Hoe Nederland onder Rutte&CO is veranderd in een Great Reset dictatuur

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 28 april 2020) (Laatste bewerking: 16 juli 2021)

 

Het begon allemaal in maart 2020 toen de Nederlandse premier Mark Rutte maatregelen bekend maakte om het coronavirus te bestrijden. Hij introduceerde een ‘intelligente lockdown’ met noodverordeningen waarbij Horeca, scholen en kinderopvang werden gedwongen te sluiten. De lockdowns zijn slechts het begin van een wereldwijde tirannie. Bilderberger Rutte (2012-2013-2015-2016-2018-2019) confronteerde in navolging van andere politieke leiders, het Nederlandse volk met de uitspraak ‘we gaan naar een nieuw normaal’. Vanaf dat moment werd het Nederlandse volk gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de democratische spelregels en grondrechten met voeten getreden. De noodverordeningen werden in de loop van het jaar vastgelegd in een tijdelijke coronawet die niet langer dan zes maanden zou duren. Daarna zouden we onze vrijheden weer terugkrijgen maar dat is niet gebeurd. Door deze wettelijke regeling kregen Rutte en trawanten als het ware een ‘blanco volmacht’ om onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze democratische mensenrechten naar willekeur op te schorten en ons verder te knevelen met absurde dwangmaatregelen. Vele ‘wappies’ voorspelden bij de aanvang van de coronawet al dat deze met allerlei valse argumenten gewoon zou blijven bestaan en precies dat is er nu gaande wan ze houden het gewoon in stand.

De wetgeving werd geperverteerd en de gehele Nederlandse dagbladpers en de staatsomroep onderwierpen zich kritiekloos. De principes van eerbied voor het leven zijn met deze wet over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving bij het oud vuil gezet. Een absoluut dieptepunt vormden/vormen de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Lijden en sterven bleek geen betekenis meer te hebben. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest zijn die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel!

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Nederland is veranderd in een houjebek-dictatuur waar vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen, belachelijk worden gemaakt en weggezet als fantast of complotgekkies. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Het zijn machtswellustelingen die dit soort draconische maatregelen aan ons opdringen. Arrogantie van de macht heet dat. Wij hebben te maken met een technocratische tirannie, waar geen rem meer op zit.In  het licht van wat we nu meemaken kunnen sommige aspecten van het leven onder Hitler gemakkelijker worden begrepen. Wat we zien lijkt op een blinde toewijding aan een leider. De aanhoudende steun waarop Rutte lijkt te kunnen rekenen, is vergelijkbaar.De misdaad waar we mij te maken hebben is in feite de vernietiging van grote delen van een manier van leven, de vernietiging van een beschaving.

Onze samenleving stort langzaam in, zowel sociaal als economisch, door de ‘corona’- maatregelen van Rutte&CO die een politiek doel beogen, en niet door een werkelijke noodsituatie zijn gerechtvaardigd. Het ontnemen van onze grondrechten worden door onze eigen overheid opgelegd en aangestuurd en gebeurt steeds onder het mom van ‘tijdelijk’. Maar de dwangmaatregelen zijn niet tijdelijk ook niet wanneer iedereen gevaccineerd is. Een minister die is opgeleid voor onderwijzer en een minister met een opleiding geschiedenis bepalen nu het beleid voor onze gezondheid, en gaan hardnekkig in tégen de kennis van duizenden artsen, specialisten en zorgpersoneel die brieven, documenten en petities naar het kabinet en naar parlementsleden hebben gestuurd. Artsen en anderen die zich uitspreken tégen de maatregelen, worden gecensureerd omdat ze de zaak ‘verpesten’. Voor de maatregelen in het kader van het coronageloof. De aangeprate angstpsychose betreft het zogenaamde ‘killervirus’ waarmee wij sinds februari 2020 ‘in oorlog’ zijn. De ideologie is dat we die gezamenlijk moeten verslaan. Een dergelijke irrealistische ideologische gedrevenheid houdt direct verband met het begrip ‘verpesten’. Iedereen wordt door de overheid gedwongen bang te zijn én mee te doen in de strijd. Degenen die overtuigd zijn van hun gezonde immuunsysteem, en weten hoe dat gezond te houden en dus niet mee willen doen, zijn nu de ‘verpesters’ geworden, een gevaar voor de anderen.

Het kleine clubje van het OMT, de aanjagers van de angstpandemie, waarvan de twee bekendste spreekbuizen in de media veeartsen zijn, dus geen artsen die zelf patiënten zien en behandelen, en die ook niet de eed van Hippocrates hebben afgelegd, staan tegenover een menigte van internationaal verenigde Artsen en specialisten die zich tegen de opgelegde maatregelen uitspreken. Het OMT staat qua omvang en medische kennis in geen verhouding tot de duizenden artsen en wetenschappers die hun op feiten gebaseerde bezwaren naar voren brengen op zowat alles wat met de fake-PCR-testen, behandelingen, maatregelen en ‘vaccins’ te maken heeft.

De Nederlandse burger wordt sinds het voorjaar van 2020 als een soort krijgsgevangene behandeld, niet meer als mensen. Je moet je onderwerpen. Dit is open gevangenschap. De slachtoffers worden afhankelijk gemaakt van de daders (Stockholm Syndroom). Ondanks de dwangmaatregelen hangt het merendeel van de bevolking ’s avonds voor de TV en geloven na ruim een jaar nog steeds dat Rutte&CO het beste met hen voorhebben. Het wordt ze niet aangerekend dat ze worden betrapt op het verkondigen van leugens, het manipuleren van statistieken, het in levensgevaar brengen van degenen die ze beweren te beschermen. Overal en tegen iedereen wordt gelogen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In hun eigen vervormde beleving vinden ze het zelfs gerechtvaardigd om te liegen, omdat zij als taak hebben het volk, dat volgens hen echt niet voor zichzelf kan zorgen, te beschermen. Klik hier voor de negen meest bekende leugens van deze premier.

 

Ook wat betreft de door hen aan de burgers opgelegde coronaregels treden ze zelf met voeten zoals bij diverse gelegenheden is gebleken. Denk daarbij aan de Nederlandse minister van justitie Grapperhaus die op zijn bruiloft  de coronaregels volledig aan zijn laars lapte. En terwijl de hele Horeca aan banden lag zit Rutte met journalisten  na afloop van de wekelijkse persconferentie in een restaurantruimte gewoon koffie met elkaar te drinken. En zie hier hoe de pers en masse op een kluitje staat. Voor de regering en de pers gelden de coronaregels kennelijk niet.

 

Nederland is veranderd in een dictatuur met leiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Door de politiek van Rutte&CO zitten wij in een tijd van staatspropaganda en censuur zoals sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien is. Ze misbruiken hun macht om de bevolking te tiranniseren. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid en tien jaar schandalen, maar Rutte blijft zitten waar hij zit! De gevolgen van het ingevoerde coronabeleid is voor velen catastrofaal verlopen. Met name het midden- en kleinbedrijf, winkeliers, horeca en veel andere ondernemers hebben enorme klappen te verduren gekregen.

 

Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren. Nederland is onder Rutte&CO in een dictatoriale politiestaat veranderd zoals sinds de Tweede Wereldoorlog onder het juk van de nazi’s niet meer gezien is. En dan heb ik het nog niet over zijn rol in de toeslagenaffaire. Het is zoals Juridisch expert Roger Vleugels het op 13 januari 2021 verwoorde: ‘de boevenwagen had moeten voorrijden en hij had geboeid de zaal moeten verlaten.

 

Niets zal ze van hun duivelse plannen afhouden een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden. De uitvoerders van deze plannen hebben een hekel aan mensen die weigeren hun opdrachten uit te voeren. Dan verliezen ze hun zelfbeheersing, slaan schofterige taal uit en laten op die manier hun ware aard zien! Zo ergerde Rutte zich aan de voetbalfans tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente in De Kuip in Rotterdam. Zij zongen tegen al zijn opdrachten in liederen, juichten uitgebreid en hielden geen 1,5 meter afstand. Wat een brutaliteit!  Gewoon je bek houden zei hij (video verwijderd) tegen voetbalsupporters als voorbeeld naar de rest van Nederland. Zo gaat het ook in een dictatuur, gewoon je bek houden.

 

De Nederlandse bevolking heeft een periode van relatieve vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid achter de rug. Dit is door Rutte&CO volledig naar de bliksem geholpen. Ook hij is een lakei van Klaus Schwabs Great Reset en is druk doende Nederland te veranderen in een fascistische dictatuur. Nederland is door toedoen van Rutte en trawanten aangekomen op het meest gevaarlijke en destructieve punt in de tijd die wij na de oorlog hebben meegemaakt. Zonder ook maar een greintje empathie, zijn ze begonnen met het creëren van een extreem wrede totalitaire tirannie en pure vrijheidsberoving!

 

De vrijmetselaar Klaus Schwab

 

Hoe zei die Klaus Schwab het ook al weer: de pandemie biedt een mooie gelegenheid om de wereld te resetten.’ En dat is precies wat Rutte&CO ook in Nederland aan het doen zijn. De maatregelen van de machthebbers en hun trekpoppen gaan niet over het onder controle brengen van een virus maar over de vestiging van een wereldwijde satanische dictatuur met een duivelse agenda en daarbij gebruiken ze een nep-pandemie als argument

 

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat Rutte goede maatjes is met deze Schwab. Zo ontving hij op 23 september 2019 The Global Citizen Award toen hij aanwezig was bij The Atlantic Council. Dit was niet zomaar een ontmoeting, maar een voorspel, een ‘samen’ op weg naar de Great Reset om onze maatschappij en Nederland om zeep te helpen. Vergis u niet in deze lieden!!!

 

De krachten die schuil gaan onder deze duivelse plannen, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft. Diverse wetenschappelijke studies laten zien dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot maken tot verrijking van een groep corrupte Babylonische machthebbers die een schandelijke werelddictatuur aan het invoeren zijn.

 

Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen door de dwangmaatregelen van Rutte en trawanten

 

Rutte zei tijdens een coronadebat dat hij ‘het gevoel van heel veel mensen die er mentaal doorheen zitten, begrijpt’.Tegelijkertijd gaat hij verder met het afbraakbeleid door het handhaven van de bekende dwangmaatregelen waarvan onder meer een hele generatie jongeren het slachtoffer is. Steeds meer mensen kampen met depressies en andere mentale problemen. GZ-psychologe Margreet Tijink zegt erover dat ze veel meer spoed- en crisisaanmeldingen zien. Zij merkt dat door corona steeds meer jongeren vastlopen, somberder worden en soms zelfs depressief raken. Verder zegt ze: “De meeste impact heeft het wegvallen van de structuur en het ritme. Je ziet het vooral bij pubers. Die zitten in een cruciale fase, zijn volop in ontwikkeling en doen dat in contact met leeftijdsgenoten. Die missen nu een belangrijk deel.”Naast dat jongeren last hebben van mentale problemen, hebben volwassenen dat ook. Depressieve gevoelens bij volwassenen komen relatief veel, en steeds vaker voor. Kinderen zijn nodeloos onderworpen aan onmenselijke maatregelen waarbij hun jeugd is ontnomen onder het argument van een pandemie die nooit een pandemie was.

 

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out vreest dat een hele generatie jongeren onderuitgaat. Maar liefst vier op vijf dreigt met een Burn-out geconfronteerd te worden. Het leven van de jongeren ligt door de dwangmaatregelen Van Rutte en trawanten zo goed als stil terwijl het gaat om 2.5 miljoen Nederlanders. Er is hier sprake van een grove misdaad jegens de jeugd in ons land.

Het demissionaire kabinet Rutte zal onverminderd doorgaan de bevolking psychisch te folteren met medewerking van een stroom aan mediahysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose houdt. Hypnotiserende propaganda door de mainstream media en overheid heeft onnozelheid en een staat van algemene paniek veroorzaakt. De Westerse media hebben sinds het voorjaar van 2020 ook hun laatste restje geveinsde onafhankelijkheid en objectiviteit definitief van zich afgegooid, en zijn er zelfs trots op dat ze als de propaganda organen van de Westerse gevestigde orde en de globalistische klimaat-vaccinsekte functioneren.Verbazingwekkend is daarbij dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet het minste besef heeft van de machtsgreep waar wij ons in bevinden. Een machtsgreep waarbij Nederland in een dictatuur is veranderd die stelselmatig door de media verborgen wordt gehouden. Wat de plannen van de samenzweerders zijn, ontrolt zich voor onze ogen als een gruwelijke werkelijkheid. Waar het om gaat is pure onderwerping aan lucifer, de macht van de duisternis. De tijd is aangebroken waarin alles op de spits wordt gedreven.

De avondklok

Er werd zelfs een avondklok (spertijd) ingevoerd. Het plan was niet nieuw want ook in 2020 was het al een paar keer ter sprake gekomen. Er was geen enkele medische- noch een legitieme reden of rechtvaardiging voor het invoeren van een avondklok. Deze avondklok diende geen enkel ander doel dan alleen nog meer gehoorzaamheid af te dwingen en de strik om de hals nog verder aan te trekken. Het ging om een vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel te vergelijken met de door de Duitse nazi-bezetter in gevoerde 'spertijd'.

De avondklok heeft het hele coronabeleid te kijk gezet. Het had niets met volksgezondheid te maken. Het  ging alleen maar om verdere onderwerping. Eerder zei Rutte al in de Tweede Kamer “Ik vrees het ergste” en zei “die vreselijke avondklok” als eerste bij het vuil te zullen zetten. Wie zich na 21.00 uur (later na 10.00 uur) zonder toestemming op straat begaf, liep het risico geconfronteerd te worden met Boa’s en politie. Wie zich niet aan deze dwangmaatregel hield kon een boete tegemoet zien van 95 euro plus 9 euro administratiekosten.

Kees van der Staaij van de SGP wees er op dat je volgens de wet in een extreem geval zelfs tot een half jaar in de gevangenis gezet kon worden of een boete van 8700 euro kon krijgen als je je niet aan de regels houdt. De onrechtvaardige en nutteloze avondklok heeft de schatkist ruim 9 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 95.000 boetes van 104 euro, waarvan 9 euro administratiekosten, uitgedeeld. Ze hebben deze klok onder druk afgeschaft maar de vraag is voor hoe lang?

Van een groep die mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep houden en onze waardigheid en vrijheid aantasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

 

Het nieuwe ‘normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel en mondkapjes die nooit meer weg lijken te gaan, lijden tot morele zelfdestructie. Er is ons land in geen echt debat over de maatregelen gevoerd. Ze zijn door Rutte&CO op een dictatoriale manier afgedwongen met krankzinnige maatregelen zonder diverse echte deskundigen te raadplegen over de mogelijke gevolgen. “Blijf in huis en houdt 1½ meter afstand anders volgen er zware boetes”. Vrijheidsberoving zonder wettelijke basis! Dictatuur in wording!

 

Alleen in een zieke maatschappij moeten gezonde mensen bewijzen dat ze gezond zijn.

 

In een gesprek met Pieter Stuurman (Café Weltschmerz) neemt de bekende Duitse socioloog-politicoloog en publicist Ullrich Mies bepaald geen blad voor de mond. ‘De democratie is afgeschaft, de rechtsstaat functioneert niet meer.’ Er is sprake van een heuse ‘oorlog tegen het volk’, uitgevoerd door onze eigen regeringen, die op hun beurt worden aangestuurd door de grote tech-bedrijven. Mies noemt dat ‘techno-fascisme’ en een ‘transhumanistische dictatuur’, die met behulp van psychologische terreurmaatregelen (lockdowns, mondkapjes, avondklokken, vaccinaties) aan het volk wordt opgelegd. Het centrum van het probleem is dat de scheiding der machten is verdwenen, en daarmee ook de basis van de democratie. Bijzonder aan deze tijd is de ‘ongeremde onbeschaamdheid waarmee onze regeringen nu het recht aan de kant zetten.’ De constante uitzonderingstoestand in het Westen is ‘het klassieke bewijs dat de rechtsstaat is vernietigd.’ Top Nazi jurist en propagandist Karl Schmidt had in zijn boek Politische Theologie deze uitzonderingstoestand al gedefinieerd. Wie de uitzonderingstoestand controleert, controleert ook het volk. Hij wees erop dat deze situatie ook in scene kan worden gezet.

 

Sterker nog: onze regeringen maken deze uitzonderingstoestand die er sinds 2020 is nu permanent. ‘Deze toestand hebben ze met corona in scène gezet. Kort gezegd kun je stellen dat de democratie is opgeschort, is afgeschaft.’ ‘Ze weten dat die mondkapjes totale onzin zijn, tal van onderzoeken bevestigen dat. Maar jij hebt niets meer te vertellen. Je moet je bek houden, dat is in wezen de grondwet-brekende boodschap. Daar komen allerlei vormen van fysieke onderdrukking bij. De psychische onderdrukking is nog veel erger.’ Het  is ‘verbijsterend  hoe makkelijk het publiek te bespelen is’ en dit allemaal accepteert. dat niet alleen het gewone publiek, maar ook artsen, medici en wetenschappers, die heel goed weten dat corona helemaal geen grote bedreiging is, toch achter dit beleid zijn gaan staan. De geschiedenis heeft geleerd mensen in functies altijd al meelopers geweest.

Velen dragen nog steeds oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld volledig te overheersen. Nieuwe leugens en virussen worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en verder te terroriseren. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Wie niet meedoet wordt beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ze schenden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een meer dan schandalige manier onder voorwendsel van een epidemie die al jaren van tevoren gepland is. En nu ze onze vrijheid aan banden hebben gelegd is de volgende fase een verplicht vaccin en een vaccinatiepaspoort om ons nog verder te manipuleren. Wetteloosheid, rechteloosheid, grondwetsbreuk, iets anders is het niet meer.  Rechtsbescherming is afgeschaft. Alle grenzen van een intacte justitie zijn weggevallen.

Vroeger kon je met de mensen nog over veel dingen spreken, maar sinds corona is dat afgelopen. Er heeft een scheuring plaatsgevonden die dwars door vrienden, collega’s en families heenloopt. Heel herkenbaar. Je kunt ze vertellen wat je wilt, wijzen op expertise van andere wetenschappers, maar dat willen ze gewoon niet horen. Ieder ander geluid wordt ‘onzin’ genoemd, terwijl ze het zelf niet eens onderzocht hebben.

Ze lezen niets! Er zijn de afgelopen maanden uitstekende publicaties verschenen (van gerenommeerde wetenschappers), maar dat maakt 90% van de bevolking helemaal niets uit. Als de overige 10% actief wordt, hebben de regerenden een echt probleem. Alle nog bestaande mogelijkheden moeten worden uitgeput om dit criminele beleid een halt toe te roepen. Alles wat het leven leuk maakt hebben ze verwoest.

Mensen die het hebben over complottheorieën die zich niet hebben ingelezen in wat er werkelijk gaande is, weten waar het over gaat. Isolatie, kritische stemmen monddood / belachelijk maken, mensen terroriseren en psychologisch uitputten met een mondkapjesplicht, social distancing, de avondklok en vaccinaties – dit gebeurt allemaal met opzet, en natuurlijk hoge straffen en keihard ingrijpen tegen degenen die zich niet aan de regels houden en/of protesteren. Hier is sprake van terreur.

En dan was daar eerst nog het advies maar 1 bezoeker thuis te mogen ontvangen. Dat is met ingang van 29 april 2021 aangepast naar twee personen. Volgens Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD zijn huisfeestjes echter niet illegaal! Op de vraag of je een boete kunt krijgen door op je eigen terrein de coronaregels te overtreden, antwoordt hij: “De coronaregels gelden thuis simpelweg niet, dus kun je ze ook niet overtreden of daarvoor beboet worden. Coronaregels gelden niet achter de voordeur. Het maximumaantal bezoekers thuis is louter een advies (en een slecht advies”. Het Kamerlid verwijst naar de toelichting bij de spoedwet, waarin staat dat in de wet waarborgen zijn opgenomen om onder meer het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, waaronder het huisrecht, te beschermen. Zo gelden bijvoorbeeld de normen over de veilige afstand, groepsvorming en hygiënevoorschriften niet in woningen. Het RIVM adviseert weliswaar ook in de woning bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen, maar die zijn ‘gezien het belang van het huisrecht en het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid van burgers’ niet in de wet opgenomen. In de toelichting staat verder dat de regering ervoor heeft gekozen om woningen van de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen uit te zonderen. Dit betekent ‘dat de veilige-afstandsnorm en andere (gedrags) regels niet van toepassing zijn op situaties waarin het huisrecht in het geding is’.

De Nederlandse bevolking is in een boosaardig machtscentra terecht gekomen met leiders die zich als vijanden van de bevolking gedragen. Er waart een kwade geest rond die zijn weerga niet kent. Wat ze doen is onze waardigheid vernietigen en angst vrees en paniek veroorzaken. Het stemvee wordt geraffineerd om de tuin geleid met hulp van de reguliere media die zijn omgebouwd tot propagandakanalen van de overheid. Ieder restje menselijkheid zijn ze aan het verpletteren.

Rutte gaat er prat op nu meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden.

Rutte gaat er zelfs prat op meer macht te hebben dan voordat hij en zijn kabinet hun ontslag indienden. Ze zijn onze maatschappij in alle geledingen aan het slopen en verloederen waardoor velen in enorme psychische nood zijn terechtgekomen. Verbijsterend is dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet in de gaten heeft waar dit naar toe gaat. Zij die zich laten vaccineren denken dat het allemaal weer goed komt. Maar het blijft niet bij twee spuiten, het worden er drie en mogelijk zelfs nog meer. En dan nog gaan wij niet terug naar ons oude normaal. Ons mooie welvarende Nederland van voor maart 2020 komt nooit meer terug. Dat is niet wat de machthebbers en hun uitvoerende trekpoppen willen. Ze zijn onze democratische rechtsstaat heel bewust aan het afbreken om plaats te maken voor een satanische dictatuur. Niets interesseert deze Rutte het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt, als hij maar op het pluche kan blijven zitten. Dat is het enige wat hem interesseert’ zegt Pieter Lakeman.

De Staat der Nederlanden heeft bevestigd dat alle Nederlanders worden verdacht van ondermijnende strafbare feiten. Alle Nederlanders staan in een databestand zonder dat ze dat weten. Op alle mogelijke manieren worden de rechten geschonden en uiteindelijk gewoon afgepakt. Nog even en dan zit de Nederlandse burger onder een volledige bezetting en ontbreekt het nog aan gewapende militairen op straat om burgers die weigeren de opdrachten op te volgen, op te pakken en af te voeren naar wat men heropvoedingskampen gaat noemen. Zie hier hoe schokkend wat er momenteel al in Duitsland gebeurt. Het worden nu nog quarantainekampen genoemd maar straks wordt iedereen naar dit soort kampen afgevoerd die weigeren aan de dwangmaatregelen van de dictators te voldoen.

Tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog worden wij opnieuw geconfronteerd met een bezettingsmacht. Gedwongen vaccinatie- paspoorten zullen van hen die weigeren, als vijanden van het volk worden gebrandmerkt en van hun laatste vrijheden worden beroofd. 

Dat is waar Rutte en trawanten naar toe werken om de satanische machthebbers hun zin te doen. Voor de camera’s doen ze alsof ze de mensonwaardige maatregelen met tegenzin nemen, maar dat is niets anders dan volksverlakkerij. Beursanalist en econoom Kees de Kort vindt Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel een stel ‘kloothommels.’ Er gaan nu mensen dood die het slachtoffer zijn van hun coronabeleid.

Volgens communicatiewetenschapper Tade Bergman maken niet de journalisten het nieuws, maar de elites. De reguliere media is niet meer in staat om eerlijk en genuanceerd nieuws te brengen om ons goed te kunnen informeren. Het reguliere nieuws is eenzijdig en alle geluiden die dit tegenspreken, worden in de hoek van de complotdenkers gezet én gecensureerd. Ondanks diverse onderzoeken en uitspraken van duizenden deskundigen blijven Rutte&CO de Nederlandse bevolking confronteren met disproportionele dwangmaatregelen. Testen, vaccineren, opsluiten, ontmenselijken, bestraffen, stigmatiseren en weggeknuppeld als je meedoet in een vreedzame demonstratie voor vrijheid zoals op 17 januari 2021 tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Politie met honden, paarden, wapenstokken, waterkanonnen en tientallen busjes, intimiderend en provocerend. Er ging geen enkele dreiging van de mensen uit behalve van de die hun grondwettelijk recht hebben om zich middels een demonstratie te uiten tegen onrechtvaardigheid en de door de overheid opgelegde dwangmaatregelen. De Gestapo lijkt ook in Nederland weer helemaal terug.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam prees het optreden van de politie tijdens de demonstratie voor vrijheid. “Samen met mijn partners in de driehoek wens ik te benadrukken dat de politiemensen onder deze moeilijke omstandigheden humaan, gedisciplineerd en gedecideerd hebben opgetreden.” Halsema schreef dat de politie op het Museumplein geconfronteerd is met ‘onbegrip, tegenwerking, agressie en uiteindelijk geweld’.

Ze zei bovendien ‘geschrokken’ te zijn van de beweringen op social media dat agenten in burger, de zogenoemde Romeo’s, rellen zouden hebben uitgelokt. De burgemeester sprak van ‘buitengewoon kwalijke complottheorieën’.In werkelijkheid was het optreden van de politie buiten alle proporties en waren het wel degelijk infiltranten van de politie (Romeo’s) die zich tussen de vreedzame demonstraten mengden en volgens diverse ooggetuigen gewelddadigheden uitlokten. Macht uitoefenen en geweld gebruiken zijn aan de orde van de dag. De Nederlandse burger lijkt in de greep te zijn van politici die verslaafd zijn aan repressief beleid.

In een open brief aan de politie van Amsterdam en alle politieagenten in Nederland schrijft huisarts Els van Veen dat ze naar Amsterdam was gekomen om te demonstreren omdat ze zich erg bezorgd maakt over het schenden van onze grondrechten. De aanwezigheid van de vele politieagenten was voor haar intimiderend. “Langs alle randen van het Museumplein stond de ME met knuppels en schilden. Ik ben huilend naar hen toegelopen en vroeg waarom ze onschuldige burgers aanvielen. Ik kreeg geen antwoord, de agenten leken wel robots,” schrijft ze. Volgens de kranten waren er alleen ‘wappies’ en ‘relschoppers’. “Dat is niet waar,” benadrukt de huisarts. “Er waren overwegend bezorgde mensen, van alle leeftijden. Ik heb musici gesproken en andere artsen.” Sinds 17 januari ben ik mijn vertrouwen in een rechtsstaat verloren. Als ik een politiewagen zie, word ik bang.

“Mijn indruk is dat de regering de politie aanzet tot geweld. Ik ben ervan overtuigd dat veel agenten zich hier niet goed bij voelen.” De huisarts roept de politie van Amsterdam en de landelijke politie op te stoppen met het gebruiken van geweld tegen burgers. “Wij hebben het recht om onze mening kenbaar te maken. Wij hebben het recht om te demonstreren. U hebt de plicht om ons te beschermen in plaats van ons aan te vallen. Ik vraag u in de spiegel te kijken en uzelf af te vragen of u nog wel mee wilt werken aan geweld tegen de eigen bevolking.”

Ze verwijst die agenten naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie corona, die hier te vinden is. Deze commissie doet door het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren wordt een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bovendien zullen de hoofdrolspelers die opdracht geven tot de rampartijen en de rammers zelf voor het 2e Neurenberg tribunaal worden gedaagd op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid.

Nederland is onder Rutte en trawanten veranderd in een verachtelijke dictatuur waarin de mens behandeld wordt als vee dat naar de slachtbank wordt geleid. Met deze door angst list en bedrog gedreven globale corona lockdowns met mensonterende vrijheidsbeperkingen, worden we de duivelse Great Reset plannen van Klaus Schwab in geloodst. Democratische rechten zijn afgeschaft om zo het verzet tegen de opbouw van een satanisch bewind in de kiem te smoren. Alle dwangmaatregelen worden door het merendeel van de bevolking geaccepteerd als noodzakelijk omdat Rutte&CO met in hun kielzog de fake-mainstream media de bevolking daar dagelijks mee overspoelen. De democratie is terzijde geschoven, de rechtsstaat wordt met voeten getreden, zoals de Nederlandse Orde van Advocaten vaststelde.

Wereldwijde satanische dictatuur naar het plan van Klaus Schwabs Great Reset

 

Naast Mark Rutte en Hugo de Jonge is ook Bilderberg (2018-2019) Sigrid Kaag D66, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nauw betrokken bij het Covid-19 circus. Zij blijkt namelijk lid te zijn van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), een tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken. Dit orgaan schreef in april 2019 dat de wereld onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Nog geen jaar later brak er een pandemie uit. Enkele andere leden van dit comité zijn Anthony Fauci en Amerika’s belangrijkste coronadeskundige, Chris Elias, voorzitter van het mondiale ontwikkelingsprogramma van de Bill & Melinda Gates Foundation. Tony Fauci maakte in 2014 een bedrag van 3.7 miljoen dollar over naar het laboratorium in Wuhan. Zelfs nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken rapporten had uitgegeven over hoe onveilig dat laboratorium was en hoe achterdochtig ze waren in de manier waarop ze bezig waren met het ontwikkelen van een virus dat op mensen kon worden overgedragen.

 

Safety comes first, says Fauci, after ‘unfortunate’ pausing of AstraZeneca vaccine due to UK participant’s adverse reactionAnthony Fauci doneerde 3.7 miljoen dollar aan het laboratorium in Wuhan

 

De genoemde Chris Elias houdt zich vooral bezig met de verspreiding van vaccins. Hij twitterde begin dit jaar: “Gavi is één van onze beste investeringen ooit. Gavi is een vaccingroep die wordt gefinancierd door Bill Gates en die honderden miljoenen euro’s heeft gekregen van de Nederlandse premier Rutte. Het is daarom niet vreemd dat Sigrid Kaag in 2018 aan tafel zat met vaccin messias Bill Gates. Ook WHO-baas Tedros zei in april 2020 een goed gesprek met Kaag te hebben gehad en dankbaar te zijn dat ze nog eens 100 miljoen euro had toegezegd voor de bestrijding van corona.

Niets zal de machthebbers en hun trawanten ervan weerhouden hun satanische plannen uit te voeren en een begin te maken met de grote schoonmaak van de wereldbevolking en zullen daarbij geen tegenstand dulden De door Rutte&CO sinds het voorjaar van 2020 opgelegde dwangmaatregelen waren slechts een voorproefje van wat de Nederlandse bevolking in de loop van 2021 zal meemaken. Er zal een permanente staat van angst gecreëerd worden, massaal verlies van banen en toenemende afhankelijkheid van de staat.

Een groeiend aantal mensen reageren geschokt als ze ontdekken hoe ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, geldhongerige farmaceuten en figuren als Bill Gates die zich verrijken over de ruggen van argeloze wereldburgers. Ze zijn geschokt om te zien hoe vreedzame demonstrerende burgers in elkaar worden geslagen. Ze worden wakker uit een diepe slaap van totale onwetendheid en zien hoe ze worden gecontroleerd door dictators die met dwangmaatregelen de mensheid aan het terroriseren zijn. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Dat beeld zien wij ook in onze tijd. Kennis van het verleden kunnen een les zijn voor wat wij nu meemaken. Velen hebben het begrepen want er begint langzaam aan een rechtvaardige woede te ontstaan tegen de misdaden van al die figuren die zich schuldig maken aan liegen en bedriegen. Ze ontdekken dat de nieuwsbrengers zijn verworden tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften, verkopers van tweedehands nieuws en nepnieuws. Ze ontdekken dat ze door de mainstream media worden gehersenspoeld met journalisten die slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen opvolgen.

Velen beginnen zich te verzetten tegen de controle, intimidatie en manipulatie van de zogenaamde ‘Fact Checkers’ die worden betaald door Big Pharma, Big Tech, Big Politics en alle andere ‘Big’ om elke stem te annuleren die het niet eens is met hun agenda. Niet iedereen slaapt want gezien de reacties worden steeds meer Nederlanders wakker en ontdekken de rol van de globalistische machthebbers die zich geroepen voelen om de mensheid te transformeren tot hersenloze slaven middels vaccinaties met fake-vaccins. Als je tegenstand ervaart weet dan dat het komt omdat je het waard bent om weerstand te bieden.

De Britse journalist Damian Wilson doet een boekje open over de Nederlandse premier Mark Rutte

 

Russia Today plaatste op 16 maart 2021 een artikel van de Britse journalist Damian Wilson waarin deze een boekje open doet over Mark Rutte. Rutte wordt door Wilson neergezet als een gehaaide politicus en een onvoorstelbaar arrogant iemand, die denkt dat hem niets kan overkomen. Welke premier haalt het in zijn hoofd om enkele dagen voor de verkiezingen vreedzame demonstranten in Den Haag, de regeringszetel van het land, door een psychopathische politiemacht met honden, knuppels en waterkanonnen in elkaar te laten rammen met een brute kracht zoals de meeste Nederlanders alleen maar van beelden uit het buitenland hadden gezien. “Het is niet de eerste keer dat er buitensporig geweld tegen burgers wordt gebruikt. Zo werd eind januari 2021 een vrouw door een waterkanon met de kracht tegen een muur gesmeten waarbij Bloed uit haar hoofd stroomde en zij een schedelbreuk opliep. Het is een over-the-top autoritair gedrag dat elke vorm van afwijkende mening, met geweld  de kop indrukt waarbij de verantwoordelijken voor dit geweld geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. Voor iedere politicus zou een dergelijke actie, die zelfs wereldwijd het nieuws heeft gehaald, funest zijn, maar niet voor Rutte.

 

Wilson komt tot de conclusie dat ‘Teflon’ Rutte kan doen wat hij wil. Dat hij met zijn kabinet heeft moeten aftreden na één van de grootste schandalen ooit uit de Nederlandse geschiedenis (verwijzend naar de toeslagenaffaire) terwijl dat voor hem geen enkel gevolg heeft gehad. Het profileren van de belastingdienst op etnische gronden en het totale drama van de toeslagenaffaire raakt hem niet. Een volk dat het goedvindt dat hij ontslag neemt vanwege een enorm schandaal, vervolgens zichzelf benoemt tot interim premier en na de verkiezingen doodleuk weer een nieuw kabinet gaat vormen. Hij is zelfs zo arrogant dat hij na dit alles enkele dagen voor de verkiezingen honden kan loslaten op het volk. De eindconclusie van Wilson is dan ook dat door de almachtige en onaantastbare positie van Rutte Nederland ondertussen meer op een dictatuur lijkt dan op een democratie. Wilson vraagt zich dan ook af hoelang de arrogantie van Rutte nog zal duren voordat het Nederlandse volk eindelijk beseft met wie ze te maken hebben.

 

Ik schrijf nu al ruim een jaar dat lockdowns, social distancing, mondkapjes en avondklokken helemaal niets met volksgezondheid en veiligheid te maken hebben, maar één groot gedragsexperiment zijn om te kijken of de doorsnee burger inmiddels zó geïndoctrineerd is, dat hij kritiekloos met de meest nutteloze en absurde maatregelen akkoord gaat. De vrijheidsbeperkende maatregelen zullen alleen nog maar verder toenemen. Wij zullen met verstoringen in de bevoorradingsketens naar ondermeer de supermarkten te maken krijgen en nauwelijks of helemaal geen gasten meer thuis mogen ontvangen. Quarantaineplicht. Onderbreking van de elektriciteits voorziening. Er zal een begin worden gemaakt met het resetten van het huidige onderwijs en sport en spelen zullen steeds verder ingeperkt worden en er zal een begin worden gemaakt met afschaffing van contant geld.

 

Niet noodzakelijk weggebruik met de auto zal worden beperkt tot maximaal 15 kilometer van de eigen woonplaats of nog minder. Overtredingen zullen zwaar worden beboet. De in 2020 ingezette verwoesting van het Midden-en Klein bedrijf zal verder worden uitgevoerd met een faillissementsgolf tot gevolg en een enorm verlies aan banen. Veel ondernemers zijn nu al radeloos en dat zal alleen nog maar erger worden. Zie hier wat de brokkenpiloot minister Eric Wiebes die elke maand netjes zijn riante ministersalaris gestort kreeg, daarop te zeggen had.

Psychopaten aan de top (Artikel overgenomen van Gezond verstand) Zie bron onder

Hun hele leven lang werken psychopaten aan het vervolmaken van hun fake persoonlijkheid. De leugen is daarbij hun belangrijkste instrument. Vrijwel hun gehele openbare leven is een leugen. Want hun psychopathische rooftocht kan alleen ‘succesvol’ zijn als hun prooien geloven dat de psychopaat oprecht is. Alleen als het ze lukt een prooi te misleiden en ze in hun macht te krijgen, kan hun psychopathie zich manifesteren. Een leugen heeft immers alleen het beoogde effect als er bereidwilligen gevonden kunnen worden die de leugen geloven en voor waarheid aannemen. Alle psychopaten zijn uit op macht. Ze hebben de macht nodig om hun prooien gevangen te houden en hun ‘veestapel’ uit te breiden. Hun behoefte aan macht en hun levenslange training in liegen, geeft ze zowel het motief als de vaardigheid om autoriteitsposities te bemachtigen. Het is hun enige werkelijke vaardigheid.

“Succesvolle”psychopaten bezetten daarom altijd autoriteitsposities, waarbij ze alle machtsstrategieën kunnen opleggen aan anderen. Waar anderen moeten afhaken, omdat het ze te gek wordt en het niet meer kunnen verenigen met hun geweten-gaan zij verder. Soms letterlijk over (desnoods) vele lijken. Hun macht wenden ze aan om niet-psychopathische concurrenten rücksichlos te verwijderen of te vernietigen. Hoe hoger op de hiërarchische ladder, hoe meer psychopaten aangetroffen worden. Uiteindelijk zullen zo vanzelf alle bepalende machtsposities bezet worden door psychopaten. En een leugenaar kan alleen succesvol liegen als zijn prooi niet beseft dat het een leugenaar betreft. De aandoening psychopathie is niet te genezen. Onze huidige wereld wordt geregeerd door psychopaten en de enigen die dit destructieve verschijnsel kunnen elimineren zijn de prooien. Psychopaten vinden van zichzelf dat ze helemaal geen fouten kunnen maken.

Van oudsher bekleedden de goddelozen, de satanisten, de psychopaten, de demonenaanbidders altijd de hoogste posities in het land. Het is hoe ze de wereld beheersten. Ze willen deze posities koste wat het kost behouden! Slechts weinigen zijn in staat om de lokkende honger naar geld en macht te weerstaan. De aard van de meerderheid van de machthebbers is slecht, ongeacht wat ze zeggen, welke maskers ze dragen en welke ideologie ze beweren te vertegenwoordigen. De woorden die ze spreken zijn allemaal vlot en geruststellend. Ze weten precies hoe ze de gedachten van de dwaze mensen moeten bespelen en hoe ze de harten van de onwetenden moeten manipuleren. Het is hun aard om te verdraaien, te keren, te liegen en te misleiden. Ze vinden het geweldig, het geeft hun plezier om dat te doen. En achter de schermen lachen ze en bespotten ze de massa. En terwijl ze ons vergiftigen met vaccins, vernietigen ze onze wereld en stelen ze onze toekomst. Allemaal ‘voor ons eigen bestwil’, beweren ze, met een boosaardig gezicht van ‘mededogen’.Tot zover het artikel uit Gezond verstand.

Er komen berichten dat er zich wereldwijd een leger mensen aan het voorbereiden is om in opstand te komen tegen de criminele Great Reset machtsstructuur. Ze worden wakker uit de diepe slaap van bedrog. Ze zien hoe de machthebbers en hun trekpoppen bezig zijn met een wereldwijde criminele operatie om de mensheid onder volledige controle te brengen. De mensheid begint in te zien dat ze op een meer dan schandalige manier worden gemanipuleerd. Er ontstaat een roep om gerechtigheid, een roep om waarheid, een roep om vrijheid.

Uiteindelijk zal de macht van de dictatuur waarin wij nu leven door God worden gebroken of misschien zelfs wel door de wil van het volk. Mensen kunnen veel verdragen maar aan alles komt een eind en zijn mensen niet langer bereid de dwangmaatregelen langer te accepteren.

 

Franklin ter Horst

 

Terug naar:Inhoud