Uit het nieuws 22-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Staat er inderdaad een Black-out of Cyberaanval aan te komen of misschien zelfs een Derde Wereldoorlog waarbij EMP-wapens worden ingezet.

Op 9 juli 2021 organiseerden Klaus Schwab, Bill Gates en diverse andere globalisten, Cyber Polygon, een simulatie van een cyberpandemie. Wat zei de uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab de grote baas van het World Economic Forum ook al weer over een Cyberaanval: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is.” Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”.

Xandernieuws en Eindtijdklok.org hebben een artikel gepubliceerd waarin het Oostenrijkse Leger in hun eigen tijdschrift, alsook  op hun website, de bevolking oproept om zich voor te bereiden op een twee weken lange black-out.

“Maak plannen voor een 14-dagen durende kampeervakantie bij u thuis”, zo luidt de kop van het artikel in het blad. Op de website heeft hetzelfde artikel de titel: ‘Black-out, en dan?’, met als ondertitel: “Advies voor persoonlijke voorziening bij een pan-Europese stroom-, infrastructuur- of stroomstoring”. Dit artikel is eveneens te downloaden in pdf-vorm. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het leger in Oostenrijk op de hoogte is van een komende stroomuitval in (ten minste) heel Europa. De door Klaus Schwab aangekondigde ‘cyberpandemie’ wordt hier niet genoemd.

Ook de panorama publiceerde een artikel met de titel: chaos-en-paniek-dit-gebeurt-er-in-nederland-bij-een-totale-black-out. “Wat als heel Nederland wekenlang zonder stroom zit? Of sterker nog, heel Europa of de hele wereld? Is die gedachte enkel voer voor een spannende rampenfilm? Nee, want dát de totale black-out een keer gaat gebeuren, is zeker. De vraag is niet of, maar wanneer... Alles wat afhankelijk is van netstroom valt van het ene op het andere moment weg. Apparaten thuis, op school en op kantoor werken niet meer. Internet valt ook weg op alle laptops, simpelweg omdat modems het niet meer doen. Mensen in liften zitten plots vast. Buiten vallen alle verkeerslichten uit. Chaos op de weg. Treinen, metro’s en trams stoppen ter plekke. Pinnen lukt niet meer.”

Niburu publiceerde op 11 november een artikel dat ook China haar burgers adviseert een noodvoorraad voedsel in huis te halen. Wat ze er niet bij vertellen is waarom de burgers dit moeten doen. Het is duidelijk dat de Chinese overheid iets verwacht waardoor de normale bevoorrading van voedsel in het gedrang zal komen. Daarnaast verwachten ze klaarblijkelijk dat dit ook wel eens een langere tijd kan duren, omdat ze spreken over voldoende voorraad tot volgend jaar. Het gevolg van het advies was dat veel Chinezen naar de supermarkt holden om te gaan beginnen met het aanleggen van een voorraad. Om paniek tegen te gaan kwam de overheid daarop met de mededeling dat er voldoende voorraad is en dat er voor de inwoners geen reden is om zich bezorgd te maken. Opvallend is ook dat de Davos kliek van Klaus Schwab  begin dit jaar getrakteerd werd op een toespraak van de Chinese leider Xi Jinping. De Amerikaanse miljardair Warren Buffett waarschuwde al in april 2019 voor een Cyberaanval. Buffett stapte in juni 2021 op als bestuurslid bij de Bill & Melinda Gates Foundation en is zonder enige twijfel volledig op de hoogte van de plannen van de GreatReset barbaren.

In Nederland zijn diverse groepen bezig voorzorgsmaatregelen te nemen in het geval de ongevaccineerden in opdracht van Rutte&CO zonder de apartheidspas de supermarkt niet meer in komen of dat er door een Cyber aanval, een black-out of oorlogshandeling de complete elektriciteitsvoorziening plat komt te liggen. Ze wisselen tips aan elkaar uit om zich hier op voor te bereiden. Zinvolle tips zijn bijvoorbeeld de aanschaf van droog en onbederfelijk voedsel, zoals rijst, pasta en NRG-5 noodrantsoenen. Dat zijn doosjes van 500 gram met 9 repen. De repen bestaan uit graan, mout, suiker, plantaardige olie en eiwitten en vitaminen en mineralen. Deze zijn meer dan 10 jaar houdbaar en één persoon kan met een volle doos (25x 500g) een maand verder.

Allerlei soorten groenten in potten of blik met tenminste een houdbaarheidsdatum tot 2023. Verlichting zoals kaarsen, theelichtjes, zaklampen en Led-verlichting op batterijen, olielampen, aanstekers en lucifers. Een voorraad water of vang indien mogelijk, regenwater op in een regenton. Om regenwater te zuiveren is een waterfilter-of zijn waterzuiveringstabletten nodig. Handig is ook een petroleumstelletje waar je op kunt koken of kampeergas- potjes. Velen blijken ook een petroleum kacheltje te hebben aangeschaft voor verwarming in huis. Voor meer tips klik hier.

Velen noemen de islam een vredelievende religie maar de feiten vertellen een heel ander verhaal (deel 1)

Als de islam inderdaad een ‘vredelievende’ religie is, hoe moeten wij dan de gruwelijke moordpartijen duiden op Joden en christenen? Zie hier hoe Koptische christenen het slachtoffer zijn van moslimterreur in Egypte, en hier in Nigeria en zie ook hoe barbaars de diverse islamitische terreurgroepen te keer gegaan zijn in Irak en Syrië in wat de media en de niet -moslimpolitici in het Westen, de ‘Arabische lente’ noemden. Ook diverse landen in Europa worden met regelmaat geconfronteerd met gruwelijke aanslagen zoals is Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië. De moslimextremist Anjem Choudary, zei het volgende: “Wanneer wij moslims in Groot-Brittannië in opstand komen, zullen we langs alle deuren gaan om ieders islamitische status te controleren. Dan krijg je de keuze: bekering tot de islam of liquidatie. Zo simpel is het.”

Screenshot_119Kais Ben Othmane, een moslimleider in Köln in Duitsland voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ De extremist bespeurt dat de Duitsers nu al bang zijn, en dat moslims tijdens de terreurinvasie ‘met de zweep door Köln zullen lopen en de vette zwijnenbuiken (de Duitsers) aan lantaarns zullen ophangen.’

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen is al lang in volle gang. Een 99 pagina´s tellend manifest met als titel “Black Flags from Rome”, dat in januari 2015 verscheen, schetst gedetailleerd de wens van IS(IS) om islamitische opstanden te ontketenen. Volgens conservatieve schattingen gaat het om minimaal enkele duizenden tot tienduizenden extremisten in heel Europa. Alleen al in Berlijn zijn er 670 bekende Salafisten, waarvan ruim de helft als militant bekend staat.

De Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend boek getiteld: 'A Time to Betray' (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als rekruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Men kan er naar hartenlust rekruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap. De autoriteiten in Europese landen verdoezelen de identiteit van de islamitische aanvallers. Wanneer in sporadische gevallen de media toch de identiteit van een vernietiger van joodse en christelijke symbolen en gebouwen beschrijft, wordt de gebeurtenis  gepresenteerd als gevolg van een psychisch probleem, zo schreef deskundige Raymond Ibrahim. Ibrahim zegt dat regeringen bijdragen aan de opkomst van terreur tegen Europese en andere christenen door de wortel van het probleem, namelijk ‘de intolerante ideologie van de Jihad’, niet te erkennen. Zie ook deze video waarin Raymond Ibrahim een overzicht geeft van 10 jaar christen vervolging.

 

Nog steeds wordt door allerlei linkse wegkijkers de moslimterreur gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia. En elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen islam’. De Koran is een oorlogsboek dat oproept tot de jihad, de heilige oorlog. En alle radicalen, alle terroristen die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van dit boek, die geldig is voor eeuwig en niet kan worden veranderd. De islam in Europa zal als een brand om zich heen grijpen als zij daar de gelegenheid toe krijgen. Dat zou kunnen gebeuren op het moment dat Europa gebukt gaat onder een Black-out of Cyberaanval (door Klaus Schwab aangekondigd) waardoor er chaos ontstaat. Een uniek moment de macht te grijpen. Ze zullen in zo’n geval weinig mededogen kennen met de Europese leiders.

 

De meest recente inlichtingen zijn dat er sprake is van een heropleving van ISIS in Syrië en Irak. De terugtrekking van Amerika uit Afghanistan en de daaraan gekoppelde zwakte van de Amerikaanse ‘president’ Jo Biden, moedigt wereldwijd jihadisten aan. Men schat dat er al weer 10.000 volgelingen van ISIS actief zijn in Syrië en Irak. Vanaf september dit jaar worden beide landen geconfronteerd met een toenemend aantal aanslagen. Ook de bloedige aanslagen in Afghanistan worden aan ISIS toegeschreven. De terreurgroep heeft een vruchtbare rekruteringsgrond gevonden in ontheemdenkampen zoals al-Hol in Syrië waar bijna 60.000 vrouwen en kinderen wonen, velen verbonden met dode of gevangengenomen ISIS-terroristen.

 

Ondanks de waslijsten aan gruwelijke moordpartijen op christenen noemen diverse kerkleiders moslims al ‘onze broeders’ en verschillende protestantse kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. Dit is de kerk die op weg is om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De naam die ze voor deze samenwerking bedacht hebben is: “Chrislam”. Volgens Jorge Mario Bergoglio ‘paus’ Franciscus zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Bergoglio is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam. Als een blinde gids is hij bezig zich aan de voeten te leggen van de islam en noemt het onchristelijk zich te verzetten tegen massale moslimmigratie naar Europa. Het lijkt wel alsof hij bewust bezig is de christelijke traditie van het Westen te vernietigen.

 

Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er wereldwijd honderdduizenden christenen vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ‘Chrislamisten’. De oecumenische wens tot eenheid met moslims is echter eenrichtingsverkeer, want moslims zien in de christenen geen monotheïstische broeders, maar ‘ongelovigen’ die uiteindelijk precies zo moeten worden bestreden als de Joden. Vandaar hun gezegde: ,,Op de sabbat doden wij de Joden en op zondag de christenen!”

 

Liegen blijkt een uiterst effectief wapen van Rutte&CO om ‘de grootste hoax’ die ooit tegen het nietsvermoedende Nederlandse publiek wordt uitgevoerd, geloofwaardig te houden.

 

Op vrijdag 12 november kwam het duo Rutte en de Jonge opnieuw met een stel maatregelen om de strop weer wat verder aan te trekken. Het leugencircus van de beide Great Reset trawanten draait op volle toeren verder. Gideon van Mijeren zet in deze video alle leugens van het duo nog eens op een rij. Leugens zijn tot waarheid verheven, en waarheid tot leugens! Klik hier voor de negen meest bekende leugens van Rutte en klik hier wat hij zegt over groepsimmuniteit. Rutte&CO zijn niet in feiten geïnteresseerd. Dat is alleen maar hinderlijk in het uitoefenen van hun plannen. Leugens zijn gemakkelijker en vlugger te verzinnen dan te weerleggen.

 

Het is meer dan schokkend om te zien dat we in een maatschappij leven waar de leugen regeert. Vanaf het voorjaar van 2020 zijn ze bezig de waarheid buitenspel te zetten. Leugens, demoniseren en discrimineren zijn altijd tekenen van machthebbers om hun wil aan het volk op te dringen, ze te knevelen met dwangmaatregelen en strafmaatregelen voor degenen die niet willen luisteren. Dat is waar het Nederlandse volk sinds het voorjaar van 2020 mee te maken heeft. Omdat systematische leugenaars weten dat de meeste mensen niet de moeite nemen zich te verdiepen in de waarheid (en de leugens dus niet als leugens herkennen) is liegen een uiterst effectief wapen om een pandemie te verzinnen en geloofwaardig te maken dat zo’n pandemie alleen maar gestopt kan worden door de hele wereldbevolking te vaccineren. Een keer in gang gezet doet de waarheid er niet meer toe en wat dan nog telt is mensen tegen elkaar op te zetten en zij die de leugens door hebben van alles uit te sluiten.

 

Het is onbegrijpelijk maar het merendeel van de mensen hebben nog steeds niet door in wat voor dystopische samenleving wij terecht zijn gekomen.Met een zwaar propagandistisch mediaoffensief trekken ze een dicht rookgordijn op zodat het bedrog bij het merendeel van de naïeve bevolking onopgemerkt blijft. Het verkondigen van leugens is een propagandatechniek. Daar was Hitlers minister Paul Joseph Goebbels een meester in.

 

Joseph Goebbels - WikipediaPaul Joseph Goebbels

 

Boodschappers met ware inzichten en echte feiten, worden niet gehoord of zelfs belachelijk gemaakt. De propaganda van hoofdaanklager en vaccinatie- extremist Hugo de Jonge is bijna dagelijks op de Nederlandse staatspropagandatelevisie te zien. Zijn leugens spatten van het scherm en is hij heel bewust bezig de niet-gevaccineerden te beroven van hun laatste beetje vrijheid. Hij roept bij herhaling dat 90% van de covid-patiënten in ziekenhuizen ongevaccineerden zijn terwijl diverse artsen en verplegend personeel in ziekenhuizen melden dat er juist opvallend veel geïnjecteerden in het ziekenhuis liggen.

 

De reguliere media distribueert kritiekloos. Ze doen geen enkele poging de beweringen van De Jonge te onderzoeken op waarheidsgetrouwheid. Daarnaast komen er avond aan avond jaknikkers op de televisie opdraven die als een stel loopse honden zijn beweringen ondersteunen en de anders denkenden schofferen. Velen lijken het vermogen tot zelfstandig denken verloren te hebben. De vorm van bedrog is zo groot, dat het nauwelijks nog te bevatten is.

 

De werkelijke oorzaak van de drukte in de zorg is het jarenlange wanbeleid van Rutte&CO vanwege het afschalen van de IC-capaciteit bij een toenemende bevolking, wat tijdens de ‘pandemie’ met alle extreme maatregelen ‘omwille van de zorg’ gewoon doorging. Zie hier wat de IC-baas Diederik Gommers hierover zegt: “de problemen waar we de komende weken in gaan komen, is gewoon omdat we de zorg totáál hebben uitgehold.” Ook zegt hij verplichte vaccinatie geen goed idee te vinden en zegt dat het Demissionair kabinet “soms” doet alsof de genomen maatregelen adviezen van het OMT zouden zijn, terwijl dat niet zo is.

 

Op 12 november zei de polariserende en destructieve Hugo  de Jonge: ‘We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm’. Journalist Vivienne Groenewoud zegt: “Deur voor deur. Arm voor arm. Godsgruwelijke griezel.” Deze figuur denkt ook dat de tijdelijke wet die de coronamaatregelen mogelijk maakt, verlengd moet worden tot tenminste juni 2022. “ Dat lijkt me reëel om te veronderstellen want we zullen waarschijnlijk niet in februari klaar zijn, met de crisis en het nemen van maatregelen”, zei hij in de Tweede Kamer. De Kamer moet iedere drie maanden instemmen met een verlenging van deze illegale tijdelijke wet.  Op 8 november werd gesproken over een verlenging die al ingegaan is, en nog loopt tot december. Dit was al de derde verlenging en hij denkt dat ook een vierde en vijfde verlenging nodig zullen zijn. Agnes Kant, ‘chef bijwerkingen’ van Lareb, zegt in de Stentor van 20 november dat angst voor het vaccin onterecht is en dat er over de hele linie weinig afwijkens te zien is ten opzichte van andere vaccins. Zie hier de cijfers van het Lareb waar Kant over zwijgt. EudraVigilance meldt dat er tot 13 november 30.551 sterfgevallen zijn geregistreerd ten gevolge van coronavaccinaties.

Wij leven in een ‘zondvloed’ van kwaad met leiders die met een totaal gebrek aan empathisch vermogen de snode Great Reset plannen uitvoeren. Zoals het serpent in Genesis 3 Eva verleidde een vrucht van de boom van goed en kwaad te eten, zo zijn ze nu bezig de mens te verleiden zich met een gifcocktail te laten injecteren. Wij zijn in een krankzinnige samenleving terecht gekomen waar leiders hun lusten botvieren op de kwetsbaren en onwetenden. Hun sluwe intriges heb ik al in diverse nieuwsbrieven beschreven.

Er bestaat in werkelijkheid geen noodsituatie om welke maatregel dan ook af te kondigen. Nog nauwelijks twee jaar geleden zou het volslagen ondenkbaar geweest zijn dat de belangrijkste rechtsbeginselen en basale vrijheden afgeschaft zouden worden, met instemming van de meerderheid van de meehuilende wolven in de Tweede Kamer  Vanaf het begin van de schijnpandemie zijn er burgers geweest die zich niet hebben laten manipuleren omdat ze de leugens hebben doorzien. Een aantal heeft nooit meegedaan met wat de overheid voorschreef aan dwangmaatregelen en hebben daar ook nooit een geheim van gemaakt.

 

Komt u de tekst op deze afbeelding dit bekend voor?

 

Zeer opmerkelijk is dat een deel van de bevolking alle dwangmaatregelen kennelijk best vindt en accepteert. Het blijkt kennelijk ontzettend moeilijk te zijn zich voor te stellen dat Rutte&CO in staat zijn om zoveel bedrog zo langdurig en consequent vol te houden. Ondanks dat de praktijk anders uitwijst, blijven zij geloven in de goede intenties van de overheid. In Nederland kennen wij inmiddels twee soorten burgers. De eersten zijn de ‘volgzame staatsburgers’ die in ruil voor het zich onderwerpen aan een wereldwijd experiment met gentherapie, een zekere mate van bewegingsvrijheid hebben gekregen. De tweede categorie zijn de burgers die weigeren zich met deze troep te laten inspuiten.

 

Om deze melaatsen (cursief van mijzelf) nog verder in hun mogelijkheden te beperken willen Rutte&CO de zogenaamde 2G methode invoeren. Dat houdt in dat de QR-code alleen geldig is met een vaccinatie of een herstelbewijs en dat mensen zich niet meer kunnen laten testen om een geldige QR-code te krijgen en dat terwijl een halfjaar geleden de hele Tweede Kamer nog tegen 2G was. De Jonge dreigde dat meer lockdowns deze winter onontkoombaar zijn mocht de Kamer de 2G-maatregel niet steunen. Op 18-11-2021 beantwoordde deze figuur vragen van Nederlanders over het coronabeleid: "Het raakt me dat coronaregels tot tweedeling leiden."  En dat zegt de man die juist mede verantwoordelijk is voor deze tweedeling! 

 

Citaat uit eigen nieuwsbrief 27 april 2020. Men is al vanaf 2018 bezig om naar het verplichte vaccinatiepaspoort voor alle EU-burgers toe te werken. Mensen die dit paspoort niet hebben moeten er rekening mee houden dat ze worden uitgesloten van publieke instellingen zoals: scholen, evenementen, werk, restaurants en winkels. Kortom alles waarbij de burger in contact komt met andere burgers. Zonder dit paspoort kun je niets meer beginnen.

 

Aangenomen moties blijken helemaal niets waard want ze gaan er opnieuw over stemmen maar er zitten genoeg ja-knikkers in de Tweede Kamer om dit plan goed te keuren. De ChristenUnie noemde op 11 november een motie tegen de 2G regel zelfs een wappiemotie.!!! Dat is de partij die zich ‘christelijk’ noemt maar gewoon meedoet met de andere kliek door zich achter de Great Reset plannen te scharen. Tot dusver stemmen ze steeds mee met plannen waarin Gods Schepping wordt gezien als een object waar je ongehinderd mee mag experimenteren. Voor de vorm doet de ChristenUnie nog wel wat moeilijk, maar dat lijkt meer iets om hun achterban tevreden te houden.

 

Klaus Schwabs trawanten plegen een meer dan schandalige aanslag op ons onvervreemdbare recht om gewoon mens te zijn. Het demissionaire kabinet Rutte ruïneert de Nederlandse rechtsorde en doet een frontale aanval op de menselijke waardigheid. De samenleving koerst af op een situatie waarin fundamentele vrijheden en rechten verworden zijn tot een gunst, als beloning voor gehoorzaamheid. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders hun vrijheden opgeven is ronduit verbazingwekkend. Het besef dat in het verleden honderdduizenden mensen hun leven gaven in een gevecht voor een vrij en menswaardig bestaan, lijkt voor  het grootste deel uit het collectieve bewustzijn van de Nederlanders te zijn verdwenen. Velen tonen een onbegrensd vertrouwen en een slaafse gehoorzaamheid aan de liegende staatsmacht.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud