Uit het nieuws 04-07-2022

 

Door: Franklin ter Horst: To translate my newsletter into different languages, click here

 

(1) De PLO bende in Ram-allah blijft aan de lopende band fantastische fabels verspreiden over hun geschiedenis.

(2) Het Kremlin zegt klaar te zijn voor een kolossale oorlog met de NAVO

(3) De uitwassen van slavernij en racisme in het huidige Qatar zijn onbespreekbaar. Het wereldkampioenschap voetbal moet koste wat kost doorgaan.

(4) Het Nederlandse ministerie van VWS blijkt bewust het opschalen van de IC-capaciteit in de coronacrisis te hebben geblokkeerd.

(5) Bill Gates en het World Economic Forum van Klaus Schwab smeedden in 2017 al een plan om te profiteren van de ‘volgende pandemie’.

(6) Zorgmedewerkers en artsen over de hele wereld maken vreemde dingen mee

 

(1) De PLO bende in Ram-allah blijft aan de lopende band fantastische fabels verspreiden over hun geschiedenis.

 

Op 8 juni herhaalde de “Bende van Ram-allah” tijdens een heuse Palestijnse conferentie nog maar eens dat er in Jeruzalem nooit een Joodse tempel heeft gestaan. Keer op keer geven ze er blijk van volkomen lak te hebben aan historische feiten en andere onweerlegbare documenten van Israëls recht op het land, de stad Jeruzalem en de Tempelberg. Ze beweren dat Israël archeologische vondsten vervalst om de islamitische geschiedenis van Jeruzalem te ondermijnen en doen er alles aan de geschiedenis van Israël te herschrijven. Historische feiten worden aangepast of verdonkeremaand of gewoon verzonnen om zodoende erfgenaam te worden van Israëls aloude thuisland met Jeruzalem als hun hoofdstad. Omdat daar geen enkel bewijs voor te vinden is, zijn ze genoodzaakt leugen op leugen te verkondigen. Zelfs Mozes hebben ze omgetoverd tot een grote gelovige moslimleider, terwijl de islam pas 2000 jaar later ontstond. Sinds de tijd dat Dr. Joseph Goebbels, hoofd van de Nazipropagandamachine was, is er zelden zoveel gelogen als onder “De bende van Ramallah”.

Dat ze daar bijzonder succesvol in zijn mag blijken uit de hulp die ze daarbij ondervinden van onder meer de Verenigde Naties die er alles aan doen Israëls eeuwenoude recht op het land, de eeuwenoude link tussen de Tempelberg en het Jodendom onder het tapijt te vegen. Zo noemt men de Tempelberg voortaan alleen nog bij de islamitische naam "Haram-esh Sjarief ". Zoals gebruikelijk stemden ook de Europese Unie en Nederland voor deze naamsverandering. De UNESCO heeft zelfs het plein waar de Joden bidden, tot Palestijns en islamitisch erfgoed uitgeroepen. Deze door links-fascistische en islamitische krachten overheerste club noemt Israël een bezettende macht en presenteert de wereld een aaneenschakeling van anti-Israël activiteit. Ook vermijd het heel bewust te spreken van de Tempelberg.

Biddende Joden op het plein bij de Klaagmuur in 1877. Om de geschiedenis van Israël volledig uit te wissen heeft de UNESCO dit plein tot islamitisch erfgoed uitgeroepen.

Klik hier voor een film uit 1913 met prachtig beeldmateriaal uit Jeruzalem en hier voor afbeeldingen van kinderen bij de Klaagmuur omstreeks 1900. Op het 11de Zionistische Congres in augustus 1913 in Wenen, werd een merkwaardige documentaire film getoond over ‘Het Leven van de Joden in het Heilige land ’. De producent, Noah Sokolovsky, was dat jaar naar het Heilige Land getrokken en had er twee maanden lang gefilmd in steden, heilige plaatsen en agrarische gemeenschappen. Na de voorstelling in Wenen raakte de film verloren. Echter, in 1997 werd het negatief gevonden in Frankrijk. De 80 minuten durende film werd gerestaureerd en bewerkt door Yaacov Gross. In 2000 werd de film getoond op verschillende Joodse filmfestivals en werd zelfs uitgebreid besproken in The New York Times.

Eeuwenlang was het de in het land wonende moslims duidelijk dat in Jeruzalem ooit de Joodse Tempel heeft gestaan. Bovendien schrijven islamitische bronnen uit diezelfde tijd de Rotskoepel vaak als Beit-Al-Makdaz, oftewel het Huis van de Tempel. Door de eeuwen heen hebben de islam, noch de inwonende Arabieren in het Heilige Land, Jeruzalem opgeëist als hoofdstad van het een of ander Arabisch rijk laat staan dat er sprake was van een Palestijns volk. In 1925 dachten de moslims nog heel anders over Israëls recht op de Tempelberg. Het in Jeruzalem gevestigde Tempel Instituut bezit een kopie van de officiële gids uit 1925 voor de Al-Haram Al-Sharif opgesteld door de Waqf, het bestuur van de Tempelberg. In deze gids verklaart de Waqf op pagina 4:”De identiteit van de plaats van de Tempel van Salomo staat buiten kijf. Algemeen wordt beleden dat dit de plaats is waarop David een altaar bouwde voor God.” De Gids refereert bovendien op pagina 16 aan het ondergrondse gebied in het zuidoosten van de berg, dat wordt geduid als de Stallen van Salomo:”Er is weinig met zekerheid bekend van de geschiedenis van het vertrek zelf maar het dateert waarschijnlijk al van de tijd van de bouw van de Tempel van Salomo.”

Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus werden de stallen van Salomo gebruikt als toevluchtsoord door de Joden ten tijde van de verovering van Jeruzalem door Titus in het jaar 70 n.Chr. In een herdruk uit 1954, dus zes jaar na de stichting van de staat Israël, is deze alinea met opzet weggehaald. Volledig in strijd met de brochure uit 1925 zeggen ze sindsdien dat er geen discussie mogelijk is over de vraag wie het meeste recht heeft op de ‘Haram-esh Sjarief’. Allah heeft het aan de moslims gegeven en daarover zullen nooit onderhandelingen meer plaatsvinden. Ze ontkennen zelfs dat er ooit een Tempel op het Tempelplein heeft gestaan en zeggen dat de Joodse claim op de Tempelberg is gebaseerd op pure fantasie.

Het ontkennen van het bestaan van de Tempel is een absurd fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt als propagandamiddel en niet alleen door de “Bende van Ram-allah” maar door een heel leger aan anti-Israël activisten. PLO-politici waaronder Mahmoud Abbas, de man die door de anti-Israël kliek met ‘president’, wordt aangesproken en zijn presidentschap van vier jaar heeft opgerekt tot inmiddels zeventien jaar, en islamitische geestelijken vervalsen met opzet de Joodse geschiedenis van Jeruzalem om ze daarmee het recht op de stad en het Tempelplein te ontzeggen. Om de Joodse geschiedenis van Israël en Jeruzalem te vervalsen voor hun politieke doeleinden zijn ze in 2007 begonnen met het vernietigen van Israëls oude cultuurgoed door de overblijfselen uit de “Stallen van Salomo” te dumpen op een vuilnisbelt in het Kidrondal. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast was met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er in het puin belangrijke resten uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel zijn gevonden, waaronder delen van een marmeren pilaar.

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Deelnemers aan dit project reageerden vaak diep geraakt wanneer ze in de gaten krijgen, dat zij vervullen wat de Psalmist ooit schreef: “Want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis.” (Psalm 102:15). Die restanten, leveren het beste bewijs om de beweringen van de islam over deze heilige plaats te ontkrachten.

Er zijn in Israël meer dan dertigduizend archeologische plaatsen ontdekt, die samen deel uitmaken van het culturele erfgoed van de kinderen van Israël. Deze projecten, de vondsten en het werk van de archeologen zijn in archeologische archieven vastgelegd die op internet kunnen worden bekeken door hier te klikken. Er zijn duizenden documenten, landkaarten en foto’s te zien. De talrijke vondsten in het land getuigen van archeologische artefacten voorzien van Hebreeuwse lettertekens en antieke Hebreeuwse namen die vanuit de Bijbel bekend zijn. Gezien deze feiten kan men de beweringen van de geschiedenisvervalsers in Ram-allah als idiote propaganda afdoen. Bovendien is het interessant dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam ‘Palestina’ of ‘Palestijnen’ op voorkomt. Het is niet een Arabisch woord, maar een naam die is afgeleid van de Filistijnen. Er heeft nooit een Palestijns Arabisch koninkrijk bestaan, en al evenmin een politieke entiteit met die naam. Er bestaat geen Palestijnse nationaliteit, daar is geen enkele twijfel over, zelfs niet in de Arabische wereld. Voor de Arabieren als geheel is er nooit een begrip als ‘Palestina’ geweest.

Vermeldenswaard is ook dat tijdens zijn regeerperiode van (20 jan. 1961 – 22 nov. 1963) John F.Kennedy een reeks uitspraken deed die inzicht geven in de Amerikaans-Israëlische betrekkingen tijdens zijn regeringsperiode. Zo heeft Kennedy het nergens in zijn uitspraken over Palestijnen of een land van die naam.

John Kennedy met David Ben Goerion

 

Dit volk is pas verzonnen bij de oprichting van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) in 1964 en vanaf dat moment claimen ze niet alleen Jeruzalem en de Tempelberg maar het hele aloude Bijbelse land als hun eigendom en daar zijn ze bijzonder succesvol in. Sindsdien heeft de PLO de Tempelberg gebruikt als een middel om religieuze vurigheid aan te wakkeren en als een verzamelplaats voor geweld en terreur. Gelijk vanaf de oprichting pleegden de verschillende terreurgroepen onder leiding van Jasser Arafat decennia lang gruwelijke terreuraanslagen waarbij honderden onschuldige Israëlische burgers om het leven zijn gekomen. Het is heden ten dage nog steeds de PLO die de beslissingen neemt.

Zo proberen ze de wereld te beïnvloeden ter ondersteuning van hun aanspraak op het land en de Joodse historische claim op het land onderuit te halen. Alles wat ze over de Tempelberg en de Klaagmuur vertellen is in tegenspraak met ontelbare historische verslagen en bewijzen dat de Klaagmuur al sinds de verwoesting van de Tweede Tempel door de Romeinen in het jaar 70 het belangrijkste en meest heilige symbool voor zowel de Joodse religie als de Joodse nationaliteit is geweest. Door een combinatie van misduiding en geschiedvervalsing is Jeruzalem tot heilige stad gemaakt van de islam. De geschiedenis leert dat de Tempelberg het

De Tempelberg wordt in de Bijbel “de berg van de Heer” genoemd (Genesis 22). Hier, op de berg Moria, legde Abraham zijn zoon Isaäk op het altaar en werd op een bijzondere manier uitgebeeld wat de offers later zouden doen. Op deze zelfde plaats bouwde Salomo later een tempel voor God. het was hier dat de Here Jezus als baby in de tempel werd gebracht om aan God te worden voorgesteld. Hier werd het speciale offer gebracht, dat gebracht diende te worden vanwege Zijn geboorte. Hier stond Jezus als 12 jarige te midden van de geleerden en sprak Hij over het werk van Zijn hemelse Vader. Hier gaf Jezus geregeld onderricht aan Zijn discipelen en aan andere luisteraars.

Deze plaats wordt nu ontheiligd door de islamitische heiligdommen. Het is al zo vaak bewezen: alle claims op het land door Arabieren die zich Palestijnen noemen is niets anders dan bedrog. Ze hebben nooit land verloren! Ze hebben nooit land gehad! Het zijn niets anders dan indringers die een land opeisen wat nooit van hen geweest.  En zo bestoken ze de wereld met de meest fantastische fabels over hun geschiedenis.

Dr. Edy Cohen van IsraelToday veroorzaakte een storm op sociale media in de Arabische wereld met een tweet die bewees dat er nooit een ‘Palestina’ is geweest. Hij plaatste een Twitterbericht dat in het Arabische Midden-Oosten viraal ging.“Ik betaal 100.000 dollar aan iedereen die me de namen kan vertellen van de Palestijnse president en de stafchef van het leger op het moment dat Israël Palestina bezette. Voeg ook foto’s bij van deze mannen,” schreef Cohen in het Arabisch. Cohen heeft een half miljoen volgers op Twitter, en de post werd gedeeld en gezien door honderdduizenden. Natuurlijk kon niemand met een aanvaardbaar antwoord komen. Er was geen president of stafchef omdat er geen “Palestina” was. Zich richtend tot zijn Hebreeuws-sprekende volgers op Twitter, meldde Cohen later:“De tweet trok veel belangstelling van Arabieren en werd meer dan 291.000 keer bekeken. Ze hadden geen antwoord. De Arabieren waren in shock. Langzaam beginnen ze te begrijpen aan welke hersenspoeling ze 75 jaar lang zijn blootgesteld.”

(2) Het Kremlin zegt klaar te zijn voor een kolossale oorlog met de NAVO

Op de Russische staatszender Rossya-1 werd op 15 juni voor de zoveelste keer een debat gehouden over de oorlog in de Oekraïne onder leiding van interviewer Solovyov. Daarbij werd gewaarschuwd dat de NAVO bij deze oorlog betrokken zou kunnen raken doordat Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische staten, allen lid van de NAVO, een bondgenootschap vormen en zo de hele NAVO kunnen betrekken in de oorlog. De afgevaardigde van de Staatsdoema (Russisch Parlement) en voormalig afgevaardigde bevelhebber van het Noordelijk Militair District, Andrey Gurulyov, zei dat het Kremlin iedere optie open houdt, inclusief een kolossale oorlog met de NAVO, en dat ze daar “klaar” voor zijn.

İlk füze oraya atılacak! Çılgına dönen Rus komutandan canlı yayında tehdit  - Son Dakika Haberler MilliyetAndrey Gurulyov

Volgens Gurulyov, zal Londen als eerste worden gebombardeerd mocht er inderdaad een Derde Wereldoorlog uitbreken. “Daarnaast zullen we de hele groep vijandelijke ruimtesatellieten vernietigen tijdens de eerste luchtoperatie. Ook zullen we het hele systeem van antiraketverdediging overal en voor 100 procent vernietigen.” Gurulyov richtte zijn dreigementen niet alleen op Londen maar noemde op 22 juni ook Nederland en specifiek de Rotterdamse haven. Hij zei uitgezocht te hebben wat de zwakke plekken van Europa zijn. Hij concludeerde dat niet minder dan 40 procent van alle ruwe olie bestemd voor Europa, binnenkomt in de haven van Rotterdam. Schakel die uit, en je ontneemt de Europese Unie een groot deel van zijn energievoorraad. ‘Misschien gebruiken we daar een atoombom voor, misschien ook niet,’ aldus de Rus. Volgens Gurulyov kan een bom op Nederland ‘Europa in de kou’ zetten.

Gurulyov uitte deze dreiging na de uitspraak van de Nederlandse WEF-sekte premier Mark Rutte op 18 juni in de wekelijkse ministerraad: ‘de oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog, daar moeten wij het ‘eens over worden’ en moet de Nederlandse bevolking bereid zijn de gevolgen daarvan-ook in de portemonnee- te dragen’. Deze uitspraak kan door het Kremlin gezien worden als een oorlogsverklaring aan het adres van Rusland. De oorlog in Oekraïne is zeker niet “onze oorlog”, zoals Rutte zegt. Het is één van zijn zoveelste idiote uitspraken waarmee hij de Nederlandse bevolking opzadelt. Met zijn spierballengedrag richting Rusland heeft Rutte de Nederlanders in ieder geval al diep in de financiële problemen gebracht. Voor honderdduizenden gezinnen betekent het nu al een onbetaalbare energierekening. En dit lijkt pas het begin. De sancties tegen Rusland werken niet. Sterker nog: ze hebben een averechts effect. Ze veroorzaken pijnlijke prijsstijgingen voor Nederlandse huishoudens, terwijl de inkomsten van Rusland uit olie en gas sinds de oorlog zijn verdubbeld. De roebel is nu sterker dan hij in zeven jaar is geweest.

Gurulyov zei verder dat de voormalige bevelhebber van de NAVO, generaal Wesley Clark, had gezegd dat de oorlog in Oekraïne “niet gestopt kan worden zonder NAVO interventie”. Extra olie op het vuur is de door Litouwen ingestelde blokkade voor doorgaand cargotreinverkeer van Rusland naar Kaliningrad, de Russische enclave aan de Oostzee. De woordvoerder van het Kremlin noemde de maatregel “ongezien”, en een “schending van zowat alles” en dat ze druk aan het denken zijn voor treffende tegenmaatregelen. Wat ook extra spanning oplevert is dat de Oekraïne op 23 juni de eerste set M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) heeft ontvangen van de VS, zoals Biden had beloofd, “om Russische posities beter te kunnen treffen”. Met de HIMARS kan het Oekraïense leger van op ruime afstand raketten afschieten naar vijandelijke doelwitten. In het raketsysteem passen verschillende types raketten met diverse reikwijdtes; de meeste rond de 85 km. Sommige tactische raketten die in dit systeem passen, kunnen echter tot 300 km ver reiken.

De Afgevaardigde Voorzitter van het Defensiecomité van de Staatsdoema in Rusland, Yuri Shvytkin, zei: “de transfer van de HIMARS naar Oekraïne is een stap na stap beweging richting een derde wereldoorlog. Jullie moeten begrijpen dat we hard moeten terugslaan. In mijn opinie, zou de reactie vandaag ook moeten plaatsvinden in die landen die wapens leveren. Volgens Poetin zal de zwaarste nucleaire raket ‘Sarmat’ die de bijnaam ‘Satan 2’ heeft gekregen voor einde van het jaar inzetbaar zijn.

Sarmat met de bijnaam Satan

In april 2022 was deze Sarmat-raket al succesvol getest. Dat zou de vijanden van Rusland aan te denken moeten zetten. Deze raket kan vermoedelijk zo’n 10 tot 12 kernkoppen met een totale vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich meedragen, en complete landen en landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart vegen. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket overal ter wereld doelen kan vernietigen. Met de lancering van één zo’n raket kan een gebied ter groote van Frankrijk of Texas totaal worden vernietigd. Volgens Rusland is de test met de raket succesvol verlopen en is aangetoond dat de raket het Westerse raketafweersystemen kan omzeilen en verschrikkelijke verwoestingen kan aanrichten.

(3) De uitwassen van slavernij en racisme in het huidige Qatar zijn onbespreekbaar. Het wereldkampioenschap voetbal moet koste wat kost doorgaan

Zoals bekend is Qatar gastland van de 22e  editie van het FIFA wereldkampioenschap voetbal in november 2022. De keuze voor Qatar leidde tot heel wat mondiale tegenstand temeer omdat in juni 2014 de Britse krant 'The Sunday Times' meldde dat stemgerechtigde FIFA-leden zijn omgekocht om op Qatar te stemmen. Sinds de toekenning zijn er enorme corruptiebeschuldigingen bekend geworden. Zo zou de Golfstaat de FIFA in totaal $ 880 miljoen voor het wereldkampioenschap hebben betaald. Daarvan zouden de tv-zender uit Qatar, Al Jazeera, $ 400 miljoen en het emiraat Qatar $ 480 miljoen voor hun rekening genomen hebben. De corrupte kent geen grenzen maar het wereldkampioenschap voetbal moet kost wat kost doorgaan.

Negen stadions zijn nieuw gebouwd en drie bestaande stadions gerenoveerd. Daarvoor zijn honderdduizenden gastarbeiders aangetrokken die onder erbarmelijke omstandigheden leven en als slaven zijn behandeld. Door levensgevaarlijke arbeidsomstandigheden zouden ruim 6500 arbeiders het leven hebben verloren. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat landen zoals Kenia en de Filippijnen, die eveneens goedkope arbeidskrachten naar Qatar hebben gestuurd, geen sterfgevallen registreren. Ook is het niet bekend waar de mensen precies aan zijn overleden.  Volgens onderzoek door de Britse krant “The Guardian” zouden er elke week gemiddeld 12 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka om het leven zijn gekomen. Deze migrantenarbeiders zijn met beloftes van goede lonen en prima omstandigheden naar Qatar gelokt, maar in werkelijkheid onder zeer slechte omstandigheden en vrijwel rechteloos als slaven behandeld.

Hoewel de voormalige kamelendrijvers die Qatar besturen de slavernij officieel in 1952 hebben afgeschaft, en slavernij publiekelijk presenteren als verwerpelijk, is het tot op de dag van vandaag een integraal onderdeel van de geschiedenis en economie van het land zoals blijkt uit de manier waarop er met de migrantenarbeiders wordt omgesprongen. De uitwassen van slavernij en racisme zijn voor de Fédération Internationale Football Association (FIFA) geen onderwerp om bij stil te blijven staan. Wat een schande! Geen woord over de misstanden bij de bouw zoals het in beslag nemen van paspoorten van arbeiders, slechte levensomstandigheden, en het feit dat familieleden die de lichamen van de omgekomen slaven terug willen hebben. Zij die deze wantoestanden aan de kaak willen stellen worden op allerlei manieren tegengewerkt.

 

De slaven van Tamin bin Hamad al-Thani.

 

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bij een bijeenkomst van het Europese hof gezegd dat het met de vermeend slechte arbeidsomstandigheden in Qatar allemaal wel meevalt en dat er maar drie doden bij de bouw zijn gevallen. “Dat zijn er drie te veel”, zei hij daar wel bij. “De arbeidsomstandigheden zijn hetzelfde als in Europa”, voegde Infantino toe.

Enkele onderwerpen uit de Covid-19 ‘p(l)andemie’ en vaccinatiezwendel

 (4) Het Nederlandse ministerie van VWS blijkt bewust het opschalen van de IC-capaciteit in de coronacrisis te hebben geblokkeerd.

 

Elke dag komt er meer smeerlapperij boven tafel en krijgen de wappies steeds weer gelijk. Ook wat betreft het onderdeel over de IC-capaciteit van de Covid-19 plandemie is het Nederlandse volk belogen en bedrogen. Het ging geenszins om de volksgezondheid. Wie de capaciteitsproblemen in de zorg aankaartte als het echte probleem werd door het framingsleger van het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weggezet als wappie. Wat betreft de IC-capaciteit werd er geschermd met argumenten als ‘we kunnen niet zomaar een blik verpleegkundigen opentrekken’ en ‘het aanbod bepaalt de vraag: als je meer bedden hebt, komen die ook vol te liggen’. Daniël van der Tuin, Digital analist / Data analist die inzichten geeft over het Nederlandse regeringsbeleid met statistiek en onderzoek, ondersteund met benchmarks uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, verteld hier wat hij in de vrijgegeven WOB-documenten heeft ontdekt.

 

Uit wob-documenten blijkt dat de top van het ministerie van Volksgezondheid, al voordat in Nederland de 'pandemie' werd uitgeroepen, op de hoogte was van de zeer krappe IC-capaciteit. In de eerste helft van 2020 werkte het ministerie aan een plan om het aantal bedden fors uit te breiden. Maar toen de tweede golf zich aankondigde, was hiervan nauwelijks iets gerealiseerd. Zowel het Outbreak Management Team (OMT), als de regering waren duidelijk niet geïnteresseerd in een wezenlijke capaciteitsvergroting. In plaats daarvan gaven ze de voorkeur aan het opleggen van maatregelen, zoals lockdowns, mondmaskerplicht, avondklok, sociale beperkingen, minder lichaamsbeweging en niet-werkende injecties” Het laatste wat de WEF-leden van de regering wilden was een uitbreiding van de IC-capaciteit.

Het ministerie van VWS blijkt bewust het opschalen van de IC-capaciteit in de coronacrisis te hebben geblokkeerd. De overheid ontmoedigde ziekenhuizen midden in de coronacrisis hun IC met extra bedden uit te breiden. Sterker nog: sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies bedden te schrappen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding deed juist een dringend beroep op ziekenhuizen om bedden uit te breiden. ‘Ambtenaren schreven aan de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge dat er ‘maximaal werd ingezet op het voorkomen van een verhoging in de aantallen bedden’. Ziekenhuizen die zeiden meer ic-bedden te kunnen uitbreiden dan gepland, kwamen voor een gesloten subsidieloket. De druk op de zorg is moedwillig verhoogd om vrijheidsbeperkingen te legitimeren. Diederik Gommers zei het zo: dit gaat over de IC-bedden, uitbreiding van IC-bedden is niet nodig want dan verveel je je dood en dat hou je niet lang vol. Op 13 april 2021 noemde Gommers corona ook een gewoon verkoudheidsvirus: “We maken ons druk om Covid, ik vind dat echt peanuts. De hele Covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over?Als we nou een ander virus hadden gehad – daar hadden we ons zorgen (om moeten maken), maar dit is toch een virus van niks eigenlijk. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van”. Wij zaten dus in een lockdown vanwege ‘een virus van niks’.

Rutte en zijn WEF-sekte trawanten wilden geen advies van echte deskundigen omdat zij de virushoax niet willen wegnemen maar juist willen verdiepen. Wanneer het allemaal niet naar wens verloopt, zijn ze in staat gewoon een nieuwe pandemie te fabriceren want de Great Reset van de dystopische griezel Klaus Schwab moet koste wat kost doorgang vinden.

 (5) Bill Gates en het World Economic Forum van Klaus Schwab smeedden in 2017 al een plan om te profiteren van de ‘volgende pandemie’.

 

In 2017 vormden het World Economic Forum en de Gates Foundation CEPI, oftewel de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, een Internationale alliantie. CEPI kwam met een businessplan waarin stond dat de volgende pandemie een zakelijke kans is’ voor de ‘ontwikkeling van vaccins.’ Ze wreven zich al in de handen op het vooruitzicht daar miljarden aan te verdienen. Er werd met geen woord gerept over behandelingen, merkte internist en epidemioloog Peter McCullough op in een interview met de krant The Epoch Times. Al in 2019 noemde Gates vaccins zijn ‘beste investering ooit’. Logisch nietwaar!  Er werd dus vanaf het begin aangestuurd op vaccins, benadrukte McCullough. Een prik in de arm doet overigens weinig tegen een virusinfectie en doet vrijwel niets tegen luchtwegaandoeningen, zei McCullough. Toch zeggen ze: ‘ze zijn veilig en effectief.’ Uit door de Nederlandse zorgminister Ernst Kuipers onder druk openbaar gemaakte Wob-documenten over de corona-aanpak blijkt dat er in april 2020 al telefonisch contact was tussen WEF-sekte premier Mark Rutte en Melinda Gates -de inmiddels ex-vrouw van Bill Gates- over coronavaccins. Op dat moment was er nog geen enkele sprake over het toedienen van een coronavaccin.

 

Nederland vormde op dat moment de Inclusieve Vaccin Alliantie, samen met Frankrijk, Duitsland en Italië. Korte tijd na het telefoontje van Melinda Gates zei Rutte op 4 juni 2020 tijdens de Global Vaccine Summit “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat Nederland tussen 2021 en 2030 325 miljoen euro beschikbaar zal stellen aan GAVI.” Hugo de Jonge kwam onmiddellijk met de reactie dat het vaccin de enige oplossing was. Gavi is een samenwerkingsverband van onder meer Bill Gates, de WHO en Unicef. Bill Gates en GAVI zijn de bron achter de autoritaire medische edicten van de WHO, de terreur achter de globale lockdowns de opgelegde beperkingen en de vaccinatiedwang. De ‘helderziende’ Gates ‘euganist in hart en nieren’ is van alle leden van het misdaadsyndicaat die verantwoordelijk zijn voor de coronadictatuur en Klaus Schwabs Grote Herstart, een onmisbare figuur geweest.

Hij zegt niet vanwege de winsten, maar dat hij uit filantropische overwegingen heeft geïnvesteerd in coronavaccins. “We hebben miljarden uitgegeven aan vaccins en miljoenen levens gered,” aldus de pathologische leugenaar Gates want wat er volgens diverse wereldvermaarde deskundigen gaande is- een misdaad te groot om er ons een emotionele voorstelling van te maken. EudraVigilance -waar volgens studies slechts 5% van de werkelijke aantallen in terechtkomen- meldt op 18 juni 45.752 dodelijke slachtoffers en 4.522.307 die de een of andere vorm van vaccinatieschade hebben opgelopen na toediening van de vijf experimentele COVID-19 injecties. 

 

Het gaat om een misdaad waar wij allemaal potentieel slachtoffer van kunnen worden. Talloze artsen en wetenschappers hebben gezegd dat deze pandemie gepland is om meer controle te krijgen en de bevolking uit te dunnen. Gelukkig durven ook steeds meer artsen en wetenschappers hun mening te geven tegen deze tirannie.

 

(6) Zorgmedewerkers en artsen over de hele wereld maken vreemde dingen mee

In gesprek met Greg Hunter van USAWatchdog.com, zegt patholoog Ryan Cole: De cellen liegen niet. Het bloed liegt niet. De doden liegen niet. Het weefsel vol spike-eiwitten liegt niet. Cole maakt veel vreemde dingen mee en hij is niet de enige. Oncologen, pathologen, artsen, radiologen van over de hele wereld maken hetzelfde mee. Tijdens een Zoom-gesprek hoorde de patholoog dat talloze twintigers en dertigers in ziekenhuizen binnenkomen met borstkanker en dat 99 procent daarvan geprikt is. Een radioloog zei dat hij twee gevallen van borstkanker had vastgesteld bij 31-jarige vrouwen, die enkele weken daarvoor hun booster hadden gehaald. De hoofdoncoloog van een groot ziekenhuis in Florida zei tegen hem dat hij normaliter eens per decennium een geval van agressieve hersenkanker vaststelt bij een jonge patiënt. Vorige maand heeft hij er al vijf vastgesteld, na de boosters.

 

Overal waar ik kom, begint de medische gemeenschap zich te roeren en bevestigen ze wat ik zie, aldus Cole. In Engeland en Ierland zeiden artsen en verpleegkundigen tegen hem dat jonge patiënten een agressieve vormen van kanker ontwikkelen en bij patiënten die al jaren kankervrij zijn, na hun booster, de kanker weer terugkomt.We zullen door dit beleid te maken krijgen met sterk verkorte levensverwachtingen, en wat vanzelfsprekend miljoenen doden als gevolg zal hebben van het gif dat de mensheid onder criminele valse voorwendselen is opgedrongen. Diverse vermaarde deskundigen zeggen dat dit de komende jaren duidelijk gaat worden, omdat het natuurlijke immuunsystemen het door de gifprikken zal begeven.”

Franklin ter Horst

e-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud