Uit het nieuws 22-11-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

Staat er inderdaad een Black-out of Cyberaanval aan te komen of misschien zelfs een Derde Wereldoorlog waarbij EMP-wapens worden ingezet.

Op 9 juli 2021 organiseerden Klaus Schwab, Bill Gates en diverse andere globalisten, Cyber Polygon, een simulatie van een cyberpandemie. Wat zei de uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab de grote baas van het World Economic Forum ook al weer over een Cyberaanval: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is.” Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”.

Xandernieuws en Eindtijdklok.org hebben een artikel gepubliceerd waarin het Oostenrijkse Leger in hun eigen tijdschrift, alsook  op hun website, de bevolking oproept om zich voor te bereiden op een twee weken lange black-out.

“Maak plannen voor een 14-dagen durende kampeervakantie bij u thuis”, zo luidt de kop van het artikel in het blad. Op de website heeft hetzelfde artikel de titel: ‘Black-out, en dan?’, met als ondertitel: “Advies voor persoonlijke voorziening bij een pan-Europese stroom-, infrastructuur- of stroomstoring”. Dit artikel is eveneens te downloaden in pdf-vorm. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het leger in Oostenrijk op de hoogte is van een komende stroomuitval in (ten minste) heel Europa. De door Klaus Schwab aangekondigde ‘cyberpandemie’ wordt hier niet genoemd.

Ook de panorama publiceerde een artikel met de titel: chaos-en-paniek-dit-gebeurt-er-in-nederland-bij-een-totale-black-out. “Wat als heel Nederland wekenlang zonder stroom zit? Of sterker nog, heel Europa of de hele wereld? Is die gedachte enkel voer voor een spannende rampenfilm? Nee, want dát de totale black-out een keer gaat gebeuren, is zeker. De vraag is niet of, maar wanneer... Alles wat afhankelijk is van netstroom valt van het ene op het andere moment weg. Apparaten thuis, op school en op kantoor werken niet meer. Internet valt ook weg op alle laptops, simpelweg omdat modems het niet meer doen. Mensen in liften zitten plots vast. Buiten vallen alle verkeerslichten uit. Chaos op de weg. Treinen, metro’s en trams stoppen ter plekke. Pinnen lukt niet meer.”

Niburu publiceerde op 11 november een artikel dat ook China haar burgers adviseert een noodvoorraad voedsel in huis te halen. Wat ze er niet bij vertellen is waarom de burgers dit moeten doen. Het is duidelijk dat de Chinese overheid iets verwacht waardoor de normale bevoorrading van voedsel in het gedrang zal komen. Daarnaast verwachten ze klaarblijkelijk dat dit ook wel eens een langere tijd kan duren, omdat ze spreken over voldoende voorraad tot volgend jaar. Het gevolg van het advies was dat veel Chinezen naar de supermarkt holden om te gaan beginnen met het aanleggen van een voorraad. Om paniek tegen te gaan kwam de overheid daarop met de mededeling dat er voldoende voorraad is en dat er voor de inwoners geen reden is om zich bezorgd te maken. Opvallend is ook dat de Davos kliek van Klaus Schwab  begin dit jaar getrakteerd werd op een toespraak van de Chinese leider Xi Jinping. De Amerikaanse miljardair Warren Buffett waarschuwde al in april 2019 voor een Cyberaanval. Buffett stapte in juni 2021 op als bestuurslid bij de Bill & Melinda Gates Foundation en is zonder enige twijfel volledig op de hoogte van de plannen van de GreatReset barbaren.

In Nederland zijn diverse groepen bezig voorzorgsmaatregelen te nemen in het geval de ongevaccineerden in opdracht van Rutte&CO zonder de apartheidspas de supermarkt niet meer in komen of dat er door een Cyber aanval, een black-out of oorlogshandeling de complete elektriciteitsvoorziening plat komt te liggen. Ze wisselen tips aan elkaar uit om zich hier op voor te bereiden. Zinvolle tips zijn bijvoorbeeld de aanschaf van droog en onbederfelijk voedsel, zoals rijst, pasta en NRG-5 noodrantsoenen. Dat zijn doosjes van 500 gram met 9 repen. De repen bestaan uit graan, mout, suiker, plantaardige olie en eiwitten en vitaminen en mineralen. Deze zijn meer dan 10 jaar houdbaar en één persoon kan met een volle doos (25x 500g) een maand verder.

Allerlei soorten groenten in potten of blik met tenminste een houdbaarheidsdatum tot 2023. Verlichting zoals kaarsen, theelichtjes, zaklampen en Led-verlichting op batterijen, olielampen, aanstekers en lucifers. Een voorraad water of vang indien mogelijk, regenwater op in een regenton. Om regenwater te zuiveren is een waterfilter-of zijn waterzuiveringstabletten nodig. Handig is ook een petroleumstelletje waar je op kunt koken of kampeergas- potjes. Velen blijken ook een petroleum kacheltje te hebben aangeschaft voor verwarming in huis. Voor meer tips klik hier.

De werkelijke oorzaak van de drukte in de zorg is het jarenlange wanbeleid van Rutte&CO vanwege het afschalen van de IC-capaciteit bij een toenemende bevolking, wat tijdens de ‘pandemie’ met alle extreme maatregelen ‘omwille van de zorg’ gewoon doorging.

 

Komt u de tekst op deze afbeelding dit bekend voor?

 

Zeer opmerkelijk is dat een deel van de bevolking alle dwangmaatregelen kennelijk best vindt en accepteert. Het blijkt kennelijk ontzettend moeilijk te zijn zich voor te stellen dat Rutte&CO in staat zijn om zoveel bedrog zo langdurig en consequent vol te houden. Ondanks dat de praktijk anders uitwijst, blijven zij geloven in de goede intenties van de overheid. In Nederland kennen wij inmiddels twee soorten burgers. De eersten zijn de ‘volgzame staatsburgers’ die in ruil voor het zich onderwerpen aan een wereldwijd experiment met gentherapie, een zekere mate van bewegingsvrijheid hebben gekregen. De tweede categorie zijn de burgers die weigeren zich met deze troep te laten inspuiten.

 

Citaat uit eigen nieuwsbrief 27 april 2020. Men is al vanaf 2018 bezig om naar het verplichte vaccinatiepaspoort voor alle EU-burgers toe te werken. Mensen die dit paspoort niet hebben moeten er rekening mee houden dat ze worden uitgesloten van publieke instellingen zoals: scholen, evenementen, werk, restaurants en winkels. Kortom alles waarbij de burger in contact komt met andere burgers. Zonder dit paspoort kun je niets meer beginnen.

 

Aangenomen moties blijken helemaal niets waard want ze gaan er opnieuw over stemmen maar er zitten genoeg ja-knikkers in de Tweede Kamer om dit plan goed te keuren. De ChristenUnie noemde op 11 november een motie tegen de 2G regel zelfs een wappiemotie.!!! Dat is de partij die zich ‘christelijk’ noemt maar gewoon meedoet met de andere kliek door zich achter de Great Reset plannen te scharen. Tot dusver stemmen ze steeds mee met plannen waarin Gods Schepping wordt gezien als een object waar je ongehinderd mee mag experimenteren. Voor de vorm doet de ChristenUnie nog wel wat moeilijk, maar dat lijkt meer iets om hun achterban tevreden te houden.

 

Klaus Schwabs trawanten plegen een meer dan schandalige aanslag op ons onvervreemdbare recht om gewoon mens te zijn. Het demissionaire kabinet Rutte ruïneert de Nederlandse rechtsorde en doet een frontale aanval op de menselijke waardigheid. De samenleving koerst af op een situatie waarin fundamentele vrijheden en rechten verworden zijn tot een gunst, als beloning voor gehoorzaamheid. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders hun vrijheden opgeven is ronduit verbazingwekkend. Het besef dat in het verleden honderdduizenden mensen hun leven gaven in een gevecht voor een vrij en menswaardig bestaan, lijkt voor  het grootste deel uit het collectieve bewustzijn van de Nederlanders te zijn verdwenen. Velen tonen een onbegrensd vertrouwen en een slaafse gehoorzaamheid aan de liegende staatsmacht.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud