Uit het nieuws 09-08-2021

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO vaccinatiedictatuur

In maart van dit jaar hebben 24 wereldleiders, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson, een brief ondertekent waarin ze pleiten voor een vaccindictatuur onder de vlag van de World Health Organisation (WHO). Natuurlijk wordt dat niet letterlijk zo gesteld, maar het komt er overduidelijk op neer dat alle landen onder het mom van ‘voorbereid zijn op pandemieën’ hun nationale en medische soevereiniteit moeten overdragen aan een wereldwijd bestuur.Iedere wereldburger zal zich straks verplicht moeten laten vaccineren. Het geeft aan dat de machthebbers en hun trekpoppen al lang hebben besloten waar ze naar toe willen, namelijk een dwingende vaccinatieplicht, op straffe van totale uitsluiting van de samenleving. De brief roept onder meer op om een ​​einde te maken aan "isolationisme en nationalisme". De infrastructuur van de WHO moet daarom versterkt worden ondanks de gedocumenteerde grove leugens die deze club over het Wuhan-virus verspreid heeft en aanhoudende beschuldigingen dat het is meegegaan in de leugens en bedrog van de Chinese regering.

Dat de grote baas van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, een misdadig verleden heeft, blijkt ook niet uit te maken. Deze Tedros heeft namelijk een strafblad dat niet onderdoet voor de gruweldaden van de voormalige Oegandese dictator Idi Amin. Tedros was een belangrijk lid van de marxistisch-leninistische Tigray People's Liberation Front TPLF een gewelddadige partij in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële Amerikaanse lijst van terreurorganisaties stond. Deze organisatie maakte zich schuldig aan mensenrechtenschendingen tegen de Amhara etnische minderheden. In die periode zijn er zo’n 2 miljoen Amhara ‘verdwenen’. Als uitvoerend lid van het (TPLF), hield Tedros toezicht op een enorme uitbreiding van de rol van China in Ethiopië.

Toen Tedros in mei 2017 mee deed in de race om het leiderschap van de WHO, meldde de New York Times dat hij drie cholera-epidemieën in Ethiopië had verdoezeld in zijn functie als minister van gezondheid tussen 2005 en 2012. Met deze Tedros als hoofd van de WHO hebben de machthebbers dus de juiste man op de juiste plaats. Manipuleerbaar tot op het bot vanwege zijn verleden. Dat blijkt in onze huidige wereld kennelijk een soort voorwaarde want het barst van de mensen met een dubieus verleden in de top van allerlei organisaties en landen.

Tedros staat regelmatig in de schijnwerpers om het ene na het andere paniekverhaal te verkondigen.Dat begon met zijn kolossale leugen over een schijnepidemie veroorzaakt door een ‘killervirus’ (Wuhan-virus) wat volgens diverse echte deskundigen achteraf nauwelijks erger was dan de normale jaarlijkse griepepidemie. Zijn beweringen leidde tot wereldwijde paniek en voedde de catastrofale lockdowns terwijl het allemaal ging om pure fictie.

Het was onder zijn leiding dat de WHO in maart 2020 samen met het Imperial Report van de Brit Dr. Neil Ferguson het massale angstscenario schilderde dat er 65 miljoen mensen door het Wuhan-virus (later omgedoopt tot Covid-19) zouden kunnen sterven. Hij noemde het een uniek virus met onvergelijkbare eigenschappen veel dodelijker dan griep. Het was van meet af aan al duidelijk dat de regelmatig door Tedros gepresenteerde cijfers over het aantal slachtoffers aantoonbaar misleidend waren. Covid-19 is trouwens niet de naam van een virus maar de codenaam van een internationaal plan voor de controle en vermindering van de wereldpopulatie. Duizenden onafhankelijke wetenschappers beschouwen Covid-19 als de grootste zwendel aller tijden. Het Wuhan-virus is in het voorjaar van 2020 verdwenen en daarvoor in de plaats hebben ze de normale seizoengriep omgedoopt tot Covid-19 of corona. Het gaat om een misdaad tegen de menselijkheid.   

De WHO ligt volledig aan het infuus van de miljardair Bill Gates.

Er bestaat een nauwe relatie tussen Tedros Adhanom Ghebreyesus en suikeroom Bill Gates. Gates is eigenaar van medische faciliteiten, beheert distributiekanalen en gezondheidsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen, heeft medisch personeel, doet onderzoek naar vaccins betaalt de WHO met miljarden dollars, financiert NGO’s en controleert politici die hem behandelen alsof hij een heilige is en die hem zelfs als ‘redder van de mensheid’ zien. Ze dwepen met de "pandemie expert" alsof hij een soort messias is en hebben het ‘gezondheidsbeleid’ van de complete wereld in zijn handen gelegd. Bill Gates heeft zijn tentakels in bijna alle vaccin producerende bedrijven door middel van patenten. Voor elk spuitje dat gegeven wordt krijgt hij zijn royalty’s binnen. Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie Bill Gates werkelijk is. Satanisten kunnen zichzelf omhullen in 'waarheid en goedheid', maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.

Gates is tevens de belichaming van Transhumanisme. Zo blijkt hij bijvoorbeeld geïnteresseerd in eugenetica, oftewel het grotendeels ontvolken van deze planeet.  Eugenetica is het ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden. Eugenetica is in strijd met de in de tweede helft van de 20e eeuw ontwikkelde mensenrechten en wetgeving tegen discriminatie. Aangezien eugenetica in verband wordt gebracht met de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi’s was het in veel landen een politiek taboe maar ook dat blijkt verleden tijd te zijn.

Vanaf het prille begin is het altijd al gegaan om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking. De eugenetica is Bill Gates met de paplepel ingegoten want ook zijn vader Bill Gates senior was bezeten van eugenetica, waarbij ze hun werkelijke doelstellingen vermomden als gezondheidszorg voor arme landen. Vader Gates zat niet voor niets in het bestuur van Planned Parenthood, de organisatie die volgens velen niets meer is dan een onderdeel van de eugenetica beweging en de laatste jaren veelvuldig in het nieuws is geweest als handelaar in geaborteerde baby’s. Zie  hier de schokkende dagelijkse stand van zaken met betrekking tot het aantal abortussen.

Vanaf het moment dat Donald Trump in 2020 de financiering van de WHO heeft stopgezet op beschuldiging dat de organisatie onder controle van China zou staan, is miljardair Bill Gates de grootste donateur van de WHO geworden. Sindsdien dient de WHO de financiële belangen van GAVI, de door Bill Gates geleide Vaccine Alliance. Gavi is een vaccingroep die ook honderden miljoenen euro’s heeft gekregen van de Nederlandse premier Rutte. Bill Gates en GAVI zijn de bron achter de autoritaire medische edicten van de WHO die het vaccin-experiment op mensen afdwingen.

Als de ongekozen Gates iets wil, dan luisteren de schoothondjes van de WHO en vele anderen naar hem. Omdat hij niet gekozen is, kan hij ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden. De Gates Foundation heeft altijd al een vetorecht uitgeoefend over de instellingen die zij financieren. Zijn Gates Foundation doneerde al meer dan 3.6 miljard dollar aan de WHO. Daarnaast doneerde hij bijna 300 miljoen dollar aan het IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), dat verantwoordelijk is voor de modellen waar veel landen hun corona dwangmaatregelen op gebaseerd hebben.

De autoritaire aanbevelingen van de WHO werden in hoog tempo door bijna alle regeringen op aarde overgenomen. De gedragscontroles en bestaansbeperkingen die de WHO oplegt, zijn niet gebaseerd op de gezondheid of het algemeen welzijn van de wereldbevolking. Het dwingt alle lidstaten hun bevelen uit te voeren. In 2020 en daarna heeft de WHO bevolkingen bevolen tot isolatie, distantie en onwettige quarantaines. De WHO instrueert regeringen dat ze bij een volgende pandemie, lockdowns "systematisch en rigoureus" moeten toepassen op een schaal die de epidemiologische situatie vereist. Het panel wil strenge lockdowns, in elk land, wanneer wetenschapsadviseurs van de overheden er om vragen. Bill Gates Vaccine Alliance is de bron achter WHO’s lockdowns en gedwongen komende vaccinatiepaspoorten. In een krantenartikel uit 2011 had Gates het al over ‘Depopulation by Forced Vaccination’. Oftewel: Depopulatie door verplichte vaccinatie. Hier kondigt hij een volgende pandemie aan.

We zijn omsingeld door meedogenloze politici die het slecht met ons voor hebben.

Vanaf het voorjaar van 2020 hebben we gezien hoe de trekpoppen van Klaus Schwab en zijn Davos-kliek, onze samenleving hebben veranderd in een onmenselijke dictatuur. In hun hele doen en laten denken ze boven de wet te staan.  Velen geloven nog steeds de officiële berichtgeving, dat we te maken hebben met een ernstige gezondheidscrisis en dat een draconische beperking van onze vrijheden verantwoordt is. Maar we zijn letterlijk aan alle kanten omringd door het kwaad. Met de in 2020 ingevoerde lockdowns zijn de Nederlandse burgers als ratten behandeld met mensonwaardige dwangmaatregelen. Er was sprake van grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1½ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok in het voorjaar van 2021, psychische foltering, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden.

Het gaat niet over gezondheid maar over totale controle. Alle dwangmaatregelen  zijn slechts bedoeld om discipline, onderdanigheid en gehoorzaamheid af te dwingen. In Nederland hebben Rutte&CO hun maskers al lang afgelegd en is het volkomen duidelijk waar ze mee bezig zijn. Aan de door hen opgelegde dwangmaatregelen mag niet worden getornd en ze zullen er alles aan doen met hulp van de reguliere media de waarheid te verdoezelen. Ze zullen nooit meer afstand doen van hun verkregen macht tenzij ze ertoe worden gedwongen. Zoals bekend maakt de internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd.

 

De dwangmaatregelen werden door Rutte&CO in de loop van 2020 vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren. Daarna zouden we onze vrijheden weer terugkrijgen maar dat is niet gebeurd. Natuurlijk is dat niet gebeurt want het was al ruim van tevoren volkomen duidelijk dat ze bezig waren met het uitvoeren van een vooropgezet plan. Door deze wettelijke regeling kregen Rutte en trawanten als het ware een ‘blanco volmacht’ om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Vele ‘wappies’ voorspelden bij de aanvang van de coronawet al dat deze met allerlei valse argumenten gewoon zou blijven bestaan en precies dat is er nu gaande want ze houden het gewoon in stand.

 

De principes van eerbied voor het leven is met deze wet over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Rode lijnen zijn overschreden door stervenden te isoleren van hun familieleden die bij hen wilden zijn. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag zeker niet aan het toegewijde verplegend personeel!

 

Nederland veranderde door deze machtsgreep in een dictatuur met volledige medewerking van een stroom aan mediahysterie. De internationale mainstream-media functioneren volledig als een Ministerie van Propaganda voor de overheden, maar geloof hun alarmistische verklaringen niet. De wetgeving werd geperverteerd en de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos. Censuur en discriminatie werd onderdeel van wat Rutte&CO het nieuwe normaal zijn gaan noemen.

De Nederlandse Tweede Kamer nam onlangs met volledige steun van de partijen die zich christelijk noemen, een wet aan waarmee voortaan alle andere meningen en tegengeluiden als ‘maatschappij ontwrichtend’ kunnen worden aangepakt. Het zoveelste bewijs dat onze volksvertegenwoordigers bezig zijn ons land in een totalitaire dictatuur te veranderen. Sinds de vaccinatieronde is begonnen zien we hoe alles en iedereen die bij de corona hoax betrokken is, de ongevaccineerden als een soort “Untermenschen” neer te zetten.

Het gaat om de grootste hoax ooit. De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat de machthebbers en hun trekpoppen nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Het kwaad manifesteert zich nog steeds op een ongekende manier. Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Het waren experts op het gebied van infectieziekten, epidemiologen, virologen, immunologen en volksgezondheidsfunctionarissen in het algemeen, die van meet af aan al duidelijk maakten dat het ging om dezelfde ziekteverschijnselen als bij de jaarlijks terugkerende griep maar als een soort fabelvertellers op een zijspoor zijn gezet.Dissidente tegengeluiden werden/worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt door de schandalige tendentieuze berichtgeving in de mainstream- en social media. De schuldigen zullen hun fouten nooit toegeven. Ze dragen het masker van onfeilbaarheid en zullen niet aarzelen nog strengere dwangmaatregelen af te kondigen wanneer ze daar de opdracht toe krijgen.

We gaan een rampzalig najaar tegemoet.

De trekpoppen van Klaus Schwab zijn zo ontspoord en gewetenloos dat ze zijn plannen zonder ook maar enig schuldgevoel zullen uitvoeren. De meerderheid van de bevolking zien het niet, of weigeren dat te begrijpen. Maar let op: het ergste moet nog komen! Momenteel lijkt het allemaal nog vrij ontspannen maar uiterlijk in het najaar, zal de strop weer verder worden aangetrokken. Ze zullen de bevolking ervan proberen te overtuigen dat nog strengere maatregelen en vooral nog meer vaccinaties nodig zijn voor hun eigen bestwil.

Volgens het Rockefeller Covid-19 stappenplan zullen de overheden in de loop van het najaar de volledige controle overnemen van voedsel en brandstof en zorgen voor beperkingen op toeleveringsketens waardoor er toenemende voedseltekorten zullen ontstaan. De wereldeconomie zal dreun op dreun te verduren krijgen. De staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand zal worden afgekondigt. Publieke kritiek tegen de maatregelen van de overheden zal met harde hand neergeslagen worden waarbij zelfs het leger ingeschakeld zal worden. Dat is ook volgens auteur J.C. Hopkins waar ze nu met een sneltreinvaart op aansturen. Hopkins zegt dat er een storm op komst is die al een maand of 16 in ontwikkeling is, maar die ergens deze herfst zal losbarsten.

Xandernieuws meldde op 30 juli dat uit gelekte documenten van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM, de zogenaamde ‘complotdenkers’ opnieuw gelijk krijgen, en er in de herfst en winter een nieuwe, keiharde lockdown staat gepland: “Het is cruciaal dat zoveel mogelijk mensen eindelijk onder ogen zien dat onze eigen bestuurders zich tegen het volk hebben gekeerd, en onder het mom van een fake pandemie en ‘het klimaat’ de komende tijd alles zullen afbreken wat na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd. De nieuwe maatregelen zijn geheel conform zoals in het Rockefeller Stappenplan uit 2010 zijn aangekondigd. Bereidt u daarom psychisch voor op het definitieve einde van de vrijheid van meningsuiting, en daarmee de laatste resten vrijheid.”

Schoolmeester Hugo de Jonge ziet het fake-vaccin als een ‘Gave uit Gods Hand’

Hugo de Jonge heeft kennelijk een ‘openbaring’ gehad want hij noemt het coronavaccin een Gave uit Gods hand’ en gaf ook het advies niet te luisteren naar ‘wazige antivaxverhalen.’ Hij stelde ronduit dat mensen die nog geen prik hebben gehaald voor de keus staan óf vaccineren, of ziek worden.’ “Er is één manier om dit virus de pas af te snijden, en dat is vaccinatie. Ik kan het vaccin niet anders zien dan als een gave uit Gods hand.” Ook noemde hij vaccineren ‘een daad van naastenliefde’. Eerder noemde ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vaccineren een vorm van naastenliefde. Talrijke internationale medische deskundigen die beweren dat het niet gaat om een vaccin maar genetische manipulatie, worden als kwakzalvers weggezet. Mensen die momenteel in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, blijken nagenoeg allemaal gevaccineerden.

 

De eminente vaccinexpert dr. Geert Van den Bossche, die voorheen samenwerkte met de GAVI alliantie en de Bill & Melinda Gates Foundation, heeft een artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel ‘Laatste Waarschuwing‘. Als de wereld nu niet onmiddellijk stopt met de Covid vaccinaties, zal er naar zijn overtuiging een onstuitbare golf ernstige, ongeneeslijke en dodelijke zieken op ons afkomen. Hallo de Jonge! Wat zei je: ‘Een gave uit Gods Hand? Al die duizenden die wereldwijd gestorven zijn na toediening van de prik: ook ‘Een gave uit Gods Hand?

 

Uit een peiling van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) blijkt dat bijna 60 procent van de artsen in de Verenigde Staten niet volledig gevaccineerd is tegen corona. De peiling is gehouden onder zo’n 700 artsen. De meerderheid van de artsen weigert de coronaprik. Uit de peiling van de AAPS blijkt ook dat 54 procent van de artsen volledig op de hoogte is van de ‘ernstige bijwerkingen’ die patiënten hebben gekregen. Andere redenen die artsen opgaven om de prik niet te nemen: “onbekende langetermijneffecten, het gebruik van weefsel van geaborteerde foetussen, dat het experimenteel is, dat er zich gevallen van sterfte en bloedstolsels voordoen en dat er andere effectieve behandelingen beschikbaar zijn. Ook niet-artsen kregen de vraag voorgelegd. Van de 5300 deelnemers zeiden 2548 op de hoogte te zijn over de bijwerkingen. Ze noemden onder andere sterfte, amputatie, verlamming, doodgeboorte, onregelmatige menstruatie, blindheid, beroertes en hartproblemen. Op deze site worden een deel van de vaccinatiedoden in beeld gebracht. Ook de conclusies van de Duitse patholoog Peter Schirmacher laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij heeft een autopsie uitgevoerd op 40 patiënten die waren overleden binnen 14 dagen na ontvangst van de vaccinatie. Hij stelt dat 30 tot 40 procent van de overledenen is gestorven als een direct gevolg van de vaccinatie.Maar volgens Hugo de Jonge is er niks aan de hand de prik is immers een ‘Gave uit Gods hand.’

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud