Paul Rosenmöllers voorliefde voor massamoordenaars

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 30 augustus 2012) (Laatste bewerking 26 juni 2019)

 

Het gaat om een Nederlands politicus en bestuurder. Deze figuur met voorliefde van massamoordenaars zoals Stalin. Mao en Pol Pot, was van 1989 tot 2003 lid van de Tweede Kamerfractie voor GroenLinks en van 1994 tot eind 2002 fractievoorzitter van die partij. Sinds 11 juni 2019 is hij lid van de Eerste Kamer en fractievoorzitter namens GroenLinks. Daarnaast was hij voorzitter van de VO-raad en heeft hij diverse andere bestuursfuncties, bijvoorbeeld bij het ABP. Hij blijkt nooit echt afstand van zijn voorliefde voor de genoemde massamoordenaars te hebben genomen. Wel noemt hij die tijd een ‘jeugdzonde, maar niet veel meer dan dat’.

 

Zo was hij in zijn jongere jaren zes jaar lang actief lid van een extreemlinkse splintergroep die Nederland door middel van een gewapende revolutie wilde veranderen in een orthodox-communistische heilstaat. In de jaren zeventig werd Rosenmöller lid van de maoïstische Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen (GML). Op dat moment waren er al genoeg feiten bekend over de ‘tientallen miljoenen mensen die door toedoen van communistische dictators waren afgeslacht, doodgehongerd of doodgemarteld. Deze club waar Rosenmöller toebehoorde ontving in 1979 een brief van massamoordenaar Pol Pot de Cambodjaanse maoïstische revolutionair die de Rode Khmer leidde van 1963 tot zijn dood in 1998. Tijdens zijn heerschappij stelde hij het agrarisch socialisme in, waardoor hij stadsbewoners dwong te verhuizen naar het platteland om op collectieve boerderijen te werken en dwangarbeid te verrichten.

 

De gecombineerde effecten van dwangarbeid, ondervoeding, slechte medische zorg en executies resulteerden in de dood van ongeveer 21% van de Cambodjaanse bevolking. In totaal zijn naar schatting 1,5 tot 2 miljoen mensen van ontberingen gestorven of onder Pots leiderschap vermoord niet zelden met gebruikmaking van martelmethoden die zelfs door de Gestapo en de SS onbeproefd waren gebleven. De genocide-deskundige Rudolph Rummel berekende (bron: Death by Government) dat de Rode Khmer jaarlijks ruim 8 procent van de Cambodjaanse bevolking afslachtte. Daarmee is het regime van Pol Pot recordhouder wat betreft genocide. Het was allemaal bekend toen Rosenmöller tussen 1976 en 1982 lid was van de Groep Marxisten-Leninlisten (GML). Rosenmöller en trawanten kregen zelfs in 1979 een brief van het Cambodjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin ze hartelijk werden bedankt voor hun 'militant solidarity and support'. Dat juist Pol Pot op de sympathie van Paul Rosenmöller en consorten kon rekenen is veelzeggend.

 

Cambodian genocide - WikipediaSlachtoffers van Pol Pots massamoord

 

In de brief werden de Nederlandse kameraden bedankt voor hun ‘Militant solidarity and support’. Ook schreef Rosenmöller zelf een brief naar Pol Pot waarin hij stelde dat hij lekker bezig was in Cambodja.Over de Chinese massamoordenaar Mao Zedong liet Rosenmöller zich ontvallen: “Van Mao kan je gewoon ontzettend veel leren en van wat hij geschreven heeft ook. Wat hij in de praktijk heeft gebracht in China- dat is gewoon een voorbeeld, en nog steeds, vind ik. Er zijn bij ons ook contacten met China en Chinezen, en wat je van die mensen hoort, dat is toch geweldig?”

Stalin vermoordde op zijn minst 20 miljoen mensen tijdens zijn 'collectivisatie van de landbouw', Mao joeg 65 miljoen Chinezen over de kling in de goelag. In 1976 reisde Rosenmöller naar Albanië waar Enver Hoxha kerken, kloosters en moskeeën liet afbreken dan wel afbranden om van Albanië de 'eerste atheïstische staat ter wereld' te maken. Ook daar concentratiekampen. Ook daar dood en verderf. Dat regime was zo extreem gewelddadig dat zelfs de Sovjet-Unie de "bloedige wreedheden" van Hoxha veroordeelde.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud