Klaus Schwab en zijn WEF-sekte is één grote internationale samenzwering

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 4 april 2021 ) (Laatste bewerking: 14 maart 2023)

Wat blijkt is dat de meeste belangrijke spelers die sinds het begin van 2020 een deel van de wereldbevolking terroriseren met dwangmaatregelen om gehoorzaamheid af te dwingen, praktisch allemaal volgelingen van Klaus Schwabs WEF-sekte samenzwering zijn. Het gaat om een satanische psychopathische entiteit die op ongekende schaal zijn kracht heeft ontketend. Het is een misdaadsyndicaat. Het zijn wolven in schaapskleren en meesters in het manipuleren.Ze zijn bezig een vooropgezet plan uit te voeren waarmee ze nog maar net zijn begonnen. Zie hier een video opname waarin Schwab een rondleiding geeft aan een journalist en vertelt wat de WEF-sekte allemaal aan het doen is. Deze Schwab gedraagt zich als de leider van de wereld en krijgt bij de uitvoering van zijn duivelse plannen hulp van een heel leger hielenlikkers. Tijdens de G20 bijeenkomst in Bali sprak hij de wereldleiders toe alsof hij de hele wereld in zijn macht heeft en ze hingen aan zijn lippen.

 

Schwab en zijn aanhang maken de wereld klaar voor de in de Bijbel genoemde chaos om hun ‘messias’ de antichrist ten tonele te voeren. “Orde uit chaos” dat is waar ze naar toewerken.Ze denken dat de door God geschapen mens hun eigendom is waar zij volledige zeggenschap over hebben en waarmee ze kunnen doen wat ze willen. Door deze kliek zien we hoe de profetieën uit de Bijbel in onze tijd tot leven komen en zien we hoe God op onnavolgbare wijze Zijn plannen met onze wereld realiseert. Schwab en zijn bende manipuleren alles en iedereen middels door de hun gecontroleerde reguliere media (leugenpers) orkestreren virussen en gedragsbeïnvloeding om daarmee hele samenlevingen te terroriseren. Hun taalgebruik is zo gemaakt om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken.

 

Ze zijn volslagen respect- en gewetenloos en geven niets om mensenlevens. De zelfbenoemde psychopaten en hun hielenlikkers willen de mensen eerst arm maken en verpauperen en hen daarna als slaaf behandelen. Hun plannen zijn een schending van de mensenrechten en zodoende ongrondwettig zoals blijkt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze specificeert de algemene mensenrechten respectievelijk verklaard de dimensie van de verschillende punten nader. Ook daar is duidelijk dat de plannen van het WEF, evenals de plannen van de VN-agenda 2030, veelvuldig de grondrechten schenden en als zodanig ongrondwettig zijn.

 

vrijmetselaar uit een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab

Ze voeren een oorlog om de controle over de geest van mensen, en dat sociale mediaplatforms hierin worden bewapend en “actief ingezet” worden door de inlichtingendiensten om te beïnvloeden wat mensen denken en voelen. Het gaat om een slagveld, waarin je geest en je gedachten, volledig gemanipuleerd zullen worden. We zijn vanaf het voorjaar van 2020 het slachtoffer geworden van psychologische operaties van militaire kwaliteit. Dezelfde strategieën die door de Chinese Communistische Partij (CCP) worden gebruikt om de Chinese burgers te controleren, zijn gebruikt door de fascistische WEF-sekte samenzweerders. Zie ook: Geheimen van de Verenigde Naties (VN)-wat iedereen zou moeten weten.

 

De WEF-sekte lijkt op een georganiseerde verzameling misdadigers groter dan de wereld ooit heeft gezien. In een normale wereld zouden alle betrokken gearresteerd worden voor samenzwering en fraude. Achter Klaus Schwabs ‘The Great Reset’,van de wereldeconomie zitten bankgiganten, bureaucratische leiders en leden van archaïsche koningshuizen of op macht beluste politici die invloed krijgen door de vele geheime transacties die de hele filantropische poppenkast ondersteunen. Er is sprake van heimelijke manipulatie, uitbuiting en onderwerping van mensen over de hele wereld. Ze hebben een dictatuur gecreëerd, waar de onafhankelijke media is verdwenen en de staats-omroepen onuitputtelijk leugens en halve waarheden verspreidt.

 

Er zijn door de diverse overheden onvoorstelbare wreedheden op het gebied van de mensenrechten gepleegd. Ze zijn druk doende het geloof in God en de Bijbelse belofte van een komend Duizendjarig rijk onder leiding van Jezus naar het rijk der fabelen te verwijzen. Velen kunnen zich nauwelijks voorstellen dat deze dingen werkelijk gebeuren en kunnen niet bevatten dat er zo’n kwaad bestaat terwijl de bewijzen volop aanwezig zijn en de satanische globalisten die aan de touwtjes trekken er niet eens meer geheimzinnig over doen. We worden onderworpen aan een spervuur ​​van gecoördineerde totalitaire propaganda en ​​van opzettelijke manipulatie en overheidscorruptie. Alleen de meest gehypnotiseerden zullen hun duivelse plannen nog ontkennen.

De wereldbevolking wordt geconfronteerd met terreur georkestreerd door de meest invloedrijke, rijkste families ter wereld die door middel van corrupte en criminele machtsstructuren bezig zijn hun gezag verder uit te breiden met als doel de hele wereld onder controle te brengen. Wat ze doen heeft met moraal niets te maken. Om hun doel te bereiken zijn list, bedrog, omkoping, verraad en huichelarij de toegepaste methodes. Vanaf begin 2020 knagen ze als ratten aan onze welvaart. En vergeet niet dat wanneer ze over ‘God’ spreken dit niet de God van de Bijbel is, maar Lucifer. Ze zijn het gezaaide onkruid tussen de tarwe:

Matthéüs 13:24-25-26Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

Om de wereld onder hun controle te brengen hebben ze een pandemie geënsceneerd die jarenlang is voorbereid net als de farmaceutische gifmengers jaren bezig zijn geweest een speciaal brouwsel te fabriceren wat ze vaccins noemen om het door God in de mens aangebracht DNA te manipuleren. Deze prikken – die geen vaccins zijn, maar experimentele gentherapieën, zijn inmiddels zo extreem gevaarlijk is dat honderdduizenden mensen niet alleen ziek worden maar er ook aan overlijden. Zelfs nu de bewijzen hiervoor niet meer te ontkennen zijn gaan ze gewoon door met het promoten van deze gifprikken en spreken ze van boosters op boosters. Geleidelijk aan begint de omvang van de dodelijke injecties ten volle zichtbaar te worden!

Naast ‘The Great Reset’, de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’, streeft de megalomane autoritaire Marxist Klaus Schwab met zijn bewondering voor Lenin, naar ontmenselijking door middel van een versmelting van het menselijk lichaam met digitale techniek. Ook droomt hij van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in januari 2023 is besproken is om chips in onze hersenen te implanteren als positieve toevoegingen aan ons leven. De WEF-site zegt hierover het volgende: “Misschien willen we dyslectische kinderen nieuwe kansen geven door middel van implantaten die zich in real-time vertalen. Aan de andere kant is dyslexie een persoonlijke eigenschap. Willen we dat veranderen? We moeten als samenleving een keuze maken: willen we menselijke beperkingen accepteren die samenhangen met leren of ouder worden? De uiteindelijke toepassingsdomeinen, gaming en zelfs intelligentievergroting, lijken misschien vergezocht, maar alleen de toekomst kan het uitwijzen. Het is een feit dat, als een brein eenmaal een chip heeft, de aanwezige krachten in staat zullen zijn om de informatiestroom naar de hersenen te beheersen.

Op 14 februari 2023 riep de WEF-sekteleider Schwab de elites om de handen ineen te slaan en geavanceerde technologieën te leren ‘beheersen’. Hij waarschuwde dat de wereld uit onze vingers kan glippen als ze niet snel handelen. Schwab deed deze uitspraken op de World Government Summit in Dubai. Hij doelde op zogenoemde 4IR-technologieën, oftewel technologieën rond de Vierde Industriële Revolutie. Denk aan kunstmatige intelligentie, de metaverse en synthetische biologie. Hij zei: “Wie die technologieën beheerst, zal – in zekere zin – de wereld beheersen.”Hij voegde toe dat de wereld er over 10 jaar compleet anders uit zal zien. “Mijn grote zorg is dat we niet in staat zullen zijn om deze 4IR-technologieën te beheersen als we niet samenwerken op wereldschaal en als we niet het benodigde beleid formuleren en gestalte geven,” zei Schwab. Hij is geobsedeerd door kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde technologieën, en voorspelde eerder dat de Vierde Industriële Revolutie zal leiden tot ‘een samensmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit’.

Ook praat de sekte over ‘Brain Implants’ voor kinderen en roept het regeringen, gezondheidsfunctionarissen en "mensen" over de hele wereld op om hun "rationele" argumenten voor het implanteren van tracking-chips in de hersenen van kinderen te overwegen. Men zegt zo de samenleving te willen helpen een 'dappere nieuwe wereld' in te luiden. Ouders zouden dergelijke technologie moeten leren omarmen, aldus het WEF, omdat “veel kinderen verwachten superkrachten te ontwikkelen” na het zien van “superhelden” in films.

Het implanteren van chips in kinderen moet door ouders worden gezien als een "solide, rationele" stap naar de toekomst van Augmented Rality (AR), beweert het WEF. Deze verschuiving naar AR zet de mensheid op het pad naar "een verbeterde samenleving", aldus de WEF. Het WEF promoot het zogenaamd brede nut van chipimplantaten op gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en professionele omgevingen.

Terwijl het prijst hoe dergelijke technologie de samenleving zou kunnen transformeren, ondersteunt het WEF het idee om richtlijnen te geven over deze enorme potentiële macht. Het WEF beschrijft de technologie als transformatief, maar waarschuwt dat het "de juiste ondersteuning, visie en durf" nodig heeft, die vermoedelijk wordt geboden door wereldwijde regeringen en machtselites van bedrijven. Het idee om medicijnen te vervangen door hersenimplantaten die het lichaam met elektrische pulsen  manipuleren, bestaat al een tijdje. Zodra het menselijk lichaam en AR-technologie "naadloos geïntegreerd" zijn, schiet de kwaliteit van leven over de hele linie omhoog, aldus de bende van Klaus Schwab. Zoals bekend droomt Schwab van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. Verder zegt hij dat de bevolking moet worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Schwab bevestigt dit met de stelling dat een van de resultaten van het maken van elk mens een cyborg zal zijn, dat we allemaal naar één en hetzelfde bewustzijn zullen worden verheven.In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, nanotechnologie (genetische manipulatie). Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Hij wil vaccinatiecertificaten verplichten en als je de grens over wilt gaan “moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.”De mens kan en mag niet meer over zijn eigen leven beschikken. Al zijn vrijheden worden door de luciferiaanse kliek aan de top overgenomen. De puppets die hem ten dienste staan zijn zorgvuldig uitgekozen en onder de naam Young Global Leaders (vóór 2004 genaamd: Global Leaders for Tomorrow) op de Davos kaderschool opgeleid. “We dringen inmiddels de kabinetten binnen,” zo schepte Klaus Schwab op.

Sinds de eerste groep van Davos-kaderleden in 1993 werd geselecteerd, zijn meer dan 1400 ‘toekomstige wereldleiders’ opgeleid via een zeer geheim proces. Op deze manier heeft Schwab een enorm web aan volgelingen om zich heen verzameld, ondersteund door de rijke geldschieters van de WEF-sekte samenzwering. Bill Gates (WEF 1993) werd al door Schwab geselecteerd- nog voordat hij in 1993 de Bill and Melinda Gates Foundation had opgericht. Met de honderden miljoenen dollars van de Gates Foundation is controle over de corrupte VN-Wereld gezondheidsorganisatie gekocht. De stichting van Gates heeft samen met de WEF in 2000 de wereldwijde GAVI, the Vaccine Alliance opgericht.

Onder de eerste groep van het WEF-sekte behoren o.a. de voormalige Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Tony Blair, voormalig Labour-premier Gordon Brown (WEF 1993) en de Franse president Macron. Deze figuren hadden toen nog geen politieke carrière gemaakt.

File:President Macron (39907043581).jpgKlaus Schwab en zijn puppet Macron

Onder de WEF-sekteleden is ook Mark Zuckerberg (WEF 2009), de voormalige Britse premier Liz Truss, en haar opvolger de rasechte globalist,  Rishi Sunak, de na de verkiezingsnederlaag in Zweden inmiddels afgetreden links-socialistische minister-presidente Magdalena Andersson, Larry Page (WEF 2005) miljardair en oprichter van Google’s wereld meest gebruikte zoekmachine en Jimmy Wales (WEF 2007) oprichter van Wikipedia, die standaard de inhoud van Covid-gerelateerde inzendingen verandert ter wille van de WHO/WEF- agenda. Alex Soros, zoon van George Soros, is een Young Global Leader, Lynn Forester de Rothschild (WEF 1995) is samen met haar echtgenoot, Sir Evelyn Robert de Rothschild, eigenaar van het tijdschrift The Economist, dat achter de Covid Davos agenda en de geplande Green Deal staat. Ook Edmond de Rothschild (WEF 2005) en Albert Bourla, werkt al sinds 1993 bij Pfizer en is een volgeling van de WEF Agenda. In deze video is mooi te zien hoe ook de immer lachende, wegkijkende en verwarring zaaiende Rutte maar liefst tien jaar lang zijn premierschap heeft misbruikt om in het diepste geheim Nederland uit te leveren aan deze grote Duitse WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab. Bij iedere misstand veegt hij immer grijnzend zijn straatje schoon.

Elk jaar worden er ongeveer 150 uitgekozen, waarvan zo’n 125 daadwerkelijk Young Global Leader worden en naar Davos en andere bijeenkomsten gaan. Na selectie worden ze doorgelicht door Heidrick & Struggles, een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor leiderschapsadvies en talent. Vervolgens worden ze beoordeeld door een selectiecommissie. Jack Ma, oprichter van de Alibaba Group, zei er baat bij te hebben gehad dat hij een Young Global Leader was. “Toen luisterde ik naar Bill Gates, Bill Clinton en George Soros. We hadden toen nog niet zoveel mensen.” Mabel van Oranje was ook een Young Global Leader. “We kunnen openlijk praten over taboes, we kunnen politici vertellen hoe het echt zit, wat 10 jaar later – als wij allemaal landen, grote bedrijven of wat dan ook runnen – moeilijker zal zijn,” zei Mabel. Carlos Alvarado Quesada, tot voor kort president van Costa Rica, was een Young Global Leader. In gesprek met Klaus Schwab zei hij van toegevoegde waarde te willen zijn. Daarnaast zijn er nog vele anderen waaronder Vicepremier van Ierland Leo Varadkar, kroonprins van Dubai sjeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,  Oud-premier van Georgië Mamoeka Bachtadze, kroonprins Haakon Magnus van Noorwegen en de Mexicaanse oud-president Felipe Calderón. Of zoals Schwab eerder zei: “We penetreren de kabinetten.”

Een andere beruchte WEF-sekte volgeling is José Manuel Barroso, (WEF 1993),- voormalig voorzitter van de Europese commissie van 2004-2014. Hij werd in januari 2021, toen de mRNA-prikken werden uitgerold, benoemd tot CEO van de door Bill Gates gefinancierde GAVI-vaccin alliantie. Andere EU-politici zijn de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (WEF 2003) en de Belgische premier Alexander De Croo (WEF 2015). Beiden hebben strenge Covid-maatregelen aan de bevolking opgelegd. Sanna Marin (WEF 2020, premier van Finland, riep de noodtoestand uit in Finland met strenge lockdowns en andere dratische maatregelen.En zo zijn er nog talloze ander figuren die hun ziel en zaligheid aan de WEF-sekte hebben verkocht.De keuze voor toekomstig leiderschap valt vooral op mensen die uitblinken door hun inschikkelijkheid. Het gaat om politici die zonder enige wroeging moeiteloos de pijnlijkste en meest schaamteloze beslissingen kunnen nemen. Ze vormen een bedreiging voor de hele menselijke beschaving.

 

Maar de tentakels van de WEF-sekte  strekken zich niet alleen uit over de politiek en in de regeringskabinetten, maar ook met behulp van het “Global University Leaders Forum” naar universiteiten – waaronder Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, Princeton, de Zwitserse Technische Hogeschool Zürich en de universiteiten van Tokio, Peking, Cambridge, Oxford en Kaapstad – en bepaalt mede hun lesstof. Ook in het medialandschap laat het WEF zijn invloeden heersen. In 2021 bijvoorbeeld heeft het wereldwijd bekendste persbureau “Reuters” een exclusief verdrag afgesloten.

 

Het World Economic Forum heeft een ‘taskforce’ gevormd voor de Nederlandse overheid in de Vierde Industriële Revolutie, valt op te maken uit vrijgegeven Wob-documenten. Nederlandse leden zijn Sigrid Kaag D66- Robbert Dijkgraaf (D66), Carola Schouten-CU- Hugo de Jonge CDA- Wopke Hoekstra CDA-Korien van Gennip CDA en Mark Rutte VVD. Dankzij onderzoeksjournalist Marc van der Vegt zijn documenten gepubliceerd over projecten van het World Economic Forum in ons land. Het gaat om meer dan 1000 pagina’s. We zien ministers Kaag en Hoekstra in de vrijgegeven stukken terug in diverse clubjes van het WEF. Ook Maxima duikt weer op. Het was bekend maar Van der Vegt bewijst dat de Nederlandse regering en de WEF-sekte volledig met elkaar zijn verweven via allerlei projecten, wat door de volgelingen van Klaus Schwab steeds als onzin is afgedaan.

 

Volgens Gert Jan Segers van ChristenUnie bestaan er geen contacten met de WEF-sekte. Mensen die onderzoek naar de betrokkenheid van de CU bij de WEF-sekte worden door Segers als een stel wappies neergezet. Hij wringt zich in allerlei bochten om deze betrokkenheid te ontkennen. Zo ontkend hij glashard dat minister Schouten heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van het World Economic Forum terwijl zij wel degelijk contacten met deze sekte onderhoudt. Hij schrijft op social media dat het hele World Economic Forum hem niets zegt. “Heb er nog nooit iets mee te maken gehad en nog nooit iets van z’n invloed gemerkt. En nee, er zijn géén partijgenoten ‘lid van het WEF.”

 

Ook Bruno Bruins en Edith Schippers zijn projectleiders van de WEF-sekte. In 2017 kreeg toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers een brief van Philipp Rösler van het World Economic Forum waarin ze wordt bedankt voor haar deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Het WEF bedankt haar voor haar ‘inzichtvolle en uitgebreide bijdragen aan het gezondheidsprogramma dit jaar. Rösler schrijft dat het Forum verheugd is dat ze één van de meest actieve leiders is van het System Initiative on Shaping the Future of Health and Healthcare.“ In 2014 was Schippers in de hoedanigheid van minister van VWS ook al aanwezig op de Bilderbergconferentie. Punten die dat jaar op de agenda stonden: grote verschuivingen in technologie en werkgelegenheid, de toekomst van de democratie en het gevaar van de middenklasse, en wat is de toekomst voor Europa?

Klaus Schwab gedraagt zich als god van de wereld

Hoewel hij de indruk wekt een soort heilige te zijn die het beste met ons voor heeft, is zijn doel de inrichting van een wereldsuperstaat met volledige totalitaire controle, waarbij alles en iedereen in de gaten gehouden wordt. Waar ze naar streven is economische ontwrichting, Stakeholder-kapitalisme, Great Reset, digitale controle, transhumanisme, genoomveranderingen op mensen, concentratie van de voedingsmiddelenproductie, tafel-reset met insecten en stamcellenvlees, financiële reset, het creëren van een technocratische plutocratie en de uitbreiding van de macht van supranationale organisaties. Ten koste van de soevereiniteit van de individuele staten en de grondrechten zijn ze bezig de mensheid regelrecht tot slaaf te maken.

Wat de machtsgreepplegers aan het doen zijn is een ongekende wereldwijde psychologische oorlogsvoering over de bevolking te ontketenen. De realiteit is dat ze een belangrijke rol speelden bij het orkestreren van de p(l)andemie van 2020, om de mensheid te manipuleren om de Great Reset te accepteren. Hun agenda voor wereldheerschappij heeft verschillende namen: de Great Reset, Agenda 2030, Agenda 21, Build Back Better, enzovoort. Niemand heeft deze satanische sekte gekozen of er zelfs maar om gevraagd, maar toch hebben ze zichzelf gepositioneerd als de god van deze wereld, regerend over regeringen over de hele wereld en de hele mensheid vertellend wat ze moeten doen. Het gaat om een doodscultus. Lucifer zal trots op zijn volgelingen zijn.

Waar de wereldbevolking mee geconfronteerd kan gekarakteriseerd worden als een mondiale machtsgreep met een totalitaire wereldregering als doel. Om de mensheid onder controle te krijgen hebben ze alle mogelijke mechanismen in gang gezet om burgers machteloos te maken onder meer door ze te injecteren met wat frauduleus ‘vaccins’ worden genoemd. We zien hoe onze hele samenleving door een torenhoge inflatie langzaam maar zeker de afgrond indrijft. Ook het creëren van een voedselcrisis, de onbetaalbaarheid van het dagelijkse leven en de waanzinnig opgedreven energieprijzen maken onderdeel uit van het plan. Dat heeft allemaal niets met de crisis tussen Rusland en de Oekraïne te maken want dat is allemaal al ruim van tevoren zo gepland en tot detail uitgewerkt. De Rockefeller Foundation heeft enkele jaren geleden al aangekondigd dat er een voedselcrisis zou komen die “Reset the Table” wordt genoemd. De uitdrukking lijkt bijzonder veel op de Great Reset van de WEF-sekte. Toen de Rockefeller Foundation voor het eerst het “Reset the Table” initiatief aankondigde, was het bij de massa onbekend wat de katalysator(en) zou(den) zijn. Nu kunnen wij duidelijk zien dat het de Covid-19 p(l)andemie was, die toen net begonnen was.

Reset The Table Looming Food Shortages Are Not Happening By Accident“Reset the Table” werd gepubliceerd een maand nadat Klaus Schwab, zijn plannen voor een “Great Reset” onthulde, waaruit blijkt dat die twee dingen samengaan. Het is de bedoeling alles te resetten waaronder de wereldeconomie, de toeleveringsketens, de energiesector en de voedselvoorziening om afhankelijkheid van de overheid te creëren. Wat we nu al zien zijn torenhoge voedsel-en energieprijzen en naderende catastrofale voedseltekorten. Medio mei 2022 zei Antonio Guterres, hoofd van de Verenigde Naties, dat de wereld met jaren van hongersnood zal worden geconfronteerd.

Dr. Rajiv Shah, voorzitter van de Rockefeller Foundation, schrijft in het voorwoord van “Reset the Table” dat het doel van de publicatie is “een uitgebreid draaiboek” te onthullen om het voedselsysteem van de wereld opnieuw op te zetten. Ook spreken ze over de "Global Governance" en "Internet Governance". Deze spreken voor zich: het WEF wil volledige controle over de hele wereld met totale uitschakeling van vrije meningsuiting. Een hoge VN-functionaris geeft toe samen te werken met big tech-bedrijven om het narratief rond corona en klimaatverandering te controleren – onder meer door manipulatie van zoekresultaten. ‘We own the science.’Van 19 tot 23 September 2022 vonden de Sustainable Development Impact Meetings 2022 plaats, georganiseerd door het WEF om onder meer de vrijheid van meningsuiting te bespreken en hoe dat aan banden te leggen. Melissa Fleming nam als VN-ondersecretaris-generaal voor wereldwijde communicatie deel aan het panel ‘Tackling Disinformation’ (Aanpak Desinformatie), samen met vicepresident van CNN Rachel Smolkin en desinformatie-deskundige Claire Wardle van Brown University.

De Great Reset houdt ook in dat de dieven de hele wereldbevolking van hun bezittingen willen beroven. Deze machtsgreep vindt open en bloot voor onze ogen plaats, toch heeft de meerderheid van de mensen het niet in de gaten. Wat de burgers, vooral die in het Westen, nu al enige tijd meemaken, brengt de visies van Orwell in gedachten waarin toekomstige regimes ontwikkelingen op het gebied van surveillance en massamedia kunnen uitbuiten om een permanent, wereldwijd totalitair systeem te vestigen waarvan ze denken dat dit nooit meer omvergeworpen kan worden. Ze bieden de wereld ‘oplossingen’ voor door hen zelf gecreëerde problemen. Daarvoor waren hoofdrolspelers nodig zoals Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, de Nederlander Mark Rutte en vele anderen.

De WEF-sekte heeft de wereld geïnformeerd over hun uiteindelijke doel: de bevolking zal niets bezitten. Deze situatie wordt gepromoot als een prachtige "utopie" in een artikel geschreven door het WEF voor Forbes.com. Dit artikel beschrijft hoe een burger van de New World Order van het WEF haar blijdschap uit over deze nieuwe manier van leven. “Ze roept uit hoe geweldig het is om niets te bezitten, en wat een droom de wereld is geworden” terwijl in werkelijkheid iedereen opgesloten zal worden in Smart Cities. Een Smart City is eigenlijk een openluchtgevangenis, waar niemand rechten of vrijheden heeft, iedereen constant in de gaten wordt gehouden en alles wat mensen doen, denken of dromen wordt vastgelegd. In het WEF-artikel beëindigt de denkbeeldige burger van een Smart City haar dystopische lovende reportage “over hoe prachtig het leven is geworden.”

18 prominente academici en intellectuelen uiten hun zorgen over de plannen van Klaus Schwab en zijn WEF-sekte.

Achttien intellectuelen laten zien dat de "Great Reset Initiative" van WEF-sekte oprichter Klaus Schwab niet simpelweg kan worden afgedaan als een 'samenzweringstheorie' zoals diverse journalisten en regeringsleiders ons willen doen geloven. Het gaat wel degelijk om het introduceren van een globalistisch plan. 18 prominente academici en intellectuelen hebben hun zorgen over het plan uiteengezet in essays die zijn samengesteld door auteur en onderzoeker Michael Walsh in een boek met de titel "Against the Great Reset," 

Wanneer Schwab het woord ‘reset gebruikt probeert hij duidelijk te maken "dat alles wat de mens tot dusver heeft voortgebracht gebrekkig is, en dat de door hem beoogde wereld er als een soort paradijs zal uitzien. Maar de waarheid is dat wij ons bevinden in de meest kritieke tijd in de hele menselijke geschiedenis. Eeuwenlang heeft een wereldwijd crimineel netwerk van rijke tirannen plannen gemaakt voor dit moment, waar ze de absolute heersers over de hele mensheid willen worden. De globalisten zijn vastbesloten om de hele mensheid te onderwerpen aan ongekende tirannie, via hun Grote Reset, Agenda21, Agenda 2030 en Nieuwe Wereldorde.

Financiële entiteiten zijn bezig de wereld grotendeels achter de schermen te controleren, aangezien ze alle banken, goud, zilver, olie, energie, technologie, media bezitten en hun macht gebruiken om regeringen te beïnvloeden. Maar ze zijn niet tevreden. Ze willen letterlijk alle rechten, vrijheden en bezittingen van alle mensen in de wereld wegnemen. Ze zeggen "het welzijn van alle mensen en de hele planeet na te streven" maar in wezen komt hun plan hierop neer: maak van de aarde één enorme gevangenis, waar niemand een stem, identiteit of recht heeft, en waar alle middelen in handen zijn van deze elites. Dat is geen samenzweringstheorie maar letterlijk hun agenda, gedetailleerd beschreven in hun eigen boeken, websites, video's en rapporten. Ze zijn van plan alles te stelen wat ons dierbaar is.

Australische senator haalt vernietigend uit naar wat hij de ‘schurken’ van het World Economic Forum noemt

Tijdens een speech in het Australische parlement wees senator Malcolm Roberts erop dat er een filmpje op internet circuleert waarin ‘schurk’ van het World Economic Forum Klaus Schwab opschept over het ‘penetreren van kabinetten’ met zijn Young Global Leaders.“Enkele discipelen van Klaus Schwab bevinden zich hier in deze Senaat, er zit zelfs eentje in het kabinet,” zei Roberts, die niet kan begrijpen waarom dat niet heeft geleid tot een onderzoek in het kader van de nationale veiligheid. Wij zouden dit zeker onderzoeken, gezien de manier waarop WEF-discipelen als Jacinda Ardern en Justin Trudeau hun beleid met elkaar afstemmen, aldus Roberts. De senator zei verder dat er sprake is van een herverdeling van de rijkdom, waarbij geld van de gewone Australiër in de zakken van roofzuchtige miljardairs verdwijnt. Hij is daar fel op tegen. Eerder vergeleek Roberts het leven dat Schwab voor ons in petto heeft met slavernij. “Globalistische corporaties van miljardairs zullen alles bezitten: huizen, fabrieken, boerderijen, auto’s, meubels, en gewone burgers leasen alles wat ze nodig hebben, mits hun sociale kredietscore dat toelaat.”“Het plan van The Great Reset is dat je zult sterven met niets. Om dit kwaadaardige plan te laten slagen, zal het World Economic Forum van Klaus Schwab meer van gewone mensen moeten afnemen dan alleen hun materiële bezittingen,” vervolgde de senator.

De WEF-sekte wil dat de mensheid in de fabriek gekweekte insecten en synthetisch vlees gaat eten

 

Wat de WEF-sekte wil is de volledige vernietiging van de huidige voedselvoorziening en de mensheid afhankelijk maken van de door hen genetisch gekweekte insecten en synthetisch vlees. Daarvoor moet de bestaande voedselvoorziening volledig worden vernietigd. Minder vleesconsumptie is een van de ‘duurzaamheiddoelen’. Dat is de reden waarom de boeren in Nederland moeten verdwijnen. Niet omdat vlees eten slecht is, maar puur bedoelt om ons te knechten en te controleren Met de invoering van wat zij ""duurzame" voedseloplossingen" noemen, willen ze "de planeet gaan redden". Een van hun slogans is "Zero Hunger". Met hun psychopathische arrogantie willen ze alle mensen in de wereld dwingen dit nieuwe voedsel te gaan eten. Dit plan omvat het vernietigen van de natuurlijke, gezonde, met gras gevoederde rundvleesindustrie en het vervangen van gezond vlees door genetisch gemodificeerde en zwaar besproeide plantaardige eiwitten, kunstmatige in het laboratorium gekweekt “synthetisch” vlees en genetisch gemodificeerde insecten die worden gekweekt in enorme insectenfabrieken. Hiermee willen ze "de planeet redden", zeggen ze.

 

Bill Gates - die nauw samenwerkt met de WEF-sekte koopt aan de lopende band landbouwgrond in Amerika op, terwijl fabrieken worden gebouwd waar synthetisch vlees zal worden verbouwd. In Australië wordt het verbouwen van je eigen voedsel gedemoniseerd als "zeer gevaarlijk" vanwege "bioveiligheidsredenen", en in het Verenigd Koninkrijk beweert de regering dat tuinieren hart-en vaatziekten verhoogt. Mensen krijgen te horen dat ze een gezichtsmasker moeten dragen als ze in hun tuin werken! Ondertussen worden overal ter wereld insectenfabrieken gebouwd om biljoenen genetisch gemodificeerde insecten te kweken, om de natuurlijke voedselvoorziening te vervangen.

 

Bug factoryDeze foto toont 's werelds grootste insectenfabriek, waar genetisch gemanipuleerde insecten worden gekweekt voor massaconsumptie.  Ze vertellen dat dit "goed" voor hen is en dat het "de aarde zal redden", omdat koeien "gevaarlijk" zijn.

 

Alles voor een "betere en duurzamere wereld" juichen de gekken van het World Economic Forum. Terwijl de belofte om "Zero Hunger" in de wereld te verwezenlijken humanitair klinkt, is de echte agenda zo duivels als maar kan. Ze willen de mensheid afhankelijk maken van kunstmatig voedsel, volledig gecontroleerd door het WEF.

Als proef op de som zijn leerlingen van basisschool de Octopus in Zwolle blootgesteld aan een nieuwe eetervaring: ze kregen meelwormen voorgeschoteld. Ook konden de kinderen gerechten proeven die gemaakt zijn met lupinewormen en andere insecten, bericht RTV Oost. Het gaat hier om een lespakket over ‘duurzame voeding’ dat is ontwikkeld met medewerking van de Wageningen University & Research (WUR).De WUR verwelkomde vorig jaar het secretariaat van de Food Innovation Hubs. Het World Economic Forum is in 2020 gestart met deze hubs. De provincie Overijssel heeft 100 lespakketten beschikbaar gesteld aan 100 basisscholen.

Charles de nieuwe koning van Groot-Brittannië is een fanatiek volgeling van Klaus Schwab

Charles zal voortaan optreden als Charles III. De WEF-sekte samenzwering van Klaus Schwab zullen blij zijn dat opnieuw een van hun trekpoppen een hoge functie gaat bekleden. De prins van Wales was een van de personen die openlijk opriep tot de reorganisatie van de wereld onder de dekmantel van duurzaamheid per “Great Reset”. Toen Schwab zijn manifest publiceerde, presenteerde Charles het “Great Reset project” nog diezelfde dag bij het WEF. Hij sprak van een “gouden gelegenheid”, waarbij er slechts een beperkt tijdskader voor grote verandering zou bestaan. Hij sprak van een “globaal Marshall-plan” en prees in dit verband de “handelingsoproepen in het kader van de Great Reset”. Het zou dit “ene moment zijn waarin we zo veel mogelijk vooruitgang als mogelijk zouden moeten boeken”. Kort daarvoor was hij zelfs mede gastheer bij een online WEF-top, die de “Great Reset” moest voorbereiden.

Twee griezels van de WEF-sekte samenzwering

Deze gast is niets anders dan een gevaarlijke klimaatfascist. Tijdens de COP26 Klimaatconferentie in Glasgow (2021) pleitte Charles voor een soort ‘militaire campagne’ om de hele wereld gedwongen te onderwerpen aan de ‘Great Reset’ / Agenda-2030 klimaatverandering agenda. Eerder richtte hij de ‘Aarde Liga’ op, pleitte hij voor een ‘Aarde Grondwet’, een Wereldraad en een Planetair Gerechtshof. Dat deed hij samen met de pauselijke adviseur Hans Joachim Schellnhuber, een extremistische anti-humane klimaatactivist die vindt dat er miljarden mensen moeten verdwijnen om onze planeet ‘duurzaam leefbaar’ te houden (‘depopulatie’).Was de 10 meter hoge mechanische stier (‘raging bull’) die tijdens de door Charles verrichte opening van de Commonwealth Games 2022 in Birmingham centraal stond, en velen de vergelijking deed maken met de aanbidding van de mensen- en kinderoffers eisende afgod Baäl (/Moloch), daar wellicht een aankondiging van?

Klaus Schwab en George Soros bewonderen het Chinese systeem van autoritaire staatscontrole en vinden dat China leiding moeten geven aan de Nieuwe Wereldorde

 

Beide vinden dat China als rolmodel moet fungeren en zeggen heel erg gecharmeerd te zijn van de manier waarop China dingen tackelt. Zie hier de video. “Dit is moment om China te betrekken bij het creëren van een nieuwe wereldorde – financiële wereldorde”, zei Soros. Schwab maakte zijn opmerkingen aan de Chinese journalist Tian Wei, de gastheer van het "World Insight" -programma op het door Peking geleide China Global Television Network, met betrekking tot de recente G20-top in Bali, Indonesië, zoals gerapporteerd door de site News Punch. Schwab is dik bevriend met de Chinese leiders want in 2018 ontving hij nog de Chinese Vriendschapsprijs (China’s hoogste onderscheiding voor “buitenlandse experts die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de economische en sociale vooruitgang van het land”) voor “het bevorderen van internationale economische uitwisselingen en samenwerking van China”.

 

Zij presenteren China als een land waar sprookjes waarheid zijn geworden terwijl er geen enkele sprake meer is van enige vrijheid van de bevolking. Zo worden de ongeveer 11 miljoen in de noordwestelijke provincie Xinjiang in China levende Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering. Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang. Ze worden zonder pardon opgepakt en afgevoerd naar kampen. De regio waarin ze leven werd eind 19e eeuw formeel opgenomen in het Chinese rijk. De Oeigoeren worden er gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Ze krijgen soms geen eten, worden geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. Mensen die vastzitten in de kampen krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang tot een advocaat. Soms zitten ze maanden vast, terwijl hun familieleden niet weten waar ze zijn. Familieleden zijn doodsbang om zich hierover uit te spreken.

 

Concentratiekampen China

 

Opgedoken drone-beelden uit China laten zien dat mannen vanuit treinen worden aangevoerd. De beelden waren in september 2019 voor het eerst te zien op het YouTube-account War on Fear. Te zien zijn geblinddoekte en geboeide mannen die met treinen worden aangevoerd. War on Fear beweert dat de clip is genomen in de autonome regio Xinjiang Uighur in China. De beelden laten zien dat de Chinese leiders  zich actief bezig houden met Holocaustachtige wreedheden tegen de etnische Oeigoerse bevolking van het land.

 

Het zijn niet alleen de Oeigoeren die worden vervolgd want ook christenen krijgen van de politie te horen dat ze niet in God mogen geloven. Dit is het systeem wat George Soros en Klaus Schab als hun rolmodel noemen en wat hij het liefst wereldwijd zou willen invoeren.

 

Met wereldleiders en kabinetten die stevig onder controle van Schwabs satanische WEF-samenzwering staan is de westerse democratie al gedecimeerd. Het Nederland onder Rutte, Canada onder Trudeau, Frankrijk onder Macron en het Nieuw-Zeeland onder Jacinta Ardern zijn woestenijen van autoritaire controle geworden. Waarom zouden ze ons en onze mensenrechten en grondwettelijke rechten respecteren als ze ons zien als“hackbare dieren” die niet in staat zijn tot vrij denken?In Brazilië heeft de corrupte Luiz Inácio Lula da Silva, de favoriet van het WEF, het draaiboek van Klaus Schwab al in praktijk gebracht door de bankrekeningen van demonstranten te bevriezen in een ijzingwekkend optreden tegen de vrijheid van meningsuiting en het recht om vreedzaam te protesteren naar het voorbeeld van Trudeau in Canada na de protesten van de vrachtwagenchauffeurs. Voormalig president Bolsonaro heeft de strijd nog niet opgegeven vanwege de volgens hem de volstrekt oneerlijke manier waarop de verkiezingen zijn verlopen.

De WEF-sekte kliek wil ‘misinformatie’ aan banden leggen.

Klaus Schwab en zijn WEF-sekte kliek wil ‘misinformatie’ bestrijden. Dat zal tijdens de aankomende bijeenkomst in Davos bekendgemaakt worden.  Het panel wordt gehouden op 18 januari en is getiteld ‘Countering Threats in the Age of Black Swans’. In de beschrijving valt te lezen dat een groot aantal ‘actoren’ steeds beter in staat is om ‘misinformatie te verspreiden’.Tijdens het panel discussiëren sprekers over het voorspellen, terugdringen en het bestrijden van bedreigingen die verergerd zouden worden door misinformatie. Hoewel het WEF geen definitie van misinformatie geeft, blijkt uit een recent bericht op de website van de organisatie dat kritiek op het WEF en het coronanarratief wordt gezien als ‘misinformatie’. In het bericht klaagt het WEF over ‘desinformatiecampagnes’ die tegen de groep gericht zijn en wordt verwezen naar een ander bericht, waarin directeur Adrian Monck suggereert dat kritiek op de controversiële slogan van het WEF – je zult niets bezitten en gelukkig zijn – gelinkt is aan een ‘misinformatiecampagne’.

Monck klaagt ook over ‘misinformatie rond corona en vaccins’. Hij claimt bovendien dat misinformatie de vrijheid van meningsuiting doet ontsporen en pleit voor ‘actie om te voorkomen dat leugens voor waar worden aangenomen’.Het bericht van Monck is één van de vele voorbeelden van de manier waarop het WEF onwelgevallige informatie probeert te censureren.

Volgens de WEF-sekte hebben mensen geen recht op een eigen auto

De WEF-sekte heeft verklaard dat de mensen geen recht hebben op een eigen auto en in plaats daarvan kunnen “lopen of delen”. Volgens Schwab en trawanten bezitten veel te veel mensen een eigen voertuig, en deze situatie moet gecorrigeerd worden door ze uit de markt te dringen. Elk jaar vliegen duizenden privéjets naar de topontmoeting van de sekte naar Davos, maar volgens Klaus Schwab zouden de burgers geen eigen auto moeten bezitten. In een door het WEF gepubliceerd document eisen de elites van Davos dat het samen delen van een auto een “circulair uitgangspunt” moet worden om de globale vraag naar edelmetalen en fossiele brandstoffen te reduceren. De anti-God samenzwering hebben de door de Young Global Leaders geïnfiltreerde regeringen opdracht gegeven dat te veel mensen privévoertuigen bezitten en daar een eind aan te maken. Onder verwijzing naar het feit dat “er met de gemiddelde auto of de gemiddelde bestelwagen in Engeland maar 4% van de tijd wordt gereden”, beweert het WEF dat dit betekent dat mensen in ontwikkelde landen, inclusief de Verenigde Staten, niet het recht zouden moeten hebben om een eigen auto te bezitten. De mensen zouden hun auto moeten verkopen en te voet moeten gaan of delen. Het einde van het privé-eigendom is volgens het WEF absoluut noodzakelijk en kan op alles toegepast worden, van auto´s via privéhuizen tot aan stedelijke vormgevingsprincipes toe.

In een gepubliceerd artikel valt ook te lezen dat de zwendelaars de gasprijzen gewoon niet hoog genoeg zouden zijn en dat de prijzen voor fossiele brandstoffen over een breed front enorm zouden moeten worden verhoogd. Het WEF motiveert dit met de uitspraak: “Doordat ze de overgang naar schonere energie vertragen, maken vooraanstaande democratieën hun economieën door de aanhoudende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kwetsbaarder. Gezamenlijk handelen ter bevordering van een groene overgang is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook beslissend voor de bescherming van de democratie.”

Ze zijn heel bewust bezig tweedracht te zaaien en haat te kweken.Daarnaast zijn ze bezig een medische apartheidsstaat te creëren met een onderklasse van mensen die worden uitgesloten van alle belangrijke aspecten van het openbare leven. De Great Reset sekteleden hebben een verzameling volksvijandige instellingen in het leven geroepen. Het merendeel van de mensen ziet niet dat de overheden bezig zijn ze tot slaven om te turnen, traceerbaar voor de rest van hun bestaan, gekoppeld aan een vaccinatiepaspoort, bankrekening, rijbewijs, betaalpas en ID-bewijs. De gevolgen laten zich raden: mensen die straks weigeren zich te laten vaccineren en nano-chippen, dreigen op termijn volledig van de samenleving te worden uitgesloten en als het aan de  hedendaagse NSB-ers ligt, opgesloten.

Econoom van het WEF: Het is onze morele plicht om senioren in zelfmoordcapsules te dwingen

Volgens Dr. Yusuke Narita, een 37-jarige economieprofessor in Yale, zijn er definitief te veel nutteloze mensen op de wereld, en zijn oplossing voor het zogenaamde probleem is een gedwongen “massale zelfmoord” van oude mensen. Narita draagt bij aan de WEF-sekte samenzwering en is in Azië bekend als de “Japanse Yuval Noah Harrari”. Als hij niet aan de gerenommeerde Ivy-League-school in New Haven, Conneticut, doceert, brengt Dr. Narita er zijn tijd mee door om op televisie op te treden en de WEF-ideologie in naam van zijn leermeester Klaus Schwab te propageren. Met betrekking tot de gedwongen euthanasie van oudere mensen om de wereld te ontvolken, zei Dr. Narita dat wanneer de senioren niet de zeer duidelijke hint accepteren en uit zichzelf in de door de elite ter beschikking gestelde zelfmoordcapsules stappen, de “mogelijkheid om dit in de toekomst verplicht te doen ter discussie gesteld moet worden.”

Terwijl Harrari zijn extremistische ideeën in boeken publiceert, die door de links-extreme cultuurhoeders aan de lezers in onze samenleving agressief opgedrongen worden, richt Dr. Narita de meeste schade aan op televisie en in de sociale media. Hij heeft honderdduizenden aanhangers verzameld, bijna allemaal jonge beïnvloedbare mensen, die door het sirenegezang van Klaus Schwab´s technocratische visioen van een nieuwe wereldorde worden verleid.

Toen Dr. Narita in 2022 door een student verzocht werd om zijn alarmerende theorieën van massale zelfmoord uit te leggen, beschreef hij de jonge student aanschouwelijk een scene uit “Midsommar”, een Hollywood-horrorfilm uit het jaar 2019, waarin een Zweedse sekte een van haar oudere leden ertoe dwingt om zelfmoord te plegen door van een klip af te springen. Volgens Dr. Narita heeft de jonge generatie de plicht om er “hard aan te werken om zo´n samenleving te creëren.”

De retoriek van de economieprofessor komt overeen met de extremistische retoriek van de elitaire huichelaar Klaus Schwab, waar de afgelopen tijd verschillende “experts” de wens hebben uitgesproken om de Aarde te ontvolken. Dat roept de vraag op waarom de 84-jarige Klaus Schwab niet het goede voorbeeld geeft en zelf in de zelfmoordcapsule stapt als hij de oudere mensen tot zelfmoord wil dwingen. Natuurlijk zou een volkerenmoord op oudere mensen twee doelen van de globale elite dienen: de ontvolking van de wereld en de vernietiging van de traditionele kernfamilie.

Grootouders zijn maar al te vaak een bron van vreugde, van wijsheid en van vriendelijkheid in het leven van een klein kind en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen tot goed aangepaste volwassenen. Daarom zijn Klaus Schwab en zijn trawanten vastbesloten om de grootouders af te schaffen. Dit is de meedogenloze, moorddadige wereld die de medewerkers van de WEF-sekte in het kader van hun “Great Reset” willen invoeren. Kijkt u maar eens naar dit artikel, dat door “OpenDemocracy” gepubliceerd werd, een het algemeen nut beogende organisatie van George Soros, die elk voorwendsel gebruikt om te proberen de traditionele kernfamilie te vernietigen.

De WEF-sekte is niets anders dan een grote levensgevaarlijke fascistoïde internationale samenzwering. Ze zijn bezig de wereld in de donkerste periode van haar geschiedenis te storten. Ze zien zichzelf als voorbestemd om de planeet te redden.Psychopaten, sociopaten en narcisten zijn het zonder enige menselijkheid die denken te kunnen bepalen hoe de wereld er uit moet komen te zien. Maar ze vergissen zich want er zal een verschrikkelijk oordeel over hen worden uitgesproken. Spreken over een samenzwering is Bijbels. In Psalm 2 staat namelijk het volgende: Psalm 2-1-2-3-4Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.”Ook de WEF-sekte is niets anders dan een kompaan in het kwaad. God spot met hen en al die andere machten van het kwaad. De Gezalfde die in deze tekst genoemd is Yeshua, Hij die komt om de wereld te verlossen van al het kwaad. Daarom spot God met ze. Psalm 2:5: “ Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap…” Het is te hopen dat allen die zich aan deze satanische samenzwering hebben verkocht nog tijdig tot inzicht komen voordat de oordelen komen en gaan erkennen dat Jezus ook voor hen is gestorven aan het kruis op Golgotha.

 

 

Franklin ter Horst

e-mail: Hijkomt@hetnet.nl

Terug naar: Inhoud