Nederland doet volop mee aan het demoniseren van IsraŽl

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: juni 2001) (Laatste bewerking: 12 januari 2023) 

Uit een rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting uit 2011, blijkt dat minstens 5 miljoen Nederlanders een satanische visie hebben op IsraŽl. Dit rapport heeft in Nederland nauwelijks aandacht gekregen. Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden leugenachtig nieuws over IsraŽl, valse beschuldigingen, bevooroordeelde artikelen, veroordelingen etc, zijn hier voor een belangrijk deel de oorzaak van. Positief nieuws over Israel is in Nederland een zeldzaamheid. Anti-IsraŽl groepen, zelfbenoemde Midden-Oosten Ďexpertsí en andere IsraŽlbashers, geven openlijk blijk van hun haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk. Er is nauwelijks enige aandacht voor de enorme criminaliteit en haatpropaganda van het PLO-bewind richting IsraŽl,massamoorden, terreuraanslagen en diverse andere misdaden en vele Arabische en Moslim staten.

De Nederlandse overheid meent een belangrijke bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. Het zou de goede betrekkingen met IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit benutten voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend IsraŽl. In werkelijkheid Nederland draagt niets bij aan vrede en veiligheid in het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ want het handelt al jaren tegen IsraŽlische belangen en voert een pro-Palestijns beleid. Het doet betalingen aan de Palestijnse autoriteit, in de wetenschap dat deze moordenaars aanmoedigt en ondersteunt. De Nederlandse regering subsidieert ook ondersteuners van de antisemitische BDS-campagne. De vorige minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, behoort tot de PvdA, die tegen IsraŽl ophitst. Hij was een voorstander van het labelen van producten uit de omstreden ďWestbankĒ en de ďbezetteĒ Golan door de Europese Unie. Koenders eiste echter nooit gelijksoortige maatregelen tegen andere landen, waarin de juridische situatie veel duidelijker is, zoals het door Turkije bezette Noord-Cyprus. Dat is een typische anti-IsraŽlische mutatie van het klassieke antisemitische meten met twee maten.

Nederlands leerboek blijkt geschiedenis over IsraŽl te manipuleren.

Een verplicht Nederlands vmbo-leerboek blijkt de geschiedenis over IsraŽl te manipuleren. Het leerboek bevat tendentieuze en haatzaaiende passages. Een woordvoerder van uitgeverij Noordhoff zegt echter van mening te zijn dat ze de feiten in de juiste verhouding hebben weergegeven. Volgens het leerboek zouden joodse milities tijdens de oprichting van IsraŽl moorden hebben gepleegd in Arabische dorpen en dat, als gevolg daarvan, ďhonderdduizenden Palestijnen zijn gevlucht en in vluchtelingenkampen aan de andere kant van de grens zijn belandĒ. Het geschiedenisboek, dat werd goedgekeurd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs als voorbereiding op het eindexamen, merkte op dat de voormalige IsraŽlische premier Menachem Begin en Nobelprijswinnaar bekend is geworden als een vredestichter, maar een groot deel van zijn leven bekend stond als een terrorist vanwege het feit dat zijn milities Palestijnse burgers (lees Arabische burgers) hebben vermoord en terreurdaden gepleegd.Met betrekking tot de Zesdaagse Oorlog van 1967 meldt het schoolboek dat de gebieden waarover IsraŽl de controle kreeg Ė de SinaÔ woestijn, de Gazastrook, de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem Ė ďsinds die tijd zijn erkend als bezette gebiedenĒ.Dat dit helemaal niets met de ware feiten van doen heeft, mag duidelijk zijn. Het leerboek bevat daarom onjuiste anti-IsraŽlische passages en draagt mogelijk bij aan ophitsing. IsraŽl eist dan ook terecht opheldering over dit schoolboek. Volgens de IsraŽlische ambassade in Den Haag wordt een eenzijdig beeld geschetst omdat er in het boek niet wordt gerefereerd aan Arabische wreedheden tegen Joden voor het ontstaan van IsraŽl. Volgens de ambassade is er sprake van verdraaiing van feiten ďof zelfs van ophitsingĒ.

Er is al jaren een duidelijk patroon te bespeuren van IsraŽlhaat en islamliefde onder Nederlandse politieke, media enkerken. De ervaring leert dat de IsraŽl-bashers geen flauw benul hebben van wat er werkelijk speelt of willens en wetens aan de kant van de perverse leugenaars staan. Het heeft er alles van weg dat het hier om onuitroeibare ordinaire Jodenhaat gaat. De Linkse Kerk werkt op frauduleuze wijze mee de totale geschiedenis van IsraŽl te vervalsen en zo de haat verder aan te wakkeren. Dit alles ten gunste van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah en om de olieproducerende moslimpotentaten niet te irriteren.

Een half oktober 2003 gehouden enquÍte, in opdracht van de Europese Unie gaf de zeer schokkende uitkomst te zien dat maar liefst 74% van de Nederlandse bevolking IsraŽl het gevaarlijkste land voor de wereldvrede beschouwd. IsraŽl dat strijd voert tegen het Arabische terrorisme dat onschuldige IsraŽlische burgers laat opblazen door geÔndoctrineerde zelfmoordterroristen, wordt gevaarlijker geacht dan brute dictaturen als Noord Korea en Iran. Hoe diep kan een volk zinken! Dit hoge percentage heeft alles te maken met de hetze van de anti-IsraŽl lobby in ons land en de negatieve berichtgeving over IsraŽl in de internationale media.Het is opmerkelijk hoe de IsraŽlhaters keer op keer in de gelegenheid worden gesteld hun antizionistische denkbeelden te etaleren en daarvoor zelfs prijzen in ontvangst te nemen. Zo ging de Prins Claus prijs van 2004 naar de op 9 augustus 2008 overleden zeer omstreden, extremistische Arabische dichter Mahmoud Darwish. Een van zijn bekende dichtregels luidt: ďGraaf jullie doden op, neem hun botten mee en verdwijn uit ons landĒ. Als politicus toonde hij zich een fervent tegenstander van vredesonderhandelingen met IsraŽl. Uit protest tegen de Oslo-akkoorden in 1993 stapte hij daarom destijds op als lid van het uitvoerend comitť van de PLO. Hoe is het mogelijk dat deze haatzaaiende voorstander van geweld de cultuurprijs heeft gekregen van 100.000 euro van de Nederlandse belastingbetaler? Hoe is het mogelijk dat dit gemotiveerd werd metďzijn inzet voor een interculturele dialoog en vrijheid van artistieke expressieĒ en zelfs zijn ďverlangen naar vredeí?

Darwish blijkt niet alleen een haatzaaier maar ook een leugenaar. Zo vermeldt zijn door het Prins Claus Fonds verspreide biografie dat hij ďin 1970 gedwongen was IsraŽl te verlaten en 26 jaar in ballingschap leefdeĒ. Dit terwijl hij IsraŽl- met het IsraŽlisch staatsburgerschap op zak- volkomen uit vrije wil verliet om in Moskou te gaan studeren. Een andere leugen is dat hij eerder genoemde dichtregels later heeft geprobeerd goed te praten door te zeggen dat hij daarmee de Westbank (Samaria en Judea)en Gaza bedoelde. Dat wordt echter weerlegd in een ander gedicht van zijn hand: verdwijn van ons continent, verdwijn uit onze korenvelden, verdwijn uit ons zout.Ē Koningin Beatrix sprak in haar traditionele kersttoespraak van 2004 haar zorg uit over het opkomend extremisme in onze samenleving. Met grote zorg sprak zij de vrees uit dat de samenleving zou kunnen worden vergiftigd door zaaien van haat en verdeeldheid. Zij sprak over verdraagzaamheid terwijl zij en alle andere leden van haar gezin op 1 december aanwezig waren bij de prijsuitreiking aan de haatzaaiende Darwish. Het PLO-bewind gaf hem een staatsbegrafenis in Ramallah. Men noemde hem een van de zeldzaamste juwelen: ďO Mahmoud, O Mahmoud, jij rust nu maar wij zullen de strijd voortzetten.Ē

Het CDA heeft zich ook bij anti-IsraŽl kliek aangesloten

Op 13 juni 2019 prees PvdA-Kamerlid Michiel Servaes zijn collega CDA Kamerlid Raymond Knops in de Tweede Kamer toen deze het historische nieuws bekend maakte dat het CDA officieel de overstap heeft gemaakt naar het IsraŽlonvriendelijke kamp van PvdA, SP, GroenLinks en D66. In het beoordelen wat goed en slecht is meent de PvdA zichzelf al jaren een expert te vinden. Maar er is al jaren geen sprake van het objectief benaderen door deze club van het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen. Er wordt slechts alleen nog maar in zwart-wit gedacht en daar gaat het CDA nu in mee. Deze bekering is het sluitstuk van een langer proces waarin het CDA IsraŽl de rug toekeert. Het CDA is al lang geen betrouwbare partner meer als het gaat om blokvorming tegen eenzijdige anti-IsraŽlmaatregelen in de Kamer. Dankzij de christendemocraten beschikt dit kamp nu over een Kamermeerderheid, die de positie van Nederland inzake IsraŽl en de Palestijnen onherstelbaar zal veranderen en schaden.

In 2018 verwees de pro-Palestijnse Kairos-werkgroep hoopvol en jubelend naar een interview met Raymond Knops, in het CDA-ledenmagazine.Daaruit zou blijken dat het CDA, geÔnspireerd door een bezoek aan de door de ďBende van RamallahĒ bezette Bijbelse gebieden, ďmet kleine stapjes aan het opschuiven (was) naar kritischer posities. De anti-IsraŽl houding werd ook al duidelijk toen het CDA tegen een motie van VVD, SGP, CU en PVV stemde waarin het de regering oproept tot het niet handhaven van de enkel tegen IsraŽl gerichte etikettering van producten uit nederzettingen. Het diende samen met PvdA en D666 diverse moties die oproepen tot meer druk op IsraŽl (bijvoorbeeld deze en deze). Het diende met deze partijen zelfs een motie in die de regering oproept om te dreigen met sancties tegen Israel, bijvoorbeeld het opschorten van het Associatieverdrag. Hetzelfde CDA heeft geen enkel probleem met de Associatieovereenkomsten met notoire mensenrechtenschenders zoals Iran, de diverse islamitische terreurbewegingen waaronder de ďBende van RamallahĒ, de Hamas-doodscultuur in Gaza en Hezbollah in Libanon.CDA-Kamerlid Knops kan zo aan de slag als voorzitter van de VN-Mensenrechtenraad en andere internationale anti-IsraŽlische organisaties.

Om nog wat extra uiting te geven van hun afkeer van de Joodse staat, bracht CDA buitenlandwoordvoerder Kamerlid Martijn van Helvert een bezoek aan de Palestijnse missie in Den Haag om daar samen met het hoofd van de missie, mevrouw Sulaiman het condolťanceregister te tekenen om Hamas-terroristen plechtig te herdenken die tijdens de gewelddadigheden aan de grens met Gaza zijn omgekomen. Kritiek op deze legitimering van terreur wijst de onbenul Van Helvert verontwaardigd af. Hij herdenkt alle Ďslachtoffersí. Al met al een diep beledigende CDA-boodschap voor alle nabestaanden van de slachtoffers van Hamas-terreur. Zoveel onbenul, of zo u wilt kwaadaardigheid, van het dwaallicht Martijn Helvert uit een regeringsfractie is in het Nederland van Rutte III helaas geen uitzondering meer.

Het CDA is een linkse anti-IsraŽlische kliek geworden die de weg heeft vrijgemaakt voor een fundamentele koerswijziging ten aanzien van IsraŽl en de nep-Palestijnen. De Internationale -en pro-Palestijnse Nederlandse applausmachines zoals Hans van den Broek (CDA), Laurens Jan Brinkhorst (D66), Bert de Vries (CDA), Jan Pronk en Hedy díAncona (PvdA) kunnen zich gelukkig prijzen met de draai van het CDA.

Smerig antisemitisme op BNN-VARA

Op 24 september 2019 kreeg een inbeller bij het BNNVARA-programma Gaan! (NPO Radio 1) alle ruimte om antisemitische complottheorieŽn te verspreiden en op te roepen tot geweld tegen Joden. De stelling waar luisteraars op konden reageren luidde: ďKinderen hebben teveel verplichtingenĒ. Een beller met de naam Mario reageerde daarop door te zeggen dat ďwe vanaf de wieg tot het graf niet vrij worden gelaten, maar worden gemodelleerd om te renderenĒ. Om dit te bereiken worden kinderen volgens zijn betoog ďvolgespoten met allerlei vergifĒ.Het werd al gauw duidelijk dat het om een antisemitische complottheorie ging, toen hij opmerkte dat ďdeze matrix werd bestierd door geldgierig JodengespuisĒ. Presentator Morad El Ouakili gaf de beller maar liefst acht minuten lang de tijd om de meest giftige denkbeelden over Joden te verkondigen.

ďSorry dat ik het zeg, maar ik noem het beestje gewoon bij de naam. Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd, want we zitten echt in een spiraal naar benedenĒ zo vervolgde de beller Mario. In plaats van de beller weg te draaien, vroeg El Ouakili naar de bekende weg door te vragen wat Mario met ĎJodengespuisí bedoelde, waarna deze zijn hele theorie nogmaals uiteenzette en voegde er nog aan toe: ďook de economie, televisie en radio worden gemodelleerd. Alle stenen die je optilt bij onderzoek naar bijvoorbeeld grote aanslagen, 9/11, de media, alles wat gebaseerd is op het kunnen managen, een verdienmodel maken van de massa, daar zitten alleen maar kikes, Joden, achter!Ē

Dit ging nog enige tijd zo door. El Ouakili meldde dat Marioís uitspraken werd toegejuicht door meerdere luisteraars. Volgens hem kwamen er heel veel appjes binnen, onder andere van mensen die Mario ďduizend procent gelijkĒ gaven. Andere app-berichten die door El Ouakili werden voorgelezen noemden het ďeen waarheid als een koeĒ of zeiden het ďhelemaal eens te zijnĒ met de beller.

Slechts ťťn luisteraar kreeg de ruimte om het antisemitische geraas van de beller een complottheorie te noemen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) ontving meerdere meldingen van luisteraars die de antisemitische uitspraken als zeer schokkend ervoeren. El Ouakili bood de dag na het schandalige voorval zijn excuses aan en las een verklaring voor waarin hij zei dat ĎMarioí nooit zo lang aan het woord had mogen blijven: ďIk had in moeten grijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had.Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast, omdat dit soort abjecte ideeŽn gewoonweg fout zijn.Ē Zijn uitspraak zou geloofwaardig zijn geweest wanneer dit de eerste keer zou zijn geweest maar eerder op 11 september 2019 deed zich een vergelijkbaar incident voor.

In dit geval liet El Ouakili ene ĎBení aan het woord, een inbeller met nazisympathieŽn. Al snel werd duidelijk dat Ben sympathieŽn voor Hitler koesterde. In de loop van het gesprek, dat in totaal zoín 8 minuten voortduurde, kon Ben Ė een paar vragen ter verheldering daargelaten Ė moeiteloos zijn complotten over de Holocaust uit de doeken doen. Tijdens het gesprek kwamen de meest krankzinnige antisemitische ideeŽn langs. Zo zou Hitler volgens Ben door Joden zelf tot de Holocaust zijn aangespoord, om zo de stichting van Israel te bewerkstelligen. Het fragment is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1.

Nederlandse ministers van Buitenlandse zaken

Hans van den Broek minister van Buitenlandse zaken van 4 november 1982 tot 3 januari 1993

 

Van de Broek was minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Lubbers I, Lubbers II en Lubbers III.Deze figuur produceert met regelmaat een lading gif richting IsraŽl. Op 14 december 2012 noemde hij in het NRC ď het IsraŽlische nederzettingenbeleid, de grootste bedreiging voor vrede.Ē In het hele artikel heeft hij het alsmaar over hoe verderfelijk het ďnederzettingenbeleidĒ van IsraŽl is. Met zijn lege en anti-IsraŽl-gezwets over ďinternationale rechtsordeĒ, noemde hij op 1 mei 2009 in het programma van Pauw en Witteman, IsraŽl een ďdiefĒ van Palestijns land: ďDe Palestijnen willen een onafhankelijke staat en willen het gestolen land  terug . . . . en je hoeft niet met de dief te gaan onderhandelen of die wel of niet bereid is dat terug te gevení aldus Van de Broek.

Ook had Van den Broek al vroeg ontzag voor de gewelddadige intolerantie van de islam. Kijk hier maar eens hoe hij als minister van BZ in 1987 inbreekt bij een live programma van ďAchter het NieuwsĒ. Later noemde hij het slachten van Theo van Gogh verklaarbaar als reactie op het beledigen van Mohammed. In HP/De Tijd van 21-09-2001, verklaarde Van den Broek dat IsraŽl als hoofdschuldige in het conflict met het bewind in Ramallah moet worden gezien. Volgens hem heeft het radicaliseren van de Islam alles te maken met IsraŽl. In het actualiteitenprogramma Buitenhof noemde hij de voormalige IsraŽlische premier Ariel Sharon "de Nero van IsraŽl" en vergeleek hem- weliswaar impliciet- met Hitler.

In het programma van Zembla "Zwijgen over IsraŽl" op 23-10-2003, zei hij dat de druk op de Joodse staat zichtbaar moest worden opgevoerd. ,,Wij hebben geen enkele stap van IsraŽl gezien die geloofwaardig perspectief biedt aan de PalestijnenĒ. En dat terwijl IsraŽl het ene na de andere vredesvoorstel heeft gelanceerd waarin het zich bereid verklaarde grote delen van aloude thuisland op te geven in ruil voor vrede. Op alle mogelijke manieren spuugt deze zwetsneus zijn gal over het optreden van IsraŽl tegen de landrovers in Ramallah, die Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem opeisen als zijnde door IsraŽl bezette gebieden. Maar deze bende heeft daar helemaal niets te zoeken. IsraŽls recht op het land ligt vast in een bindende documenten.

De resoluties van de voormalige Volkerenbond namelijk zijn ongewijzigd door de VNovergenomen en bewijzen IsraŽls recht op het land, zelfs met inbegrip van het huidige JordaniŽ. Volgens Van den Broek ,,heeft Arafat weinig mogelijkheid gekregen om zich positief te manifesteren en is het hem onmogelijk gemaakt nog een rol te spelen in het vredesproces.Ē Figuren als Van den Broek blijken over een zeer selectief geheugen te beschikken want Arafat streefde op geen enkele wijze naar vrede maar naar de volledige vernietiging van IsraŽl.

Hans van Mierlo als minister van Buitenlandse zaken (1994-1998)

De pro-PLO houding van Nederlandse bewindslieden is echter niet iets van de laatste jaren. De op 11 maart 2010 overleden Hans van Mierlo gaf als minister van Buitenlandse zaken geen enkele reactie toen in Nederland opgeleide en deels met Nederlands belastinggeld betaalde PLO-agenten massaal de Hitlergroet brachten.

Ook van Mierlo schudde destijds hartelijk de hand van de PLO- terreurbaas en voormalig premier Lubbers omhelsde Arafat in 1997 als een oude vriend en respectvol leider. Als Minister van Buitenlandse zaken in Paars-II zorgde Van Mierlo voor grote opschudding toen men ontdekte dat hij heimelijk contacten onderhield met PLO-Arabieren in Oost Jeruzalem. In 1996 provoceerde hij de IsraŽlische regering door bij Faisal al- Hoesseini ,de vertegenwoordiger van de PLO op bezoek te gaan in het omstreden Orient House in Jeruzalem. Het OriŽnt House werd door ďDe bende van RamallahĒ gebruikt om o.a. buitenlandse gasten te ontvangen. Maar volgens de op 13 september 1993 gesloten Oslo-akkoorden was het verboden buiten haar rechtsgebied te opereren. De inkt van dit akoord was nauwelijks droog of Arafat opende het OriŽnt House, bedoeld als diplomatieke vestiging. In de ďNote for the RecordĒ van 15 januari 1997 werd die beperking andermaal duidelijk vastgelegd. Allerlei buitenlandse diplomaten gingen schaamteloos bij Hoesseini op bezoek. Protesten vande kant van IsraŽl sorteerden geen enkel effect. Het bezoek van Van Mierlo was niets anders dan een schaamteloze provocatie aan het adres van IsraŽl. Naast het OriŽnt House opende Arafat geheel tegen de afspraken in, nog een aantal andere kantoren waaronder dat van de door Arafat aangestelde grootmoefti van Jeruzalem.

De in mei 2001 in Koeweit aan een hartaanval overleden Hoesseini, heeft er nooit een geheim van gemaakt te streven naar de vernietiging van de Joodse staat. Mede door Van Mierloís toedoen groeide niet alleen de Nederlandse subsidiestroom naar Arafats terreurparadijs, maar ook de anti-IsraŽl sfeer in Nederland en de rest van Europa. In 2002 zat Van Mierlo in het Komitee van aanbeveling van de Stichting Kifaia. Voorzitter Anja Meulenbelt vertelde in NRC Handelsblad van 19-06-2002: ďVan zelfmoordterroristen is meestal weinig over, maar we zouden hen zeker helpen.ĒIn 1966 zei Van Mierlo dat zijn nieuwe partij, D66, een bom zou leggen onder christelijk Nederland en het CDA zou opblazen.

Toen IsraŽl in 1997 zich onder druk van Bill Clinton genoodzaakt zag de stad Hebron aan Arafats terreurbewind over te dragen schreef de ex-geliefde van Gretta Guisenberg, van Mierlo Arafat op 17 januari 1997 een brief;

Geachte meneer de president,

Staat u mij in de eerste plaats toe, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie, te feliciteren bij de gelegenheid van de ondertekening van het protocol over de implementatie van de IsraŽlische hergroepering in Hebron en de daarmee verbonden documenten... De Europese Unie is ervan overtuigd dat u een eerlijke en evenwichtige overeenkomst hebt bereikt, die verdere vooruitgang zal bevorderen binnen het raamwerk dat werd neergelegd op de Madrid Conferentie en in de Oslo-akkoorden.

 

Arafat was juist in die tijd al volop bezig alle Oslo-afspraken met voeten te treden en riep hij regelmatig in toespraken op de staat IsraŽl te willen vernietigen.

Jozias van Aartsen als minister van Buitenlandse zaken (1998-2002)

Jozias van Aartsen sprak tijdens zijn rondreis door het Midden Oosten in het voorjaar van 2001, lovende woorden aan het adres van de "bendeleider " wiens handen dropen van het bloed van zijn joodse slachtoffers. Hij beloofde te zullen reageren op het rapport van het ďCenter for Monitoring the Impact of PeaceĒ dat hem werd overhandigd over de haat die in de door Nederland gefinancierde PLO-schoolboekjes wordt gepredikt. Hij noemde de intolerante uitingenďontoelaatbaarĒ en zei daar iets aan te zullen doen.Maar van zijn plechtige belofte is nooit iets terecht gekomen. Van Aartsen bleek geen zin te hebben zich druk te maken over Arafats politiek van geweld en haat tegen IsraŽl en al evenmin m.b.t. de racistische teksten in PLO-schoolboeken waarin de Joden worden aangeduid als stelende veroveraars die moeten worden weggevaagd. Deze Van Aartsen was ook aanwezig bij de begrafenis van de ďSlachter van Hamaí de in het jaar 2000 gestorven Syrische dictator Hafez al-Assad. Tijdens de grote opstanden die in 1982 tegen Assads bewind uitbraken in de steden Hama, Homs, Aleppo en Latakia werden tussen de twintig en dertigduizend burgers vermoord. De pers mocht er vanzelfsprekend niet bij, toen Assad de burgers van die steden liet uitroeien. Op de vraag aan Van Aartsen wat hij te zoeken had op de begrafenis van deze slachter, was zijn antwoord dat hij slechts respect kwam betuigen aan het Syrische volk!

Wie herinnert zich niet het moment waarop Van Aartsen in Den Haag straatdemonstraties toestond van salafisten en tot geweld oproepende ISIS-sympathisanten tolereerde. Terwijl in Den Haag met ISIS-vlaggen zwaaiende jihadisten tot het vermoorden van Joden opriepen, noemde hij dat: vrijheid van meninguiting en weigerde daarvoor zijn vakantie in Frankrijk te onderbreken.

In de Interneteditie van de Volkskrant van 9 maart 2002, liet Wim Kok er geen twijfel over bestaan dat Nederland premier Sharon als eerste verantwoordelijk hield voor de geweldgolf.í De rol van IsraŽl draagt bij tot verdere escalatie. Ik hoop vurig dat het mogelijk is Sharon tot rede te brengen.íVan Aartsen zei in een telefoongesprek met zijn IsraŽlische collega Peres Ďdat dit zo niet langer kaní. IsraŽl vecht om haar voortbestaan, maar zowel Kok als Van Aartsen stelden in hun blinde eenzijdigheid, IsraŽl onomwonden verantwoordelijk voor het geweld in het Midden Oosten.Van Aartsen wist het misselijkmakende anti-IsraŽlische spel van Europa aardig mee te spelen. Hij sprak steeds van ď diepe verontrustingĒals IsraŽlische burgers werden gedood, maar zodra er PLO-terroristen werden getroffen, vond hij het tijd voor acties tegen IsraŽl.

Ben Bot als minister van Buitenlandse zaken

Na de liquidatie van aartsterrorist Sheikh Ahmed Yassin op 22-03-2004, zei de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Ben Bot (CDA) dat de EU-ministers het in recordtempo eens waren geworden om met een scherpe afkeuring aan het adres van IsraŽl te komen. "De verontwaardiging is unaniem" sprak Bot die net als zijn voorgangers, volledig meezong in het valse koor van de Europese Unie.

Twee geliefde terreurbroeders onder elkaar, Yassin en Arafat

Bot repte met geen woord over de rol van Yassin bij 425 terreuraanslagen waarbij 377 IsraŽliís, burgers en militairen zijn vermoord en 2076 gewond zijn geraakt. De liquidatie van Yassins opvolger Abdel Aziz Rantisi op 17-04-2004, noemde Bot "niet acceptabel en verwerpelijk." Bot noemde zijn reactie "in lijn" met die van de Europese Unie. Ook uite hij op drie essentiŽle punten kritiek op de IsraŽlische politiek tijdens diens bezoek aan IsraŽl. Hij veroordeelde de liquidaties van de Arabische massamoordenaars, had kritiek op de anti-terreurmuur (die al talloze zelfmoordenaars heeft tegengehouden), en hekelde de IsraŽlische Ďnederzettingení politiek. Ook dit heerschap negeerde net als zijn voorgangers Van de Broek, Van Mierlo en Van Aartsen, de bindende resolutie van de Volkerenbond en IsraŽls eeuwenoude rechten op hun historische thuisland.

Nauwelijks in zijn functie van minister van Buitenlandse zaken aangesteld toog Bot op 16-05-2004 naar Ramallah voor een bezoek aan terreurmiljardair Yasser Arafat. Een dag voor zijn bezoek riep de terreurbaas zijn volgelingen nog op ďal het mogelijke te doen om de vijand van Allah te terroriserenĒ. Daarbij citeerde de hij soera 8:60 (Ďvoorbereiding tot de strijdí) dat direct op de Joden van toepassing is. Botís bezoek liet zien dat Balkenende 3,weinig empathie voor IsraŽl had. Hij zei zich voorgenomen te hebben zich te gaan bemoeien met het conflict tussen IsraŽl en het PLO-bewind . Bot voelde zich een hele piet in het rondtrekkende Europese circus dat al jaren een eenzijdige pro-PLO weg bewandeld. Tijdens IsraŽlís "Operatie Regenboog" in de plaats Rafah in Gaza in mei 2004 veroordeelden Balkenende en Bot het IsraŽlische optreden in de scherpste bewoordingen. IsraŽl handelde echter puur uit zelfverdediging. De aktie was gericht op het uitschakelen van gezochte terroristen, het vernietigen van smokkeltunnels en het creŽren van een buffer om de wapensmokkel vanuit Egypte tegen te gaan. De actie duurde zeven dagen en koste volgens IsraŽlische bronnen 52 PLO-Arabieren het leven waarvan 40 gewapende terroristen en 12 ongewapende burgers waarvan voor zover bekend, tenmiste 5 de dood vonden doordat ze door PLO-terroristen als menselijk schild zijn gebruikt. De PLO-nazipropagandamachine bracht een stroom van leugens naar buiten waarop de internationale media en wereldleiders IsraŽl vervolgens volledig ten onrechte beschuldigden van massamoord. Bot belde zijn IsraŽlische collega Shalom om hem over het gebeuren in Rafah op de vingers te tikken en de slaapwandelaar Balkenende zei het Ďverwerpelijkí te vinden als wapens worden ingezet tegen burgers.

Kort na de dood van Arafat, noemde Bot tijdens een interview op de televisie dit monster: ďeen historisch leider die zich eindeloos heeft ingezet voor zijn volkĒ.Ook was Bot aanwezigbij de rouwplechtigheid in CaÔro, om de gevierde leider de laatste eer te betuigen. Kennelijk worden er in de politiek mensen uitgezocht die geen enkel besef hebben van de taak waarvoor ze worden aangewezen. Het lijkt zelfs een aanbeveling te zijn. Het is al jaren zo dat voor de functie van minister of staatsecretaris, bewezen onbenullen worden uitgezocht. Met uitzondering van Uri Rosenthal Minister van Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 in het kabinet-Rutte I, heeft Nederland ministers van Buitenlandse zaken gehad bij wie de kennis van het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ lachwekkend genoemd mag worden. Ook in andere functies is een lange lijst op te noemen van bewezen onbenullen. Zoheeft Nederland een minister van Defensie gehad die antimilitarist was en ministers van Verkeer-en Waterstaat met de meest waanzinnige ideeŽn.

Met betrekking tot de internationale klucht over het door IsraŽl geplaatste "Anti Terreurhek" speeld Nederland eveneens een zeer bedenkelijke rol.Tijdens de stemming hierover in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, stemden dankzij de inspanningen van EU-voorzitter Nederland, alle EU-lidstaten eensgezind vůůr de resolutie waarin IsraŽl veroordeeld werd.

Maxime Verhagen als minister van Buitenlandse zaken (2007-2010)

De voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen noemde het oostelijk deel van Jeruzalem in het acht uur journaal op 23 juni 2009, Ďbezetí gebied. Ook pleitte hij voor een directe opschorting van de bouw van Ďnederzettingení.Even leek het erop dat deze minister een andere koers zou varen ten aanzien van IsraŽl dan een aantal van zijn voorgangers.Maar dat was een vergissing want Verhagen bestreed in werkelijkheid IsraŽls 3000 jaar oude recht op Jeruzalem net als zijn voorgangers. Verhagen was ook in SyriŽ om met de Syrische dictator Bashar al Assad te praten over hervatting van de vredesbesprekingen met IsraŽl. Verhagen zei dat Assad bereid was ďzonder voorwaarden voorafĒ de vredesonderhandelingen met IsraŽl te hervatten. Maar Verhagen werd gewoon in de maling genomen zoals dat ook een heel leger anderen al is overkomen. De gesprekken zouden volgens SyriŽ onder leiding van de Ďneutraleí voorzitter Turkije moeten plaatsvinden. Maar Turkije is al lang niet meer neutraal. Er ontwikkeld zich een felle anti-IsraŽlische stemming in dit land. Sinds Recep Tayyip Erdogan aan de macht is, wordt IsraŽl met regelmaat beschuldigd van "staatsterrorisme " wanneer het optreed tegen de verschillende PLO terreurbendes. Turkije kiest steeds meer voor een goede verstandhouding met diverse Arabische dictaturen en Iran.

Op 4 september 2009 zei Verhagen tijdens een informele ontmoeting van EU-ministers van Buitenlandse zaken in Stockholm, IsraŽls plan om nieuwe woningen te bouwen in Samaria en Judea, een ďbuitengewoon slechtĒ en ďdiep Ėen dieptriestĒ plan te noemen i.v.m. het vredesproces.De kliek in Brussel eist een bouwstop om het vredesproces op gang te brengen.Verhagen vindt het niet kunnen dat IsraŽl aan de vooravond van een besluit hierover toch weer wil gaan bouwen. Hij zei dat de Brussel IsraŽl zal wijzen op zijn verplichtingen.

Uri Rosenthal als minister van Buitenlandse zaken (2010-2012)

Een van de weinige Nederlandse politici die de positie van IsraŽl in het Midden-Oosten werkelijk begreep wasUri Rosenthal. Rosenthal wasMinister van Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 in het kabinet-Rutte I. Zo verzette hij zich tegen anti-IsraŽlische rapporten van de Europese Unie en de Verenigde Naties en drong hij er bij de EU-landen op aan om de Libanese terreurbeweging Hezbollah te isoleren. In eigen land snoeide hij in de financiering van de Nederlandse regering van NGOís die IsraŽl het bestaansrecht betwistten.Rosenthals vrouw is een geboren IsraŽlische en twee van zijn zussen wonen in IsraŽl.

Uri Rosenthal

In zijn functie als minister van Buitenlandse zaken waren diverse ambtenaren en de diplomaten bij het ministerie gekant tegen zijn beleid ten aanzien van IsraŽl. Ze adviseerden de minister een positie in te nemen die meer in overeenstemming was met de pro-PLO standpunten van de EU en van de internationale gemeenschap. De situatie was zo slecht dat volgens de Nederlandse media de secretaris-generaal Ed Kronenburg, de hoogste ambtenaar op het ministerie, zelfs weigerde de telefoon op te pakken wanneer de minister telefoneerde.Rosenthal veronderstelde dat hij de steun had van minister-president Mark Rutte,maar na de verkiezingen van september 2012 besloot  Rutte hem te laten vallen en in te ruilen voor de linkse PvdA politicus Frans Timmermans minister van Buitenlandse zaken van 5 november 2012 tot 17 oktober 2014.Op de interne website van het ministerie hadden ambtenaren Ďopgeruimd staat netjesí berichten geplaatst, kritiek op de oud-minister geuit en zijn opvolger hartelijk verwelkomd. De opvattingen van Timmermans, zijn meer in overeenstemming met de standpunten van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de voormalige minister van Buitenlandse zaken, de PvdA'er Bert Koenders, minister van Buitenlandse zaken van 17 oktober 2014 tot 25 oktober 2017 liet met regelmaat zien een pro PLO-activist te zijn. Hij schroomde eveneens niet de terreurbeweging Hamas te behagen. In de functie van Nederlands minister van (Ontwikkelingssamenwerking) ging Koenders in de zomer van 2009 hoogstpersoonlijk op bezoek in het terreurbolwerk Gaza. Hij beweerde niet met Hamas gesproken te hebben, maar niemand kan Gaza bezoeken zonder medeweten van de terreurbeweging. Zoals bekend worden alle gasten, door Hamas langs verwoeste gebouwen gesleept om een zo dramatisch mogelijk beeld over de situatie in Gaza naar buiten te brengen en om op deze manier de anti-IsraŽl stemming in de wereld verder aan te wakkeren. Dat had ook succes bij Koenders want hij beweerde dat het IsraŽlische leger irrigatiesystemen en een deel van het land ďkapot gebulldozerdĒ had. Dat zijn precies de uitlatingen die Hamas van zijn gasten verwacht.

 

Koenders trok vier miljoen euro extra uit voor onderwijs in Gaza. De hulp gaat via de anti-IsraŽlische UNRWA, de hulporganisatie van de VN, naar zomerkampen in Gaza. Tijdens de zomervakantie gaan ieder jaar duizenden Arabische kinderen naar deze zogenaamde Ďzomerkampení. Dat was onder Jasser Arafat al zo dat is nu Hamas de dienst uitmaakt in Gaza, nog zo.In deze kampen worden kinderen geÔndoctrineerd om Joden te haten en geÔnstrueerd in alle vormen van terreur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 7-15 jaar verspreid over honderden kampen. De kinderen worden getraind hoe ze Kassam raketten en granaten moeten afschieten, hoe ze bommen moeten maken, hoe ze met geweren moeten omgaan,hoe springladingen moeten worden gelegd en hoe ze vanuit hinderlagen kunnen toeslaan en wat ze moeten doen wanneer ze een IsraŽli te pakken krijgen.Wie een kijkje neemt op de website van de Partij van de Arbeid kan zien dat zij enerzijds IsraŽl aanvalt, anderzijds zwijgt over de terreurbeweging Hamas, evenals over vele andere door de Palestijnen gepleegde criminele daden. Op deze wijze is de Partij van de Arbeid een indirecte ondersteuner van het islamo-nazisme.Het laat zien hoe ernstig de Nederlandse samenleving in moreel verval is geraakt.

Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse zaken van 28 oktober 2017 tot 13 februari 2018

Bij de stemming in de VN over de beslissing van Amerika om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel, stemde Nederland tegen. Het was de VVDíer Halbe Zijlstra die als minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk was voor deze anti-Jeruzalem-stem. De profeet Zacharia zei het al: de landen die zich keren tegen Jeruzalem, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen. Zijlstra werd op 26 oktober 2017 beŽdigd als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III. Hij kwam echter al in februari 2018 in opspraak vanwege door hem verkondigde leugens. Tijdens een toespraak in 2016 deed hij het namelijk voorkomen in 2006 aanwezig te zijn geweest bij een bijeenkomst in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin, waarbij deze gesproken zou hebben over zijn ambitie voor een "Groot-Rusland": een uitbreiding van Rusland met Wit-Rusland, OekraÔne, de Baltische staten en eventueel Kazachstan. Hij viel al snel door de mand want hij bleek nooit bij deze bijeenkomst te zijn geweest en werd vervolgens de laan uitgestuurd.

Hij voelde zich trouwens al snel een hele piet op het internationale podium. Zo meende hij dat Nederland onder zijn leiding een belangrijke rol zou kunnen spelen om de betrekkingen tussen IsraŽl en de Palestijnen te verbeteren. Dat de ďBende van RamallahĒ al jarenlang ieder vredesproces heeft getorpedeerd en helemaal geen vrede wil, was kennelijk nog niet tot de naÔeve Zijlstra doorgedrongen. In de beantwoording van Kamervragen in het Vragenuur op 23 januari 2018 over de financiŽle bijdrage aan de hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA, bleek Zijlstra zeer losjes met de waarheid om te gaan.

Klik hier voor mijn artikel ďPalestijnse bendeleiders graag geziene gasten in NederlandĒ

 

De WEF-sekte volgeling Wopke Hoekstra zegt te willen strijden tegen antisemitisme maar de grote vraag is wat deze CDA-er hieronder verstaat.

Dit is de man die op 19 mei dit jaar tijdens zijn bezoek aan IsraŽl als minister van Buitenlandse Zaken zijn IsraŽlische gastheer schoffeerde door ook af te spreken met vertegenwoordigers van de Palestijnse ngo Al-Haq, die door IsraŽl volkomen terecht als een terreurorganisatie wordt aangemerkt. Ook zegt hij dat het Nederlandse kabinet- waar hij deel van uitmaakt- streeft naar een twee-staten oplossing wat inhoud dat IsraŽl een deel van het door God aan de kinderen van IsraŽl toegewezen land moet inleveren voor de vestiging van een gecreŽerde entiteit met de naam Palestinian Liboration Organisation (PLO), die streeft naar volledige vernietiging van de Joodse staat zoals ook in het eerste artikel van deze nieuwsbrief al heb uitgelegd.

Op 9 november tijdens de Kristallnachtherdenking in de Portugese synagoge in Amsterdam zei hij dat antisemitisme hem Ďecht razendí maakt en dat we moeten werken aan maatregelen om hier wat aan te doen. Antisemitische complottheorieŽn worden volgens hem op steeds grotere schaal verspreid en stelde ďonline antisemitisme strenger te willen bestraffen.Ē Hij verwees daarbij naar Soros, Rothschild, Bilderberg en de elite. Soros? Rothschild? Bilderberg? Is er sprake van antisemitisme wanneer men feiten citeert over bijvoorbeeld Soros? Zo noemt Dr. Ehrenfeld het ironisch dat Soros, een man die van geboorte Jood (?) is, zich bezig houdt met het vervloeken van de staat IsraŽl en zich uitvoerig bezig houdt met het financieel ondersteunen van de PLO-bende in Ram-allah en allerlei antisemitische bewegingen zoals de BDS-beweging. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst en is er trots op anti-God, anti-Joods, anti-Amerikaans, anti-familie en anti-IsraŽl te zijn. Ook heeft Soros de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde". Is het benoemen hiervan antisemitisme?

Ook haalt Hoekstra de Bilderbergers aan. Bekend is dat deze globalistische groep grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. In zijn boek: ďTransEvolution: The coming age of Human DeconstructionĒ verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren.

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei (let op de naam) Michael Rothschild: ďOp het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scťne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.ĒCitaat uit het boek: ďAbout Power and Invisible BankersĒ. Is het citeren van deze uitspraak ook antisemitisme en is de Ďjoodí Michael Rothschild een antisemiet? Gezien deze feiten heeft Hoekstra geen flauw benul wat onder antisemitisme verstaan moet worden.

Nederland financiert Palestijns persbureau Maían

Likoed Nederland publiceerde op 19 juli 2016 een artikel over hoe het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken recent opnieuw subsidie heeft gegeven aan het Palestijnse persbureau Maían. Maar er is heel wat aan te merken op dit nieuwsagentschap want het noemde de terrorist die in juni het 13-jarig IsraŽlisch meisje Hillel Yafa Ariel vermoordde dat in haar slaapkamer lag te slapen, een ďmartelaarĒ. Zo worden onder het bewind van de ĎBende van RamallahĒonder leiding van Abu Mazen (Mahmoud Abbas) alle Palestijnse terroristen die onschuldige IsraŽlische burgers vermoorden, genoemd. Ze zijn trots op deze slachters. Nederland ziet met het verheerlijken van geweld door dit persbureau blijkbaar geen reden de Ďontwikkelingshulpí te stoppen.

Hillil Yafa Ariel in haar slaapkamer vermoord door een Palestijnse terrorist

Het Nederlandse ministerie is van mening dat de Palestijnen recht hebben om in verzet te komen tegen wat zij de Ďbezettingí noemen.De praktijk leert echter dat maar liefst 98% van de Palestijnen helemaal niet onder een bezetting leeft, maar onder Palestijns zelfbestuur. Bovendien hebben de moordpartijen door de Palestijnse moslimextremisten niets van doen met Ďbezettingí, maar hopen ze hiermee toegang te krijgen tot het islamitisch paradijs. Maar dat is iets waar de Nederlandse regering haar kop heel diep voor in het zand steekt. Een blik op Wikipedia maakt duidelijk wat er met een ďmartelaarĒ (Shahid) bedoeld wordt. Het blijkt een diepe religieuze betekenis te hebben. Het gaat om een moslim die sterft tijdens het vervullen van zijn plicht voor de islam Ė tijdens de jihad, met het paradijs als beloning.

De Nederlandse regering ziet er geen probleem in om de verheerlijking hiervan te stimuleren, en dat in een tijd waarin de radicaal-islamitische terreur ook in Europa toeslaat. Eerder wees Likoed Nederland er in een persbericht ook al op dat Nederland een Palestijnse organisatie had gefinancierd die een eerbetoon organiseerde voor het doden van drie Joden en het neersteken van een bejaarde Nederlandse christelijke vrouw Marike Veldman. Het maakte niet uit dat zij bijna veertig jaar als pleegmoeder heel veel Palestijnse kinderen liefdevol heeft opgevangen en verzorgd. Er blijkt dus dat er zelfs Nederlands geld wordt gebruikt voor de verering van een terrorist die een bejaarde Nederlandse vrouw heeft neergestoken met als doel haar te doden. Het is een regelrechte schande dat de Nederlandse Vertegenwoordiging maar door blijft gaan met het verstrekken van geld aan allerlei dubieuze Palestijnse organisaties die terrorisme vergoelijken of zelfs bevorderen. In 2011 sprak de Tweede Kamer uit dat de geldstroom naar de Palestijnse Autoriteit moest stoppen als die door zou gaan met de geweldverheerlijking en de ophitsing tegen Joden. Het is echter alleen maar erger geworden Ė heel veel erger. Ook wordt Ė ondanks een andere motie van de Tweede Kamer Ė nog steeds geld voor Ďontwikkelingshulpí gebruikt voor het betalen van salarissen aan terroristen.

Het mede door Nederland gefinancierde persbureau Maían publiceerde eind 2012 een artikel dat bol staat van de antisemitische aantijgingen. ,,(De Joden) voelen zich inferieur ten opzichte van de naties en maatschappijen waarin zij leven, vanwege het kwaad jegens anderen dat in hun harten opkomt en voor hun samenzweringen en plannen tegen de naties die met zekerheid weten dat de Joden de wortel zijn van het conflict in de wereld, waar zij zich ook bevinden.(Joden zijn) uitschot in elke hoek van de aarde en geen enkele natie op deze aarde respecteert hen Ö Maar Allahs vloek op hen en zijn woede tegen hen maken dat zij doorgaan met hun overtredingen.Allah heeft angst in hun harten gelegd en verordend dat zij vernederd en beschaamd worden tot de dag des oordeels.Ē Het artikel betitelde de Joden verder als ďZonen van de doodĒ, ďte laf om hun vijanden oog in oog te confronterenĒ.Het virulente antisemitische Maían Netwerk meldt op haar website dat de regering van Nederland ťťn van haar partners is. Daarnaast worden onder andere de Europese Commissie, UNESCO en de regering van Denemarken als partners en donors genoemd.Een van Maíans slogans luidt: ďVasthoudend aan haar missie om de waarheid te brengenĒ. Het Maían Netwerk verspreid zijn informatie in drie talen: Arabisch, Hebreeuws en Engels. Het is een van de belangrijkste antisemitische organen in het Midden-Oosten dat thuishoort in de eerste liga van antisemitische laster.Het Europees Parlement neemt enerzijds maatregelen om het antisemitisme te bestrijden maar met de andere hand deelt het gul miljoenen eurocenten uit aan antisemitische organisaties zoals Maían Netwerk.

IsraŽlís premier Lieberman was in Nederland

 

Op 11 november 2009 was de IsraŽlische minister van Buitenlandse zaken Avigdor Lieberman in Nederland. Lieberman werd niet alleen op een Ďlawaaidemonstratieí getrakteerd maar ook door diverse kranten en de linkse anti-IsraŽl kliek als een racist en eenbloeddorstig extremist neergezet die van plan zou zijn alle Arabieren uit IsraŽl te verwijderen. Hij kreeg bijna het onthaal van een oorlogsmisdadiger. Uitspraken van Lieberman werden volledig uit hun verband gerukt. Een artikel in de Volkskrant van onder andere Jaap Hamburger van Een ander Joods geluidhaalde bijvoorbeeld het volgende citaat van Lieberman aan: ,,Om 8 uur bombarderen we alle commerciŽle centra, om 12 uur bombarderen we alle tankstations, om 2 uur in de middag bombarderen we alle banken.Ē Er werd niet bij vermeld dat Lieberman dit zei in 2002 in de vorm van een waarschuwing, na een serie zelfmoordaanslagen van PLO-zelfmoordterroristen waarbij meer dan 100 onschuldige IsraŽlische burgers om het leven kwamen. Lieberman: ďhet is interessant te horen dat mijn tegenstanders zaken over mij vertellen, die nieuw voor mij zijn.Ē

 

Avigdor Lieberman.

Dezelfde lieden die Lieberman schofferen, blijken geen problemen te hebben met Hamas, dat kinderen ronselt om zichzelf op te blazen, die de meest gruwelijke moordpartijen plegen op onder meer leden van de Fatahbeweging, die vrouwen en kinderen gebruiken als menselijke schilden en die de IsraŽlische burgerbevolking bestoken met raketten. Allerlei anti-IsraŽl activisten waaronder Dries van Agt, Hans van den Broek en vele anderen vinden dat er met deze misdadigers gepraat moet worden.

De Nederlandse regering drong er bij Lieberman op aan volledig te stoppen met de bouw van nederzettingen in de Ďbezetteí gebieden. Verhagen zei: ,,Ik heb hem duidelijk gemaakt dat IsraŽl meer zal moeten doen om uit de impasse te komen en een eind te maken aan het voortdurende geweld.Ē Voortdurend geweld van IsraŽl? Dat is toch echt de omgekeerde wereld wat Verhagen hier beweert. Dat hij voorstander is van een PLO-staat, is uiteraard zijn goed recht, maar het getuigt van bijzonder weinig historisch besef waar het gaat om IsraŽls geschiedenis en recht op de stad Jeruzalem. In deze stad regeerden David en Salomo en profeteerden de oude Bijbelse profeten, en in deze stad liggen de voetstappen van de Here Jezus. De claims van het bewind in Ramallah op dit land is ťťn van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis.Ook Verhagen weigerde net als zijn voorgangers, de historische banden te accepteren,tussen het IsraŽl van ruim 3000 jaar geleden en het IsraŽl van vandaag. De geschiedenis wordt door de Verenigde Naties, de wereldleiders, de kranten en allerlei meehuilende wolven, zo grondig herschreven dat IsraŽl wordt gezien als een onderdrukkende macht. Het verdraaien van historische waarheden is zo succesvol dat sommigen het huidige IsraŽl al vergelijken met de misdaden van de naziís. Ze zijn erin geslaagd de geschiedenis van het Midden-Oosten volledig te verdraaien, waardoor het slachtoffer (IsraŽl) tot de agressor is gemaakt en de PLO-agressor het slachtoffer. Zij steunen het islamfascisme dat zich ten doel heeft gesteld de staat IsraŽl te elimineren.

Psalm 35:26 Laten tezamen beschaamd en schaamrood worden, wie zich verheugen over mijn rampspoed, laten met schande en smaad bekleed worden, wie tegen mij pralen.

Het Nederlands Palestina Komitee

Het in 1969 opgerichte Nederlands Palestina Komitee (NPK) heeft de gewapende strijd tegen IsraŽl en de vernietiging van het Ďzionistische staatsbestelí, gepropageerd, met kopstukken als ďBertus Hendriks, MiddenOosten-CharlatanĒ en Robert Soeterik in de voorste gelederen. Er is niets veranderd in de jaren want de extremistische doelstellingen van weleer gelden vandaag nog steeds. In "Hervormd Nederland" van 9 februari 2002 sprak voorzitter Wim Lankamp zich zonder omwegen uit voor de gefaseerde vernietiging van IsraŽl: ,,er is geen perspectief voor de staat IsraŽl als het internationale recht niet wordt geÔmplementeerd. Wij willen op termijn als tussenstap, twee seculiere democratische staten naast elkaar: Palestina en een IsraŽl dat de VN-resoluties uitvoert. Daarna zullen wij naar ťťn seculiere democratische eenheidsstaat toegaan. Op de lange termijn is de staat IsraŽl niet te handhaven.Ē

Zelfmoordaanslagen vind Lankamp een vreemde term. ďHet gaat om de daad zelf, niet om hoe die wordt uitgevoerd. Wat maakt het uit als dat via zelfmoord gebeurt? Het volkerenrecht zegt dat de onderdrukte recht heeft om in verzet te komen tegen zijn bezetter.

Zelfmoordaanslag Sbarro-restaurant Jeruzalem 9 augustus 2001. 15 doden, waaronder 7 kinderen en 130 gewonden. Moet kunnen nietwaar?

Een aanval op combattanten of strijders is in een dergelijke situatie geoorloofd. IsraŽl pest de autochtone bevolking uit het gebied weg. Degene die zich daartegen verzetten, mogen alle legitieme middelen gebruiken.Ē Volgens Lankamp verdedigde aartsterrorist Jasser Arafat zijn zaak op een goede manier. ďHij heeft fouten gemaakt, maar heeft ook de nodige handreikingen gedaan voor vrede, maar die zijn niet opgepakt.Ē In werkelijkheid heeft de terreurmiljardair Arafat alle vredesvoorstellen van IsraŽl van de hand gewezen en zijn opvolger Abu Mazen (Mahmoud Abbas) tot dusver ook!

Gťťn IsraŽlische ďapartheidsmuurĒ door de PLO-gebieden is de boodschap van Lankamp. Deze figuur vindt kennelijk dat er te weinig onschuldige IsraŽlische burgers worden opgeblazen door wandelende zelfmoordbommen. Die term apartheidsmuur roept beelden op van een door rassenhaat verscheurd Zuid-Afrika. Dat daar een heel andere situatie heerste is kennelijk niet tot dit heerschap doorgedrongen. De enige IsraŽli die Lankamp ziet is een kolonist met een machinegeweer, of een soldaat met nog meer wapentuig. Historisch besef is hem volledig vreemd. Lankamps comitť was op 5 mei 2011 vertegenwoordigd op een PLO-manifestatie in de Rotterdamse Doelen waar onder anderen de extremistische oud-moefti van Jeruzalem Ikrima Sabri sprak. De man die bekend staat om het verheerlijken van zelfmoordaanslagen op IsraŽlische burgers, al helemaal als ze door kinderen zijn uitgevoerd. ĄHoe jonger, hoe meer ik hen respecteerĒ, aldus Sabri.

Binnen de AbvaKabo de vakbond voor zorg, welzijn en de publieke sector, heerst al enige tijd een anti IsraŽlstemming. In het verslag van de bondsraadvergadering van 2006 wordt IsraŽl ervan beschuldigdal decennia een apartheidsbeleid te voeren en dat in de praktijk brengt door onder meer de bouw van de Ďapartheidsmuurí. Net als bij de rest van de anti-IsraŽl lobby is ook bij deze club sprake van selectieve verontwaardiging.

Laurens-Jan Brinkhorst (D66), van 8 juni 1999 tot 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Kabinet-Kok II, noemt Israel een apartheidstaat. Zo vertelde Brinkhorst enige tijd geleden in het NOS Journaal tijdens een bezoek aan Israel dat er volgens hem geen milimeter verschil is tussen het apartheidsregime dat ooit in Zuid-Afrika zat, en het beleid van de huidige Israelische overheid. Dit soort uitspraken hebben helemaal niets met de werkelijkheid van doen maar vloeien voort uit ordinaire IsraŽl haat. Dat bijvoorbeeld de honderduizenden Palestijnen in Libanon geen enkel recht hebben daar hoor je figuren als Brinkhorst natuurlijk niet over. Dan gaat Israel toch een stuk beschaafder met haar vluchtelingen om. Tijdens zijn functie van minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, was Brinkhorst verantwoordelijk voor het Ďvolstrekt onnodigí, weerzinwekkend en massaal ruimen van ongeveer 250.000 gezonde melkkoeien en ontelbare geiten en schapen i.v.m. de MKZ-crisis in 2001. Hij ruÔneerde daarmee talloze boerenbedrijven.Vandaag neemt deze figuur het op voor de terreurbeweging Hamas die niet schroomt vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken en tegenstanders op de meest beestachtige manier te vermoorden. Brinkhorst zei destijds over de film Submission van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali: Ďweet wat er gebeurt als je in een munitiemagazijn een sigaret opsteektí. Zelf gooit deze figuur de nodige anti-IsraŽlische olie op het vuur. De campagne van anti-IsraŽl activisten zoals Gretta Duisenberg, Dries van Acht, Laurens-Jan Brinkhorst, Hans van de Broek en de socialistische volksdemagoog Marcel van Dam, heeft alles weg van hysterie.

 

De naam van Brinkhorst stond ook op de lijst van Nederlandse sympathisanten van de Gaza vloot in mei 2011.Het was de bedoeling dat deze vloot Ďhulpgoederení zou gaan afleveren in Gaza omde noodleidende bevolking te helpen, maar dat is uiteindelijk op een enorme flop uitgelopen. De vloot was een gezamenlijke onderneming van de internationale anti-IsraŽl kliek. Naast de naam van Brinkhorst prijkten ook de namen van ondermeer de katholieke priester Antoine Bodar, Jan Pronk, Mohammed Rabbae (ondersteuner van alles wat radicaal en extremistisch is), Elizabeth Schmitz, Bert Cremers (burgemeester van Waddinxveen) en niet te vergeten de al eerder genoemde socialistische volksdemagoog Marcel (Exota) van Dam.

 

Bodar mocht van de EO opdraven in het programma Knevel & Van den Brink op 15 juni 2011 waar hij de kijker trakteerde op een paar onvervalste anti-IsraŽlische uitspraken. In het interview noemde Bodar Gaza Ďeen open gevangenisí. Een moordaanslag door een PLO-zelfmoordbom op een bus met onschuldige IsraŽlische burgersnoemt de priester eufemistisch een: "busopblazing." Dat daarbij kinderen, vrouwen en mannen aan stukken worden gereten door scherven en rondvliegend glas en metaal zal de priester een rotzorg zijn. Nee, Antoine heeft het liever over de veiligheidsmaatregelen die IsraŽl moet treffen om deze "busoplazers" buiten de deur te houden. Dat deed meneer denken aan het Derde Rijk. Bodar vergeleek de Joodse staat met het nazisme. Meneer is zeker de massamoorden van zijn kerk jegens het Joodse volk door de eeuwen heen vergeten. Waren het niet de pausen, die met een fel katholiek antisemitisme de weg hielpen plaveien voor de naziís naar de Holocaust op de Joden? Wat een bloed heeft deze kerk vergoten en wat een ellende hebben ze het Joodse volk aangedaan. Eeuw na eeuw waren de kinderen van IsraŽl in tranen vanwege de wandaden van het pausdom jegens hen.

 

Bodar noemde het Derde Rijk een paar keer in combinatie met IsraŽlische dienstplichtige soldaten. Nadat hij, in zijn perverse ijver, dat beeld naar buiten had gebracht, probeerde hij zijn verborgen anti-IsraŽl gevoelens af te zwakken. Het kwaad was echter al geschied. Er werd door de interviewers Knevel & Van den Brink op geen enkele wijze op deze anti-IsraŽl hetze gereageerd. Steeds opnieuw krijgen dit soort zwetsers de ruimte hun anti-IsraŽl gif te presenteren. Ze hebben geen idee van de werkelijke situatie maar krijgen desondanks alle ruimte hun vermeende kennis te etaleren.

 

Antoine BodarDe katholieke dwaalgeest Antoine Bodar

 

IsraŽl wordt omsingeld door schurken die hun eigen volk terroriseren en vermoorden, maar daar zit Bodar niet zo mee. Ook niet met de 10.000 raketten die door de terreurbeweging Hamas in Gaza staan opgesteld om daarmee in de nabije toekomst samen met de Libanese terreurbeweging Hezbollah, onschuldige IsraŽlische burgers te bestoken, niet met de bedoeling ze slechts angst aan te jagen, maar ze dood te bombarderen. Het demoniseren van de Joodse staat lijkt zijn enige doel te zijn.

 

IsraŽl is niet het probleem, maar de woeste niets en niemand ontziende haat tegen de Joodse staat, die openlijk woekert onder allerlei figuren in Nederland. Daarnaast bestaat er een Ďsamenzweerderig stilzwijgení over het verwoestende effect van de virulente Jodenhaat onder moslims in Nederland.

En zo zijn er nog vele Nederlanders die liever hun steun verlenen aan de PLO-terreurgroepen of aan de politiek van de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan die droomt van een islamitische wereldmacht, dan aan IsraŽl. Tijdens de OVSE conferentie in Dubrovnik in KroatiŽ van 7 t/m 10 oktober 2011 waarschuwde de voormalige Nederlandse parlementariŽr en Midden-Oosten deskundige Wim Kortenoeven voor de agressieve politiek van Erdogan in het Midden-Oosten. Kortenoeven beschreef de situatie op een heel reŽle wijze  maar stuitte op een muur van verzet. Hij verklaarde later in een e-mail aan Missing Peace dat zijn eigen delegatiegenoten van het CDA (Coşkun «ŲrŁz en Kathleen Gertrud Ferrier) hem keihard waren afgevallen. Er werd zelfs een speciale verklaring tegen hem uitgesproken. De leden van de Nederlandse delegatie  applaudisseerden zelfs voor de Turkse delegatie toen die in een weerwoord Israel impliciet van oorlogsmisdaden beschuldigde. Het incident dat tot een groot artikel in The Jerusalem Post leidde werd echter door de Nederlandse media geheel genegeerd.

Nederland blaast vandaag een behoorlijk deuntje mee in het demoniseren van IsraŽl en het omsmelten van het PLO-terreurnest tot een complete terreurstaat. Wetten die IsraŽl versterken en terroristen verzwakken zijn niet populair bij de anti-IsraŽl kliek in Nederland. IsraŽl moet niet meer luisteren naar al die figuren die de Joodse staat het recht ontzeggen hun 3000 oude thuisland te beschermen tegen de PLO-terreurorganisatie.

Een van de weinige uitzonderingen vormde de op 31 oktober 2007 overleden oud minister van Defensie Henk Vredeling. Tijdens de Yom Kippoeroorlog in 1973 stond hij in het geheim toe dat Amerikaanse militaire vluchten met wapens bestemd voor IsraŽl een tussenlanding in Nederland mochten maken. Bovendien greep Vredeling op eigen houtje in door zonder voorafgaand overleg met het kabinet den Uyl Ė van Agt, opdracht te geven ís nachts transportvliegtuigen vol te laden met wapens en munitie om die vanaf vliegveld Eindhoven naar IsraŽl te laten vertrekken. Hij motiveerde zijn beslissing met een verwijzing naar hetgeen de Joden in de Tweede Wereldoorlog was overkomen en met zijn handeling een herhaling van deze beestachtige gebeurtenis had willen voorkomen.

Henk Vredeling

Nederland is sinds 2007 ťťn van de 10 landen die het Global Centre for the Responsiblity to Protect sponsort, een organisatie met internationaal bekende bestuursleden die openlijk anti-IsraŽl zijn. Het gaat om de voormalige VN-baas Kofi Annan, de voormalige Ierse president Mary Robinson en de activist Desmond Tutu, allemaal bekend als virulente anti-IsraŽl activisten. Deze club werkt samen met de beruchte miljardair en linkse activist George Soros en toewerkt naar een wereldregering die onder bepaalde voorwaarden een land mag binnenvallen.

Mark Rutte was in december 2013 in IsraŽl en net zoals de meeste bezoeken van Nederlandse politici aan IsraŽl in een soap eindigen, zo was dat ook met het bezoek van Rutte het geval. Dit bezoek werd verstoord door een dispuut over het in gebruik nemen van een nieuwe veiligheidsscanner aan de grens met de Gazastrook. Rutte bleek namelijk een politieke agenda meegenomen te hebben maar dat liep niet zoals hij zich dat had voorgesteld. Hij was van plan de Ďblokkadeí van de Gazastrook te doorbreken zonder daar vooraf over te willen onderhandelen, noch met IsraŽl en noch met het PLO-bewind van Abu Mazen. Logisch dat dit gedoemd was te mislukken. IsraŽl had nog voorgesteld om de scannerinstallatie symbolisch te openen, maar de arroganteRutte lastte uiteindelijk boos het hele ding af. De commentaren in de Nederlandse kranten lagen in de lijn van de politieke agenda van het kabinet en dan is een leugen nooit ver weg. De meesten schreven dat IsraŽl de uitvoer van goederen uit de Gazastrook verbiedt. Onzin natuurlijk. Waneer men eens de moeite zou nemen om het verslag van COGAT na te lezen betreffende ďThe Civil Policy Towards the Gaza Strip 2012-2013″ [PDF-file] dan zou dat helpen hun basiskennis omtrent het conflict wat bij te spijkeren.

Opinie artikel van Likoed Nederland

Op het partijcongres van D66 op 16 april 2016 is een motie aangenomen dat Nederland het associatieverdrag met IsraŽl zou moeten opzeggen vanwege Ďmensenrechtenschendingení.Dat is dezelfde club die begin april een grote voorstander was van een associatieverdrag met de OekraÔne, een door en door corrupt land terwijl IsraŽl een baken is van mensenrechten in haar regio. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, stemrecht, rechtszekerheid, gelijke rechten voor vrouwen, homoís en minderheden, bescherming van vrouwen tegen onderdrukking, eerwraak en vrouwenbesnijdenis. Het is allemaal ongekend in die regio. Voor wie ziende blind is Ė blijkbaar de meerderheid van de stemmers op het D66 congres Ė is er ten overvloede het onafhankelijke onderzoek van de internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House. Deze gaat elk jaar na hoe het staat met de vrijheid in een land. Van de circa dertig landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika scoort IsraŽl ook in de meting van 2016 weer verreweg het beste. Het is het enige land Ė naast TunesiŽ Ė dat volledige vrijheid voor haar burgers kent, met 80 van de 100 mogelijke punten. Een rapportcijfer 8 dus. Een uniek cijfer voor een land dat zich bevindt in een regio vol (islamitisch gefundeerd) geweld. OekraÔne waar D66 zo graag een associatieverdrag mee wil, krijgt maar 61 punten. Turkije, waar de EU al een associatieverdrag mee heeft en dat Noord-Cyprus bezet en etnisch zuivert, krijgt een zware onvoldoende met 43 punten. Nog slechter doet Marokko het met 41 punten. Marokko bezet bovendien de Westelijke Sahara. Denk maar niet dat 98% van de Sahara-bevolking zelfbestuur heeft, zoals de Palestijnen. Andere landen met een associatieverdrag met de EU scoren een nog zwaardere onvoldoende op het gebied van vrijheid en mensenrechten, zoals Algerije (35 punten) en Egypte (27 punten).Toch wil het D66 congres alleen het associatieverdrag met IsraŽl opzeggen. IsraŽl wordt door D66 overduidelijk een andere maat genomen dan vele andere landen.

Nederlands leerboek

Een verplicht leerboek op de middelbare school zegt dat tijdens de oprichting van IsraŽl in 1948 joodse milities Palestijnen hebben vermoord en dat Menachem Begin Ďbekend stond als een terrorist en een radicaalí. Palestijnen bestonden er in die dagen nog niet, dat is een latere uitvinding van de Russen. Het leerboek zegt dat ďjoodse milities moorden hebben gepleegd in Arabische dorpenĒ tijdens de oprichting van de IsraŽlische staat en dat, als gevolg daarvan, ďhonderdduizenden: ĎPalestijnení(lees Arabieren)zijn gevlucht en in vluchtelingenkampen aan de andere kant van de grens zijn belandĒ. Het geschiedenisboek, dat werd goedgekeurd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs als voorbereiding op het eindexamen, beschrijft ook oud-premier Menachem Begin als een terrorist.

Een IsraŽlisch-Nederlandse 16-jarige jongen, Barak Gorani, student aan de Joodse Maimonedes School in Amsterdam, heeft zijn beklag gedaan over de aan IsraŽl-gerelateerde inhoud van het boek. De tiener was terecht verbijsterd toen hij zag dat onder de hierboven geciteerde tekst, en zonder enig verband met de periode waarin IsraŽl werd opgericht, een foto uit 2000 was te zien van een Palestijnse jongen die stenen naar een IsraŽlische tank gooit. Wat er werkelijk is gebeurt, staat uitvoerig beschreven in mijn artikel: De 2e intifada door Arafat georkestreerd. Onder de foto staat te lezen: ďKleinschalig verzet tegen de IsraŽlische overname van Palestijns land in 2000. In werkelijkheid heeft deze intifada ruim 1000 onschuldige IsraŽlische burgers het leven gekost. De tekst bij een foto van Menachem Begin beschreef hem als ďterrorist en vredestichterĒ. Het boek merkte op dat Begin bekend is geworden als een vredestichter, ďwat verrassend is, aangezien hij een groot deel van zijn leven bekend stond als een terrorist en een radicaal.

Screenshot_90ďBegin werd geboren in een Russisch gebied, dat na de Eerste Wereldoorlog aan Polen werd gegevenĒ, vervolgde het boek. ďNa de Duitse inval ontsnapte Begin naar Palestina (in werkelijkheid Eretz IsraŽl genoemd), waar hij de leider werd van de radicale Zionisten. Ze wilden het Bijbelse IsraŽl veroveren, dat veel groter was dan de zionistische staat die (later) werd uitgeroepen door Ben-Gurion.ďBegin was ook radicaal in de methodes die hij gebruikte. Zijn milities hebben Palestijnse burgers vermoord en terreurdaden gepleegdĒ, zonder daarbij ook maar enig bewijs aan te leveren!

Met betrekking tot de Zesdaagse Oorlog van 1967 zei het schoolboek dat de gebieden waarover IsraŽl de controle kreeg Ė de SinaÔ woestijn, de Gazastrook, de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem Ė ďsinds die tijd zijn erkend als bezette gebiedenĒ.Tiener Barak Gorani, die zichzelf omschrijft als een IsraŽlisch patriot, klaagde bij zijn lerares over het boek. De lerares was het ermee eens dat de tekst vol stond met historische fouten, maar dat zij gedwongen was om die als zodanig te onderwijzen, omdat het ministerie van Onderwijs dat vereiste. Gorani wendde zich vervolgens tot zijn vader, die in contact trad met de IsraŽlische ambassade, aan wie hij de desbetreffende paginaís liet zien. Goraniís vader zei tegen de ambassade dat hij verbaasd was dat niemand had geklaagd, voordat zijn zoon het boek had gelezen. ďDe Nederlanders, zelfs de Joden, laten dit stilletjes over hun kant gaanĒ, zei hij. Hij voegde eraan toe dat de conclusie van de studenten die het boek lazen, zou zijn dat de Joden tot nu toe doorgaan met het vermoorden en afslachten van de Palestijnen en daarom kunnen die (de Palestijnen) niet terugkeren naar hun geboorteland. Er lijkt hier bewust sprake van verdraaiing van feiten ďof zelfs van ophitsingĒ.

NOS Jeugd-journaal voedt kinderen op met leugens over IsraŽliŽrs

Na actie van Likoed Nederland heeft het NOS-Jeugdjournaal de fouten erkent.

Persbericht van Likoed Nederland, 10 september 2017.

In het NOS Jeugdjournaal van zaterdag 9 september 2017 wordt IsraŽl de schuld gegeven van het gebrek aan drinkwater en stroom in de Gazastrook. Dit is niet correct. Het tekort aan stroom komt omdat Ė door ruzie met Hamas Ė Fatah sinds enkele maanden weigert om nog stroom te (laten) verstrekken aan de Gazastrook. De media Ė inclusief de NOS Ė hebben dat eerder wel juist gerapporteerd (bijvoorbeeld hier). Likoed Nederland heeft het NOS Jeugdjournaal gevraagd om dit in de eerstvolgende uitzending te rectificeren; om in elk geval aan te geven dat het gebrek aan stroom voor Palestijnse kinderen niet aan IsraŽl ligt, maar aan de onderlinge ruzies tussen de Palestijnse groeperingen.Overigens is dit niet de enige grote fout in slechts 2,5 minuut van het Jeugdjournaal. Zo wordt er ook gesteld: ďDoor het gebied af te sluiten, komen ook veel hulpgoederen de Gazastrook niet binnen.Ē Dit is ook volstrekt onjuist: alle hulpgoederen Ė zoals voedsel en medicijnen Ė komen onbeperkt de Gazastrook binnen. Goederen die niet binnen mogen zijn wapens en goederen die als wapens gebruikt zouden kunnen worden, volgens het internationale verdrag van Wassenaar. Daarnaast is er een beperking op bouwmaterialen, omdat die door Hamas vooral worden ingezet voor terreurtunnels. Bouwmaterialen mogen wel binnen, maar alleen onder toezicht van de VN.

Nos jeugdjournaal sep 2017Een screenshot uit de omstreden uitzending

Tevens wordt de kinderen Ďwijs gemaaktí: ďDe IsraŽliŽrs hebben de Palestijnse Gazastrook helemaal afgesloten. Dat is al tien jaar lang zo. Niemand kan er zo maar in of uit.ĒDit klopt ook niet, de reden dat mensen moeilijk Gaza in of uit kunnen is de opstelling van Egypte. De internationale afspraak is dat het reguliere personenverkeer via de grens met Egypte verloopt, de Arabische broedernatie. Egypte is daar niet (meer) toe bereid, om dezelfde reden als IsraŽl: vanwege de terreur vanuit het Hamas-regime vanuit Gaza. De beslissende rol van Egypte wordt echter niet eens genoemd in de uitzending.

Ook stelt de uitzending: ďAl tientallen jaren is er ruzie tussen de Palestijnen en IsraŽliŽrs. Die ruzie gaat vooral over grond.Ē Als de ruzie vooral over grond zou gaan, zouden de Arabieren de tweestatenoplossing geaccepteerd hebben, zoals die keer op keer internationaal is voorgesteld, bijvoorbeeld in 1937, 1947, 2000 en 2001. De Joden accepteerden die voorstellen steeds. Echter, al in 1937 zeiden de Arabieren dat: ďhet religieus niet mogelijk was dat moslims ook maar een centimeter islamitische grond zouden afstaanĒ. Dat staat ook in het Handvest van Hamas, de partij waar de meerderheid van de Palestijnen op stemt. Volgens opiniepeilingen is zelfs 73% van de Palestijnen het eens met de Hadith (de islamitische traditie) dat de Joden bevochten moeten worden, tot uitroeiing aan toe. Die zien het zeker als een religieus conflict, waardoor het al 80 jaar onoplosbaar is gebleken.

De uitzending sluit af met een Palestijns kind met de stelling dat kinderen ook rechten hebben. Dat klopt, maar helaas worden die van Joodse kinderen door deze uitzending geschonden.Je zou zeggen dat na 2.000 jaar van verdachtmakingen en valse aantijgingen Joodse kinderen het recht zouden hebben om daar zonder op te groeien. Dat blijkt helaas nog niet het geval.

Artikel van Likoed Nederland, 3 mei 2017 over de NRC- medewerker Derk Walters

IsraŽl is er toe is overgegaan om het visum van de correspondent van de NRC, Derk Walters, niet te verlengen. Likoed Nederland zegt dit volledig te kunnen begrijpen waarom dat is gebeurt omdat deze figuur namelijk de nare de gewoonte had om anti-IsraŽlische bronnen over te schrijven en zelfs nog wat aan te dikken. Zijn artikelen stonden daardoor vrijwel altijd vol onjuistheden. Het IsraŽlische standpunt (wederhoor) gaf hij zelden. Likoed wilde de onjuistheden rechtzetten via vele ingezonden brieven (zie de links ), echter die brieven werden nooit geplaatst door de redactie van de NRC:

       NRC: Mogen vrouwen in IsraŽl worden verkracht?

       Tips aan het NRC over de berichtgeving inzake IsraŽl

       NRC: Gevaarlijke slijpsteen

       NRC presenteert dorpsnieuws als wereldnieuws

       NRC nu fout over Jeruzalem

       NRC weer in de fout: nieuwe wet staat het stelen van Palestijns land niet toe

       Weer lelijke missers bij NRC-correspondent in IsraŽl

       Derk Walters (NRC) telt niet verder dan twee

Ook vond er nooit enige rectificatie plaats. Het werd dermate gortig dat Likoed Nederland een klacht heeft ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De zitting van de Raad is geweest, de uitspraak dient nog te komen. Helaas is dit niet alleen een correspondent die slecht werk levert. De redactie van het NRC staat schijnbaar achter dit anti-IsraŽl beleid, blijkt uit andere artikelen. Zo publiceerde de NRC ook artikelen waarin antisemitische aantijgingen uit Saoedi-ArabiŽ werden gepapegaaid en een ander waarin het doodrijden van IsraŽliís werd aangemoedigd. Likoed vindt het volkomen begrijpelijk dat IsraŽl hier niet langer aan mee wil werken en tot deze Ė volstrekt unieke Ėstap heeft besloten.
Het is veelzeggend dat de NRC de enige krant ter wereld is waarvan een correspondent niet meer welkom is in IsraŽl.
IsraŽl heeft Ė net als alle landen Ė het volste recht om te bepalen wie zich in het land ophoudt. Trouwens, Likoed Nederland heeft de redactie herhaaldelijk gevraagd wat het eigenlijk voor nut heeft om een correspondent in IsraŽl te hebben, als die slechts anti-IsraŽlische sites overschrijft en aandikt. Dat kan hij immers net zo goed in Nederland doen.

Klik hier voor mijn artikel: Ziekelijke IsraŽlhaat onder vooraanstaande Nederlanders

De Nederlandse WEF-sekte leider Rutte was op 24 en 25 oktober 2022 op bezoek in IsraŽl en de door ďbende van Ram-allahĒbezette Bijbelse gebieden.

Volgens de Rijksoverheid stond het bezoek in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel IsraŽl als met de Palestijnse Ďpresidentí Abbas. Deze Abbas is echter als sinds 2009 geen president meer noch staatshoofd zoals anderen hem noemen. Hij is de leider van de ďBende van Ram-allahĒ die onverkort streeft naar vernietiging van de staat IsraŽl.

staat327 april 2009 toonde Mahmoud Abbaseen kaart van ďhunĒ Palestina aan pers en publiek . IsraŽl is op deze kaart nergens meer te bespeuren. Ook Gaza, Samaria en Judea zijn verdwenen. Het is allemaal Palestina.

Er bestaat echter geen "staat Palestina" onder de soevereine staatsentiteiten van de wereld en heeft ook in het verleden nooit bestaan. Op de eerste dag van zijn trip bracht Rutte een bezoek aan Nederlandse Holocaust- overlevenden in het verzorgingshuis Beit Mozes in Jeruzalem waar hij hartverscheurende verhalen hoorde over concentratiekampen en onderduikadressen.

Vervolgens ging hij op bezoek bij Holocaust ontkenner en terreurleider Mahmoud Abbas om hem de hand te schudden. Walgelijk! ďVanavond heb ik een goed gesprek gehad met president Abbas. We hebben gesproken over de zorgelijke situatie op de Westelijke Jordaanoever. Ik heb benadrukt dat Nederland zich blijft inzetten voor een tweestatenoplossing en voor verbetering van de situatie in de Palestijnse gebieden,Ē schreef Rutte op Twitter. Wat Westelijke Jordaanoever? Dat bestaat niet! Het gaat om een onderdeel van IsraŽls thuisland de gebieden Samaria en Judea! De man negeert IsraŽls Bijbelse recht op het land zowel de verdragen die zijn vastgelegd door de Volkerenbond als tijdens de San Remo conferentie.

Zou Rutte Abbas nog op de vingers hebben getikt vanwege het ontkennen van de Holocaust? Zou hij hem nog hebben aangesproken over de jarenlange ophitsing tot geweld tegen onschuldige IsraŽlische burgers in de Palestijnse schoolboeken die druipen van de Jodenhaat. Zou hij Abbas nog vermanend hebben toegesproken vanwege het rijkelijk belonen van Palestijnse moordenaars?Zou hij de terreurleider nog hebben aangesproken over de dagelijkse haatuitzendingen jegens IsraŽl op de PA-televisie en in de media en zou hij hem nog hebben aangesproken over de mensenrechten schendingen jegens de eigen bevolking?Rutte waarschuwde voor ígroeiende instabiliteití in de regio. De Ďvredestichterí Rutte riep beide zijden op tot de-escalatie. Er is echter geen sprake van beide zijden! Er is slechts sprake van gruwelijke moordpartijen door volgelingen van de ďBende van Ram-allahĒ tegen de bewoners van het Bijbelse land IsraŽl.

De incompetente bemoeial Rutte belt Netanyahu

 

In een telefoongesprek met de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu op 11 januari 2023 benadrukte de incompetente bemoeial Rutte dat de nieuwe IsraŽlische regering een tweestatenoplossing niet in gevaar moet brengen. Er is bij deze gast geen enkele aandacht voor de enorme criminaliteit en haatpropaganda van het PLO-bewind richting IsraŽl,massamoorden, terreuraanslagen en diverse andere misdaden. Hij praat over een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend IsraŽl. In werkelijkheid draagt Nederland al jaren niets bij aan vrede en veiligheid in het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ want het handelt al jaren tegen IsraŽlische belangen en voert een pro-Palestijns beleid. Het doet betalingen aan de Palestijnse autoriteit, in de wetenschap dat deze moordenaars aanmoedigt en ondersteunt. Er is al jaren een duidelijk patroon te bespeuren van IsraŽlhaat en islamliefde onder Nederlandse politieke leiders en de staatsmedia. De ervaring leert dat de IsraŽl-bashers geen flauw benul hebben van wat er werkelijk speelt of willens en wetens aan de kant van de perverse leugenaars staan. Het heeft er alles van weg dat het hier om onuitroeibare ordinaire Jodenhaat gaat. Ze zijn druk doende op frauduleuze wijze de totale geschiedenis van IsraŽl te vervalsen en zo de haat verder aan te wakkeren. Dit alles ten gunste van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah wat geen enkel belang heeft vrede met IsraŽl te sluiten. Men streeft naar totale vernietiging van de Joodse staat.

Het wordt tijd dat Nederland stopt met op IsraŽl in te hakken. Het is al lang tijd dat de Nederlandse autoriteiten ermee beginnen zelfonderzoek te doen naar hun houding ten aanzien van IsraŽl. Nederland is het enige West-Europese land dat nooit het afschuwelijke foute gedrag van zijn regering in oorlogstijd Ė in ballingschap in Londen Ė tegenover zijn joodse bevolking heeft toegegeven.

De Bijbel maakt duidelijk dat een ieder die het opneemt tegen IsraŽl er rekening mee moet houden dat ze hebben gekozen voor een strijd tegen de God van IsraŽl en dat zal niet ongestraft blijven. Ook zij heffen de steen Jeruzalem en zullen zich daaraan vertillen.

JoŽl 3:16 En de Here brult uit Sion, en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen IsraŽls.

Jezus komt

Franklin ter Horst

E-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud