Uit het nieuws 19-10-2020

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

Deur dicht, blijf thuis.

Daar gaan we weer. De Nederlandse Overheid zegt dat het uitdijende coronavirus het nodig acht onze vrijheden weer te beperken. Daarom gaat ons land tenminste de komende vier weken in een ‘gedeeltelijke lockdown. Hier alle details. Iedereen in lockdown maar de koning op vakantie! Vicepremier De Jonge zei van niets te weten, de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst ook niet en premier Rutte zegt een inschattingsfout te hebben gemaakt !!!

Wanneer wij de cijfers moeten geloven zou er sprake zijn van een enorme toename van het aantal besmettingen maar zoals inmiddels genoegzaam bekend worden de testen om dit vast te stellen uitgevoerd met de totaal onbetrouwbare Polymerase Chain Reaction (PCR) tests. Op 10 oktober zei arts Elke de Klerk tijdens een bijeenkomst van de World Doctors Alliance in Berlijn, dat er geen sprake is van een pandemie of epidemie. “Er ontstaat paniek vanwege de PCR-tests, die een fout-positieve uitslag geven. 89 tot 94 procent van de uitslagen is fout-positief, de rest is fout-negatief”, aldus de Klerk.

Alles verloopt precies volgens de richtlijnen van de machthebbers die zijn neergelegd in onder meer Agenda 2030 en de Great Reset om uiteindelijk het hele huidige wereldbestel volledig te resetten in een totale vrijheidbeperkende dictatuur. In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur. Er hebben zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen.

De gevolgen van het in het voorjaar ingevoerde coronabeleid is voor velen al catastrofaal verlopen. Voor het midden- en kleinbedrijf, winkeliers, horeca en veel andere ondernemers staat het water nu al tot aan de lippen. De nieuwe maatregelen zullen opnieuw verstikkende gevolgen voor deze ondernemers hebben. Logisch dat de Branche woest reageert want ze hebben al zoveel klappen te verduren gekregen. Maar dat heeft Rutte&Co er niet van weerhouden ze opnieuw te knevelen met een serie strengere en absurdere maatregelen. Een faillissementsgolf zal het gevolg zijn met een enorm verlies aan banen.

De machthebbers zullen zorgen voor een wereldwijde totale economische ineenstorting.

Arts Matthijs Schoemacher zegt op Twitter zijn ogen niet te kunnen geloven. “De grootmeesters van de psychologische oorlogvoering zijn erin geslaagd om mensen zo gek te krijgen dat ze zelf gaan vragen om strenge maatregelen. Ze likken de stok die hen geselt. De ultieme vorm van onderworpenheid!” Hij zegt niet te kunnen begrijpen dat mensen zich zo gemakkelijk laten beďnvloeden. “De enigen waarop deze massapsychose geen invloed meer heeft, zijn zij die niet meer financieel afhankelijk zijn van hun broodheren. Het zijn met name de emeritus hoogleraren die nu van zich afbijten, zonder gevaar voor uitsluiting. Zij laten zich niet gek maken door alle perverse propaganda die hen dagelijks door de staatsmedia wordt opgedrongen” aldus Schoemacher.

Over de krachten waar we het tegen opnemen, zegt hij: “De tegenstander is machtig en vooral rijk. Daarmee zetten ze de hele wereld naar hun hand. Zoals alle 193 leden van de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) die schaamteloos en zonder mededogen hun weerloze medemens terroriseren. Dat gebeurt ook in Nederland, waar een door onszelf gekozen regering ons al jarenlang dicteert en voorschrijft wat te doen en te laten’. Deze regering maakt ons gek met testen, waarvan ieder weldenkend mens de onzin inziet, benadrukt de arts. “Een regering van meelopers en jaknikkers.Een regering bestaande uit partijen die wel stemmen voor een wet om rechts-extremistische clubjes uit onze samenleving te verbannen, maar die niet instemmen met een amendement om de spoedwet voor te leggen aan het parlement.”

De eerder genoemde Elke de Klerk zegt ook in haar toespraak dat corona niet langer thuishoort op de A-lijst van ziektes. “We weten nu dat het een normaal griepvirus is, en het griepvirus staat niet op de A-lijst.” Ook vraagt zij zich af waarom kinderen mondkapjes op school moeten dragen terwijl er geen pandemie heerst. Ook zegt zij een rechtszaak tegen de Nederlandse overheid te willen beginnen en voegde toe contact te hebben met een hele grote groep artsen en verpleegkundigen.

Groot voorstander van een totale lockdown is Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor intensive Care. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks zegt hij, maar een volledige. Deze uitspraak staat in schril contrast met wat diverse internationale deskundigen en zelfs de WHO, over de lockdowns te melden hebben. Volgens Dr. David Nabarro, de speciale corona afgevaardigde van de WHO hebben lockdowns een ‘vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe’ veroorzaakt, en ‘arme mensen verschrikkelijk veel armer gemaakt’. Hij waarschuwde dat de wereldarmoede volgend jaar waarschijnlijk gaat verdubbelen. Ook kinderondervoeding gaat verdubbelen, aangezien kinderen geen maaltijden meer krijgen op school, aldus de coronagezant.

Meer dan 7000 topwetenschappers en artsen in de Verenigde Staten hebben een verklaring ondertekend waarin politici worden opgeroepen hun hele benadering van het coronavirus te heroverwegen. Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit zeggen dat er vanwege het COVID-19-beleid een volksgezondheidscrisis gaande is, waarvan de armen in de samenleving en de arbeidersklasse het meest te lijden hebben. Zij zeggen dat de bijkomende effecten van zeven maanden van lockdowns, bedoeld om het virus te stoppen, een rampzalig gevolg heeft gehad voor de volksgezondheid. De lockdowns hebben geleid tot buitensporige sterfgevallen en andere medische problemen door gebrek aan zorg.

Martin Kulldorff van de Harvard Medical School, Sunetra Gupta van de Universiteit van Oxford en Jay Bhattacharya van de Stanford Universiteit en het American Institute for Economic Research in Great Barrington. Photo courtesy American Institute for Economic Research

Voor de komende jaren zal volgens deze deskundigen het lockdown beleid leiden tot een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn. Zij wijzen er op dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker worden geholpen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered.

 

De Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller, heeft eveneens gewaarschuwd dat er meer mensen overlijden ten gevolge van de maatregelen dan door het virus. Muller had het zelfs over ‘een van de grootste honger en armoede crises in de geschiedenis.’Vijf maanden eerder lekte er een studie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarin al hetzelfde werd geconcludeerd. Er gingen en gaan nu veel meer mensen dood aan te laat of onbehandelde ernstige ziekten en psychiatrische problemen, dan zogenaamd aan Covid-19. De Britse professor Richard Sullivan zei enige tijd geleden dat er meer mensen extra aan kanker zullen sterven dan het totaal aantal aan corona toegeschreven doden. NHS oncoloog professor Karol Sikora schat zelfs dat er wereldwijd 50.000 mensen meer aan kanker zullen overlijden dan normaal. Volgens experts zullen er wereldwijd 1.4 miljoen mensen aan onbehandelde TBC sterven als direct gevolg van het internationale corona beleid.

 

Duizenden wetenschappers dringen erop aan om een ​​einde te maken aan 'verwoestende' lockdowns. Medische en wetenschappelijke gemeenschappen vertellen wat er werkelijk aan de hand is ondanks intimidatie, pesterijen en ondergang van het democratische mediacomplex. Maar liefst 35.000 wetenschappers en artsen over de hele wereld hebben een document opgesteld en ondertekend waarin ze aandringen op een einde aan pandemische lockdowns, met het argument dat het beleid "verwoestende" effecten op de volksgezondheid heeft veroorzaakt. "Verwoestende" bijkomende schade omvat economische catastrofe, sociale schade en een gebrek aan scholing voor kinderen.

YouTube heeft een virale video gecensureerd waarin twee artsen kritiek uiten op de lockdown maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. In de video, die in korte tijd meer dan 5 miljoen keer was bekeken, waren twee artsen uit Californië te zien. Eén van hen, dr. Dan Erickson, zei dat de kans om aan corona te sterven in de Amerikaanse staat Californië 0,03 procent is. “Moeten we hierom binnenblijven? Moeten we hierom de medische systemen stilleggen? En moeten we hierom mensen hun baan laten kwijtraken?” Erickson vroeg ook waarom sterfgevallen werden meegeteld als coronadoden, terwijl andere aandoeningen de doodsoorzaak waren. Spoedeisende hulpartsen zeggen dat ze onder druk worden gezet om Covid te noemen in hun autopsierapport. Als er op dit moment iemand sterft in dit land, hebben ze het niet over de hoge bloeddruk, diabetes of beroerte maar over Covid-19 sterfgevallen. 

Er wordt door de machthebbers en hun trawanten een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de wereldbevolking. Mede als onderdeel van The Great Reset, een fascistisch experiment in opdracht van de machthebbers, is de Nederlandse regering bezig onze hele samenleving aan diggelen te slaan. The Great Reset, de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ is het paradepaartje van de Duitse Professor Klaus Schwab een econoom uit Ravensburg. Deze figuur noemt “de huidige pandemie een zeldzame gelegenheid om onze wereld te resetten. Alle aspecten van onze samenleving en economie moeten op de schop, van onderwijs tot sociale contracten en werkomstandigheden.” Daarbij noemt hij de rol van de overheden essentieel. Schwab is vastbesloten ervoor te zorgen dat we nooit zullen terugkeren naar het oude normaal.

Parlementen zullen onder druk worden gezet om wetten aan te nemen die de ongekozen bureaucraten meer macht geven. Eenieder die waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting moet nu toch echt wakker worden want dit beloofd niet veel goeds. Ondertussen laten politici en mainstream media zich gewillig door de machthebbers gebruiken hun door de duivel geďnspireerde doelstellingen te realiseren.

Er is op een meer dan schandalige manier sprake van machtsmisbruik. The Great Reset zal zorgen voor ongelijkheid, slavernij en ellende. Dat is wat de wereldbevolking te wachten staat. Het door China verspreidde Wuhan-virus wordt als gangmaker gebruikt voor dit fascistische experiment. Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling waarin de wereld zich thans bevindt. De wereldbevolking is getuige van een meedogenloze vernietiging van de huidige samenleving door de invoering van onmenselijke structuren.

Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Dit is precies ook wat het World Economic Forum, dat één keer per jaar in Davos als de “Economische wereldtop” bijeenkomt, op het oog heeft. Hier vergaderen de machthebbers: monarchen, prinsen waaronder de houterige ‘groene’ Britse Prins Charles, politici, CEO’s, wetenschappers en niet te vergeten mediamagnaten. De volgende economische wereldtop in Davos zal in 2021 gehouden worden. Dan zullen alle plannen m.b.t. The Great Reset verder uitgevoerd worden. Dat wordt verder nog eens onderstreept door een strategisch partnerschap tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum in juni 2019. Ook het partnerschap tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt parallel met de totale reset van de wereld. Het is hoog tijd dat de mensheid begint te begrijpen dat we inmiddels middenin een wereldwijde misdaad zitten.

 

In Nederland moeten de tot ‘coronagezant’ aangestelde Klaas Knot van de Nederlandse Bank en Feike Sijbesma, voormalig (CEO van DSM en tevens bankraad bij de DNB), Nederland de fuik in drijven van de “The Great Reset”. DSM is een belangrijke leverancier van AstraZeneca, waar Sijbesma’s broer directeur is. AstraZeneca is het bedrijf waarmee de Nederlandse minister Hugo de Jonge samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een vaccincontract heeft afgesloten. Het vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende vaccinkandidaten wereldwijd. Maar zo betrouwbaar is dit bedrijf niet want in een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca.

 

Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde). Corporate governance dus, multinationals die regeringen dicteren, vaak voorgezeten door oud-politici.

 

Wat ook opvallend is is dat terwijl Rutte&Co allerlei argumenten aandragen waarom ‘de ‘gedeeltelijke lockdown’ noodzakelijk is, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het sterftecijfer ten gevolge van het coronavirus van 3,4 naar 0,13 heeft bijgesteld. Het percentage van 0,13% wijkt nauwelijks af van het normale jaarlijkse grieppercentage. In maart van dit jaar zei de grote baas van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dat het coronavirus tot een sterftecijfer van 3,4% wereldwijd zou kunnen leiden.

De beweringen van Tedros leidde tot wereldwijde paniek en voedde de catastrofale lockdowns. Het was van meet af aan al duidelijk dat de door hem gepresenteerde cijfers toen al aantoonbaar misleidend waren. Hij waarschuwde dat het coronavirus ‘geen Sars, geen Mers en al helemaal geen griep is. Hij noemde het een uniek virus met onvergelijkbare eigenschappen veel dodelijker dan griep. Dat blijkt nu niets anders dan misleiding te zijn geweest.

De WHO is een oncontroleerbare ondemocratische organisatie gefinancierd en gecontroleerd door Bill Gates en maakt deel uit van een groter geheel aan internationale organisaties, gelieerd aan de Verenigde Naties, de Europese Unie, het World Economic Forum, het Internationaal Monitair Fonds, de Europese centrale Bank, invloedrijke ngo’s en denktanks en andere partijen die onder leiding staan van de machthebbers van de club van 300. Deze organisaties bepalen het Nederlandse beleid en Rutte&Co voeren dat als trouwe marionetten uit.

De grote misleider van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Mensen zullen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken of echt onderzoek te doen. Kritisch denken wordt bestempeld als ‘gevaarlijk’. Mensen met een onafhankelijke geest worden nu al bestempeld als ‘complotfantast’ of viruswaanzinnige, een uitdrukking wat inmiddels veelvuldig wordt gebruikt door onder meer de dwaalgeesten van de Nederlandse media die functioneren als een verlengstuk van de coronapolitici.Alles wat van regeringswege wordt verstrekt wordt braaf overgenomen zelfs als het aantoonbare onzin is.

De media, het onderwijs, de politiek, de gezondheidszorg, de voedselindustrie - alles is in handen van de club van 300. Ze hebben een specifiek doel: de mensheid zoveel mogelijk tot slaaf maken en een wereld van totale controle creëren. Massamanipulatie heeft alles beroofd wat de waarheid is, alles wat waardevol is. Het kwaad manifesteert zich op een ongekende manier.

De mainstream media, de praatpalen van de machthebbers, zorgen dat dit kwaad aan de wereldbevolking wordt gepresenteerd als de enige echte bron van waarheid. En als het op de televisie is, kan het immers niet anders dan waar zijn! Zij zorgen ervoor dat de mensheid de meest waanzinnige leugens geloven en helpen zodoende mee aan het creëren van massahysterie.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud