Uit het nieuws 18-10-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

De wereldbevolking laat zich gewillig meevoeren in een ongekende misdaad

Op 12 september 2019, Ďmet het virus nog in het lab in Wuhaní werd in Brussel een mondiale plandemietop gehouden, georganiseerd door de Europese Commissie samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij deze bijeenkomst waren maar liefst 400 deelnemers aanwezig van over de hele wereld, waaronder politieke leiders, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers en gezondheidswerkers, de particuliere sector en NGO's. Daarna volgde op 19 september 2019, vlak voor de uitbraak van het Wuhan-virus een jaarrapport met de titel A world at risk van de (WHO). Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op een uitbraak van het coronavirus. Volgend op het jaarrapport vond op 18 oktober 2019 een bijeenkomst plaats onder leiding van het World Economic Forum en de Bill&Melinda Gates Foundation onder de noemer Event 201. Tijdens deze bijeenkomst vond een 3Ĺ uur durend simulatie-experiment plaats van een wereldwijde pandemie veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Vervolgens werd het Wuhan virus vrijgelaten tijdens Wuhan militaire spelen van 18-27 oktober 2019.

Diverse voorbeelden laten zien dat er sprake is van een geplande misdaad tegen de menselijkheid ondersteund met fake-PCR-testen, slavenmaskers, alles vernietigende lockdowns, vaccinaties en QR-codes. Het gaat om schijnwetenschap, gigantisch bedrog en regelrechte terreur. Uit het handelen van de samenzweerders en hun trawanten blijkt dat de echte naziís nooit zijn weggeweest. Inmiddels is het eind 2021 en lijken Hitlers fans, die zichzelf hoog boven de rest en boven iedere wet en moraal verheven voelen, daadwerkelijk begonnen te zijn met hun geplande reductie van Gods Schepping. Een manager in een Iers universitair ziekenhuis waarschuwt in een video dat de Ďvaccinsí voor de (door Gates vorig jaar reeds aangekondigde) volgende geplande pandemie al klaarliggen, en dat die miljarden mensen zullen doden.

Bij praktisch alle bijeenkomsten en gebeurtenissen is Bill Gates betrokken. Deze figuur heeft de afgelopen twintig jaar een Ďvolksgezondheidsimperiumí opgebouwd, waarmee hij uitzonderlijk veel macht heeft verkregen over het mondiale beleid betreffende infectieziekten. Het centrum van zijn imperium is Gavi dat bij de WHO letterlijk behandeld wordt alsof het een natiestaat is, met Bill Gates als staatshoofd.

 

Bill Gates met zijn schoothondje Tedros Adhanom Ghebreyesus

 

Daarom heeft Gates direct invloed op het mondiale beleid van de WHO. Van begin af aan was Gates degene die aandrong op het vaccineren van alle acht miljard aardbewoners. Het feit dat de gevestigde media hem afschilderen als een soort messias en weldoener, is niet verrassend zolang hij miljoenen doneert om over zijn ĎGlobal Health and Developmentí en Gavi te schrijven. Zo is de Britse BBC de belangrijkste begunstigde van zijn miljoenendonaties, maar daarnaast subsidieert hij nog een hele serie anderen waaronder de zender Al Jazeera, de Guardian, de Financial Time, Le Monde en Der Spiegel. Geen wonder dat u via de gecontroleerde pers nooit iets van kritiek over deze figuur zult horen.

 

Volgens Gates zullen ze bij een volgende pandemie over gigantische mRNA-fabrieken beschikken om binnen 100 dagen vaccins voor iedereen te kunnen maken. Alle doelen van de moordlustige monsters liggen vast en de regeringen zijn de uitvoerders. Wat ze aan het doen zijn is een eind te maken aan alle vrijheden en te beginnen aan een periode die te boek zal gaan als een van de zwartste bladzijden in de menselijke geschiedenis. We kunnen vanaf nu nooit meer vertrouwen op de goede bedoelingen van de overheden. Ze zullen binnenkort weer een nieuwe lading bedrog en kolossale leugens over ons uitstorten zoals overvolle ziekenhuizen veroorzaakt door ongevaccineerden en dergelijke. Allen die gevaccineerd zijn, zullen om de QR geldig te houden, zich op keer op keer moeten laten vaccineren, ook voor de griep. Deze QR-code is een tussenstap op weg naar een merkteken.

 

Ze zullen de wereld veranderen in een digitale gevangenis waarin geen enkele ruimte meer bestaat voor persoonlijke vrijheden of initiatieven. En dan liefst nog met een sterk uitgedunde wereldbevolking. Velen kunnen niet geloven dat hun leiders hiertoe in staat zijn maar de propaganda voor de injectie dendert nog onverkort door. Hugo de Jonge vindt dat wij ons moeten beschermen tegen iets wat er niet is. Dit is geen complottheorie, dit is onomstotelijk bewezen.

De manier waarop ze de mensheid manipuleren en de ware toedracht van hun handelen verdoezelen, is verbazingwekkend. De meest heilige rechtsposities van de mensen worden door deze meedogenloze samenzweerders met voeten getreden. Absolute meedogenloosheid en verregaande misleiding zijn een vast onderdeel van hun activiteiten. Het merendeel van de mensen lijkt bereid zich gewillig te laten meevoeren in deze ongekende misdaad. Maar er groeit boosheid. Mensen krijgen door dat ze worden belazerd en dat de leugen regeert!

De Bijbelse profeten voorzegden de huidige gebeurtenissen tot in detail en ook de ondergang van de huidige machthebbers die de wereldbevolking tiranniseren.

 

Diverse deskundigen zeggen dat er een zeer duistere winter (tijd) op komst is. De wereldbevolking zal te maken krijgen met een volledige ineenstorting van de financiŽle sector, met verstoringen van de voedselvoorziening en de levering van energie. Nauwelijks anderhalf jaar geleden zijn Rutte en trawanten begonnen de Great Reset plannen van Klaus Schwab uit te voeren en we hebben gezien waar dit afbraakbeleid ons heeft gebracht. Het lijdt geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke barbaarse veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het dol draaien is. De Bijbelse profeten en het Bijbelboek Openbaring waarschuwen dat er een moment zal komen dat onze wereld alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God en dat de satanische machthebbers hun macht zullen verliezen. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan ďbezet gebiedĒ vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen.

 

De Bijbelse profeten kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen zouden vooraf gaan aan de tijd dat Jezus/Yeshua als Redder en Rechter op aarde zou terugkeren. In het Bijbelboek Openbaring gaat het om de laatste grote gebeurtenissen op aarde. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieŽn zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In dit boek toont Jezus/Yeshua aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

 

Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zoín goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. De profeten van het Oude Testament hebben de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld en een einde zal maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 ďDan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.Ē

 

De racistische filosofie van Richard Coudenhove-Kalergi blijkt een blauwdruk voor de omvolking van Europa

Met regelmaat verschijnen er artikelen waarin de racistische filosofie van Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) wordt toegelicht. De schrijvers worden echter in de mainstream-media en door zogenaamde fact checkers weggezet als rechts-populisten, aanhangers van complottheorien en verspreiders van fake-nieuws. Maar wat Coudenhove-Kalergi heeft verkondigd laat echter niets aan duidelijkheid te wensen over. Niks complottheorieŽn want een deel van de Europese leiders voeren zijn plannen exact zo uit. Kalergi wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa. Hij richtte in 1922 in Wenen de Pan-Europese beweging op. Zijn eerste doel was te komen tot een ďVerenigde Staten van EuropaĒ. Ook op andere continenten zouden zulke samenwerkingsverbanden moeten komen met als einddoel een wereld met slechts vijf samenwerkende staten, onder de vlag van een ďNieuwe Wereld OrdeĒ. Hij beoogde de verdwijning van het recht op zelfbeschikking, de eliminatie van naties en de vervanging van de oorspronkelijke bevolking van Europa door middel van massa-immigratie.

Hij schrijft in zijn boek Praktischer Idealismus (1925) dat een toekomstig Europa niet alleen meer bewoond zou moeten worden door de oorspronkelijke bewoners, maar door een mengras van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Kalergi meende dat bij het mengen van rassen hun karaktereigenschappen zouden verzwakken en zo de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen en tot slaaf maken dan iemand die deel uitmaakt van een volk dat zich een eenheid voelt.

Richard Nicolas Coudenhove Kalergi

Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk opgeschort, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt. De racistische filosofie van Coudenhove-Kalergi behelst uitwissing van het blanke ras door menging met Afrikanen en Aziaten en blijkt een blauwdruk voor de huidige omvolking van Europa die thans in volle gang is.  Onder meer Angela Merkel (Duitsland) en Emmanuel Macron (Frankrijk) maken zich bij uitstek sterk voor dit politieke plan. Macron poneerde zelfs dat vermenging van rassen een plicht is voor de Fransen.

Angela Merkel heeft zich fanatiek ingezet door het laten binnenstromen van allerlei culturen. Merkel was verantwoordelijk voor het wijd openzetten van de sluizen in Europa en waar Merkel ging, daar volgde de rest van de EU, waaronder Nederland met Rutte die bekend staat als haar trouwste schoothondje. Zij heeft precies gedaan wat Kalergi met zijn racistische filosofie beoogde. Vluchtelingen en gelukszoekers stroomden/stromen nog steeds massaal binnen. Met het formidabele wapen van de politieke correctheid wordt iedereen de mond gesnoerd. Merkels doel is bereikt want de mensen die zijn binnen gekomen zijn in principe al voldoende om onze hele samenleving volledig te ondermijnen.

