Uit het nieuws 24-02-2020

Door: Franklin ter Horst

De VN-Mensenrechtenraad komt opnieuw met giftig smeerstuk tegen IsraŽl

De Chileense socialist Michelle Bachelet, opperhoofd van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC), heeft op 12 februari 2020 een giftig smeerstuk (zwarte lijst) uitgebracht van internationale bedrijven die actief zijn in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea, het oostelijk deel van Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte. Op de Ďzwarte lijstĎ staan 112 bedrijven waarvan 94 IsraŽlische en de rest komt uit de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Thailand, Luxemburg en Nederland. De UNHRC beweerd dat de genoemde bedrijven het internationale recht schenden omdat ze actief zijn in wat men de bezette Palestijnse gebieden noemt. Dat deze gebieden zo worden genoemd, is natuurlijk geen verrassing, maar daar klopt alleen niets van want het is in strijd met artikel 80 van de Verenigde Naties waarin de bindende resoluties van de voormalige Volkerenbond onverkort zijn overgenomen.

De San Remo resolutie en Het mandaat van 1922 van de Volkerenbond, geven IsraŽl het recht om op de historische grond een nationaal vaderland voor het Joodse volk op te richten, inclusief Samaria, Judea en Jeruzalem en zelfs het hele grondgebied van het huidige JordaniŽ. Er bestaat geen enkel internationaal recht dat deze bedrijven kan verbieden zaken te doen in de door de UNHRC genoemde gebieden. De Verenigde Staten wil trouwens al sinds juni 2018 niets meer met deze club te maken hebben omdat het al jaren geleden elke geloofwaardigheid en capaciteit heeft verloren om mensenrechten, waarvoor het is opgericht, waar dan ook te waarborgen.

Michelle Bachalet

 

Plaatsvervangend uitvoerend directeur van de VN, Bruno Stagno Ugarte, zei dat de openbaarmaking van de Ďzwarte lijstí voor alle bedrijven een waarschuwing zou moeten zijn geen zaken meer te doen met een land dat zich schuldig maakt aan het plegen van oorlogsmisdaden. "Oorlogsmisdaden?Ē

IsraŽl noemde de aankondiging van deí zwarte lijstí een schandelijke capitulatie voor de druk van landen en organisaties die alleen maar geÔnteresseerd zijn in het demoniseren van IsraŽl. De UNHCR blijkt met dit beleid een trouwe partner van de Boycott, Divestment and Sanctions beweging (BDS). Deze organisatie voert een wereldwijde smeercampagne met als doel de Joodse staat volledig te isoleren. Het heeft zich verbonden met terroristische organisaties en haar aanhangers zijn agressief en gewelddadig tegen iedereen die het niet eens is met hun visie op IsraŽl.

De Ďzwarte lijstí heeft trouwens geen juridische betekenis voor de genoemde 112 bedrijven. IsraŽl heeft al aangegeven geen discriminerend en anti-IsraŽlisch beleid te zullen accepteren en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dergelijke beslissingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd want dat zou niet alleen consequenties hebben voor de betrokken bedrijven maar ook voor de bijna maar 20.000 Arabieren die bij deze bedrijven werken. Het gaat om bedrijven waar Joden en Arabieren vreedzaam naast elkaar werken en de rechten van de Arabieren volledig door IsraŽl worden gewaarborgd. Veel van hen bekleden hogere functies en verdienen tot drie keer de salarissen die worden betaald door de landrovers in Ram-allah (aka de Palestijnse Autoriteit).

IsraŽl heeft al in 2012 de samenwerking met de antisemitische UNHCR kliek stop gezet. In 2017 besloot het eveneens iedere samenwerking met de United Nations Educationel Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), stop te zetten. De VN en haar organisaties getuigen al jaren van een intens diepe haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk. Of het nu gaat om de UN Security Council of de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) allemaal houden ze zich bezig met het demoniseren van IsraŽl.

Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen, maar worden door de UNHCR misbruikt om IsraŽl te demoniseren. Geen ontwerpresoluties tegen de satanische moordpartijen van onder meer de diverse islamitische terreurgroepen op christenen. Ook geen resoluties van grove schending van de mensenrechten van vrouwen in Iran, Irak, Jemen, Soedan, Saoedi-ArabiŽ, Pakistan, in de gebieden die onder controle staan van de fake-Palestijnen, en in zoveel andere landen in het Midden-Oosten.

Vanaf de oprichting heeft de UNHRC, waarvan ook Nederland deel uitmaakt,is IsraŽl net zo vaak veroordeeld als alle andere landen ter wereld samen. En dat terwijl IsraŽl een baken is van mensenrechten in haar regio. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, stemrecht, rechtszekerheid, gelijke rechten voor vrouwen, homoís en minderheden, bescherming van vrouwen tegen onderdrukking, eerwraak en vrouwenbesnijdenis. Het is allemaal ongekend in die regio. Deze organisatie etaleert met regelmaat haar anti-Joodse bloeddorstigheid. Iedere handeling van IsraŽl wordt onder een vergrootglas gelegd terwijl er zelden of nooit stappen worden ondernomen tegen de grootste mensenrechtenschenders ter wereld zoals Zuid-Sudan, Myanmar, Iran en de slavenstaat Noord-Korea. Zelfs China dat meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden in interneringskampen gevangen heeft gezet voor 'heropvoeding', heeft niet de aandacht van de UNHRC. De Syrische dictator Bashar al-Assad die zijn burgers vergast waaronder vrouwen en kinderen en bij bombardementen duizenden andere burgers ombrengt, kreeg in 2018 slechts twee veroordelingen te verduren terwijl IsraŽl er maar liefst vijf kreeg. Wat ze doen is de meest duistere regimes in de wereld juist beschermen. Dat IsraŽl al jaren humanitaire hulp verleend aan Syrische vluchtelingen en gewonden verzorgt in IsraŽlische ziekenhuizen, telt niet voor UNHRC.

De VN heeft ook geen probleem met Soedan, waar 88% van de vrouwen onder de 50 jaar onderhevig zijn aan genitale verminking. Of neem Saoedi-ArabiŽ, waar vrouwen lichamelijke straffen krijgen als ze weigeren de voorgeschreven kleding te dragen en het wagen om zonder een mannelijke begeleider te reizen! Of Iran waar vrouwen die zijn veroordeeld voor overspel, tot hun middel worden ingegraven en door steniging ter dood worden gebracht. De rechter die het schuldig heeft uitgesproken, werpt de eerste steen. De bevolking wordt uitgenodigd om naar dit Ďvermaakí te komen kijken.

Steniging tot de dood erop volgt wordt toegepast in onder meer Afghanistan, Pakistan, Saoedi-ArabiŽ, (het noorden van) Soedan en SomaliŽ. Er bestaat zelfs een handleiding over bijvoorbeeld het formaat en het gewicht van de gebruikte stenen, hoe diep het slachtoffer in kwestie in de grond moet worden gestopt en hoe de veroordeelde moet worden ingezwachteld en gekneveld om te voorkomen dat hij/zij zichzelf weer kan uitgraven. Vrouwen worden wat dieper dan mannen in de grond gestopt tot hun borsten onder de aarde zitten, om het bloederig spektakel wat te milderen. Voor afbeeldingen klik hier. Maar deze stenigingen zijn geen onderwerp waar de UNHCR zich druk over maakt.

En dan zijn daar nog de talrijke landen, waarin ďeerwraakmoordenĒ, vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en het hele palet aan ontbrekende politieke, individuele en sociale rechten voor vrouwen aan de orde van de dag, dus ďnormaalĒ zijn. Het gaat om landen die wetten hebben aangenomen waar vrouwen totaal geen recht van spreken hebben. Geen van deze islamitische landen worden echter aangeklaagd vanwege het ontbreken van rechten voor vrouwen.

Wat trouwens opvalt, is dat diverse anti-IsraŽlresoluties worden ingediend door Pakistan waar procentueel de meeste vrouwen onder geweld door hun partners lijden! Dit land is lid van de OIC (Organization of Islamic Cooperation).De OIC is een koepelorganisatie die de 57 islamitische landen vertegenwoordigt, kortom: Ďdeí Moslim Wereld, die representatief is voor ca. 1.3 miljard moslims over de hele wereld.

Afbeeldingsresultaat voor organization of islamic cooperation logoDe UNHRC, heeft al ruim 20 jaar een ďSpeciale rapporteurĒ met betrekking tot de mensenrechten in wat men de Ďdoor IsraŽl bezette Palestijnse gebieden noemtí. De speciale rapporteur heeft alleen opdracht om schendingen te onderzoeken van de rechten van Palestijnen door Israel. Mensenrechtenschendingen door Palestijnen tegen IsraŽliís en schendingen van Palestijnen door de Palestijnse Autoriteit en Hamas vallen buiten deze opdracht.

De UNHRC is in 2006 opgericht als opvolger van de op 10 december 1946 opgerichte United Nations Commission on Human Rights. De voormalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan stelde in 2006 voor deze club op te heffen en te vervangen omdat het teveel gepolitiseerd was geworden en dat landen erin toetraden om de misdaden van hun eigen regeringen af te schermen. De huidige club moet doorgaan voor Ďonafhankelijkí en Ďwaarheidsgetrouwí maar de praktijk laat zien dat deze club haar eigen uitgangpunten met voeten treed.

Eťn van de voormalige toonaangevende anti-IsraŽl activisten van de UNHCR was Richard Falk. Falk werd in 2008 benoemd tot speciaal rapporteur voor de "mensenrechtensituatieĒ in de gebieden die onder controle staan van de landrovers in Ramallah. Falk stond bekend om zijn niet aflatende stroom van meest waanzinnige beschuldigingen aan het adres van IsraŽl. Zo vergeleek hij bij herhaling het beleid van IsraŽl met betrekking tot de zogenaamde Palestijnse gebieden en Gaza met dat van de naziís tijdens de Shoah (Holocaust). Ook vergeleek hij Gaza al eens met het getto van Warschau. In 2011 plaatste hij een antisemitische cartoon op zijn blog. Toen men hem om een verklaring vroeg reageerde hij met te zeggen niets over een dergelijke cartoon te weten. Onder druk gezet verontschuldigde hij zich later en verwijderde hij de cartoon om tenslotte volledig te ontkennen dat die ooit op zijn blog heeft gestaan, maar UN Watch had gelukkig alles gedocumenteerd.

De voormalige toonaangevende anti-IsraŽl activist Richard Falk

De hele ambtsperiode van Falk is doordrongen met controverse. Gedurende zijn loopbaan heeft hij IsraŽl verweten Ďapartheidí te bedrijven, daarmee verwijzend naar de rassenscheiding in Zuid-Afrika. Falk heeft zich kennelijk nooit verdiept in wat er precies onder apartheid verstaan wordt want wat hij en een heel leger aan andere anti-IsraŽl activisten beweren past niet in de omschrijving van een apartheidsstaat.

IsraŽl is namelijk het enige land in de regio, dat minderheden niet alleen tolereert, maar ook integreert en daarmee het meest tolerante land in de regio genoemd kan worden. Ook deze video laat zien dat figuren als Falk die IsraŽl beschuldigen van ďapartheidĒ, niets anders zijn dan leugenaars en ordinaire antisemieten. De schandalige leugens worden met slechts ťťn doel aan de wereld gepresenteerd: IsraŽl een slechte naam bezorgen en het bestaansrecht ervan teniet te doen. Tot grote vreugde van de anti-IsraŽlische meute heeft een deel van de mainstream media al zijn pulp gepubliceerd. In de verachtelijke wereld van de Verenigde Naties, waar mensenrechten schendende dictators, recht spreken, is deze anti-IsraŽl fanaat een zeer gewaardeerde werknemer gebleken.

Richard Falk is verleden tijd. Er werd vervolgens een nieuwe ďspeciale rapporteurĒ gekozen en dat blijkt opnieuw een IsraŽl hater te zijn. Dat was natuurlijk te verwachten want IsraŽl moet immers blijvend vervloekt worden! Daarvoor had men een tweetal personen op het oog die al enige tijd bekend staan als notoire anti-IsraŽl activisten. Er waren ook nog acht andere kandidaten maar die hadden kennelijk te weinig anti-IsraŽl bloed in hun aderen. Een van de kandidaten waar de voorkeur naar uitging was Britse criminologe Penny Green.

penny-greenPenny Green

De aanbevelingscommissie had Green bovenaan de lijst gezet. Deze vrouw houdt er echter een Ďradicaal anti-IsraŽlische houdingí op na. In haar tweets noemt ze IsraŽl een ďcrimineelĒ land, een land van ďetnische zuiveringen en ďapartheidĒ. Ook zei zij enkele jaren geleden dat de Verenigde Staten naast het bombarderen van IS(IS) er goed aan zou doen ook Israel te ďbombarderen wegens gepleegde massamoordenĒ.

Ook steunt ze met haar tweets een algehele boycot tegen IsraŽl door de Boycott, Divestment and Sanctions beweging (BDS), wat zij ďhet beste verzet tegen deze criminele regeringĒ noemt. Zij vindt dat academici er goed aan zouden doen systematisch alle uitnodigingen van IsraŽlische universiteiten te weigeren of conferenties bij te wonen. Ook vind zij dat het Westen IsraŽl sancties moet opleggen en heeft zij de Britse regering geadviseerd de brave koorknaapjes van Hamas van de terreurlijst te verwijderen. Daarnaast geeft ze leiding aan een instituut dat antiterrorismemaatregelen wegzet als ďislamofobieĒ. Bizar dat iemand met dit soort gestoorde denkbeelden door de VN-Mensenrechtenraad wordt gezien als geschikte rapporteur.

Maar tot verrassing van velen ging de voorkeur van de UNHCR niet naar haar uit maar naar de Canadees Michael Lynk. Evenals Green staat Lynk bekend als een fanatieke anti-IsraŽl supporter. De gewenste onpartijdigheid is ook bij Lynk ver te zoeken. Lynk beschuldigt net als Penny Green, Israel van ďApartheidĒ en ďetnische zuiveringenĒ en ďoorlogsmisdadenĒ. Hij is een verklaard tegenstander van een twee-statenoplossing. Hij ziet de totale opheffing van de staat Israel als oplossing voor het conflict met de Palestijnen. Lynk speelt al jaren een leidende rol in diverse Arabische lobby groepen, inclusief CEPAL, promotor van de ďAnnual Israeli Apartheid WeekĒ. Hij zegt te hopen in staat te zijn IsraŽl volledig te ďisolerenĒ. Met de benoeming van Lynk heeft de Mensenrechtenraad zijn eigen selectiecriteria: objectiviteit en onpartijdigheid, opnieuw tot een lachertje gemaakt.

De nu gepresenteerde zwarte lijst is de uitkomst van een waarschuwing uit oktober 2017 waarin de UNHRC bedrijven dreigde hun namen op een zwarte lijst te zullen zetten wanneer ze zaken zouden blijven doen met plaatsen in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. De waarschuwing kwam van de Jordaanse prins Zaid Ben Raad de VN-commissaris voor de mensenrechten. Deze figuur is een achterneef van de voormalige koning Hussein en onderhoudt tevens nauwe contacten met de huidige koning Abdullah II. De man staat al enige jaren bekend om zijn ongebreidelde aanvallen op IsraŽl. Koning Abdullah heeft sterke druk uitgeoefend voor zijn benoeming. Niet om de rechten van Jordaanse vrouwen te bevorderen maar om IsraŽl te vernederen en om IsraŽl te dwingen een nieuwe Palestijnse terreurstaat in Judea en Samaria op te richten met het oostelijk deel van Jeruzalem als hoofdstad. Op deze manier zullen de koning en zijn uitgebreide familie, inclusief Zaid Ben Raad zelf, in staat blijven om te regeren over de miljoenen Palestijnen die leven in de volkomen illegale door de Britten uitgeroepen: ďHasjemitische koninkrijk JordaniŽ".

De anti-IsraŽl obsessie van de UNHRC is niets anders dan een manifestatie van antisemitisme. Het heeft met de Ďzwarte lijstí de internationale linkse antisemieten en de aanhangers van de The "boycott, divestment, and sanctions" (BDS) weer een geweldige dienst bewezen.

De brutaliteit van de UNHRC tegen de staat IsraŽl is al jaren gaande. Deze club isniets anders dan een anti-IsraŽl circus. Hij valt de enige democratie in het Midden-Oosten aan en gaat voorbij aan de ernstige mensenrechtenschendingen in een groot deel van de islamitische wereld.

Franklin ter Horst