Javier Solana, anti-IsraŽl activist

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 27 oktober 2006) (Laatste bewerking: 26 februari 2015)

 

In IsraŽl, en velen daarbuiten, zullen vast niet treuren om het vertrek van de IsraŽl hatende Spanjaard Javier Solana, als BuitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie die vanaf zijn benoeming in 1999 een zeer bedenkelijke en uitermate eenzijdige rol heeft gespeeld in het conflict tussen IsraŽl en het PLO-terreurbewind van Jasser Arafat. Hij trok regelmatig in scherpe bewoordingen tegen IsraŽl van leer en was jarenlang een graag geziene gast bij bewind in Ramallah. Hij noemde aartsterrorist Jasser Arafatniet ,,een obstakel in het vredesproces, maar juist een belangrijk onderdeel vŠn het proces!Ē Solana heeft er alles aan gedaan het terreurbewind van Arafat, wit te wassen. Hij was tevens veelvuldig te gast bij diverse islamitische dictaturen en terreurorganisaties. De Europese Unie heeft de islamitische terreurbeweging Hamas weliswaar als terroristische organisatie bestempelt, maar toch heeft Solana in het verleden geheime gesprekken met leiders van deze beweging gevoerd. Hij bevestigde dat tijdens een interview op de BBC. Kort daarna verklaarde hij echter dat zijn uitlatingen verkeerd zijn begrepen en dat er van rechtstreeks contactgeen sprake is geweest. Maar terreurleider van Hamas, Khaleed Mashaal verklaarde op maandag 13 december 2004 in een interview met het actualiteitenprogramma Newsnight van de BBC, dat Europa wel degelijk contact met zijn beweging onderhoudt. Ook heeft Solana een ontmoeting gehad met een vertegenwoordiger van de door Iran gesteunde islamitische terreurorganisatie Hezbollah. Dat kwam hem op felle kritiek van IsraŽl te staan.

 

Javier Solana, het voormalige grote opperhoofd van de Europese Unie

Solanaís plannen ten aanzien van IsraŽl hielden in dat de Joodse staat moest terugkeren naar de grenzen van vůůr de juni oorlog van 1967 zodat de ďBende van RamallahĒ daar hun eigen staat kon vestigen.Ook eiste hij van IsraŽl de Golanhoogvlakte te onruimen. Waar Solanaís plan kortweg op neerkwam is de vernietiging van IsraŽl in fases. …ťn van zijn bekende uitspraken is ,,Wij zullen de Palestijnen niet laten vallenĒ en dat is door de jaren heen, volledig duidelijk geworden. De man heeft een politiek gevoerd die er op gericht was zijn band met de Arabische dictaturen en terreurgroepen in stand te houden ten koste van IsraŽl.

Op 27 juni 2003 ontkende hij glashard tegenover de Buitenlandcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat er in Europa antisemitisme zou bestaan. Eťn van de verbijsterde toehoorders, Eliana Ros uit Florida voegde Solana toe: ,,Oh, er is dus nog een Europa?".Tijdens een bezoek aan Brussel beloofde Solana de PLO-minister van Buitenlandse Zaken Shaíath, dat de Europese Unie alles in het werk zal stellen, tempo te zetten achter de implementatie van de roadmap.

Solana bezat een zeldzame machtspositie binnen de Europese Unie. Hij wasďSecretaris Generaal van de Raad van de Europese UnieĒ en ďHoge vertegenwoordiger van het Gemeenschappelijk Buitenlands en VeiligheidsbeleidĒ (GBVB). Deze functie is aan hem toegewezen na een topconferentie in december 1998. Opmerkelijk feit hierbij is dat het document met betrekking tot deze functie het nummer 666 droeg. Daarnaast was hijsinds 1999 secretaris-generaal van de West-Europese Unie (WEU) en sinds 2004 ook directeur van het Europees Defensieagentschap. In juni 2000 aanvaarde WEU een door Solana zelf ontworpen aanbeveling die als titel droeg ďRecommendation 666Ē. De bedoeling van dit document is dat de ďHigh RepresentatieveĒ in staat moet worden gesteld macht uit te oefenen op politieke en militaire beraadslagen in het kader van noodsituaties. Ook was Solana van december 1995 tot 1999 secretaris-generaal van de NAVO.

Solana was Secretaris Generaal van de NAVO van 1995 tot 1999 en vervulde deze post gedurende het conflict in BosniŽ. Hij was de enige NAVO Secretaris Generaal die de macht bezat te beslissen wanneer er gebombardeerd moest worden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het omturnen van de NAVO van een defensieve organisatie in een aanvalsmacht. In opdracht van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton en onder Solanaís verantwoording heeft de NAVO in 1999 (van 24 maart tot 10 juni )maar liefst 31.000 bommen met verarmd uranium op 112 locaties in ServiŽ en Montenegro gegooid. Gedurende de 78 dagen van verwoestende Navo bombardementen werden 2000 burgers gedood. Bill Clinton noemde de bombardementen een ďHumanitaire interventieĒ en ďbelangrijk voor de Amerikaanse nationale belangenĒ.††

De man van 31.000 bommen op voormalig JoegoslaviŽ

De oorlogsmisdaad over dezebombardementen wordt volledig doodgezwegen. Kerken, scholen, chemische bedrijven, farmaceutische fabrieken en hospitalen werden getroffen. De Navo doet dit af als collateral damage en zegt dat haar acties uitsluitend tegen militaire doelen gericht waren.

 

Bij de bombardementen op het petrochemische complex in Pancevo werden ook de vinylchloridemonomeer- en de ethyleenfabriek getroffen. Grote hoeveelheden chloor, vinylchloridemonomeer en ethyleendichloride kwamen hierbij vrij. De aanval op het farmaceutische complex in Galenika, de grootste geneesmiddelenfabriek in JoegoslaviŽ zijn uiterst giftige gassen vrijgekomen. In de 150.000 inwoners tellende stad Nis is het aantal kankerpatienten met leukemie vertienvoudigd vanwege het gebruik door de Navo van munitie met verarmd uranium.Ook in nabije BosniŽ waar bij eerdere Navo-operaties in 1995 munitie met verarmd uranium werd gebruikt in gevechten tegen de ServiŽrs wordt een alarmerende toename van kanker vastgesteld.

Solana is destijds geroemd voor zijn militaire successen op de Balkan en voor het feit dat hij de NAVO weer op kaart heeft gezet nadathet bondgenootschap zo goed als afgeschreven was. Dat lang niet iedereen enthousiast is over zijn optreden op de Balkan mag duidelijk zijn, want wat zich in het voormalige YugoslaviŽonder Solanaís leiding heeft afgespeeld,is volgens diverse commentatoren, niets anders dan een misdaad tegen de menselijkheid.

Een Amerikaans burger genaamd Randall A.Major die ten tijde van de bombardementen in de plaats Novi Sad in YugoslaviŽ woonde, schreef Solana een open brief m.b.t de bombardementen.

,,Ik ben een Amerikaans burger en leef in YugoslaviŽ. Ik hou dagelijks in de gaten wat u allemaal doet. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de meest verschrikkelijke nacht van mijn leven. Op 23 maart 1999 hebt u op uw eigen houtje opdracht gegeven voor het bombarderen van de soevereine staat YugoslaviŽ zonder daarbij goedkeuring te vragenvan de Verenigde Naties. Mijn zoon van 5 jaar sliep toen u de opdracht gaf metde bombardementen te beginnen. Ik wist niet of wij de volgende ochtend nog zouden leven, en of ik mijn zojuist geboren dochter en mijn vrouw nog levend terug zou zien. De angst was overweldigend. Gedurende drie weken hebben alle 26 nationaliteiten in YugoslaviŽ de ellende van uw dagelijkse bombardementenmoeten meegemaakt. Sinds u de orders gaf, zijn er honderden onschuldige vrouwen en kinderen gedood. Uw bommen zijn gedropt op burgers die het paasfeest aan het vieren waren. Uw bommen hebben oude mensen van het leven beroofd, maar ook babyísen kinderen. Uw bommen hebben het leven van deze mensen vernietigd. Hun banen, hun scholen, hun ziekenhuizen, hun fabrieken en hun kerken, allemaal door uw bommen verwoest. Schaamt u zich niet Solana? Bezit u geen moraliteit?Kunt u voor uzelf verantwoorden dat u de levens van miljoenen in gevaar heeft gebracht? Ik hoop dat God u inzicht geeft in de misdaden die u hebt begaan. Uw handen zijn gedrenkt in het bloed van onschuldigen.Ē

Solana vindt dat de hele wereld moet meehelpen met het opbouwen van een nieuwe vorm van wereldbestuur. Hij vindt dat het succesvolle samenwerkings Ėen integratieproces van de Europese Unie uitgebreid moet worden tot de hele wereld en noemt Europa hťt voorbeeld voor een toekomstige wereldregering. ,,Een wereldregering is een cruciaal concept omdat alle naties afhankelijk van elkaar zijn geworden. Europa moet, na intern langdurige vrede te hebben bewerkstelligd, een sleutelrol gaat spelen als vredesbrenger in de hele wereld en meehelpen met het opbouwen van een nieuwe vorm van wereldbestuurĒ. Globalisatie is dus absoluut noodzakelijk. Miljoenen mensen over de hele wereld zullen daardoor de kans krijgen om langer, gezonder en beter te leven.Ē Europa is dus het grote voorbeeld voor de rest van de wereld.

 

Bombardementen YugoslaviŽ

 

Daar waar de Europeanen in het verleden elkaar fel beconcurreerden en regelmatig bloedige oorlogen voerden, is Europa er volgens Solana in geslaagd om door toenemende samenwerking een voorspoedig en vreedzaam continent op te bouwen. ,,De wereldproblemen van vandaag zijn enorm: terrorisme, de verspreiding van kernwapens, klimaatverandering, armoede, epidemieŽn, etc. Dan zijn er nog conflicten zoals het IsraŽlisch- Palestijnse conflict. Dat kan geen enkele regering in zijn eentje oplossen.Ē Tijdens de bijeenkomst van het ĎManaging Global Insecurityí(MGI-Project) in Berlijn op 15 en 16 juli 2008, discussieerden politieke leiders en leiders van belangrijke organisaties van over de hele wereld over de toekomst van de internationale veiligheid en samenwerking. De prominente aanwezigen bespraken strategieŽn om een nieuwe internationale orde op te bouwen. Ook hier had Solana weer een dikke vinger in de pap. Hij zei dat een Multilateraal Veiligheidssysteem nodig is voor een ander tijdperk omdat het huidige wereldsysteem in grote moeilijkheden verkeert. Het is bij hem allemaal Nieuwe Wereld Orde wat de klok slaat. Solana is ook lid van de ďClub van RomeĒ en frequent aanwezig op vergaderingen van organisaties die behoren tot de Nieuwe Wereldorde

 

Vanuit Brussel waart de geest ronddie stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel. Achter het streven naar oprichting van een wereldbestuur, verbergt zich de menselijke grootheidswaanzin. Op diverse Amerikaanse websites ziet men Solana als ťťn van de belangrijkste wegbereiders van de komende antichrist, het beest dat de wereld voor korte tijd zal gaan domineren. Zoals bekend zal Gods komende tegenstander op alle mogelijke manieren proberen het geloof in de Bijbelse God om zeep te helpen en de terugkomst van Jezus de Messias te verhinderen. Totale controle, implantatie van een microchip, leugen en bedrog behoren tot het scenario. Er zal een nieuwe wereldorde worden gevestigd, waarin de mens niets meer te vertellen heeft, waarin de mens tot slaaf zal zijn geworden.

In september 2005 hield het ďKwartet van VierĒ te weten, de Verenigde Staten, Verenigde Naties, Europa en Rusland een persconferentie in New York. Het kwartet had besloten troepen te zenden naar de grens tussen Gaza en Egypte. Tegelijkertijd werd gevierd dat de veiligheidsraad van de VN, 60 jaar bestond. Hiervoor was een logo gemaakt, waarin het getal 60 verwerkt was. De zes was normaal en de nul had de vorm van een wereldbol. Achter de tafel van de persconferentie was dit logo in drievoud opgehangen. In het oog sprongen de drie zessen 666.

 

Links, Benita Ferrero-Waldner, sinds 1 november 2004 Europees Commissaris voor externe relaties, Jack Straw, voormalig minister van BZ van Engeland, Sergei Lavrov, minister van BZ van Rusland, Kofi Annan ,Condoleeza Rice en Javier Solana.

 

De profeet DaniŽl (9) maakt duidelijk dat er een Ďprinsí zal komen (Antichrist) die IsraŽl wil vernietigen, haar kinderen volledig wil uitroeien, en de stad Jeruzalem als troon wil bezitten. Dat gebeurde al eens door de Romeinen onder Titus in het jaar 70 n. Chr en thans zien wij een herhaling van zetten, nu door de Verenigde Naties en de wereldleiders. De duistere machten in Brussel, willen mede onder invloed van de kerk van Rome, het hart uit IsraŽl rukken en IsraŽl als onafhankelijke staat vernietigen. Straks als zich praktisch alles in een ernstige staat van ontbinding bevindt, zal hij (het beest)opkomen. Hij zal een nieuw kruisvaarderkoninkrijk inrichten, met Jeruzalem als kroon en het Tempelplein als zijn kroonjuweel. De waarheid is nog fantastischer dan fictie. De wereldleiders hebben een proces in gang gezet waarbij ze aanvankelijk lijken te zegevieren, maar dat uiteindelijk in hun gezichten zal exploderen.

 

De geest van de antichrist waart al enige tijd rond en is duidelijk zichtbaar in het beleid van de Europese Unie. De profeet DaniŽl schetst een goed beeld wie straks de absolute macht in de wereld zal bezitten, hoewel die maar van heel korte duur zal zijn. Het is een rijk datzich tot een grote macht zal ontwikkelenmaar die volgens DaniŽl van zeer korte duur zal zijn. Het is een rijk van deels ijzer en deels leem, een rijk zonder samenhang omdat ijzer zich niet vermengt met leem. De basis van de beleidsmakers in Brussel is volledig anti-bijbels en is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen alles en iedereen die Gods Woord trouw zijn gebleven.

Solana heeft zich als een vredesmakelaar voor het Midden-Oosten gepresenteerd en zei dat er een goed uitgebalanceerd beleid werd gevoerd maar daar was totaal geen sprake van. Hij zag de terugkeer van IsraŽl naar de grenzen van 1967 als de oplossing van het probleem. Maar de situatie van vůůr 1967 was nauwelijks anders. Ook toen was IsraŽl al het doelwit van terreur en agressie. Ook noemde hij de Ďnederzettingení in het aloude Bijbelse land, een obstakel voor de vrede. Wegversperringen noemde hij inhumaan terwijl deze uit pure noodzaak zijn aangebracht om wandelende PLO-bommen buiten de deur te houden. De wegversperringen hebben de Arabieren aan zichzelf te danken want ze bestonden niet vůůr de 1e intifada, evenmin als de zogenaamde Ďnederzettingení niet vůůr 1967 bestonden.

 

Tijdens een lezing in Londen op zaterdag 10 juli 2009 riep hij de VN-veiligheidsraad op desnoods eenzijdig over te gaan tot erkenning van een onafhankelijke PLO-staat. Hij zei dat de VN ,,knopen moest hakken en tevens een oplossing moet forceren over de status van Jeruzalem en het Palestijnse vluchtelingenprobleem Ook vindt hij dat de PLO-staat volwaardig lid moet worden van de VN. IsraŽl wijst het idee af en zegt dat alleen beide partijen duurzame vrede kunnen sluiten.Zijn houding t.o.v IsraŽl lijkt ook zijn de Spaanse landgenoten flink te hebben infecteerd. Een onderzoek door het Spaanse ministerie van Onderwijs in juni 2009 wees uit dat meer dan 50 procent van de studenten tussen 12 en 18 jaar niet naast een Jood wil zitten op school.Solana zegt aan dezelfde Europese idealen te zullen blijven werken vanuit een andere positie. Hij zal de nieuwe Europese minister van Buitenlandse Zaken Catharine Ashton, adviseren door zijn ervaringen met haar te delen.Beter zou het zijn dat deze figuur helemaal van het publieke toneel verdwijnt.

Overige bronnen: Jerusalem Newswire, 6 juni, 12 en 18 oktober 2006. Internationale Christelijke Ambassade Jerusalem (ICEJ) 6 en 11 oktober 2006. Honest Reporting, 7 juni 2006. Arutz-7 Editor, 22 september 2006.Emet News Service, 15 oktober 2006. http://www.israelmybeloved.com , 20 oktober 2006. The Washington Times, 20 oktober 2006. 14 mei 2006.

Terug naar: Inhoud