Uit het nieuws 27-06-2022

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Onderwerpen in deze nieuwsbrief.

 

(1) Stafchef Aviv Kochavi van het IsraŽlische leger waarschuwt dat de terreurbeweging Hezbollah de inwoners in

††††† Libanon in groot gevaar heeft gebracht.†††††††††

(2) De reuzen waren op de aarde, zowel voor-als na de zondvloed

(3) Gepensioneerde neurochirurg noemt Ďcoronavacciní een geplande menselijke ramp van Bijbelse proporties.

(4) Oversterfte van 100.000 per maand in de VS

(5) Hoe het Nederlandse volk door Jaap van Dissel de avondklok en andere rampzalige narigheid is ingerommeld.

 

(1) Stafchef Aviv Kochavi van het IsraŽlische leger waarschuwt dat de terreurbeweging Hezbollah de inwoners in Libanon in groot gevaar heeft gebracht.

De Libanese terreurbeweging Hezbollah zegt klaar te zijn voor oorlog. Mocht er oorlog uitbreken in het noorden, dan zal IsraŽl toeslaan met ďimmense kracht die je nog nooit hebt gezien,Ē zegt het hoofd van het IsraŽlische leger, Aviv Kochavi. Het waarschuwt de bevolking van Libanon dat het niet moet wachten tot de volgende oorlog uitbreekt om te vluchten, maar moet evacueren ďvoordat het eerste schot wordt afgevuurd.ĒďEen raketlanceerder of raketopslagplaats in een huis is een militair doelwit. Een (wapen) opslagplaats in een kelder is een militair doelwit. Een hoofdkwartier in een gebouw met meerdere verdiepingen is een militair doelwit. Elektriciteitscentrales en andere locaties die de oorlogsinspanningen van de vijand dienen, zijn militaire doelen,Ē voegde hij eraan toe. Er blijft een genocidale dreiging uitgaan richting IsraŽl van de fascistische Shiíitische terreurbeweging Hezbollah. Hezbollah is geen verzetsgroep zoals de anti-IsraŽl meute ons wil doen geloven, maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran, geÔnfiltreerd in de Libanese samenleving. De leiders verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze IsraŽl van de wereldkaart willen verwijderen. Het primaire doel van Hezbollah is het uitroeien van het Joodse volk. Zij steunen de hedendaagse versie van het Nazisme.

Israeli Defense Force Appoints Its First Vegan Lieutenant Gen Aviv KochaviIDF-chef van de Generale Staf Aviv Kochavi.

Vanwege de duizenden door Hezbollah ingerichte basis midden tussen de burgerbevolking zal een volgende oorlog zich juist daar afspelen. Burgerdoden zijn voor Hezbollah een diplomatiek wapen net als dat bij de Palestijnse terreurbeweging Hamas het geval is. Daar was Hezbollah ook in de oorlog van 2006 al bijzonder succesvol mee. Hezbollah heeft tijdens deze oorlog ervaren dat burgerdoden veroorzaakt door IsraŽl een strategische troef zijn, omdat zij diplomatieke druk opleveren van IsraŽls tegenstanders waaronder de Verenigde Naties, Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International, om de militaire reactie van IsraŽl te beperken.

De IsraŽlische leiders realiseren zich maar al te goed dat Hezbollah ďPartij van AllahĒ in opdracht van Iran, vroeg of laat tot de aanval zal overgaan. Hoewel IsraŽl met regelmaat luchtaanvallen uitvoert op wapenkonvooien- in SyriŽ bestemd voor Hezbollah heeft de terreurgroep de capaciteit om elke dag 1.500 raketten op IsraŽl af te vuren, veel meer dan IsraŽl raketafweersystemen aankunnen. Indien een dergelijk scenario zal worden uitgevoerd, dan zal IsraŽl worden gedwongen om met een ongekende vuurkracht te reageren om zijn eigen burgers te verdedigen. Volgens een publicatie uit mei 2015 zouden er in dat jaar al 100.000 raketten op IsraŽlische doelen gericht zijn.

 

Hezbollah heeft het zuiden van Libanon veranderd in ťťn grote wapenopslagplaats. In steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, heeft Hezbollah zijn stellingen uitgebouwd op kinderspeelplaatsen, bij scholen en medische hulpcentra, particuliere woonhuizen en ziekenhuizen. Hezbollah heeft onder het toeziend oog van Unifil honderden illegale wapenarsenalen opgebouwd, verdeeld over ca 160 dorpen en stadjes. De IsraŽlische geheime diensten beschikken over uitvoerige informatie over deze locaties. Zo heeft het een gedetailleerde kaart gepubliceerd met meer dan 1000 markeringen van bunkers, waarnemingsposten en wapenarsenalen. Bij de meeste markeringen (in totaal 550) gaat het om bunkers, die deels diep onder de grond zijn aangelegd. Sommige moeten niet alleen bescherming tegen eventuele luchtaanvallen bieden, maar dienen tegelijk ook als goed beschermde wapendepots. Verder staan er op deze kaart ongeveer 300 zogenaamde waarnemingsposten. Vooral deze posten die vlakbij de grens met IsraŽl zijn aangelegd dienen ook als afluisterposten.

 

De IsraŽlische gezant Danny Danon toont in de VN Veiligheidsraad een kaart van de Libanese stad Kafr Kila met daarop een reeks Hezbollah-posities [beeldbron: The Times]

Net als Kafr Kila is onder meer ook het dorp Shaqra veranderd in een Hezbollah-vesting en wordt een van de drie gebouwen gebruikt voor terroristische activiteiten. En zo zijn er honderden voorbeelden Dit heeft tot gevolg dat onschuldige Libanese burgers in geval van een oorlog door Hezbollah als menselijke schilden zullen worden gebruikt. IsraŽls tegenstanders doen voorkomen alsof Hezbollah niet veel meer dan een groepje onschuldige koorknaapjes is maar het is niets anders dan genocidale bende.

Alle voorbereidingen van Hezbollah voor een nieuwe oorlog tegen IsraŽl zijn in strijd met resolutie 1701 van de VN-veiligheidsraad. Het vermogen van Hezbollah om de regio te destabiliseren vloeit voort uit het niet handhaven van deze resolutie door de Unifil-vredesmacht. Unifil voert zijn taak niet volgens de opdracht uit. De VN voert al sinds haar aanwezigheid in Libanon een falend beleid. Ook in de oorlog van 2006 speelde Unifil een dubieuze rol.

 

Op 12 juli 2006 kwam het tot een gewelddadig treffen tussen IsraŽl en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De oorlog duurde tot 14 augustus 2006. De al jaren gespannen situatie aan IsraŽls noordgrens vanwege herhaalde provocaties door Hezbollah escaleerde toen de terreurbeweging op 12 juli van dat jaar, achtIsraŽlische militairen vermoorde en EldadRegev en Ehud Goldwasser ontvoerde. Op 16 juli 2008 werden de stoffelijke overschotten van de beide militairen door Hezbollah aan IsraŽl overgedragen in ruil voor onder meer het lichaam van kindermoordenaar Samir Kuntar. De familie dacht de beide militairen levend terug te zien maar hoewel ze levend gevangen werden genomen, werden ze in lijkkisten teruggestuurd. De IsraŽlische regering besloot daarop hard te reageren met aanvallen op Hezbollah stellingen in het zuiden van Libanon.

 

Net zoals Arafats moordmachines zich tijdens de Libanese burgeroorlog in woonwijken, op daken van huizen en op schoolpleinen verschuilden, verborgen ook Hezbollah zich in woonwijken en schoten ze van daaruit hun raketten af op IsraŽl. Hezbollah is nu 10 keer zo sterk als in de oorlog van 2006 terwijl in resolutie 1701 wordt geŽist dat er zich geen wapens buiten die van de VN-troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden. Ook dienen gewapende milities waaronder Hezbollah ontwapend te worden. De VN troepenmacht moet er op toezien dat dit gebeurt maar ze doen niets. Ook de wereldleiders, mensenrechtenorganisaties en andere internationale instellingen doen niets om deze flagrante schending door Hezbollah te voorkomen. Hezbollah wordt volkomen vrijgelaten te gaan en te staan waar ze willen. De reguliere media en politiek vinden het allemaal prima. Klaarblijkelijk hebben de genocidale moslimextremisten in hun ogen meer recht van leven op deze planeet dan Joden. Allen die collaboreren met deze Islamfascisten, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

De Palestijns-Arabische Samanews- website meldde op 20 juni dat de Palestijnse ďverzetsorganisatiesĒ (lees: Bašl doodscultuur) overleg plegen om scenarioís voor een militaire confrontatie met IsraŽl te onderzoeken. Volgens het rapport hebben vooraanstaande leden van de organisaties over deze kwestie gesprekken gevoerd met hoge commandanten van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en van Hezbollah. Het rapport zei ook dat de Hezbollah-organisatie duidelijk had gemaakt dat ze bereid was om samen met de Palestijnse organisaties deel te nemen aan een militaire confrontatie tegen IsraŽl.

(2) De reuzen waren op de aarde, zowel voor-als na de zondvloed

Er zijn vier afleveringen van een uur verschenen met een serieus onderzoek over het bestaan van "Angels & Giants, The Watchers & Nephilim".De serie is geproduceerd door The Inspiration Networks onder leiding van Rudy Landa, en David Cerullo, CEO van het bedrijf. Dit is een op geloof gebaseerd familie-entertainmentnetwerk. Hun liefde voor alles wat Bijbels is, was de katalysator voor hun beslissing om in 2019 te beginnen met het maken van de film. De volgende informatie over deze reuzen is afkomstig uit eigen archief:

Reeds in Genesis 6 wordt melding gemaakt dat er reuzen op de aarde waren:

Genesis 6:1-4 ďToen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.Ē

In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de Zonen Gods, de Nephilim. Zie ook: Goden van Licht en Duisternis? Nephilim is afgeleid van naphal Ďvallení, en betekent letterlijk: Ďde gevallenení. Een uitvoerige beschrijving is terug te vinden in het Boek van Henoch waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst.

Ethiopische uitgave van het boek van Henoch, de Kebra Negast

De Bijbel vertelt dat er zowel vůůr als nŠ de zondvloed, reuzen op aarde waren. "De reuzen waren in die dagen op aarde, Genesis 6:1-2-3-4, en ook daarnaÖ" ĎEn ook daarnaí verwijst naar de tijd van na de zondvloed. Deze reuzen werden door Satan in verschillende stammen verspreid door het hele ĎBeloofde landí om zo te verhinderen dat de kinderen van IsraŽl dit in bezit zouden nemen, en om te voorkomen dat de Verlosser daar geboren zou worden. Het land wemelde van de reuzen. Zo is in het verhaal van de twaalf verspieders die uitgezonden werden om het land Kanašn te verspieden, sprake van Enakieten, mannen van grote lengte.

Numeri 13:33 ďOok zagen wij daar reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren en wij waren als sprinkhanen in onze ogen en ook in hun ogen.Ē

Deuteronomium 9: 1-2 ďHoor, IsraŽl! Gij zult heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te gaan nemen van volken, die groter en machtiger zijn dan gij, grote steden, hemelhoog versterkt- een groot en rijzig volk, Enakieten, die gij wel kent en waarvan gij hebt horen zeggen:Ē

Deze Enakieten verbleven ook in Hebron, waar Ahiman, Sesai en Talmi, de kinderen van Enak woonden. Hebron was niet de oorspronkelijke naam van de stad. Volgens Richteren 1:10 was dat Kirjath-Arba. Arba was de vader van de reuzen. God gaf opdracht aan de IsraŽlieten om alle reuzen uit te roeien en het land in bezit te nemen om zo de weg vrij te maken die moest leiden naar de geboorte van de Messias. In het overzicht van de veroveringen van Jozua, werden de Enakieten in Hebron en omgeving door de IsraŽlieten uitgeroeid.

Jozua 11:21-22 Te dien tijde kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het gebergte, uit Hebron, Debir en Anab, van het gehele gebergte van Juda en van het gehele gebergte van IsraŽl. Hen en hun steden heeft Jozua met de ban geslagen. Er bleven geen Enakieten over in het land der IsraŽlieten; alleen te Gaza, te Gath en te Asdod zijn er overgebleven.

De Emieten, als genoemd in Genesis 14:5 en in Deuteronomium 2:10, behoorden eveneens tot het reuzengeslacht net als de RefaÔten. Ook in het land wat God aan de zonen van Lot tot een bezitting heeft gegeven, woonden RefaÔten. Het is God Zelf die deze reuzen verdelgd.

Deuteronomium 2:20-21 Ook dit wordt voor een land van RefaÔten gehouden; RefaÔten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonnieten noemden hen Zamzummieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de Here had hen verdreven en verdelgdÖ

De strijd die de IsraŽlieten moesten voeren om het land Kanašn in bezit te nemen was geen gewone strijd maar een geestelijke strijd van Gods volk tegen het volk van satan. Hun verschijning riep grote angst op bij de gewone mensen. De Septuagint gebruikt voor de vertaling van RefaÔten, Gigas, oftewel de "Giganten" en Titanes, Titanen. De Bijbel noemt vele afstammelingen van de RefaÔten die aan de zijde van de Filistijnen streden tegen IsraŽl. Een van hen was Jisbi-Benob in (2 SamuŽl 21:16)- het gewicht van zijn lans was driehonderd eenheden koperÖ..Hij was een der afstammelingen van Rafa net als "Saf", in ( 2 SamuŽl 21:18). In I Kronieken 20:4-5-8, is er sprake van "Sippai een afstammeling van de RefaÔten en "Lachmi" de broeder van de Gathiet Goliath, die een spies had met een schacht als een weversboom. In II SamuŽl is er ook sprake van een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had. Ook hij stamde af van Rafa. Koning Og van Basan, een van de Amoritische koningen, was een RefaÔt. Zijn rustbank van ijzer, had een lengte van 4.35 meter en men schat dat Og zelf 4 meter lang moet zijn geweest. De reuzen leefden ook in het huidige JordaniŽ, SyriŽ en Libanon. De ruÔnes van Baalbek in Libanon getuigen nog van hun aanwezigheid.

Hadjer-el-Gouble- De steen van het Zuiden

Rafa was een afstammeling van de RefaÔeten die allen tot het reuzengeslacht behoorden. Goliath de kampioen van de Filistijnen was ook een reus. Hij was ongeveer zes ellen en een span lang. Het opschrift in de siloamtunnel, die 525 meter lang is, meldt dat de tunnel 1200 ellen is; een el was dan dus 43,75 cm. Zes ellen en een span zou betekenen dat Goliath meer dan 2,85 meter lang was. Hij droeg een koperen helm en scheenbeschermers en torste een zwaar koperen schild met zich mee en een enorm zwaard. Daarnaast droeg hij een harnas dat 5000 sikkelen woog, dat is ongeveer 36 kilo. Bovendien had hij een speer met een stok zo groot als een weversboom en een punt die 600 sikkelen ijzer woog, ruim 4 kilo.

Op 17 februari 2000 verscheen er een bericht in de media afkomstig van de neuroloog Vladimir Berginer, hoogleraar aan de Ben Goerion Universiteit in IsraŽl, dat de nederlaag van de Bijbelse Goliath het gevolg was van een oogafwijking van deze reus. Goliath leed volgens hem aan acromegalie. Dat is een door een tumor veroorzaakte stoornis in de "Hypofyse " die tot groeistoornissen leidt. Deze ziekte, die pas in de negentiende eeuw werd ontdekt, leidt tot reuzengroei indien ze niet tijdig wordt behandeld, aldus Berginer. De overwinning van David op Goliath heeft echter niets te maken met een veronderstelde oogafwijking van de reus. David behaalde de overwinning omdat God voor IsraŽl streed. Tegen alle menselijke verwachtingen in konden de sterke machten die IsraŽl aanvielen, het niet verslaan en vernietigen. De God van IsraŽl is een God die wonderen doet, zowel vroeger als nu.

Exodus 34:10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het gehele Werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat Ik doe met u.

In Amos 2:9 staat dat de reuzen hoog als ceders waren en sterk als eiken. Dat de IsraŽlieten in staat waren deze reuzen te verslaan, had alles te maken met Gods aanwezigheid, want God had hen de overwinning belooft.

Er zijn theologen die beweren dat alle in de Bijbel genoemde reuzen, later aan de teksten zijn toegevoegd om hier het kwaad mee te symboliseren. Ze zouden volgens deze "bijbelspecialisten" nooit echt hebben bestaan. Maar verslagen over de aanwezigheid van reuzen op aarde komen niet alleen in de Bijbel voor.

De reuzen duiken op in de verhalen van alle oude volken op aarde. Rond de Middellandse-zee, bij de indianen in Noord-Amerika en Canada, in Zuid-Amerika, in Tibet en in AustraliŽ. In de mythologieŽn van Oost en West in de sagen over Tiahuanacu en in de heldendichten van de Noormannen en Eskimoís. De oude ChaldeeŽn hadden het over de reus Irdubar, in India sprak men van de Danawa en Daita en op Ceylon van Rakshasa, om zo maar een paar voorbeelden te noemen.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 Ďplandemieí en vaccinatiezwendel

(3)Gepensioneerde neurochirurg noemt Ďcoronavacciní een geplande menselijke ramp van Bijbelse proporties.

DitĎcoronavacciní gaat over het uitdunnen van de bevolking, zei de gepensioneerde Amerikaanse neurochirurg Russell Blaylock in gesprek met The New American over het coronavaccin. In het tijdschrift Surgical Neurology International schrijft Blaylock dat we hier te maken hebben met Ďeen geplande menselijke ramp van Bijbelse proportiesí.De sterftecijfers zijn afschuwelijk, zei de arts. ďWereldwijd zijn al miljoenen mensen gestorven na dit vaccin. Volgens vrij nauwkeurige schattingen zijn er 500.000 Amerikanen gestorven na hun vaccinatie. En dit is pas het begin.ĒEr zijn geen langetermijnonderzoeken gedaan of onderzoeken naar zwangere vrouwen, merkte hij op. ďWaarom zou je mensen oproepen een vaccin te nemen dat alleen al in dit land honderdduizenden mensen heeft gedood?Ē vroeg Blaylock. ďIn het verleden werden vaccins na 50 sterfgevallen van de markt gehaald. Dit (vaccin) heeft honderdduizenden mensen gedood en ze blijven het promoten,Ē zei hij. Ze blijven zeggen dat het veilig en effectief is. Waarom zou je twee vaccins nemen tegen een virus dat niet langer bestaat? Dit vaccin heeft geen effect op de omikronvariant. Dat is aangetoond. We moeten dus aannemen dat het vaccin niet bedoeld is om deze pandemie of variant te beheersen. We moeten ons afvragen wat ze aan het doen zijn, waarom ze dit doen, waarom ze het blijven pushen,Ē zei de gepensioneerde neurochirurg.

De experimentele prikken die we Ďcoronavaccinsí noemen, zijn gemaakt door bedrijven die de hoogste strafrechtelijke boetes uit de geschiedenis moesten betalen. Hun trackrecord is verschrikkelijk, zegt patholoog Ryan Cole in het programma ĎGood morning CHDí.Lipide nanodeeltjes bevatten twee moleculen die niet zijn bestemd voor menselijk gebruik, maar alleen voor onderzoeksdoeleinden.ďEn toch worden ze in miljarden armen gespoten. Pas over vijf tot 10 jaar zullen we weten wat de effecten ervan zijn op het menselijk lichaam. We hebben hier te maken met een experimentele genprik met een gevaarlijk lipide nanodeeltje dat ontstekingen opwekt.Ē Dat betekent dat ze een anafylactische shock kunnen krijgen en kunnen sterven, zei Cole.ďDe reden waarom sommige mensen door de prik zijn gestorven in vaccinatiecentra, is dat ze al allergisch waren voor lipide nanodeeltjes,Ē benadrukte de patholoog. Zie hier de video waarin Cole de uitspraken doet.

(4) Oversterfte van 100.000 per maand in de VS

Overgenomen van E.J.Bron 11 juni 2022. Verzekeringmaatschappij ďOne AmericaĒ meldt dat uit de data van alle aanbieders van levens- en pensioenverzekeringen in de VS, er sprake is van oversterfte van 100.000 doden per maand, aldus de bestuursvoorzitter van ďOne AmericaĒ, Scott Davison! De doden zijn mensen uit de werkende bevolking, 18-64 jarigen, dus geen gepensioneerden. Een dergelijke dramatische ontwikkeling is volgens de insiders in de branche nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen!Davison verklaarde al in januari 2022 tegenover de economische kamer van de staat Indiana wat deze stijging van het aantal sterfgevallen met 40% voor gevolgen zal hebben. In Europa is een artikel over het thema geblokkeerd, er is echter nog wel een YouTube-video beschikbaar. Volgens Scott Davison zijn de sterftecijfers de hoogste die ooit in de geschiedenis van deze branche gezien zijnĖ niet alleen bij īOne Americaīwant de data komen overeen met die van alle spelers in deze business.

Daarbij gaat het duidelijk niet om zogenaamde ďCovid-dodenĒ. De desbetreffende mensen sterven aan kanker, auto-immuunziektes, hartinfarcten, beroertes enzovoort, dus aan aandoeningen, die door de Amerikaanse gezondheidsautoriteit de Food and Drug Administration (FDA) in een interne presentatie al lang als vaccinatie-bijwerkingen bekend zijn. Gemiddeld sterven er in de VS ongeveer 7755 mensen per dag. Een stijging van het aantal sterfgevallen met 40% betekent dat er dagelijks 3100 personen meer overlijden. Elke maand sterven er dus 93.000 meer mensen dan gebruikelijk. De data zijn afkomstig uit het derde kwartaal van 2021. Omdat de vaccinaties het immuunsysteem successievelijk steeds meer schade toebrengen, zijn de actuele cijfers vermoedelijk ondertussen nog wezenlijk dramatischer.

De afgelopen maanden hebben verschillende studies laten zien dat de fabrikanten van de diverse covid-19 Ďvaccinsí uit eigen onderzoek wisten dat deze middelen geen bescherming bieden, en soms ernstige, zelfs fatale, gevolgen hebben. Recentelijk werd hiermee bekend dat Moderna wist dat ingeŽnte mensen nooit een adequate immuniteit zouden verwerven na een doorbraakinfectie van Covid.

Deze studie toonde dat ingeŽnte mensen veel minder kans hadden om een natuurlijke immuniteit te ontwikkelen dan niet ingeŽnte mensen. Er verschijnen met regelmaat artikelen met daarin een niet te ontkennen toename van hart-en vaatziekten, neurologische aandoeningen en andere zeldzame ziekten, die plotseling in veelvoud optreden. Maar het grootste deel van de medische wereld sluit nog steeds de ogen daarvoor, en weigert zelfs deze toename toe te kennen aan bijwerkingen van de inentingen.

Logisch want zij hebben de gifspuiten immers zelf toegediend. Deskundigen verwachten dat in de tweede helft van 2022, en door heel 2023, er nog een enorme toename te zien zal zijn, en dat dit geheel te wijten zal zijn aan Ďde prikí waarvan overheden beweerden dat die ons tegen covid-19 zou beschermen. Maar wat blijkt is dat de gevaccineerden onderworpen zijn geweest aan een wereldwijde praktijktest met een kwalijke, en nog grotendeels onzekere toekomst. Deze campagne werd politiek gedicteerd en doorgedrukt met behulp van wereldwijde propaganda, psychologische druk en met dwangmaatregelen.

Inmiddels is het niet meer mogelijk om met behoud van persoonlijke integriteit nog langer te twijfelen of verschillende vormen van kanker, ernstige toename van aandoeningen aan de hartspier bij vooral jeugdige mannen, schade aan de eierstokken van meisjes-die onvruchtbaarheid in het vooruitzicht stelt, allemaal ontegenzeggelijk worden veroorzaakt door wat nog altijd frauduleus wordt aangeboden als een vaccin.

(5) Hoe het Nederlandse volk door Jaap van Dissel de avondklok en andere rampzalige narigheid is ingerommeld.

In januari 2021 blijkt Van Dissel in een technische briefing, die centraal stond bij de discussie over wel of geen avondklok, een plaat gebruikt te hebben die feitelijk onjuist was. Hij blijkt grafiekmanipulerende informatie te hebben gebruikt om de avondklok mee te rechtvaardigen. Dat schrijft expert financiŽle regelgeving Simon Lelieveldt in een Twitterdraad. Daarnaast zag voormalig Minister Grapperhaus van Justitie een uitgebreide juridische discussie om de avondklok in te voeren niet zitten, zo blijkt uit de WOB- documenten. Dat zou alleen maar tot vertraging leiden. Er was haast bij en de oplopende coronacijfers op basis van de fake- PCR-testen moesten een halt toe worden geroepen en de avondklok was een van de middelen die in de strijd werd geworpen. Vervolgens werd begin 2021 de werkelijk onzinnige avondklok met steun van de angstaanjagers van het Outbreak Management Team (OMT) en na beraad met de jaknikkers in de Tweede Kamer ingevoerd.

 

Deze avondklok diende geen enkel ander doel dan alleen nog meer gehoorzaamheid af te dwingen en de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het ging om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in de oorlog ingevoerde 'spertijd'. Het plan een avondklok in te voeren was ook al in oktober 2020 een paar keer ter sprake gekomen. Toen dreigde Hugo de Jonge al met het instellen van een avondklok. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de maatregel in januari 2021 in Nederland werd toegepast.

 

De avondklok zou aanvankelijk tot 10 februari 2021 duren maar werd pas op per 28 april afgeschaft. De Nederlandse bevolking werd gedwongen zichzelf op te sluiten en o wee als je Ďs avonds na 9.00/10.00 uur werd gesnapt zonder geldige Ausweiss. De boete voor het overtreden van de avondklok bedroeg 104 euro waarvan 9 euro administratiekosten. De politie heeft gedurende de avondklok ruim 95.000 boetes uitgeschreven wat de schatkist ruim 9 miljoen euro heeft opgeleverd. De ingestelde kliklijn waarop verraders hun eigen buren of anderen konden aangeven, werkte perfect gezien het resultaat. Rutte&CO hebben deze klok later onder druk afgeschaft.

 

Over Van Dissel bestaat in Nederland een groot misverstand, namelijk dat we te maken hebben met een vooraanstaande wetenschapper. Dat is misverstand dankt hij aan de gevestige media die hem beschermen, en blijkbaar uit principe geen van zijn verkeerde voorspellingen en de daarop gebaseerde rampzalige adviezen, bijhouden.

In 2020 zei Van Dissel ďWij realiseren ons natuurlijk dat een positieve PCR-test laat zien dat je genetisch materiaal aantoont, maar niet per definitie dat je een levend virus aantoont. En dus per definitie ook niet een virus aantoont. En dus per definitie ook niet een virus waarvan iemand ziek is. Onze boodschap is dat je kritisch naar die testen moet kijken:Ē Zie hier wat Van Dissel over deze PCR-test zegt en deze video waarin moleculair analist Merel Boogaard het gebruik van de PCR test datazwendel noemt. Mondkapjes zag hij ook niet zitten, maar liet ze later om politieke redenen verplichten. In april 2020 zei hij tegen Kamerleden dat kinderen Ďzo goed als geen rol spelení bij de verspreiding van het coronavirus. Hij zei dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen nauwelijks ziek worden en ook zelden volwassenen besmetten met het virus. Op 5 juni 2021 zei de RIVM-profeet in een interview met het AD echter iets heel anders: ďAls kinderen vanaf 12 jaar ingeŽnt worden, drukt dat de verspreiding van het coronavirus in de winter flink. De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zoín 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeŽnt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding in die periode laag te houden.Ē

In mei 2021 beweerde Van Dissel dat een Ďvierde golfí van Corona-Ďbesmettingení onwaarschijnlijk is. Tegelijk drong hij opnieuw aan op Ďvaccinatiesí.Over het virus zelf zei hij daar niet bang voor hoeven te zijn omdat er al sinds mei 2020 geen sprake meer was van een corona-epidemie in Nederland. En zo heb ik nog diverse andere voorbeelden opgeslagen van de man die sinds het voorjaar van 2020 mede verantwoordelijk was voor de dwangmaatregelen als slavenmaskers en de onzinnige anderhalve meter maatregel. Echte wetenschappers trachten de werkelijkheid te doorgronden, en laten zich leiden door eerder daartoe relevant gebleken informatie. Zolang mensen geloven dat dit soort figuren de waarheid spreken blijven ze doorgaan met het bespelen van de massa.

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud