Lockdowns verwoesten onze samenleving

 

Door:Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 april 2020) (Laatste bewerking: 1 februari 2022)

 

Volgens het Covid-19 Rockefeller Lockstep stappenplan zullen lockdowns ons leven voor langere tijd gaan bepalen. De Nederlandse bevolking werd voor het eerst mee met geconfronteerd in maart 2020. Toen maakte Rutte&CO om het coronavirus te bestrijden een aantal maatregelen bekend zoals de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden. Ook werd een, wat men noemde, intelligente lockdown ingevoerd. Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten. De principes van eerbied voor het leven werd over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren.

 

Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd door medeplichtige regimes. De betekenis van het menselijk sterven werd achteloos terzijde geschoven. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd.

 

In de loop van de zomer van 2020 werden enige versoepelingen ingevoerd maar eind september bleken die onvoldoende effect te hebben waarop het kabinet halverwege oktober opnieuw een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Iedereen in lockdown maar de koning ging alsof de regels op hem niet van toepassing waren, gewoon op vakantie! De voor dokter spelende minister Hugo De Jonge zei van niets te weten, de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst ook niet en Rutte zei een inschattingsfout gemaakt te hebben !!! De lockdown van oktober werd vervolgens halverwege november verzwaard en dat gebeurde nogmaals in december en sindsdien gaan de vrijheidsberovingen door Rutte&CO onverminderd verder. Zo hebben ze een schoolregime opgesteld waar kinderen en ouders geconfronteerd worden met een regelrechte nachtmerrie. Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven en kinderen zonder symptomen moeten zich laten testen. De waanzin druip ervan af! De regels zijn schadelijk en traumatiserend voor de kinderen.

 

Diverse wetenschappelijke studies lieten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot te maken tot verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers die van plan zijn om een schandelijke werelddictatuur in te voeren.

 

De lockdowns worden door de machthebbers en hun trekpoppen gebruikt om te voldoen aan Klaus Schwarbs Great Reset. Doelstelling is alle industrie te nationaliseren, zodat alleen de grote multinationals overblijven. De lockdowns laten zien hoe het systeem van de machthebbers en hun marionetten werkt. De leiders van veel landen – groot en klein – implementeerden gelijktijdig vrijwel identieke maatregelen. Het is volkomen duidelijk dat ze daartoe de opdracht hadden gekregen. De maandenlange economische stilstand heeft de levens van miljoenen mensen verwoest. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat massa’s mensen niet langer voor zichzelf kunnen zorgen.

 

Ze zijn tevens bedoeld om uiteindelijk grootschalige voedsel- en brandstoftekorten, alsmede energieschaarste en steeds meer black-outs te veroorzaken, waardoor de zwaksten in de samenleving als eersten worden getroffen. Wij zijn gewoon het vee dat door de gewetenloze machthebbers en hun marionetten wordt misbruikt om hun ranzige doelen te bereiken. Wij zijn niets anders dan pionnen op hun schaakbord, vervangbaar en wegwerpbaar. De lockdowns en al die andere dwangmaatregelen zullen ons langere tijd onder dwang en straffen gevangen houden in onze eigen huizen en landen. We worden aangevallen en verraden door onze eigen leiders die zich als trekpoppen laten gebruiken door de satanische machthebbers. Ze voeren de plannen van deze machthebbers heel bewust uit en geven niets om de gevolgen die dat heeft op de mensen die hen zijn toevertrouwd. Terwijl de hele Horeca al maanden aan banden ligt zitten Rutte en trawanten na afloop van de wekelijkse persconferentie gewoon koffie met elkaar te drinken. Zie hier hoe deze gast vervolgens stuntelt met het geven van een antwoord hier op.

 

Duizenden wetenschappers dringen erop aan om een ​​einde te maken aan deze 'verwoestende' lockdowns. Medische en wetenschappelijke gemeenschappen vertellen wat er werkelijk aan de hand is ondanks intimidatie, pesterijen en ondergang van het democratische mediacomplex. Maar liefst 35.000 wetenschappers en artsen over de hele wereld hebben een document opgesteld en ondertekend waarin ze aandringen op een einde aan pandemische lockdowns, met het argument dat het beleid "verwoestende" effecten op de volksgezondheid heeft veroorzaakt. "Verwoestende" bijkomende schade omvat economische catastrofe, sociale schade en een gebrek aan scholing voor kinderen.

 

Wetenschappelijke studies bewijzen onomstotelijk dat bijvoorbeeld lockdowns niet helpen om virus verspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door Covid. Toch dwingen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen.

Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit noemen het zware middel van een lockdown en de social distancing niets anders dan een misdaad. Zij zeggen dat lockdowns rampzalig zijn voor de volksgezondheid. Voor de komende jaren zal volgens deze deskundigen het lockdown beleid leiden tot een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn. Zij wijzen er op dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker zijn geholpen omdat de zogenaamde COVID-19 patiënten voorrang kregen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered. Zie ook deze video waarin Michaéla C. Schippers hetzelfde onderwerp behandelt.

 

Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben op het verloop van Covid-19. Al deze volslagen zinloze maatregelen zijn niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegengaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief is, zijn stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen zijn. Het zijn niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele bevolking wordt onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht hebben ze bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor zijn. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat.

 

Groot voorstander van een totale lockdown is Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor intensive Care. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks zegt hij, maar een volledige. Deze uitspraak staat in schril contrast met wat diverse internationale deskundigen en zelfs de WHO, over de lockdowns te melden hebben. Volgens Dr. David Nabarro, de speciale corona afgevaardigde van de WHO hebben lockdowns een ‘vreselijke, gruwelijke wereldwijde catastrofe’ veroorzaakt, en ‘arme mensen verschrikkelijk veel armer gemaakt’. Hij waarschuwde dat de wereldarmoede volgend jaar waarschijnlijk gaat verdubbelen. Ook kinderondervoeding gaat verdubbelen, aangezien kinderen geen maaltijden meer krijgen op school, aldus de coronagezant.

Drie topwetenschappers van de Harvard, Stanford en Oxford Universiteit zeggen dat er vanwege het COVID-19-beleid een volksgezondheidscrisis gaande is, waarvan de armen in de samenleving en de arbeidersklasse het meest te lijden hebben. Zij zeggen dat de bijkomende effecten van zeven maanden van lockdowns, bedoeld om het virus te stoppen, een rampzalig gevolg heeft gehad voor de volksgezondheid. De lockdowns hebben geleid tot buitensporige sterfgevallen en andere medische problemen door gebrek aan zorg.

Martin Kulldorff van de Harvard Medical School, Sunetra Gupta van de Universiteit van Oxford en Jay Bhattacharya van de Stanford Universiteit en het American Institute for Economic Research in Great Barrington. Photo courtesy American Institute for Economic Research

Voor de komende jaren zal volgens deze deskundigen het lockdown beleid leiden tot een grotere oversterfte zowel op de korte als op de lange termijn. Zij wijzen er op dat enorme aantallen mensen nu niet of veel te laat aan ernstige aandoeningen zoals hartziekten en kanker worden geholpen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de corona maatregelen ‘minstens zeven keer zoveel mensenjaren vernietigen dan ermee worden gered.

 

De Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Gerd Muller, heeft eveneens gewaarschuwd dat er meer mensen overlijden ten gevolge van de maatregelen dan door het virus. Muller had het zelfs over ‘een van de grootste honger en armoede crises in de geschiedenis.’Vijf maanden eerder lekte er een studie van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarin al hetzelfde werd geconcludeerd. Er gingen en gaan nu veel meer mensen dood aan te laat of onbehandelde ernstige ziekten en psychiatrische problemen, dan zogenaamd aan Covid-19. De Britse professor Richard Sullivan zei enige tijd geleden dat er meer mensen extra aan kanker zullen sterven dan het totaal aantal aan corona toegeschreven doden. NHS oncoloog professor Karol Sikora schat zelfs dat er wereldwijd 50.000 mensen meer aan kanker zullen overlijden dan normaal. Volgens experts zullen er wereldwijd 1.4 miljoen mensen aan onbehandelde TBC sterven als direct gevolg van het internationale corona beleid.

 

YouTube heeft een virale video gecensureerd waarin twee artsen kritiek uiten op de lockdown maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. In de video, die in korte tijd meer dan 5 miljoen keer was bekeken, waren twee artsen uit Californië te zien. Eén van hen, dr. Dan Erickson, zei dat de kans om aan corona te sterven in de Amerikaanse staat Californië 0,03 procent is. “Moeten we hierom binnenblijven? Moeten we hierom de medische systemen stilleggen? En moeten we hierom mensen hun baan laten kwijtraken?” Erickson vroeg ook waarom sterfgevallen werden meegeteld als coronadoden, terwijl andere aandoeningen de doodsoorzaak waren. Spoedeisende hulpartsen zeggen dat ze onder druk worden gezet om Covid te noemen in hun autopsierapport. Als er op dit moment iemand sterft in dit land, hebben ze het niet over de hoge bloeddruk, diabetes of beroerte maar over Covid-19 sterfgevallen.

 

Klik hier voor een onderzoek die duidelijk aantoont dat de werking van een lockdown nihil is. De huidige machthebbers weten met ultieme hulp van een wereldwijd ingezet propaganda-apparaat het zo te brengen dat de genomen maatregelen allemaal in ons eigen belang zijn. Maar ze dwingen ons in een wereld die zijn weerga niet kent, uniek in de geschiedenis der mensheid. We worden als krijgsgevangenen behandeld, niet meer als mensen. Je moet je onderwerpen. Dit is open gevangenschap. Tegelijkertijd worden de slachtoffers afhankelijk gemaakt van de daders (Stockholm Syndroom), en hangen ze ’s avonds voor de TV aan de lippen van degenen die hen dit allemaal aandoen.

 

Duitse krant Bild zegt dat lockdown een enorme vergissing is

Nauwelijks te geloven maar toch is er tenminste één belangrijk erkend nieuwscentrum dat de waarheid over de lockdown durft te vertellen. Europa's bestverkochte krant het Duitse “Das Bild” laat zien dat er ook nog andere meningen bestaan dan die van de machthebbers met in hun kielzog de leugenachtige mainstream media. De krant zegt dat de Lockdown een enorme vergissing is verwijzend naar zeven bekende intellectuelen die kritiek hadden op de officiële reactie van de Duitse regering. Specialisten met een andere mening worden genegeerd. De intellectuelen uiten ook kritiek op de beslissing van de overheid de grondrechten van burgers ter zijde te schuiven, het platleggen van het openbare leven te rechtvaardigen en de ernstige inmenging in de vrijheden van de burgers. Ook in Nederland worden bekende intellectuelen de mond gesnoerd of zelfs belachelijk gemaakt. 

Prof. Klaus Püschel, een gerespecteerde patholoog en hoofd van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in het Universitair Ziekenhuis van Hamburg, stelt dat “COVID-19 uiteindelijk een virale ziekte is zoals griep, die in de meeste gevallen onschadelijk is en alleen dodelijk is bij onderliggende ziektes. "Het is belangrijk om naar de nasleep van de epidemie te kijken om te zien of COVID-19 echt de doodsoorzaak was", merkt Püschel op. “Van de ongeveer 180 overledenen met het coronavirus die we hebben onderzocht, leden allemaal in ernstige mate aan reeds bestaande aandoeningen en waren in ieder geval gestorven.

De Duitse Prof: Klaus Püschel

Professor Stefan Homburg van de Universiteit van Hannover, een voormalig adviseur van de federale regering, is het ermee eens dat het aantal doden in Duitsland op geen enkele manier de sluiting van het land rechtvaardigen. "Met de afsluiting hebben de federale en deelstaatregeringen een grote fout gemaakt. De schade neemt elke dag toe, alle verboden moeten onmiddellijk worden opgeheven. Lege voetbalstadions en halflege restaurants zijn voor niemand waardevol." Professor Hans-Jürgen Papier, voormalig president van het Federale Constitutionele Hof, zei van zijn kant dat het debat te kort was en staatsinterventies te ver gingen. Er had een breder en gedetailleerder parlementair en openbaar debat moeten plaatsvinden om de consequenties ervan duidelijk in beeld te brengen. Dat is allemaal niet gebeurd.

 

Net als in Duitsland is er ook in Nederland geen echt debat over de maatregelen gevoerd. Ze zijn op een dictatoriale manier afgedwongen. Ook de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte heeft krankzinnige maatregelen genomen zonder diverse echte deskundigen te raadplegen over de mogelijke gevolgen. “Blijf in huis en houdt 1½ meter afstand anders volgen er zware boetes”. Vrijheidsberoving zonder wettelijke basis! Dictatuur in wording!

 

Wanneer de macht geen rekenschap meer hoeft af te leggen voor hun afbraakbeleid, is er sprake van dictatuur. De beschermende rol van de staat is voor de burgers volledig komen te vervallen. Het is verbazingwekkend om te zien hoe gemakkelijk weldenkende mensen te misleiden zijn. Albert Einstein zei het eens heel treffend: “een blind vertrouwen in de overheid is de grootste vijand van de waarheid.”

De Britse wetenschapper Sir Ian Boyd, crisisadviseur van de Britse regering zegt dat de mensen maar moeten wennen aan de Coronavirus-lockdowns en aan het feit dat de samenleving enkele jaren volledig wordt stilgelegd omdat het Coronavirus zal blijven muteren in nieuwe virusvarianten, aldus Boyd. Men moet leren leven onder de restricties van de staat.

 

De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden.

 

 

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud