiteit is dat hij keer op keer laat zien actief te investeren in het terugdringen van de wereldbevolking met alle mogelijke middelen. Zoals gerapporteerd door True Activist, heeft Gates herhaaldelijk zijn goedkeuring uitgesproken voor wereldwijde ontvolking en sterilisatieprogramma’s gefinancierd en wijdverbreide vaccinatieprogramma's die grote schade hebben aangericht.

Ook is hij voorstander van de implementatie van zogenaamde "doodspanels", die de autoriteiten in staat moeten stellen te beslissen of iemand het waard is om in leven te houden. Ze komen er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel een drastische vermindering van de wereldbevolking is. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de machthebbers klik hier.

De doelstelling van de machthebbers is het creëren van chaos.

Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes. Het is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijke machtswellustelingen die streven naar een volledige ineenstorting van onze samenleving. Eerst chaos en daarna “Orde uit Chaos.” Er bestaan inmiddels diverse groepen die meehelpen om deze chaos te realiseren waaronder Black lives Matter (BLM), Antifa, Extinction Rebellion en de Not fucking Around Coalition. Deze laatste beweging paradeert openlijk met vuurwapens door de straten en kondigen aan Texas te willen veroveren. BLM zorgt voor oproer, plundering en haat tegen alles wat blank is. Zie hier wat voor rotzooi deze figuren schoppen bij een restaurant waar mensen zitten te eten en zie hier hoe een BLM-volgeling zijn knie op de nek van een witte baby legt terwijl een zwarte vrouw de armen van het kind vasthoudt. De man is inmiddels gearresteerd.

 

Een van de belangrijkste donoren van BLM is George Soros.Zowel BLM als Antifa worden financieel door hem ondersteund. Deze Soros heeft ook de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde", en depopulatie van de wereldbevolking. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering. De golf van protesten en onrust in de Verenigde Staten is "waar wij de afgelopen 25 jaar 220 miljoen dollar in hebben geïnvesteerd", aldus Patrick Gaspard, president van Soros’ Open Society Foundations, aan The New York Times. 

Black Lives Matter is opgericht door Patrisse Cullors, Alicia Garza en Opal Tometi jonge gekleurde vrouwen. Cullors is ook een LGBTQ activist. BLM beweert vreedzaam te zijn maar is in werkelijkheid van meet af aan gewelddadig. Er is dus duidelijk sprake van gecreëerde chaos en anarchie. Ze roepen openlijk het ‘imperialisme, kapitalisme en blanke suprematie te willen ontmantelen, desnoods met geweld. Sinds het begin is Black Lives Matter uitgegroeid tot een beweging met bijna 40 afdelingen en duizenden activisten in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Patrisse Cullors, mede oprichter van Black Lives Matter. Afbeelding overgenomen van Wikipedia

Met de vuist gebald zeggen zij inspiratie te halen uit onder andere de Black Power-beweging. In het begin zetten de politieke activisten van deze beweging zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarten, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing van zwarten in het Amerikaanse rechtssysteem. Maar inmiddels houden ze zich meer bezig met plunderingen en geweld, dan met protesteren tegen discriminatie.

 

Het gaat om een agressieve totalitaire beweging die het liefst alle blanken van de aardbodem zien verdwijnen. Zij begonnen met de hashtag "BlackLivesMatter" nadat de politieman George Zimmerman in 2013 werd vrijgesproken voor de dood van de Afro-Amerikaanse jongere Trayvon Martin het jaar ervoor. De jongen zou ‘hands up, don’t shoot’ hebben geroepen voordat hij zou zijn vermoord. Onderzoekers, hebben dit incident uitvoerig onderzocht, maar geen greintje bewijs gevonden dat het gebeurd is zoals de BLM-activisten beweren.

 

BLM is een marxistische revolutionaire beweging die tot doel heeft de Verenigde Staten - en de hele wereld - te transformeren in een soort communistisch sprookje. In een interview in 2015 onthulde Patrisse Cullors, dat de beweging "een ideologisch kader heeft” en veel van de mensen binnen de beweging, waaronder zijzelf, zich beschouwen als 'geschoolde en getrainde marxisten.’ Het gaat dus om een marxistische infiltratie. Ze worden in de praktijk geleid door intellectuelen die allen Rules for Radicals hebben bestudeerd, het handboek van meester-agitator Saul Alinsky. Het werd gepubliceerd in 1971 vlak voor zijn dood in juni 1972. Deze figuur was voorstander van aanslagen in de VS en wilde de Amerikaanse samenleving omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel. Zowel Barack Hoessein Obama als Hillary Clinton waren bewonderaars van deze extreem links-radicale satanist.

 

Onder de mentoren van Black lives Matter zitten ook voormalige leden van de Weather Underground, een radicale 'linkse' terroristische groepering die in de jaren zestig en zeventig een communistische revolutie in de Verenigde Staten probeerde te veroorzaken. Ook trainen ze milities die zijn gebaseerd op de militante Black Panther-beweging van de jaren zestig. Marx in de praktijk betekent polarisatie, ontwrichting, geweld en uiteindelijk het op grote schaal opruimen van mensen die in de weg staan. “Als de Verenigde Staten ons niet geven wat wij willen, branden wij het systeem plat.” De groep is al zo machtig geworden dat de burgemeester van Washington, Muriel Bowser, de woorden “Black Lives Matter met reusachtige gele letters op het asfalt van de 16th Street NW voor het Witte Huis liet schilderen. De slogan moet nu in alle vijf districten van New York aangebracht worden.

 

In de Amerikaanse staat Seattle had Black Lives Matter op 8 juni een eigen soort vrijstaat uitgeroepen met eigen grenzen onder de noemer CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone.

Het bestuur van de stad, inclusief burgemeester en de korpschef van de politie, hadden hen aanvankelijk de vrije hand gegeven maar na 3½ week van berovingen, mishandelingen, schietpartijen waarbij twee doden vielen, en talloze eigendomsdelicten vonden zij het  welletjes en herstelde de politie de orde.

 

Overal moeten de standbeelden van de nationale helden het ontgelden. Alles wat blank is moet van de sokkel, weg uit de geschiedenisboeken, weg alle straatnamen van de oude helden van weleer. BLM-demonstranten die bezig waren met het vernietigen van het standbeeld van Abraham Lincoln in Washington DC werden echter tegengehouden door een zwarte Amerikaanse man die kennelijk wist dat het standbeeld is betaald door geëmancipeerde zwart-Amerikaanse slaven, als dank aan president Lincoln voor hun vrijlating! Maar de marxistische Black Lives Matter geeft niets om feiten. Zelfs beelden van Jezus zijn niet meer veilig. Kennelijk bestaan er ook al racistische dieren want een linkse menigte in Portland, Oregon in de Verenigde Staten staken op 1 juli in de binnenstad, een monument in brand van een eland waardoor het in vlammen opging. De focus ligt op "vernietiging" en het delegitimeren van alles wat zij verkeerd achten. Meer informatie over Black lives Matter in de volgende nieuwsbrief.

 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie (deel 4) volgt op 03-08-2020.

Franklin ter Horst