Trilaterale Commissie.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: december 1998) (Laatste bewerking: 15 januari 2020)

De Trilaterale Commissie is voortgekomen uit de Council on Foreigh Relations, maar is meer internationaal georiënteerd. Trilateraal wil zeggen dat het gaat om drie belangrijke gebieden: Amerika, Europa en Japan. De doelstelling is opgetekend in het officiële tijdschrift "Trialogue" van de CFR. De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van ex-president Jimmy Carter. Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef: ,,Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.”

Brzezinski en Carter

Volgens Brzezinski heeft het marxisme belangrijk bijgedragen tot de verdere rijping van de universele visie van de mensen. De TC bestaat uit personen afkomstig van internationaal opererende banken, multinationals, politiek, universiteiten en denktanks. Zij vergaderen als regel tweemaal per jaar waarbij men tracht alleen maar goede dingen te doen en een positieve bijdrage te leveren voor de oplossing van de wereldproblemen. Maar in werkelijkheid beslissen ook zij mee over de grote onderwerpen die op aarde spelen zoals oorlog en vrede, alsmede depressie en welvaart.

Het initiatief voor de vorming van de TC kwam van David Rockefeller, die bijna alle deelnemers persoonlijk benaderd had en een greep kon doen uit een netwerk van personen op hoge posten in de wereld. Brzezinski werd hoofd van de commissie. Het was David Rockefeller die besloot de volslagen onbekende pindaboer Jimmy Carter naar voren te schuiven voor het presidentschap in 1976. Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.Openbaring 13:16 t/m 18.

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en George Soros. Soros zou aan het hoofd van de duistere bijeenkomst hebben gestaan. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Om hun plannen in werking te stellen, is de verwachting dat ze een ‘valse flag’operatie op touw zullen zetten, gesteund door de door hen volledig gecontroleerde massamedia, die zoveel mogelijk angst zullen creëren.

George Soros komt oorspronkelijk uit een Joodse familie, die echter zijn naam wijzigde en zich volledig tegen zijn afkomst keerde. Soros noemde ‘1944’ het beste jaar van zijn leven, want toen werd 70% van zijn in Hongarije levende mede-Joden door Hitler uitgeroeid. Soros hielp de Nazi’s zelfs bij het inbeslag nemen van de bezittingen van de Joden, en gaf dit ruiterlijk toe in het tv-programma ‘Sixty Minutes’.Met de vele miljarden die Soros verdiende heeft hij onder andere abortus gepromoot, het atheďsme, de legalisering van drugs, euthanasie, het feminisme, globalisering, het homohuwelijk en andere radicale experimenten.Behalve de in de Verenigde Staten beruchte ACLU en ACORN financierde Soros ook de PDIA: het Project voor Dood in Amerika.

Soros heeft de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde", en de volgens hem wereldwijde behoefte aan een  wereldmunt. Hij heeft zelfs het lef om te zeggen dat het hebben van de dollar als wereld reservemunt niet in het nationale belang is van de Verenigde Staten en dat een overgang naar een wereldwijde munt "een gezonde, pijnlijke, aanpassing" is wat de Verenigde Staten gewoon moet verdragen voor het grotere goed van de wereldeconomie. Soros en zijn organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld in tal van "revoluties" rond de wereld in de afgelopen tientallen jaren. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering, en wil als Global Warming fanaat een strenge controle op de bevolking en de radicale groene agenda. Het zou een wereld moeten zijn waar de staat alles strak regelt wat de mens wel en niet mag doen voor het grotere belang van het milieu en van de samenleving als geheel. Figuren als George Soros menen dat zij weten wat het beste is voor de wereldbevolking en vinden het totaal onbelangrijk wat het  "gepeupel" denkt en wil.

 

George Soros is bestuurslid van de International Crisis Group. Deze groep ijvert voor het normaliseren van de betrekkingen met de extremistische Moslim Broederschap. De Egyptische tak van deze Moslim Broederschap, die als officieel doel heeft de verspreiding van de islamitische Sharia wetgeving over de hele wereld, heeft verklaard het vredesverdrag met Israël te willen opzeggen en Jeruzalem te willen ‘bevrijden’. SorosOpen Society Institute steunt overal oppostiegroeperingen die betrokken zijn bij chaos. Ook streeft deze groep naar het geleidelijk opheffen van de soevereiniteit van landen ten gunste van een wereldregering. Daarnaast streeft men naar de verdwijning van de Joodse staat.

 

 George Soros, multimiljardair en mega-crimineel.

 

Naast onder meer de Bilderbergers, Council on Foreigh Relations en de Trilaterale Commissie, bestaan er wereldwijd nog een groot aantal andere geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake ( de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). De zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Malthezer Ridders en Opus Deď. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deď is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva.de Balaquer y Albas.

 

Deze organisatie bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 63 landen waarin ze actief zijn. (*)Volgens de Belgische schrijver Jef Geeraerts die in het Belgische dagblad; De Financieel-Economische Tijd’ werd geďnterviewd (1998) is de macht van Opus Deď enorm toegenomen. ,,Bij Opus Deď gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigt van grenzeloze hoogmoed en machtshonger”aldus Geeraerts. Volgens hem rekruteert Opus Deď met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid.

Hij vergelijkt in dit geval Opus Deď met de praktijken van de Jezuďten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deď gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen. De club is geďnfiltreerd in de Franse en Duitse bankwereld, met name in de Deutsche Bundesbank. Ook de European University in Antwerpen is door Opus Deď overgenomen. * ,,de wilde dromen over een herstel van het oude ** Habsburgse rijk zitten er diep in. Die ideeën worden door Opus Deď in hogere maatschappelijke, culturele, academische en adellijke kringen gehuldigd.” Aldus Geeraerts. * uit de nieuwsbrief 463 van Persbureau Het KNP, Lienden, 30 december 1998.

Ook liet de RK-kerk de Jezuietenorde oprichten die met moord en geweld de Rooms-katholieke zaak zou behartigen; ex-militair DeLoyola werd haar leider. Het manifest van de Jezuieten bevat de meeste grove misdaden die de Jezuieten mogen begaan om de RK-leer te verdedigen en mensen binnen de RK-kerk vast te houden.  Nog voor de Franse Revolutie de RK-kerk ‘dodelijk zou verwonden’ en haar paus zou onthoofden, was de RK-Jezuietenorde al op volle sterkte en volledig operationeel. En de Jezuieten en hun leer bleef ook na de onthoofding van de paus actief en doorgaan; de orde is tot op heden niet gestopt. Het doel was de Reformatie, Protestantisme en Orthodoxie, te ontmatelen en uit te roeien.  De RK-Jezuieten-Vrijmetselaars creëeren een wereld waarin hun fundamenten, doelen,symbolen en middelen centraal staan.

Logo van de Jezuďeten

De wereld heeft een "nieuwe internationale orde" nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. ,,Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties” aldus de Rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome.

Daarnaast bestaan er nog de Malthezer Ridders .De oorsprong van deze club ligt in het Heilige Land, ontstaan ten tijde van de kruistochten. In het begin van hun bestaan werden zij de hospitaalridders genoemd, later verenigde Godfried van Bouillon hen in een geestelijke ridderorde. De Malthezer Ridders worden overal op aarde ingezet ter verbreiding van de bedrieglijke leringen van Rome. De vergaderingen van alle NWO-organisaties zijn veelal geheim zodat er zelden iets over uitlekt. Allen hebben eigen inwijdingsrituelen, eigen interne codes en eigen levensovertuiging of filosofie. Lang niet alle personen die bij de verschillende organisaties zijn aangesloten zijn zich echter bewust van de uiteindelijke doelstellingen, de vorming van een NWO. Zij zijn vaak ter goeder trouw en menen daadwerkelijk zich in te zetten voor een betere wereld. Maar in werkelijkheid gaat het om duistere en occulte machten die streven naar een wereldregering met een wereldleider. Zij zijn het die de beslissingen nemen en die bepalen wat er wel en niet moet gebeuren.

Zolang de mens op aarde bestaat, heeft hij geprobeerd er wat van te maken, maar iedere keer is het mislukt, getuige alle dictaturen en ideologische systemen die hij heeft uitgevonden. Het boek "A problem fron Hell” van Samantha Power, hoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University staat vol kritiek op de Amerikaanse presidenten de regeringen en hun falende beleid. De politiek van de Amerikaanse regering is er een van de botte bijl en van misleiding. In de hoofdstukken over de genocide in Rwanda beschrijft zij de verwoede pogingen van de Canadese generaal Romeo Dallaire de Verenigde Naties en de Verenigde Staten te bewegen tot actie om deze ruim van tevoren geplande massamoord te voorkomen. Maar er gebeurde niets. Of het nu gaat om Cambodja waar 2 miljoen mensen zijn afgeslacht, de dood van honderdduizenden kinderen in Irak door gebrek aan medicijnen en ondervoeding ten gevolge van de VN-boycot in de jaren negentig, of de massamoord in Bosnië, die plaatsvond onder de ogen van de hele ‘beschaafde’ wereld, telkens weer weten de VN en de VS argumenten te vinden voor een beleid van nietsdoen.

Terug naar: Inhoud