Tweede Neurenberg tribunaal in voorbereiding

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 september 2020) (Laatste bewerking: 4 mei 2021)

 

Zij die voor het Covid-19-schandaal verantwoordelijk zijn zullen zich voor een Tweede Neurenberg tribunaal moeten verantwoorden. De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd waaronder lockdowns, nutteloze en gevaarlijke mondkapjes, fake PCR-testen en de 1,5-meter waanzin. Deze dwangmaatregelen hebben onnoemelijk veel schade aangericht, meer dan de schade van het coronavirus zelf. Volgens Fuellmich moet de Covid-19-crisis worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken vervolgd worden voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen.

 

Fuelmich: “Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad; het corona- fraudeschandaal aanvechten. Dit fraudeschandaal is ondertussen uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit.’ Zie ook hier.

 

Overal staan juristen in de startblokken om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen.Op initiatief van een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen is een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen. Volgens Fuellmich is alle fraude in het verleden door Duitse bedrijven gepleegd niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Zo is Fuellmich er mede in geslaagd de autogigant Volkswagen veroordeeld te krijgen wegens het modificeren van katalysatoren en het sjoemelen met cijfers daarover. Ook wist hij de Deutsche Bank vanwege corruptiepraktijken en fraudezaken te ontmaskeren en als een criminele onderneming veroordeeld te krijgen. Klik ook hier.

Fuelmich verteld dat er sinds 7 oktober 2020 hoorzittingen hebben plaatsgevonden onder leiding van de Berlijnse onderzoekscommissie met o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen, van internationale faam, over de Covid-19-affaire. Deze onderzoeken hebben met nagenoeg 100% zekerheid aangetoond dat het Covid-19-schandaal niets met gezondheid te maken heeft maar eerder een kwestie van het versterken van de macht, onwettig verkregen door criminele methoden van het corrupte World Economic Forum in Davos. De conclusie van de commissie is dat Covid-19 wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre door zakelijke en politieke ‘elites’ met als doel marktaandelen en rijkdom te verschuiven van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google, Uber, en andere bigtech en multinationals. We hebben gezien wat keer op keer is bevestigd: de gevaarlijkheid van het virus is ongeveer hetzelfde als die van de seizoensgriep, ongeacht of het een nieuw virus is of dat we gewoon mee te maken hebben met een influenza omgedoopt tot Covid-19 pandemie” aldus Fuellmich. Rechtszaken zullen worden voorbereid in onder meer New York, Duitsland, Canada, Australië, bij het Internationaal Gerechtshof en bij de Europese rechtbank voor mensenrechten.

Fuellmich: “om volledig te begrijpen wat er op het spel staat met dit nieuwe Neurenbergse-tribunaal om de grootste misdaad aller tijden te berechten, moeten we beginnen met de leugen van Christian Drosten hoofd virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn en het Corman-Drosten paper over de PCRtest in naam van het World Economic Forum. Deze testen kunnen ons helemaal niets vertellen over besmettelijke infecties.” Drosten begon begin 2020 op eigen houtje snel een test in elkaar te knutselen. Hiermee speelde hij in op berichten in de sociale media over een nieuw onbekend virus in Wuhan. Hoe het virus er uitzag was giswerk. Zijn PCR-test dient slechts als smoes om een (niet-bestaande) pandemie op te sporen. Klik hier voor mijn artikel over de fake-PCR-test.

Klaus Schwab is de grote architect van deze gigantische wereldwijde gijzeling, met achter hem de megalomane miljardairs, Verenigde Naties, wereldwijde regeringen en trekpoppen die zich bezig houden met het uitvoeren van alle vernietigende dwangmaatregelen zoals de avondklok, het verplicht dragen van een slavenmasker, social distancing en andere draconische maatregelen tegen een niet bestaand gevaar.

Klaus Schwab de kwade geest achter de wereldwijde gijzeling

Mensen worden gemotiveerd zich te laten vaccineren gebaseerd op een leugen. Werkt dat niet dan zullen de regeringen de bevolkingen dwingen. Direct of indirect. “Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden”, zegt Fuellmich. “En tegen politici die vertrouwen hebben in alle gepresenteerde corrupte cijfers zegt hij:“Deze feiten zijn wellicht voor hen nog een redding die hen kan helpen zaken recht te zetten en het langverwachte wetenschappelijke debat van het publiek op gang te brengen, om te vermijden dat ook zij met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.”

De internationale juridische coalitie is in maart 2021 operationeel worden. Tevens tracht de Neurenberg tribunaalcommissie beschermende maatregelen te nemen zoals regionale landbouwstructuren beschermen, een regionale valuta beveiligen om te voorkomen dat er een nieuwe valuta “van bovenaf” wordt toegewezen en werkt men aan de wederopbouw van een nieuw medialandschap dat echte onafhankelijke informatie biedt. 

Ondertussen eisen steeds meer mensen, en niet alleen advocaten, naast de onmiddellijke beëindiging van de dodelijke ingestelde maatregelen van de overheden, een rechterlijke toetsing door een werkelijk onafhankelijk internationaal tribunaal, naar het model van de processen in Neurenberg. Het bedrog van onder meer het World Economic Forum en de WHO zullen wettelijk worden gekwalificeerd als misdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in artikel 7 van het Internationaal Strafwetboek.

"Onder onrechtmatige daadwetten hebben al degenen die schade hebben geleden door deze PCR-test-geïntroduceerde lockdowns recht op volledige compensatie voor hun verliezen," voegde hij eraan toe. “In het bijzonder is er een compensatieplicht - dat is een verplichting tot schadevergoeding - aan bedrijven en zelfstandigen als gevolg van de lockdown en andere maatregelen. Deze coronacrisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, omgedoopt worden tot een coronaschandaal, en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit meer in een positie verkeert die zo machtig is dat hij de mensheid kan bedriegen of probeert ons te manipuleren met hun corrupte agenda's." aldus Fuellmich.

Alle uitvoerenden die de wereldbevolking hebben gegijzeld met de bekende dwangmaatregelen, dagelijkse onzinnige statistieken en getallen van toenemende besmettingen, zullen zich dienen te verantwoorden voor de grootste vrijheidsbeperking sinds de Nazi bezetting.

Naast de actie van Fuelmich verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich wereldwijd om een internationaal tribunaal voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorganisaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren.

Kopstukken van het naziregime. Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

Ook is het goed te horen dat er steeds groter wordende organisaties zoals The World Doctor Alliance, Ärtze für Aufklarung, en Corona-ausschuss (De coronacommissie) zijn opgericht en zich hebben georganiseerd om werkelijke vuist te maken tegen deze misdaden tegen de mensheid. Er zitten hele grote namen tussen maar tot nu toe lopen ze tegen een muur van mediacensuur op.

Al in een vroeger stadium waren deze mensen vastberaden tegen dit grote onrecht te vechten. Dit wordt gezien als letterlijk de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden en zij zijn heel betrokken en vastberaden om alle verantwoordelijken voor een tribunaal te krijgen. Ook is een groep artsen van plan een rechtszaak tegen de Nederlandse overheid te beginnen en staat een groep advocaten klaar om de overheden strafrechtelijk te vervolgen. In zowel Engeland als Duitsland zijn advocaten bezig met voorbereidingen om leden van de regering en het parlement en iedere overheidscollaborateur strafrechtelijk te vervolgen voor fraude, verraad en genocide.

Naast de vervolging zal het team advocaten een verzoek indienen om leden van de regering en hun adviseurs onder huisarrest te laten plaatsen. Verder zullen ze eisen dat het parlement wordt opgeheven om zo te voorkomen dat de criminele overheid nog meer mensen gaat vermoorden met hun “corona maatregelen”. Het is een hoopgevend teken dat het verzet tegen de opzettelijke verwoesting van onze vrije samenleving en burgerrechten onder het mom van een doorsnee luchtweg virus langzaam tot in de in maatschappelijk opzicht ‘hoger’ geplaatste lagen begint door te dringen.

Daarom eisen steeds meer advocaten en andere mensen de onmiddellijke beëindiging van de door de overheden opgelegde dwangmaatregelen, en een rechterlijke toetsing door een onafhankelijk tribunaal, naar het voorbeeld van de naoorlogse Neurenberg processen. Tevens is er een beroep tot nietigverklaring van de goedkeuring van vaccinaties ingediend bij de Europese Commissie, is er in New York een rechtszaak begonnen over de PCR-testen, en zijn er tevens rechtszaken in Duitsland, Canada, Australië en Oostenrijk, alsmede bij het Internationaal Gerechtshof als de Europese Rechtbank voor de Mensenrechten.

De in 1947 opgestelde Neurenberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek. Deze Code is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

Hierin staat onder meer dat overheden alles in het werk moeten stellen om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen. Dat er geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden. Dat er adequate maatregelen dienen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen. Dat het experiment in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd dient te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen. Dat de leidinggevende wetenschappers er continu op voorbereid moeten zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

Het huidige vaccinatiecampagne voldoet volledig aan de definitie van een medisch experiment zoals dat in de Neurenberg Code staat omschreven. Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, of om te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.”

Artsen die het coronavaccin toedienen zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers

Arts Vernon Coleman legt in een video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen moeten worden als oorlogsmisdadigers. Coleman schreef meer dan 100 boeken waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht. Hij laat zich bijzonder kritisch uit over het coronabeleid van de overheden. Hij stelt dat het toegediende vaccin, geen vaccin is, maar gentherapie dat hun immuunsysteem verandert. Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan dit experiment. ‘We weten dat ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes of ernstig ziek zijn geworden’ benadrukt Coleman. Ook hij vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg.

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

“Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?”

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen. De wereldburgers zijn in een handomdraai een medische dictatuur in gerold. Het gaat om één grote internationale samenzwering die denkt oppermachtig te zijn, maar hun optreden zal worden afgestraft, is het niet door een internationaal tribunaal, dan is het wel door de toorn van God zoals het Boek Openbaring ons in niet mis te verstane woorden over Het oordeel-en de Val van Babylon duidelijk maakt.

Terug naar: Inhoud