Uit het nieuws 07-06-2021

 

Door: Franklin ter Horst To translate my newsletter into different languages, click here

De genocidale Iraanse ayatollahs aanstichters van Palestijnse terreur tegen IsraŽl

Tijdens de IsraŽlische militaire operatie in Gaza ďGuardian of the Walls", onderhielden hoge Iraanse functionarissen voortdurend contact met de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad. Aan het einde van de militaire operatie gaf de opperste leider van Iran een steunbetuiging aan de beide terreurgroepen en feliciteerde hij hen met hun "overwinning op het zionistische regime". Tegelijkertijd beloofde Iran de steun te zullen handhaven en Hamas de middelen te verstrekken voor de productie van "duizenden nieuwe raketten. "Met het einde van de laatste agressie van het IsraŽlische regime, heeft het Palestijnse verzet het proces van raketproductie hervat", zei Fathi Hamad, een lid van het politbureau van Hamas, tijdens het Memorial Day-weekend door het door de staat gerunde Fars News Agency van Iran. "Onze fabrieken en werkplaatsen zijn opnieuw begonnen met de productie van duizenden raketten om de onverzettelijkheid van Al-Quds (Jeruzalem) en Tel Aviv te stoppen."

Deze Fathi Hamad is ook bekend vanwege de uitspraak: "We zullen onze kinderen leren, vanaf de kleuterschool tot de schoolgaande leeftijd, hoe ze ons land moeten helpen bevrijden.

 

De Moloch doodscultuur in Gaza is dol op hun kleine martelaren.Ze hebben dode kinderen nodig heeft om sympathie te winnen.

Kinderen worden al vanaf zeer jonge leeftijd onderworpen aan indoctrinatie. Er wordt hen geleerd dat de Joden de vijand zijn en dat het zijn plicht is om "Palestina te bevrijden" en om "IsraŽl en de zionisten te vernietigen". Dit komt allemaal tot uiting in de kinderprogramma's, het schoolcurriculum en de zomerkampen. Over de hele strook van Gaza worden ieder jaar tijdens de zomervakantie, duizenden kinderen in deze kampen ondergebracht.Het gaat om kinderen in de leeftijd van 7-15 jaar die worden getraind hoe ze Kassam raketten en granaten moeten afschieten, hoe ze bommen moeten maken, hoe ze met geweren moeten omgaan, hoe springladingen moeten worden gelegd en hoe ze vanuit hinderlagen kunnen toeslaan en wat ze moeten doen wanneer ze een IsraŽli te pakken krijgen.

Iran is al jarenlang grotendeels verantwoordelijk voor het verstrekken van de financiering en materialen aan Hamas die nodig zijn om geavanceerde raketten te produceren. Iraanse leiders hebben de afgelopen dagen duidelijk gemaakt dat ze Hamas zullen blijven bewapenen en financieren. Iran speelde een cruciale rol bij het uitlokken van de oorlog en de voorbereidingen ervoor door de beide Palestijnse terreurbewegingen. De middeleeuwse ayatollah Ali Khamenei, riep de Arabische massaís in Jeruzalem, Judea en Samaria in de weken voorafgaand aan de oorlog op om de al-Aqsa-moskee te ďverdedigenĒ en noemde IsraŽl een "terroristisch kamp". Iran was zelfs even rechtstreeks betrokken bij de oorlog door een drone vol explosieven vanuit SyriŽ over de Jordaanse grens met IsraŽl te sturen.

De drone werd door het IsraŽlische leger in de buurt van de IsraŽlische stad Beit Shean neergehaald .Ook vanuit Gaza zijn 6 drones van Iraanse makelij op IsraŽl afgevuurd. In augustus 2019 vuurde Iran acht Ďkiller dronesí vanaf Syrisch grondgebied op IsraŽl af maar dat werd door de IsraŽlische luchtmacht voorkomen. Na de geflopte aanslag gaf het IDF beelden vrij van de gepoogde drone aanval. In de video zijn terroristen te zien die een van de drones dragen. Volgens bronnen zijn daarbij ten minste 28 door Iran gesteunde terroristen omgekomen, waaronder 15 militairen van het Syrische leger, 8 Iraanse en 4 Hezbollah-terroristen. Iran heeft een groot drone-programma en heeft  onthuld dat het een nieuw type aanvalsdrone heeft met de naam ĎGazaí. De UAV heeft een bereik van 2.000 kilometer.

Iraanse Ďkiller droneí.

 

Iran heeft door het hele Midden-Oosten terreursteunpunten opgebouwd om de Joodse staat te vernietigen

De oproepen vanuit Iran om de Joodse staat te vernietigen klinken steeds luider. Commandant generaal-majoor van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde Hossein Salami zei tijdens een uitgebreid televisie-interview dat de Ďveiligheidí van IsraŽl is uitgehold en dat de Ďveiligheidsbubbelí de afgelopen maanden is gesprongen. Hij schepte uitvoerig op over hoe het ďzionistische regimeĒ zich zogenaamd midden in veiligheid, politieke en sociale desintegratie bevindt. Hij beweerde vervolgens dat IsraŽl te maken heeft gehad met aanvallen op zijn maritieme belangen, zwakke plekken in de cyberbeveiliging en andere veiligheidsproblemen, waaronder mysterieuze explosies en een raket die over Dimona vloog.  Salami wees op een reeks incidenten in de afgelopen maanden, die de eer leken te verdienen. 

Volgens de Iraanse generaal Mohammad-Hossein Sepehr heeft Iran islamitische verzetsbases gebouwd van Teheran tot Bagdad, Beiroet, SyriŽ, Jemen, Hoorn van Afrika, om het Ďkankerachtige gezwelí IsraŽl te vernietigen. Zo melden bronnen in SyriŽ dat de Afghaanse militie, de Fatemiyoun-brigade, in SyriŽ opereert onder leiding van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), en is begonnen met het rekruteren van lokale SyriŽrs in haar gelederen. Sepehr maakte zijn opmerkingen in een openbare toespraak die werd uitgezonden op Dena TV (Iran) op 6 mei 2021.

MTV88393.JPG

Hij zei verder dat Iran de religieuze plicht heeft om de islam te verdedigen en IsraŽl te vernietigen. ďDit is het bevel en de strategie van de profeet Mohammed en van Allah zelf."Ook plaatste Iran op 7 mei 2021 een Arabische muziekvideo van de Al-Ghadir-groep met de titel "Israel to Be Crushed" op het YouTube-kanaal van Imam Reza Endowment uit Mashhad. De groep zingt: "We zijn gekomen om je te vernietigen. We zijn gekomen om je te vernietigen, en om je in de zee te gooien, jullie zijn de meest kwaadaardige (kanker) klieren. Je dagen zijn geteld. Je mening zal worden weerlegd, en uw menigten zullen worden verstrooid - IsraŽl zal worden verpletterd! IsraŽl zal worden verpletterd! U bent de bron van criminaliteit, en wat we zeggen is hard voor u. De slinger van de klok waarschuwt dat uw nachten geteld zijn. Wij zijn mensen van grote moed, en ons doel is dodelijk. Sinds Khaybar zijn onze aanvallen ongeŽvenaard. Het is waar dat we zeggen dat u aan het verdwijnen bent. IsraŽl moet worden verpletterd! IsraŽl moet worden verpletterd! Onze leider zegt dat uw dagen geteld zijn. De nacht zal niet lang meer duren, jullie zijn de meest kwaadaardige (kanker) klieren. IsraŽl moet worden verpletterd! IsraŽl moet worden verpletterd! "

Ter gelegenheid van de Iraanse 'Jeruzalemdag' op 7 mei 2021 toonde Iran een korte video waarin de vernietiging van de IsraŽlische nucleaire faciliteit in Dimona werd simuleert tijdens een raketaanval. "De vernietiging van het zionistische regime en de bevrijding van Jeruzalem in de nabije toekomst zijn vereist en zeker.Ē

Jerusalem DayĒ in IranDe jaarlijks terugkerende Jeruzalemdag in Iran

Maar ook dit Iran ( in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 ďZo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.Ē

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en moet dus nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Naast de verschillende profetieŽn in het Oude Testament dat Iran geoordeeld zal worden, verteld ook het Boek van Henoch (waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst, Judas 1:14-15) in Hoofdstuk 56:5-6-7-8 dat IsraŽl te maken krijgt met vijandigheid van Iran.

(1) En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden: om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven temidden van hun kudde.

(2) En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn:

(3) Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander (EzechiŽl 38:21) En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. (EzechiŽl 39:12-13) En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn.

(4) In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. (EzechiŽl 39:11). En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

Gelijksoortige informatie is terug te vinden bij de profeet EzechiŽl. EzechiŽl 38:21 ďDan zal ik op mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. EzechiŽl 39:11 Te dien dage zal Ik Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl. EzechiŽl 39:12-13 Het huis IsraŽls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja, het gehele volk des lands zal begraven.Ē

De nucleaire deal met Iran in juli 2015, gepromoot door Barack Hussein Obama en zijn puppet John Kerry, hebben een enorme geldstroom naar Teheran op gang gebracht resulterend in een toename van de financiering door Iran van de Libanese terreurbeweging Hezbollah, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. De overeenkomst heeft Iran internationale legitimiteit gegeven haar nucleaire programma verder uit te bouwen in plaats van te beperken. Het zal de risico's van nucleaire proliferatie in de regio en de risico's van een gruwelijke oorlog alleen maar verhogen. Reeds in 2008 liet Obama de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistische kliek in Teheran. Sinds het nucleaire akkoord is ook de handel van Europa met Iran weer booming. Europaís geld helpt Iran in hun oorlog tegen IsraŽl.

En dan is daar nog de onder controle van Iran staande Libanese terreurbeweging Hezbollah. Hassan Nasrallah de leider van Hezbollah was op 25 mei weer even uit zijn bunker tevoorschijn gekomen om zijn volgelingen te vertellen dat elke schending van Jeruzalem en de plaatsen die heilig zijn voor moslims en christenen, zou leiden tot een regionale oorlog. Hij brengt zijn tijd voornamelijk door in een bunker omdat hij bang is voor een IsraŽlische moordaanslag.

De Libanese terreurleider Hassen Nasrallah

Hij zei dat Gazaanse groepen hadden bewezen dat niemand stil kan zitten wanneer IsraŽl de heilige plaatsen aanvalt of het recht van de Palestijnen op de stad probeert te ondermijnen en waarschuwde dat zijn groep de volgende keer mee zou kunnen doen. "De IsraŽli's moeten begrijpen dat het doorbreken van de heilige stad en de Al-Aqsa-moskee en heiligdommen niet zal stoppen bij het verzet in Gaza", zei Nasrallah, verwijzend naar de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem. ďAlle verzetsbewegingen kunnen niet toekijken hoe dit gebeurt als de heilige stad echt in groot gevaar verkeert, Ēvoegde hij eraan toe. Hij beschreef het intense raketvuur op IsraŽl van de terreurgroep Hamas en anderen in Gaza als een "grote overwinning", ondanks de superioriteit van IsraŽl in de lucht. Ook suggereerde hij zijn arsenaal aan raketten te kunnen inzetten - veel krachtiger dan die van Hamas - ter ondersteuning van de Palestijnen.

Er blijft een genocidale dreiging uitgaan richting IsraŽl van deze fascistische Shiíitische terreurbeweging Hezbollah. De IsraŽlische leiders realiseren zich maar al te goed dat Hezbollah ďPartij van AllahĒ in opdracht van Iran, vroeg of laat tot de aanval zal overgaan. Volgens de terreurgroep heeft het de capaciteit om elke dag 1.500 raketten op IsraŽl af te vuren, veel meer dan IsraŽl raketafweersystemen aankunnen. Indien een dergelijk scenario bewaarheidt wordt, dan zal IsraŽl worden gedwongen om met een ongekende vuurkracht te reageren om zijn eigen burgers te verdedigen. Hezbollah heeft het zuiden van Libanon veranderd in ťťn grote wapenopslagplaats. In steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, heeft Hezbollah zijn stellingen uitgebouwd op kinderspeelplaatsen, bij scholen en medische hulpcentra, particuliere woonhuizen en ziekenhuizen.Ook hebben ze een netwerk van tunnels gegraven van Beiroet tot Zuid-Libanon. Volgens ingewijden wil men de tunnels gebruiken om bij een nieuwe confrontatie met Israťl snel en onopgemarkt troepen te verplaatsen en zo het IsraŽlische leger te Ďverrassenímet een groot aantal tegenstanders.

De profeet EzechiŽl omschrijft Libanon als beeld van de duivel. (EzechiŽl 28) Toepasselijker kan het land vandaag niet genoemd worden, nu de terreurbeweging Hezbollah daar in feite de lakens uitdeelt en met maar een bedoeling door Iran is opgericht, de staat IsraŽl te willen vernietigen.

De psychopaten van Hezbollah brengen de Hitlergroet

Hezbollah heeft de macht in Libanon volledig overgenomen, inclusief de politieke instanties, het Libanese leger en veiligheidsdiensten. Steun aan Libanon door de Westerse leiders betekent vandaag dus steun aan Hezbollah. De Libanese regering is verplicht Hezbollah te verdedigen, en haar opdrachten trouw op te volgen. Opdrachten die in Iran worden geformuleerd. Het is behoorlijk pervers dat de Libanese regering Hezbollah heeft omarmd, die honderdduizenden Libanese burgerdoden kan veroorzaken door woonwijken te veranderen in oorlogsgebieden. Hiermee neemt de Libanese regering volledige verantwoordelijkheid voor alle acties van Hezbollah, waaronder die tegen IsraŽl, en voor de gevolgen voor Libanon en zijn gehele bevolking.

Vanwege de duizenden door Hezbollah ingerichte basis midden tussen de burgerbevolking zal een volgende oorlog zich juist daar afspelen. Burgerdoden zijn voor Hezbollah een diplomatiek wapen net als dat bij de Palestijnse terreurbeweging Hamas het geval is. Daar was Hezbollah ook in de oorlog van 2006 bijzonder succesvol mee. Hezbollah heeft in 2006 ervaren dat burgerdoden veroorzaakt door IsraŽl een strategische troef zijn, omdat zij diplomatieke druk opleveren om de militaire reactie van IsraŽl te beperken. D66-leider Sigrid Kaag was van 2014 tot 2017 VN-gezant voor Libanon. In die hoedanigheid faciliteerde zij feitelijk dat Hezbollah Zuid-Libanon verder kon militariseren, met de bedoeling de Joodse staat uiteindelijk van de kaart te vegen.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud