SyriŽ in chaos

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 30 januari 2012) (Laatste bewerking: 15 februari 2017)

Wat begon als een gewone demonstratie op 15 maart 2011 tegen het bewind van dictator Bashar al-Assad in SyriŽ, is uitgegroeid tot een onvoorstelbare slachtpartij door zowel het Syrische leger als door allerlei (buitenlandse) moslimbendes. De wereld beschuldigt het bewind van Assad van alle ellende in het land maar dat is maar gedeeltelijk waar. Alle partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De misdaden die de strijdende partijen onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend. Wie telt de doden nog? Tot dusver zijn er 460.000 mensen om het leven gekomen waaronder naar schatting 20.000 kinderen. Klik hier om te zien wat er gebeurt met terroristen die door het Syrische leger in een hinderlaag worden gelokt.

De door de VS gesteunde slachters van Al Nusra.

Mensen worden op een rij gezet en de mitrailleur erover, mensen worden van daken en bruggen gesmeten. Lichamen van gedode kinderen worden op film gezet en aan de horden journalisten aangeboden. Kinderen vanaf 1 jaar oud worden gemarteld en geŽxecuteerd. Volgens het rapport kwamen de meeste kinderen (2223) om in Aleppo. In deze video zijn weerzinwekkende misdaden tegen de menselijkheid te zien tijdens de aanval van het Al-Nusra-Front en de zich bij haar aansluitende islamitische barbarenvan de zogenaamde ďgematigde oppositieĒ, met als resultaat het lijden van de kinderen van Aleppo.

Moslims tegen moslims. Moslims tegen christenen. Moslims tegen Alawieten. Moslims Koerden en ga zo maar door. Het gebruik van barbaars geweld blijkt een zeer gewaardeerde eigenschap onder de volgelingen van de islam en daarom wordt er naar hartenlust verkracht, geplunderd, vernietigd en gemoord. Ze schamen zich nergens meer voor maar zijn eerder trots op hun misselijk makende daden.Het Syrische leger kan er trouwens ook wat van. Klik hier. En klik hier wat de kleine vijfjarige Omran overkwam tijdens een bombardement in Aleppo. De jongen is in ťťn klap symbool geworden van de onvoorstelbare tragedie van de inwoners van SyriŽ.

De vijfjarige Omran in een ambulance

In een lang interview met de Wall Street Journal dat op 31 januari 2011 werd gepubliceerd, verklaarde de Syrische dictator Bashar al-Assad dat de Arabische opstand SyriŽ niet zou bereiken. Hij zei goed op de hoogte te zijn van wat er onder zijn volk leefde. Op 27 maart van dat jaar noemde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton Assad nog Ďeen hervormerí. Sindsdien wordt Assad geconfronteerd met een door het Westen georkestreerde aanval op zijn positie. Uit alle aspecten van de Syrische crisis blijkt overduidelijk dat het gaat om een buitenlandse samenzwering. De wereld heeft kunnen zien hoe de doelbewust door het Witte Huis veroorzaakte Arabische Lente diverse moslimlanden in chaos heeft gestort. In SyriŽ kan niet worden gesproken van een burgeroorlog. In de strijd tegen het leger van Bashar al Assad gaat het om islamitische terreurgroepen die daar door Washington naar toe zijn gebracht voorzien van een heel scala aan wapens.Zo zijn onder meer IS(IS). Al-Qaeda en Al Nusra niets anders dan creaties en instrumenten van de CIA.Washington heeft helemaal niets in SyriŽ te zoeken.Volgens de Amerikaanse generaal Wesley Clark is de beslissing om Assad van het wereldtoneel te verwijderen al kort na de aanslag op de Twin Towers in 2001 genomen. De samenzweerders achter de schermen waren dus al lang bezig het onkruid te zaaien dat nu weelderig opschiet in SyriŽ.

Tot voor een paar jaar geleden noemden John Kerry en een kleine groep VS-senators waaronder de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel en de voormalige minister van BZ Hillary Clinton, Bashar al Assad echter nog een edelmoedige, constructieve leider een reformer en een man van zijn woord.Kerry vloog regelmatig naar Damascus, waar hij sprak en dineerde met Assad en zijn vrouw in het Naranj restaurant in Damascus. Ook maakten ze samen af en toe een ritje met de motor. Bij terugkeer in Washington noemde hij hij Assad"mijn grote vriendĒ.In September 2009, noemde Kerry SyriŽ ďeen belangrijke speler in het brengen van vrede en stabiliteit in de regioĒ terwijl Assad zich in de praktijk bezig hield met haat-educatie tegen IsraŽl, het onderdukken van de oppostie en steun aan de Libanese terreurbeweging Hezbollah.WikiLeaks maakte in februari 2010 bekend dat Kerry tegen de kamelendrijvers in Qatar had gezegd dat de Golan Hoogvlakte terug moet naar SyriŽ en dat de Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem gevestigd moet worden.

Iedere leek begint te beseffen dat buitenlandse machten in SyriŽ een vreselijk spel aan het spelen zijn waarbij de burgers weer het slachtoffer zijn. Reva Bhalla, vicepresident van de bekende strategische inlichtingenorganisatie STRATFOR, schreef in december 2011 een email over een bijeenkomst in het Pentagon met een onder andere een Amerikaanse kolonel en twee Britse en Franse afgezanten. Wat blijkt: toen al waren er Amerikaanse special forces actief in SyriŽ om de rebellen niet alleen te trainen, maar ook bij te staan in hun guerrilla- en moordcampagnes.

(*)Bewijzen hiervoor blijken ook uit gesprekken met rechtstreeks betrokkenen, die te zien zijn in een documentaire van de bekende Amerikaanse documentaireserie ďFrontlineĒ waaruit blijkt dat het Amerikaanse leger op een geheim steunpunt in Qatar rebellen opleid, in het kader van een ďpilotprojectĒ, om Syrische regeringstroepen en hun voertuigen te overvallen en ďsoldaten die een hinderlaag overleefd hebben definitief uit de weg te ruimen.Ē Deze documentaire, die op 28 mei 2014 door de televisiezender PBS werd uitgezonden, levert een unieke kijk op hoe de Obama-adminstratie de gewapende opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad ondersteunt.De jihadisten vertellen hoe ze van wapens en munitie worden voorzien en daarna voor een verdere opleiding naar Qatar worden gebracht in een steunpunt vlakbij de grens met Saoedi-ArabiŽ. In Qatar bevinden zich meerdere Amerikaanse steunpunten. Hier werden ze drie weken lang getraind in het gebruik van moderne wapens en speciale gevechtstechnieken, ze kregen echter ook uniformen en laarzen. ďZe leerden ons hinderlagen te leggen voor voertuigen van het regime of andere tegenstanders en het oprichten van straatblokkadesĒ, vertelde een gemaskerde strijder, die slechts met ďHusseinĒ werd aangesproken, aan de journalist.(*) Klik hier voor de bron waaruit deze informatie afkomstig is.

De oorlog in SyriŽ blijkt een ware goudmijn voor de Amerikaanse wapenindustrie. Aan de hand van data van de Amerikaanse regeringswebsite FedBizOps.gov (FBO) kwam de Britse militaire informatiedienst Janeīs erachter dat de VS in het verleden ongeveer 3.000 ton wapens en munitie naar SyriŽ leverden. Zoals Globalresearch onder verwijzing naar de Janeīs-data bericht, omvatten de leveranties o.a. ook AK-47 geweren (kalasjnikovs), PKM machinegeweren, DShK zware machinegeweren, RPG-7 raketwerpers en 9K111M Faktoria antitank systemen, evenals enorme hoeveelheden munitie. Ontvanger van dit oorlogstuig zijn radicaalislamitische barbaren van Al-Nusra. Het doel van deze bende is net zoals dat van de (ISIS) om een radicaalislamitisch kalifaat op te richten. Daarmee zetten de VS een Midden-Oostenpolitiek voort zoals deze al sinds tientallen jaren gepraktiseerd wordt Ė radicale islamieten ondersteunen en radicale regimes bevorderen.

Amerikaanse militairen houden zich ook in Saoedi-ArabiŽ bezig met het trainen van jihadisten. Het traningsprogramma is gericht op het vechten in bewoonde gebieden. Ondanks de hulp van Washington dreigen onder meer Britse jihadisten de Verenigde Staten met aanslagen. Hoe direct het Saoedische prinsengebroed betrokken is bij de oorlog tegen Assad mag ook blijken uit de oproep van meer dan 50 gezaghebbende moslimgeestelijken in Saudi ArabiŽ, aan alle Soenitische moslimlanden om samen een oorlog te beginnen tegen de Syrische president en al zijn bondgenoten. Kortom: tegen Rusland en Iran. Dit is een echte oorlog tegen de Soenieten, hun landen en hun identiteiten,í stellen de geestelijken in een verklaring. Ze roepen de islamistische koppensnellers op om Ďmee te doen met de jihad tegen de vijand van Allah en tegen jullie vijand. De moslims zullen jullie op iedere mogelijke manier steunen.톆

De voormalige Amerikaanse generaal Wesley Clark

De ogen van ďThe prince of WarĒ Barack Hoessein Obama zijn gericht op Assad en niet op de moordende en verkrachtende jihadisten. Die blijken een vrijbrief te hebben hun gruwelijke misdaden ongestoord te mogen uitvoeren. In een rapport van de VN wordt een beeld van algemene wetteloosheid geschetst waarbij de daders zich onkwetsbaar voelen. Overal waar Washington zich met de interne aangelegenheden van land bemoeit, ontstaat chaos, moord en doodslag. Hoeveel mensenlevens daarmee gemoeid zijn, doet niet ter zake. Dood en vernietiging van hele dorpen en woonwijken worden veroorzaakt door de samenzweerders die in SyriŽ hun eigen belangen willen vestigen. Voor hen heeft het leven van het Syrische volk en de soevereiniteit van dit land geen enkele waarde. Het Witte Huis heeft zelfs besloten om de Syrische terroristen te voorzien van zware antitankwapens van het type BGM-71. Volgens IsraŽlische defensiespecialisten kan dit wapen de machtsbalans op het strijdtoneel radicaal veranderen. 

De wereldleiders willen ons doen geloven dat het in SyriŽ gaat om een spontane opstand van een sinds lang onderdrukt volk maar in werkelijkheid is er nooit sprake geweest van een Ďvolksopstandí noch van een Ďburgeroorlogí vanuit de bevolking tegen het bewind van dictator Assad. Er heerste onder de bevolking een grote veiligheid, een oosterse gastvrijheid, een harmonieus samenleven en een goedkoop en vrij welvarend leven. Niet dat Assad zelf een brave broeder is, verre van dat, maar regering, volk en land blijken vanaf het begin slachtoffer van een lang voorbereide, goed geplande samenzwering van buiten af om SyriŽ te ontwrichten en chaos te creŽren. Een Syrische aartsbisschop vertelt in een interview dat SyriŽ kapot wordt gemaakt door ontelbare terroristische milities van buiten SyriŽ. De bisschop heeft zelfs Barack Hussein Obama een brief geschreven waarin hij de situatie uitlegt, maar hij kreeg natuurlijk geen antwoord terug.

Wat hier met steun van het Westen gebeurt, is niets anders een misdaad tegen de menselijkheid. Altijd met dezelfde leugens en dezelfde methoden: om de bevolking zogenaamd naar de democratie en de vrijheid te brengen! Net als zijn bemoeienis bij het verwijderen van Moeammer Gadhaffi in LibiŽ, behoort Obama tot de aanstichters van de crisis in SyriŽ tegen het bewind van Bashar -al Assad. Dat hij daarbij steun ondervindt van EuroBabel en de grootste financiers van het wereldwijde terrorisme Saoedi-ArabiŽ en Qatar, is al evenmin een verrassing. De samenlevingen van deze laatste genoemde landen zijn een regelrechte schande voor de mensheid. Het wahhabitisme van Saoedi-ArabiŽ en Qatar heeft alles weg van een criminele sekte, die machtig werd dank zij de olie en de steun van Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten. Hun doelstelling is de hele wereld om te vormen tot een radicale islamdictatuur. De voormalige kamelendrijvers in Qatar stonden mede achter de opstand in TunesiŽ, LibiŽ, de terreur van Hamas in Gaza tegen IsraŽl en nu tegen het bewind van Assad. Prinses Sheikha Hind bin Hamad bin Khalifa van Qatar schrijft op Twitter dat de steun van haar land aan de jihadisten in SyriŽ een regelrechte schande is in de geschiedenis van Qatar.

Sommigen in het Westen spreken van gematigde ĎSyrische rebellení (Free Syrian Army) maar dat is uitsluitend geschikt voor een gehoor van onbenullen. Het zogenaamde Vrije Syrische leger -dat het Westen al jaren zou steunen bestaat niet- er is namelijk geen spoor van te bekennen, noch van andere zogenaamd Ďgematigdeí rebellengroepen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft de VS om uitleg gevraagd over het waar en wie van het FSA, dat hij als een Ďspooklegerí betitelde.

De oorlog in SyriŽ is een religieuze oorlog. Het is niet een oorlog die gaat over democratie en vrijheid. Het is een conflict tussen twee totalitaire systemen, de ene partij is een mix tussen Islam en Socialisme, en de ander uitsluitend gebaseerd op de Islam. Beide zijn brutaal en gewetenloos tegen iedereen die niet tot hen behoort. Beide hebben hun doodskaders en zijn tot op het bot corrupt. Er is sprake van door de duivel gemotiveerde barbaren die zich mogen verheugen op steun van Washington. Het is ook een etnisch conflict waarbij zowel Iran als de Arabische wereld en Turkije betrokken is. Er zijn in deze regio, met uitzondering van IsraŽl, geen gematigden te vinden. Er zijn trouwens sowieso geen gematigden te vinden in een religieuze oorlog. De zogenaamde Syrische oppositie (lees Jihadisten) bestaat voornamelijk uit buitenlanders die met goedkeuring van Washington en Brussel proberen de macht in SyriŽ over te nemen.

Ze komen uit Rusland, Pakistan, Afghanistan (Taliban), SomaliŽ, Europa waaronder Nederland (150?), BelgiŽ, Groot-BrittanniŽ, Denemarken, Finland, Spanje, Zweden, AlbaniŽ, Oostenrijk, Bulgarije, Kosovo, Duitsland en diverse Arabische landen waaronder Saoedi-ArabiŽ. Velen van hen zijn terug te vinden bij de aan Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-Nusra terreurbeweging. Deze koppensnellers ontvangen hun bevelen rechtstreeks van Al-Qaeda leider Al-Zuwahiri. Een andere groep is ISIS (Islamitische Staat van Irak en de Levant), dat naast enkele strategische districten in west Irak (waaronder de steden Fallujah en Ramadi) grote delen van oostelijk SyriŽ heeft bezet, inclusief enkele olievelden. Een andere groep is Ahram al Sham (Islamitische Beweging van de Vrije Mensen van de Levant) (Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Deze minder bekende terreurgroep heeft zo'n 15.000 jihadisten van Al-Qaeda en diverse radicale Salafistische bewegingen, en staat aan het hoofd van het nieuwe Islamitische Front dat bestaat uit zeven anti-Assadgroepen. Ahram al Sham wordt gefinancierd door Saudi ArabiŽ, en wil net als Al-Qaeda IsraŽl vernietigen. De leider van de groep, Abu Khalid al-Syria, gaf begin dit jaar toe dat hij lid is van Al-Qaeda. En dan is er nog Jaish al-Islam (Het Leger van Islam) is de grootste terreurgroep in de regio Damascus, en wordt eveneens gesteund en gefinancierd door Saudi ArabiŽ. De Saudische inlichtingendienst heeft Pakistaanse militaire instructeurs naar SyriŽ gestuurd, om de strijders van Jaish al-Islam te trainen.

Op 19 februari 2014 werd het Syrische meisje Fatoum Al-Jassem, geŽxecuteerd door steniging tot de dood, door een bende bloeddorstige barbaren van IS(IS), nadat zij eerder was veroordeeld door een volksrechtbank die oordeelde dat het hebben van een Facebook account, ĎZinaí was ofte immoreel gedrag.

girl-stonedDe koppensnellers en verkrachters van de(Islamic State of Iraq and the Levant (IS(IS)) vermoorden op 1 juni 2014 een 102 jaar oude man compleet met zijn hele familie. Sommige leden van de familie verbranden levend terwijl de oude man in zijn slaap werd doodgeschoten. De andere familielden die werden vermoord waren zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn achter kleindochter en haar moeder. Alle slachtoffers waren Alawiet, leden van de dezelfde groep waar ook de Syrische dictator Assad deel van uitmaakt. ISIL is de meest barbaarse groep die tegen het bewind van Assad vecht. In juli 2012 riep moslimklerk Sheikh ĎAbdallah Khaled Al-íAdm (aka Abu ĎUbayda), op de Soenitische moslims in SyriŽ op ďAlawieten te vermoorden waar je ze tegen komt en geen enkel mededogen met ze te te hebbenĒ. Volgens de Skeikh zijn de Alawieten nog grotere ongelovigen dan de christenen en Joden.

In Nederland hoor je nog wel eens het verhaal dat de Nederlandse jihadisten naar SyriŽ vertrekken om daar humanitair te verrichten. Volledige onzin natuurlijk. De leiders van de verschillende terreurgroepen kunnen geen mietjes gebruiken.De Telegraaf meldde op zaterdag 26 oktober 2013 dat ook de Nederlandse jihadisten betrokken zijn bij onthoofdingen, standrechtelijke executies van gevangenen en andere gruwelijkheden. ĄWij hebben stevige aanwijzingen, zoals verklaringen, beelden en verhalen, dat ook Hollandse jihadisten erbij betrokken zijn, erbij aanwezig zijn. Ze hinten er ook naar, gaan er prat op. Hun eigen verklaringen daarover zijn beslist geen grootspraak. Polderjihadisten staan midden in de gruwelijkheden. Op grote schaalĒ, aldus inlichtingenbronnen.

 

SyriŽ en Irak zijn voor deze hellehonden het meest prominente barbaarse slagveld in de wereld geworden, een soort speeltuin waar naar hartenlust gemoord en verkracht kan worden. Het Duitse blad Der Spiegel meldde op 20 oktober 2013, dat er 200 Duitse Takfiri jihadisten actief zijn in het noorden van SyriŽ. Het blad spreekt van het ďDuitse kampĒ. In dit kamp worden jihadisten getraind en klaar gemaakt voor hun moordende missie. Het merendeel van hen komt uit de Duitse deelstaat Noord Rijn Westfalen.

 

Het Westen is dit soort geboefte aan het bestrijden in Afghanistan, Pakistan, Yemen, SomaliŽ en nog een hele serie andere landen, maar in SyriŽ worden ze juist gesteund. Bashar al Assad op zijn beurt weet zich gesteund door Rusland, China, Iran (troepen van de Revolutionaire Garde)verschillende ĎPalestijnseí terreurgroepen en de Libanese terreurbeweging Hellsballah. Er zijn meer dan 60.000 IraniŽrs die op dit moment vechten aan de zijde van Assad. Daarnaast hebben duizenden vrijwilligers uit Rusland, Wit-Rusland, MoldaviŽ en OekraÔne zich gemeld om Assad te helpen. Volgens de radiozender Voice of Russia zou het gaan om een vrijwilligerskorps ter grootte van 50.000 man. De uit OekraÔne afkomstige inlichtingenveteraan Sergey Razumovsky is de initiatiefnemer van de vorming van dit vrijwilligerskorps.

 

Salman Shaikh, directeur van het director Doha Center of the Brookings Institution denktank zegt dat er tevens 1500 tot 2000 terroristen uit Irak aan de gevechten deelnemen. De middeleeuwse Ayatollahs uit Iran investeren honderden miljoenen dollars om het bewind van dictator Assad overeind te houden.

 

Hezbollah fighters hold party flags during a parade in a southern suburb of Beirut, Lebanon. (photo credit: AP/Hussein Malla/File)

De koorknaapjes van Hellsballah

 

De rol van het Syrische leger.

Vanaf het begin van de vijandigheden heeft het Syrische leger de opdracht gekregen hard op te treden tegen de opstandelingen. Eerst zijn er sluipschutters ingezet en vervolgens tanks, helikopters en vliegtuigen. Op een video die op 4 juni 2011 op YouTube is geplaatst, zijn schokkende beelden te zien hoe Syrische soldaten op het dak van de Karak moskee in de Syrische stad Daraa een slachting onder burgers aanrichten. Video door YouTube verwijderd. Een dozijn burgers die demonstreerden tegen het regime werden door de soldaten als beesten afgemaakt. Om hun oorlogsmisdaad te verduisteren leggen ze munitie en wapens tussen de lijken om aldus te verhullen dat de burgers ongewapend waren en zich helemaal niet konden verzetten. Lachend lopen de soldaten tussen de lijken en roepen dingen zoals Ďvuile hondení en Ďsmeerlappení en meer van dat soort kreten.

Een ander voorbeeld is het verhaal over de dood van ca. 120 man Syrische veiligheidstroepen die in Jisr Al-Shughour zouden zijn vermoord door de Ďopstandelingení. SyriŽrs die met de oppositie in verbinding staan of zijn gevlucht naar Turkije, meldden echter een andere versie van het verhaal. Bewoners stellen dat de militairen door collegaís zijn geŽxecuteerd, omdat ze weigerden op ongewapende tegenstanders van het regime te schieten. Ook is er grote opschudding ontstaan over de 13-jarige jongen Hamza al-Khatib, wiens totaal verminkte lichaam begin juni 2011 aan zijn ouders is terugbezorgd. Deze jongen is het symbool geworden voor de barbarij van Assad en zijn volgelingen. Maar de vraag is of de jongen werkelijk door volgelingen van Assad is vermoord of door de jihadisten, is niet echt duidelijk. Het is in SyriŽ namelijk lang niet altijd even duidelijk wie verantwoordelijk is voor dit soort slachtpartijen. De verschillende strijdende partijen geven elkaar de schuld.

De beelden zijn via de Arabische televisiezender Al-Jazeera en YouTube de hele wereld rondgegaan. Op de beelden is te zien dat het gezicht en de benen van de jongen bloeduitstortingen vertonen en diverse schotwonden in de armen, buik en de borstkas, verbrande voetjes en sporen van marteling met een kabel en elektrische schokken. Ook is zijn nek gebroken en zijn penis afgesneden.

Volgens de zogenaamde Syrische oppositie (jihadisten) is Hamza door Assadís veiligheidstroepen doodgemarteld. De jongen verdween tijdens een betoging op 29 april 2011 na op een dak met duiven te hebben gespeeld. "Opstanden hebben symbolen nodig", reageert de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. "Dergelijke individuele gevallen zijn symptomatisch voor honderden andere gevallen waarover nooit wordt bericht." Ook een 15 jarige vriend van Hamza is op gruwelijke wijze vermoord. Wie er ook verantwoordelijk is voor deze moordpartijen, het zijn barbaren die een jongetje van 13 jaar zo schandalig martelen!

Massale opgehangingen in Syrische gevangenis

Volgens een op 7 februari 2017 verschenen rapport van Amnesty International vinden er iedere week massa-executies plaats in de Saydnaya-gevangenis bij de Syrische hoofdstad Damascus. Tussen 2011 en 2015 zouden daarbij zijn ongeveer 13.000 mensen zijn opgehangen. Geen enkele gevangene in deze gevangenis ontvangt een eerlijk proces, stelt Amnesty. ĄEen zogenaamde militaire rechtbank veroordeelt een gevangene in een procedure die spot met alle rechtsnormen en niet meer dan twee minuten in beslag neemt.Ē Het rapport Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison, toont volgens Amnesty aan dat de Syrische overheid in de gevangenis bewust onmenselijke omstandigheden creŽert door middel van marteling en het systematisch onthouden van eten, drinken, medicijnen en medische zorg.De ophangingen in de Saydnaya-gevangenis vonden een of twee keer per week plaats, meestal op maandag en woensdag, midden in de nacht. Per keer werden tot 50 gevangenen geŽxecuteerd. ĄDe Syrische autoriteiten geven tot op het hoogste niveau hun goedkeuring aan de executies en wantoestanden in de gevangenis, die gekwalificeerd kunnen worden als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheidĒ, schrijft Amnesty.Het onderzoek is mede gebaseerd op 84 getuigenissen van onder meer voormalige bewakers en leidinggevenden in de Saydnaya-gevangenis

 

Barbaren plegen gruwelijkheden

 

De meest in het oog springende groep belanghebbenden in het conflict met SyriŽ zijn de Jihadisten. Beelden op You Tube tonen de meest onwaarschijnlijke barbaarsheden van de takfiristen, jihadisten, criminelen, psychopaten, gedrogeerde beulen, kindermoordenaars en verkrachters. Er bestaan naar schatting zo'n 1200 kleinere en grotere terreurgroepen, waarvan een belangrijk deel afkomstig is uit het buitenland.Deze figuren kunnen op de volledige steun van Obama rekenen, is het niet met geld, dan wel met wapens. Niet rechtstreeks natuurlijk maar via een aantal omwegen zoals Saoedi-ArabiŽ, Qatar en Turkije, om zelf uit beeld te blijven. Zo verzorgen de voormalige kamelendrijvers uit Qatar voor een belangrijk deel de financiŽn van de internationale strijd tegen SyriŽ. Het land heeft er al drie miljard dollar in gestoken. De fameuze Jeanine Pirro toont op 12 september 2013 op FoxNews voor heel Amerika overtuigend aan hoe Obama Al Qaida aan het helpen is om SyriŽ uit te moorden en te verwoesten.Sindsdien spreken ze in Amerika van de ďjihadisten van ObamaĒ.

De bevolking van SyriŽ wordt geconfronteerd met de gruwelijkste vormen van barbaarsheid. Er wordt verkracht, gemoord en geplunderd. Huurlingen en gewapende bendes gaan als beesten te keer. Huizen worden platgebrand, oogsten vernietigd, mensen in koelen bloede vermoord of levend begraven en bezittingen geroofd. De verwoestingen die de jihadisten aanrichten zijn met geen pen te beschrijven. Hele dorpen en delen van steden zijn veranderd in puinhopen en de Syrische samenleving veranderd in een nachtmerrie. Het lijden van het Syrische volk is onbeschrijfelijk. Het is maar dat u het weet. De internationaal gerespecteerde Duke professor Bruce Lawrence zegt dat er geen connectie bestaat tussen de Islam en terrorisme.

Hoe gruwelijk de Jihadisten in SyriŽ te keer gaan mag blijken uit een gebeurtenis in het oostelijk deel van SyriŽ aan de grens met Irak. Hier lieten de door Obama gesteunde leden van de niet bestaandeďFree Syrian ArmyĒ een klein meisje toekijken hoe haar vader en moeder werden vermoord omdat zij behoorden tot de Shia moslimbeweging. Vervolgens sneden ze het hart uit het meisje. Waarschuwing: gruwelijke beelden. Wat hier te zien is is niet alleen het ware gezicht van de islam, het gaat veel verder dan dat. Het bloed van dit kleine meisje kleeft namelijk ook aan de handen van allen deze bendes met geld en wapens ondersteunen. Op maandag 16 december 2013 vielen jihadisten van het al-Nusra Front een bakkerij in de plaats Adra binnen en verbranden de medewerkers vervolgens in hun eigen ovens.

 

Screenshot_15Door moslims vermoorde Syrischekinderen.

Klik hier voor ďChristenvervolging in SyriŽĒ

Er zijn ruim 5 miljoen vluchtelingen in SyriŽ zelf en circa twee miljoen het land ontvlucht. De Verenigde Naties berichtten op 16 juli 2013 dat het conflict in SyriŽ de ergste vluchtelingencrisis is in twintig jaar sinds de crisis in Rwanda. Elke maand worden er 5.000 mensen gedood en elke dag komen er 6.000 vluchtelingen bij. SyriŽ is voor een groot deel ontwricht, de infrastructuur met vele scholen (minstens 3000) en ziekenhuizen zijn verwoest, duizenden fabrieken zijn geplunderd en tientallen bakkerijen vernield. De voedselprijzen zijn verveelvoudigd, er is gebrek aan brandstof, op vele plaatsen is er geen elektriciteit en zelfs geen water. Het leven in bijvoorbeeld Aleppo - het economische hart van SyriŽ Ė is volledig ontmanteld, geplunderd en verwoest. 1300 fabrieken zijn verwoest waardoor 130.000 gezinnen volledig zonder inkomen zijn komen te zitten. Dokters zijn vertrokken en durven niet terug te keren. Apotheken zijn leeggeroofd en verwoest. Praktisch alle levensaders zijn afgesneden, welbewust vernield. In vele families is iemand gekidnapt, vermoord of omgekomen. Duizenden gezinnen voor altijd gebroken. En de georganiseerde, door het westen gesteunde ontwrichting gaat dagelijks gewoon door en de manier waarop de internationale media over dit conflict rapporteerd is een mengsel van fantasie en brutale oorlogspropaganda zonder enig besef van de werkelijkheid.

 

Westerse politici, zenders, kranten en nieuwssites schilderen de moordende moslimbendes af als vrijheidslievende democratische activisten die de eerzame slachtoffers zijn van een gruwelbewind. Een groot deel van dit boeventuig is afkomstig uit diverse landen. Ze hebben meegeholpen met het omverwerpen van het bewind van Gadhaffi en zijn vervolgens naar SyriŽ overgevlogen om daar hun moordend werk voort te zetten. Hier maken ze zich opnieuw schuldig aan verkrachtingen en gruwelijke moorden en dat mag allemaal van het westen. Verschillende soennitische moslimfundamentalistische geestelijken hebben in een fatwa hun goedkeuring uitgesproken voor de verkrachting van Syrische vrouwen en meisjes door de jihadisten. Volgens de mensenrechtenorganisatie ĎWomen under siegeí zijn hierdoor al tienduizend jonge vrouwen verkracht. Op basis van een analyse van ooggetuigenverslagen gaat het om vrouwen en meisjes in de leeftijd tussen 7 en 46, 18% van de vrouwen overlijdt of wordt vermoord om als getuige te verdwijnen. Het gaat hier om het massaal plegen van oorlogsmisdaden.

 

In verschillende andere Arabische landen waaronder Saoedi-ArabiŽ en Qatar, worden meisjes opgeroepen zich naar het strijdtoneel te begeven om de terroristen sexueel te verwennen. Terwijl over het algemeen wordt beweerd dat "sex jihad" een leugen is, verteld de praktijk een ander verhaal. Zo is er het verhaal wat een 21 jarig Tunesisch meisje overkomen is in SyriŽ: 'Ze beloofden mij het paradijs, en daarom gaf ik mijzelf aan 152 mannen.í Het was juni 2012 dat zij met haar man TunesiŽ verliet om zich vervolgens via Turkije naar het strijdtoneel in SyriŽ te begeven.Toen zij op de plaats van bestemming arriveerden, dwong haar man haar een niqab te dragen en legde haar vervolgens uit wat jihad eigenlijk betekend. Hij scheidde van haar zodat zij onmiddelijk met een ander kon trouwen. De gelukkige was Abou Ayoub ťťn van de leiders van de tereurbeweging Jabhat al Nusra, van wie zij ook weer scheidde om vervolgens een andere jihadist te trouwen en vervolgens een volgende en een volgendeÖ.in totaal had zij 152 echtgenotes. Een jihadette heeft namelijk iedere week recht op 5 nieuwe echtgenotes. Soms duurt zoín Ďhuwelijkíslechts een aantal uren.

In deze 15 minuten durende video vertellen vrouwen uit verschillende landen over hun ervaringen met betrekking tot de sex jihad in Syria, vertaald vanuit het Arabisch in Engels.

Sex jihad

De jihadisten raken natuurlijk sexueel gefrusteerd in hun kampen, verliezen elke moraal en beginnen zich minder dan beesten te gedragen. Het moorden alleen bevredigd ze onvoldoende. Om ze toch gemotiveerd te houden worden vrouwen opgeroepen zich te melden en hun lichamen ter beschikking te stellen zodat ze de jihad met frisse moed voort kunnen zetten. Net als de barbaarse vervolging van christenen in SyriŽ, is ook sex jihad nauwelijks een onderwerp in de Westerse media. De oproep om in SyriŽ prostitutie te komen bedrijven in naam van de godsdienst als aanmoediging voor de terroristen, is een schande.

Wat deze wereldwijd geronselde jihadisten in SyriŽ aanrichten gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven. De misdaden die ze onder de Syrische bevolking Syrian rebels take police into custody in Aleppoaanrichten is huiveringwekkend.

Straatjustitie op zín Arabisch. Jihadisten executeren gevangen politiemannen zonder enige vorm van proces.

Koelbloedige afrekeningen zijn aan de orde van de dag. Hoe meer bloed er vloeit hoe luider de overwinningskreten. De Islam heeft zich in haar geschiedenis zelden gekenmerkt door het winnen van de harten van mensen.

De praktijk in SyriŽ laat zien dat er geen greintje menselijkheid of respect voor het menselijk leven meer te vinden is. Het moorden en verkrachten is onderdeel van hun dagelijks leven geworden. De ene na de andere horrorfilm verschijnt op You Tube waarin mensen onder luid gejuich worden onthoofd en dat allemaal om hun god te behagen. In een op 12 mei 2013 op YouTube gezette video is een lid van de Faroek beweging te zien die het hart van de soldaat uitsnijdt en er zijn tanden inzet en vervolgens zegt: ďIk zweer voor Allah dat wij uw harten en levers zullen opeten, jullie soldaten van Bashar de hond.Ē Ondertussen schreeuwen zijn aanhangers op de achtergrond hoe machtig en groot hun god is. Over dit soort gruweldaden hoort u over het algemeen weinig via de reguliere media want de plunderende, moordende en kannibalistische vrienden van het Westen mogen vooral niet van hun voetstuk vallen. Het behoort allemaal tot de firma list en bedrog.

In Al Midan, een buitenwijk in het zuiden Damascus, zegt de uit Afghanistan afkomstige terrorist wat er nŠ Assad zal gebeuren: "Wij zullen een respectvolle samenleving opbouwen geheel volgens Mohammeds opdracht.Ē "Wij zullen niet-moslims vriendelijk behandelen, maar er staat ons nog een grote strijd te wachten tegen de JodenĒ. Deze bedreiging komt niet alleen van de buitenlandse terroristen, maar eveneens van de kant van figuren die volgens de westerse leiders Assad moeten opvolgen.

Vooral de islamitische terreurgroep ĎIslamitische Staat in Irak en de Levantí heeft zich ten doel gesteld ďchristenen in SyriŽ uit te roeienĒ, aldus de Duitse tak van Open Doors.Het aantal aanvallen op individuele gelovigen en op plaatsen die in meerderheid christelijk zijn, groeit, meldt de groep. De Syrisch-orthodoxe metropoliet van Homs en Hama, aartsbisschop Silvanus Petros Al-nehmeh, heeft volgens Open Doors gezegd: ďWat momenteel gebeurt, zijn de ergste misdaden tegenover christenen die wij hier tot nu toe meegemaakt hebben.Ē

Op dinsdag 10 september was de wereld getuige van de gifgasaanval in Ghouta. Klik hier voor mijn artikel over deze moordpartij.

Er wordt alles aan gedaan de misleidende propaganda van Washington geloofwaardig te maken

 

Onder de War Powers Act, mogen Amerikaanse presidenten militair geweld toepassen zonder goedkeuring van het Congres. Bombardementen op SyriŽ zullen echter het geweld niet stoppen en kunnen enorme consequenties hebben voor het hele Midden-Oosten en zelfs wereldwijd. Poetin is van mening dat een aanval op SyriŽ kan resulteren in een nucleaire catastrofe. ĎHet is alsof ik naar de George W.Bush en consorten kijkí zegt Alexei Pushkov, voorzitter van het comitť voor internationale betrekkingen van het Russische parlement. ĎHet is net alsof George W. Bush, Dick Cheney en Donald Rumsfeld het Witte Huis nooit hebben verlaten. Niemand begrijpt nog wat ze daar allemaal aan het doen zijn.íZie hier de drie stadia van de westerse media en politici over de gifgasaanval in Ghouta. Met de heftigste verontwaardiging beschuldigen ze eerst geheel onterecht SyriŽ. Wanneer blijkt dat de rebellen er iets mee te maken hebben, wordt dit glansrijk ontkend. Wanneer hiervoor verpletterende bewijzen aanwezig zijn wordt er over gezwegen.

Wat ook opvalt, is dat de mainstream media er alles aan doet Obama en Kerry met hun misleidende propaganda zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen. Volgens Kerry zijn de Amerikanen moe van de oorlog, en hijzelf ook. Zijn woorden klinken echter niet erg overtuigend en zelfs regelrechte leugens worden door hem tot waarheden getransformeerd. Poetin zei het al: ze liegen alles aan elkaar vast en zijn bezig het hele Midden-Oosten te destabiliseren. ĎWij dachten met een fatsoenlijke man van doen te hebben, maar John Kerry is een leugenaar en hij weet dat zelf ook.í Kerry vergelijkt Assad met Hitler en dat werkt natuurlijk altijd. Dergelijke doembeelden doen het goed bij de grote massa.

sy 1Scull&Bones John Kerry, aartsleugenaar

Hoewel Poetin zegt niet bij een eventuele oorlog betrokken te willen worden, staan er Russische snelle interventie-eenheden gereed op bases aan de Zwarte Zee en in de Kaukasus om eventueel in actie te komen. Poetin zal beslist niet vergeten zijn dat Obama hem Ďeen verwend jongetje achter in de klasí heeft genoemd. Rusland heeft herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn verzet tegen militaire actie tegen SyriŽ en waarschuwde dat de interventie een ďtragische vergissingĒ zou zijn. Rusland is een van de grootste wapenleveranciers van SyriŽ. Een confrontatie met de Amerikanen behoort dan ook zeker niet uitgesloten te worden geacht.

Washington heeft sinds de Tweede Wereldoorlog al meer dan zeventig conflicten geÔnitieerd en nu is SyriŽ aan de beurt. Van uitstel komt in dit geval geen afstel. Indien nodig, toveren ze zo een valse vlag uit de grote hoed. De Elite heeft nu eenmaal besloten dat Assad van het wereldtoneel moet verdwijnen en daar veranderd de huidige patstelling niets aan. Libanon, Iran, Soedan en SomaliŽ volgen ook nog.

Zowel Assad als de Jihadisten dreigen IsraŽl aan te vallen.

Menigeen spreekt al over de tijd van na Assad, maar hij zit nog steeds op de troon en is in staat tot het maken van rare bokkensprongen wanneer de nood hem te hoog wordt. Zo kan hij besluiten met hulp van de in SyriŽ gelegerde Iraanse troepen en de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah, een aanval op IsraŽl te lanceren. IsraŽl maakt men zich steeds grotere zorgen over de inmiddels meer dan 30.000 bloedhonden van Al-Qaeda en andere terreurgroepen in SyriŽ. Hun grote doel is de oprichting van een grote moslimstaat in het hart van het Midden Oosten. Zodra ze hun tegenstanders in Irak en SyriŽ hebben overwonnen, willen ze de strijd voortzetten tegen JordaniŽ en IsraŽl. Al-Qaeda heeft inmiddels ook zo'n 1200 terroristen in Gaza. De verschillende takken in SyriŽ, Egypte en Gaza werken nauw met elkaar samen, en worden gesteund door lokale Salafisten, die voor de gelegenheid een nieuwe terreurgroep genaamd Ansar Bei Maqdis (het Jeruzalem Front) hebben gevormd.

Er blijft van al deze bloedhonden een gruwelijke genocidale dreiging uitgaan voor IsraŽl. SyriŽ heeft gedreigd IsraŽl bij de crisis te betrekken indien Obama mocht besluiten tot de aanval over te gaan. Syrische staatsmedia heeft een lijst van 'legitieme' doelen gepubliceerd, waaronder de kernreactor in Dimona in de Negev woestijn, diverse luchtmachtbases en de petrochemische fabriek in de dichtbevolkte havenstad Haifa. Premier Netanyahu zei buiten de Syrische burgeroorlog te willen blijven, maar dat IsraŽl niet zal aarzelen om met volle kracht terug te slaan als Damascus zijn dreigementen waarmaakt. Of Assad zijn plannen ook daadwerkelijk zal uitvoeren is de vraag omdat hij weet dat een tegenaanval van IsraŽl, het verkeerd voor hem zou kunnen aflopen.

http://1.bp.blogspot.com/-1teJUOWsXUc/UYaWBlzktJI/AAAAAAAABBw/dlcYFvBR54E/s640/Q.jpgDe Koeweitse krant Al Rai citeerde een hoge Syrische official die zei dat er Scudraketten op IsraŽl zullen worden afgeschoten. 'Als IsraŽl dan vergelding wil, zal ons antwoord nog verder gaan, omdat wij dan niets meer te verliezen hebben.' Ook een lid van de Syrische Nationale Baath partij, Halef al- Muftah, zei dat IsraŽl ďonder vuur zal komenĒ mocht SyriŽ worden aangevallen door de VS. Hij vertelde de Amerikaanse radiozender Sawa: ďWe hebben strategische wapens en we kunnen terugslaan. Feitelijk staan de strategische wapens gericht op IsraŽlĒ. Maarvoor wie zou IsraŽl moeten vrezen wetende dat de Here met hen is?

Psalm 27:1-2-3De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten- mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Volgens schattingen heeft het Syrische leger zo'n 100.000 raketten en projectielen in haar bezit. Enkele duizenden van hen worden beschouwd als zeer krachtig en nauwkeurig en kunnen elk doelwit in IsraŽl bereiken. In Libanon houdt de terreurbeweging Hellsballah, naar schatting 50.000 projectielen gericht op IsraŽl. Tientallen van hen zijn geleide raketten die zelfs IsraŽls zuidelijke gemeenschappen kunnen bereiken. Hoe zei de profeet Jeremia het ook alweer: Jeremia 1:13 En het woord des Heren kwam andermaal tot mij:Wat ziet gij? Toen zeide ik: ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Daarop zeide de Here tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken. Deze profetische woorden klinken vandaag wel erg luid en duidelijk. Volgens een Syrische legerofficier heeft het leger ook een groep Ďmartelarení klaar staan om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen met kamikazeaanvallen te stoppen: ĎDertien piloten, en een totaal van meer dan 8000 Syrische militairen hebben uitgesproken de bereidheid te hebben om te sterven in zelfmoordactiesí.

De Bijbel zegt al dat Israel tot een zegen van de wereld zal zijn. Terwijl Assad dreigt IsraŽl te zullen vernietigen, redden IsraŽlische dokters en hulpverleners intussen het leven van talrijke SyriŽrs die gewond zijn geraakt tijdens gevechtshandelingen. Tot begin september 2013 heeft IsraŽl meer dan 150 Syrische gewonden behandeld in onder meer het Rambam ziekenhuis in Haifa, het Ziv ziekenhuis in Safed en het Poria ziekenhuis bij Tiberias. Bijna dagelijks vluchten gewonde SyriŽrs naar de Syrisch-IsraŽlische grensovergang bij Quneitra en op de Golan-hoogvlakte en vragen daar om hulp. IsraŽl doet er alles aan om mensen in nood te helpen, waar ook ter wereld. Intussen zijn ze ook actief in de vluchtelingenkampen in JordaniŽ, om daar gewonde SyriŽrs bij te staan en een IsraŽlische organisatie opereert anoniem in SyriŽ en voorziet in medische hulp en voedsel voor hen die dat nodig hebben.

Waar zijn al die pro-PLO-schreeuwers nu, nu tienduizenden Palestijnse vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven in het Yarmoek vluchtelingenkamp in SyriŽ. Er zijn al ruim tweeduizend doden gevallen en velen verkeren in levensgevaar. Waar blijft huilebalk Dries van Agt nu en al die andere flapdrollen die zich zo inzetten voor de landrovers in Ramallah? Er is maar een duidelijke reden voor. Ze zijn totaal niet geÔnteresseerd in het lot van deze vluchtelingen. Ze komen pas in actie wanneer IsraŽl er bij betrokken is om zodoende van hun ordinaire Jodenhaat te kunnen getuigen.

ISIS verspreidt beelden massa-executie in Palmyra

De hellehonden van ISIS hebben zaterdag 4 juli 2015 beelden verspreid van een executie van 25 Syrische militairen in Palmyra. Het bloedbad is blijkens de beelden uitgevoerd kinderen in een amfitheater van de ruÔnes van Palmyra.De executies vonden plaats voor een grote, zwarte IS-vlag. Te zien was hoe honderden mensen waaronder kinderen in burgerkleding toekijken terwijl de doodvonnissen werden voltrokken. Op close-ups is te zien dat een aantal slachtoffers vermoedelijk is mishandeld. De mannen moesten een doodvonnis aanhoren, waarna ze met pistoolschoten om het leven werden gebracht. Volgens IS ging het om regeringsmilitairen die in de stad Homs gevangen waren genomen. Al Jazeera meldt dat er sinds het begin van 2015 tenminste 52 kindsoldaten onder de leeftijd van 16 jaar om het leven zijn gekomen.

 

Executie Syrische militairen

In een ander geval verspreidden de barbaren beelden van onthoofdingen op een marktplaats in SyriŽ. Kinderen moesten toekijken hoe zes Syrische soldaten onthoofd werden. De executies vonden plaats in de stad al-Mayadin. De zes werden terechtgesteld omdat ze een autobom tot ontploffing zouden hebben gebracht en daarmee "gelovige mensen" gedood hadden. Volgens IS(IS) handelden ze in dienst van de Syrische machthebber Assad en verdienden ze voor hun daad de doodstraf. Op de beelden is te zien hoe de zes naar de marktplaats gebracht worden en gedwongen worden om te knielen voor een gemaskerde IS(IS)-beul. De menigte waaronder kinderen moesten de beul toejuichen, schrijft de Oostenrijkse krant Oe24. Ook deze 'propagandafilm' laat zien hoe barbaars deze bende met haar de tegenstanders omgaat.

Elf Syrische christenen gruwelijk door ISIS vermoord.

Het volk werd bij elkaar gedreven om er maar voor te zorgen dat er voldoende toeschouwers aanwezig zouden zijn om deze barbaarse slachtpartij te mogen aanschouwen. Een zeer speciale voorstelling krijgen de toeschouwers voorgeschoteld aangezien het hier op het dorpsplein van Aleppo niet om zo maar een alledaagse steniging van een vrouw of een gewone executie ging maar het vermoorden van een Syrische leidinggevende medewerker van het ministerie, zijn familie en directe medewerkers aangezien ze weigerden zich te bekeren tot de islam. De aanwezige vrouwen werden voordat ze werden onthoofd eerst publiekelijk verkracht door het tuig wat zich volgelingen van de Ďvredelievende religieí noemt. Hun echtgenoten waren verplicht toe te kijken hoe hun vrouwen werden verkracht terwijl ze zelf ondertussen werden geslagen.

Speciaal optreden hadden ze weggelegd voor de zoon van de Syrische ministerie medewerker, de jongen van slechts twaalf jaar oud. Hij werd het podium opgetrokken door een laffe beroepsmoordenaar en voor de ogen van zijn vader eerst gruwelijk geslagen terwijl zijn vader intussen de keus kreeg tot de islam zich te bekeren. Toen zijn vader dit weigerde werden bij de jongen ťťn voor ťťn al zijn vingertoppen afgesneden waarna de jongen al bloedende werd gekruisigd. Hierna volgde zijn vader en zijn twee directe medewerkers de zelfde weg naar het kruis om te sterven. De overige medewerkers en familie leden werden afgevoerd naar achteren alwaar er voor het publiek nog een extra toegift werd weggegeven doordat de twee aanwezige vrouwen in deze groep eerst nog op misselijkmakende wijzen werden verkracht alvorens het complete gezelschap van acht personen werd onthoofd waarna het massaal opgekomen publiek nog nagenietend van deze voorstelling weer huiswaarts mochten treden. Toen de twee vrouwen en de zes mannen knielden voor ze werden onthoofd, begonnen ze te bidden in de naam van Jezus. Een van de vrouwen hief haar hoofd op en leek zelfs te glimlachen toen ze zei: 'Jesus!'Nadat ze waren onthoofd, werden hun lichamen aan een kruis genageld.

IS(IS) heeft ook een filmpje verspreid waarop een jongetje van een jaar of tien een gevangen Syrische legerofficier onthoofdt. Het jongetje dat de onthoofding uitvoerd is duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. In het filmpje, dat gretig wordt gedeeld door de barbaren van IS(IS), is te zien hoe de gevangene op zijn buik moet liggen terwijl het jongetje hem benadert en zijn hoofd naar achteren trekt bij zijn haar. Hij gebruikt een klein mes om de keel van de man door te snijden. Alsof dat nog niet genoeg is, trekt het kind het afgehakte hoofd van zijn lichaam en zet het op de rug van de man.Een kind verplichten om een gruwelijke onthoofding uit te voeren is echter een nieuw ziek dieptepunt. Omdat het steeds vaker voorkomt dat IS(IS) kinderen inzet voor gruweldaden, hebben ze zelfs al een naam gekregen: ďde welpen van het kalifaatĒ.

Inmiddels is Poetin druk doende de verschillende islamitische terreurgroepen een flinke klap toe te dienen door het bombarderen heel wat voortvarender op te pakken dan de moslimbroederschap fanaat in het Witte Huis. De Russen hebben in zeer korte tijd met doelgerichte luchtaanvallen meer succes geboekt tegen IS(IS) en andere islamitische terreurgroepen dan het Westen in 3 jaar. Amerikaanse officials hebben bevestigd dat de Russische luchtmacht doelbewust ook de door de CIA getrainde rebellengroepen aanvalt. Dat het Kremlin daarmee rechtstreeks ingaat tegen het beleid van Obama, daar liggen ze in Moskou niet wakker van. Bovendien staat Poetin met zijn ingrijpen in SyriŽ de moslimdictator Erdogan in Turkije in de weg om het teloor gegane Ottomaanse Rijk te herstellen.

De macht van het beest groeit gestaag. We leven in een verdwaasde wereld, waar het gezond verstand hoe langer hoe meer verloren gaat en plaats maakt voor een schijnheilig pseudotolerant maatschappelijk gedrag. De hulp van het Westen en diverse Arabische landen aan de jihadisten in SyriŽ heeft helemaal niets te maken met het willen instaleren van een democratische regering. Het creŽren van chaos lijkt de enige doelstelling want ieder weldenkend mens kan invullen dat er van de opererende jihadisten niets democratisch verwacht mag worden. Wat ze aan het doen zijn is SyriŽ in een ruÔne en een massagraf veranderen. Het voorwendsel vanďvrijheid en democratieĒ heeft zijn geloofwaardigheid al lang verloren.

Grootspraak en godslastering zijn aan de orde van de dag maar er komt een tijd dat de samenzweerders de rekening gepresenteerd zullen krijgen voor hun wandaden.

Terug naar: Inhoud