Palestijnse schoolboeken druipen van de Jodenhaat

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 24 juni 2019) (Laatste bewerking: 23 november 2019)

De Palestijnse Autoriteit is in 2016 met financiŽle hulp van de Europese Unie, de Wereldbank en individuele landen, begonnen met het ontwikkelen van een compleet nieuw lesprogramma voor de schooljaren 2018-2019-2020. De nieuwe lesprogrammaís blijken nog kwaadaardiger van opzet dan alle vorige uitgaven. Ze vormen opnieuw een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat jegens de staat IsraŽl en het Joodse volk. Ze promoten dood en martelaarschap, waarbij verschillende hulpmiddelen worden gebruikt om kinderen te overtuigen hun leven als martelaar te riskeren. In alle leerboeken wordt de noodzaak van voortdurende strijd benadrukt Ė met terminologie zoals revolutie, opstand, ribat en jihad, niet alleen als onderdeel van een nationale strijd, maar ook als een manier om extremistische religieuze overtuigingen te onderwijzen en op te roepen als een centrale doel van dit curriculum.

In een wiskundeboek moeten de leerlingen een optelsommetje maken waarbij de vraag luidt: ďHet aantal martelaren van de Eerste Intifada is 2026 martelaren en het aantal martelaren van de Al-Aqsa Intifada is 5050. Wat is het totaal aantal martelaren?

In een ander leerboek wordt de terroriste Dalal al-Mughrabi uitvoerig geprezen. Het leerboek stelt: Onze Palestijnse geschiedenis zit vol met namen van martelaren die hun leven hebben gegeven aan het thuisland, inclusief de martelares Dalal al-Mughrabi. Haar strijd portretteert uitdaging en heldhaftigheid, waardoor haar geheugen onsterfelijk is in onze harten en gedachten.

Dalal al-Mughrabi in het leerboek.

De terroriste Dalal Mughrabi maakte deel uit van de terreuraanslag die bekend staat als de ďCostal Road Terror Attack. Mughrabi en 11 anderen waaronder nog een vrouw, waren in rubberboten vanuit Libanon vertrokken en aan land gekomen op het strand nabij Maíagon Michael, ten noorden van Tel Aviv. Ze doden eerst de Amerikaanse fotograaf Gail Rubin en kaapten een taxi waarvan de inzittenden eveneens werden vermoord. Vervolgens dwongen ze een bus tot stoppen met daarin passagiers die een dagje uit waren. Onderweg richting Tel Aviv, werden passerende autoís onder vuur genomen en op gijzelaars in de bus geschoten en het lichaam van een van de slachtoffers naar buiten gegooid. Er werd nog een tweede bus gekaapt waarvan de passagiers werden gedwongen in de eerste gekaapte bus plaats te nemen. In totaal kwamen bij deze terreuraanval 38 IsraŽlische burgers om het leven waaronder 13 kinderen. Daarnaast vielen er ook nog eens 71 gewonden. Door scholen te noemen naar dit soort barbaren, indoctrineert de PA zelfs kleine kinderen, met blijkbaar als doel om te verzekeren dat dit conflict blijft voortduren tot aan de volgende generatie.

De mogelijkheid van vrede met IsraŽl wordt in de leerboeken volledig verworpen. Er is geen enkele sprake meer van een handreiking naar vrede met de Joodse staat. De huidige Joodse aanwezigheid in IsraŽl, ontbreekt volledig in het curriculum. Dit gaat zover dat eerdere onderhandelingen en vredesakkoorden met de Palestijnen uit geschiedenislessen zijn gewist.Een tekst zegt bijvoorbeeld: ďDe zionistische bezetting veranderde de naam ĎAl-Buraq Wallí in Ďde Klaagmuur.Ē Een ander leerboek zegt dan weer: ďWe zullen wijzen op de motieven die ertoe leiden dat de zionistische bendes in 1948 genocide en gedwongen verplaatsing van ons volk plegen,Ē en een ander ďDe zionisten vestigden hun entiteit op basis van terrorisme, vernietiging en kolonialisme.ď

Teksten karakteriseren systematisch alle dingen die IsraŽlisch zijn als snode dingen. Misbruikende uitdrukkingen worden gebruikt bij het beschrijven van IsraŽl en joden. De Joodse / IsraŽlische Ďandereí wordt gepresenteerd door ondertoon van vervreemding en bedreiging. Joden zijn kwaadaardig door de politieke rivaliteit met de profeet van de islam. Er wordt geen objectieve informatie verstrekt over IsraŽl en Joden die zou dienen om de standpunten van kneedbare Palestijnse studenten te compenseren. Kortom, er is geen educatie voor co-existentie. De teksten benadrukken ook dat het gehele land van IsraŽl toebehoort aan de Palestijnen en uiteindelijk zal terugkeren naar Arabische overheersing.

Ook is er sprake van een intense radicalisering, gerelateerd aan de islamitische jihad, en wordt het zogenaamde martelaarschap verheerlijkt. Dit soort teksten is in de schoolboeken voor alle verschillende leeftijdsgroepen en in alle vakken terug te vinden en niet alleen bij geschiedenis of aardrijkskunde maar zelfs in biologie- en wis- en natuurkundeboeken. In een ander leerboek wordt de dood, geweld en heilige oorlog als de belangrijkste betekenis van het leven beschreven.

Ook leren de kinderen dat het bloedbad tijdens de Olympische spelen in MŁnchen een vorm van legitiem verzet was tegen een Ďzionistisch doelwití.

De Palestijnse bendeleider Mahmoud Abbas met beide handen wild gebarend tijdens zijn Ďgeschiedenislesí tegenover de samenkomst van de Palestijnse Nationale Raad [beeldbron: AFP/Abbas Momani]

Dit soort voorbeelden zijn niet toevallig. Hier is sprake van een duidelijke strategie die het Palestijnse ministerie van Onderwijs volgt om Palestijnse kinderen te radicaliseren. De PA wil deze kinderen voorbereiden op oorlog, zodat wanneer het Palestijns leiderschap denkt dat het de juiste tijd is om het geweld weer te laten toenemen, de kinderen bereid zijn om offers te brengen in de strijd om een Palestijnse staat van de rivier tot aan de zee. Deze uitdrukking, Ďvan de rivier tot aan de zeeí, wordt eindeloos herhaald.

Geen wonder dat een hele generatie jongeren is besmet met deze haat. De televisie doet aan Holocaust revisionisme en PLO-functionarissen verzinnen gruwelijke bloedsprookjes die de haat tegen Joden en de staat IsraŽl moeten aanwakkeren. De onder controle staande media gaan zich te buiten aan grove geschiedvervalsing en aangestelde islamitische geestelijken noemen Joden "varkens en apen".

Het gaat om puur antisemitisme. Er wordt bijvoorbeeld geleerd dat de Joden hebben geprobeerd om Mohammed te vermoorden, en dat Joden onder de Haram el Sharif (het Tempelplein) aan het graven zijn om ervoor te zorgen dat de Rotskoepel en de Al- Aqsa-moskee zullen instorten. De schoolboeken staan vol van dit soort aantijgingen. De opruiing komt niet alleen voor in de schoolboeken maar ook in de Palestijnse zomerkampen en moskeeŽn. Het is opnieuw een indicatie dat zowel de bende in Gaza als die in Ramallah steeds verder radicaliseert. Maar dat blijkt voor de gulle sponsoren geen reden om de financiering te stoppen. Sinds het land-voor-vrede-proces is dit trouwens de gangbare politieke koers van Brussel en het Westen.

 

De Europese Unie betaalt jaarlijks via het eigen PEGASE-fonds het ongelooflijke bedrag van 360 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit. Ze blijven tegen alle Oslo-afspraken in de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers als Ďheldendadení propageren.

De internationale media en politiek reageren nauwelijks op de opruiende taal en op de moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers. Ook sluit men de ogen voor de anti-IsraŽl propaganda die constant door Abbas en consorten en de Palestijnse media wordt verspreid. De pers staat al jaren vol haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Palestijnse media manipuleren de publieke opinie steeds geraffineerder. Het gaat niet alleen meer om mensen die op brancards liggen en simuleren dat ze dood zijn. Op lichamen worden op kunstzinnige wijze vreselijke nepwonden creŽert. De beelden moeten aantonen dat mensen in Gaza vreselijk lijden onder IsraŽlische agressie. De media worden consequent ingezet voor het verspreiden van dit soort smerige anti-IsraŽlische propaganda, leugens en het ophitsen tot geweld.

Palestinian Media Watch heeft in 2015 een uitvoerig rapport gepubliceerd waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt dat het terreurbewind in Ramallah de haat tegen IsraŽl wordt versterkt, hetbestaansrecht van IsraŽl wordt bestreden en dat terroristen en martelaren worden geŽerd. Het rapport geeft een veelheid aan voorbeelden van het verheerlijken van terrorisme, aldus de directeur van PMW, Itamar Marcus. Hij beschrijft hoe een dag van een Palestijns kind in de door het bewind in Ramallah bezette Bijbelse gebieden er uitziet: 'Het gaat naar school over een weg die naar een terrorist is genoemd, en komt dan op een school die naar een terrorist is genoemd. Het is omgeven met verheerlijking van terreur, het ontkennen van het bestaansrecht van IsraŽl, het ontkennen dat Joden het recht hebben om als menselijke wezens te bestaan.'

Het rapport wijst op educatieve uitzendingen op de Palestijnse televisie. Daarin worden kinderen uitgenodigd om gedichten op te zeggen. Zo droegen ze voor dat Joden 'apen en varkens' zijn, dat Joden 'vijanden van Allah' zijn en dat Sion 'satan met een staart' is. PMW documenteerde, dat de Palestijnse Autoriteit tientallen scholen naar moordenaars heeft genoemd. In zulke scholen hangen op prominente plaatsen enorme fotoís, met de mededeling dat het om 'heldhaftige martelaren' gaat. Een van de scholen draagt de naam Haj Amin al-Husseini. Dat was de groot-moefti uit de tijd van het Britse mandaat, die met de naziís samenwerkte en als oorlogsmisdadiger verantwoordelijk is voor de dood van duizenden burgers. Zelfs sportevenementen en Facebook-acties worden door de PA gebruikt om haat en geweld te propageren.

IsraŽls ambassadeur bij de Verenigde Naties Danny Danon toont een plaatje uit een Palestijns schoolboek waarin visueel wordt uitgelegd hoe je een Jood moet neersteken met een mes: ďHow to stab a JewĒ [beeldbron: Director Blue]

Het afscheid van de kleuterschool vindt plaats met geweren en strijdliederen. Ze leren de kinderen vanaf hun kleutertijd op school dat zij hun vijanden (de Joden) aan stukken moeten scheuren tot er geen ťťn meer over is. Dat is het onderwijs dat de Palestijnse kinderen krijgen Ė in flagrante strijd met de vredesakkoorden, waarin de Palestijnse leiding zich verplicht heeft tot Ďvredeseducatieí van de eigen bevolking. In deze film is de afscheidsceremonie van de kleuterschool van Palestijnse kleuters in de door hen bezette Bijbelse gebieden te zien. De kleuters dragen militaire uniformen, hebben speelgoedwapens en treden daarmee op tijdens een lied. Een foto van de in 2004 overleden terreurmiljardair Jasser Arafat is zichtbaar op het podium. De kleuterschool maakt deel uit van de Anabta vrouwenvereniging. Geen wonder dat deze kinderen uitgroeien tot moordenaars.

De les aan de kinderen die onder het bewind in Ramallah vallen, is dat ze moeten bedenken dat Joden, volgens de opdracht van Allah, op ezels lijken. Verder leren de kinderen dat ze het land moeten bevrijden van de bezetters. Al deze berichten zijn gevonden in de Ďnieuweí schoolboeken.

Ook in de leerboeken van voorgaande schooljaren was het al niet veel anders. Onderzoeken in 2016 hebben aangetoond, dat het IsraŽlische lesprogramma veel doet om de vrede tussen Joden en Arabieren te bevorderen, en het Palestijnse lesprogramma het tegengestelde, in strijd met de ondertekende vredesakkoorden in 1963. Beide studies werden uitgevoerd door IMPACT-SE (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) een organisatie die 'onderwijs over de hele wereld monitort en analyseert om de naleving van de internationale normen inzake vrede en tolerantie te bepalen.' In het verslag van 2016 analyseerde de organisatie 123 IsraŽlische schoolboeken voor het zevende t/m twaalfde leerjaar en concludeerde dat aan IsraŽlische kinderen wordt onderwezen dat: 'vrede het uiteindelijke doel is, en als zeer wenselijk en haalbaar wordt beschreven, terwijl oorlog wordt beschouwd als een negatieve gebeurtenis, hoewel op sommige momenten noodzakelijk.' Verder erkennen de IsraŽlische schoolboeken openlijk het 'bestaan ​​van de Palestijnse Nationale Beweging, en worden gebeurtenissen met betrekking tot het Palestijns-IsraŽlisch conflict, als regel, op een evenwichtige en onpartijdige manier weergegeven.'

 

Uit een eerdere analyse van 78 schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit, voor het eerste t/m twaalfde leerjaar, bleek daarentegen dat 'het woord ďvredeĒ er in het geheel niet in voorkwam', en dat de Staat IsraŽl Ė op een uitzondering na Ė nooit op een landkaart verscheen. In plaats daarvan waren de schoolboeken, die worden gebruikt om Jonge Palestijnen te onderwijzen, gevuld met uitspraken, gedichten en instructies die jihad verheerlijken en aanmoedigen.

Reeds in 2003 zei Nabil Shaíath aan IsraŽls voormalige minister van Buitenlandse zaken Silvan Shalom dat de Palestijnse Autoriteit Ďvijf jaarí bezig was geweest om de schoolboeken te herschrijven en dat ze properí waren geworden. Maar de uitspraak van Shaíath dat was niets anders dan een flagrante leugen. Onderzoek wees uit dat er helemaal niets was veranderd. Een landkaart toonde ook toen nog steeds heel IsraŽl van het uiterste noorden Metulla tot Eilat in het uiterste zuiden, met de aanduiding Palestina en werd het aloude Bijbelse land het hart van de Arabische natie genoemd. Het bestaansrecht van IsraŽl werd ontkend en haat en geweld onverminderd gekweekt. Ook toen werd IsraŽl voorgesteld als een bezettende macht en de kinderen geleerd dat het Meer van Galilea, Beerscheba en de Negev-woestijn tot ĎPalestinaí behoren, zodat zij zich zullen herinneren dat het om Ďgestolen landí gaat.

Leugenaar Nabil Shaíath

Prof.dr.Hans Jansen geeft in het boekje ďOnderwijs van Palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen IsraŽlĒ, een aantal schokkende voorbeelden van haateducatie aan onder meer zeventien- en achttienjarigen. Het gaat om acht schoolboeken door het bewind geÔntroduceerd in 2006. (1) Het Heilige Land Palestina moet men etnisch zuiveren van IsraŽl. Deze schoolboeken accentueren sterk dat aan de strijd tegen IsraŽl geen einde zal komen, totdat IsraŽl zal zijn vernietigd. (Islamic Education,grade 12,87). (2) De Ď(de islamitische ) staat Palestinaí bestaat in een wereld zonder IsraŽl. Op alle landkaarten staat ĎPalestinaí, maar ĎIsraŽlí komt op geen enkele kaart voor. (3) ďDe zionistische gangsters hebben het land Palestina gestolen en de oorspronkelijke bevolking verdreven, en daarna de staat IsraŽl gestichtĒ. Arabic Language, Analysis, Literature and Criticism, grade 12, p.104). De jeugd wordt geleerd dat de stichting van de staat IsraŽl immoreel is en dat zij daarom geen recht van bestaan heeft.

(4) In de Tweede Wereldoorlog vond er gťťn Holocaust plaats. De racistische ideologie van de naziís wordt vermeld, maar de vervolging van de twaalf miljoen Joden in Europa die vogelvrij waren verklaard en de genocide op zes miljoen Joden worden verzwegen. (5) De staat IsraŽl voert vanaf het begin een racistische politiek. De afschuwelijke misdaden die antisemieten in het verleden bedreven (Hitler en de zijnen) worden nu aan Joden en de staat IsraŽl toegeschreven. Wie strijdt tegen racisme en nazisme moet zich absoluut tegen de Joden te weerstellen. (6) De staat IsraŽl moet uit het Midden-Oosten worden weggevaagd. In de schoolboeken gaat het in eerste instantie om de teruggave van het gebied van Palestina waarop in 1948 de staat IsraŽl werd gesticht en dat is alleen mogelijk wanneer de staat IsraŽl uit het Midden-Oosten wordt weggevaagd. (7) De jihad wordt verheerlijkt als de meest heroÔsche daad. In een schoolboek voor de Arabische taal leren de studenten dat aanhangers van de islam die de jihad voeren, superieur zijn aan degenen die niet ten strijde trekken. ( Arabic Language and the Science of Language, grade 12, p.97) Het is een openbaar geheim dat kinderen aangemoedigd worden geweld te gebruiken tegen Joden en daarbij het leven te verliezen. Dat wordt gezien als een prijzenswaardige daad die zich loont.

Het zijn juist de scholen en leraren die met Amerikaanse en Europese middelen worden gefinancierd maar niemand wil kennelijk weten wat er met dat geld gebeurt. De financiŽle middelen worden zonder enige toetsing aangewend voor een schoolsysteem dat geweld verheerlijkt en kinderen ophitst tegen het Joodse volk. In het schoolboek "Ons land Palestina" staat onder hoofdstuk "De Joden in ons land" het volgende: ďHet Joodse doel is de stichting van een Joods wereldrijk, waarvan het grondgebied zich uitstrekt van de Nijl tot de Eufraat en van Medina tot Koeweit. Het stelen van het grootste deel van het Arabische vaderland, dat is het werkelijke doel van de Joden. De Joodse aanspraak op historische rechten in Palestina is niet te rechtvaardigen; het is een bedrieglijke en weerlegde aanspraak, die historisch gezien geen vergelijking heeft; het is een ongehoorde leugen. Wat betreft de band van de Arabieren met Palestina en hun historische recht erop, die zijn eeuwig en duidelijk. Vanaf het begin van sílands geschiedenis hebben zij daar gewoond, voordat er Joden op de wereld kwamen. De Joden kwamen ons vaderland binnen en verlieten het weer, net als andere doortrekkende volken het binnengingen en weer verlieten.Ē

Ook de sociale media worden door Abbas en trawanten gebruikt om hun haatboodschappen de wereld in te sturen. Het bloederige werk van terroristen wordt uitvoerig geprezen en als heroÔsche helden opgehemeld. Palestinian Media Watch bericht regelmatig hoe de ďBende van RamallahĒ hun Facebookpaginaís gebruiken om terroristen te verheerlijken. Daarom moet Abbas worden berecht voor misdaden tegen de menselijkheid, maar de wereldleiders staan achter hem in hun haat tegen IsraŽl dus gebeurt er niets. Ze doen er alles aan de man nog steeds als een Ďvredesduifjeí af te schilderen.

De wereld zit opgescheept met een corrupt, autoritair regime, dat als een baby de fles krijgt van de internationale gemeenschap. Ze gaan gewoon door met hun dagelijkse haatuitzendingen op de televisie, met haateducatie op hun scholen, met het eren van moordenaars die onschuldig IsraŽlisch bloed hebben vergoten, met oproepen de staat IsraŽl te willen vernietigen, en met allerlei anti-IsraŽlische propaganda. Dat wordt op allerlei manieren zichtbaar gemaakt. Zo is op deze video te zien hoe nep-Palestijnen met vlaggen een dans opvoeren voor de Eiffel Toren en daarbij de Nazigroet maken. Het is dezelfde haat en hetzelfde barbarisme als van de bruinhemden. Na de dans applaudiseerde het publiek. Mensen die de nep-Palestijnen steunen willen geen vrede maar steunen een genocidaal bewind dat streeft naar de vernietiging van IsraŽl. Ze willen dat de Joode staat van de aardboden verdwijnt.Het maakt Brussel allemaal niets uit want ze blijven gewoon deze bende te financieren.

De dieven en criminelen in Ramallah kunnen geen vrede sluiten, ze streven naar vernietiging van IsraŽl. Maar ze kunnen ook geen regelrechte oorlog voeren, want dat zou een deel van de donoren het mogelijk laten afweten. Om er voor te zorgen dat de dollars en euroīs blijven binnenstromen, moeten ze de balans tussen oorlog en vrede in stand houden. Het bewind is dit spel nu al bijna 30 jaar aan het spelen en het heeft haar leiders zeer rijk gemaakt.

Van al dat geld van de gulle donoren heeft Mahmoud Abbas een 13 miljoen kostend paleis voor zichzelf laten bouwen in buurt van Ramallah.

Dit is het paleis wat Mahmoud Abbas voor zichzelf heeft laten bouwen.

Het optrekje staat op een heuvel waaruit hij een deel van de door hem bezette Bijbelse gebieden kan overzien. Volgens PA is het gebouw bedoeld als een ďpublieke faciliteitĒ en als residentie voor bezoekende hoogwaardigheidsbekleders. Ze vertellen dat ze het paleis zelf hebben gefinancierd, maar dat is gezien de eerdere informatie in dit artikel, een regelrechte leugen. De mensen die zich geen fabels laten aansmeren weten dat het nagenoeg gehele budget van de PA afkomstig is van de gulle donoren uit Brussel en Washington.

Het is moeilijk vechten tegen een vijand die graag wil sterven, die gelooft dat de dood beter is dan het leven, en die meent verzekerd te zijn van het paradijs als hij sterft terwijl hij ďongelovigenĒ afslacht. De corrupte maffia bende in Ramallah promoot zelfmoordaanslagen, offeren hun eigen vrouwen en kinderen op om ze propagandistisch te kunnen gebruiken ter bevordering van Joden- en IsraŽlhaat en boeken daarmee groot succes bij de ďmensenrechtenorganisatiesĒ als Amnesty International en Human Rights Watch, wereldleiders, Verenigde Naties, linkse politici en de massamedia in het westen. Joods bloed is goedkoop! Allen die IsraŽls optreden tegen de ďBende van RamallahĒ blijven veroordelen, helpen mee de terreur te continueren.

Ondanks het bloedgeld dat Mahmoud Abbas en trawanten op de bankrekeningen stort van Palestijnse moordenaars of/en familieleden, is de Europese Unie en de Nederlandse regering niet van plan de bijdrage aan het terreurbewind in Ramallah te beperken. De enorme geldstromen die naar Ramallah vloeien, tarten al vele jaren het gezond verstand.

 

Terug naar: Inhoud