UNESCO is druk doende de staat IsraŽl te ondermijnen

Door : Franklin ter Horst: (Aangemaakt: 21 november 2011) (Laatste bewerking: 26 november 2022)

IsraŽl en de Verenigde Staten hebben hun lidmaatschap van de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) per 1 januari 2019 beŽindigt. De Verenigde Staten doneerde 80 miljoen dollar per jaar om deze club te ondersteunen. Het opzeggen van het lidmaatschap is een juiste beslissing want de UNESCO is door links-fascistische en islamitische krachten overheerste club die de wereld een aaneenschakeling presenteert van anti-IsraŽl activiteit. Het is een corrupt en verkwistend onbekwaam lichaam dat een kantoor van haat is geworden in plaats van vrede. In 1984 trok president Ronald Reagan zich terug uit de UNESCO en verwees hij naar corruptie, wanbeheer en pro-Sovjet vooroordelen. President George H.W. Bush gaf de VS opdracht om in 1992 weer lid te worden, in de hoop dat dit zou leiden tot betere internationale samenwerking. Dat gebeurde niet. Het wanbeheer van de organisatie ging gewoon door. UNESCO koestert extreme anti-IsraŽl-vooroordelen terwijl ze een van de meest inhumane regimes ter wereld omarmt waaronder het genocidale regime in Soedan. SyriŽ dat chemische wapens tegen zijn eigen volk heeft gebruikt, mocht zelfs een plekje innemen in zijn mensenrechtencommissie. Maar de primaire aanklacht tegen de UNESCO komt voort uit het schofferen van IsraŽl.

 

Terwijl UNESCO daar niet eens een mandaat voor heeft, zijn op 31 oktober 2011 ook de ďLandrovers in RamallahĒ onder leiding van Mahmoud Abbas (Abu Mazen) volwaardig lid van de UNESCO geworden. De stemming toonde opnieuw aan dat de UNESCO er niet voor terugdeinst om haar eigen statuten en doelen volkomen te negeren. En al helemaal niet om het bewind dat de vernietiging van IsraŽl in haar handvest heeft staan.

Links Zelfmoordaanslag op het Sbarrorestaurant in Jeruzalem op 9 augustus 2001. Rechts de omgekomen leden van de familie Schijveschuurder.

Het lidmaatschap van de Palestijnse Autoriteit is niets anders dan een politiek gemotiveerde beslissing. Maar desondanks besloot een meerderheid van de leden hun goedkeuring aan dit lidmaatschap te geven. In totaal stemden 14 landen tegen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Zweden en Duitsland. 52 landen onthielden zich van stemming waaronder de meeste Europese landen. Frankrijk en BelgiŽ stemden vůůr de motie, samen met alle Arabische, Afrikaanse, Latijns Amerikaanse en Aziatische landen, inclusief China en India, in totaal 107 landen. Het gaat bij dit lidmaatschap niet zozeer om een stem vůůr het bewind in Ramallah, maar een stem tťgen IsraŽl! Het is de zoveelste poging om de IsraŽlische staat te ondermijnen.

De UNESCO lijkt slechts maar ťťn doel te dienen: de vernietiging van de staat IsraŽl en de verdrijving van alle Joden uit het Midden-Oosten. De UNESCO deinst er niet voor terug om haar eigen statuten en doelen volkomen te negeren.

De Ďtopprioriteití van UNESCO is het promoten van kwaliteitsonderwijs dat voldoet aan de afspraken gemaakt op het World Education forum dat in 2000 in Dakar werd gehouden. Dat onderwijs moet bijdragen aan de wereldwijde cultuur van vrede. Dat is in de gebieden die onder controle van de ďBende van RamallahĒ staan echter mijlenver te zoeken.

Zo moedigt het bewind kinderen aan tot heilige oorlog tegen IsraŽl omdat zo zegt men ,,de zionistische gangsters het land Palestina hebben gestolen en de oorspronkelijke bevolking hebben verdreven en daarna de staat IsraŽl gesticht. Daarom moet hetHeilige Land Palestina etnisch gezuiverd worden.Ē Schoolboeken accentueren sterk dat aan de strijd tegen IsraŽl geen einde zal komen, totdat IsraŽl zal zijn vernietigd. De jeugd wordt geleerd dat de stichting van de staat IsraŽl immoreel is en dat zij daarom geen recht van bestaan heeft. Dit is een kleine greep van wat er zoal in de PLO-schoolboeken terug te vinden is.

Het gaat om een bewind dat zelfmoordenaars eert als moedige dappere mannen en vrouwen. Het gaat om terroristen die lachend vertellen over hun Ďheldendadení hoe ze onschuldige IsraŽlische burgers hebben vermoord met spijkerbommen en hele gezinnen de keel hebben doorgesneden. De beslissing van de UNESCO zegt natuurlijk ook veel over de landen die vůůr het lidmaatschap van de nepstaat ĎPalestinaí hebben gestemd!

PLO-cultuur. Kleine kinderen slachtoffer van zelfmoordaanslag op Egged bus no2

De reactie van terreurleider Abu Mazen ( Mahmoud Abbas) en trawanten over het lidmaatschap van de UNESCO was euforisch. De terreurbeweging Hamas sprak van ďeen belangrijke stap voorwaarts die de onze zaak dient en het bewaren van ons erfgoed en de heilige plaatsen in het aangezicht van IsraŽlische schendingen.Ē Hamas verklaarde dat de stemming ďde brutaliteit van de bezetting aantoonde en de vooringenomenheid van de Amerikaanse regering ten voordele van de bezetter en haar racistische politiek.Ē De PLO-buitenlandminister zei: ,,de overwinning van vandaag in de UNESCO is het begin van een weg die moeilijk is maar uiteindelijk zal leiden naar de bevrijding van ons land en van de bezetting. ĎPalestinaí heeft het recht om op de wereldkaart te staan.Ē Het Uitvoerend Comitť van het bewind sprak haar hoop uit ,,dat het besluit van de UNESCO de weg zal plaveien tot de erkenning van een Palestijnse staat door de VN-veiligheidsraad in alle gebieden die in 1967 werden bezet.Ē

UNESCO, roept Klaagmuur (Kotel) uit tot islamitisch erfgoed

In oktober 2015 heeft de ďBende van RamallahĒ via Egypte en vijf andere Arabische landen, Algerije, Koeweit, Marokko, TunesiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E) een verzoek bij de UNESCO (de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) ingediend om de Westelijke Muur (Klaagmuur) de heiligste plaats van het Jodendom, te classificeren als onderdeel van de Al-Aksa moskee in de oude stad van Jeruzalem. In oktober vorig jaar tekende UNESCO directeur-generaal Irina Bokova nog bezwaar aan om het plein te herclassificeren als een islamitische heilige plaats maar inmiddels hebben Abu Mazen en trawanten toch hun zin gekregen.

Op 11 april 2016 nam de UNESCO een omstreden resolutie aan genaamd ďBezet Palestinaď. De titel onthulde haar duidelijke vooringenomenheid, maar opnieuw namen alle teksten die werden aangenomen in de UNESCO een anti-IsraŽl bevooroordeeldheid aan. De UNESCO resolutie van april 2016 was, uitgedrukt in de woorden van Guy MilliŤre: ďde giftige, frauduleuze resolutie is niet alleen bevooroordeeld: ze is negationistisch. Zij elimineert met ťťn enkele pennestreek alle sporen van Joodse aanwezigheid in het antieke Jeruzalem en Judea.Ē

Op 13 oktober 2016 nam de Raad van Bestuur van de UNESCO in Parijs opnieuw een resolutie aan waarin de Klaagmuur en het plein waar de Joden bidden, tot Palestijns en islamitisch erfgoed werd uitgeroepen. De resolutie beschrijft IsraŽl ook als een bezettende macht op allerlei gebied en vermijd heel bewust te spreken van Tempelberg. Met deze resolutie, heeft de UNESCO opnieuw laten zien er een anti-IsraŽlische agenda op na te houden en negeert met deze beslissing de unieke historische connectie van het JudaÔsme met de Tempelberg, waar 3000 jaar geleden de tempel van Salomo stond en 2000 jaar geleden de door Herodus gebouwde tempel. De plaats waar de Joden eeuwenlang hebben gebeden. Het besluit, dat door verschillende Westerse leden van de UNESCO werd ondersteund, is het zoveelste antisemitische initiatief van de VN, wiens primaire doel het lijkt het bestaan van de Joodse staat onmogelijk te maken. En zo is de UNESCO bezig de hele geschiedenis van IsraŽl te herschrijven.

Volgens de UNESCO is de Klaagmuur (Westelijke Muur) onlosmakelijk verbonden en daardoor een integraal onderdeel van de Al-Aksa moskee en het Al-Haram Al-Sharif complex (de Tempelberg)De Westelijke Muur is omgetoverd tot de Al-Buraq Plaza, genoemd naar het paard waarmee Mohammed naar Jeruzalem zou zijn gevlogen.

Door de islamgedienstige Unesco omgetoverd tot Al-Buraq Plaza

Het verhaal is echter niet meer dan een idiote fabel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest. De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 n. Chr., stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. De Westelijke muur (Klaagmuur) is een van de weinige overblijfselen van de door de Romeinen in het jaar 70 verwoeste 2e Tempel. De grootste steen die in de draagmuur van de Tempel is ontdekt in wat men vandaag de HasmoneeŽn tunnel noemt,is maar liefst 13.6 meter lang en heeft een gewicht van 570 ton.

De UNESCO heeft opnieuw een bewijs geleverd dat het druk doende is om de ruim 3000 oude geschiedenis van de kinderen van IsraŽl in relatie met stad Jeruzalem te ontkennen en zelfs compleet uit te wissen. Volgens de UNESCO hebben Joden (en Christenen) daar niets te zoeken. Het 58-koppige bestuur stemde in met Resolutie 19 met 24 stemmen voor, zes tegen en 26 onthoudingen. Twee landen, Ghana en Turkmenistan, waren afwezig op de stemming. De zes landen die tegen de resolutie waren: Estland, Duitsland, Litouwen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Tot de islamgedienstige nuttige idioten die de resolutie steunden behoorden Frankrijk, Spanje, Zweden, Rusland en SloveniŽ. Zoals bekend behoren Frankrijk en Zweden tot de meest IsraŽl vijandige landen in Europa. Van Rusland is bekend dat het al tientallen jaren doelbewust het antisemitisme in de Arabische moslimwereld en elders aanwakkert en het feitelijke brein is achter de verspreiding van de vooral op het alternatieve internet populaire Zionistische complottheorieŽn. Om dat allemaal nog wat extra kracht bij te zetten verzonnen ze in Moskou een ĎPalestijns volkí.

Het terreurbewind in Ramallah wil nu ook een voorstel bij de UNESCO indienen om alle historische plaatsen in Samaria,Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem als hun cultuurgoed aan te merken. Maar juist in dit gebied liggen de wortels van het Jodendom en bevinden zich tal van Joodse heilige plaatsen. Ook claimen ze de Dode zee als hun erfgoed.Natuurlijk weten ze niet uit te leggen wat hun historische connecties met de Dode zee zijn, maar dat zal noch de UNESCO, noch de voorstemmers van het lidmaatschap, een zorg zijn. Bij de Dode zee zijn de bekende Dode zee rollen gevonden.

Deze rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 schriftrollen daterend uit ca. 250 vůůr Christus tot ca. 50 na Christus. Ze werden ontdekt in grotten in de buurt van Qumran. Hoewel een deel van deze geschriften in de loop van de eeuwen zijn uitgedroogd en vergaan zijn er ook een aantal redelijk goed intact gebleven.Een van de meest sensationele vondsten is de ďJesaja-rolĒ. Deze is 7.34 meter lang en bevat 54 op leer geschreven kolommen en is te bezichtigen in het Heiligdom van het Boek in het IsraŽl Museum in Jeruzalem. De rollen zijn te bestuderen via Google.

 

Links, grot bij Qumran waar diverse rollen zijn gevonden en rechts de gevonden Jesaja rol.

 

Nu was de UNESCO vooruitlopend op het lidmaatschap al begonnen Joodse historische plaatsen om te turnen tot islamitische historische plaatsen. Al in 2009 wees UNESCO Jeruzalem aan als de ďhoofdstad van de Arabische cultuurď, waarin het samenwerkte met medewerkers van het bewind in Ramallah, en een aantal Arabieren op sleutelposities om te protesteren tegen wat zij omschreven als de IsraŽlische bezetting van het Heilige Jeruzalem. Onlangs keurde UNESCO een besluit goed waarbij IsraŽl werd aangemaand om alle archeologische opgravingen in de Oude Stad van Jeruzalem onmiddellijk op te schorten. Ook het graf van Rachel, en het graf van de aartsvaders in Hebron (Grot van Machpela) zijn door de Unesco omgedoopt tot Islamitische heiligdommen. Daarnaast heeft de UNESCO op 7 juli 2017 in Krakau, Polen, wederom een ďfake historyĒ beslissing genomen door de Machpelagrot in Hebron tot Palestijns Werelderfgoed te verklaren. De Machpela wordt nu de Ibrahimi Moskee genoemd maar nergens in het 11 paragrafen lange document wordt uitgelegd hoe of wanneer de site islamitisch is geworden.

De reactie op de Machpela resolutie door Mahmoud Abbas en trawanten was zoals verwacht euforisch. De buitenlandminister zei: ,,de overwinning van vandaag in de UNESCO is het begin van een weg die moeilijk is maar uiteindelijk zal leiden naar de bevrijding van ons land en van de bezetting. ĎPalestinaí heeft het recht om op de wereldkaart te staan.Ē De terreurbeweging Hamas sprak van ďeen belangrijke stap voorwaarts in het bewaren van Ďons erfgoed Palestinaí en de heilige plaatsen in het aangezicht van IsraŽlische schendingen.Ē

Kort na de beslissing van de UNESCO sprak de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu in een videoboodschap volkomen terecht van een misleidende beslissing: ĎWe zullen de Machpelagrot in Hebron blijven beschermen, evenals de vrijheid van godsdienst en de waarheid.' Op 9 juli opende hij de Kabinetszitting met het lezen van een tekstdeel uit Genesis 23 vers 16 en 19 waarin wordt uitgelegd dat Abraham de spelonk in het veld van Machpťla kocht van de Hethiet Efron, en zijn vrouw Sara daar begroef. De IsraŽlische minister van defensie Avigdor Liberman noemde de UNESCO een politiek bevooroordeelde, beschamende en antisemitische organisatie die schandalige beslissingen neemt. "Geen van de beslissingen van deze irrelevante organisatie zullen onze historische rechten op de site schaden of ons recht op ons land. Onze rechten zijn duizenden jaren oud.Ē

Tijdens een speciale zitting van de IsraŽlische regering in het voorjaar van 2010, kondigde premier Benjamin Netanyahu reeds aan het graf van de Aartsvaders in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem, tot nationaal erfgoed uit te roepen. De UNESCO is hem nu voor geweest. Beide graven horen met zoín 150 andere plaatsen al ruim 3500 jaar tot de heilige plaatsen van het volk van IsraŽl. De actie van Netanyahu leverde een golf van wereldwijde verontwaardiging op. Velen ontkennen zelfs IsraŽls connectie met deze aloude heilige plaatsen.

De hele moslimwereld viel over IsraŽl heen. Het graf van de Aartsvaders was al een paar duizend jaar een heilige plaats van het volk van IsraŽl, lang voordat de islam ontstond.Moslims claimen het recht op het graf van Rachel Ďomdat het om een 1000 jaar oude moskee zou gaaní. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan zei dat het graf van de Aartsvaders en Rachels Tomb ďnooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar islamitische.Ē Dit soort figuren zijn meesters in het verdraaien van de waarheid en het verspreiden van haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Ze noemen de huidige bevolking van IsraŽl een internationaal allegaartje van bezetters, kruisvaarders en piraten en gebruiken op zeer effectieve manier de media voor het verspreiden van hun leugens en het ophitsen tot geweld. Een Arabisch spreekwoord luidt: "Een leugen, die ons dient, is beter dan een waarheid, die ons schaadt." Van de korangeleerde Al-Ghazali is de volgende uitspraak bekend: "Weet, dat de leugen in zich niet verkeerd is. Wanneer de leugen de enige weg is, een goed resultaat te behalen, is zij geoorloofd. Daarom moeten wij liegen, om het doel, dat Allah ons opdroeg, te bereiken".

 

Graftombe Rachel

 

De Libanese terreurbeweging Hezbollah, Iran, Egypte, SyriŽ en JordaniŽ noemden IsraŽls beslissing de beide graven tot nationaal erfgoed te verklaren, een ernstige provocatie. Hezbollah sprak van ,,agressie tegen heilige moslimeigendommen en een provocatie tegen de 1.5 miljard moslims.Ē Hamas terreurleider Ismail Haniyeh in Gaza riep de leiders in Ramallah op tot een nieuwe intifada en verklaarde nog maar eens duidelijk dat zowel Jeruzalem als het hele land IsraŽl van hen is.

 

In een telefoongesprek met de IsraŽlische president Benjamin Netanyahu waarschuwde de voormalige EgyptischePresident Hosni Moebarak voor ďgevaarlijke consequentiesĒ. Volgens Moebarak voedt de beslissing van IsraŽl het extremisme, confrontatie en geweld. Maar dŠt is precies wat de Egyptische leider en anderen zelf veroorzaken met dit soort uitspraken. Het Iraanse regiem beschuldigde IsraŽl ervan ,,de twee Palestijnse heiligdommenĒ te willen annexeren: ,,De beslissing van de Zionisten zal er verder toe leiden dat ze uiteindelijk van plan zijn alle moslim Ėen christen heiligdommen in de bezette Palestijnse gebieden te annexerenĒ aldus het Iraanse regiem. De reacties uit de islamitische wereld passen in hetplan om IsraŽls historische bant met het land te ontkennen. De meest fantastische uitspaken worden er gedaan de band van IsraŽl met het landals een leugen voor te stellen en de band van het PLO- bewindmet het land tot waarheid te verheffen.

 

Het Ďgematigdeí liefje van de wereldleiders Abu Mazen noemde tijdens een bezoek aan Brussel IsraŽls beslissing een serieuze provocatie die zal leiden tot gewelddadigheden die zouden kunnen uitmonden in een ďheilige oorlog Ē Deze voormalige rechterhand van terreurmiljardair Jasser Arafat wordt door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de blinde leiders in Europa, de juiste man op de juiste plaats genoemd. Ook de Obama administratie vierde het haatfeest mee. De woordvoerder van het Amerikaanse State Department, Mark Toner sprak zelfs van een ďprovocatieĒ die niet bijdraagt tot het opnieuw aan de onderhandelingstafel brengen van de beide partijen. IsraŽls reactie was dat door Washingtons bemoeienis met allerlei interne IsraŽlische aangelegenheden, en het constant bekritiseren van de Joodse staat, Obama het terrorisme alleen maar in de kaart speelt en het bewind de rechtvaardiging biedt door te gaan met haatprediking. Brussel noemde IsraŽls actie ďeen provocerende daadĒ. De reactie van de wereldleiders laat opnieuw zien hoe hypocriet ze zijn en hoe ze door satans onderwereld geregeerd worden.

 

Cultuur van vrede

Het droevige feit is ook dat historische waarheden er niet meer toe doen in deze wereld. Het enige wat telt is IsraŽl schofferen. Volgens de UNESCO heeft IsraŽl niet het recht het Graf van Rachel, noch dat van de Aartsvaders in Hebron, waar Abraham, Isašk, Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea begraven liggen,aan de Nationale Erfgoedlijst van IsraŽl toe te voegen. Rachel was de 2eechtgenote van Jakob (IsraŽl) en wordt in de Bijbel de derde aartsvader genoemd. Jakob was de kleinzoon van Abraham en de zoon van Isašk en Rebekka. Hij is de stamvader van de IsraŽlieten, waarvan de oorspronkelijke twaalf stammen uit zijn twaalf zoons ontstaan zijn die hij bij zijn vier echtgenotes heeft verwekt: Bilha, Zilpa, en de gezusters Lea en Rachel. Rachel overlijd tijdens het baren van haar zoon Benjamin. Haar laatste woorden zijn bitter. (Genesis 35:16 t/m 20). Ze noemt haar zoon Ben-Oni, zoon van mijn smart. Nu heeft ze zonen, en nu kan ze er nog niet van genieten. Jakob heeft de naam veranderd in Benjamin Ė zoon van mijn rechterhand.

Sinds de tijd van haar begrafenis is het Graf van Rachel altijd een speciale plaats voor gebed geweest. Tot op de dag van vandaag bezoeken mannen en vrouwen Rachels Tombe en laten vrij hun tranen vloeien en smeken aan ĎMoeder Rachelí om namens hen te bemiddelen bij God voor de gezondheid van een geliefde of voor de Goddelijke Interventie voor mensen in nood. Rachel, de vrouw die kinderloos was, maar uiteindelijk de moeder werd van het Joodse volk, is uitgegroeid tot een symbool van hoop voor kinderloze vrouwen Ė door de kracht van het gebed.

De graftombe van Rachel.

Het graf van Rachel, lag gedurende de 2e intifada voortdurend onder vuur van Arafats scherpschutters terwijl tegelijkertijd op een website van het bewind in Ram-allah het graf de "Bilal ibn Rabah Moskee" werd genoemd.Zo werd de 20 jarige IsraŽlische sergeant Danny Darai in de nabijheid van het graf van Rachel vermoord door de Omar Abu-Sneineh, een terrorist van de Tanziem beweging. Darai had net zijn bewakingsopdracht achter de rug en was te voet op weg naar zijn legeronderdeel 200 meter verderop. Abayat schoot hem twee kogels in zijn borst.Joodse gelovigen konden in die tijd slechts onder begeleiding het graf bezoeken. Het was volgens religieuze leiders van Arafats terreurbewind niet toegestaan aan 'ongelovigen' (joden en christenen) daar te bidden. Bron: Honest Reporting 19-2-2003. Het graf van Rachel is in 2013 maar liefst 200 keer aangevallenzonder dat er ooit sprake is geweest van enige veroordeling door het bewind in Ramallah, noch van de UNESCO.

De IsraŽlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon heeft aangekondigd dat het elke samenwerking opschort met de UNESCO en dat deze opschorting zal duren net zolang tot de wereldorganisatie haar beslissing ongedaan maakt. Ayalon: ďDeze resolutie werd aangenomen door de automatische Arabische meerderheid (zeven Arabische landen), onder leiding van het PLO-bewind, in een zoveelste poging om de IsraŽlische staat te ondermijnen. Het besluit van de UNESCO om het Graf van Rachel uit te roepen tot een moskee is een zoveelste hypocriete beslissing van de Verenigde Naties. De beslissing legt de historische feiten naast zich neer en heeft een politieke tegenstelling omgebogen naar een religieus dispuut.Ē

Het bureau van premier Benjamin Netanyahu noemde de beslissing van de UNESCOďbelachelijkĒ. Het graf van Rachel en het graf in Hebron zijn al duizenden jaren een bedevaartsoord voor de Joden. Sommige onderzoekers stellen dat de Grot van Machpela voor de Joden als heilige plaats Bijbelshistorisch belangrijker is dan Jeruzalem. De poging om het volk IsraŽl los te maken van zijn erfgoed is absurd.

Het graf van de aartsvaders in Hebron

 

Wat betreft het Graf van Rachel is Ramallah in 1995 tijdens het Oslo II verdrag volledig akkoord gegaan met IsraŽls binding met dit graf. Dat staat allemaal keurig in Article V, Annex I van de overeenkomst. Het bewind weet dat natuurlijk drommels goed, en speculeren er op dat de dromers in Brussel en Washington en de anti- IsraŽl lobbyisten bij de UNESCO daar geen besef van hebben. Nu beweert het bewind in Ramallah plotseling dat het Graf van Rachel heilig is voor de moslims en noemt  de site de Bilal Bin Rabah Moskee. ďZij hebben nooit in het verleden gezegd dat dit een heilige plaats was van de moslims en nu eisen zij plotseling de controle op over beide voor de Joden heilige plaatsen en de Tempelberg.

 

In een eerdere situatie heeft de UNESCO IsraŽl ook al beroofd van al hun wettelijke, historische en natuurlijke rechten op de Tempelberg en de Ďoude stadí in Jeruzalem, en deze exclusief aan de islam gegeven. UNESCO noemt de Tempelberg en Jeruzalem exclusief Ďislamitisch erfgoedí en laat hiermee opnieuw zien een antisemitische, islamgedienstige club narren te zijn dat als voornaamste doel heeft de Joodse staat IsraŽl te doen verdwijnen. Als antwoord op de UNSECO resolutie waarin de Joodse aanspraken op de Tempelberg en de Klaagmuur worden ontkend, organiseerde Rabbijn Shmuel Rabinowitz, Rabbijn van de Klaagmuur en de Joodse heilige plaatsen in Jeruzalem een bijeenkomst voor duizenden Joodse gelovigen om op deze manier te laten zien dat de band van het Joodse volk met de stad Jeruzalem onverbrekelijk is.

Ook eist de UNESCO dat IsraŽl onmiddellijk stopt met alle archeologische activiteiten in de Oude Stad van Jeruzalem. Er komen kennelijk teveel bewijzen boven tafel want in praktisch iedere vierkante meter grond en bijna iedere steen in Jeruzalem verteld het verhaal van IsraŽls meer dan 3000 jaar oude Bijbelse geschiedenis in het door God aan het volk van IsraŽl toegewezen hoofdstad Jeruzalem. De grote internationale anti-IsraŽl lobby wil dat graag anders zien, maar de feiten liegen niet. God noemt IsraŽl Zijn land en als God spreekt over mijn land, dan spreekt hij ook over mijn volk, de kinderen van IsraŽl. IsraŽl is het land waar God Zichzelf openbaarde en tot de mens sprak. Het is het land van de Bijbel. Geen ander land op aarde is ooit door God beloofd aan een volk in het bijzonder, dat is alleen met het volk van IsraŽl gebeurd. Het land en het volk van IsraŽl horen onlosmakelijk bij elkaar. IsraŽl werd een natie bijna tweeduizend jaar voor de opkomst van de islam, en lang voordat er sprake was van enig Arabisch land. De kinderen van IsraŽl zijn het die het verwoeste land weer hebben opgebouwd, en de kale woestijn laten bloeien als een roos. Maar de wereld wil IsraŽl niet!

Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God "Mijn stad" heeft genoemd. De stad werd gekozen om een eeuwige en goddelijke waarheid te vertegenwoordigen en Gods licht aan deze wereld over te dragen. Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van IsraŽl vervulde.Psalm132: 13-14 Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.

Men is druk doende om de duizenden jaren oude Joodse historie in de stad Jeruzalem te ontkennen en zelfs compleet uit te wissen. In een recente verklaring heeft de Unesco IsraŽl ook berooft van al hun wettelijke, historische en natuurlijke rechten op de Tempelberg en de Ďoude stadí in Jeruzalem, en deze exclusief aan de islam gegeven.Unesco noemt Tempelberg en Jeruzalem exclusief Ďislamitisch erfgoedí.De club idioten laat hiermee opnieuw zien een antisemitisch pro-islam blok te zijn dat als voornaamste doel heeft de Joodse staat IsraŽl te doen verdwijnen. Het Sanhedrin en andere Joodse organisaties stuurden onmiddellijk een protestbrief naar de culturele organisatie van de VN. Tevens zal er op basis van het Sanhedrin een speciale rechtbank worden geformeerd die op de berg Zion de Unesco zal aanklagen.In de brief eisen de Joden dat de Unesco Ďde verklaring over de rechten van islam op de Tempelberg intrekt met een waarheidsgetrouwe verklaringí. Zo niet dan Ďzult u gerechtelijk worden aangeklaagdí vanwege antisemitisme, wat in de meeste landen op de wereld een misdaad is. De Unesco wordt ervan beschuldigd Ďte handelen als een werktuig van de agressieve islamí, omdat het op 28 april 2015 op roekeloze en boosaardige wijze Ďverklaard heeft dat de hele berg met de Al Aqsa moskee en alle rechten tot de moslims behoren, inclusief de omringende oude stad Jeruzalem als islamitisch erfgoedí.  

De UNESCO de afgelopen jaren gaan samenwerken met de ISESCO, de culturele afdeling van de Organisatie van de Islamitische Conferentie. De ISESCO verspreidt de leugenpropaganda dat de Bijbelse historie en de Joodse tempels zijn verzonnen, dat Joodse monumenten eigenlijk islamitische schatten zijn die door de 'Zionisten' zijn gestolen en dat de IsraŽlische archeologische opgravingen 'criminele activiteiten' tegen de moslims zijn. De UNESCO gaat zo ver in het steunen van de moslimlanden dat de Joden enkel nog als 'bezettende kolonisten' worden weggezet - en dat terwijl het juist de moslims zijn die in de zevende eeuw het land zijn binnengevallen en hebben uitgeplunderd. Maar plotseling zijn de moslims de afstammelingen van de Kanašnieten, Jebusieten, Filistijnen en Hetieten, een volkomen ongefundeerde claim want geen van deze volkeren waren nakomelingen van Sem maar van Cham.Tijdens de 2e Intifada in het jaar 2000 veroordeelde de UNESCO IsraŽl voor ,,de verwoesting en beschadiging van het culturele erfgoed van de Palestijnen en dat diteen misdaad tegen het gemeenschappelijke culturele erfgoed van de mensheid zou zijn.Ē

 

In 1989 verklaarde de UNESCO onverstoord dat de IsraŽlische 'bezetting van Jeruzalem' door middel van 'bemoeienissen, vernielingen en veranderingen' de heilige stad vernietigde. De toenmalige burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, sprak daarop openlijk zijn 'intense walging' over de UNESCO uit. In 1990 viel de UNESCO opnieuw IsraŽl aan vanwege de 'onherstelbare veranderingen' aan Jeruzalems architectonische erfgoed en de teloorgang van de schoonheid van de stad. In de 'Cairo Verklaring voor het Behoud van Jeruzalems Antiquiteiten' van 2001 beschuldigde UNESCO IsraŽl er valselijk van de islamitische antiquiteiten op de Tempelberg en in de Oude Stad te vernietigen. Dit was een weinig verhulde poging om de aandacht af te leiden van de verwoestingen van het bewind in Ramallah tegen de archeologische opgravingen en historische gebouwen in de IsraŽlische hoofdstad. Tijdens de 50e verjaardag van de VN weigerde de UNESCO in een resolutie over de Tweede Wereldoorlog ook maar ťťn woord te wijden aan de Holocaust, ondanks het verzoek van IsraŽl om melding te maken van de massale genocide op (minstens) 6 miljoen Joden door de Nazi's.

 

De UNESCO neemt steeds krankzinnigere maatregelen omdat de Joodse staat ondanks alle aanvallen nog steeds op zijn eigen plek bestaat. Zo gaf de organisatie de Joodse arts en theoloog Maimonides -Rabbi Moshe Ben Maimon- plotseling een islamitische naam: Moussa ben Maimoun, waarmee de Rabbi door de geschiedvervalsers van de VN postuum tot de islam werd 'bekeerd'!  

 

De Ďgeschiedenisí van de Palestijnen is mooi Ďomschrevení in een boek van de IsraŽlische auteur Assaf A. Voll, A History of the Palestinian People: From Ancient Times to the Modern Era. Het boek is direct na verschijning een bestseller geworden op de hitlijst van Amazon. Het boek werd echter na twee dagen weer van de lijst verwijderd toen bleek dat het boek alleen maar 131 blanco bladzijden bevatte. De geschiedenis van de Palestijnen is inderdaad een boek vol met lege bladzijden.

 

Assaf A.Voll met zijn nieuwe boek

 

 De storm over de graven is even absurd als alle andere ongenuanceerde aanvallen door de UNESCO op de Joodse staat. Heilige plaatsen als het graf van Rachel en dat van de Aartsvaders zijn onderdeel van IsraŽls geschiedenis. Wie dat ontkent of bestrijd heeft daar andere doelen mee op het oog. Zij die de Bijbel kennen weten dat dit vroeg of laat tot verschrikkelijke oordelen zal leiden. Ze halen zich de woede van de God van IsraŽl op de hals. Men grijpt iedere gelegenheid aan het Joodse volk te vervloeken en te vernederen. De meest absurde leugens worden dankbaar gebruikt om hun haat te etaleren. De volkomen legale beslissing van IsraŽl beide graven te annexeren ergert de wereld weer maar de Joodse staat hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.

Wat voor een wangedrocht de UNESCO wel is mag ook blijken uit het feit dat men op 17 november 2011 heeft besloten SyriŽ te benoemen als de Arabische vertegenwoordiger in een commissie voor de naleving van mensenrechten, terwijl op dat moment onder het bestuur van dictator Bashar al Assad, naarschatting al 3500 Syrisch pro-democratie activisten door het Syrische leger zijn afgeslacht. Een IsraŽlische functionaris noemde deze beslissing voor Israel Radio 'een schandalige absurditeit'. 'UNESCO legitimeert SyriŽ (als voorvechter van de mensenrechten), zelfs terwijl de leider zijn eigen volk afslacht.' De belangrijke internationale media hebben de hypocriete benoeming van SyriŽ bij de UNESCO compleet genegeerd.

Volgens een onderzoek van het Institute for Monitoring Peace & Cultural Tolerance in School Education blijft het PLO-bewind met geld van de Europese Unie en de VN organisatie UNESCO schoolboeken verspreiden die bomvol antisemitisme, haat tegen IsraŽl en Hitler verheerlijking staan. In alle schoolboeken is op de kaart IsraŽl compleet weggevaagd, inclusief de Joodse heilige plaatsen zoals de Tempelberg, wordt het Arabische 'martelaarschap' geprezen en worden Joden omschreven als 'sluw', 'sprinkhanen' en 'wilde beesten'. De VN heeft zijn anti-IsraŽl propaganda en Hitler verheerlijking in de Arabische wereld inmiddels tot obsessieve hoogten opgevoerd. Zo bevat een nummer van Zayzafuna, het kindermagazine van het PLO-bewind, het verhaal van een tienermeisje waarin Adolf Hitler als een positief persoon wordt afgeschilderd die bewonderd zou moeten worden vanwege het feit dat hij de wereld een dienst bewees door miljoenen Joden te vermoorden.Het kindermagazine wordt sinds augustus 2011 gefinancierd door de UNESCO en door het MDG Achievement Fund, een door Spanje gefinancierde VN stichting. In 2003 financierde de UNESCO ookde renovatie van de bibliotheek van Alexandria, inclusief de aldaar prominent tentoongestelde kopie van het antisemitische propagandawerkje 'De Protocollen van de Oudsten van Zion', met daarin het ook door Hitler gebruikte verzonnen Joodse complot om heel de wereld te overheersen.

 

Een dag nadat het Simon Wiesenthal Centrum op 22 december 2011 formeel protest aantekende bij de directeur-generaal van UNESCO omtrent de publicatie van het bovengenoemde artikel, heeft de UNESCO besloten ďniet langer haar steun te verlenen aan de publicatie in kwestie.Ē

 

In een nieuwe vlaag van volledige verstandsverbijstering heeft UNESCO de islam uitgeroepen tot de meest vredige religie op aarde en dat terwijl de islam juist bekend staat als de grootste moordmachine uit de geschiedenis van de mensheid. Op de vraag naar de terreuraanslagen in naam van de islam, door islamitische terreurbewegingen als ISIS, Al Qaeda, Boko Haram ontkende de UNESCO-functionaris dat die niets te maken hebben met de islam. "Islam betekent vredeĒ. Er is geen leugen te groot voor satan en zijn demonische volgelingen van deze club.

De UNESCO maakt zich zorgen over de toename van ďdesinformatieĒ en ďcomplottheorieŽnĒ en is van plan daar een einde aan te maken via een netwerk van verklikkers.

Dit Artikel is voor een deel afkomstig van ejbron.wordpress.com Volgens de Verenigde Naties: ďwordt de wereld niet in het geheim bestuurd door elites en worden wereldgebeurtenissen niet in het geheim achter de schermen gemanipuleerd door machtige spelers met kwade bedoelingen. ComplottheorieŽn kunnen gevaarlijk zijn, vaak negeren ze wetenschappelijk bewijs en polariseren ze de hele samenleving met ernstige gevolgen. Dit moet nu stoppenĒaldus de VN.

De directeur-generaal van UNESCO waarschuwde dat ďcomplottheorieŽnĒ schade toebrengen aan mensen en aan hun gezondheid. ďZe versterken misvattingen over de pandemie en versterken ook de stereotypen die geweld en gewelddadige, extremistische ideologieŽn kunnen aanwakkerenĒ, aldus Audrey Azoulay. Het VN-agentschap lanceert een campagne om mensen te helpen bij het identificeren, ontkrachten en rapporteren van ďsamenzweringstheorieŽnĒ, om te voorkomen dat zij zich verder verspreiden. Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie, Twitter en het World Jewish Congress. De VN heeft een toolkit gemaakt om zulke theorieŽn te ďontkrachtenĒ en iedereen te gaan besmeuren die beweert dat overheden niet eerlijk en transparant zijn. En als men iemand tegenkomt die denkt dat de wereldelite wťl samenspant om haar macht te consolideren of gebeurtenissen te sturen, dan moet men actie tegen die persoon ondernemen. Volgens het VN-agentschap mag men bij een ontmoeting met zoín ďcomplotdenkerĒ in geen geval een open discussie aangaan. Vooral journalisten zijn aangewezen over dergelijke personen te ďrapporterenĒ, ook op social media en ďcontact opnemenĒ met een nationale persraad, ombudsman of instantie. Hoe lachwekkend is dit want het is juist de mainstream media die zich bezig houden met het verspreiden van fake-news. De waarheid doet er niet meer toe want dat past niet in het straatje van de globalisten.

Zo kunnen ze iemand die beweert dat het Wuhanvirus (Corona-virus) ďkunstmatigĒ is gecreŽerd, als een ďcomplotdenkerĒ aanmerken. Toch zijn er voldoende bewijzen dat dit wel degelijk het geval is. Bovendien werd er op 12 september 2019 in Brussel een mondiale p(l)andemietop gehouden Ďtoen het virus zich nog in het lab in Wuhan bevondí. Deze bijeenkomst wasgeorganiseerd door de Europese Commissie samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij deze bijeenkomst waren maar liefst 400 deelnemers aanwezig van over de hele wereld, waaronder politieke leiders, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers en gezondheidswerkers, de particuliere sector en NGO's. Daarna volgde op 19 september 2019, vlak voor de uitbraak van het Wuhan-virus een jaarrapport met de titel A world at risk van de (WHO).

Het benadrukte de noodzaak om voorbereid te zijn op een uitbraak van het coronavirus. Ook toen bevond ďhet virus zich nog in het lab in Wuhan.Ē Volgend op het jaarrapport vond op 18 oktober 2019 een bijeenkomst plaats onder leiding van het World Economic Forum en de Bill&Melinda Gates Foundation onder de noemer Event 201. Tijdens deze bijeenkomst vond een 3Ĺ uur durend simulatie-experiment plaats van een wereldwijde pandemie veroorzaakt door een nieuw coronavirus (het Wuhanvirus). Deze voorbeelden laten zien dat er sprake is van een geplande misdaad tegen de menselijkheid. Niks ďdesinformatieĒ of complottheorie. Dit soort onmiskenbare feiten hebben niet in het minst invloed op de bedenkers van het plan ďcomplotdenkersĒ te gaan vervolgen. Waar het in werkelijkheid om gaat is de mensen die de waarheid weten te achterhalen, de mond te snoeren omdat ze - een sta in de weg-kunnen vormen voor de globalistische kliek.

De globalisten liegen er zelf lustig op los en verdraaien alles, van oorlog tot wetenschap, van economie tot biologie. Er zijn nog altijd mensen die geloven dat overheden in ons belang handelen. In werkelijkheid hebben de overheden er zoín grote puinhoop van gemaakt dat we aan de rand van de afgrond staan.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud