Klaus Schwab en zijn WEF-sekte is één grote internationale samenzwering

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 4 april 2021 ) (Laatste bewerking: 18 september 2022)

Wat blijkt is dat de meeste belangrijke spelers die sinds het begin van 2020 een deel van de wereldbevolking terroriseren met dwangmaatregelen om gehoorzaamheid af te dwingen, praktisch allemaal volgelingen van Klaus Schwabs WEF-sekte samenzwering zijn. Denk niet, nu ze versoepelingen hebben ingevoerd, dat ze klaar zijn met het vernietigen van onze meest elementaire vrijheden. Ze zijn bezig een vooropgezet plan uit te voeren waarmee ze nog maar net begonnen. Ze maken de wereld klaar voor de in de Bijbel genoemde chaos om hun ‘messias’ de antichrist ten tonele te voeren. “Orde uit chaos” dat is waar ze naar toewerken.Ze denken dat de door God geschapen mens hun eigendom is waar zij volledige zeggenschap over hebben en waarmee ze kunnen doen wat ze willen. Zij manipuleren alles en iedereen middels door de hun gecontroleerde reguliere media, orkestreren virussen en gedragsbeïnvloeding om daarmee hele samenlevingen te terroriseren. Ze zijn volslagen respect- en gewetenloos en geven niets om mensenlevens.

De vrijmetselaar uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab

De wereldbevolking wordt geconfronteerd met terreur georkestreerd door de meest invloedrijke, rijkste families ter wereld die door middel van corrupte en criminele machtsstructuren bezig zijn hun gezag verder uit te breiden met als doel de hele wereld onder controle te brengen. Wat ze doen heeft met moraal niets te maken. Om hun doel te bereiken zijn list, bedrog, omkoping, verraad en huichelarij de toegepaste methodes. Vanaf begin 2020 knagen ze als ratten aan onze welvaart. En vergeet niet dat wanneer ze over ‘God’ spreken dit niet de God van de Bijbel is, maar Lucifer. Het is het gezaaide onkruid tussen de tarwe:

Matthéüs 13:24-25-26Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

Om de wereld onder hun controle te brengen hebben ze een pandemie geënsceneerd die jarenlang is voorbereid net als de farmaceutische gifmengers jaren bezig zijn geweest een speciaal brouwsel te fabriceren wat ze vaccins noemen om het door God in de mens aangebracht DNA te manipuleren. Deze prikken – die geen vaccins zijn, maar experimentele gentherapieën, zijn inmiddels zo extreem gevaarlijk is dat honderdduizenden mensen niet alleen ziek worden maar er ook aan overlijden. Zelfs nu de bewijzen hiervoor niet meer te ontkennen zijn gaan ze gewoon door met het promoten van deze gifprikken en spreken ze van boosters op boosters. Geleidelijk aan begint de omvang van de dodelijke injecties ten volle zichtbaar te worden!

Naast ‘The Great Reset’, de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’, streeft de megalomane autoritaire Marxist Klaus Schwab met zijn bewondering voor Lenin, naar ontmenselijking door middel van een versmelting van het menselijk lichaam met digitale techniek. Ook droomt hij van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.Ook praat de sekte over ‘Brain Implants’ voor kinderen en roept het regeringen, gezondheidsfunctionarissen en "mensen" over de hele wereld op om hun "rationele" argumenten voor het implanteren van tracking-chips in de hersenen van kinderen te overwegen. Men zegt zo de samenleving te willen helpen een 'dappere nieuwe wereld' in te luiden. Ouders zouden dergelijke technologie moeten leren omarmen, aldus het WEF, omdat “veel kinderen verwachten superkrachten te ontwikkelen” na het zien van “superhelden” in films.

Het implanteren van chips in kinderen moet door ouders worden gezien als een "solide, rationele" stap naar de toekomst van Augmented Rality (AR), beweert het WEF. Deze verschuiving naar AR zet de mensheid op het pad naar "een verbeterde samenleving", aldus de WEF. Het WEF promoot het zogenaamd brede nut van chipimplantaten op gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en professionele omgevingen.

Terwijl het prijst hoe dergelijke technologie de samenleving zou kunnen transformeren, ondersteunt het WEF het idee om richtlijnen te geven over deze enorme potentiële macht. Het WEF beschrijft de technologie als transformatief, maar waarschuwt dat het "de juiste ondersteuning, visie en durf" nodig heeft, die vermoedelijk wordt geboden door wereldwijde regeringen en machtselites van bedrijven. Het idee om medicijnen te vervangen door hersenimplantaten die het lichaam met elektrische pulsen  manipuleren, bestaat al een tijdje. Zodra het menselijk lichaam en AR-technologie "naadloos geïntegreerd" zijn, schiet de kwaliteit van leven over de hele linie omhoog, aldus de bende van Klaus Schwab. Zoals bekend droomt Schwab van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Schwab bevestigt dit met de stelling dat een van de resultaten van het maken van elk mens een cyborg zal zijn, dat we allemaal naar één en hetzelfde bewustzijn zullen worden verheven.In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, nanotechnologie (genetische manipulatie). Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Hij wil vaccinatiecertificaten verplichten en als je de grens over wilt gaan “moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.”De mens kan en mag niet meer over zijn eigen leven beschikken. Al zijn vrijheden worden door de luciferiaanse kliek aan de top overgenomen. De puppets die hem ten dienste staan zijn zorgvuldig uitgekozen en onder de naam Young Global Leaders (vóór 2004 genaamd: Global Leaders for Tomorrow) op de Davos kaderschool opgeleid. “We dringen inmiddels de kabinetten binnen,” zo schepte Klaus Schwab op.

Sinds de eerste groep van Davos-kaderleden in 1993 werd geselecteerd, zijn meer dan 1400 ‘toekomstige wereldleiders’ opgeleid via een zeer geheim proces. Op deze manier heeft Schwab een enorm web aan volgelingen om zich heen verzameld, ondersteund door de rijke geldschieters van de WEF-sekte samenzwering. Bill Gates (WEF 1993) werd al door Schwab geselecteerd- nog voordat hij in 1993 de Bill and Melinda Gates Foundation had opgericht. Met de honderden miljoenen dollars van de Gates Foundation is controle over de corrupte VN-Wereld gezondheidsorganisatie gekocht. De stichting van Gates heeft samen met de WEF in 2000 de wereldwijde GAVI, the Vaccine Alliance opgericht.

Onder de eerste groep van het WEF-sekte behoren o.a. de voormalige Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Tony Blair, voormalig Labour-premier Gordon Brown (WEF 1993) en de Franse president Macron. Deze figuren hadden toen nog geen politieke carrière gemaakt.

File:President Macron (39907043581).jpgKlaus Schwab en zijn puppet Macron

Onder de WEF-sekteleden is ook Mark Zuckerberg (WEF 2009), de nieuwe Britse premier Liz Truss, de na de verkiezingsnederlaag in Zweden inmiddels afgetreden links-socialistische minister-presidente Magdalena Andersson, Larry Page (WEF 2005) miljardair en oprichter van Google’s wereld meest gebruikte zoekmachine en Jimmy Wales (WEF 2007) oprichter van Wikipedia, die standaard de inhoud van Covid-gerelateerde inzendingen verandert ter wille van de WHO/WEF- agenda. Alex Soros, zoon van George Soros, is een Young Global Leader, Lynn Forester de Rothschild (WEF 1995) is samen met haar echtgenoot, Sir Evelyn Robert de Rothschild, eigenaar van het tijdschrift The Economist, dat achter de Covid Davos agenda en de geplande Green Deal staat. Ook Edmond de Rothschild (WEF 2005) en Albert Bourla, werkt al sinds 1993 bij Pfizer en is een volgeling van de WEF Agenda. In deze video is mooi te zien hoe ook de immer lachende, wegkijkende en verwarring zaaiende Rutte maar liefst tien jaar lang zijn premierschap heeft misbruikt om in het diepste geheim Nederland uit te leveren aan deze grote Duitse WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab. Bij iedere misstand veegt hij immer grijnzend zijn straatje schoon.

Een andere beruchte WEF-sekte volgeling is José Manuel Barroso, (WEF 1993),- voormalig voorzitter van de Europese commissie van 2004-2014. Hij werd in januari 2021, toen de mRNA-prikken werden uitgerold, benoemd tot CEO van de door Bill Gates gefinancierde GAVI-vaccin alliantie. Andere EU-politici zijn de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (WEF 2003) en de Belgische premier Alexander De Croo (WEF 2015). Beiden hebben strenge Covid-maatregelen aan de bevolking opgelegd. Sanna Marin (WEF 2020, premier van Finland, riep de noodtoestand uit in Finland met strenge lockdowns en andere dratische maatregelen.En zo zijn er nog talloze ander figuren die hun ziel en zaligheid aan de WEF-sekte hebben verkocht.De keuze voor toekomstig leiderschap valt vooral op mensen die uitblinken door hun inschikkelijkheid. Het gaat om politici die zonder enige wroeging moeiteloos de pijnlijkste en meest schaamteloze beslissingen kunnen nemen. Ze vormen een bedreiging voor de hele menselijke beschaving.

Nederlandse leden zijn Sigrid Kaag D66- Robbert Dijkgraaf (D66), Carola Schouten-CU- Hugo de Jonge CDA- Wopke Hoekstra CDA-Korien van Gennip CDA en Mark Rutte VVD.

 

Volgens Gert Jan Segers van ChristenUnie bestaan er geen contacten met de WEF-sekte. Mensen die onderzoek naar de betrokkenheid van de CU bij de WEF-sekte worden door Segers als een stel wappies neergezet. Hij wringt zich in allerlei bochten om deze betrokkenheid te ontkennen. Zo ontkend hij glashard dat minister Schouten heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van het World Economic Forum terwijl zij wel degelijk contacten met deze sekte onderhoudt. Hij schrijft op social media dat het hele World Economic Forum hem niets zegt. “Heb er nog nooit iets mee te maken gehad en nog nooit iets van z’n invloed gemerkt. En nee, er zijn géén partijgenoten ‘lid’ van het WEF.”

 

Ook Bruno Bruins en Edith Schippers zijn projectleiders van de WEF-sekte. In 2017 kreeg toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers een brief van Philipp Rösler van het World Economic Forum waarin ze wordt bedankt voor haar deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Het WEF bedankt haar voor haar ‘inzichtvolle en uitgebreide bijdragen aan het gezondheidsprogramma dit jaar. Rösler schrijft dat het Forum verheugd is dat ze één van de meest actieve leiders is van het System Initiative on Shaping the Future of Health and Healthcare.“ In 2014 was Schippers in de hoedanigheid van minister van VWS ook al aanwezig op de Bilderbergconferentie. Punten die dat jaar op de agenda stonden: grote verschuivingen in technologie en werkgelegenheid, de toekomst van de democratie en het gevaar van de middenklasse, en wat is de toekomst voor Europa?

 

Spreken over een samenzwering is Bijbels. In Psalm 2 staat namelijk het volgende: Psalm 2-1-2-3-4Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.”Ook de WEF-sekte is niets anders dan een kompaan in het kwaad. God spot met hen en al die andere machten van het kwaad. De Gezalfde die in deze tekst genoemd is Yeshua, Hij die komt om de wereld te verlossen van al het kwaad. Daarom spot God met ze. Psalm 2:5: “ Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap…”

 

 

Franklin ter Horst

e-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud