Uit het nieuws 13-12-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

De ongekozen voorzitter van EuroBabel Ursula von der Leyen wil iedereen verplicht laten vaccineren

De EU moet het hebben over het verplichten van het coronavaccin, zegt de ongekozen voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Een vaccinatieplicht is volgens haar ‘logisch en gepast’. “Europa wil een forse versnelling van de vaccinatieprogramma’s inclusief boosterprik, zowel in de 27 lidstaten als in de rest van de wereld. De deltavariant leidt tot meer besmettingen  (besmettingen gebaseerd op de fake PCR-test) meer ziekenhuisopnames en meer doden, vooral onder ongevaccineerden.” Ze voegt er wel aan toe dat het aan de EU-landen zelf is om het vaccin te verplichten.

von der leyenFoto: Ursula von der Leyen (European People's Party CC BY 2.0)

Dat zij als één van de marionetten van de Great Reset sekte deze oproep doet was te verwachten, maar zij heeft nog een andere reden. Haar man, Heiko von der Leyen is namelijk medisch directeur van Orgenesis, een Amerikaans biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in “celgebaseerde vaccins” en gentherapieën en dat zichzelf beschouwt als “de Uber van de cel- en gentherapieruimte”. Hij bekleedt deze functie sinds september 2020 (hoe toevallig in dezelfde maand als A World at Risk) en is sinds 2019 lid van de wetenschappelijke adviesraad. Snapt u nu waarom de bazin van EuroBabel Ursula vindt dat iedereen gevaccineerd moet worden! De Europese burger zit inmiddels gevangen in een spinnenweb van bedrog door figuren die zonder ook maar enige empathie mensonterende dwangmaatregelen en oneindige vaccinaties aan de bevolking opdringen. De onvoorstelbare ellende die ze aanrichten tart ieders voorstellingsvermogen.

Onder andere in Oostenrijk en Duitsland wordt een verplichte vaccinatie inmiddels voorbereid. Oostenrijkers die weigeren zich te laten vaccineren kunnen een boete krijgen van 2000 euro. Als je weigert te betalen, kan de overheid je in een speciale gevangenis voor ongevaccineerde mensen stoppen. De celstraf kan oplopen tot één jaar. De Griekse autoriteiten gaan 60-plussers verplichten om zich te laten inenten. Weigeraars kunnen iedere maand een boete van 100 euro tegemoet zien. Als de Nederlandse volgelingen van de Great Reset sekte hun zin krijgen is het een kwestie van tijd dat deze terreurmaatregelen ook in Nederland zullen worden ingevoerd. De Tweede Wereldoorlog heeft laten zien dat ogenschijnlijk gewone mensen in gruwelijke monsters kunnen veranderen. 

Volgens de door de Bilderbergers (2018) klaargestoomde Ursula von der Leyen telt de wereld inmiddels 250 miljoen besmettingen en meer dan vijf miljoen doden. Het kwaadaardige van deze beweringen is dat er kennelijk geen enkel bewijs voor nodig is want die worden door haar niet geleverd. Dit soort aantallen gaan er altijd wel in bij het onwetende naïeve publiek. Het doel om de hele mensheid te vaccineren is niet alleen absurd maar tevens een onvoorstelbare misdaad. Het grote bedrog wordt steeds duidelijker, schrijft Hwludwig. Er is sprake van een groot genetisch experiment op mensen, die daar geen enkel besef van hebben en daar al helemaal niet van tevoren van op de hoogte worden gebracht.

Een wetenschappelijke publicatie op Globalresearch van 21 november laat zien dat hoe hoger de vaccinatiegraad hoe hoger de oversterfte. Ook in het Verenigd Koninkrijk is sprake van buitengewoon veel oversterfte, en toch is niemand bereid om de experimentele Covid-‘vaccins’ als de boosdoener te noemen. Kankerexpert en prof. Carl Heneghan beschrijft de huidige situatie in Groot-Brittannië als een ‘nationaal schandaal’. De afgelopen maanden zijn er maar liefst 9.300 meer mensen dan normaal omgekomen, en ambtenaren geven al het andere de schuld, behalve de injecties. Ook wordt vastgesteld dat gevaccineerden veel vatbaarder zijn voor griep, vanwege hun  verzwakte immuniteit, waardoor hun ziekte erger wordt dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden geweest zijn.

