Is Barack Hussein Obama een stiekeme moslim?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: oktober 2008) (Laatste bewerking: 29 januari 2017)

 

Hij is de zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenia. Dezelfde stam heeft ooit Keniaanse christenen in de pan gehakt. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn islamitische achtergrond te bagatelliseren, en juist zijn 'christen' zijn te benadrukken. Maar het begon in de loop van zijn presidentschap steeds vaker op te vallen dat Obama zich openlijk vereenzelvigde met de moslimwereld. Hij roept de moslims wereldwijd op zich te verenigen en hun onderlinge geschillen op zij te zetten. De islam zegt dat als de vader moslim is, de zoon het ook is. Het huwelijk van zijn ouders hield geen stand, en Obama’s moeder hertrouwde, ook weer met een soennitische moslim. Volgens experts op het gebied van de islam draagt Obama al 30 jaar een gouden ring met daarop de tekst 'La Ilaha Illallah, oftewel 'Er is geen god dan Allah'. De inscriptie 'Er is geen god dan Allah' is één van de vijf pilaren van de islam, en wordt gevolgd door 'en Mohammed is zijn profeet.

 

'Er is geen god dan Allah'

 

Toch beweerde hij geen moslim (meer) te zijn maar een christen. Zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de “Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”, deden echter iets heel anders vermoeden.Ofschoon hij in Indonesië nog een gelovig moslim was, presenteerde hij zich later als een ‘vroom’ christen. Hij zei: 'God' gevonden te hebben, na jarenlang atheïst te zijn geweest.

 

Op 22 juni 2015 was Obama gastheer van een Iftar diner in het Witte Huis. De Iftar is de avondmaaltijd, na zonsondergang, aan het eind van het dagelijkse vasten, tijdens de maand Ramadan. Het lijkt er dus sterk op dat de Amerikanen een 'stiekeme' moslim in het Witte Huis hebben gekozen, wat trouwens door hemzelf in deze video en in deze video bevestigd wordt. Hij zei van meet af aan niet voor niets dat zijn uitverkiezing een geweldige kans is voor Amerika om de banden met de islamitische wereld te herstellen. ,,Ik denk dat we een unieke mogelijkheid hebben om Amerika’s imago in de hele wereld  te herstellen, maar in het bijzonder in de moslimwereld.” Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen in november 2008 klonk het uit Saoedische radio’s: We krijgen een moslim in het Witte Huis.’Na de verkiezingen noemde de voormalige Libische dictator Moeammer Gadhaffi, Obama voor de Libische radio: ,,onze man in het Witte Huis’.

 

Moslimbroeders en zusters zitten aan het Iftar diner.

 

'We zijn niet langer een christelijke natie”, verklaarde Obama tijdens zijn eerste toespraak aan de moslimwereld in Turkije. Ook noemde hij de VS ,,één van grootste moslimlanden ter wereld”- een flagrante leugen, aangezien moslims in de VS slechts 2,5% van de bevolking uitmaken (ca. 8 miljoen), en Amerika daarmee pas op de 26e plaats van grootste moslimlanden staat. Verder verklaarde hij in Turkije dat ,,Amerika niet en nooit in oorlog met de islam zal zijn”, en dat hij de 'gematigde' moslims zonder enig voorbehoud accepteert. Waarbij hij gemakshalve maar even vergat dat de zichzelf tot gematigde moslims uitgeroepen Sufi-Shia moslims door de Turkse regering vervolgd worden. Net als de Turkse christenen, die geen nieuwe kerken mogen openen of seminaries mogen houden, en in de gevangenis worden gegooid voor het beledigen van het 'Turks zijn', als ze openlijk getuigen van Jezus Christus.

 

Obama als moslim

 

,,Wij drukken onze diepe waardering uit voor het islamitische geloof, dat al eeuwenlang zoveel heeft gedaan om de wereld vorm te geven - inclusief in mijn eigen land”,verklaarde Barack Obama voor het Turkse parlement op maandag 6 april 2009. Het is niet te loochenen dat de islam inderdaad al eeuwen van grote invloed is geweest op het wereldgebeuren maar of de wereld daar blij mee moet zijn is een hele andere vraag.  Daarnaast zijn de opmerkingen van Obama buitengewoon merkwaardig. Tenminste, als hij zichzelf als Amerikaan beschouwd, en niet als Indonesiër of Keniaan. In de hele geschiedenis van Amerika, zeker in de beginfase, heeft het christendom een buitengewoon grote rol gespeeld. Nooit en te nimmer is er in ruim 230 jaar Amerikaanse geschiedenis ook maar één moslim betrokken geweest bij belangrijke (en minder belangrijke) gebeurtenissen en beslissingen.

 

Of Obama moet doelen op 11 september 2001. Toen lukte het de moslims inderdaad om Amerika voor de jaren erna uitdrukkelijk vorm te geven. En al zouden de aanslagen in geheime samenwerking met onderdelen van de Amerikaanse schaduwregering (Nieuwe Wereld Orde) hebben plaatsgevonden, en zélfs al zouden ze er helemaal niets mee te maken hebben - dan nóg waren ze van grote invloed, want over de hele wereld gingen tienduizenden moslims de straat op -de volgelingen van de “Bende van Ramallah” als eerste, met vuurwerk en al- om feest te vieren, vanwege de dood van 3000 Amerikanen. Ja, dat heeft grote indruk gemaakt, in de hele wereld, en zeker in Amerika.Maar of Obama daar op doelde? In ieder geval blijkt er uit zijn speech in Turkije een diepe bewondering voor de islam, die Obama nooit heeft getoond of zou tonen voor het traditionele christendom, dat Amerika wél gevormd heeft.

 

Tijdens zijn toespraak op 11 september 2010 ter herdenking van de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, zei hij dat de ,,Verenigde Staten nooit oorlog tegen de islam zullen voeren. Het is geen godsdienst die ons die dag in september heeft aangevallen. Het was al-Qaeda. Een erbarmelijke groep mensen die de godsdienst perverteren”aldus Obama. Hij noemde de islam een vriend van Amerika, maar de koran verteld iets anders. 

 

Dankzij de openlijk steun van Obama is de Council On Islamic Relations (CAIR), uitgegroeid tot veruit de machtigste lobbygroep in de Verenigde Staten. Dawud Walid, uitvoerend directeur van CAIR Michigan, noemde in een Arabisch uitgesproken preek in een moskee in de stad Warren op 25 mei 2012 het afslachten van Joden door moslims gerechtvaardigd. 'Wie zijn degenen die de blootstaan aan de wraak van Allah? Het zijn de Joden, het zijn de Joden.'

 

Moslimextremist Dawud Walid

 

Walid heeft regelmatig ontmoetingen met topbestuurders van de regering Obama en via hen veel invloed op het beleid van het Witte Huis. In januari 2011 nam hij met 20 imams deel aan een FBI bijeenkomst over de controle- en trainingstactieken van de federale agenten.In de Koran worden de Joden voor eeuwig door Allah vervloekt (2:61; 2:90/91; 3:112). Koran 3:112 wordt zelfs letterlijk genoemd in het handvest van Hamas en wordt gebruikt als 'legale' reden om te blijven streven naar de vernietiging van Israël en de uitroeiing van alle Joden. Ook in de Hadith (de uitspraken van Mohammed) wordt de vervloeking van de 'kinderen Israëls' (de Joden) herhaalt op grond van onder andere Koran 5:78 en 4:60, waar ze zelfs de volgelingen van de duivel worden genoemd - reden waarom het apen en zwijnen zouden zijn geworden (2:65; 7:166; 5:60) en ze door de moslims moeten worden weggevaagd (4:47), waarna ze voor eeuwig in de hel zullen branden (4:55; 5:29; 98:6 en 58:14-19).

Het aantal moslims in de VS groeit zo snel dat de moskeeën de aanwas niet meer aankunnen dus bivakeren ze tijdens het vrijdagmiddaggebed tussen 14.00 en 16.00  uur op Madison Avenue en andere straten in New York City.  Dat beeld is trouwens ook al in Europese landen te zien. 

Op 25 september 2009 was de ‘King’ persoonlijk aanwezig op de “Nationale dag van gebed voor de Moslims in de Verenigde Staten op Capitol Hill”, in het bijzijn van 50.000 moslims. Tijdens de ‘iftar’, de maaltijd meteen na zonsondergang, sprak hij tegen zijn gasten over de goede invloed van de islam op Amerika. Obama: ,,Bij deze gelegenheid vieren we de heilige maand ramadan en staan we stil bij hoe islamieten Amerika en Amerika’s cultuur hebben verrijkt.”

Het nu (nog enigszins) vrije Westen heeft met Obama een leider die de islam omhelst, en het christendom tot zijn vijand heeft verklaard. Ook dat zou niemand moeten verbazen, aangezien Barack Obama -of is het toch Barry Soetoro?- 20 jaar lang een kerk bezocht, waarin haat wordt gepredikt tegen alles wat Amerikaans, Westers, joods en Israëlisch is. Om nog maar te zwijgen over Obama's openlijke geuite grote bewondering voor de extreem links-radicale satanist Saul Alinsky, die onder andere achter het plegen van aanslagen in de VS stond, en de Amerikaanse samenleving wilde omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel.Het werkelijke gezicht van Obama's beloofde CHANGE komt steeds duidelijker naar voren. In dat opzicht kan absoluut gezegd worden, dat Obama woord houdt. Maar of het ook écht de CHANGE wordt, die van deze wereld de door hem beloofde betere plek zal maken -bij voorkeur dus zónder traditionele christenen- is op z'n zachtst gezegd zeer twijfelachtig.

 

In het verleden bestonden er eveneens kontakten tussen Obama en Saddam Hoessein de “Slager van Bagdad”, en Nadhmi Auchi,  een andere uit het Midden Oosten afkomstige corrupte figuur. Daarnaast onderhield hij kontakten met Antoine “Tony” Rezko die op zestien van de twintig aanklachten, schuldig is bevonden aan fraude met smeergelden, steekpenningen en het witwassen van geld. Ook onderhoudt hij vriendschappelijke relaties met Ali Abunimah, een PLO-extremist en Rashid Khalidi, een vertegenwoordiger van de PLO, die tegenwoordig les geeft aan de Universiteit van Columbia. Mahmoud Taleb, voormalig commandant van Izzadin Kassam, de militaire tak van de terreurbeweging Hamas,  noemde Obama in een artikel in de in Londen verschijnende Arabische krant Asharq al-Awsat, de ‘emir” en “beschermer” van alle moslims. Het grootste deel van de media houdt al deze duistere kontakten en feiten over hem verborgen en worden zijn leugens onderbelicht of gebagatelliseerd.

It is the Muslim way of silently saying the Shahada, "The only God is Allah and Mohammed is his prophet!" Index finger extended vertically, symbolizing "one God."

 

Volgens de Pakistaanse minister Durrani moet Obama de nieuwe wereldleider van alle moslims worden. 'Op die manier zullen alle problemen van de moslimwereld worden opgelost,' verklaarde hij in een interview met de krant The Nation. Durrani is een voormalig lid van de Pakistaanse Ideologische Raad en benadrukt dat de moslimwereld 'dringend behoefte' heeft aan een Kalief. Aangezien Obama in grote delen van de islamitische wereld als moslim wordt beschouwd zou hij als openlijk islamitische president van de Amerika en virtuele leider van de wereld de buitengewone titels 'Mullah Barack Hussein Obama' of 'Allama Obama' krijgen.

 

Er stak een storm van afkeuring op toen de Amerikaanse bevolking via hun tv-zenders de beelden te zien kregen van hun president die op 1 april tijdens de opening van de G20 bijeenkomst in Londen in 2009, als een knipmes boog voor de Saoedische dictator Abdullah. Hij boog voor de koning van het land dat bekend staat als de grootste financier van het islamterrorisme.

 

Obama buigt als een knipmes voor de Saoedische dictator  Abdullah

 

De uit Israël afkomstige schrijver Avi Lipkin was op 26-28 oktober 2010 te gast bij Prophecy in the News en vertelde dat Obama tegen een Egyptische minister bezworen zou hebben een moslim te zijn. “Mijn vader is moslim, mijn broers zijn moslim, mijn stam is moslim en ik ben een moslim”. Als mijn binnenlandse problemen voorbij zijn zal ik de moslimwereld laten zien wat ik met Israël ga doen. Hij heeft een Islamitische agenda en is anti-Israël zegt Lipkin. Obama heeft Zuid-Amerikaanse illegalen amnestie gegeven en de onderliggende reden daarvoor is om de weg vrij te maken voor illegale immigratie van moslims naar Amerika. Een VN medewerker vertelde dat Obama Saudi-Arabië belooft te hebben dat hij Amerika binnen 8 jaar wil veranderen in een moslimstaat. Klik hier wat Brigitte Gabriel over de moslimbroederschap extremist Obama te vertellen heeft.

 

In 2008 publiceerde een Iraanse pro-overheidswebsite een islamitische hadith (gezaghebbende tekst) uit de 17e eeuw, bevattende een profetie die ooit werd uitgesproken door Ali ibn Abi-Talib, de schoonzoon en beoogd opvolger van de profeet Mohammed. Abi-Talib profeteerde dat pal voor de terugkomst van de mahdi, de islamitische messias die volgens de moslims een grote wereldoorlog zal ontketenen, de Joden zal uitroeien en een islamitische wereldrijk zal oprichten, een 'lange zwarte man' aan het hoofd zou komen te staan van het Westen en bevelhebber zou zijn van 'het sterkste leger ter wereld'. Ook zou hij een duidelijk teken met zich meedragen die zou wijzen op de naam van de belangrijke Shi'itische 'derde imam': Hussein ibn Ali. Hierdoor zouden alle moslims weten dat 'hij met ons is'.

 

Obama's eerste en tweede naam 'Barack Hussein' betekenen 'de zegen van Hussein' in zowel het Arabisch als in het Perzisch. Daarnaast leest Obama's familienaam in het Perzisch als O Ba Ma, wat betekent: 'hij is met ons'. Eén van de redenen waarom de Pakistaanse minister het in de ogen van veel Westerlingen belachelijke voorstel doet om van Obama de officiële leider van alle moslims te maken zou mogelijk met deze profetie te maken kunnen hebben.

 

 Het lijkt een onwaarschijnlijk sprookje: geboren worden in een arme moslimfamilie in Kenia, opgroeien als eveneens arme moslim in Indonesië, vervolgens emigreren naar de VS en daar een dure rechtenstudie volgen -betaald door de Jordaanse koning Abdullah-, 20 jaar lang een uitgesproken anti-Amerikaanse, racistische kerk bezoeken en achteraf beweren dit niet in de gaten te hebben gehad, jarenlang nauwe banden hebben met links-extremisten die aanslagen hebben gepleegd in de VS, beweren christen te zijn maar de bijbelse aard van Jezus ontkennen, weigeren het bewijs te leveren waar je geboren bent, en tóch president worden van de Verenigde Staten van Amerika, en daarbij ook nog eens door het buitenland als een god behandeld worden.

De Egyptische minister van Buitenlandse zaken Ahmed Aboul Gheit

In een interview voor de Egyptische televisiezender Nile-tv zei de Egyptische minister van Buitenslandse Zaken, Achmed Aboul Gheit dat Obama hem in een vertrouwelijk gesprek had verteld dat hij een moslim is. Dat zou mede verklaren waarom Obama al geruime tijd roept de term ‘moslim-extremisme’uit de documenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst te willen laten schrappen.

Mike Adams van Natural News beweert zelfs dat Obama een moslim sleepercell is. Een moslim die op commando kan worden geactiveerd om bepaalde instructies uit te voeren. Volgens Adams is Obama radicale moslim die moedwillig bezig is de Amerikaanse cultuur, de economie en het leger om zeep te helpen. Zijn uiteindelijke doel is om het land van binnenuit totaal te verwoesten en de democratie en het christendom te vervangen door communisme en radicale islam. Volgens Adams is Amerika op dit moment eigenlijk al een bezet land dat wordt gerund door actieve radicale volgelingen van de Moslimbroederschap die blijven pleiten voor open grenzen en het binnenhalen van vluchtelingen. Wat dan in feite niets anders is dan nog meer radicale moslims het land binnensmokkelen. Ook John Brennan, hoofd van de CIA blijkt een actieve moslim te zijn. In 2013 was het de Rolling Stone journalist Michael Hastings bijna gelukt om Obama en Brennan publiekelijk te ontmaskeren. Kort voor zijn dood stuurde Hastings een email  met het bericht dat hij iets “heel belangrijks” op het spoor was gekomen en dat hij enige tijd van de radar zou verdwijnen. Het bleek om onthullende informatie te gaan over Obama en Brennan. Net zoals dit waarschijnlijk het geval was met Andrew Breitbart die op de dag dat hij met schokkende onthullingen over Obama zou komen, werd vermoord.

 

Andrew Breitbart vermoord op het moment dat hij met schokkende onthullingen over Obama zou komen.

Hij laat er ook geen enkele twijfel over bestaan wat betreft zijn opvattingen over de islam. Tijdens een vergadering met het Pentagon, die ging over de bombardementen op ISIS, barstte Obama zeer luidruchtig en in woede uit tegen Amerikaanse hoge officieren, en verliet duidelijk geagiteerd de vergadering, nadat er opmerkingen werden gemaakt waarbij de koppeling werd gelegd tussen de Islamitische Staat (ISIS) en de islam. Hij kwam vervolgens even later terug met naast zich een belangrijke adviseur, maar zijn gemoedstoestand liet zien dat hij nog steeds zeer verontwaardiging was.De adviseur maakte een paar scherpe opmerkingen naar de vertegenwoordigers van het Pentagon, herinnerde hen eraan dat de president al een zeer drukke dag achter de rug had en daarna verliet zowel zij als de president opnieuw de kamer om vervolgens opnieuw terug te keren en te kennen gaf hoe “ongepast” het was om “te proberen alles wat de islam betreft over één kam te scheren.” De adviseur, die oorspronkelijk niet met Obama naar de briefing was teruggekeerd, verscheen plotseling opnieuw naast hem, evenals de persoonlijke assistente van de president. Deze herhaalde een paar keer dat de vergadering was afgelopen, om vervolgens met Obama te vertrekken.

Experts drijven de spot met de overtuiging van Obama dat de wijdverbreide islamitische Jodenhaat slechts tientallen jaren oud is. Obama heeft onthult dat hij geen idee heeft, of niet de indruk wil wekken dat hij enig idee heeft, over de realiteit van het islamitische antisemitisme, zegt Robert Spencer, de auteur van vele boeken over islamitische ideeën en directeur van Jihad Watch. “Antisemitisme is zwaar verankert in de islam, al vanaf zijn oorsprong” zei Andrew Bostom, auteur van drie boeken over de islam, waaronder “The Legacy of Islamic Antisemitisme”, dat eeuwen van antisemitische haat, moorden, pogroms en discriminerende apartheid omschrijft. In een recent interview met The New Yorker, beschreef Obama de islamitische haat tegen Israël als bijproduct van de recente gevechten, niet als gevolg van de doctrinaire bezwaren van de islam tegen elke Joodse regering. “De Palestijnse kwestie” is de weigering van moslims om het recht van Joden op een joodse overheid in het historisch Joods thuisland rond Jerusalem te erkennen. Echter, de weigering om Israël te erkennen is verstrengeld met islamitische antisemitisme, dat zich volgens de beweringen van Obama in de loop van de laatste decennia daar heeft ontwikkelt. “Zijn commentaar negeert de vele antisemitische leer van de koran en andere islamitische teksten - met name de aanwijzing in de koran van de Joden als de ergste vijanden van de gelovigen”, zei Spencer.

Een bericht van Obama ter gelegenheid van de ramadan van 2016

“Wij zijn in de Verenigde Staten, gezegend met moslimgemeenschappen, die zo divers zijn als onze natie zelf. Er zijn moslims van wie hun erfgoed teruggevoerd kan worden naar het allereerste begin van onze natie, alsmede degenen die nog maar net zijn aangekomen. Artsen, advocaten, kunstenaars, docenten, wetenschappers, gemeenschapsorganisatoren, ambtenaren en militairen, zij zullen allemaal in steden in heel Amerika elke avond bij elkaar hun vasten verbreken. Als Amerikaanse moslims de heilige maand vieren, word ik eraan herinnerd dat we één Amerikaanse familie zijn. Ik sta vastberaden aan de kant van de Amerikaanse moslimgemeenschappen en ik verwerp de stemmen die ons willen verdelen of die onze religieuze vrijheden en burgerrechten willen beperken. Ik ben vastbesloten de burgerrechten van alle Amerikanen, ongeacht hun religie of hun uiterlijk, te beschermen. Ik steun de viering van onze gemeenschappelijke/gedeelde menselijkheid en onze toewijding aan vrede en rechtvaardigheid voor iedereen”.

Obama importeerde ongeveer 1 miljoen moslims in de VS

Screenshot_16

Heel stiekem en onopgemerkt door het publiek heeft Obama 832.014 Greencards aan mensen uit islamitische landen laten verstrekken. Dit blijkt uit een analyse van het Department of Homeland Security. Aan deze analyse is ook een lijst met herkomstlanden toegevoegd.De meeste immigranten komen uit Pakistan (102.000), Irak (102.000), Bangladesh (90.000), Iran (85.000), Egypte (56.000) en Somalië (37.000).Was er in 2013 nog sprake van 117.423 islamitische immigranten, in 2014 steeg de immigratie uit islamitische landen met 27% naar 148.810. Greencards of wettelijk duurzaam verblijf zorgen ervoor dat de immigranten in het bezit komen van het staatsburgerschap, ondersteuning door de staat en een werkvergunning. Evenals een sociale verzekering, levensmiddelencoupons en vooral gratis ziekenzorg.Uit een bericht van het ministerie voor Integratie en Vluchtelingen bleek dat in het jaar 2013 91,4% van de Voor-Aziaten levensmiddelencoupons ontving, 73,1% van de medische zorg voor arme vluchtelingen in aanspraak nam en 68,3% een sociale uitkering kreeg.

Terug naar: Inhoud