Moslims verwachten de terugkeer van de Mahdi

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 januari 2013) (Laatste bewerking: 13 augustus 2015)

 

Honderden miljoenen moslims geloven dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd en ook wel ‘de heer van deze eeuw’. Opmerkelijk want dat is hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de ‘heer (of god) dezer eeuw’(2 Cor.4-4). Volgens een islamitische overlevering zou deze Imam Mahdi in een put verdwenen in 941 na Chr. zijn toen hij nog een kind was. Het verhaal gaat dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van de Here Jezus. Er is echter een probleem: deze imam Mahdi kan pas verschijnen als het Joodse volk, niet meer bestaat. Pas dan wordt de 12e imam verwacht zich te openbaren. Israël is de blokkade voor de door hem nagestreefde alleenheerschappij van de islam over alle mensen. Pas wanneer dit probleem is opgelost en de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt, zal de machtige strijder van de Apocalyps verschijnen en de ongelovigen die geleid worden door het Beest verslaan. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning leiden en alle creaties zullen vallen voor de troon van Allah. De Shi’itische moslims geloven dat de Mahdi na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspreken.

 

De Mahdi, voorgesteld als overwinnaar op een paard

 

Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah.” Ze zien hem als een ‘rechtvaardige geleide, verwachte persoon’. Maar deze Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken.

 

Volgens de meerderheid van de Shi’itische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias. Door de eeuwen heen hebben vele religies de Bijbelse Messias overgenomen en ingevoerd in hun eigen religieuze systeem. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning leiden en alle creaties zullen vallen voor de troon van Allah. Hij zal een eind maken aan de strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Het goed  wordt vertegenwoordigd door Allah, zijn profeet en al zijn volgelingen, en het kwaad wordt vertegenwoordigd door allen die weigeren de islam te aanvaarden. De Mahdi zal een leger formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk uitroeien en Israël van de kaart vegen. Volgens de invloedrijke ayatollah Mohammad Emami Kashani, zal de Mahdi na zijn komst de leiders van het Westen onthoofden.

 

Na Jeruzalem veroverd te hebben zal hij zijn wereldregering vestigen in de stad Kufa in Irak. De Mahdi zal daarna zijn legers naar de uiteinden van de aarde zenden om alle tegenstand tegen hem de kop in te drukken. Islamitische geleerden zijn het er over eens dat de Mahdi bij zijn komst naar de aarde, vergezeld zal worden door ‘Jezus’ in wie zij een profeet zien. Dat de Here Jezus als een soort luitenant van de Mahdi op aarde zal verschijnen is natuurlijk niets anders dan een idiote fabel. De Here Jezus zal op aarde terugkeren in Jeruzalem waar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en van waaruit Hij zal uittrekken om te strijden tegen de krachten van de duisternis waaronder de islam.

 

De islamitische messias, imam Mahdi, verschijnt pas als Israël en Amerika zijn vernietigd en twee derde van de Wereld wordt verteerd in het atomaire vuur.

 

Volgens een andere traditie geloven moslims ook in de toekomstige verschijning van een man die maar één oog heeft en op het voorhoofd de letters KFR draagt. (Kafir de ongelovige). Hij zal alles verwoesten, behalve Mekka en Medina en zal gedood worden bij de komst van Jezus Christus, die na 42 maanden alle overgebleven christenen onder het vaandel van de islam zal brengen. Deze tradities tonen aan hoe diep de verwachting van de Ware en valse messias in de harten van de mensen verankerd ligt.

 

De voormalige Iraanse president (de slang) Mahmoud Ahmadinejad heeft in Teheran  een speciale boulevard laten aanleggen om de Mahdi bij zijn komst te begroeten. In 2004 had Iran al een compleet instituut opgezet dat uitsluitend studie maakt van de komst van de Mahdi. Hiervoor geeft de instelling zelfs kindertijdschriften uit, waarin de Iraanse jeugd op Hitlerjugend achtige manier gehersenspoeld wordt met de bijzondere taak die Iran van de Mahdi zou hebben gekregen. Ahmadinejad geloofde te zijn uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van deze zogenaamde verlosser die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving.

 

Op 17 september 2005 kreeg Ahmadinejad de gelegenheid om in de VN zijn zegje te doen en zou hij een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een ‘hemels licht’, zoals hij zelf later beweerde. Hij zou een mystiek visioen hebben gehad over de komst van de Mahdi. Ook verklaarde hij: ,,Vanaf het begin des tijds heeft de mensheid verlangd naar de dag waarop gerechtigheid, vrede, gelijkheid en medeleven de wereld zal omvatten... Als die dag komt zal de ultieme belofte van alle goddelijke religies vervuld worden in de komst van een perfecte mens die de opvolger van alle profeten en vrome mannen zal zijn. Hij zal de wereld naar gerechtigheid en absolute vrede leiden. O machtige heer, ik bid dat u de komst van uw laatste bewaarder, de beloofde, die perfecte en pure mens, degene die deze wereld met gerechtigheid en vrede zal vullen, bespoedigt.” Hij bad voor de ogen van de hele wereld tot de moslimgod Allah om de komst van de Mahdi te bespoedigen om over de hele mensheid te heersen en die iedereen die weigert zich te onderwerpen zal vernietigen.

 

De voormalige Iraanse terreurleider Mahmoud Ahmadinejad

 

Ahmadinejad beschuldigde de Verenigde Staten er met regelmaat van de komst van de Mahdi, doelbewust tegen te houden. Begin 2009 hield Iran een conferentie waarin werd besproken hoe de komst van deze ‘redder van de mensheid’ te bespoedigen. De conclusie was dat grof geweld daarbij onvermijdelijk zal zijn. ,,We hebben gedocumenteerd bewijs dat zij (Amerika) geloven dat een afstamming van de profeet van de Islam uit deze omgeving zal voortkomen en de wortels van alle onrechtvaardigheid in de wereld zal uitroeien. Ze willen de komst van de verborgen Imam verhinderen, omdat ze weten dat Iran zijn komst zal voorbereiden en zijn heerschappij zal steunen.”  aldus Ahmadinejad, volgens de in Dubai gevestigde tv-zender Al Arabiya.

Op de 9e Mahdi Conferentie hebben hoge Iraanse officials bevestigd dat het Armageddon nabij is en dat alle volgelingen van de islam zich moeten voorbereiden op een monumentale verandering in de wereld. Meerdere sprekers wezen op het belang van de Mahdi-theologie en de noodzaak van het voeren van de jihad om de laatste grote oorlog mogelijk te maken. Een hoge Iraanse politicus verklaarde dat het conflict in Syrië de vonk kan zijn voor een nieuwe wereldbrand, waarin de moslimlanden Israël en het Westen zullen verslaan. Parlementslid Rubollah Hosseinian riep het publiek op zich voor te bereiden op oorlog. 'De komst van zijne hoogheid is verzekerd... de profeet heeft beloofd dat het volk uit het oosten, wat volgens de hadith Iran is, de macht zal grijpen en de heerschappij van Imam Mahdi zal voorbereiden.'

De Iraanse Ayatollah Khamenei heeft de islamitische landen opgeroepen zich militair te verenigen en een Mahdi leger te vormen om daarmee Israël en de Verenigde Staten te verslaan. Khamenei wil voor dit doel een militair verbond aangaan met onder andere Turkije, Libanon, Syrië, Pakistan en Afghanistan. Israël en de VS zijn volgens Khamenei het grootste obstakel voor de komst van de Mahdi. ,,Wij moeten een deugdelijke troepenmacht trainen die de obstakels opruimen die de komst van de Mahdi kunnen verhinderen” aldus Khamenei bij monde van Ali Saeedi. Hassan Rohani die zich sinds juni 2013 de nieuwe president van de Islamitische Republiek Iran mag noemen droeg zijn verkiezingsoverwinning op aan de Mahdi.

 

De Iraanse Opperste leider ayatollah Ali Khamenei

De Iraanse regering is ervan overtuigd dat de huidige onrust in het Midden-Oosten de komst van de islamitische messias aankondigt. CBN News heeft een video in handen gekregen, waaruit blijkt dat Iran de eindtijd inluidt. Volgens Iran laat de huidige onrust in het Midden-Oosten zien dat de Mahdi binnenkort zal verschijnen en dat hun uiteindelijke overwinning nabij is, zo blijkt uit de video. De Mahdi, zal in de laatste dagen de legers van de islam naar de overwinning leiden over de niet-moslims. De video beweert dat Iran een grote macht zal zijn in de laatste dagen en dat de oorlog met Israël bijna is aangebroken.

CBN News meldt dat het Iraanse regime de video, genaamd The Coming is Near, verder zal verspreiden met als doel om de opstanden in Arabische landen voort te zetten. De verteller van de video maakt duidelijk dat de Amerikaanse invasie in Irak was voorspeld in islamitische geschriften, en dat de Mahdi binnenkort de wereld vanuit Irak zal regeren. In de film worden diverse citaten aangehaald uit islamitische geschriften om te bewijzen dat het door Iran geleide islamitische rijk voorzegd is in de Koran en in de Hadith, die de uitspraken van de profeet Mohammed bevat. De video kan worden gezien als de Iraanse versie van Hitlers 'Mein Kampf' en is dan ook een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Israël, de Joden en het Westen.

De internationaal bekende Islam-expert professor Bernard Lewis zegt dat Iran bewust een kernoorlog met Israël wil ontketenen om de 'Madhi' te laten verschijnen. Lewis, betoogt dat het vooruitzicht van een kernoorlog een aansporing voor Iran zal zijn, omdat de Iraanse mullahs er heilig van overtuigd zijn dat een apocalyptische oorlog vooraf moet gaan aan de komst van de Mahdi. Lang vóór de komst van Ahmadinejad discussieerden de Iraanse leiders openlijk over de 'logica' van een kernoorlog met Israël. De machtigste 'gematigde' leider van het land, de voormalige president Ali Akbar Rafsanjani, heeft ooit verklaard dat het 'niet irrationeel' is om een kernoorlog met Israël te overwegen. Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, met name de VS en Israël, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.

 

Volgens Lewis zullen de miljoenen Iraanse doden die hier uit voort zullen vloeien zelfs als een gunst worden beschouwd door de Iraanse mullahs, omdat ze op deze manier aan miljoenen mensen een gemakkelijke toegang bieden tot een glorieuze beloning in het Islamitische hiernamaals. Tijdens de langdurige Iraanse-Iraakse oorlog (1980-1988) zijn naar schatting al 450.000 Basiji kinderen naar het front gestuurd. Voordat ze de mijnenvelden werden ingestuurd kregen ze nog een sprookjesachtig verhaal te horen van een mysterieuze (spook) ruiter met een ‘stralend gezicht’ die op een wit paard aan de frontlijn zou verschijnen om hen aan te moedigen. Het zou hier gaan om de 12e imam, de “goddelijke leider” die ook wel de Mahdi wordt genoemd. De kinderen marcheerden in formatie de mijnenvelden in om zo met hun lichamen een doorgang te maken voor de militaire voertuigen. Hun lichamen werden uiteen gerukt en het slagveld lag bezaaid met kledingstukken, verbrand vlees en botten, aldus een officier van het Iraakse leger.

Volgens een voormalig lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite strijdkrachten van het bewind in Teheran, is Iran vastbesloten het Islamitisch Messiaans tijdperk in te luiden door chaos en verwoesting te scheppen. Hij waarschuwt dat als Iran erin slaagt kernwapens te ontwikkelen, de leiders niet aarzelen om deze tegen Israël, de Perzische Golfstaten en zelfs Europa te gebruiken. De man verklaarde voor Israel National Radio, dat Ahmadinejad en de middeleeuwse mullahs van het land zich inzetten voor het inluiden van chaos en verwoesting, waartoe wordt opgeroepen in de laatste hadith (islamitische commentaren op Mohammed's leringen en handelingen). Uit die chaos, zo leert de hadith, zal de Imam Mahdi, een Islamitische messiaanse figuur, verschijnen. De informant, die vanaf een geheime locatie sprak en een schuilnaam gebruikte om zichzelf en zijn familie te beschermen, zei dat veel Iraniërs zoals hij ernstig teleurgesteld waren in het Islamitische regime van hun land. Meer informatie valt te lezen in zijn boek, "A Time to Betray" (Een tijd om te verraden).

Een zeer opmerkelijke voorzegging wordt gedaan over Saoedi Arabië: voorafgaand aan de komst van de Mahdi zal Saoedi Arabië een koning hebben met de naam van een dier. De naam van de vorige Koning was Fahd, dat de naam is van een jachtluipaard. Hij zal volgens de Hadith opgevolgd worden door zijn broer Abdullah en dat is inderdaad gebeurd. Na de dood van koning Abdullah zal er een einde komen aan de langdurige regering van dit koningshuis en zal er chaos in het land komen vanwege de opvolging en dat zal het teken zijn van de komst van de Mahdi. Abdullah is inmiddels dood en opgevolgt door Prins Salman. De islamitische Hadith beschrijven verder dat er veel verdeeldheid en strijd zal zijn tussen de Arabische volken. Dat is thans aan de orde. Zij zullen elkaar betichten van ongeloof.  Zie hoe de Shi’iten en de Soenieten elkaar afslachten en hoe de demonen van IS(IS) alle, in hun ogen, ‘ongelovigen’ aan het onthoofden zijn. Het goede dat men daarin ziet is dat ook dit het teken van de komst van de Mahdi is. De verovering - in hun ogen de bevrijding - van ‘Palestina’ (Israël) wordt beschreven als een van de belangrijkste gebeurtenissen rondom de komst van de Mahdi.

 

In 2008 publiceerde een Iraanse pro-overheidswebsite een islamitische Hadith (gezaghebbende tekst) uit de 17e eeuw, bevattende een profetie die ooit werd uitgesproken door Ali ibn Abi-Talib, de schoonzoon en beoogd opvolger van de profeet Mohammed. Abi-Talib profeteerde dat pal voor de terugkomst van de Mahdi, een 'lange zwarte man' aan het hoofd zou komen te staan van het Westen en bevelhebber zou zijn van 'het sterkste leger ter wereld'. Ook zou hij een duidelijk teken met zich meedragen die zou wijzen op de naam van de belangrijke Shi'itische 'derde imam': Hussein ibn Ali. Hierdoor zouden alle moslims weten dat 'hij met ons is'.

Hoewel diverse Bijbeldeskundigen van mening zijn dat de antichrist uit de Europese Unie komt, is de schrijver Joel Richardson het daar niet mee eens. Hij schrijft in het boek “The Islamic Antichrist” dat de Bijbelse antichrist één en dezelfde persoon als de ‘Mahdi’, de islamitische messias. Volgens Richardson - een pseudoniem, ‘geeft de Bijbel overweldigend veel bewijs dat het rijk van de antichrist uit landen zal bestaan die heden ten dage zonder uitzondering islamitisch zijn.’ Ondanks de talloze bekende argumenten die wijzen op het herstelde Romeinse Rijk, de EU, als het machtscentrum van de antichrist, zijn de landen die door de Bijbel worden genoemd als behorende tot het rijk van de antichrist, allemaal moslim. De belangrijkste fout die Bijbelwetenschappers volgens Richardson hebben gemaakt is een foutieve interpretatie van het visioen van Daniël over de opkomst en ondergang van toekomstige wereldimperiums tot en met de eindtijd. Westerse christenen hebben altijd geleerd dat het laatste 'eindtijd' imperium dat van Rome zal zijn. Maar, schrijft Richardson, Rome heeft nog nooit Babylon veroverd en is daarmee automatisch uitgesloten als zijnde het toekomstige Rijk van de antichrist.

Mede daarom moet het een ander imperium zijn dat ooit ten val kwam, maar weer in opkomst is, en waaruit de Bijbelse 'mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs' zal verschijnen. En dat rijk is volgens Richardson het huidige Islamitische Rijk, dat wél Babylon veroverde, en daar feitelijk nog steeds de baas is.

Ook Walid Shoebat, een tot het christendom bekeerde moslim en co-auteur van het boek 'God's War on Terror: Islam, Prophecy and the Bible', waarschuwt christenen al jaren in lezingen over de hele wereld dat de Bijbelse antichrist niet zal voortkomen uit de Europese Unie of uit de Kerk van Rome, maar uit de islam. Bewijs voor deze visie zijn volgens Shoebat de vele beschrijvingen in het Oude Testament van de landen die God, deels door middel van het herstelde Israël, in de eindtijd zal verwoesten; dit zijn in onze tijd inderdaad zonder uitzondering Arabische moslimlanden. Ook Shoebat is van mening dat de Mahdi de Bijbelse antichrist moet zijn. ‘Iedere Soenitische en Shi’itische moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi en hun geloof daarin is net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus’ aldus Shoebat.

Volgens de Joodse geleerde rabbijn Ibn Ezra is het vierde dier zoals door Daniël beschreven, het Arabische rijk en de 10 horens verwijzen naar tien verschillende islamitische machten. Wat Rome deed: het vernietigen van de tempel en het verdrijven van de Joden uit hun land is precies hetzelfde als wat de Arabische volken in de eindtijd willen doen. Een andere grote geleerde rabbijn, Malbim (rabbijn Meir Leibush, die leefde van 1809 tot 1879) meende eveneens, dat de kleine horen uit Daniël 7 verwees naar de islam. De islamitische wereldleider zal eisen, dat de wereld slechts één god zal erkennen; de god van de islam, Allah samen met zijn profeet Mohammed.

Terug naar: Inhoud