Klimaat hysterie

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 april 2007)( Laatste bewerking: 2 januari 2018)

Dr. John Bates, een hooggeplaatste wetenschapper van de gezaghebbende Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), heeft onthuld dat de organisatie een belangrijk rapport over de temperatuursontwikkeling heeft vervalst, om een zo groot mogelijke impact te maken op de wereldleiders op de klimaatconferentie in Parijs in 2015. De erkenning van de klokkenluider volgt kort op de uitspraak van de hoogste VN official voor Klimaatverandering, die aangaf dat de ‘global warming’ agenda vooral werd bedacht om het kapitalisme –en daarmee het Westen- te vernietigen, en niet om het klimaat te redden. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ opwarming van het klimaat veroorzaakt. Die zogenaamde opwarming is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies. Meer dan 31.000 klimaat- en energie experts hebben zich inmiddels verenigd in hun verzet tegen de schaamteloze opwarmingsleugen van de groene elite in het Westen (2).

Tegelijkertijd zien we dat de honderden miljarden kostende Duitse ‘Energiewende’ totaal is mislukt, dat Spanje geen geld meer heeft voor ‘duurzame’ subsidies, en de Amerikaanse president Trump zich uit ‘Parijs’ heeft teruggetrokken, waarmee hij de Amerikaanse industrie en bevolking een last van biljoenen dollars bespaart. De tendens is dus dat bepalende landen de CO2-reductiedoelen beginnen los te laten – maar natuurlijk niet Nederland, altijd het braafste jongetje van de linksgroen-liberale klas, die zijn zinnen lijkt te hebben gezet op de ontmanteling en vernietiging van de Westerse welvaart en beschaving. Door al die idiote plannen van de klimaatalarmisten betalen de burgers de rekening want die hebben onder meer een 150% hogere elektricteitsfactuur voor hun kiezen gekregen, en zinloze windmolens die alleen maar geld kosten.

Dr. Bates heeft ‘onweerlegbaar bewijs’ gepresenteerd dat het NOAA rapport, waarin de 17 jaar lange pauze in het opwarmen van de Aarde werd ontkend, was gebaseerd op vervalste en misleidende gegevens. Volgens dr. William Happer, natuurkundig professor (em.) aan de Universiteit van Princeton en lid van de National Academy of Sciences, heeft ‘de overheid de wetenschap gecorrumpeerd, door deze te overspoelen met geld om de politiek-correcte resultaten te produceren. Het is tijd dat de regeringen eindelijk de waarheid over global warming  erkennen. Opwarming is niet het probleem – overheidsbesluiten zijn het probleem.’ De global warming klimaatagenda is met afstand de meest kostbare hoax die ooit werd bedacht. Zelden hebben activistische journalisten en hun redacties, de maatschappij, zoveel schade toegebracht als door het eenzijdige ideologisch politiek correcte en zeer linkse klimaatgekte te hanteren.

Een wetenschappelijke studie, gepubliceerd in Nature Geoscience door een groep wetenschappers-alarmisten, bevestigen ook dat er data-manipulatie en ondeugdelijke praktijken hadden plaatsgevonden, om een politieke agenda van Barack Hussein Obama in Parijs 2015 door te drukken.  De berekeningen opgenomen in het akkoord van Parijs zitten er maar liefst 170 miljard ton CO2 naast. De wetenschappers- klimaatalarmisten, moeten tot hun eigen grote verbazing toegeven dat de computermodellen de impact van CO2 in de atmosfeer (kooldioxide) hebben overschat en dat het tempo van de opwarming van de planeet veel trager verloopt dan verwacht en voorspeld.

Geen van alle door Al Gore in zijn film “An Inconvenient Truth gedane voorspelde fatale klimaatveranderingen zijn uitgekomen. Hoewel meerdere deskundigen Gore´s speculaties grondig hebben weerlegd, wist deze topmisleider van de NWO-Elite door de zwendel van de klimaatverandering een enorm vermogen bij elkaar sprokkelen. Hij staat zelfs  op het punt de eerste CO2-miljardair” te worden. In de film uit 2006 stelt Gore een serie wilde beweringen op wat de wereld op grond van de klimaat verandering de komende jaren allemaal te wachten zou staan. Hij heeft niet alleen het Amerikaanse publiek, maar de hele wereld massaal bedrogen. Maar hij timmert nog steeds aan de weg want zo presenteerde Gore op 22 mei 2017 op het filmfestival in Cannes de klimaatdocumentaire An inconvenient sequel. Getoond wordt hoe zij zijn misleidende missie voortzet en plekken op aarde bezoekt waar volgens hem de gevolgen van de klimaatverandering onmiskenbaar zijn. Waarbij hij de kijker onder meer de door de warmte exploderend gletsjerijs op Groenland krijgt voorgeschoteld. Nu wil het toeval dat een groep van zijn aanhangers die zijn bewering met eigen ogen wilden aanschouwen, met hun schip vast kwam te zitten in het ijs.

Op de VN klimaatconferentie in Marrakech presenteerde Climate Depot in november 2016 een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven wetenschappers de theorie van door menselijke CO2 uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar niet gestegen is. Nobelprijswinnaar Dr. Ivar Glaever, die openlijk achter Obama stond, zegt nu dat het CO2 reductiebeleid van de president ‘belachelijk’ is, en hij ‘totaal verkeerd’ zit.

Nadat de (mede-)oprichter van Greenpeace dat jaren geleden al deed, en daarna talloze onafhankelijke wetenschappers, heeft ook de oprichter van het bekende Weather Channelen en voormalig hoofd VN-klimaatpanel John Coleman, –al meer dan 60 jaar meteoroloog- publiekelijk afstand genomen van de Global Warming theorie, en gezegd dat de zogenaamde opwarming van de Aarde enkel om ideologische en politieke redenen is bedacht. Geloof in Global Warming wordt door hem ‘religie’ genoemd. Een religie die wordt gedeeld door tal van organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, aangezien ze op deze wijze verzekerd blijven van een constante stroom geld van de overheid en het nog altijd naïeve publiek. Met echte wetenschap heeft het namelijk niets te maken. Door middel van indoctrinatie met keiharde leugens over het klimaat wordt de wereldbevolking voorbereid om een VN-wereldregering te accepteren. ‘Bij de VN hebben ze de wetenschap naar de achtergrond gedrukt,’ schreef Coleman in het kader van Earth Day 2016. ‘Ze bedrijven politiek met het klimaatdebat. We worden massaal gek gemaakt dat de Aarde onbewoonbaar wordt, omdat de activiteiten van de menselijke beschaving zogenaamd onomkeerbare Global warming en klimaatverandering zouden veroorzaken.’ ‘De milieufanaten, bureaucraten en politici die in het VN-klimaatpanel zitten, schakelen wetenschappers in om het klimaat te onderzoeken – maar enkel degenen die de gewenste resultaten produceren. Geld, politiek en ideologie hebben de wetenschap verdrongen.’

Bijna 200 landen waren vertegenwoordigd op de top van regeringsleiders die in 2015 in Parijs werd gehouden. Algemeen wordt de fabel aanvaard, dat op een of andere manier de mens, en zijn vervuiling, volledig verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en dat ons rampen te wachten staan, tenzij we iets doen aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide. Diverse wetenschappers hebben deze theorie naar voren gebracht, maar er zijn even eminente wetenschappers die het er niet mee eens zijn - maar die krijgen echter geen enkele media-aandacht. De wereldleiders vinden dat als we de planeet willen redden, wij er alles aan moeten doen om het 'evangelie' van de klimaatverandering te verspreiden. Het feit dat sommige christenen ook achter dit idee staan, wordt gezien als steun voor hun argumenten - totdat de microscoop van de Bijbelse wijsheid en gezond verstand wordt toegepast. Christelijke leiders hebben zich met name uitgesproken over klimaatverandering en Paus Franciscus blijkt wat dat betreft een echte fanaat. Klimaatverandering is echter niets anders dan een gigantische hoax een gigantisch bedrog.

Ondanks het feit dat de klimaatveranderingshypothese van Al Gore en het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties al lang met donderend geraas in elkaar is gestort, blijven aller figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de opwarmingsfabel. Er is sprake van pure misleiding die de belastingbetaler inmiddels miljarden heeft gekost.Door middel van een niet-bestaande klimaatopwarming zijn de misleiders bezig allerlei verplichtingen en beperkingen aan de mensen op te leggen. Er blijkt totaal geen sprake te zijn van  een stijging van de temperatuur op aarde.Ook de huidige paus Jezuïet Franciscus houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. Franciscus sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.De verwachtingen waren hooggespannen. Links hoopte op een document dat het geloof in global warming linkt aan een heilige plicht, terwijl klimaatsceptici al kritiek hebben geuit op het document.

Schellnhuber, die ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel adviseert, zei tijdens de klimaattop van 2009 in Kopenhagen over global warming: “Op een hele cynische manier is het een triomf voor de wetenschap omdat we eindelijk iets hebben gestabiliseerd, namelijk de schatting over de draagkracht van de planeet, die moet onder de één miljard blijven.”De klimaatwetenschapper zegt ook dat overheden ervoor moeten zorgen dat de temperatuur ten opzichte van het begin van de industriële revolutie niet met meer dan twee graden mag stijgen. Gebeurt dat wel dan sterft het meeste leven op aarde volgens hem uit. Volgens hem zijn er zes miljard mensen te veel op de aarde.De dwaalgeest Schellnhuber droomt van een ‘Planetaire Rechtbank’ die boven elk land en elke overheid op aarde staat. Hij pleit ook voor een ‘Grondwet van de Aarde’ die het Handvest van de VN overstijgt. Hij legt op www.humansandnature.org uit dat hij een groot voorstander is van een op het klimaat gerichte ‘wereldregering’ die over de planeet heerst.

Ook Barack Hussein Obama liet weer van zich horen en noemde op maandag 3 augustus 2015 de klimaatverandering “de grootste bedreiging van onze toekomst”.Hij heeft een plan ingediend dat moet leiden tot meer duurzame energie, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en minder afhankelijkheid van fossiele energie. Het plan dwingt energiebedrijven versneld over te stappen op hernieuwbare energie, en, in mindere mate, op schaliegas en kernenergie. Obama: “Als de wereld voor zijn zwaarste uitdagingen staat, leidt Amerika de weg voorwaarts. Als wij dit niet oplossen, doet niemand het.” Ten gevolge van dit plan zullen de energie prijzen opnieuw enorm stijgen en honderdduizenden hun baan verliezen. Natuurlijk voert hij dit onzinnige plan in bij presidentieel decreet maar de mijnbouwsector heeft al woedend gereageerd en gezegd zijn plannen door de federale rechter te laten blokkeren. De trekpop van de Elite, Hillary Clinton heeft al aangekondigd de plannen van Obama te zullen steunen.

Al die wetenschappers die de afgelopen jaren met gevaar voor eigen reputatie de ongefundeerde beweringen van Al Gore en het IPCC met aantoonbare feiten wisten te weerleggen, beginnen het gelijk aan hun kant te krijgen. Het IPCC is in 1988 opgericht en geeft regeringen ‘wetenschappelijk’ advies over de opwarming van de aarde. Intussen bevestigen wetenschappers wat critici al jaren zeggen, namelijk dat de wereld een periode met 'global cooling' tegemoet gaan. Heeft deze afkoeling wellicht ook te maken met de waarschwing van Jezus in Matthéüs 24-20: Bidt dat uw vlucht niet in de winter valle....Zou Jezus hier misschien ook doelen op de komende afkoeling van de aarde zoals door diverse deskundigen aangekondigd?

 

De 60% toename van zee-ijs in één jaar, een absoluut record, is daar het onweerlegbare bewijs van. Zelfs de meest verstokte 'warming'-wetenschappers beginnen nu met zware tegenzin toe te geven dat hun Russische collega's altijd al gelijk hebben gehad. In 2009 beweerde Al Gore in zijn documentaire “An Inconvenient Truth” dat de temperatuur op aarde dramatisch zou stijgen ten gevolge van  het broeikaseffect en dat hierdoor binnen 5 tot 7 jaar de gehele noordpool tijdens de zomermaanden ijsvrij zou zijn en de aarde regelrecht af zou stevenen op een enorme catastrofe. De temperatuur op aarde blijkt echter al 16 jaar niet meer te stijgen. De waarheid is dat de hoeveelheid ijs op de Noordpoolgebied ongeveer 50 procent groter is dan het was in december in 2012. Tussen Canada en Rusland is in slechts één jaar tijd een ononderbroken ijsvlakte ter grootte van half Europa bijgekomen - zo'n 1,5 miljoen vierkante kilometer. Half december 2013 werd Jeruzalem bedolven onder meer dan een meter sneeuw. Het was de ergste sneeuwstorm in Israël sinds 1952.

 

Jeruzalem 2013

 

Zelfs in sommige delen van Saoedi Arabië en Egypte had men last van hevige sneeuwval. Dit is hoogst ongebruikelijk voor dit deel van de wereld. In de Egyptisch stad Caïro had men voor het eerst in 100 jaar te maken met sneeuwval.

 

Uit een gelekt rapport van het IPCC, blijkt dat een aantal gevestigde wetenschappers nu 'om' zijn en zeker tot aan het midden van deze eeuw een periode met afkoeling verwachten. Het IPCC is jarenlang de drijvende kracht achter de Global Warming zwendel geweest en heeft ervoor gezorgd dat landen als Nederland miljarden uitgeven aan Co2- en andere zinloze klimaatmaatregelen. Het wetenschappelijke bewijs voor het verband tussen Global Warming en de veronderstelde door mensen veroorzaakte klimaatverandering ontbreekt volledig. Omdat deze conclusie echter niet strookt met de wereldwijde globalistische NWO agenda, blijven de VN, de reguliere media en de linkse politiek hetzelfde oude opwarmingssprookje herhalen, wat onderstreept dat 'het klimaat' niets meer dan een nieuwe religie is geworden.

Het IPCC heeft nooit enig bewijs kunnen leveren dat de aarde werkelijk opwarmt. De Britse klimaatwetenschapper Dr. David Vine zei in 2000 dat kinderen spoedig niet meer zullen weten wat sneeuw is. De Britse krant The Independent schreef in 2003: ‘Sneeuwbuien behoren nu tot het verleden’. Europa beleefde echter in 2010 de koudste winter in tientallen jaren en volgens klimatologen is het in Engeland sinds 1962 niet meer zo koud geweest.  Grote delen van het vaste land van Europa hebben met extreme kou te maken gehad en in Scandinavië zijn temperaturen gemeten van min 40 graden evenals in Moskou. De Oostzee en Botnische Golf waren dichtgevroren.Ook de Verenigde Staten gingen gebukt onder hevige kou en sneeuw. Het hele Noordoosten van de VS waaronder Washington werd die winter maar liefst drie keer getrakteerd op een pak sneeuw van 75 centimeter.  Een record sinds 1922. In Burlington (Vermont) viel bijna een meter sneeuw, nog nooit eerder waargenomen. Ook andere delen van de VS beleefden extreem koude weersomstandigheden en een enorme sneeuwoverlast.

Begin januari 2010 was 56% van de Verenigde Staten bedekt met sneeuw, iets wat al tientallen jaren lang niet meer is voorgekomen. Zelfs in de subtropische Amerikaanse staat Florida zijn temperaturen gemeten van rond het vriespunt. Het noordoosten van Azië beleefde de zwaarste winter van de laatste tientallen jaren. In Peking viel begin januari 2010 de dikste sneeuwlaag sinds 1951 en in Seoel, Zuid-Korea viel op één dag meer dan een kwart meter sneeuw, de grootste sneeuwval sinds de waarnemingen starten in 1937. Meteorologen hebben inmiddels gekonstateerd dat het Noordelijk Halfrond te maken heeft gehad met de koudste straalstroom in 60 jaar tijd. Maar desondanks heeft de VN-klimaattop in Cancun Mexico in december 2010 besloten om de wereldbevolking te blijven bedriegen met de Co2 zwendeltheorie. De beheerder van de site Sions Cry schreef: “kijk dat noemen wij nou Gods humor.God laat deze idiote wereld met hun “Global Warming” af en toe zien hoe dwaas ze zijn.” In december 2010 was het alweer raak. In de laatste week van deze maand werd in de noordoostelijke staten Massachusetts en Maine de noodtoestand uitgeroepen vanwege het winterweer. In de staat Atlanta was het volgens regionale media de eerste witte Kerst in ruim 100 jaar. In het Noord-Oosten, waaronder New York viel tot een halve meter sneeuw.

Gore was van 1993 tot 2001 vice-president onder Bill Clinton en presidentskandidaat in 2000 maar ‘verloor’de verkiezingen van George W.Bush. Gore trekt sinds 2007 de wereld rond  met zijn onheilspellende boodschap dat het einde van de wereld nadert wanneer de mens geen eind maakt aan de opwarming van de aarde. De mens, zo zegt Al Gore,  is geneigd de grootste dreigende rampen te negeren. “De broeikasgassen zorgen voor een warme deken in de dampkring met als gevolg dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor zullen de ijskappen in Groenland en het westen van Antarctica smelten en zal de zeespiegel gaan stijgen.”  De film The Day After Tomorrow,  van enige tijd geleden, voorspelde juist dat de temperatuur behoorlijk zou dalen vanwege het broeikaseffect. Maar goed, het kan verkeren want in zijn film “An Inconvenient Truth” spreekt Gore juist van een stijging van de temperatuur en predikt hij hel en verdoemenis als het broeikaseffect niet snel wordt bedwongen. Zo gebruikt de film beelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. De film claimt dat een studie heeft laten zien dat de Noordpool smelt en dat de gletsjers zich terugtrekken. Gore verspelde ook dat de sneeuw op de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) “binnen een decennium” zou smelten. Er is niets gebeurd.

Ook claimt Gore dat de ijsberen op de Noordpool verdrinken en zodoende bedreigd worden met uitsterven vanwege de opwarming van de aarde. De feiten vertellen echter dat er in 1940 ongeveer vijfduizend ijsberen waren en in 2006 zo’n tweeëntwintigduizend! Het bleek dat Gore de studie verkeerd had gelezen: er waren inderdaad 4 ijsberen verdronken maar dit was tengevolge van een bijzonder krachtige storm. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat Gore’s film maar liefst 35 fouten bevat, en geen negen zoals aanvankelijk is vastgesteld. Verder suggereerd Gore dat het ijs op Antartica aan het smelten is maar volgens de bevindingen van het Wetenschappelijke Committee voor Antarctisch Onderzoek is deze ijslaag juist aan het toenemen. Alleen in het westelijk deel, waar de Pine Island-gletsjer ligt, is vastgesteld dat het ijs er smelt. De oorzaak is dat er zich onder deze gletsjer nog een actieve vulkaan ligt. Volgens gegevens van de NASA satellieten werd in juli 2013 een temperatuur van -93 graden Celsius gemeten op Antarctica.

 

De échte situatie op Antarctica: het westelijke deel warmt welliswaar op (rood), maar het 4 x zo grote oostelijke deel koelt juist af.

 

De resultaten van ijskernboringen en zeeijsstudies wijzen uit, dat het grootste deel van Antarctica, dat 90% van de Aardse ijsvoorraad bevat en 80% van het zoete water, geen enkele last heeft van extreme ijssmeltingen. Het afbreken van een stuk van de Wilkins ijskap haalde onmiddelijk de koppen van alle internationale kranten. Het beeld voor heel Antarctica is echter totaal anders: in verreweg het grootste, oostelijke deel van Antarctica (vier keer zo groot als het westelijke deel), is de ijslaag zelfs in 10 jaar niet zo dik geweest. De resultaten van het glaciologische programma van de Australische Antarctische Divisie laten zien, dat het verlies van zeeijs in west Antarctica ruimschoots gecompenseerd wordt door de toename van ijs in oost Antarctica. Geheel in tegenstelling met wat Gore en zijn aanhang beweren, is de ijslaag de afgelopen 30 jaar alleen maar blijven toenemen. De bevindingen van het Wetenschappelijk Committee voor Antarctisch Onderzoek staan niet op zichzelf.  De veel gehoorde bewering dat de Zuidpool smelt blijkt volledig onjuist. Wat dat betreft zijn vele journalisten ijverige leerlingen van Al Gore wiens beweringen ze klakkeloos overnemen.

Begin juli 2014 werd er een record hoeveelheid zeeijs op Antarctica gemeten. Klimaatwetenschappers staan voor een raadsel. Geheel tegen de verwachting in, worden recordhoeveelheden zee-ijs gemeten in het Zuidpoolgebied.Het oppervlak bedraagt voor het eerst meer dan 20 miljoen vierkante kilometer, blijkt uit cijfers van de NASA. Sinds het begin van de metingen met satellieten in 1979 lag er nog nooit zóveel ijs zeeijs op Antarctica, namelijk 2112 miljoen vierkante kilometer. Begin januari 2014 kwam een groep klimaat’wetenschappers’, die Global Warming hoopten te bewijzen door te laten zien dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, dagenlang muurvast te zitten in het ongekend dikke ijs. Een Chinese ijsbreker die te hulp schoot, overkwam hetzelfde. Uiteindelijk moesten de bemanningen per helikopter worden geëvacueerd.

Ook suggeeert Gore dat de zeespiegel wel met 7 meter zou kunnen stijgen en zo miljoenen mensen op de vlucht jagen. Deskundigen wijzen er echter op dat de zeespiegel in de komende 100 jaar zal stijgen met ongeveer 40 cm. Gore’s klimatologische voorspellingen en die van klimaatpessimistische wetenschappers krijgen buitenproportioneel veel positieve aandacht van de wereldleiders en de internationale media ondanks de uitspraak van diverse natuurkundigen die zeggen dat de beweringen van Al Gore sterk overtrokken zijn. Het was al van meet af aan duidelijk dat Gore een heleboel onzin stond te verkondigen. Zijn argumenten stoelen niet op echte wetenschappelijke feiten, maar op de sentimenten van de massa. In een rapport van de Amerikaanse senaat dat meer dan 400 vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld opvoert, wordt ernstig getwijfeld of de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde. Dit rapport is in de Verenigde Staten hard aangekomen.  De media laat echter nog steeds weinig ruimte de tegenstanders van de klimaat –hysterie aan het woord te laten. Het lijkt wel alsof ook in deze zaak de NWO –criminelen de touwtjes in handen hebben. Het zaaien van angst voor klimaatveranderingen is een zeer effectief hulpmiddel gebleken. Door de misleidende en leugenachtige demagogie van Al Gore en de kliek die aan zijn misleidende beweringen gehoor geven, is de weg vrijgemaakt voor de Nieuwe Wereld Orde.

Ook het Witte Huis heeft een 200 pagina’s tellend rapport naar buiten gebracht waarin Global Warming als een ernstig probleem wordt aangemerkt.   “De gemiddelde temperatuur op aarde neemt angstwekkend snel toe. De gevolgen zijn nu al voelbaar en ze zorgen nu al op grote schaal voor de nodige misére. En als er niet onmiddellijk ingegrepen wordt,  kan de gemiddelde temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw (zes graden Celsius) gestegen zijn.” aldus het rapport.  Het rapport is samengesteld door wat men een ‘select team van gereputeerde wetenschappers’ noemt uit overheidsinstellingen en universiteiten. Volgens Anthony Janetos van de Universiteit van Maryland en co-auteur van het rapport, moet er onmiddellijk worden ingegrepen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er moet snel een plan komen om de zware problemen het hoofd te bieden die onafwendbaar zijn.

Met duizenden waren ze in december 2009 naar Kopenhagen gekomen om de klimaatconferentie bij te wonen die plaats vond onder auspiciën van het in Geneve zetelende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Onder hen wereldleiders, genodigden en demonstranten. Zo’n 2500  wetenschappers uit meer dan 130 landen zijn eraan verbonden.  Rapporten van dit panel worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Maar deze club doet veel te stellige beweringen zonder voldoende wetenschappelijk bewijs. Bovendien luistert men te weinig naar argumenten van sceptici die twijfelen aan de rol van de mens in klimaatverandering. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst. Daarnaast het IPCC de neiging sterk bevooroordeelde personen aan te trekken voor het schrijven van hun invloedrijke rapporten. In alle landen wordt nog steeds uitgegaan van het officiële VN-standpunt, namelijk dat de Aarde aan het opwarmen is, en de uitstoot van CO2 hier hoofdverantwoordelijk voor is.  Maar het is al enige tijd duidelijk dat het IPCC de grootst mogelijke onzin uit de kast haalt om de wereld er van te overtuigen dat er sprake is van Global Warming.

 

Volgens het IPCC zullen in het jaar 2035 alle gletsjers in de Himalaya verdwenen zijn. Wetenschappelijk onderzoek zou ondubbelzinnig aantonen dat de gletsjers van dit gebergte in een moordend tempo aan het smelten zijn. Maar ook hier zit het VN-Klimaatpanel dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede won, volkomen naast de feitelijke situatie want in werkelijkheid krimpen deze ijsmassa’s namelijk helemaal niet meer.  De klimaatwetenschappers van dit panel beroepen zich op een al even verkeerd persbericht van het Wereld natuur Fonds overgenomen van een Russische studie. Een glacioloog ontdekte dat de voorspelling het jaar  2350 betrof. Iemand verwisselde bij het typen de 0 de 3 en de 5. Op dit niveau werken sommige klimaatalarmisten. De ene na de andere mythe wordt ontmaskerd. De Indiase geoloog en glacioloog Kumar Raina stelde begin  2009 dat de informatie van het IPCC  over het smelten van de gletsjers niet klopte, maar kreeg ogenblikkelijk een felle aanval van IPCC-topman Rajendra Pachauri te verduren. Raina deed een diepgaande studie naar de ontwikkeling van gletsjers in het Himalaya gebergte en ontdekte dat de afkalving reeds in 2007 tot stilstand is gekomen.

 

 

Gletsjer in de Himalaya

 

De leugen over het smelten van de gletsjers echode door de wandelgangen van de klimaattop in Kopenhagen. Allerlei belanghebbenden trokken de meest waanzinnige angstscenario's uit de kast die ze maar konden verzinnen. Andere gletsjers hebben zelfs nauwelijks enige afsmelting te zien gegeven en sommige groeiden zelfs flink. De laatste jaren neemt ook een aantal gletsjers in Alaska, Argentinië, Noorwegen en Nieuw Zeeland in omvang toe. Het is een fabel dat gletsjers overal ter wereld dramatisch aan het krimpen zijn. De Britse krant The Sunday Telegraph onthulde op 31 januari 2010, dat het meest recente rapport van het IPCC is gebaseerd op een scriptie van een student Aardrijkskunde en een artikel in een bergbeklimmerblad. Zo zijn stukken uit een artikel met anekdotes van bergbeklimmers, die in het tijdschrift beschrijven wat ze aan veranderingen om hen heen zien in de bergen sinds 1970, in het rapport opgenomen als bewijs voor het smelten van gletjers tussen 1900 tot 2000. Professor Richard Tol, een van de auteurs van het VN-rapport noemde de bevindingen “verbazingwekkend”.

 

De andere bron blijkt een scriptie van een student van de master Aardrijkskunde aan de universiteit van Bern in Zwitserland te zijn waarin tientallen berggidsen geciteerd worden. Beide artikelen zijn echter nooit wetenschappelijk gescreend, iets dat wel gebeurt met publicaties in wetenschappelijke bladen. Keer op keer wordt het VN-Klimaatpanel ontmaskerd door het verstrekken van misleidende informatie. Merkwaardig toch dat de overheden en een groot deel van de media de hypotheses van het IPCC die op misleidende beweringen gebaseerd zijn, als onbetwistbare feiten overnemen. Misleiding, leugen en bedrog zijn troef. Het IPCC en de wereldleiders willen maatregelen die jaarlijks tientallen miljarden gaan kosten en die niets opleveren, omdat het klimaatprobleem een verzonnen probleem is. Verzonnen om de burgers miljarden uit de zak te kloppen.

De aanhangers van het IPCC blijven beweren dat de opwarming van de aarde vast staat en dat de meeste’ wetenschappers het daarover eens zijn. De Nederlandse voormalige minister van milieu Jacqueline Cramer zong mee in dit valse koor en gaf er blijk van geen enkele notie te hebben van het altijd al fluctuerende klimaat in onze wereld. Deze minister beweerde zelfs (Telegraaf 6 februari 2010) dat er “tussen 99 procent van de wetenschappers consensus bestaat over de opwarming van de aarde en zegt niet op basis van een procent haar beleid aan te passen”.  De feiten vertellen echter een heel ander verhaal!  Alleen al in de Verenigde Staten hebben 31.072 wetenschappers waaronder 9000 klimatologen de ‘Oregon Petitie’ ondertekend waarin zij de bewering afwijzen dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde.Daarnaast hebben meer dan honderd tot de mondiale top behorende klimaatwetenschappers de ‘Leipzig verklaring’ondertekend waarin eveneens klitiek wordt geuit op de klimaathysterie.

Cramer stelde zelfs 1.2 miljoen  euro belastinggeld beschikbaar voor onder meer een website van Milieudefensie en de Kopenhagenexpres, de speciale trein die klimaatbobo’s in 2009 naar Denemarken op en neer bracht. Deze treinreis koste de Nederlandse belastingbetaler de lieve som van 43.000 euro.  De Nederlandse secretaris Yvo de Boer van het IPCC kreeg maar liefst 750.000 om een groep jongeren uit ontwikkelingslanden naar Kopenhagen te laten afreizen met het argument ze ‘een stem te geven in Kopenhagen, en zo hun vermogen te  versterken om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in hun landen. Door de organisatorische chaos zette geen van die overgevlogen kinderen daadwerkelijk een voet in het congresgebouw. Cramer noemde de hackers die duizend e-mails van invloedrijke klimaathoaxers hebben bemachtigd, criminelen. Cramer wenste niet verder in te gaan op de inhoud van de mails, waaruit blijkt dat er niet alleen van alles verzonnen maar ook is geknoeid met de cijfers. Het maakt dit soort klimaathysterici helemaal niets uit: ze noemen zelfs de extreme kou van de winter 2009-2010, het resultaat van de opwarming van de aarde. Men doet er alles aan om de ware meetgegevens te verdonkeremanen of te vervalsen, en conclusies te manipuleren. De linkse kliek heeft de ’opwarming van de aarde’ nodig om de argeloze burger een serie nieuwe belastingen aan te smeren om ze zo te laten bloeden ‘omdat de aarde zogenaamd gered moet worden.’ Talloze miljarden vallen op deze manier in handen van  klimaatapocalyptici en overheden.

Daarnaast blijken de Global Warming ‘deskundigen’ ook wetenschappelijke bladen en redacteurs die het niet met hen eens waren, onder druk te hebben gezet en gechanteerd.  In Engeland en de VS roepen serieuze politici inmiddels om diepgravende onderzoeken. Volgens de Nederlandse klimaatscepticus Hans Labohm zijn wij jaren voor de gek gehouden! Vooral milieuactivisten die waarschuwen voor de opwarming van de aarde blijken namens Nederland te hebben meegeschreven aan het zeer omstreden IPCC-klimaatrapport. Onder deze ‘deskundigen’ was ook een opvarende van het schip van Greenpeace. Volgens Labohm zijn de ‘deskundigen’ zeer selectief gekozen. “Ze halen die mensen telkens uit dezelfde kring. Als je maar ‘groen’ bent, mag je meedoen.”  Het hoofd van het klimaatbureau van de VN, de Nederlander Yvo de Boer, was zo teleurgesteld over het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen, dat hij zijn functie heeft neergelegd. De Boer was sinds 2006 hoofd van deze instantie en behoorde tot de kliek die volhoudt dat de aarde opwarmt door de uitstoot van CO2.

De Nederlandse milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA).

 

De Britse premier Gordon Brown noemde de top in Kopenhagen een regelrechte ‘chaos’. Onderhandelaars liepen versuft rond en anderen stonden tevergeefs uren in de sneeuw te wachten om een pasje te bemachtigen. Zelfs de Chinese minister van Milieuzaken werd vanwege de administratieve chaos aan de poort geweigerd. De landen lieten in het midden in hoeverre ze zich willen verplichten om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het slotakkoord constateren de landen slechts dat de aarde volgens wetenschappers maximaal twee graden mag opwarmen. Daar hoeven ze helemaal niets voor te doen want een aanzienlijke groep wetenschappers stelt dat de gemiddelde temperatuur op aarde de komende 10 jaar met minstens 2.4 graden zal dalen. Men spreekt al van Global Cooling. Ook Barack Hoessein Obama was aanwezig. De grote ’verlosser’ was de hulp van bodyguards nodig om onaangekondigd een zaal binnen te komen waar de Chinese premier Wen Jiabo achter zijn rug om afspraken aan het maken was met de Indiase premier Singh en president Lula da Silva van Brazilië. Obama zei niet gediend te zijn van dit soort geheime besprekingen. Maar tijdens de speech van Wen Jiabao was hij zelf in een ‘achterkamertje’ met andere landen aan het overleggen.

 

Na afloop van de conferentie bleken de 193 aanwezige lidstaten het enkel eens geworden over een compromistekst zonder bindende afspraken. Volgens de Nederlandse premier Balkenende was er sprake van een ‘akkoord’ dat zelfs verder ging dan ooit tevoren. Maar het akkoord waar hij op doelde was niets anders dan een ‘illegaal achterkamertjesakkoord’. Europese ambtenaren spraken van knallende ruzies. Wat een circus, wat een chaos en wat een afgang voor al die figuren die hebben meegeholpen deze internationale klimaatzwendel op te zetten. Diverse landen waaronder Finland zijn inmiddels begonnen de klimaatgegevens van het IPCC  kritisch onder de loep te nemen.

 

Wat ook opviel was dat er zoveel demonstranten op de conferentie in Kopenhagen waren afgekomen waarvan velen vonden dat er een resultaat bereikt moest worden om de vermeende temperatuursstijging tegen te gaan. De meeste demonstranten behoren tot groeperingen die voor hun demonstraties zwaar door de overheden gesubsidieerd worden en opkomen voor het milieu. Zij zijn geïndoctrineerd met de propaganda tegen de CO2 uitstoot en de vermeende opwarming van de aarde. Op zondag 13 december luidden honderden kerken hun klokken voor het milieu. Meer dan achthonderd Nederlandse kerken deden aan dit wereldwijde circus mee.

De zorg voor Moeder Aarde wordt een plicht waaraan alle andere “rechten” ondergeschikt gemaakt zullen worden en alle landen aan mee moeten doen. Alle menselijke belangen zullen ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de Aarde.  De klimaat hysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samen te binden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument. Maar Global Warming door toedoen van de mens bestaat niet, het is een hoax, een fabel.

Er bestaan een groot aantal wetenschappelijke rapporten die de verhalen over de opwarming van de aarde gewoon zwendel noemen. Vrijwel de gehele onafhankelijke wetenschappelijke wereld probeert al jaren duidelijk te maken dat CO2 niets te maken heeft met Global Warming. Wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en tevens het klimaatbeleid van de VN bepalen, blijven deze feiten echter ontkennen.  Dit doen ze met behulp van verdraaide statistieken en valse, volkomen onbewezen klimaatmodellen, die zouden aantonen dat de uitstoot van Co2 (een natuurlijk gas waar planten, bomen en gewassen niet genoeg van kunnen krijgen) voor steeds ernstiger klimaatproblemen zou zorgen. Er bestaan zo’n twintig klimaatmodellen die allemaal verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van wat men in de computer stopt.

 

Eén van de vele tegenstanders van de klimaat hysterie die inmiddels monddood  gemaakt zijn is Joseph D’Alea directeur meteorologie bij ‘The Weather Channel’. Hij stelt dat de mensheid slechts verantwoordelijk is voor 0,001 procent van het CO2 gehalte in de atmosfeer. Inmiddels zijn er vele onderzoeken geweest waarbij vastgesteld is dat de klimaatverandering slechts om tienden van een graat gaat en dan ook nog maar voor een bepaalde periode. De aarde warmt al bijna tien jaar niet meer op –ondanks een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Tal van wetenschappers hebben hier reeds op gewezen. De meet gegevens laten zien dat de temperatuurstijging tot stilstand is gekomen. Van een rol van de mens in dit geheel blijkt helemaal niets. De Middeleeuwen waren naar alle waarschijnlijkheid plm 0.3 graden Celsius warmer dan tegenwoordig. Dat is de conclusie van een recente Amerikaanse studie naar de geschiedenis van het klimaat in de afgelopen 2000 jaar. Ook deze conclusie laat weinig heel van Al Gore’s beweringen. 

 

Het tijdelijk koeler of warmer worden van het klimaat in een bepaalde periode maakt deel uit van een veel grotere cyclische beweging die om de zoveel decennia terugkeert. De Amerikaanse meteoroloog prof. Richard Lindzen spreekt over ‘klimaathysterie’, waarvan politici handig gebruik maken, om allerlei nieuwe belastingen in te voeren. De Australische Dr David Evans zegt na uitvoerig onderzoek, niet meer in het sprookje te geloven dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Volgens hem tonen Weer –en klimaatsatellieten aan dat de temperatuur op aarde in 2007 zelfs 0.6c gedaald is en thans op het niveau zit van 1980. Zeventienduizend wetenschappers in Amerika en vierduizend in Europa, hebben onafhankelijk van elkaar, massaal geprotesteerd tegen de verkeerde voorstelling van zaken door actiegroepen en de media.Inmiddels hebben alleen al in de Verenigde Staten 31.072 natuurkundigen en andere geleerden, inclusief 9000 klimatologen, een petitie ondertekend waarin zij de beschuldiging afwijzen dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde. Hiervoor bestaat, aldus deze geleerden, geen enkel wetenschappelijk bewijs.

 

De vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, zegt dat de angst voor Global Warming 'het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis' is. 'Als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers.' Rapporten van het VN-klimaatpanel worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. In alle landen wordt nog steeds uitgegaan van het officiële VN-standpunt, namelijk dat de Aarde aan het opwarmen is, en de uitstoot van CO2 hier hoofdverantwoordelijk voor is. In diverse landen, ook in Nederland, worden daarom miljarden uitgegeven om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Terwijl het 'Global Warming' verhaal door de meeste politieke partijen is omarmd en wordt gebruikt voor het invoeren van nieuwe belastingen, blijkt de wetenschap inmiddels echter een heel andere mening toegedaan. Het VN-beleidsrapport over Global Warming werd destijds door slechts 52 wetenschappers en honderden  niet-wetenschappers ondertekend. De wetenschappers die wél onderzoek hebben gedaan, zeggen dat CO2 helemaal niets te maken heeft met 'Global Warming'. Zij zeggen dat de temperatuur op Aarde al enige jaren niet meer stijgt maar zelfs licht gedaald is, en dat de verreweg belangrijkste bron van klimaatverandering en opwarming de Zon is, iets waar wij mensen niets aan kunnen veranderen.

 

Uit commentaren van wetenschappers blijkt dat verdedigers van Global Warming dit volhouden omdat zij afhankelijk zijn geworden van overheidssubsidies en andere fondsen. Wetenschappers die niet langer verbonden zijn aan een organisatie en geen fondsen meer ontvangen, spreken zich nu vrij uit. Volgens  de Indiase geoloog Dr. Arun Ahluwalia is het IPCC  een gesloten club geworden waar niet naar anderen geluisterd wordt. Ahluwalia zegt echt verbaasd te zijn dat de Nobelprijs is gegeven aan mensen die verkeerde wetenschappelijke conclusies hebben getrokken, mensen die geen geologen zijn maar hier wel uitspraken over doen.  Atmosfeerwetenschapper Stanley B. Goldenberg (Hurricane Research Division van het NOAA) verklaard: 'De modellen en voorspellingen van het IPCC zijn incorrect omdat deze slechts gebaseerd zijn op mathematische modellen, resultaten en scenario's waarin bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met de zonneactiviteit'.  'Global Warming is een schaamteloze leugen die door de media gepromoot wordt, waardoor het net lijkt alsof er maar een klein groepje wetenschappers is dat niet in de opwarming geloofd.’

 

Global Warming is een nieuwe religie geworden.

 

De gemiddelde temperatuur op aarde is in 2008 met 14.31 graden Celsius sinds het jaar 2000 niet zo laag geweest. Dat blijkt uit gegevens van de World Meteorological Organization (WMO), meldt de Britse zender BBC. De verrassende uitkomst van de WMO wordt bevestigd door gegevens van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die zijn eigen weermetingen doet. Volgens meteorologen bereikte de gemiddelde temperatuur in 1988 zijn hoogtepunt, toen er 14,52 graden celsius werd gemeten. Nobelprijs winnaar Ivar Giaever: 'hoeveel jaren moet de planeet nog afkoelen voordat we eindelijk begrijpen dat de Aarde NIET aan het opwarmen is?’ Geoloog Dr. David Gee, voorzitter wetenschappelijk comité van het 2008 Internationale Geologische Congres zegt: 'veel wetenschappers proberen nu op een zo geruisloze manier afstand te doen van hun eerdere ondersteuning van Global Warming, zodat hun wetenschappelijke carrières niet geruïneerd worden.' Volgens atmosfeerwetenschapper James A.Peden is  klimaatideologie die gebaseerd is op CO2 gevaarlijke onzin. Het huidige alarm rondom klimaatsverandering is een instrument van sociale controle, een voorwendsel voor nieuwe winstgevende handel en politieke strijd. Het is een ideologie geworden, en dat is zorgwekkend.

 

Vaclav Klaus, president van Tsjechië, tevens econoom, is al jaren een uitgesproken tegenstander van het gedachtengoed van de wereldwijde milieubeweging. In zijn boek “Blauwe Planeet en Groene Scherven”schrijft hij dat het debat over de opwarming van de Aarde “een symbool en voorbeeld is geworden van de botsing tussen waarheid en propaganda”. Klaus vindt dat het beleid ten aanzien van Global Warming niet gerechtvaardigd wordt door de wetenschappelijke feiten, en in feite een gevaarlijke bedreiging is voor de vrijheid en welvaart van de wereld. Tijdens het jaarlijkse Forum in Davos, Zwitserland in januari 2009, zei hij: “Ik ben meer bevreesd voor de gevolgen van de Global Warming crisis dan voor de crisis zélf.’ Klaus bekritiseert Al Gore in het bijzonder en noemt de milieubeweging en het alarmisme rondom Global Warming een bedreiging voor onze vrijheid.

 

In juni 2008 was de Amerikaanse wetenschapper Fred Singer op bezoek in Nederland voor een aantal lezingen. Volgens hem heeft CO2 een totaal onbetekende invloed op het klimaat en zegt dat smeltende ijsbergen, geen bewijs van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zijn. Sinds een piek in 1998 is de wereldtemperatuur iets gedaald en gestabiliseerd. Dat het VN-klimaatpanel IPCC de toenemende bewijzen negeert over bijvoorbeeld zonneactiviteit en wolkenformaties als ‘trigger’ voor klimaatwijziging, noemt Singer treurig. Volgens Singer hebben weinig beleidsmakers het lef om uit de ingekapselde Kyoto –werkelijkheid te stappen. Politici hebben al besloten hoe het zit, zonder naar de wetenschap te luisteren. Veel bedrijven weten inmiddels hoe geld te verdienen aan de klimaathype. Er gaan miljarden aan subsidie om in de windmolens en ethanolindustrie, terwijl het rendement in geen verhouding staat. In 1990 ging het VN-klimaatpanel er nog van uit dat de zeespiegel met 367 cm zou stijgen over de hele 21e eeuw. In het laatste rapport uit 2007, was dat nog maar 59 cm.

 

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is de eerste helft van 2008 de koelste in minstens vijf jaar geweest, en is de temperatuursstijging van de afgelopen 30 jaar volledig teniet gedaan. Gedurende het grootste deel van de geschiedenis is het op Aarde warmer geweest dan in de afgelopen 200 jaar. Nog meer ammunitie voor global-warming sceptici komt van de Mexicaanse wetenschapper Victor Manuel Velasco Herrera, onderzoeker aan het Instituut voor Geofysica aan de National Autonomous University. Hij voorspelt – net als veel Russische klimaatdeskundigen – dat de Aarde als gevolg van verminderde zonne-activiteit een kleine ijstijd staat te wachten die 80 jaar kan gaan duren. Hij voorspelt dat deze nieuwe ijstijd over ongeveer 10 jaar zal beginnen. Volgens Herrera zijn de gebruikte klimaatmodellen van het IPCC van de Verenigde Naties dat global  warming predikt, verkeerd, mede omdat er geen rekening is gehouden met de aktiviteit van de zon. Ook zouden andere factoren, zoals de invloed van vulkanen, moeten worden meegenomen in de berekeningen. Volgens Herrera zijn deze eeuw in tegenstelling tot wat velen beweren, de gletsjers juist groter geworden. Hij wees daarbij op de Perito Moreno berg in de Andes, Mount Logan ( de hoogste berg in Canada) en de Franz-Josef Gletsjer in Nieuw-Zeeland. Ook satellietgegevens bevestigen dat de temperatuur niet aan het stijgen, maar aan het dalen is. Global Cooling zou volgens deze gegevens al in 2005 zijn begonnen.

 

In weerwil van alle door de overheid en milieuorganisaties gevoerde Global Warming propaganda wijzen de nieuwste Japanse satellietgegevens uit dat er sinds het begin van de metingen van de hoeveelheid ijs op de Noordpool in 2002 nog nooit zoveel ijs is geweest in de maand april 2010. Volgens Lawrence Solomon, uitvoerend directeur van Energy Probe, zijn de door klimaatwetenschappers gebruikte modellen die het tegendeel voorspelden hiermee definitief ontkracht.De hoeveelheid ijs in de Noordelijke IJszee varieert normaal gesproken altijd van seizoen tot seizoen, van jaar tot jaar en zelfs van decennium tot decennium. De huidige extreme toename valt echter overduidelijk buiten dit normale toe- en afname patroon, en ondersteunt de conclusies van steeds meer onderzoekers dat de Aarde wel eens een op de rand van een periode van wereldwijde afkoeling zou kunnen staan. Eén zo'n onderzoek werd op 14 april 2010 gepubliceerd in de New Scientist. In het artikel 'Stille Zon zorgt voor ijzig Europa' werden de Europeanen als volgt hiervoor gewaarschuwd: 'Noord Europa, zet uzelf maar schrap voor meer winters zoals de laatste. IJskoude weersomstandigheden worden steeds waarschijnlijker. De temperaturen in de winters zouden zelfs kunnen dalen tot de dieptepunten die voor het laatst aan het einde van de 17e eeuw werden gemeten, een periode die bekend staat als de 'Kleine IJstijd'. Dit is de boodschap van een nieuwe studie waarin een onweerlegbare link wordt gelegd tussen de activiteit van de zon en de wintertemperaturen in noordelijke Europa.'

 

De New Scientist is een breed gerespecteerd magazine dat tot voor kort nog de officiële lijn volgde en de menselijke Co2-uitstoot als oorzaak aanwees voor het ontstaan van Global Warming. Volgens Solomon is dat inmiddels totaal omgekeerd, en wordt gesteld dat de klimaatwetenschappers oogkleppen hebben opgehad omdat ze de dominante rol van de zon hebben genegeerd. 'Nieuw onderzoek,' zo legt het blad uit, 'helpt de al lang bestaande zwijgzaamheid van klimaatwetenschappers over de invloed van de zonnecycli op het klimaat en het weer te doorbreken.'Critici schrijven dat Lawrence Solomon, auteur van het boek 'De ontkenners: De wereldbefaamde Wetenschappers die zich verzetten tegen de Global Warming hysterie, politieke vervolging en fraude', de conclusies van het artikel in de New Scientist verdraaid heeft. Desondanks vestigde de afgelopen winter wel degelijk nieuwe records, kreeg het artikel niet voor niets een bepaalde titel mee en waarschuwen talloze wetenschappers -waaronder veel astronomen- al jaren voor Global Cooling

Merkwaardig is dat deze mensen niet worden gehoord omdat de kletsverhalen van figuren als Gore beter scoren op de televisie en in de media, dan die van de wetenschappers. Er is volgens vele deskundigen geen sprake  van een zeer verontrustende ontwikkeling maar eerder van een soort global warming gekte. De bekende Amerikaanse professor aan de staatsuniversiteit van Colorado, Dr William Gray, noemt Gore een “lompe onruststoker” die absoluut niet weet waar hij over praat. Volgens Gray is de mens niet de oorzaak van het opwarmen van de aarde.Gray  is niet de eerste de beste maar een uiterst betrouwbare geleerde die meent dat de temperatuurstijging te maken heeft met een bepaalde oceaancyclus.

Aartsleugenaar Al Gore

Ook andere deskundigen zijn het volledig oneens met de zienswijze van Gore. Volgens Prof.dr.Salomon Kroonenberg, hoogleraar toegepaste geologie aan de TU in Delft zijn er wetenschappelijk gezien zoveel onzekerheden over de relatie tussen de stijging van de temperatuur en het broeikaseffect, dat het onverstandig is grote uitgaven te doen om het broeikaseffect tegen te gaan.  Bjorn Lomborg, directeur van het Milieu Beoordeling Instituut in Denemarken verwijt Gore de feiten naar zijn hand te zetten. Lomborg schreef in een recente publicatie onder meer: ‘In het Verenigd Koninkrijk zal de opwarming van de aarde nog voor het jaar 2050 tweeduizend extra doden veroorzaken, maar er zullen 20.000 mensen minder sterven door de afname van kou’  De klimatoloog prof.dr.K.Bray deed onderzoek onder 530 klimatologen. Een zeer groot deel antwoordde sceptisch te staan tegenover de beweringen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. 

Talloze kinderen, over de hele wereld, zijn naar bioscopen gesleept en werden de stuipen op het lijf gejaagd. De global warming hysterie is inmiddels zo groot dat deze schoolkinderen doodsbang zijn voor het verhaal dat miljoenen mensen zullen sterven vanwege stijgende oceannen, monsterlijke tornado’s en droogte vanwege de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Scholen in Groot –Brittannië mogen de documentaire van Al Gore’s “An Inconvenient Truth” niet zomaar aan hun leerlingen laten zien. Zij moeten er bij vermelden dat er ook andere, wetenschappelijk onderbouwde opvattingen bestaan over het zogenaamde klimaatprobleem, zo oordeelde een rechter nadat een vader van twee schoolgaande kinderen had geprotesteerd tegen het plan de film aan schoolkinderen te tonen. De Britse overheid is van plan ruim 3500 middelbare scholen in Engeland en Wales de DVD van Gore te sturen, om de leerlingen zodoende bewust te maken van ‘het belang om de Global Warming tegen te gaan’. Volgens de vader van de kinderen is Gore’s film niets anders dan ‘politieke propaganda’die volzit met een groot aantal wetenschappelijke onjuistheden en sentimenteel geouwehoer’.

Diverse natuurkundigen vertellen dat CO2 helemaal niet de reden is van de opwarming van de aarde. Zij beweren dat deze opwarming  gewoon een natuurlijk verschijnsel is. Door de eeuwen heen hebben warme en koude perioden elkaar afgewisselend.  De brochure “Hysteria” meldt dat de media al meer dan 100 jaar vermeende ‘deskundigen’ citeren die het ene moment een hitte periode aankondigen en vervolgens enkele jaren later spreken over een aanstormende ijstijd. Volgens verschillende wetenschappers zijn klimaatveranderingen zo oud als de planeet zelf en is de invloed van de mens hierop vrijwel te verwaarlozen. Het zou gaan om een puur natuurlijk proces. Geloof het of niet maar de laatste 100 jaar is er maar liefst 7 keer een klimaatcrisis voorspeldt die geen van allen zijn uitgekomen. Iedere voorspelling waarschuwde dat complete landen van de wereldkaart zouden verdwijnen en dat miljoenen mensen daarbij het leven zouden verliezen. In 1895 brak er paniek uit omdat natuurkundigen een nieuwe ijstijd aankondigden. In 1920 sprak men van een op handen zijnde global warming, dat herhaalde men nogmaals in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In 1975 schreef de New York Times dat er een nieuwe ijstijd aan zat te komen en in 1981 citeerde dezelfde krant een zevental geleerden die spraken van een op handen zijnde opwarming van de aarde. Nadien heeft men nogmaals over een ijstijd gespeculeerd en vandaag is er opnieuw sprake van een internationale global warming hype die tot een wereldwijde catastrofe zal leiden. Velen noemen het “Paniekzaaierij uit de hoek van de milieumaffia”.

De Britse tv-zender Channel 4 toonde de documentaire  “The Great Global Warming Swindle” waarin de relatie tussen menselijk handelen en de opwarming van de aarde sterk in twijfel wordt getrokken. The Great Global Warming Swindle laat nadrukkelijk het verband zien tussen zonneactiviteit en de temperatuur op aarde. Ook complexere relaties worden toegelicht, waarin de CO2- concentratie het gevolg is van temperatuur stijging; in plaats van andersom. Ook de invloed van kosmische straling en wolken blijken van invloed op de temperatuur. Deze theorie staat lijnrecht tegenover de visie die gepresenteerd wordt door Al Gore.  Wetenschappers en klimatologen die het aandurven de global warming zwendel aan de kaak te stellen, worden openlijk belachelijk gemaakt.

Begin jaren tachtig werd de noodklok geluid omdat zure regen de bossen bedreigde. In Duitsland zou het Zwarte Woud, binnen enkele decennia afsterven. Ook de Nederlandse loofbossen liepen ernstig gevaar. Dat kwam allemaal doordat de bodem verzuurde. De eerste berichten over de dreiging van zure regen veroorzaakten paniek, ook in Nederland. De Duitse bodemdeskundige Bernhard Ulrich voorspelde zelfs een ‘ecologisch Hiroshima’. Maar twintig jaar later blijkt dat zowel in Nederland als elders in Europa, de bossen gezonder zijn dan ooit.

Gore heeft de mond vol van het klimaat probleem, maar zelf  blijkt hij grootverbruiker als het om energie gaat. Een lobbygroep uit de Amerikaanse staat Tennessee ontdekte dat hij op jaarbasis twintig keer zoveel energie gebruikt als de gemiddelde Amerikaanse burger.De groep wist de hand te leggen op Gore’s energienota’s. Gore verbruikte in 2006 221.000 kilowattuur aan stroom.Een gemiddelde Amerikaan haalt 10.656. Dat terwijl Gore in zijn film ‘An Incovenient Truth’oproept om zuinig om te springen met energie. Voor zijn huis in Nashville betaalde Gore 30.000 dollar aan energiekosten.Toch ligt de hele wereld aan de voeten van deze figuur! De mensen die zijn film hebben gezien verlaten de bioscoop in de overtuiging dat mens de aarde tot aan de rand van afgrond heeft gebracht..

Goeroe Al Gore is een vurig en toegewijd aanhanger van de New Age-beweging en een favoriet spreker op New Age conferenties. Hij heeft ook een boek geschreven "Earth in the Balance" waarin hij te kennen geeft een groot bewonderaar te zijn van oosterse mystieke religies zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en ook de islam. Hij is een tegenstander van- zoals hij dat noemt- de onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat. Zij vormen volgens hem een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid en zijn daardoor een vloek voor hun omgeving. "Hun geloof in de Bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling maar tevens een ontstellende zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot"aldus Gore. Verder is het alles New Age wat de klok slaat. De mens is god, de natuur in zijn volheid is god en de aarde is onze "Gewijde Moeder". "Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen". Er is bij Gore geen enkele plaats voor de waarheid van Gods Woord, terwijl juist daarin het leven gevonden kan worden.Al Gore zag naar eigen zeggen het licht toen zijn zoon zwaargewond raakte bij een ongeluk. Het redden van de aarde leek hem een hoger doel dan alleen het redden van het Amerikaanse volk. Ja,ja, Gore blijkt net als zijn vorige baas Bill Clinton een meester in het misleiden van de massa.

De zorg voor Moeder Aarde wordt een plicht waaraan alle andere “rechten”ondergeschikt gemaakt zullen worden en alle landen aan mee moeten doen.Religieuze overtuigingen, culturele waarden, de rechten van individuele naties, in feite alle menselijke belangen zullen ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de Aarde. Dit is een dwingende “nieuwe ethiek” gebaseerd op afgoderij. In Johannesburg 2002 werd, in een vergadering voorgezeten door Steven Rockefeller, voorafgaand aan de eigenlijke bijeenkomst, het document “Earth Charter” binnengedragen. Het lag in een kist die deed denken aan de Ark des Verbonds, compleet met draagstokken. Deze kist was versierd met afbeeldingen van oosterse godsdiensten. De naam van de kist was: “The Ark of Hope.” Het gebruik van Bijbelse symbolen is niets anders dan brutaal en blasfemisch te noemen.

De Europese Commissie roept haar ‘onderdanen’ op de kachel lager te zetten, meer te fietsen en spaarlampen te installeren.In een aflevering van WorldNetDaily van 1 maart 2007 zegt David Kupelian dat er door de globalisten een spel wordt gespeeld waarmee ze een dwangwapen in de handen hebben. Een panel van 18 wetenschappers uit 11 landen rapporteerde aan de Verenigde Naties dat de enige manier om een klimaatcatastrofe te stoppen, het invoeren is van een wereldwijd belastingstelsel op broeikasgasuitstoot. En dat is precies waar de globalisten naar toe willen. Secretaris generaal Ban Ki Moon van de Verenigde Naties heeft de klimaatzwendel ook omarmd en het tot een belangrijk gespreksonderwerp gemaakt.  Tijdens een speciale conferentie in de zomer van 2007, waarbij maar liefst tachtig regeringsleiders aanwezig waren waaronder de Nederlandse premier Balkenende, zei Moon “De wetenschap is glashelder en de eerste gevolgen van klimaatverandering worden al gevoeld. De wereld heeft ook de middelen en de technologie. Het enige wat ontbreekt, is politieke wil”. In een bijna dramatische oproep benadrukte hij dat er  “actie nodig is voordat het te laat is”.

 

Moon’s voorganger, Kofi Annan, beweerde in mei 2009, dat de klimaatverandering nu al verantwoordelijk is voor 300.000 doden per jaar. Annan voert een denktank, the Global Humanitarian Forum aan, die de gevolgen van de klimaatverandering in kaart brengt. De voormalige VN baas kletst geheel in het straatje van Gore en consorten. De The Great Gobal Warming hysterie zal nog wel even doorgaan totdat de hele wereld gelooft in Gore’s onheilspellende boodschap, dan rollen de miljarden straks vanzelf in de kassa van de Globalisten.Men heeft al becijferd dat de gemiddelde wereldburger straks 225 euro zal moeten meebetalen om de ‘wereld te redden’. Dat komt neer op een totaal bedrag van bijna1.500 miljard euro per jaar. 1.462.000.000.000. Tel uit je winst.De natuur als onuitputtelijke melkkoe.

 

Gore is uitgerust met de Nobelprijs. Het Nobelprijs – comité was zeer lovend en noemde hem een van de meest toonaangevende milieubeschermers van deze wereld. Gore kreeg zijn prijs dan ook “voor zijn inspanningen om kennis op te bouwen en te verspreiden over de door de mens gecreëerde klimaatverandering, en het leggen van de fundamenten voor maatregelen die nodig zijn om dergelijke verandering tegen te gaan.” Volgens Joseph Blast van de Amerikaanse denktank Heartland Institute, begrijpt Gore helemaal niets van de wetenschap achter klimaatverandering, of hij stelt haar bewust verkeerd voor. De Nederlandse premier Balkenende vindt dat Al Gore veel gedaan heeft om het bewustzijn over het klimaatprobleem te bevorderen. “Zowel zijn boek als zijn film hierover mogen er zijn.”Dankzij Gore beseft iedereen dat we niet de ogen mogen sluiten voor het klimaatprobleem, aldus Balkenende. De Nederlandse regering komt daarom met een goed geregisseerde campagne en met maatregelen die de burgers weer veel geld gaan kosten. Femke Halsema van Groen Links noemt weldenkende klimaatsceptici ‘Een stelletje klimaatonnozelaars’! Hoe onnozel moet je zijn een dergelijke uitspraak te doen. En zo doen de hielenlikkers van de Nieuwe Wereld Orde allemaal mee aan The Great Global Warming Swindle. Zelfs bekende evangelische leiders doen mee met Gore’s zwendel ondanks het feit dat er een overweldigend bewijs bestaat dat Al Gore niets anders is dan een charlatan.

 

Diverse klimaatwetenschappers noemen de Global Warming een politiek instrument dat de Europeanen aan de top houdt en de ontwikkelingslanden achterstelt. ‘Het zaaien van onrust over Global Warming heeft maar één reden: het levert subsidies op.' Ook Barack Hoessein Obama staat volledig achter het leugenachtige concept van Global Warming. Obama laat zich voor het milieubeleid adviseren door Carol Browner, een vertrouweling van, jawel, Al Gore. Browner stond tijdens het bewind van Bill Clinton aan het hoofd van het Agentschap voor Milieubescherming. De klimaat hysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samen te binden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument.

 

Tijdens een interview op MSNBC verklaarde politieke commentator Pat Buchanan dat de “Klimaat Bill“ niet alleen een nieuwe belasting voor het Amerikaanse volk was, maar ook een volledige overdracht van macht en rijkdom aan een globale overheid die de gefabriceerde vrees voor Global warming gebruikt om de steunbalken voor totale overheersing in te vetten.  Hij verwijst naar een passage in de klimaat Bill en Global Warming in het algemeen, en zegt dat de wetgeving werd aangenomen door het gebruik van vrees en dat, “Steeds meer wetenschappers naar voren komen en verklaren dat Global Warming een hoax en zwendel is dat ontworpen werd om rijkdom en macht van de particuliere sector naar de overheidssector en vervolgens aan een wereldregering over te dragen. Buchanan noemt de wetgeving een “belastingswet“ die de kosten voor elke Amerikaan zal verhogen, en waarschuwt de middenklasse en arbeidsklasse, voor het gevaar waarvan de meesten niet op de hoogte zijn.De Duitse klimaatwetenschapper Joachim Schellnhuber heeft voorgesteld dat iedereen op de planeet een persoonlijke CO2-budget zou moeten hebben en worden gedwongen om een belasting te betalen als zij dit overschrijden. Dit is niet slechts een nieuwe belasting die erdoor moet worden gedrukt onder het valse voorwendsel van Global Warming, maar is tevens een van de vele opstappen naar een volledige overheidscontrole over het persoonlijke leven van de mens.

 

Inmiddels is Al Gore aangeklaagd voor zijn Klimaat Hysterie. 30.000 klimaat wetenschappers willen hem vervolgen. De groep is van mening dat alles wat Gore beweert louter op leugens berust. Leugens die ook nog eens systematisch door de overheden en de Media worden genegeerd. Bekijk de DVD waarin Gore beschuldigd word. Al Gore sued by over 30,000 Scientists for fraud

 

30.000 klimaat wetenschappers willen de lompe onruststoker en leugenaar Al Gore vervolgen voor het verspreiden van leugens

 

Inmiddels heeft Gore in het blad Newsweek toegeven dat CO2 niet, de belangrijkste oorzaak is van de veronderstelde opwarming van de Aarde. Gore’s wereldwijd enthousiast onthaalde documentaire ‘An Incovenient Truth’(Een Ongemakkelijke Waarheid) is inmiddels zó door wetenschappelijke feiten onderuit gehaald, dat hij dit ontluisterende feit zelf ook niet meer durft te ontkennen. Zijn leugens hebben hem geen windeieren gelegd want hij blijkt inmiddels tientallen miljoenen dollars te verdienen aan zakelijke belangen die verbonden zijn aan de strijd tegen de Global Warming hoax. Dat blijkt uit een onderzoek van de New York Times. Bij zijn vertrek als vice-president bezat Gore een vermogen van 2 miljoen dollar en een paar huizen. In 2008 stak een van zijn investeringsfondsen 75 miljoen dollar in een klein bedrijf in Californië dat het elektriciteitsnet meer efficiënt zegt te kunnen maken. De verwachting is dat Gore’s rendementen de komende jaren alleen maar zullen stijgen omdat de regering Obama en ook de rest van de wereldleiders, zijn loze beweringen hebben omarmt. In een nieuw boek waar Gore aan werkt met de titel ‘Our Choice’ (onze keus) probeert hij de wereldwijd snel groeiende scepsis tegenover Global Warming niet met wetenschappelijke feiten te lijf te gaan, maar geeft hij de schuld aan de verkeerde gedachten die de mensheid collectief zou koesteren. Hij spreekt nu over een ‘spiritueel idee’. Ook komt hij met nieuwe ideeën om de ‘klimaatcrisis’ op te lossen. Hij spreekt over een alomvattend plan gericht op álle stoffen die volgens de NASA-studie het broeikaseffect veroorzaken. De stoffen waar Gore nu zijn pijlen op richt zijn roetdeeltjes en methaan. Op naar een nieuwe reeks belastingen totdat ook deze hoax wordt ontmaskerd.

 

Al Gore kreeg  volledig ten onrechte de Nobelprijs voor de vrede.

 

Computerhackers stelen files Climate Research Unit

 

Wat als een donderslag bij heldere hemel is aangekomen zijn de ruim duizend door computerhackers ontdekte files van de toonaangevende Britse Climate Research Unit (CRU), dat de echte wetenschappelijke klimaatcijfers en gegevens doelbewust worden vervalst om 'Global Warming' te kunnen 'bewijzen'. Wereldwijde temperatuurmetingen wijzen volgens grote aantallen geleerden uit dat de aarde al sinds eind jaren negentig aan het afkoelen is. De inhoud van de mails was ronduit schokkend en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd schandaal.  Wetenschappers gaven toe gegevens die niet binnen de opwarminghypothese pasten gewoon te hebben verzwegen. Ze legden daarnaast aan elkaar uit hoe je grafieken kon manipuleren om zelfs met de werkelijke meetgegevens de indruk te kunnen wekken dat de aarde nog altijd opwarmt en riepen elkaar op om die wetenschappers die de opwarmingshypothese bestreden het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften onmogelijk te maken. Men spreekt inmiddels al van 'Climategate’. Ondanks pogingen om via de massamedia de hackers te betichten van vervalsingen, worden de gekraakte emails door veel experts wel degelijk als authentiek erkend, en klinken er de eerste oproepen om de wetenschappers die doelbewust hebben meegewerkt aan deze gigantische klimaatfraude te vervolgen.

 

Klimaatgegevens bewust gemanipuleerd

 

De Hackers wisten inzage te krijgen in honderden files,  waaronder een groot aantal emails van onder andere CRU-directeur Philip Jones, waaruit onweerlegbaar blijkt hoe schandalig het publiek doelbewust wordt voorgelogen over Global Warming. Philip Jones schreef: “Ik heb net Mikes’s (hockey stick grafiek) truc uit het tijdschrift Nature gebruikt. Ik heb de echte temperaturen op zo,n manier ingevoegd dat ik het verval heb weten te verhullen. Hierbij verwijst Jones naar de door VN nog steeds gebruikte -maar door het grootste deel van de onafhankelijke wetenschappelijke wereld inmiddels al lang verworpen- 'hockey stick grafiek', waaruit zou blijken dat de Aarde als gevolg van Co2 uitstoot snel aan het opwarmen is. Daarnaast valt uit de files op te maken dat Jones desnoods de echte klimaatgegevens zou vernietigen als dat nodig zou zijn om deze verborgen te houden. In een van de emails  zegt Kevin Trenberth (US Centre for Atmosperic Research), ‘wij kunnen niet verklaren dat de aarde momenteel niet opwarmt… Onze meetinstrumenten zijn dus duidelijk niet toereikend.’ Er was dus helemaal geen ‘wetenschappelijke consensus’. Er was slechts een goed gecoördineerde poging van de kant van de voorstanders van de opwarmingshypothese om gegevens te manipuleren en critici buiten te sluiten. Voor de meeste onwetende burgers en milieuactivisten moet het ronduit ontluisterend zijn dat al jaren alles in het werk wordt gesteld om het klimaatnieuws met valse cijfers te manipuleren en het gewone publiek zoveel mogelijk in het duister te laten. Uit de gegevens blijkt dat hoe groter de bewijslast dat de aarde helemaal niet opwarmt, hoe groter de leugens van de betrokken wetenschappers  om de waarheid te verdoezelen. En wat te denken van een email waaruit blijkt dat Philip Jones de dood van John Daly, één van de eerste en meest gerespecteerde klimaatsceptici, als 'goed nieuws' verwelkomt?

 

Lord Monckton spreekt van doelbewuste fraude

 

Onlangs was Lord Monckton, de voormalig adviseur van Margaret Thatcher  te horen tijdens de Alex Jones tv-uitzending, en pleitte hij ervoor de betrokken wetenschappers niet alleen te vervolgen vanwege massale wetenschappelijke fraude -waardoor met name de Europese landen tientallen miljarden volkomen zinloze euro's over de balk gooien om de uitstoot van Co2 te reduceren-, maar ook voor het aannemen van minstens $ 20 miljoen dollar aan toelagen om doelbewust de hele wereld te misleiden met het creëren van het niet bestaande 'Global Warming' klimaatprobleem. Volgens Monckton werden de mensen die in die emails worden genoemd al járen gevolgd: ‘We dachten al dat ze met elkaar in verband stonden, maar uit die emails wordt duidelijk op wat voor manier, en dat is buitengewoon interessant. Wij vermoedden al dat circa 20 a 25 personen, met name in Europa en Amerika, het Global Warming bedrog in elkaar hebben gezet en de drijvende kracht erachter zijn geweest.’ Die 20, 25 personen wisten al die tijd al dat er geen Global Warming probleem bestaat. Zij hebben doelbewust de echte gegevens verdraaid en dit (in emails) aan elkaar bevestigd, om er zo voor te zorgen dat nooit bekend zou worden dat hun gegevens niet correct zijn.'

 

Monckton vindt dat de Global Warming hoax wetenschappers moeten worden vervolgt en dat er een strafrechtelijk onderzoek  moet komen. Monckton: ‘De Informatie Commissaris van de VN moet er voor zorgen dat alle echte gegevens aan het publiek worden verstrekt. Dat had hij ook met de mensen werkzaam bij de Climate Research Unit (in Groot Brittannië) en hun collega's in de VS moeten doen. Hij had moeten voorkomen dat de werkelijke klimaatgegevens -waar het volk voor betaald heeft- verborgen, vernietigd en verdraaid zouden worden. Ze hebben al een hele serie uitvluchten verzonnen, zoals 'de gegevens moesten geheim blijven' en/of 'ze sloegen op andere Europese landen'. Belachelijk, dit zijn gegevens over het weer, geen staatsgeheimen! Ze hebben letterlijk aan elkaar gemaild dat ze de echte gegevens aan niemand zouden geven en zelfs niet via wetenschappelijke publicaties bekend zouden maken, zodat andere wetenschappers het zouden kunnen checken. Dat wilde ze niet, want ze wisten dat het hele Global Warming probleem door hen verzonnen was. Ze zouden dus niet alleen opgesloten moeten worden vanwege het feit dat ze gegevens hebben vervalst en verborgen hebben gehouden onder de Vrijheid van Informatie Wetgeving, maar ook vanwege financiële fraude en internationale chantage/afpersing.'

 

‘Wat ze bij het Climate Research Unit helaas hebben gedaan, met actieve hulp van veel andere klimaatwetenschappers van over de hele wereld, is heel simpel het temperatuursverloop voor de 20e eeuw uit hun duim zuigen. Het CRU blijkt nu alle van over de hele wereld verzamelde temperatuursgegevens lukraak in computers te hebben gestopt, en zelf de uitkomst te hebben bepaald - namelijk een temperatuursstijging in de afgelopen 20 jaar.   Dat is pure sciencefiction; wetenschappelijke fictie, geen feit.’Tijdens een presentatie aan de Bethel University in het Amerikaanse St.Paul, waar hij op uitnodiging van het Minnesota Free Market Institute,  maakte Monckton  met behulp van uitvoerige statistieken, grafieken en feiten het valse concept van 'global warming' -waar inmiddels het grootste deel van de wetenschap zich van afgekeerd heeft- volkomen met de grond gelijk. 'De Britse bioloog George Monbiot gaf zonder aarzelen toe dat de gehackte emails bijzonder schadelijk zijn voor het aanzien van de opwarmingshypothese, maar verklaarde toch in de hypothese te blijven geloven, maar gaf wel toe dat het tot nu toe gebruikte bewijs niet deugt.

 

Ook blijkt dat wetenschappers actiedocumenten van Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hebben gebruikt als bewijs in het klimaatdebat maar ook deze informatie blijkt zo de prullenbak in te kunnen.

 

VN klimaatpannel houdt al jaren vol dat de temparatuur op aarde stijgt

 

Uit een nieuwe geologische studie blijkt wederom dat er geen enkel verband kan worden aangetoond tussen de uitstoot van CO2 en Global Warming. Toch blijft de politiek en de milieubeweging zich fanatiek vastklampen aan wat duidelijk één van de grootste wetenschappelijke en maatschappelijke leugens aller tijden is. Politici houden eraan vast vanwege de enorme belastinginkomsten; milieufanatici vanwege hun sterk toegenomen macht en invloed en niet te vergeten de miljoenen donaties. De leugentheorie dat CO2 een gevaarlijke opwarming van de Aarde veroorzaakt is al lang ontmaskerd. Desalniettemin nemen de grootste CO2-schreeuwers zelfs steeds extremere standpunten in en gaan ze steeds feller tekeer tegen Global Warming ontkenners. Dr. James Hansen van de NASA is nog zo'n 'ware gelovige' van de CO2/opwarmingssekte. Hansen noemt zijn Amerikaanse landgenoten die twijfelen aan Global Warming 'barbaren' en vindt de beste manier om het CO2 probleem aan te pakken de invoering van een China-achtige eco-dictatuur is. Met andere woorden: keiharde CO2-reductiemaatregelen, die de welvaart van de hele maatschappij ondermijnen, zouden dwingend door de overheid moeten worden opgelegd. Met dit extremistische standpunt vindt hij vrijwel de gehele anti-maatschappelijke internationale milieubeweging aan zijn zijde.

 

'Global Warming' veroorzaakt door Co2 is dan wel 100% onderuit gehaald als één van de grootste hoaxen aller tijden, de VN en in haar kielzog de regeringen van de Westerse wereld houden er nog altijd aan vast. Het Internationale Klimaatpanel van de VN maakt bij haar berekeningen vooral gebruik van de klimaatgegevens die door het Britse CRU worden geleverd. Tot nu toe hebben vrijwel alle Westerse overheden, maar met name de Europese, hun klimaatbeleid volledig afgestemd op deze naar nu blijkt vervalste gegevens.

 

De Global Warming ‘deskundigen’ hebben echter niet alleen van alles verzonnen maar ook geknoeid met de cijfers, en hebben wetenschappelijke bladen en redacteurs die het niet met hen eens waren, onder druk gezet en gechanteerd. Ook hebben ze zich bemoeid met het VN-Klimaatpanel, en hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat wetenschappelijke onderzoeken waaruit het tegendeel van Global Warming bleek, niet bij de VN terechtkwamen.' CRU-directeur Fhilip Jones heeft tegenover het Investigate Magazine inmiddels toegegeven dat zijn organisatie gehackt is en dat de op internet gepubliceerde gegevens inderdaad echt lijken te zijn.  Ook gaf hij op de BBC toe dat de aarde ook in de middeleeuwen  periodes van opwarming heeft gekend en dus niet door de mens veroorzaakt kan zijn. Ook zei hij dat de aarde tussen 1910 en 1940 en tussen 1975 en 1998 eenzelfde periode van opwarming kende.Nu is de vraag of het de internationale politiek en het gros van de gewone burgerij nog iets kan schelen dat er tientallen miljarden zullen worden uitgegeven om een niet-bestaand, valselijk gecreëerd klimaatprobleem aan te pakken - iets waar alleen de betrokken bedrijven en de staatskas -middels hoge Co2 belastingen- rijker van worden, en de belastingbetaler alleen maar armer.

 

De machtselite lijkt inmiddels af te stappen van de door hen zelf opgezette 'Global Warming' hoax. Zo was tijdens de laatste Bilderberg bijeenkomst in juni 2010  in Spanje  'Global Cooling' een van de gespreksonderwerpen. Dat zou er  op kunnen wijzen dat beginnen te beseffen dat Global Cooling een veel grotere bedreiging voor de wereld vormt dan de door veel wetenschappers inmiddels compleet onderuit gehaalde Co2/Global Warming theorie. En dat vormt een groot geloofwaardigheidsprobleem voor de huidige machthebbers, aangezien er sinds de jaren negentig vele honderden miljarden zijn uitgegeven -gefinancierd met belastinggeld van de burgers- aan een niet-bestaand milieuprobleem.

 

Volgens de nieuwste gegevens van NASA  is er geen sprake van Global Warming.De satellieten hebben laten zien dat de atmosfeer van de Aarde veel meer eventuele extra warmte aan de ruimte afgeeft dan tot nu toe werd aangenomen. Amerikaanse nieuwsbrengers concluderen dat hiermee één van de basispeilers van de Global Warming theorie omver is gehaald. Ook de theorieën en simulaties van bijvoorbeeld het KNMI en buitenlandse meteorologische instellingen blijken hiermee complete onzin te zijn.

 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) heeft met 8 tegen 0 stemmen geoordeeld dat de Co2/Global Warming theorie niet bewezen is. Er zijn zelfs steeds meer wetenschappers die juist voor méér Co2 pleiten, omdat dit uitermate gunstig is voor de planten- en dierenwereld. De hoge rechters werd een oordeel gevraagd over een technisch wettelijk probleem aangaande 'global warming' en niet zozeer over de theorie zelf. Desondanks liet de motivering van de uitspraak niets aan duidelijkheid te wensen over. 'Het gerechtshof wijst erop, dat het geen bepaalde zienswijze aangaande de gecompliceerde strijdvraag in samenhang met Co2-emissies en klimaatverandering voorstaat.' Het Hooggerechtshof drong er zelfs op aan dat de mensen kennis nemen van de opvattingen van de wetenschappers die de Co2/Global Warming theorie van de hand wijzen. Verwezen werd naar de uitmuntende wetenschapper Freeman Dyson, werkzaam aan de Princeton Universiteit, die op 29 maart 2009 schreef dat een toename van Co2 niet schadelijk, maar juist noodzakelijk en zelfs wenselijk is, omdat meer Co2 veel positieve effecten zal hebben op de planten- en dierenwereld op onze planeet. In broeikassen, waar vaak bewust een hoog percentage Co2 in wordt gepompt, laten uitbundig groeiende en vaak (veel) grotere gewassen zien dat deze zienswijze klopt.

 

Het feit dat het de afgelopen 10 jaar NIET warmer is geworden op Aarde -iets dat de meeste global warming wetenschappers wél hadden voorspeld- is voldoende bewijs dat de rol van Co2 in klimaatverandering zwaar overschat wordt. Net als in vroeger tijden, toen de mensen weer- en klimaatveranderingen toewezen aan de goedkeuring of de wraak van de goden, denken nu veel mensen dat zij verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, en daar 'boete' voor kunnen doen door bijvoorbeeld geen of minder auto te gaan rijden.

 

Voor politici, milieufanatici en andere profiteurs komt dit heel goed uit, want zij kunnen op die manier parasiteren op het valse schuldgevoel van de nietsvermoedende burgers, die klakkeloos de aan hun voorgeschotelde Co2 global warming propaganda accepteren. Milieu- en energiebelastingen brengen op deze wijze een hoop geld in het laatje, zowel bij de overheid als bij de internationale milieubeweging, die drijft op giften van de goedgelovige burgers en royale overheidssubsidies.

De tegenhanger van het IPCC, heet het NIPCC -het Non-governmental International Panel on Climate Change-, dat in tegenstelling met het IPCC, uitsluitend uit echte wetenschappers bestaat en niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en daarom objectieve, niet politiek gekleurde conclusies kunnen trekken. Dit NIPCC veegt in een recent tegenrapport de vloer aan met de Global Warming theorie zoals die door de VN gepropageerd wordt, en waar ook het extreem kostbare Nederlandse 'groene energie'beleid op gebaseerd is. Volgens de NIPCC-wetenschappers bestaat er geen eenduidig bewijs dat het milieu en het klimaat schade ondervinden van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Het NIPCC komt tot de conclusie dat de huidige klimaatmodellen in het geheel niet in staat zijn om zinnige voorspellingen te doen over klimaatverandering, zeker niet over een periode van 100 jaar in de toekomst. Toch is het milieubeleid van met name de Westerse politiek op deze totaal onbetrouwbare modellen gebaseerd. Het uitblijven van Global Warming en de trend naar afkoeling zijn hiervan de onomstotelijke bewijzen. Ook de gevestigde wetenschappelijke wereld heeft inmiddels al duizenden artikelen geproduceerd waarin dezelfde kritiek wordt geuit op het IPCC en de door deze organisatie beoefende klimaat'wetenschap'.Omdat klimaatverandering normaal is en altijd al heeft plaatsgevonden, adviseert het NIPCC de politiek om eindelijk eens onafhankelijke wetenschappelijke bronnen te raadplegen, voordat ze nog meer (voor de burgers uiterst kostbare) maatregelen invoeren waarvan zeer twijfelachtig is of ze ooit enige zin zullen hebben.

Politici schuldig aan verspreiden Global Warming leugen

 

Mede dankzij het (nog) vrije internet en doordat steeds meer onafhankelijke wetenschappers hun mond begonnen open te doen omdat zij weigerden mee te werken aan het grootste wereldwijde bedrog ooit, is de Co2/Global Warming trein vrijwel tot stilstand gekomen. Alleen de met name linkse en christelijke politici weigeren dit nog altijd te erkennen, omdat dit betekent dat zij aan hun kiezers zullen moeten uitleggen waarom zij al die jaren bedrogen werden en steeds hogere brandstofprijzen en allerlei soorten milieulasten moesten gaan betalen.

 

Verwacht echter niet dat dit gaat gebeuren. In de VS zien we een voorbode van wat we hier in Europa ongetwijfeld ook gaan meemaken: de term 'Global Warming' wordt door de Amerikaanse overheid inmiddels gemeden als de pest, en is vervangen door 'klimaatverandering'. Daarmee kun je alle kanten op, zodat er over een paar jaar precies dezelfde milieumaatregelen kunnen worden (blijven) genomen, maar dan onder het mom van 'Global Cooling'. Tenminste, als als kiezers blijven stemmen op die partijen die ons sinds de jaren '90 de Co2/opwarmingsleugen hebben verkocht. Deze partijen hebben ieder hun aandeel gehad in het verspreiden en promoten van het grootste, onder het mom van 'wetenschap' gepresenteerde bedrog ooit, en hebben daar de burgers historisch hoge lasten voor opgelegd.

 

Dr. Patrick Moore, mede oprichter van Greenpeace schreef in zijn boek 'Bekentenissen van een Greenpeace afvallige: Het ontstaan van een praktische milieu activist' dat hij 'zijn' organisatie de rug toe heeft gekeerd omdat deze is overgenomen door linkse extremisten die de complete menselijke beschaving willen verwoesten.Volgens Moore wordt het de hoogste tijd dat wetenschappers erkennen dat Co2 de belangrijkste voedingsstof van al het leven is.

Vijftig voormalig astronauten, wetenschappers en ingenieurs van de NASA hebben een brief ondertekend waarin het ruimteagentschap wordt verzocht een einde te maken aan de global warming onzin. De ondertekenaars roepen de NASA en het Goddard Institute for Space Studies (GISS) op zich te weerhouden van het doen van onbewezen uitspraken in officiële publicaties. “De beweringen door de NASA en GISS dat de uitstoot van koolstofdioxide een catastrofale invloed heeft op wereldwijde klimaatverandering kunnen niet worden onderbouwd,” gaat de brief verder. “De ongebreidelde steun voor CO2 als de motor voor klimaatverandering is ongepast.” “Als oud-medewerkers van NASA zij wij van mening dat de extreme positie die het ruimteagentschap inneemt nog voor grootschalig onderzoek is gedaan naar de mogelijk overweldigende invloed van natuurlijke klimaatfactoren, ongepast is,” schrijven de ervaringsdeskundigen aan NASA-directeur Charles Bolden. “We verzoeken de NASA zich te weerhouden van het doen van onbewezen uitspraken in officiële publicaties over dit onderwerp. De voorbeeldige reputatie van de NASA staat op het spel, evenals de reputatie van huidige en voormalige wetenschappers en werknemers van NASA. Er dreigt zelfs reputatieschade voor de wetenschap zelf.”

De laatste tijd is er overweldigend veel wetenschappelijk bewijs geleverd voor het feit dat Global Warming louter bedrog is dat enkel wordt aangewend voor politieke doeleinden zoals de invoering van milieubelastingen, het keer op keer verhogen van de energierekeningen en het verstrekken van torenhoge subsidies voor volstrekt onrendabele en zinloze alternatieve energiebronnen zoals windmolens en zonnecentrales. En net als in 1944 en 1945 de Nazi's deden worden de leden van de milieukerk, nu ze door wetenschappelijke feiten in het nauw gedreven zijn, nog slinkser en gemener om aan hun bedrog en zwendel te kunnen vasthouden.

Uit een nieuw onderzoek van de NASA blijkt dat onafhankelijke wetenschappers al jaren gelijk hebben met hun stelling dat de theorie dat Co2 een 'broeikasgas' is waardoor de Aarde zou worden opgewarmd complete onzin is. Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie concludeert nu dat Co2 en andere zogenaamde 'broeikasgassen' juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd. Zelfs het IPCC geeft inmiddels toe dat er al 17 jaar geen opwarming is.

Toch blijven verstokte milieufanaten in de politiek en samenleving, de mensheid opzadelen met het schuldgevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde opwarming van de Aarde, zodat er honderden miljarden belastinggeld, die anders in de samenleving hadden kunnen worden gestoken, rechtstreeks in de zakken van oplichters, overheden, banken en multinationals kunnen vloeien.

De Britse journalist en auteur James Delingpole vindt dat al die (s)linkse politici, officials en captains of industry, die enorm geprofiteerd hebben van de zinloze miljardeninvesteringen van de overheden in Co2-beleid, hier niet ongestraft mee weg mogen komen. Zij moeten volgens hem minstens uit het zadel worden gewipt en indien mogelijk weggestemd. Ze zouden zelfs berecht moeten worden voor het verdraaien van de wetenschappelijke feiten en voor pure corruptie van de markten, die het gevolg was van zogenaamd 'groen beleid'. 'Het is tijd voor een 'Global Warming' Neurenberg,' concludeert Delingpole, verwijzend naar de geruchtmakende processen tegen de Nazi's na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Zo ver is het echter nog lang niet; nog steeds proberen de heersende overheden door middel van wetenschappelijke rapporten (die veelal in opdracht zijn gefabriceerd door wetenschappers die afhankelijk zijn van overheidssubsidies) aan te tonen dat ze het niet (helemaal) mis hadden.

 

Het is natuurlijk diep tragisch dat de wetenschap op dit gebied niet meer te vertrouwen is. Wetenschappers worden, net als politici, gekocht en dienen een grotere agenda. Daarom is de laatste boodschap van de klimaatfanatici dan ook dat landen gezamenlijk 100 miljard Dollar per jaar moeten betalen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en zal de bevolking worden gedwongen deze kosten te betalen.

 

Overige bronnen: http://www.channel4.com/science/microsites/G/great_global_warming_swindle/index.html  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk/ http://leaningstraightup.com/2007/03/11/the-global-warming-swindle-video/ http://www.klimatosoof.nl/ http://www.discountbookdistributors.com/greatglobalwarmingswindledvd.aspx http://www.worldnetdaily.com/?pageId=62206 http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24036736-7583,00.html.  http://xandernieuws.punt.nl/?id=495000&r=1&tbl_archief=&  http://wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=83834  NASA: Afname zonnewind stelt Aarde bloot aan kosmische straling  Persconferentie NASA over vreemd gedrag van de zon
Satelliet bewijst: Noordpool smelt niet; juist 30% méér ijs Het einde van Global Warming: Eerste helft 2008 koelste in 5 jaar   Overige bronnen: http://www.rightsidenews.com/200901073243/energy-and-environment/global-warming-is-really-global-cooling.html  http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/beltway-confidential/Scientific-evidence-now-points-to-global-cooling-contrary-to-UN-alarmism-52455392.html  http://www.globalwarminghysteria.com/ten-myths-of-global-warming/ 

 

 

Terug naar: Inhoud