IsraŽl krijgt de schuld van alle ellende in de wereld

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 april 2020) (Laatste bewerking: 6 april 2022)

Het duurde niet lang voordat IsraŽl er mede van werd beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het Coronavirus. IsraŽl is immers verantwoordelijk voor zo ongeveer alles wat er in de wereld aan narigheid gebeurt? Door een aantal Arabische journalisten wordt met een beschuldigende vinger naar IsraŽl en de Verenigde Staten gewezen voor het opzettelijk verspreiden van het virus in China als onderdeel van een asymmetrische campagne van economische en psychologische oorlogvoering. In sommige publicaties wordt zelfs beweerd dat IsraŽl en de VS al lang gefabriceerde ziekten gebruiken als onderdeel van een kwaadaardig complot om angst onder de wereldbevolking te verspreiden en winst te halen uit de verkoop van medische apparatuur aan wanhopige regeringen. De beschuldigingen zijn niet nieuw want de Arabische pers beweerde eerder al dat alle grote virussen van de afgelopen decennia zijn gecreŽerd en verspreid door de Verenigde Staten, soms met de hulp van IsraŽl. Men noemt als voorbeelden Ebola, Zika, Sars, Vogelgriep en Varkensgriep, miltvuur de gekkekoeienziekte en nu het coronavirus.

Racisten over de hele wereld geven de joden en IsraŽl de schuld van de pandemie. Door haat doorspekte antisemitische samenzweringen halen middeleeuwse bloedsprookjes uit de kast om het Joodse volk en de staat IsraŽl te besmeuren. Hieronder bevindt zich ook Press TV, de leugenmachine van de middeleeuwse Iraanse ayatollahs. Op deze zender was een "analyse" over het coronavirus te zien waarin werd gezegd dat de Verenigde Staten worden geleid door gekken en psychopaten die volledig in staat zijn om de Derde Wereldoorlog te lanceren door middel van een biologische oorlogsaanval op China en Iran. De aanval op Iran zou worden geleid door IsraŽl dat daarnaast ook dient te voorkomen dat Iran medicijnen en medische apparatuur krijgt die nodig zijn om het virus te bestrijden.

De Iraakse politieke analist Muhammad Sadeq Al-Hashemi, vertelde op de Iraakse Al-Ayam TV dat een roman uit 1981 van Dean Koontz bewijst dat het coronavirus een Amerikaanse complot is met het doel het verminderen van de wereldbevolking.

Afbeeldingsresultaat voor Muhammad Sadeq Al-HashemiMuhammad Sadeq Al-Hashemi

Hij vergeleek deze Amerikaanse 'samenzwering' met het feit dat de joden met antrax besmette dekens gebruikten om 86% van de inheemse bevolking (indianen) in wat nu de Verenigde Staten is uit te roeien om een echt Joods thuisland te krijgen. Als klap op de vuurpijl voegde Al-Hashemi eraan toe dat de Rothschilds degenen waren die besloten om Hiroshima en Nagasaki in 1945 te vernietigen!

Fatih Erbakan, zoon van voormalig premier Necmettin Erbakan, van wie algemeen wordt aangenomen dat hij de politieke mentor van dictator president Recep Tayyip Erdoğan was, zei over het virus in een toespraak op 6 maart 2020: "Hoewel we niet beschikken over bepaalde bewijzen, dient dit virus de doelen van het zionisme om het aantal mensen te verminderen en voegde eraan toe: "Zionisme is een 5000jaar -oude bacterie die het leed van mensen hebben veroorzaakt.Ē

Ook Turkse journalisten en het publiek reageren op de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, door het Joodse volk hiervan de schuld te geven. Zo verscheen er een video op sociale media waarin een Turkse buschauffeur zei dat alle epidemieŽn in de recente geschiedenis, van aids tot Ebola, door farmaceutische bedrijven zijn veroorzaakt en er aan toevoegend dat de meeste eigenaren van deze bedrijven in de handen van joden zijn. Een passagier in de bus deed ook een duit in het zakje door te beweren dat joden er alles aan zullen doen om het voortbestaan van het Turkse volk te beŽindigen. Een ander vulde aan: "Niet alleen Turken, zuster, ze zullen er alles aan doen om de wereld op de knieŽn te krijgen" waarop de buschauffeur toevoegde dat de joden een vervloekt ras zijn.

Ook beweerde een Turkse imam die op 16 maart 2020 een aantal Turken in een moskee interviewde dat het virus niet kan worden overgedragen in moskeeŽn. Zo vroeg hij aan een vrouw of zij zich zorgen maakte over het naar de moskee komen terwijl het virus zich verspreidt, waarop zij antwoordde: "een virus kan zich niet verspreiden in het huis van Allah. Ook reciteren wij voortdurend verzen uit de koran waarin sprake is van genezing.Ē As'ad Al-Zouni, een Jordaanse journalist die zich een Palestijn noemt en die regelmatig antisemitische en samenzweerderige artikelen schrijft, schreef op de nieuwswebsite Dunya Al-Watan dat de Joden en de CIA verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus. Deze figuur beweert dat het begin van het coronavirus in China verscheen op dezelfde dag dat president Trump een handelsovereenkomst met dit land tekende, en dat dit niet kan worden beschouwd als zo maar een willekeurige gebeurtenis, omdat vooral ďde Amerikaanse mediamachine wordt geregisseerd door de zionisten.Ē

 

De Jordaanse islamitische geleerde Ahmad Al-Shahrouri zei in een aflevering op de Jordaanse televisiezender Yarmouk TV - die gelieerd is aan de Moslimbroederschap - dat de joden gevaarlijker zijn dan het coronavirus, aids, cholera en elke ziekte ter wereld.

 

m7868a.pngOp Hamas 'Al-Aqsa TV noemde imam Jamil Al-Mutawa het coronavirus een soldaat van Allah waardoor moslims het minst worden getroffen. Het heeft de Verenigde Staten, ItaliŽ, China, IsraŽl en Iran (daar wonen kennelijk geen moslims) ernstig getroffen, terwijl de Palestijnen en de Gazanen onaangetast blijven.De waarheid is dat Mahboud Abbas, de Palestijnse leider van het Islamitisch Kalifaat Palestina al op6 maart de noodtoestand had uitgeroepen voor een periode van tenminste een maand vanwege diverse besmettingen in onder meer Bethlehem.

 

Kijk, ging Mutawa verder Ďhoe leeg de (IsraŽlische) steden zijn. Kijk hoe leeg hun straten zijn en kijk hoe druk deze moskee is.' Hij bad dat Allah door zou gaan met het ontketenen van het virus tegen de mensen achter de Deal of the Century, daarmee verwijzend naar Trumps vredesplan.

Zoals gezegd wordt IsraŽl verantwoordelijk gesteld voor zo ongeveer alle ellende in de wereld. En dat is niet alleen iets van de laatste jaren. Zo wordt het joodse volk ook verantwoordelijk gesteld voor de Zwarte Dood de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking.

Zwarte dood (pest) in Europa

De hele maatschappij werd er door ontwricht. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op het dezelfde bevolkingsaantal komen van voor de epidemie. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven waarvan 25 en 50 miljoen in Europa. Omdat niemand wist waar de Zwarte Dood vandaan kwam, kregen de Joden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting veroorzaken.

Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen voor een 'leven bij de dag'. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had.

Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd. Dit leidde er toe dat op 14 februari 1349 in deze stad ťťn van de eerste en grootste pogroms van de Middeleeuwen plaatsvond. In de loop van dit zogenaamde ĄValentinstagmassakerď (bloedbad op Valentijnsdag) werden 2000 tot 3000 joden openbaar verbrand. De resterende joden werden uit de stad verbannen. Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw Ė op straffe van de dood - verboden om zichā Ďs avonds na 10 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Verder diende iedere jood - in de periode dat hij wťl in de stad mocht verblijven - voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed - een bijzondere belasting: "straattol" te betalen.

Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd aangegeven door het hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter herinnering aan deze tijd, klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg. Niet alleen Straatsburg werd getroffen door pogroms maar de Joden in heel Europa werden erdoor getroffen, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden geconfisqueerd.

In Egypte krijgen Joden al jaren de schuld voor van alles en nog wat. In Egypte bestaat al jaren een stroom van antisemitische artikelen en cartoons, die voor een deel regelrecht aan het nazi-tijdschrift Der StŁrmer lijken te zijn ontleend. De Egyptische regeringsmedia wordt toegestaan allerlei leugens over IsraŽl te verspreiden. Zo zond het Egyptische TV station A-Nas in januari 2009 een toespraak uit van de moslimgeestelijke Ahmed Abd As-Salam, waarin deze de Joden ervan beschuldigde kanker onder de moslims te verspreiden. ďDe Joden beramen dag en nacht plannen de moslims te vermoorden. Ze infecteren het voedsel van de moslims met kankerĒ aldus de geestelijke. Ook beschuldigde hij de Joden ervan de economie van de moslims te willen vernietigen.

Op 11 maart 2012 beschuldigde de Egyptische geestelijke Wagdi Ghoneim op de Al-Aqsa TV (Hamas, Gaza), IsraŽl van het verspreiden van drugs en aids in Egypte, handelend op basis van het complot zoals beschreven in ďDe Protocollen van de Wijzen van ZionĒ: Ghoneim: ďWij noemen het ĎDe Protocollen van de onwetende Wijzen van Zion". Wij noemen hen niet ďgeleerdĒ, omdat zij dat niet zijn. Onze vijanden willen onze jeugd bederven met onzin, zodat ze veranderen in stompzinnige dwazen. De (IsraŽliís) mogen zonder visum naar Egypte reizen. Ze brengen drugs en heroÔne mee. De meisjes die naar de SinaÔ gaan- naar Sharm Al-Sheik en soortgelijke plaatsen- dragen korte broeken, en ze kleden zich uit, en ze hebben ontucht met Egyptische jongens, met een boodschap voor hen: ďwelkom bij de Aids-clubĒ. Een Egyptisch lid van de islamitische ĎVrijheid en Rechtvaardigheids Partijí wil dat Egypte de Camp-David akkoorden opzegt. Dit omdat deze akkoorden zorgen voor kanker, hepatitis en infecties, zo stelde hij op de Iraanse TV. Al-Ahram publiceerde ook al eens een artikel waarin IsraŽl Ďde pestí van onze tijd en een terroristenstaat wordt genoemd.

Ook de fake-Palestijnen zijn bijzonder bedreven in het verspreiden van fabels. Zo werd er in een bericht gezegd dat de bende met de lange baarden verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van ziekten als kanker. Ook beweren ze dat er slechte medicijnen en verdorven levensmiddelen aan de mensen worden geleverd om ze te vergiftigen. En dan is daar Omar Abu Sara die in de Al-Aqsamoskee stond te schreeuwen dat de Joden geŽlimineerd moeten worden, omdat dit de meest verachtelijke en kwaadaardige wezens zijn die op aarde rondlopen. ďIn hun moordzucht hebben ze duizenden profeten gedood en zelfs tot twee keer toe geprobeerd Mohammed te vermoorden. Geen wonder dat Allah hen veranderde in apen en varkensĒ Volgens deze haatprediker is de tijd gekomen om hen zonder enige genade af te slachten. ďWij zijn ervoor gereed samen met de legers van het Islamitische Kalifaat (ISIS) het land van de Joodse vuiligheid te reinigen.ĒVervolgens krijst hij: O Allah, laat spoedig de dag van hun dood aanbreken!Ē.

Volgens het bewind in Ram-allah experimenteert de IsraŽlische regering ook met massavernietigingswapens om te kunnen afrekenen met de onbuigzame Palestijnse kinderen. De IsraŽliís gebruiken het Aids-virus. De verspreiding is niet via seks. Die methode wordt momenteel wel gebruikt om de ziekte onder Egyptenaren te verspreiden, waarvoor de IsraŽlische geheime dienst, Mossad toeristen mobiliseert en inschakelt. Hier bij ons gebruiken ze de injectienaald. Het dodelijke virus wordt met injecties verspreid. De langzame en pijnlijke dood van Palestijnse kinderen wordt hen toegebracht in IsraŽlische ziekenhuizen. De injectie des doods wordt hun gegeven door IsraŽlische verpleegsters en artsen. Het groene licht daarvoor is gegeven op het hoogste niveau in de IsraŽlische regering. Ook zouden ďkolonisten vanuit hun nederzettingen met snipergeweren op Arabische bewoners schietenĒ. Het is ronduit een schande dat westerse journalisten deze leugens publiceren zonder ook maar enig onderzoek te doen.

Een ander krankzinnig voorbeeld kwam van terreurleider Mahmoud Abbas. Deze beweerde dat IsraŽl met voorbedachten rade drugs zou verspreiden met de bedoeling de Palestijnse jeugd te beschadigen.

Op de officiŽle omroep van de PLO-tv op 12 februari 2014 werd een toespraak uitgezonden van de officiŽle woordvoerder van de PLO-veiligheidstroepen en politiechef van de terreurstad Jenin, Adnan Al-Damiri. Hij vertelde het onzinverhaal dat het PLO-bewind zelfs een laboratorium heeft opgedoekt waarin ďmarihuana werd omgezet in heroÔne.Ē Blijkbaar heeft deze man zelf teveel drugs gebruikt want hij weet kennelijk niet dat marihuana nu eenmaal niet in heroÔne kan worden omgezet.

Volgens de Palestijnse VN-ambassadeur Riyad Mansour zou IsraŽl organen wegnemen van gedode Palestijnen. 'We krijgen de lichamen terug zonder hoornvliezen en andere organen. En dat gebeurde niet voor de eerste keer.' IsraŽl heeft deze beschuldiging fel afgewezen. Een Knessetlid noemde het 'pure laster'. De IsraŽlische VN-ambassadeur Danny Danon noemde de bewering een 'bloedsprookje'. IsraŽl wordt trouwens niet voor het eerst beschuldigd van het 'oogsten' van organen. Al in 2009 schreef de Zweedse krant Aftonbladet over zulke beschuldigingen, zonder daarbij ook maar enig bewijs te leveren. Ook het Britse Time Magazine schreef er in 2014 over, maar plaatste kort daarna een rectificatie. IsraŽlische functionarissen wijzen er op, dat dit op bekende antisemitische laster is gebaseerd.

Het Iraanse tv-station Shahar, meldde in het voorjaar van 2005, dat de IsraŽliís zich bezig houden met het ontvoeren van Iraanse babyís. Deze kinderen zouden aan boort worden gebracht van een boot die zich in de buurt van Iran bevindt. ,,De zionisten gebruiken hun harten, nieren en andere organenĒ aldus de onfrisse producer van dit walgelijke programma, Ahmed Mir Alawii. Deze figuur was ook verantwoordelijk voor de film ďZahraís Blue EyesĒ (Zahraís ogen) welke op dezelfde zender in December 2004 is uitgezonden. Ook hierin worden de IsraŽlisch ervan beschuldigd operaties op Arabische kinderen uit te voeren om hun organen te gebruiken voor transplantaties. Het verhaal gaat over een meisje dat door een IsraŽlische militair wordt ontvoerd en verminkt, want haar ogen worden getransplanteerd om een blind joods jongetje weer te laten zien. Alawii claimt dat de IsraŽlisch bij voorkeur kinderen van een en twee jaar ontvoeren. ,,Wij presenteren nog maar een klein deel van de Zionistische misdaden. Oh jullie zionisten! Jullie bezetten de huizen van onschuldige mensen. Jullie vermoorden hen en steken hun ogen uit voor de ogen van hun oudersĒ.

Hoewel een deel van Arabische wereld bezig is de betrekkingen met IsraŽl te verbeteren, zijn decennia van anti-Joodse propaganda niet zo snel verdwenen. Het zal nog wel een tijdje duren voordat de diverse fake-news propagandisten in de Arabische wereld stoppen met het verspreiden van hun belachelijke beweringen over IsraŽl en de Joden.

 

In een editie van al-Meshwar, een Arabische krant in de regio Toronto in Canada, uitgegeven door Holocaustontkenner Nazih Khatatba op 28 februari 2020 wordt IsraŽl door Mustafa Yusuf al-Lidawi beschuldigd van het levend begraven van Palestijnen en het stelen van hun organen. In de halve pagina schreef: "Het misbruik van de martelaren en de manipulatie van hun lichamen heeft te maken met Joodse geboden en IsraŽlische richtlijnen".

Holocaustontkenner Nazih Khatatba, hoofdredacteur en eigenaar van de antisemitische Canadese arabisch-talige krant Al-Meshwar in Toronto, Canada

Bínai Brith Canada heeft contact opgenomen met de politie van Toronto om een ​​klacht in te dienen. "Het is onaanvaardbaar dat Canadese publicaties, in welke taal dan ook, Joden blijven demoniseren en terrorisme verheerlijken," zei Michael Mostyn, CEO van Bínai Brith Canada. "Deze meedogenloze en ongegronde aanvallen op onze gemeenschap vergroten het risico voor onze veiligheid." In de loop der jaren hebben artikelen in al-Meshwar het bloedbad in 2014 in een synagoge in Jeruzalem geprezen, het jodendom een ​​'terroristische religie' genoemd, joden de schuld gegeven voor de Holocaust en zelfmoordaanslagen verheerlijkt aldus Bínai Brith.

Zowel al-Lidawi als al-Meshwar hebben een geschiedenis van het promoten van jodenhaat. In 2018 beriep al-Lidawi het beruchte antisemitische bloedsprookje, bewerend dat Joden niet-Joods bloed gebruiken om brood te bereiden voor de Joodse feestdag van Purim, en dat dit de middeleeuwse verdrijving van Joden uit veel Europese landen rechtvaardigde.

Evangelisch leider beweert dat joden wuhan-virus krijgen omdat ze Jezus hebben afgewezen.

Rick Wiles, een Amerikaanse antisemitische extreemrechtse complottheoreticus, van de Flowing Streams Church in Vero Beach in Florida, gebruikt zijn radioprogramma om ďracistische en antisemitische samenzweringstheorieŽn te stimulerenĒ.

De antisemitische extreemrechtse complottheoreticus Rick Wiles

Hij is de oprichter van TruNews, een website die door The Forward en de Anti-Defamation League is beschreven als reclame voor racistische, homofobe, islamofobe en antisemitische samenzweringstheorieŽn. Wiles beweert een Evangelisch Christelijke Predikant te zijn maar hij citeert nooit de Schriften in de context om zijn schandelijke uitspraken te legitimeren. 

Hij bestempelde de impeachment-procedure tegen president Donald Trump als een ďJoodse staatsgreepĒ. Ook beweert hij dat joden de controle willen krijgen over landen om miljoenen christenen te vermoorden, en beschreef joden als "misleiders" die "beramen, ze liegen, ze doen wat ze moeten doen om hun politieke agenda te verwezenlijken." Ook beweert hij dat joden het Wuhan-virus krijgen omdat ze Jezus hebben afgewezen en dat het virus begon bij AIPAC en zich verspreidde via synagogen als een straf tegen de Joden! Ook promoot hij de aloude lasterlijke vervangings theologie dat de Joden Jezus hebben afgewezen.

Franklin ter Horst

 

Terug naar: Inhoud