Ook Duitslands voormalige minister van FinanciŽn, Wolfgang Schšuble, zei in een openhartig interview in Die Zeit (9 juni 2016), dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen. Hij noemde de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en zodoende politieke invloed te verwerven. Er zit duidelijk een plan achter al die honderdduizenden asielzoekers die Europa nog steeds overspoelen. In Nederland zit de asielopvang weer propvol en moeten er voor 1 november 2021 minimaal 3000 extra plekken bijkomen.

Iedere twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs toegekend aan leidende persoonlijkheden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met de eenwording (vernietiging) van Europa. In 2010 viel deze eer te beurt aan Angela Merkel. In 2012 was de JezuÔet en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy aan de beurt en in 2014 was het Jean Claude Juncker, van 1 november 2014 tot 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Alleen al het bestaan van deze prijs bewijst dat de ideeŽn van Coudenhove-Kalergi onverminderd voortleven bij de leiders van de Europese Unie en dat de Europese naties en culturen onder deze bewindhebbers moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Een paar Nederlandse bladen vonden het weer een geschikt moment om mee te janken met de anti-IsraŽl kliek onder aanvoering van The Rights Forum.

 

 

Likoed Nederland reageerde op 6 oktober 2021 op een publicatie van de Nederlandse bladen NRC en Trouw waarin een aantal stellen dat het schandalig zou zijn dat een aantal grote Nederlandse beleggers Ė banken en pensioenfondsen Ė beleggen in bedrijven die ook zakendoen met IsraŽlische Ďnederzettingení (lees IsraŽls aloude thuisland de Bijbelse gebieden Samaria,Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem). Deze bladen vonden het kennelijk weer een geschikt moment om mee te janken met de anti-IsraŽlische meute die IsraŽl het recht ontzegt op haar ruim 3000 jaar oude thuisland. Een van die clubs die achter deze hetze zitten is de ďThe Rights ForumĒ, door Dries van Agt opgericht op 10 december 2009 met andere bekende anti-IsraŽl lobbyisten . Het treurige feit doet zich voor dat al deze figuren die lid zijn in Nederland worden gezien als deskundig op het gebied van het Midden-Oosten conflict.

The Rights Forum is echter, zoals blijkt uit het Missing Peace onderzoek, totaal onbetrouwbaar als informatiebron en draagt slechts bij aan de politisering van het Palestijns IsraŽlische conflict. The Rights Forum publiceert voortdurend antisemitische artikelen. Zo hebben ze het om de haverklap over IsraŽl als Apartheidsstaat. Maar IsraŽl is geen Apartheidsstaat. IsraŽl neer te zetten Apartheidsstaat is antisemitisch, volgens de internationale definitie en volgens het handboek antisemitisme van de EU. Deze definitie van de EU is onderschreven door de Nederlandse regering en parlement. The Rights Forum richt zich uitsluitend op een betwist gebied waar Joden bij betrokken zijn, als enige van de circa 200 betwiste gebieden in de wereld.

The Rights Forum heeft niet alleen een Raad van Bestuur maar ook een Raad van Advies. Het Forum stelt volkomen ten onrechte dat in het IsraŽl-PLO-conflict het internationaal recht vooral door IsraŽl met voeten wordt getreden. Het wil via diplomatieke druk IsraŽl houden aan internationale rechtsregels. Met geen woord natuurlijk over de doelstelling van de PLO de staat IsraŽl met geweld van de kaart van het Midden-Oosten te verwijderen. Opnieuw blijkt dat deze figuren een enorm gebrek aan kennis kan worden verweten over bijvoorbeeld de inhoud van het Handvest van de Volkerenbond , VN-resolutie 181, resolutie 242 en de afspraken zoals vastgelegd in de Vierde Conventie van GenŤve (van 12 augustus 1949).Zoals gebruikelijk wordt in het rapport druk geschermd met het Ďinternationaal rechtí.

Tijdens de San Remo conferentie gehouden van 19 tot 26 april 1920 door de eerste-ministers van Frankrijk (Millerand), Groot BrittanniŽ (Lloyd George) en ItaliŽ (Nitti) en Japanse, Griekse en Belgische afgevaardigden, is IsraŽls recht op het land vastgelegd in een aantal bindende documenten waarin de bewoording uit de Balfour Declaratie zijn overgenomen.

Conferentie van San Remo - WikipediaDeelnemers San Remo conferentie 1920

Ook de 52 regeringen van de landen van de toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) erkenden tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922 unaniem, het Britse mandaat en de rechtmatigheid van de in de Balfour-declaratie uitgedrukte beginselen waaronder de grenzen van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied.

Dat nederzettingen strijdig zouden zijn met het internationaal recht, is daarmee een politieke stellingname, geen juridische. Oude sentimenten blijken nog steeds springlevend. Dat blijkt tevens uit het feit dat Trouw en NRC dit rapport volkomen kritiekloos weergeven. Er is ook geen wederhoor toegepast; de Joodse staat wordt geen verdediging gegund. Zo erg is het dus in Nederland gesteld: sommige dagbladen schrijven een oproep om Joden Ė alleen Joden! Ė te boycotten klakkeloos over.

De Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC2020) heeft een nieuwe aanklacht aangeboden aan het International Criminal Court (ICC) tegen de Nederlandse Overheid.

 

Het gaat hier om de schadelijkheid van de vaccinaties. Naar de overtuiging van de deskundigen die de commissie heeft geraadpleegd zijn de vaccins niet veilig voor gebruik. Dit blijkt ook uit de meldingen die binnen zijn gekomen bij het Meldpunt Vaccinatie van het BPOC. Bij dit Meldpunt zijn tot/met 8 oktober 2204 sterfgevallen na vaccinatie gemeld en 2835 gevallen van ernstige gezondheidsschade geregistreerd. De commissie is ervan overtuigd dat de Nederlandse regering op de hoogte is van de sterftecijfers en de ernstige gevallen van gezondheidsschade die opgetreden zijn en nog dagelijks optreden na vaccinatie. De regering wenst echter geen kennis te nemen van de meldingen van het Meldpunt Vaccinatie. Bij het Lareb, (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) het officiŽle meldpunt voor vaccinatieschades van de Nederlandse overheid wat onder leiding staat van ex-SP-politica Agnes Kant, zijn tot en met 26 september 532 sterfgevallen gemeld en ruim 147.000 overige schades, waarvan 3364 gevallen van ďernstigeĒ bijwerkingen. Dit zijn gevallen die leiden tot opname in het ziekenhuis of tot een levensbedreigende situatie. Een voorbeeld is het Ďtrombose met trombocytopenie syndroomí dat 36 keer werd gemeld, waaronder 6 sterfgevallen.

 

Vertegenwoordigers van de BPOC hebben op 9 september het Lareb bezocht om te praten over de verschillen in aantallen meldingen. Het Lareb wilde de meldingen van het BPOC echter niet in ontvangst nemen. Bovendien weigerde Kant de vertegenwoordigers van de BPOC te woord staan, hoewel zij hen voor het gesprek had uitgenodigd. In een eerder stadium heeft BPOC Kant ook al eens opgeroepen om te komen getuigen in een openbare live gestreamde hoorzitting maar ook daar heeft zij niet op gereageerd. Ondanks de enorme toename van het aantal sterfgevallen wereldwijd beweert Kant dat de Ďvaccinsí veilig zijn. Het BPOC heeft besloten al haar bewijs t.a.v. de overlijdens en ernstige gezondheidsschade die gemeld zijn bij het Meldpunt Vaccinatie aan het ICC over te dragen voor onderzoek. Lees hier de ontvangstbevestiging van het ICC van 4 oktober 2021.Lees hier de begeleidende email bij de ontvangstbevestiging van het ICC. Bekijk hier het volledige dossier ICC.

 

Het is duidelijk dat het Lareb, op geen enkele wijze functioneert in het effectief registreren van de sterfgevallen en bijwerkingen als gevolg van de experimentele vaccins. Dit is de reden dat BPOC de Staat wil dagvaarden. Ook is de BPOC met behulp van gerenommeerde deskundigen, bezig een onderzoeksrapport op te stellen waaruit zonneklaar zal blijken dat de vaccinatiecampagne van Hugo de Jonge moet worden stilgelegd om de slachting onder de bevolking te stoppen!

 

Er blijkt ook een belangenverstrengeling van Lareb met Big Pharma te bestaan. Kant spreekt in een brochure veel waardering uit voor Gavi, Global Alliance for Vaccines and Immunisation van Bill Gates. Zo loopt er een directe lijn van Gavi naar het directeurschap van Lareb. In de raad van bestuur zit Jaap van Dissel, chef van het RIVM. In Nederland controleert de ene ambtenaar het werk van de andere ambtenaar. En zo kan iedereen ongestoord zijn gang gaan met het manipuleren van de bevolking in de apartheidsstaat Nederland.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud