Uit het nieuws 18-07-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

(1) Israel Forever Foundation heeft het Munich Memory Project opgericht zodat de moord op de Israëlische atleten in München in 1972 niet onder het tapijt van de geschiedenis wordt geveegd.

(2) Het occulte New Age Georgia Guidestones monument in Elbert County, waar op staat dat de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen mensen, bestaat niet meer.

(3) Het was op 4 juli 75 jaar geleden dat het Roswell incident plaatsvond

(4) Voormalig hoofdagent Brian Geertshuis schrijft op social media dat zijn politiehart bloedt en ‘gereanimeerd moet worden’.

(1) Israel Forever Foundation heeft het Munich Memory Project opgericht zodat de moord op de Israëlische atleten in München in 1972 niet onder het tapijt van de geschiedenis wordt geveegd.

Op de Olympische Spelen van München op 5 september 1972, braken gewapende Palestijnse terroristen van de Zwarte September (een onderdeel van Jasser Arafats Fatahbeweging) in op het Olympische complex en namen 11 Israëlische atleten in gijzeling. Uiteindelijk vonden alle elf Israëliërs en een Duitse politieman de dood. Omdat deze gruwelijke moordpartij door terroristen van de Palestijnse doodscultuur niet vergeten mag worden heeft Israel Forever Foundation het Munich Memory Project opgericht.

Victims-of-the-Munich-MassacreDe namen van deze Joodse slachtoffers mogen niet vergeten worden.

Na onderdak te hebben gevonden bij de Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion, klommen de terroristen gekleed in trainingspak over de omheining, bezetten het complex waar de Israëlische atleten zich bevonden en gingen vervolgens op zoek naar de slaapvertrekken van het Israëlisch Olympisch team.

Het was Moshe Weinberg die het gevaar aanvoelde. Hij wierp zich tegen de deur in een poging de terroristen de toegang te beletten en zijn vrienden zodoende te beschermen. Moshe werd door zijn heldhaftig optreden echter hun eerste slachtoffer. Zijn lijk werd door de Palestijnse bloedhonden op straat gegooid. De moordenaars verschansten zich vervolgens met negen gijzelaars in een kelder. Tijdens de 22 uur durende impasse werden de gijzelaars geslagen en vermoorden ze het tweede slachtoffer de gewichtheffer Yosef Romano. Ook Romano had geprobeerd de terroristen tegen te houden, en zijn vrienden te redden maar werd neergeschoten, gecastreerd en achtergelaten om dood te bloeden in het bijzijn van de andere, hulpeloze, gijzelaars.

Vervolgens eisten de terroristen de vrijlating van 234 in Israël gevangen gehouden terroristen evenals de vrijlating van Andreas Baader en Ulrike Meinhof (de leiders van de Rote Armee Fraktion) uit de Duitse gevangenis. Daarnaast wilden ze een vliegtuig en een vrije aftocht in ruil voor de vrijlating van de atleten. Golda Meir, de toenmalige premier van Israël, had via de vroegere Duitse Bondskanselier Willy Brandt laten weten dat Israël onder geen beding onderhandelde met terroristen. Duitsland gaf ze vervolgens toestemming om samen met de gijzelaars naar het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck te vertrekken. Eerst per bus, daarna per helikopter. Op Fürstenfeldbruck stond een vliegtuig klaar waarmee ze naar Cairo zouden vliegen. Maar dat mislukte.

Duitse commando’s ondernamen vervolgens een reddingspoging maar verknoeiden de zaak hopeloos. De terroristen openden het vuur op de politie en de gegijzelden en wierpen tevens een handgranaat in de helikopter waarin de Israëlische atleten zich bevonden. Alle gegijzelden kwamen hierbij om het leven. Vijf van de acht terroristen werden ook gedood. Direct na de gijzeling werd het competitieprogramma van de Spelen opgeschort; dit was voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen. Op 6 september werd een herdenkingsceremonie gehouden in het Olympisch stadion, bijgewoond door 3.000 atleten en zo'n 80.000 toeschouwers. Tijdens deze bijeenkomst kreeg een familielid van een van de slachtoffers van het drama een hartaanval en overleed. De Olympische vlag en vlaggen van deelnemende landen werden halfstok gehangen. Tien Arabische landen echter protesteerden hiertegen en hun vlaggen werden bijna meteen weer in top gehesen. IOC-voorzitter Avery Brundage besloot - tot ontzetting van veel mensen in Israël en daarbuiten- de Spelen gewoon door te laten gaan. Het Israëlische, Nederlandse, Noorse en het Filipijnse team vertrokken daarop naar huis.

Er waren na de mislukte bevrijdingsactie op Fürstenfeldbrück nog drie terroristen in leven die vervolgens in hechtenis werden genomen. Het ging om: Mohammed Safady, Jamal al-Gashey en diens oom Adnan. De hechtenis duurde echter maar 53 dagen want nadat op 29 oktober 1972 een vliegtuig van Lufthansa werd gekaapt en de kapers de vrijlating eisten van de drie gevangen terroristen, gingen de Duitse autoriteiten snel op deze eis in en zetten de drie op een vliegtuig naar Libië, waar ze in de hoofdstad Tripoli als helden werden onthaald. De Israëlische premier Golda Meir gaf hierop de opdracht elk lid van Zwarte Septemberbeweging op te sporen en indien nodig te liquideren.

Golda Meir.

Deze operatie staat bekend onder de codenaam ‘Wrath of God’ Toorn van God. Uiteindelijk werden bij deze actie 11 Palestijnse terroristen omgebracht in Rome, Cyprus, Parijs, Athene en Beiroet.

Een toenmalig in Duitsland gestart onderzoek naar de verantwoordelijken achter de aanslag, werd plotseling zonder opgaaf van reden gestaakt. Het enige wat de Duitse regering hierover kwijt wilde was dat men om politieke reden afzag van verder justitieel onderzoek. Dat had mogelijk te maken met het feit dat de Duitse autoriteiten veel verweten kan worden. Volgens het blad Der Spiegel waren ze namelijk al twee jaar tevoren gewaarschuwd voor een bloedbad. Maar de West-Duitse politie moest onbewapend blijven, om de sfeer niet te bederven. Veiligheidschef Ernst-Thomas Strecker vroeg om extra bewaking maar het Duitse NOC vond dat het ‘niet op een concentratiekamp mocht lijken’.

München was mede het begin van een gigantische reeks moordaanslagen door Arafat en trawanten. Na München volgde de ene na de andere moordpartij. Tijdens de 2e Intifada stuurde Arafat zijn wandelende zelfdmoordbommen naar Israël om onschuldige Israëlische burgers in onder meer bussen-restaurants en pizzeria’s op te blazen. De hedendaagse anti-Israël kliek wil niet aan deze moordpartijen van hun Palestijnse idolen herinnerd worden. Het bestaansrecht van de staat Israël ongeldig verklaren is hun doelstelling.Herinneren aan München gaat niet alleen over het herdenken van een tragedie uit het verleden, het gaat ook over het beschermen van de toekomst van het Joodse volk.

(2) Het occulte New Age Georgia Guidestones monument in Elbert County, waar op staat dat de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen mensen, bestaat niet meer.

Eén van de vier staande stenen van de Georgia Guidestones is op 6 juli 2022 opgeblazen. De rest is kort daarop afgebroken. Wat de oorzaak is, is nog niet precies duidelijk maar onderzoekers gaan ervan uit dat één van de stenen met een bom is opgeblazen. Ik heb reeds in december 2006 in een nieuwsbrief melding gemaakt van dit monument en een artikel hierover op mijn site gezet. Het monument staat op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia.

 

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als “De Wegwijzers van Georgia” of ook wel als “Het Amerikaanse Stonehenge.” De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert.

 

In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort ‘tien geboden’ om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

 

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel "The Age of Reason" (het tijdperk van de rede). De Wegwijzers van Georgia werden voor de vernietiging gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

 

Het eerste ‘gebod’ van de ‘tien geboden’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. “Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.” Dat betekent dat er 7 miljard mensen moeten verdwijnen. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het huidige streven naar duurzame ontwikkeling.  Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter) wat is samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit. Dit vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een New Age spiritualiteit.

 

De ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, sluiten niet alleen aan bij het Handvest voor de Aarde maar ook bij de plannen van de WEF-sekte van Klaus Schwab. Deze plannen laten zien dat ze uit een gemeenschappelijke bron putten.

 

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om de wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite "Depopulating the Earth" genoemd.

 

De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde samenzwering. De leiders hiervan staan volledig onder invloed van de macht van de duisternis. Als men de aard van deze duistere krachten niet verstaat, is het onmogelijk de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in deze wereld te begrijpen. Een duidelijk voorbeeld is wat Klaus Schwab en zijn WEF-sekte  aan het doen zijn.

 

Het gaat bij de NWO-occultisten om een revolutionaire wereldmacht.  In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp. uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon en daarbij past het manipuleren van Gods Schepping geheel in hun doelstelling.

 

Wat ze willen is een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Openbaring 13:7-8En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

 

 

(3) Het was op 4 juli 75 jaar geleden dat het Roswell incident plaatsvond

Op 4 juli 1947 tijdens de Amerikaanse nationale feestdag- trok een zwaar onweer langs de hemel bij het plaatsje Roswell in New Mexico, Verenigde Staten. Tussen een paar donderslagen door hoorde boer Mac Brazal een enorme klap, alsof er iets neerstortte. De volgende morgen ging hij kijken en trof hij in zijn veld een hoop brokstukken aan van een voor hem onbekend voorwerp. Brazal lichtte vervolgens de autoriteiten in. De bij Roswell gevestigde luchtmachtbasis liet er geen gras over groeien en stuurde een ploeg om de zaak te onderzoeken. Na onderzoek van de stukken metaal zond een persofficier de boodschap de wereld in dat de brokstukken afkomstig waren van een UFO. Getuigen vertelden dat zij mensachtige wezens hadden zien liggen te midden van de brokstukken. Plotseling waren alle ogen van de wereld op Roswell gericht. Van Londen tot Tokio wilde iedereen weten wat er precies aan de hand was. Maar nauwelijks een dag later kwam het bericht van hogerhand dat de dienstdoende officier zich had vergist en dat het niet om een UFO ging maar om een weerballon. Van hogerhand werd aan iedere getuige, burger en militair, het zwijgen opgelegd. Het wereldnieuws zakte ineen en de zaak Roswell raakte al snel in de vergetelheid.

Roswell incident - WikipediaMaar een gepensioneerde luchtmachtofficier Jesse A.Marcel, die de brokstukken in 1947 had onderzocht zei jaren later dat het wel degelijk om een UFO ging. Volgens hem was het weerballonverhaal bedacht door de militaire autoriteiten om de zaak in de doofpot te stoppen. Maar Marcel bleef beweren dat ‘het voertuig’ niet van deze wereld was. Bob Lazar een voormalig medewerker van een geheime ondergrondse basis in Nevada, waar ook de Stealth-bommenwerper ontwikkeld is, zegt resten van UFO’s te hebben gezien, die werden voortgestuwd door ‘anti-zwaartekracht.’

In de jaren tachtig verschenen verschillende boeken over Roswell en kwam het incident met regelmaat terug op de televisie. Ook verscheen er beeldmateriaal waarin ‘buitenaardse lijken’ te zien waren. Grijze wezens met zwarte ogen. En het meest verbazingwekkende was nog wel dat op een 16-millimeter film een autopsie van de ‘buitenaardse lijken’ te zien was. Van de lijkschouwing werden foto’s gemaakt en daarop zijn twee wezens te zien op een snijtafel. Er bestaat echter veel discussie of de beelden wel echt zijn. De wezens hebben grote hoofden en opgezwollen buiken. De Amerikaanse regering heeft al het bewijsmateriaal in beslag genomen en alle getuigen verplicht hun mond te houden. Volgens Henry Monteith, doctor in de wis-en natuurkunde, liggen de restanten van de ‘vliegende schotel’ en de wezens in een onderaards laboratorium in Texas. Daar zijn voertuig en bemanning nauwkeurig onderzocht door topgeleerden. Volgens de berichten zou één van de bemanningsleden nog enige tijd in leven zijn geweest.

In de bestseller The Day After Roswell (1997), beweert de Amerikaanse luitenant-kolonel Philip Corso dat hij als hoofd van een afdeling van het Pentagon de beschikking had over buitenaardse technologie die uit een neergestorte UFO in Roswell was gehaald. Corso was onder president Eisenhower lid van de Nationale Veiligheidsraad en wordt gezien als een belangrijke getuige in de zaak rond de Roswell-crash. Hij schrijft in zijn boek dat de meeste hoge functionarissen van het Pentagon en hun belangrijkste stafleden er allemaal van op de hoogte waren dat veel nieuwe projecten gebruikmaakten van technologie uit de neergestorte UFO. Hij zegt in zijn boek dat buitenaardse technologieën door hem naar de Amerikaanse bedrijven zijn gebracht en vanaf dat moment verder zijn ontwikkeld. Klik hier voor een video verslag van Corso.

(4) Voormalig hoofdagent Brian Geertshuis schrijft op social media dat zijn politiehart bloedt en ‘gereanimeerd moet worden’.

 

Beelden van de 16-jarige Jouke die bij het boerenprotest in Heerenveen wegrijdt maar vervolgens door de politie onder vuur wordt genomen, zijn de hele wereld over gegaan. Een kogel kwam in de zijkant van de cabine terecht en miste hem op een haar na. Ook werd hij opgepakt en vervolgens vals beschuldigd van poging tot doodslag. Hij zou op de politie zijn ingereden, maar daar bleek na nader onderzoek geen sprake van. Voormalig hoofdagent Brian Geertshuis uit Hengelo schrijft op social media dat zijn blauwe hart ‘gereanimeerd moet worden’. “Daar waar ik dacht aan bij te dragen, bleek een grote leugen. Terwijl mijn collega’s en ik naar eer en geweten de burger in de maatschappij hielpen en boeven achter de tralies brachten, werden wij, achter onze rug om, door de politiek verraden.”Geertshuis, tevens oud-militair, voegt toe dat zijn eed aan de Grondwet en wetten door het slijk wordt gehaald door politici die kennelijk niet weten wat de eed of belofte inhoudt die zij hebben afgelegd.

“Ik was blind voor de verborgen agenda van onze leiders. Ik roep elke politieman en -vrouw op zijn morele kompas te herijken. Te gaan staan waarvoor je bij de politie bent gegaan en het volk tegen tirannie te beschermen,” schrijft de oud-agent, die eerder dit jaar is weggegaan bij de politie. Ook roept hij elke politieman en -vrouw op zich ‘nooit maar dan ook nooit’ te verschuilen achter de term ‘ik deed alleen mijn werk’.“Wetten horen te worden gemaakt om de burger te beschermen, niet om ze te onderdrukken. Waar onrecht wet wordt, is weerstand een plicht. Mijn politiehart bloedt en doet vreselijk pijn,” aldus Geertshuis. Geerthuis is niet de enige met commentaar. Zo heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie een hele serie agenten geïnterviewd die zeggen in gewetensnood te zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen op burgers waar ze niet meer achter kunnen staan.

Op de website van de BPOC2020 staan 80 transcripties waarin agenten vertellen over hun ervaringen en zeggen te weigeren nog langer mee te werken aan het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers, zoals blijkt uit de transcripties van politieverhoren. Er zijn schokkende verklaringen afgelegd. Sommigen vertellen dat zij bijvoorbeeld de opdracht hebben gekregen om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten: “Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen. Geweld toepassen tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Voorheen sloegen ME’ers op de benen, maar nu krijgen ze de opdracht om op het hoofd te slaan. Een bebloed hoofd schrikt af, zeggen ze.” Een andere agent verteld dat de demonstraties tegen de coronamaatregelen standaard ‘wappiedemo’s’ worden genoemd. Hij bevestigde verder dat de zogenoemde Romeo’s er bij de coronaprotesten ‘continu op uit zijn de situatie te laten escaleren’, zodat de ME vervolgens zo snel mogelijk de boel kan schoonvegen.

https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

In politiejargon spreekt men van ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’. Een gewetensbezwaarde ME’er uit Amsterdam zegt: “s Ochtends werd er al lol gemaakt: we gaan wappies meppen! Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op het kanon, aluhoedjes spuiten, liet een ander weten.” een gewetensbezwaarde ME’er vertelde: “Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!” Diverse agenten vertellen dat ze als gevolg van hun werk bij de ME een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen en daarvoor onder behandeling zijn.

“De politie is niet meer te vertrouwen”. Dat zijn de woorden van een gewetensbezwaarde agent die zijn verhaal heeft gedaan. De agent, die al 14 jaar bij de politie werkt, zegt zich zorgen te maken over het extreme geweld en de grofheid tegen burgers die de coronamaatregelen overtreden en mensen die demonstreren. Het is de taak van de politie om de bevolking te beschermen tegen misdaad. De minister van Justitie en Veiligheid is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de politie. Samen maken ze deel uit van de verzameling gezagsdragers die we overheid noemen. Maar wat gebeurt er als die overheid zich bezondigt aan het opleggen van dwangmaatregelen waaronder vrijheidsberoving wat door Reiner Fuellmich en vele anderen wordt gezien als misdaden tegen de menselijkheid? Wat als de politie wordt aangestuurd door een overheid die zich tegen de bevolking keert? Wie neemt in dat geval de bevolking daartegen in bescherming?  Zie ook deze video van Ab Gietelink.

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

 

 

Terug naar: Inhoud