IsraŽl is de rechtmatige eigenaar van de Golan-hoogvlakte

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 21 oktober 2004) (Laatste bewerking: 5 januari 2020)

Velen realiseren zich niet dat de Golan-hoogvlakte het Bijbelse Basan is. Dit gebied is in de 13e eeuw v.Chr., door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid. Zo zijn er drieŽndertig relatief goed bewaard gebleven synagogen uit Bijbelse tijden uitgegraven.

Jozua 13:8-11-12 Tezamen met de ( andere helft van de stam Manasse ) hebben de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun gegeven had aan de overzijde van de Jordaan ..... verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Mašchatieten benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salcha toe. het gehele koninkrijk van Og in Basan.

In het gevecht van Edrei versloegen de IsraŽlieten onder Jozua het leger van Og, de koning van Basan en veroverden een gebied waartoe in totaal 60 plaatsen met muren hoorden. Het stond bekend als het land van de RefaÔeten, een reuzengeslacht. De profeet Jeremia maakte al duidelijk dat IsraŽl ooit in de toekomst naar dit erfdeel zou terugkeren.

Jeremia 50:19 ..... en Ik breng IsraŽl terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide.

Ook de profeet Micha profeteert dat het volk van IsraŽl in de toekomst weer zal weiden in Basan, als in de dagen van ouds en ook in Gilead dat nu nog een onderdeel van JordaniŽ vormt.

De voormalige IsraŽl hatende Barack Hussein Obama gaf zijn trekpop de Scull&Bones satanist John Kerry de opdracht IsraŽl onder druk te zetten zich van de Golan terug te trekken. De terugtrekking diende te worden meegenomen in een overeenkomst ter beŽindiging van de Syrische oorlog. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu gaf als reactie dat de Golan onder IsraŽls soevereiniteit zal blijven en dat daarover niet meer onderhandeld zal worden. Washington reageerde ogenblikkelijk bij monde van John Kirby op 18 april 2016. Deze zei tegenover de pers dat de Verenigde Staten de Golan-hoogvlakte niťt beschouwt als een deel van IsraŽl. De Golan is van SyriŽ! ďHet standpunt van de Verenigde Staten over de kwestie is ongewijzigd. Dit standpunt werd gehandhaafd door zowel de Democratische als de Republikeinse regeringen. Deze gebieden maken geen deel uit van IsraŽl en de status van die gebieden moet worden vastgesteld door middel van onderhandelingen.Ē Volgens Danny Danon de ambassadeur van IsraŽl bij de VN, negeren de partijen die het vertrek van IsraŽl willen, de realiteit dat SyriŽ in een oorlog is verwikkeld waarbij inmiddels talloze landen en allerlei islamitische barbaren betrokken zijn. Wie zijn de leden van de Veiligheidsraad van de VN die zo ďbezorgdĒzijn over IsraŽls controle van de Golan? Vijftien van deze landen bezetten zelf illegaal andere landen. Deze hypocriete landen laten echter geen enkele gelegenheid voorbij gaan IsraŽl te demoniseren.

De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden sprak tijdens een gala van de linkse Joodse organisatie J-Street in Washington DC, over wat hij noemde de ďoverweldigende frustratieĒ met IsraŽl die leeft binnen de regering van Barack Hoessein Obama. De zelfvoldane kritiek van Biden kwam nauwelijks enkele uren na de aanslag in Jeruzalem waarbij ca. 21 gewonden vielen. De Amerikanen wekken de indruk beter te weten wat goed is voor IsraŽl dan IsraŽl zelf.

Joe Biden in innige omhelzing met de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas).

Biden ging verder met IsraŽl te hekelen over een reeks kwesties. ďIk ben ervan overtuigd dat de acties die de IsraŽlische regering de afgelopen jaren heeft ondernomen Ė met name de gestage en systematische uitbreiding van de nederzettingen, de legalisatie van buitenposten, het (onrechtmatig) toe-eigenen van gronden, IsraŽl in de verkeerde richting zal drijven.Ē In een scherpe sneer naar de IsraŽlische premier Benjamin Netanjahoe, sprak Biden zijn lof uit voor het linkse parlementslid Stav Shaffir (van de Zionistische Unie partij), waarin deze openlijk haar hoop had geuit ďdat de IsraŽlische linkerzijde weldra de controle over de Knesset zal terugwinnen.Ē Biden antwoordde haar met ďMoge uw standpunten het begin zijn om weer de mening van de meerderheid te winnen in de Knesset.Ē

SyriŽ reageerde op de uitspraak van Netanyahu dat de Golan onder IsraŽls soevereiniteit zal blijven, met te zeggen dat het de ďGolan zal terugnemen met de hulp van de Verenigde Naties desnoods met militair geweld.Ē SyriŽ eist met steun van de VN-veiligheidsraad (Resolutie 242) en de meehuilende krypto-antisemieten, dat IsraŽl zich terugtrekt uit de gebieden die in 1967 zijn veroverd. De chef van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi, hekelde de opmerkingen van Netanjahu en sprak vanďescalatieĒ. De Arabische Liga wil dat er een speciaal criminal court wordt opgericht om IsraŽl te veroordelen voor deze uitspraak. Egypte wil dat de Verenigde Naties bijeenkomt om te discuteren over de uitspraak van Benjamin Netanyahu de Golan-hoogvlakte nooit meer te zullen opgeven. De Egyptische missie bij de Verenigde Naties noemt de uitspraak van Netanyahu eenzijdig en illegaal. De uitspraak van de IsraŽlische premier leidde ook tot een golf van afwijzende reacties van de anti-IsraŽlische kliek in Brussel onder leiding van Federica Mogherini.

 

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok beschuldigd IsraŽl van illegale bezetting van de Golan. Hij ziet deze Hoogvlakte als Syrisch grondgebied dat sinds 1967 door Israel zou zijn bezet: ďHoewel Israel het feitelijk gezag over het gebied uitoefent, heeft het land er geen soevereiniteit omdat het internationaal recht gebiedsverwerving door middel van geweld verbiedtĒaldus Blok. VN-Veiligheidsraadresoluties 242 en 497 zouden deze regel in het geval van de Golanhoogten ďweerspiegelen en bevestigenĒ. Deze resoluties zijn echter volledig in tegenspraak met het Mandate for Palestine. Toch zijn er ook landen die van menig zijn wat genuanceerder naar de Golan te kijken vanwege de nu al 5 jaar durende gevechten in SyriŽ tussen de diverse satanische islamitische terreurgroepen en het Syrische leger.

 

Met wie moet IsraŽl onderhandelen over de toekomst van de Golan-hoogvlakte? Is dat met het bewind van de Syrische leider Bashar al-Assad? Maar Washington wil dat deze dictator van het wereldtoneel verdwijnt. Om dat te bereiken heeft Washington op 15 maart 2011 de Arabische winter in SyriŽ geÔntroduceerd. De wereld heeft kunnen zien hoe het Witte Huis SyriŽ doelbewust in chaos heeft gestort. Volgens de Amerikaanse generaal Wesley Clark is de beslissing om Assad van het wereldtoneel te verwijderen al kort na de aanslag op de Twin Towers in 2001 genomen. De samenzweerders achter de schermen waren dus al lang bezig het onkruid te zaaien dat nu weelderig opschiet in SyriŽ. Wat begon als een door Washington georkestreerde demonstratie is uitgegroeid tot een onvoorstelbare slachtpartij door zowel het Syrische leger als door allerlei moslimbendes.

Wat is het nog maar geleden dat de huidige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry en een groep VS-senators waaronder de voormalige Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel Bashar al Assad een edelmoedige, constructieve leider een reformer en een man van zijn woord noemden.Kerry vloog regelmatig naar Damascus, waar hij sprak en dineerde met Assad en zijn vrouw in het Naranj restaurant in Damascus. Ook maakten ze samen af en toe een ritje met de motor. Bij terugkeer in Washington noemde hij Assad"mijn grote vriendĒ. Sindsdien wordt Assad geconfronteerd met een door Washington georkestreerde aanval op zijn positie onder leiding van dezelfde John Kerry. Fijne vrienden zullen we maar zeggen.Uit alle aspecten van de Syrische crisis blijkt overduidelijk dat het gaat om een buitenlandse samenzwering. De wereld heeft kunnen zien hoe de doelbewust door het Witte Huis veroorzaakte Arabische Lente diverse moslimlanden in chaos heeft gestort. Maar sinds de grote baas in het Witte Huis heeft besloten Assad te verwijderen, is het gedaan met de jarenlange vriendschap. Alle partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De misdaden die de strijdende partijen onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend.

Washington wil dus dat Assad wordt verwijderd maar voor wie moet IsraŽl dan de Golan ontruimen? Voor de satanische barbaren van IS(IS), Al-Nusra, het niet bestaande Vrije Syrische leger of Al-Qaeda, of hebben ze nog een ander idioot scenario in petto.

Zoals bekend is de heuvelrug in 1967 weer in bezit van IsraŽl gekomen. Het Syrische leger gebruikte sinds 1948 de strategische hoogvlakte om IsraŽl voortdurend te bestoken waaronder de kibboets Ein Gev aan het Meer van Galilea. Vlak achter de kibboets begint de hoogvlakte. Het werd door SyriŽ gebruikt als een enorme militaire basis van waaruit het noorden van IsraŽl dagelijks werd bestookt met moordend vuur waarbij honderden IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. Het Syrische leger bestond op de Golan uit ongeveer 50.000 man, onderverdeeld in 9 brigades, met de beschikking over artillerie en gepantserde voertuigen.

Gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967, veroverde IsraŽl het grootste deel van het gebied op SyriŽ. IsraŽl was uitstekend ingelicht over de Syrische posities dankzij de spion Eli Cohen die in de Syrische leiding geÔnfiltreerd was. In 1960 werd Cohen gerekruteerd door de militaire inlichtingendienst, de Mossad. Deze gaf hem de valse identiteit van Arabier omdat hij accentloos Arabisch sprak. Tijdens een verblijf in ArgentiniŽ verteld hij een SyriŽr te zijn die sterk naar zijn vaderland verlangde. Zijn Syrische vrienden in Buenos Aires moedigden hem vervolgens aan naar SyriŽ te gaan om daar een bedrijf te starten. Tijdens zijn verblijf in SyriŽ slaagde Cohen erin het vertrouwen te winnen van onder meer de president van het land, en diverse hooggeplaatste personen binnen de Syrische defensie. Ze kwamen zelfs bij hem in zijn appartement waar hij spionageapparatuur had opgesteld. Na verloop van tijd vertrouwden de SyriŽrs hem vrijwel volkomen en hadden geen idee dat hij voor IsraŽl spioneerde. Uiteindelijk werd hij bijna aangedragen als minister van defensie van SyriŽ. Ook kreeg hij steeds meer invloed en toegang tot militaire informatie.

Tijdens een "excursie" op de Golan hoogvlakte zag hij dat de Syrische soldaten nauwelijks bescherming hadden tegen de hitte en adviseerde hij de Syrische autoriteiten, eucalyptusboompjes te planten bij bunkers en mortierstellingen. Prompt werd zijn advies door de militaire leiding opgevolgd. Vanaf dat moment wist de IsraŽlische luchtmacht waar de Syrische militairen zich bevonden en konden ze vrij gemakkelijk worden uitgeschakeld. De eucalyptusbomen staan tot op de dag van vandaag op de Golan als stille getuigen van Cohens spionagewerk. Cohen werd in januari 1965 ontmaskerd door de Syrische contraspionage. Ze kwamen er namelijk achter dat er vanuit zijn appartement berichten naar Tel Aviv werden gestuurd. Na een proces werd hij in het openbaar op 18 mei 1965 in Damascus opgehangen. De executie werd in SyriŽ rechtstreeks op televisie uitgezonden. Hoewel er verschillende verzoeken zijn geweest, is zijn lichaam nooit teruggegeven aan zijn familie. Het werd begraven op de Joodse begraafplaats van Damascus.

Monument voor Cohens nagedachtenis in Herzlberg in Jeruzalem

De IsraŽlische overheid annexeerde de Golan-hoogvlakte in 1981. Deze IsraŽlische annexatie is volkomen legaal maar wordt door de Verenigde Naties en allerlei andere islamgedienstige narren uitgelegd als in strijd met het volkenrecht. Zowel de annexatie als de wetten werden meteen door de internationale gemeenschap unaniem verworpen en in Resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad nietig verklaard. Van IsraŽl werd onmiddellijke terugtrekking geŽist maar IsraŽls recht op de Golan-hoogvlakte is al vastgelegd in het Mandate for Palestine in 1922, door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een ďJewish National HomeĒ. Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan-hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis.

De Britten gaven het in 1923 vervolgens aan Frankrijk die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in hun bezit. Maar SyriŽ is niet de rechtmatige eigenaar van dit gebied.

Franklin ter Horst