Overheden die beweren dat er nog steeds sprake zou zijn van een ‘pandemie van ongevaccineerden’, en/of dat het ‘vaccin’ zo goed zou beschermen, liegen daarom aantoonbaar. Talloze wereldvermaarde deskundigen hebben al lang bewezen dat er geen sprake is van een echte pandemie, maar van een pandemie die op suggestieve wijze wordt geveinsd door voortdurend herhaalde leugens en paniekzaaierij. Maar de leugenachtigheid van deze campagne wordt steeds duidelijker. Er is sprake van een machtsgreep. Nazihorden marcheren weer en de genocidale geest van Hitler en trawanten is weer op volle kracht werkzaam.

De wappies krijgen keer op keer gelijk. Vaccinatieplicht is geen complottheorie, maar een al lang van te voren geplande dwangmaatregel om het volk alle vrijheid te ontnemen en tot slaaf te maken. Wist u trouwens dat de Covid-crisis al in 2012 is aangekondigd in een document van de Duitse overheid en wist u dat de openingsceremonie van de 2012 Olympics in Londen in feite een aankondiging was van de huidige Covid-19 gebeurtenissen? Het spektakel liet een levensgroot Corona virus zien, dansende verpleegsters, de Engel des Doods en kinderen in ziekenhuisbedjes. En wist u dat de afbeeldingen op het vliegveld van Denver in Colorado lijken te wijzen op een onvoorstelbare massaslachting van de wereldbevolking waarbij Joden en Christenen mede het doelwit zullen worden gezien een afbeelding van een dood meisje in een grafkist met een Davidsster op haar borst en een Bijbel in haar hand.

 

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

Aangezien het vliegveld bolstaat van de symboliek over dingen zoals de New World Order en de vrijmetselarij is het ook niet zo vreemd dat de afbeeldingen in verband worden gebracht met de Covid-19 zwendel. Zie ook deze video waarin Aartsbisschop Carlo Mario Viganò uitlegt dat de wereld met Covid tirannie te maken heeft.

Onderzoeken lijken te bevestigen dat Sodom en Gomorra inderdaad zijn verwoest.

Genesis 19:24-25 “Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.”

Onderzoeken of Sodom en Gomorra inderdaad zijn verwoest zijn al decennia bezig maar worden steeds overtuigender nu door een multidisciplinair team van wetenschappers in het gebied Tall el-Hammam in Jordanië aanwijzingen voor een ongekende natuurramp hebben gevonden. Het team, waaronder professor Steven Collins die vanaf 2006 zijn begonnen met opgravingen hebben restanten van gebouwen en pottenbakkerswerk gevonden die getuigen van een drukgolf van een onvoorstelbare kracht en hitte waarbij de scherven van potten zijn verglaast en alle leven moet zijn vernietigd.

Volgens Collins zijn de eerdere theorieën over locaties van de steden te wijten aan ongefundeerde theorieën. De onderzoeken bevinden zich aan de noordkant van de Dode Zee. De steden, die door God werden verwoest door zwavel en vuur, zouden volgens eerdere theorieën onder of ten zuiden van de Dode Zee moeten liggen, maar volgens professor Collins zijn er sterkere aanwijzingen en bewijzen dat de steden Sodom en Gomorra meer naar het noorden hebben gelegen. Inmiddels zijn er in de noordelijke locatie ruïnes en artefacten ontdekt en zijn er verrassende ontdekkingen gedaan waaronder verschillende muren, vestingwerken en torens. In het tijdschrift Popular Archaeology meldt Collins een aantal opmerkelijke bevindingen en bewijzen van de opgravingen in de afgelopen jaren. Het opgravingsgebied heeft 25 geografische aanwijzingen die overeenkomen met de beschrijvingen van Sodom en Gomorra in Genesis.

De studie heeft verder uitgewezen dat er ter plaatse ten minste 3000 jaar lang onophoudelijk bloeiende beschavingen hebben bestaan, die plotseling ten onder zijn gegaan. Dat de omgeving waar de verwoesting heeft plaatsgevonden, bijzonder vruchtbaar moet zijn geweest bewijzen sporen van levensmiddelen, zoals tarwe, gerst, dadels, pruimen, perziken, druiven, vijgen, pistachenoten, amandelen, olijven, pijnboompitten, linzen, kikkererwten, pompoenen, lijn zaad en watermeloenen. Dat Abrahams neef Lot dit gebied uitkoos om er te gaan wonen, was dus zo vreemd nog niet. Na de twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee, kreeg Lot van Abraham de vrijheid zich een streek uit te kiezen wat hij maar wenste:

Genesis 13:10 “Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Soar toe als de hof des HEREN, als het land Egypte.”

De eerder genoemde plaats Tall el-Hammam voldoet volgens Collins aan alle Sodom-criteria die in de Bijbel wordt beschreven. De vondst van potten, architectuur en vernietigingslagen komt overeen met het tijdsframe. Dat houdt in dat de voorwerpen die men verwachtte daar te vinden ook gevonden werden. Tevens zijn ook veel goed bewaard gebleven graven gevonden met overblijfselen van skeletten die een snelle, gewelddadige dood moeten zijn gestorven Het aantal lichamen dat in de ruïnes ligt begraven, wordt geschat op zo’n 1.5 miljoen. Dit enorme aantal is nog een aanwijzing dat het een welgesteld dichtbevolkt stedelijk gebied moet zijn geweest.

Volgens geanalyseerde archeologische gegevens kan de ramp van Bijbelse proporties worden verklaard door een enorme explosie met ‘hoge-hitte’ waarbij een gebied van “ongeveer 500 km2 is verwoest. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vernietiging van Tall el-Hammam (Sodom), maar ook Gomorra en de andere steden in de regio van de Dode-zee hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een meteorietische explosie in de lucht waarbij de steden een abrupt einde hebben gevonden.

De explosie zou een gewelddadige vuurzee hebben veroorzaakt waarbij alle beschavingen in het getroffen gebied zijn weggevaagd. Tegelijkertijd veroorzaakte de neerslag van de explosie verschroeiende hete, sterke winden, die een regen van minerale korrels deponeerden, die op het aardewerk in Tall el-Hammam zijn gevonden. Evenzo zou de vruchtbare grond door de hoge hitte van voedingsstoffen zijn ontdaan en zouden de golven van het zouthoudende water van de Dode Zee op tsunami-achtige wijze de omgeving hebben overspoeld. Zie ook deze video.

Archeoloog Paul Lapp vond in de zestiger jaren als eerste de resten van een stad aan de Dode zee, en in de zeventiger jaren werden nog vier stadruïnes in die omgeving gevonden.

Lucas 17:29-30Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

Gezien de onderzoeksresultaten moet er in die tijd ooit dicht bij de aarde een meteoor of komeet geëxplodeerd zijn, waarbij evenveel energie vrijkwam als bij de explosie van een waterstofbom. Het lijkt er dus op dat een meteoorontploffing de goddelijke oorzaak is geweest van de verwoesting van de steden Sodom en Gomorra zoals in de Bijbel is beschreven.

Gaat het bij de UFO-waarnemingen om super intelligente wezens uit de verre ruimten van het heelal, of zijn het afgezanten van de duisternis? (deel 2)

The New York Post publiceerde op 11 november 2021 een artikel waarin Avril Haines, de hoogste spionagechef van Amerika zei dat UFO’s zoals gerapporteerd door Amerikaanse piloten, van buitenaardse oorsprong zouden kunnen zijn. Haines werd ondervraagd over UFO's die een serieus debat over de nationale veiligheid in de VS zijn geworden nadat ze jarenlang als complottheorieën zijn afgedaan. In het UAP Task Force-rapport die in de zomer van 2021 door het Pentagon is gepubliceerd, staat dat er onverklaarbare ontmoetingen zijn geweest tussen het Amerikaanse leger en mysterieuze objecten. Haines zei dat de inlichtingengemeenschap nog niet goed weet wat te zeggen over de waarnemingen en vreemde ontmoetingen. "De belangrijkste problemen waar het Congres en anderen zich zorgen over maken, zijn zorgen over de veiligheid van vluchten en contraspionagekwesties". De vraag 'is er nog iets anders dat we gewoon niet begrijpen, wat van buiten de aarde kan komen?' zei ze. Volgens Haines gaan de verbluffende en onverklaarbare ontmoetingen inmiddels verder dan wat wazige foto's. Er is sprake van zeer gedetailleerde incidenten die door Amerikaanse oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen zijn waargenomen op meerdere militaire instrumenten.

 

Prof.dr Allen.J. Hynek  kwam na jaren van gedegen onderzoek tot de slotsom dat een groot deel van de meest buitengewone en meest nauwkeurige berichten afkomstig is van wetenschappelijk geschoolde lieden en astronauten die beweren UFO’s te hebben ontmoet. Er zijn minstens 15 rapportages bekend van Amerikaanse astronauten die UFO’s in de ruimte hebben ontmoet. Nagenoeg alle Apollo- en Gemini-vluchten zijn zowel op afstand als soms ook van heel dichtbij door UFO's, gevolgd. Elke keer dat het gebeurde, informeerden de astronauten Mission Control, die vervolgens absolute stilte beval.

Op 15 mei, 1963, werd astronaut Gordon Cooper in een Mercury capsule de ruimte ingeschoten voor een verblijf van 22 dagen rond de aarde. Cooper was één van de oorspronkelijke Mercury Seven astronauten en de laatste Amerikaan die alleen in de ruimte vloog. Tijdens zijn laatste ronde om de aarde maakte de astronaut een melding van een stralend groenachtig object dat op hem af kwam vliegen. Het ongeïdentificeerde object werd ook geverifieerd vanaf de aarde. De waarneming die Cooper heeft gedaan werd tevens opgepikt door de NBC (National Broadcast Company) die de reis van de astronaut op de voet heeft gevolgd. Echter, toen hij weer op aarde was teruggekeerd, werd het verboden voor journalisten hem te ondervragen over het UFO-incident. In de tijd dat Cooper als jonge piloot in Duitsland diende zag hij vreemde toestellen die met een snelheid van 8000 kilometer per uur het luchtruim doorkliefde. Ook andere piloten fotografeerden in die tijd vreemde vliegende voorwerpen.

Dr Edgar Mitchell, lid van de Apollo-14 bemanning, bevestigde in een radio interview het bestaan van buitenaardse wezens. “We hebben inderdaad al heel lang contact met ze. Al 60 jaar wordt dit heel goed verborgen gehouden door onze regeringen, maar het begint nu toch langzaam uit te lekken”. Gedurende zijn loopbaan bij de NASA zouden de ‘aliens’ diverse malen in contact zijn getreden met mensen.

Edgar D. Mitchell astronaut van de  Apollo 14-maanlandingsmissie met het Apollo 14-embleem op de achtergrond.

Mitchell:“Ik heb het voorrecht gehad deelgenoot gemaakt te zijn in de kennis dat buitenaardse wezens onze planeet bezoeken en het UFO –verschijnsel reëel is.” Bronnen binnen de NASA zouden volgens Mitchell de Aliens ongeveer zo omschrijven als ze vaak zijn uitgebeeld: als kleine figuren met grote hoofden en dito ogen. Volgens Mitchell zal het bestaan van Aliens op een gegeven moment door de regeringen officieel erkend worden. De NASA  gaf als reactie de mening van Mitchell niet te delen en zeggen niets te weten van kontakten met buitenaardsen.

Het wemelt werkelijk van de UFO-meldingen. Een grote UFO-golf vond plaats in 1987, toen tienduizenden Amerikanen, uiteenlopend van vissers tot senatoren, onverklaarbare lichten aan de hemel zagen. Een van de meest opzienbarende meldingen is die van de Mexicaanse luchtmacht op 5 maart 2004. Mexico was in rep en roer nadat piloten van de nationale luchtmacht bekend maakten dat zij tijdens een routinevlucht boven de deelstaat Campeche een spektakel van geheimzinnige lichtjes hebben gezien. De objecten zijn vastgelegd met infraroodcamera’s op een hoogte van 3500 meter. Een woordvoerder van de Mexicaanse Defensie vertelde dat de opnamen zijn gemaakt door de Mexicaanse Luchtmacht. De video was eerst te zien op de nationale Mexicaanse televisie en werd in april wereldwijd op de nieuwszenders uitgezonden.

Toen de Onderzoekscommissie voor ongewone fenomenen in het Russische luchtruim van de Academie voor Wetenschap  (welke in 1985 werd ingesteld na een spectaculair UFO-incident) een oproep deed uitgaan om de waarnemingen van UFO’s in de gehele Sovjet Unie in de krant te publiceren, ontving zij spontaan meer dan 30.000 brieven. Kolonel dr. Marina Popovitsj, een Mig pilote, deed een oproep aan haar medepiloten of zij iets te melden hadden over het UFO-fenomeen. Zij ontving meer dan 4000 beschrijvingen van geheimzinnige objecten in de lucht, die vanuit het vliegtuig of op de radar werden waargenomen. Uit kringen van de geheime dienst kreeg ze sensationele informatie dat de KGB en het Ministerie van Defensie in het bezit zijn van niet minder dan vijf materiaalproeven van vliegende schotels, waarvan bij grondig onderzoek is vastgesteld dat zij vervaardigd zijn volgens een onze onbekende technologie. 

In april 2009 zagen een groot aantal getuigen in Moskou een UFO boven een winkelcentrum cirkelen. De beelden tonen duidelijk een schotelvormig object. Het was plotseling in een fractie van seconde verdwenen. Klik hier voor laatste UFO-informatie op RT.co.

Ook wetenschappers en militair personeel in China en India maken melding van toenemende UFO waarnemingen. Ze houden militaire bases in de gaten en verstoren het luchtverkeer van civiele vliegvelden. De incidenten startten rond 1998 en namen tijdens en na 2004 toe. De rapporten uit beide landen beschrijven de UFO’s als zilverkleurige schotelvormige snelle en zeer wendbare objecten.

In juli 2010 besteedde de reguliere media in China uitgebreid aandacht aan een UFO-waarneming, die zowel gefotografeerd als gefilmd werd en ervoor zorgde dat het vliegveld van de stad Xiaoshan een uur lang gesloten moest worden. In september 2010 moest een belangrijke luchthaven in Binnen-Mongolië in China sluiten om te vermijden dat passagiersvliegtuigen in botsing zouden komen met een UFO. Het platte, buisvormige object zweefde een tijdje rond op zo’n drie kilometer van Bootee, cirkelde dan boven de luchthaven en verdween plotseling. Drie vluchten uit de Chinese steden Peking en Shanghai werden omgeleid naar een luchthaven in de buurt. De UFO werd gespot op de radar door luchtverkeersleiders van Hoot, de hoofdstad van Binnen-Mongolië.

Rutte&CO hebben de behandeling van de omstreden 2G-terreurmaatregel uitgesteld naar begin 2022

Dat schrijft Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Dit is weer een truc om de schijn van debat hoog te houden en de gemoederen te bedaren. Er is al maanden sprake van een jojobeleid. Wat zei de Jonge op 14 september 2021 toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheid van een verplichte coronavaccinatie. „Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht. Of je je wel of niet laat vaccineren, is een vrije keuze. Eind november zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad: Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet”, en ja, “dat is een belofte.”Op 3 december zei de draaikont tegen Hart van Nederland dat een vaccinatieplicht niet volledig kan worden uitgesloten. Een vaccinatieplicht is niet aan de orde en er wordt ook niet over gesproken in het kabinet, maar het categorisch en bij voorbaat uitsluiten ook niet. Het is nu niet aan de orde, maar ik heb afgeleerd om al te stellig te zijn over hoe het leven er later uitziet. Er wordt niks voorbereid, er is geen discussie in het kabinet. Het is niet aan de orde, ik ben er niet voor. Maar helemaal uitsluiten? Dat kan niet.”

In een handomdraai gaat hij van ‘geen verplichting’ naar ‘we gaan het overwegen'. Eind november beloofde hij ook dat er geen sprake zal zijn van 2G op de werkvloer. Deze werkwijze heet ‘cognitieve dissonantie’,  mensen verdrinken in een zee van verkeerde informatie, lees leugens. Dit doet zich niet pas de laatste maanden voor maar al vanaf maart 2020. Velen hebben dit niet door omdat ze niet hebben opgelet, omdat ze gebombardeerd worden met verschillende stromen van informatie die zeer tegenstrijdig zijn.

Mark Rutte zei op vrijdag 26 november tijdens de coronapersconferentie over verplichte vaccinatie: „Nee, dit is niet het moment, maar je kunt ook niets uitsluiten. Maar dit is niet het moment. Het kabinet zal niet voor dwang zijn, maar je kunt ook indirect nudgen, mensen stimuleren,zei Rutte. Eind oktober stemde de VVD net als D66 tegen een motie die een directe of indirecte vaccinatieplicht uitsluit. “Ik zie Rutte en Hugo de Jonge letterlijk als staatsgevaarlijke verraders. Gevaarlijk voor de samenleving en mijn persoonlijke welzijn,” reageert onderzoeksjournalist Patrick Savalle op Twitter. “Ik sta vooraan te juichen als ze straks worden veroordeeld tijdens de coronatribunalen.”

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud