Uit het nieuws 26-10-2020

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Met de aanstaande coronawet wordt onze rechtsstaat volledig ontmanteld

Nog even en dan zal de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte&Co de in het voorjaar ingevoerde illegale noodverordeningen vervangen door een wettelijke regeling. Coronaminister Hugo de Jonge heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op spoed bij de behandeling van de wet. Op maandag 26 oktober zal de coronawet (nieuwe normaal wet) in de Eerste Kamer behandeld worden. Deze wet moest aanvankelijk op 1 juli 2020 ingaan maar is uitgesteld omdat het virus op dat moment nauwelijks nog iets voorstelde. De Tweede kamer stemde op 8 oktober in met een enigszins aangepaste vorm van de wet. Veel is er echter niet veranderd. De wet is hooguit een klein beetje minder totalitair gemaakt. Zo is onder meer de bevoegdheid van de politie om bij mensen thuis binnen te vallen, uit het voorstel gehaald.

Ook de hoogte van de boetes is aangepast. Dat was 390 euro. Dat zou worden verhoogd tot 435 euro, maar dat is teruggebracht tot 95 euro voor ieder overtreding en er zit geen strafblad meer aan zo’n boete vast. De lengte van de wet was eerst een half jaar met daarna de mogelijkheid dat steeds met drie maanden te verlengen. Dat is teruggebracht naar drie maanden met de mogelijkheid dat steeds met een maand te verlegen. Daar kan men dus ook tot in lengte van dagen mee doorgaan. Ook met de aanpassingen wordt de rechtsstaat nog steeds afgeschaft. Het plan is de wet vanaf 1 december in te voeren maar dat kan ook eerder. De kern van de wet blijft gehandhaafd net als in de noodverordeningen van dit voorjaar. De idiote anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd. Een maatregel die ons in menselijk, sociaal en psychisch opzicht deformeert. Daarnaast zal het slavenmasker voor iedereen en waar dan ook worden ingevoerd. Knuffelen met je eigen gezinsleden, familie of  vrienden zal een boete kunnen opleveren.

Met de invoering van deze wet handelen Rutte&Co volledig in opdracht van buitenlandse partijen. De Nederlandse bevolking zal te maken krijgen met een dictatuur opgelegd door internationale instanties en organisaties die volkomen lak hebben aan nationale rechtsstelsels en zeggenschap van parlementen. Ze zullen met hulp van hun marionetten onze vrijheid vernietigen en een wereldwijde controle vestigen. Nog nooit heeft een Nederlandse regering haar burgers zoveel absurde dwangmaatregelen opgelegd met zo weinig reden. Een regering die van het Wuhan-virus een oorlogsdreiging heeft gemaakt waardoor de Nederlandse bevolking in een totale idioterie is terechtgekomen. Het verlangen van de machthebbers om de hele wereld te domineren is zo oud als de mensheid zelf. De geschiedenis leert ons dat er veel gekken zijn geweest die door duivelse hartstochten gedreven mensenlevens wegvaagden alsof het een lust was.

De elf grootste massamoordenaars uit de geschiedenis. Onder meer Hitler 30 miljoen doden-Stalin 40 miljoen en Mao Zedong 60 miljoen.

 

De wereldbevolking wordt opnieuw met genocidale barbaren geconfronteerd, die van plan zijn gruwelijke misdaden te begaan tegen de menselijkheid. Het creëren van een pandemie is de perfecte manier om wereldcontrole te implementeren. Creëer gewoon een virus, laat het los, hype de cijfers in de media, en knevel de wereldbevolking zodanig dat ze niets meer te vertellen hebben en straf al diegenen die weigeren de opdrachten uit te voeren met harde maatregelen.

Door de coronawet beschikken Rutte&Co over een dictatoriale volmacht onze vrijheid volledig aan banden te leggen. De praktijk zal uitwijzen dat onze rechtsstaat met deze wet wordt ontmanteld en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof zullen worden geschonden. Mensen die niet vrijwillig thuisblijven omdat ze zogenaamd besmet zijn met het coronavirus of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen hiertoe worden verplicht. Coronaminister Hugo de Jonge onderzoekt de mogelijkheid om zo’n coronaplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie. Zo’n verplichting is volgens de minister nodig als een ‘stok achter de deur’. “Pas in een uiterste situatie, als mensen willens en wetens quarantaine weigeren, zal ik overgaan tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van het verplicht opleggen van quarantaine,” schrijft De Jonge. Een plicht kan landelijk opgelegd worden of via de veiligheidsregio’s.

De Nederlandse regering kan met de coronawet alle instrumenten inzetten om de samenleving in constante situatie van stress en vrijheidsbeperkingen te houden. Ze zullen beweren dat ze het in het belang van de Nederlandse burger doen. Maar in de praktijk zal blijken, dat net als in het voorjaar, honderden Nederlanders het niet zullen overleven ten gevolge van uitgestelde zorg, eenzaamheid, depressie, zelfdoding en werkloosheid. Het overdadig gebruik van de begrippen als proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten de indruk wekken dat hier zorgvuldig met onze grondrechten omgegaan wordt. Maar niets is minder waar. De wet is een gedrocht dat niet in een democratische rechtsstaat thuis hoort.

De toelichting op de coronawet doet voorkomen alsof deze wet bijdraagt aan een democratische en grondrechtelijke versterking maar Rutte&Co krijgen een ‘blanco volmacht’ om ons verder te knevelen door de democratische spelregels en grondrechten volledig bij het oud vuil te zetten want met deze wet wordt definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Wie weigert mee te doen aan deze tirannie zal worden beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ook de Nederlandse burger zal met een soort staat van beleg te maken krijgen.

De tirannieke machtsgreep die nu wordt verricht is in een aantal opzichten uniek. Zelfs de meest dictatoriale regimes in de geschiedenis hebben nooit menselijk contact verboden, zoals nu aan ons is opgedrongen. Ze hebben onze burgerrechten, menselijke waardigheid, het plezier van het leven en ontspanning van ons afgenomen, maar dat is kennelijk nog niet genoeg. Zelfs het leveren van commentaar op de draconische maatregelen zal strafbaar worden gesteld. Dergelijke bevoegdheden zijn normaal gesproken voorbehouden voor zeer uitzonderlijke noodsituaties.

Verder kan men naar goeddunken groepsvorming verbieden, publieke plaatsen sluiten, het uitoefenen van bepaalde beroepen verbieden, winkels en bedrijven sluiten.  Ook bestaat er de mogelijkheid vormen van vervoer te verbieden en scholen en kinderopvang te sluiten. Verder biedt de wet de mogelijkheid het arsenaal aan maatregelen nog verder uit te breiden. Kortom, men kan de hele samenleving op slot zetten. Zo mag u nu al thuis niet meer dan drie personen op bezoek hebben. Kinderen tot 13 jaar niet meegerekend. Buiten je huis mag je nog met maximaal 4 personen afspreken, buiten het eigen gezin. In de wet zijn bijzondere opsporingsambtenaren aangewezen om er op toe zien of u zich wel aan alle regels houdt.

Met de coronawet zal er een vorm van slavernij ingevoerd worden. Waar de machthebbers en hun trekpoppen mee bezig zijn is de ultieme en perfecte strategie om de wereldcontrole te grijpen zonder dat het merendeel van de wereldbevolking het in de gaten heeft. Ze blijven zich als gieren storten op een alsmaar verder in een keurslijf gedwongen wereldbevolking. Om ons nog verder te knevelen praten ze over het invoeren van een avondklok. De laatsten die dit deden waren de nazi’s.”

Rutte&Co houden de maatregel nog achter de hand, als een mogelijke volgende stap als de huidige maatregelen onvoldoende blijken. Ze noemen het invoeren van een avondklok een maatregel om het aantal besmettingen te laten dalen. Bij een avondklok mag na een bepaald tijdstip niemand meer de straat op, behalve mensen met een noodzakelijke reden. Het heeft alles weg van een ordinaire staatsgreep met grove mensenrechtenschendingen. Het gaat om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in gevoerde 'spertijd'.

https://www.geschiedenislokaal024.nl/media/15865/avondklok.jpgDe Nederlandse bevolking is in het voorjaar al aan regels onderworpen waarbij toen al op grove manier inbreuk is gemaakt op de grondrechten van de burgers. Talloze bedrijven hebben het loodje gelegd waardoor duizenden hun baan zijn kwijtgeraakt. Wij zijn geconfronteerd met de belachelijke 1½ meter samenleving, draconische bekeuringen, verklikkers, het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. Kinderen en kleinkinderen die hun ouders en grootouders in verzorgingstehuizen niet meer mochten bezoeken. Oudjes die daardoor eenzaam stierven omdat er geen afscheid van ze genomen mocht worden. Traumatische ervaringen voor alle betrokkenen.

 

Ondertussen gaat de tirannie steeds een stapje verder en zal het niet lang meer duren voordat het hele land braaf met een slavenmasker op zal rondlopen. Ze zijn inmiddels al verplicht in publieke binnenruimtes en in het OV en in het voorgezet onderwijs, MBO en hoger onderwijs dient iedereen zo’n masker buiten de les te dragen. Aanvankelijk sprak men op voorspraak van RIVM-baas Jaap van Dissel dat een mondkapje in het dagelijks leven geen meerwaarde had.

 

Op 29 juli zei Van Dissel tijdens een persconferentie: “De conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.”

Medeaanwezige Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, zei: “Vanuit medisch oogpunt is er geen bewezen effectiviteit van mondkapjes. Daarom komt er geen landelijke verplichting voor het dragen van niet-medische mondkapjes.” Geen medische reden om mondkapjes te dragen, maar gedragsbeïnvloeding. In een interview noemde Van Dissel het besluit van het kabinet om mondkapjes in publieke binnenruimtes dringend te adviseren daarom vooral een politiek besluit en niet zozeer één dat op medische gronden is gebaseerd. Daarnaast zegt hij dat het dragen van een mondkapje helemaal niet zo goed is voor de gezondheid. Op 5 oktober is het filmpje met deze uitlatingen plotseling door het RIVM verwijderd maar nog wel op twitter terug te zien.

Het Zweedse RIVM, Deense gezondheidsautoriteiten, en een lange lijst van wetenschappers stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van besmettingen. Klik ook eens op deze video die gaat over een onderzoek van de Amerikaanse CDC dat aantoont dat mondkapjes zo goed als geen toegevoegde waarde bieden als bescherming tegen het virus. Maskers hebben geen medisch effect en dienen slechts om ons gedrag te beïnvloeden. Maskers zijn niet alleen een aanslag op onze vrijheid, maar tevens zinloos en zelfs schadelijk voor onze gezondheid. Wat er gebeurt, is dat je je eigen afvalstoffen weer inademt.

Door het dragen van een mondkapje heb je een structureel zuurstoftekort wat wordt aangetoond in deze video. Tal van experts waarschuwen dat het dragen van mondkapjes zeer schadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid is. Het heeft onder meer schadelijke gevolgen voor de functie van de longen, het hart, de bloedsomloop en het centrale zenuwstelsel. Volgens dr. Margarite Griesz-Brisson kunnen mondkapjes ook onherstelbare hersenschade veroorzaken. Dr. James Meehan legt uit dat wereldwijd is gebleken dat een mondkapje het risico op bacteriële longontsteking vergroot, en hij al tal van mondkapjesdragers met huiduitslag en bacteriële- en schimmelinfecties heeft behandeld.

Het dragen van deze maskers kan voor kinderen leiden tot permanente hersenschade door zuurstofgebrek. Zo zijn in Oostenrijk al tien kinderen opgenomen in een ziekenhuis vanwege een longinfectie, veroorzaakt door een mondkapje. Dit geldt echter niet alleen voor kinderen, want uit een op 20 september gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook volwassen veel te weinig zuurstof binnenkrijgen met een masker op, zodanig zelfs dat dit beneden vastgestelde veiligheidsgrenzen valt. Wetenschappelijk feit is dat de hoeveelheid zuurstof die mensen binnenkrijgen als ze een mondkapje dragen over het algemeen rond de 17,4 procent ligt. Dit percentage wordt al binnen een minuut van het dragen van het mondkapje bereikt. Daniël Horrowitz schreef in een op-ed in The Blaze dat mondkapjes broeinesten zijn van bacteriën, en het risico op andere ziekten juist verhogen. Hij noemde als voorbeeld een school in Michigan die ondanks een mondkapjesplicht door een enorme uitbraak van streptokokken (besmettelijke bacteriële keelontsteking) werd getroffen.

Daniël Horrowitz, mondkapjes zijn broeinesten van bacteriën

Omdat het menselijk lichaam heel erg gevoelig is voor zaken zoals zuurstoftekort, zal iemand die een masker draagt toch onwillekeurig pogingen doen om voldoende lucht binnen te krijgen en daardoor zwaarder en heftiger te ademhalen met het gevolg dat men kleine stukjes vezel van het mondkapje inademt en in de longen terechtkomt. Met name voor mensen met COPD kan dit catastrofale gevolgen hebben.

Naast het gebrek aan zuurstof is er natuurlijk ook nog de hoeveelheid koolstofdioxide (afvalstof) dat je weer inademt als gevolg van het dragen van een masker. Sinds de invoering van de mondkapjesplicht is het aantal meldingen van het Rhino virus (oftewel een gewone verkoudheid) enorm gestegen. Feit is dat er tot dusver, zoals RIVM en WHO zelf hebben erkend, geen enkele wetenschappelijke basis is voor een gunstig gezondheidseffect van slavenmaskers. Diverse wetenschappelijke studies bewijzen dat mondkapjes niet werken om besmetting te voorkomen. Ze kunnen zelfs averechts werken en besmettingen bevorderen en kunnen schadelijk zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de drager. Uit een evaluatie van juli 2020 door het Oxford Centre for Evidence-Based Medince bleek dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van stoffen maskers tegen virusinfectie of -overdracht. Voor meer informatie over de werking van mondkapjes, zie “Mondkapjes, hoe zit het nou echt?”, een literatuuroverzicht.

De voorbereidingen voor de aanstaande dictatuur zijn in volle gang. De principes van eerbied voor het leven zijn over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving leiden door het nieuwe normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel die voorlopig niet meer weggaat, en slavenmaskers tot morele zelfdestructie, ook in de rest van de wereld. Met de coronawet is onze democratie een farce geworden omdat de maatregelen die nu in de coronawet verankerd liggen, in strijd zijn met de fundamentele principes van een democratie.

Op 14 oktober heeft professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit een studie gepubliceerd over corona waarin de zogenoemde infection fatality rate (IFR), het aantal sterfgevallen op het totale aantal besmettingen, is vastgesteld op 0,23. Dat betekent dat van de 1000 mensen die het virus krijgen, er (ruim) 2 sterven licht huisarts Saskia Benthem toe. Haar collega Martin Voerknecht voegt toe: “Dat komt in een gemiddelde huisartsenpraktijk neer op 4 doden, veel minder dan door kanker, COPD, hartinfarct, beroerte, longontsteking, diabetes, ouderdom, alcoholisme, overgewicht, en in de buurt van de griep. Rutte&Co zijn niet geïnteresseerd in deze cijfers want ze gooien het land gewoon op slot met alle consequenties van dien.

Op zaterdag 10 oktober stond Willem Alexander plotseling in diverse kranten met een masker op. Op maandag 12 oktober volgde Mark Rutte. Met andere woorden: wen er maar vast aan! Ze zullen ons straks dwingen zo’n ziekmakend slavenmasker te gaan dragen. De mainstream media doet voorkomen alsof heel Nederland op deze maatregel zit te wachten. Het dwingen van mensen om zo’n slavenmasker te dragen is niets anders dan het volk vernederen, ze te laten voelen dat ze een meester hebben die hen kan laten doen wat hij wil.

 

Klik hier voor een onderzoek die duidelijk aantoont dat de werking van een lockdown nihil is. De huidige machthebbers weten met ultieme hulp van een wereldwijd ingezet propaganda-apparaat het zo te brengen dat de genomen maatregelen allemaal in ons eigen belang zijn. Maar ze dwingen ons in een wereld die zijn weerga niet kent, uniek in de geschiedenis der mensheid. Protest tegen de maatregelen zal met harde hand worden beantwoord net als in het voorjaar in Nederland toen de politie, vrouwen en mannen die in dienst zijn getreden voor volk en vaderland, door de politiek werden misbruikt om bevolking met grof geweld te confronteren. Dat gebeurt niet alleen bij ons maar bijvoorbeeld ook in Australië: klik hier-hier-hier-hier, in Spanje:hier-hier en hier in de Amerikaanse staat Ohio en hier wereldwijd.

Zo gewetenloos handelen leiders die teveel macht hebben gekregen. Ze eigenen zich het recht toe om burgers met geweld te confronteren wanneer hen dat zo uitkomt. Het gaat om maatregelen waarbij politie en leger de bevoegdheid krijgen om de burgers intensief te controleren. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Ook Nederland zal in een dictatoriale politiestaat veranderen zoals sinds de Tweede Wereldoorlog onder het juk van de nazi’s niet meer gezien is. De lockdowns zijn slechts het begin van een wereldwijde tirannie. 

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud