Reiner Füllmich is bezig met de voorbereiding van een internationaal tribunaal

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 september 2020) (Laatste bewerking: 2 oktober 2022)

Fuellmich ligt inmiddels onder vuur want aanhangers en mede-advocaten betichten hem van zwendel. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van het geld dat hij inzamelde. Dat meldden Duitse media. Fuellmich kondigde al in 2020 aan dat hij een groepsvordering zou indienen bij de Duitse staat die miljarden zou opleveren. Mensen die wilden aanhaken, werd gevraagd 800 euro plus btw te doneren. Als de zaak dan tot een goed einde zou worden gebracht, zouden zij delen in de opbrengsten.Fuelmich wist behoorlijk wat mensen aan zich te binden. Onder meer een groep advocaten uit Berlijn sloot zich aan bij de zaak. Is er sprake van zwendel, is er inderdaad spake van oplichting of wordt hij vals beschuldigd?

Fuellmich is al sinds het voorjaar van 2020 bezig de weg vrij te maken voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd waaronder lockdowns, nutteloze en gevaarlijke mondkapjes, fake PCR-testen en de 1,5-meter waanzin. Deze dwangmaatregelen hebben onnoemelijk veel schade aangericht, meer dan de schade van het coronavirus zelf. Volgens Fuellmich moet de Covid-19-crisis worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken vervolgd worden voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen.

Op een persconferentie in Brussel op 23-01-2022 die was belegd door Children’s Health Defense Europe,zei Reiner Füllmich dat een internationale groep advocaten binnenkort een gerechtelijke procedure gaat starten. Er zal een echte rechter zijn, er zullen echte advocaten zijn, echte getuige-deskundigen en echte getuigen, die het gaan hebben over de schade die zij hebben ondervonden van de maatregelen, met name de prikken, zei Füllmich.Hij zei ervan overtuigd te zijn dat de getuigenissen zullen leiden tot aanklachten tegen ‘gevaarlijke oorlogscriminelen’.

 

Nog belangrijker is het dat de waarheid over wat er met de mensen op aarde gebeurt, naar buiten komt, voegde hij toe. “Wij, het volk, gaan hier een einde aan maken. Niemand anders.” En wij, het volk, zullen ons moeten loskoppelen van dit totaal corrupte en criminele systeem en ons eigen systeem moeten opzetten, zei hij. “Dat gebeurt al.” Füllmich zei verder dat we ons moeten ontdoen van de globalistische structuren die de Davos-kliek gebruikt in een wanhopige poging de volledige macht over ons te krijgen. “Ons afkeren van de criminele Davos-kliek en haar marionetten, en iets nieuws creëren, volstrekt onafhankelijk van dit rotte systeem.” “We krijgen hulp, maar we moeten opschieten,” benadrukte de advocaat. Hij is ervan overtuigd dat de gerechtelijke procedure een ‘zeer krachtige katalysator’ zal zijn.

 

In een eerdere zitting vertelde hij ook dat de Indiase advocaat Dipali Ohja miljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates te hebben aangeklaagd in India. “In India en Afrika is men er sneller achter gekomen met wie ze te maken hebben dan in West-Europa het geval is, waar men nog steeds gelooft dat het filantropen zijn. Dat zijn het niet, het zijn moordenaars,” aldus Füllmich.“ De Indiërs weten dat en hebben om die reden nu toegeslagen.”

 

Fuelmich: “Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad; het corona- fraudeschandaal aanvechten. Dit fraudeschandaal is ondertussen uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit.’ Zie ook hier. Een van de mensen die door Fuellmich werden ondervraagd is de Italiaanse rechter Angelo Giogiani (zie Gezond Verstand, nummer 16-10 mei 2021). Deze deed krasse uitspraken over de rol van de overheid en de door haar gemobiliseerde medische wetenschap. Hij noemde de Covid-crisis een ‘nieuwe vorm van terreur van de kant van de staat’.Vergelijk dat eens met de Nederlandse minister De Jonge, die het ‘vaccin’- contract met AstraZeneca als ‘staatsgeheim’ aanmerkte- en er werden in de Kamer niet eens vragen over gesteld. Of minister Grapperhaus, die een wetsontwerp indient om een volledige lockdown te kunnen instellen, om zo de avondklok een wettelijke basis te geven.

 

Giorgiani verklaarde voor de Fuellmich-commissie dat de staatsterreur in de Covid-crisis drie fasen doorloopt. De eerste is onzekerheid creëren en paniek zaaien door de situatie te dramatiseren. Daarnaast door beschikbare medicijnen zoals HCQ en Ivermectine weg te houden, ja zelfs de eerste lijn in de gezondheidszorg te passeren. Ook vrijheden wegnemen, de economie en het sociale leven op slot gooien, enzovoort…In fase twee, aldus Giogianni, wordt ‘de verlossing’ aangekondigd: vaccins! Als ze maar op tijd komen, in voldoende hoeveelheden. Dat is de enige uitweg uit de misère die in fase één is gecreëerd. De entstoffen waarop alle hoop is gevestigd, zijn helemaal geen vaccins, maar gemanipuleerd viruseiwit dat in ons lichaam werkzaam moet worden om ons immuunsysteem te activeren. Fase drie tenslotte, is de inentingscampagne, de verlossing!

Die fase was toen Giogiani zijn interview gaf, nog maar in één land bereikt, nl.Israël. Volgens de BBC is Israël  's werelds proefkonijn voor het Pfizer vaccin. Dat is zelfs door Albert Bourla, Ceo van Pfizer toegegeven. In een interview op NBC noemt hij Israël een groot vaccinatielaboratorium om zowel economische als gezondheidsindexen te bestuderen. “Soms zijn medische experimenten op mensen noodzakelijk en te rechtvaardigen, indien de deelnemers op de hoogte zijn van alle mogelijke omstandigheden en als ze vrijwillig hun toestemming geven.” Maar het blijkt dat de bevolking in Israël niet de informatie gekregen die nodig is om een toereikende risico-batenanalyse te maken van deze buitengewone onderneming. Volgens Bourla kan men zelfs na twee dosis van het vaccin, nog steeds anderen besmetten. Pfizer tekende in september 2019 een overeenkomst met wie anders dan de Bill & Melinda Gates Foundation. Zoals inmiddels bekend zitten er onder meer Nano deeltjes in het Pfizer/BioNTech vaccin en deze deeltjes zijn beslist niet onschuldig.  

De Israëlische regering zegde toe Pfizer alle gegevens te verstrekken over wie er ingeënt waren, welke leeftijden, welke gezondheidstoestand, en welke bijwerkingen er optraden. Om aan grote aantallen te komen, zou de regering ervoor zorgen dat burgers zich wel moesten laten injecteren, omdat er anders allerlei beperkingen worden opgelegd, je nergens meer in komt en dergelijke. Dat is nu waar Israël het contract met Pfizer voor heeft afgesloten: een hele bevolking testen en dan weten we in 2023 wat eigenlijk de werking is, de bijwerkingen enzovoort, alles op korte termijn natuurlijk, want wat er met je gebeurt op langere termijn daarover zeggen diverse specialisten dat de gevolgen desastreus zijn.

 

Dit is nu juridisch gezien hetzelfde als wat Mengele deed in Auschwitz en waarvoor de Code van Neurenberg is opgesteld- geen experimenten op mensen tegen hun wil of zonder dat ze dat weten. En kijk eens wat er gebeurt als gewetensvolle huisartsen zoals Rob Elens in de Peel, aan patenten voorleggen dat dit een experiment is en dat ze daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten verlenen. Dan springen de Landelijke Huisartsen vereniging en andere instanties in de bres, nee, niet voor die artsen, maar voor Pfizer en de EMA, de EU en de regeringen die deze misdadige politiek doorzetten. Het waren artsen die zich vroeg bij het naziregime aansloten en deze legitimiteit verleenden, artsen die heel gevaarlijk werden op het moment dat ze uitvoerders werden van overheidsbeleid, en hun eed om de individuele patiënt te dienen en beschermen, lieten varen.

 

De Code van Neurenberg legt vast dat de arts/onderzoeker individueel verantwoordelijk wordt gehouden. Ook onder de eed van Hippocrates is de arts volledig individueel verantwoordelijk voor de medische beslissingen die jij/zij neemt. De beslissingen moeten het belang van de arts dienen. Het beroepsgeheim maakt deel uit van de eed. De Code is grensoverstijgend, en is geldig in oorlogs-en vredestijd. De Holocaust begon niet met de slachting van de Joden, de eerste slachtoffers waren jonge kinderen onder de drie jaar.”De jaren 20 en 30 van de vorige eeuw was een periode waarin eugenetica- het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie- populair was, en ook als officiële wetenschap erkend werd. Met volle ondersteuning van de intelligentsia gaf de eugenetica aanleiding tot programma's voor gedwongen sterilisatie in de Verenigde Staten en nazi-Duitsland, en later voor het T4-programma waarin 275.000 burgers werden vermoord onder het mom van euthanasie, nadat ze door artsen werden aangegeven als ‘ongeneeslijk ziek.

 

Wanneer artsen ten dienste staan aan publieke gezondheid, zijn ze niet langer gehouden aan persoonlijke ethische grenzen. Ze wijken af van deze ethische normen, en wanneer dingen misgaan, wanneer er ernstige schade wordt aangericht, bij individuen zowel als aan de samenleving, is er niemand die verantwoordelijk gehouden wordt. dat is wat tot de nazimisdaden leidde. De gehele medische sector steunde elk van de moorddadige verordeningen. Op dit moment wordt gemakkelijk te weerleggen ‘wetenschap’ gebruikt om medische prodedures-slavenmaskers, PCR-testen en vaccins-aan burgers op te leggen en angst af te dwingen, ‘in het publieke belang.’De overeenkomsten zoals wij die nu meemaken in vergelijking met de experimenten van Megele en trawanten zijn zeer angstaanjagend.

 

Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg zegt huisarts Els van Veen

Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. De mensen die momenteel worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen. “We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

 Huisarts Els van Veen

Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, zegt huisarts Van Veen. “Dan word ik nog ongeruster.”Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je het al stop moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is?Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.”Klik hier voor de eed die de Nederlandse artsen hebben afgelegd.

Er is door een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen.

Overal staan juristen in de startblokken om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen. Op initiatief van een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen is een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen. Volgens Fuellmich is alle fraude in het verleden door Duitse bedrijven gepleegd niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Zo is Fuellmich er mede in geslaagd de autogigant Volkswagen veroordeeld te krijgen wegens het modificeren van katalysatoren en het sjoemelen met cijfers daarover. Ook wist hij de Deutsche Bank vanwege corruptiepraktijken en fraudezaken te ontmaskeren en als een criminele onderneming veroordeeld te krijgen. Klik ook hier.

Fuelmich verteld dat er sinds 7 oktober 2020 hoorzittingen hebben plaatsgevonden onder leiding van de Berlijnse onderzoekscommissie met o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen, van internationale faam, over de Covid-19-affaire. Deze onderzoeken hebben met nagenoeg 100% zekerheid aangetoond dat het Covid-19-schandaal niets met gezondheid te maken heeft maar eerder een kwestie van het versterken van de macht, onwettig verkregen door criminele methoden van het corrupte World Economic Forum in Davos. De conclusie van de commissie is dat Covid-19 wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre door zakelijke en politieke ‘elites’ met als doel marktaandelen en rijkdom te verschuiven van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google, Uber, en andere bigtech en multinationals. We hebben gezien wat keer op keer is bevestigd: de gevaarlijkheid van het virus is ongeveer hetzelfde als die van de seizoensgriep, ongeacht of het een nieuw virus is of dat we gewoon mee te maken hebben met een influenza omgedoopt tot Covid-19 pandemie” aldus Fuellmich. Rechtszaken zullen worden voorbereid in onder meer New York, Duitsland, Canada, Australië, bij het Internationaal Gerechtshof en bij de Europese rechtbank voor mensenrechten.

Fuellmich: “om volledig te begrijpen wat er op het spel staat met dit nieuwe Neurenbergse-tribunaal om de grootste misdaad aller tijden te berechten, moeten we beginnen met de leugen van Christian Drosten hoofd virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn en het Corman-Drosten paper over de PCRtest in naam van het World Economic Forum. Deze testen kunnen ons helemaal niets vertellen over besmettelijke infecties.” Drosten begon begin 2020 op eigen houtje snel een test in elkaar te knutselen. Hiermee speelde hij in op berichten in de sociale media over een nieuw onbekend virus in Wuhan. Hoe het virus er uitzag was giswerk. Zijn PCR-test dient slechts als smoes om een (niet-bestaande) pandemie op te sporen. Klik hier voor mijn artikel over de fake-PCR-test.

Fuellmich noemt Dr. Drosten een oplichter. Juridisch ligt dit volgens hem naar burgerlijk recht op het gebied van opzettelijk onjuiste feitelijke  mededelingen of opzettelijke immorele schade. Hij stelt: “Zijn beweringen zijn onjuist en waren nodig voor deze  pandemie. De Corona-pandemie is puur een PCR-testpandemie, absoluut geen  gezondheidskwestie.” Bovendien wijst alles erop dat ook ditmaal dezelfde hoofdrolspelers  verantwoordelijk zijn als toentertijd voor de Mexicaanse griep. Fuellmich is ervan overtuigd dat het enige doel altijd is geweest de Corona-vaccins te  kunnen gebruiken door middel van een vergunning voor noodgebruik. Voorwaarde hiervoor  was de afkondiging van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van  internationale draagwijdte door de WHO. “Als je dit weet, dan hoef je je niet meer af te vragen waarom andere geneeswijzen niet  overwogen zijn. Dan hoef je je niet af te vragen waarom de WHO de definitie van kudde immuniteit heeft veranderd. Plotseling alleen vaccinatie. Waar komt dit vandaan? Een van  de hoofdsponsors is Bill Gates. Hij is de grootste vaccinfabrikant ter wereld. Met zijn GAVI groep heeft hij een belang in alle vaccinproducenten. Het is niet nodig om nog meer vragen  te stellen. Of – vragen moeten worden gesteld! Maar de antwoorden liggen voor de  hand,” legt de advocaat uit. 

Klaus Schwab is de grote architect van deze gigantische wereldwijde gijzeling, met achter hem de megalomane miljardairs, Verenigde Naties, wereldwijde regeringen en trekpoppen die zich bezig houden met het uitvoeren van alle vernietigende dwangmaatregelen zoals de avondklok, het verplicht dragen van een slavenmasker, social distancing en andere draconische maatregelen tegen een niet bestaand gevaar.

Klaus Schwab de kwade geest achter de wereldwijde gijzeling

Mensen worden gemotiveerd zich te laten vaccineren gebaseerd op een leugen. Werkt dat niet dan zullen de regeringen de bevolkingen dwingen. Direct of indirect. “Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden”, zegt Fuellmich. “En tegen politici die vertrouwen hebben in alle gepresenteerde corrupte cijfers zegt hij:“Deze feiten zijn wellicht voor hen nog een redding die hen kan helpen zaken recht te zetten en het langverwachte wetenschappelijke debat van het publiek op gang te brengen, om te vermijden dat ook zij met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.”

De internationale juridische coalitie is in maart 2021 operationeel worden. Tevens tracht de Neurenberg tribunaalcommissie beschermende maatregelen te nemen zoals regionale landbouwstructuren beschermen, een regionale valuta beveiligen om te voorkomen dat er een nieuwe valuta “van bovenaf” wordt toegewezen en werkt men aan de wederopbouw van een nieuw medialandschap dat echte onafhankelijke informatie biedt. 

Ondertussen eisen steeds meer mensen, en niet alleen advocaten, naast de onmiddellijke beëindiging van de dodelijke ingestelde maatregelen van de overheden, een rechterlijke toetsing door een werkelijk onafhankelijk internationaal tribunaal, naar het model van de processen in Neurenberg. Het bedrog van onder meer het World Economic Forum en de WHO zullen wettelijk worden gekwalificeerd als misdaden tegen de menselijkheid, zoals gedefinieerd in artikel 7 van het Internationaal Strafwetboek.

"Onder onrechtmatige daadwetten hebben al degenen die schade hebben geleden door deze PCR-test-geïntroduceerde lockdowns recht op volledige compensatie voor hun verliezen," voegde hij eraan toe. “In het bijzonder is er een compensatieplicht - dat is een verplichting tot schadevergoeding - aan bedrijven en zelfstandigen als gevolg van de lockdown en andere maatregelen. Deze coronacrisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, omgedoopt worden tot een coronaschandaal, en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit meer in een positie verkeert die zo machtig is dat hij de mensheid kan bedriegen of probeert ons te manipuleren met hun corrupte agenda's." aldus Fuellmich.

Alle uitvoerenden die de wereldbevolking hebben gegijzeld met de bekende dwangmaatregelen, dagelijkse onzinnige statistieken en getallen van toenemende besmettingen, zullen zich dienen te verantwoorden voor de grootste vrijheidsbeperking sinds de Nazi bezetting. Ook in Nederland zullen artsen en GGD-medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade van de gif injecties. Niet alleen artsen, maar ook alle medewerkers van ziekenhuizen die aan het injecteren hebben deelgenomen, van de ministeries, het RIVM, de media, van de farmaceutische industrie, van wetgevers en handhavers en de koning die overal keurig zijn handtekening onder heeft gezet. Niemand kan straks meer ontkennen dat ze hebben meegeholpen want hun namen staan geregistreerd. 

 

Naast de actie van Fuelmich verzamelen vele duizenden artsen, wetenschappers en advocaten zich wereldwijd om een internationaal tribunaal voor te bereiden, waar de corrupte overheden als oorlogsmisdadigers berecht zullen worden, net zoals gebeurde in de historische Neurenberg Trials na de Tweede Wereldoorlog toen Duitse nazi-artsen van het type Mengele, de beruchte kamparts die in Auschwitz proeven op mensen uitvoerde werden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid. De Neurenberg code houdt in dat het misdaad tegen de menselijkheid is om medische experimenten op mensen uit te voeren tegen hun wil resp. zonder dat zij weten aan een experiment mee te werken. Deze code is helaas weer actueel vanwege de ‘vaccinatie’- campagne die momenteel in alle hevigheid wordt gevoerd. De bewijzen voor de verregaande misdaden van politieke overheden, media en gezondheidsorganisaties stapelen zich op, naarmate meer en meer deskundigen zich toewijden om alles uitvoerig te documenteren.

Kopstukken van het naziregime. Zal het ooit zover komen dat ook de huidige machthebbers en hun trawanten voor een internationaal tribunaal verschijnen voor hun misdaden tegen de menselijkheid?

Ook is het goed te horen dat er steeds groter wordende organisaties zoals The World Doctor Alliance, Ärtze für Aufklarung, en Corona-ausschuss (De coronacommissie) zijn opgericht en zich hebben georganiseerd om werkelijke vuist te maken tegen deze misdaden tegen de mensheid. Er zitten hele grote namen tussen maar tot nu toe lopen ze tegen een muur van mediacensuur op.

Al in een vroeger stadium waren deze mensen vastberaden tegen dit grote onrecht te vechten. Dit wordt gezien als letterlijk de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden en zij zijn heel betrokken en vastberaden om alle verantwoordelijken voor een tribunaal te krijgen. Ook is een groep artsen van plan een rechtszaak tegen de Nederlandse overheid te beginnen en staat een groep advocaten klaar om de overheden strafrechtelijk te vervolgen. In zowel Engeland als Duitsland zijn advocaten bezig met voorbereidingen om leden van de regering en het parlement en iedere overheidscollaborateur strafrechtelijk te vervolgen voor fraude, verraad en genocide.

Naast de vervolging zal het team advocaten een verzoek indienen om leden van de regering en hun adviseurs onder huisarrest te laten plaatsen. Verder zullen ze eisen dat het parlement wordt opgeheven om zo te voorkomen dat de criminele overheid nog meer mensen gaat vermoorden met hun “corona maatregelen”. Het is een hoopgevend teken dat het verzet tegen de opzettelijke verwoesting van onze vrije samenleving en burgerrechten onder het mom van een doorsnee luchtweg virus langzaam tot in de in maatschappelijk opzicht ‘hoger’ geplaatste lagen begint door te dringen.

Daarom eisen steeds meer advocaten en andere mensen de onmiddellijke beëindiging van de door de overheden opgelegde dwangmaatregelen, en een rechterlijke toetsing door een onafhankelijk tribunaal, naar het voorbeeld van de naoorlogse Neurenberg processen. Tevens is er een beroep tot nietigverklaring van de goedkeuring van vaccinaties ingediend bij de Europese Commissie, is er in New York een rechtszaak begonnen over de PCR-testen, en zijn er tevens rechtszaken in Duitsland, Canada, Australië en Oostenrijk, alsmede bij het Internationaal Gerechtshof als de Europese Rechtbank voor de Mensenrechten.

De in 1947 opgestelde Neurenberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek. Deze Code is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

Hierin staat onder meer dat overheden alles in het werk moeten stellen om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen. Dat er geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden. Dat er adequate maatregelen dienen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen. Dat het experiment in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd dient te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen. Dat de leidinggevende wetenschappers er continu op voorbereid moeten zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

Het huidige vaccinatiecampagne voldoet volledig aan de definitie van een medisch experiment zoals dat in de Neurenberg Code staat omschreven. Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, of om te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.”

Arts Vernon Coleman legt in een video uit waarom artsen en verpleegkundigen die het coronavaccin toedienen, berecht zullen moeten worden als oorlogsmisdadigers. Coleman schreef meer dan 100 boeken waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht. Hij laat zich bijzonder kritisch uit over het coronabeleid van de overheden. Hij stelt dat het toegediende vaccin, geen vaccin is, maar gentherapie dat hun immuunsysteem verandert. Bill Gates wil dat zeven miljard mensen deelnemen aan dit experiment. ‘We weten dat ouderen in verzorgingstehuizen sterven bij bosjes of ernstig ziek zijn geworden’ benadrukt Coleman. Ook hij vraagt aandacht voor de Code van Neurenberg.

“Hoeveel artsen en verpleegkundigen die mensen vaccineren met dit spul zeggen tegen patiënten dat dit een klinisch onderzoek is?” vraagt Coleman. “Vrijwel niemand doet dat. En dus zijn al die mensen die vaccinaties toedienen juridisch gezien oorlogsmisdadigers.”Oorlogsmisdadigers zullen zichzelf echter nooit zien als oorlogsmisdadigers. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beweerden de meeste nazi’s dat ze belangrijk werk deden of orders opvolgden.

“Overheden en gezondheidsinstanties beweren natuurlijk dat het toeval is dat mensen overlijden na de inenting. Ze claimen dat het vaccin er niet verantwoordelijk voor is. Als je binnen 28 dagen na zo’n neptest sterft, dan is corona de doodsoorzaak. Maar als je binnen 28 uur na de prik bent gestorven, dan is er volgens de autoriteiten geen sprake van een verband. “Ze liegen en liegen en liegen. Dit is een wereldwijde genocide. Wanneer wordt de wereld wakker?” vraagt Coleman. Hoelang houden mensen hun mond nog? Hoeveel mensen moeten er sterven?”

 

David E. Martin: we stellen honderden miljoenen mensen bloot aan iets wat in 2005 al bekendstond als biowapen

Op 9 juli 2021 sprak advocaat Reiner Fuellmich met dr. David E. Martin, die zich heeft verdiept in de patenten rond het coronavirus en de vaccins daartegen. Hij zei onder meer dat de griepvaccinatie 10 jaar lang op wanhopige wijze wereldwijd is gepromoot door overheden.Het plan mislukte en de bevolking accepteerde de injectie niet. Vervolgens heeft men voor een andere ziekteverwekker gekozen, lichtte dr. Martin toe. Het doel van het coronavirus is dan ook om zoveel mogelijk mensen te vaccineren met een ‘coronavaccin’.Martin wees erop dat geen enkele farmaceut ooit heeft geprobeerd om het virus te bestrijden. “Het gaat hier om het injecteren van mensen met iets waarvan bekend is dat het schadelijk is, het S1-spike-eiwit.”“We stellen nu honderden miljoenen mensen bloot aan iets waarvan sinds 2005 bekend is dat het een biologisch wapen is,” benadrukte hij.

martinFoto: David E. Martin (Videostill YouTube/Corona Ausschuss)

 

Moderna, één van de fabrikanten van coronavaccins, deed in maart 2019 iets opmerkelijks. Het bedrijf wijzigde een patentaanvraag die betrekking heeft op de vaccinatietechnologie. Moderna zei destijds ‘bezorgd te zijn dat het Sars-coronavirus weer de kop opsteekt of doelbewust zal worden verspreid’.Let op: dit was negen maanden voordat het nieuwe coronavirus daadwerkelijk uitbrak. Moderna heeft sinds 2015 tevergeefs geprobeerd om dit patent toegewezen te krijgen. In de oorspronkelijke patentaanvraag zei het bedrijf de technologie te gaan gebruiken om ‘griepachtige aandoeningen’ te bestrijden.In maart 2019 zei Moderna de technologie te willen inzetten tegen een coronavirus dat ‘per ongeluk of opzettelijk wordt verspreid onder de bevolking’. De aanvraag van het biotechbedrijf werd in december 2019 definitief geweigerd door het Amerikaanse patentkantoor.Na de corona-uitbraak vond er achter de schermen allerlei politiek getouwtrek plaats en kreeg Moderna in mei 2020 alsnog patent op de technologie die vervolgens werd gebruikt voor de ontwikkeling van een coronavaccin.“Ze wisten dat ze een vaccin zouden ontwikkelen tegen een coronavirus waar de bevolking pas negen maanden later iets over hoorde,” zei Martin tegen onderzoeksjournalist Ben Swann.

 

Reiner Fuellmich: ‘Het ging nooit om gezondheid, altijd om eugenetica en genocide’

Na talloze experts op het gebied van psychologie, psychiatrie, economie en geneeskunde te hebben geïnterviewd, is advocaat Reiner Fuellmich tot de conclusie gekomen dat de ‘coronapandemie’ nooit ging om gezondheid, maar altijd om de vernietiging van het midden- en kleinbedrijf, en eugenetica en genocide. Dat zei hij donderdag tijdens een gesprek met de Israëlische activiste Ilana Rachel Daniel.Als je dat zegt in Duitsland word je door de mensen die verantwoordelijk zijn voor wat er op dit moment gebeurt, gelabeld als ‘nazi’ en ‘rechtsextremist’, merkte Fuellmich op. Hij zei met veel mensen van over de hele wereld te hebben gesproken en dat velen van hen, met name mensen uit Israël zoals Daniel en Holocaust-overlevende Vera Sharav, benadrukken dat het belangrijk is om parallellen met nazi-Duitsland te blijven trekken.“We moeten inzien wat er toen is gebeurd,” zei Fuellmich. “Want als we niet inzien wat er in 1933 is gebeurd, kunnen we niet de juiste conclusies trekken, namelijk dat we het nu opnemen tegen dezelfde mensen die we 80 jaar geleden ten val hadden moeten brengen.”

Sharav sprak eerder met Fuellmich over de ‘angstaanjagende’ overeenkomsten tussen de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid.Er zijn veel overeenkomsten tussen het eugeneticabeleid van de nazi’s en de moderne propaganda over mondkapjes en coronavaccins ‘om anderen te helpen’. De nazi’s wakkerden angst voor pandemieën aan om Joden te demoniseren als ziekteverspreiders, zei Sharav tegen Fuellmich. Je wordt op een soortgelijke manier gedemoniseerd als je een ‘anti-vaxxer’ bent of weigert een mondkapje te dragen.“De nazi’s gebruikten angst en propaganda als psychologische wapens om een genocidair regime op te leggen,” benadrukte Sharav. “En nu beginnen sommigen in te zien waarom het Duitse volk niet opstond. Angst weerhield hen ervan om het juiste te doen.”

17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld.

17.000 artsen en medische wetenschappers zijn op 11 mei 2022 naar buiten getreden met een gezamenlijke verklaring waarin zij eisen dat alle medische noodmaatregelen die op het terrein van “COVID-19” gebruikt worden, opgeheven worden, de integriteit van de wetenschap wordt hersteld, en de misdaden tegen de mensheid die in het kielzog van COVID-19 zijn begaan, worden aangepakt.

Zie hier een deel van de verklaring : Wij, de artsen en medische wetenschappers van de wereld, verenigd door onze trouw aan de Eed van Hippocrates, erkennen dat het rampzalige COVID-19 volksgezondheidsbeleid dat aan de artsen en onze patiënten is opgelegd, het hoogtepunt is van een corrupte medische alliantie van farmaceutische, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen, samen met de financiële trusts die hen controleren. Zij hebben ons medisch systeem op elk niveau geïnfiltreerd, en worden beschermd en gesteund door een parallelle alliantie van big tech, media, academici en regeringsinstanties die van deze georkestreerde catastrofe geprofiteerd hebben.

Deze corrupte alliantie heeft de integriteit van onze meest prestigieuze medische genootschappen, waartoe wij behoren, aangetast, en wekt een illusie van wetenschappelijke consensus door de waarheid te vervangen door propaganda. Deze alliantie blijft onwetenschappelijke beweringen naar voren brengen door gegevens te censureren, en artsen en wetenschappers te intimideren en te ontslaan omdat zij alleen maar feitelijke klinische resultaten publiceren of hun patiënten behandelen met bewezen, levensreddende medicijnen (lees: zeer succesvolle behandelingen met Hydroxychloroquine, zink en Azitromycine en Ivermectine).

Deze catastrofale beslissingen worden genomen ten koste van burgers die gezondheidsrisico’s lopen doordat hun levensreddende geneesmiddelen worden onthouden waarvan het gebruik in een vroeg stadium absoluut noodzakelijk is, of doordat zij gen-therapieën moeten krijgen ingespoten die noch veilig, noch doeltreffend zijn.

De medische gemeenschap heeft de patiënten het fundamentele mensenrecht ontzegd om echte geïnformeerde toestemming te geven voor de experimentele COVID-19 injecties. Onze patiënten wordt ook belet de informatie te verkrijgen die nodig is om de risico’s en voordelen van vaccins, en hun alternatieven, te begrijpen, vanwege de wijdverspreide censuur en propaganda die door regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en media wordt verspreid. Patiënten worden nog steeds onderworpen aan gedwongen opsluiting, die hun gezondheid, hun loopbaan en het onderwijs van hun kinderen schaadt, en die de sociale en familiebanden schaadt die cruciaal zijn voor de samenleving. Dit is geen toeval. In het boek “COVID-19: The Great Reset”, heeft de leiding van deze alliantie duidelijk verklaard dat het haar bedoeling is om COVID-19 te gebruiken als een “kans” om onze hele wereldmaatschappij, cultuur, politieke structuren en economie te resetten.

Onze 17.000 artsen en medische wetenschappers van de Global COVID Summit vertegenwoordigen een veel grotere, verlichte wereldwijde medische gemeenschap die weigert zich te laten compromitteren, en die verenigd zijn en bereid zijn de toorn van de corrupte medische alliantie te riskeren om de gezondheid van hun patiënten te verdedigen. De missie van de Global COVID Summit is een einde te maken aan deze georkestreerde crisis, die op onwettige wijze aan de wereld is opgedrongen, en formeel te verklaren dat de daden van deze corrupte alliantie niets minder dan misdaden tegen de mensheid zijn. Wij moeten het vertrouwen van het volk in de geneeskunde herstellen, wat begint met een vrije en open dialoog tussen artsen en medische wetenschappers. Wij moeten de medische rechten en de autonomie van de patiënten herstellen. Dit omvat het grondbeginsel van de heilige arts-patiënt relatie. De maatschappelijke behoefte daaraan is al tientallen jaren over tijd, en daarom zijn wij, de artsen van de wereld, genoodzaakt in actie te komen. Na twee jaar wetenschappelijk onderzoek, miljoenen behandelde patiënten, honderden uitgevoerde klinische proeven en uitgewisselde wetenschappelijke gegevens, hebben wij aangetoond en gedocumenteerd dat wij erin geslaagd zijn COVID-19 te begrijpen en te bestrijden…

De wereld is aan het ontwaken uit een nachtmerrie. Artsen, advocaten, wetenschappers, politici, wetshandhavers over de hele wereld weigeren zich nog langer als trekpoppen van de machthebbers te laten gebruiken. Ze zien wat er werkelijk aan de hand is en laten van zich horen. De wereldburgers zijn in een handomdraai een medische dictatuur in gerold. Het gaat om één grote internationale samenzwering die denkt oppermachtig te zijn, maar hun optreden zal worden afgestraft, is het niet door een internationaal tribunaal, dan is het wel door de toorn van God zoals het Boek Openbaring ons in niet mis te verstane woorden over Het oordeel-en de Val van Babylon duidelijk maakt.

 

Franklin ter Horst

e-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud