Het merkteken van het beest

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 15 december 2006) (Laatste bewerking: 8 januari 2016)

Openbaring 13:16-18  En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Het getal drukt het wanhopige pogen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware christen zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.

Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de ‘zegeningen’ van de antichrist. Deze zijn echter van zeer korte duur en hebben alleen te maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de grote roerganger en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen.

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen volledig uit de wereld verdwijnen. Spraken de samenzweerders op de Bilderbergconferentie in Baden- Baden in juni 1991 nog over één Europese munt, thans wordt de weg voorbereidt voor de implantatie van een chip. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radiofrequentie (RFID)scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest.

De chip ter grootte van een korrel rijst, kan door middel van een injectiespuit in het lichaam worden aangebracht en zal uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Als ze eenmaal onder onze huid zijn geïnjecteerd zal de mens voor de rest van zijn leven elektronisch gemerkt zijn! Baby’s krijgen bij de geboorte een nummer toegekend en dit volgt die persoon de rest van zijn leven. Zonder deze chip is men van alles uitgesloten, kan men niets meer beginnen.  Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij.

In het komende Nieuwe Wereld Orde systeem zullen er geen banen, geen voedsel, geen huizen, geen auto's, geen gezondheidszorg, geen pensioen, geen bankrekeningen of geld zijn zonder dit merkteken in uw lichaam.Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen, men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten en men kan niet meer in een ziekenhuis terecht noch in enige supermarkt. De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis. Natuurlijk zullen vooral de Bijbelgetrouwe echte christenen een dergelijke door de overheid chirurgisch geïmplanteerde microchip onaanvaardbaar en weerzinwekkend vinden. De mensen die de chip weigeren krijgen iedereen tegen zich van wie de naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam.

Dit totalitaire identificatiesysteem zal aan de hele wereldbevolking worden opgedrongen. Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren iedereen zal worden uitgesloten deel te nemen in de komende cashloze wereldeconomie. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. De chip is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde!

Er heeft zich een wereldelite gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te hebben de hele wereld te overheersen en de vrijheid van mensen volledig aan banden te leggen. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren.

Het spreekt voor zich dat deze chip inmiddels al een stortvloed aan commentaar heeft opgeleverd. Want ook al zou de chip een aanwinst voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer en de gezondheid kunnen zijn, een chip met zoveel mogelijkheden is een rechtstreekse bedreiging voor de privacy. Met behulp van de chip zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de leiders van de Nieuwe Wereldorde.

In tegenstelling tot laserlicht gestuurde streepjescode markeringssystemen maken de biochip implantaties gebruik van laagfrequente AM radiogolven (125KHz) welke door voorwerpen heengaan. Daarom zijn deze ID biochips veel meer effectiever en efficiënter dan enige voorgaande methode om iemands identiteit vast te stellen. Feitelijk is de biochip transponder technologie de enige levensvatbare manier om de identiteit van levende wezens vast te stellen.

Deze chip bestaat inmiddels al enige jaren. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde al eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel). De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar.De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de chip meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994-uitgave van Nexus verteld Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatiedoeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1,5 miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft.

Sanders vertelde dat de chip nog een probleem had en dat was het ‘Lithium’-batterijtje. Wanneer deze kapot gaat, veroorzaakt het een ernstige open zweer met een folterende pijn. Zie wat Openbaring vertelt.

Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zij aanbaden.

De tekst maakt duidelijk dat het hier alleen gaat om mensen die de antichrist aanbidden en niet om hen die het merkteken van het beest weigeren te ontvangen. Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat toen al ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, in Florida als proefkonijn van deze chip zijn voorzien.

Uit resultaten van een onderzoek blijkt dat microchips in het menselijk lichaam kanker kunnen veroorzaken. De oorzaak van deze ziekte zou te herleiden zijn naar de radiosignalen die de chip uitzendt. In een 48 pagina's tellende rapport 'The Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature 1990–2006', toont aan hoe laboratoriumratten, muizen en honden kanker krijgen door de geïmplanteerde microchips.Diverse onderzoekers roepen op tot verder onderzoek, voordat de in glas ingepakte transponders wereldwijd in mensen worden geïmplanteerd".

In de Verenigde Staten is al enige jaren een organisatie actief die zich bezig houdt met het onderscheppen van al het wereldwijde dataverkeer, vastleggen, ontcijferen, analyseren en opslaan – inclusief de inhoud van privé telefoongesprekken, e-mails, internet zoekopdrachten en alles wat de mens digitaal achterlaat. Het gaat om de (National Security Agency) NSA.

Klik hier voor mijn artikel over deze NSA.

Lang voordat Hitler op het wereldtoneel verscheen was alles al georganiseerd door de Elite. Ze hadden alleen nog een gek nodig die hun misdadige praktijken ten uitvoer kon brengen en die ze vervolgens overal de schuld van konden geven. Opnieuw sturen ze de wereld richting chaos en vernietiging. De media volgt trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

Inmiddels wordt deze chip al dagelijks in mensen geïmplanteerd. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft haar goedkeuring gegeven om mensen met de chip te implanteren. In de Verenigde Staten kan men de chip in een groot aantal plaatsen en in een aantal rijdende klinieken laten aanbrengen. Onder andere via internet kan men bij het bedrijf "Applied Digital Solutions Company" informeren wanneer de rijdende kliniek in een stad of dorp zal komen. Ook in praktisch alle Midden en Zuid-Amerikaanse landen waaronder Argentinië, Mexico en Brazilië, zijn distributiecentra ingericht waar men de chip kan bestellen.

Twee grote Amerikaanse nieuwszenders, CNBC en Fox, hebben aandacht besteed aan de implanteerbare microchips. CNBC waarschuwde dat deze chips brandwonden kunnen veroorzaken, en Fox berichtte over een Saoedische uitvinding waarbij implanteerbare microchips zijn voorzien van een kleine maar uiterst giftige en dodelijke dosis cyanide, die op ieder moment kan worden geactiveerd als de drager van de chip ongewenst gedrag vertoont. Jacob Ward, de vice redacteur van 'Popular Science', zegt dat er al diverse technologieën beschikbaar zijn om een GPS chip onder de menselijke huid aan te brengen. Ward ziet implanteerbare microchips als een positieve ontwikkeling. Zo kunnen bijvoorbeeld Alzheimer patiënten, atleten, sportbeoefenaars en ook huisdieren eenvoudig van chips worden voorzien om hun positie te bepalen en hun gezondheid in de gaten te houden. Onder 'Obamacare', het door de “Prince of War” Barack Hoessein Obama ingevoerde gezondheidszorgplan, worden begin 2013 voor alle Amerikaanse medische patiënten microchips ingevoerd - in principe in een pasje, maar ook als (vooralsnog vrijwillig) implantaat. Deze implanteerbare chip wordt in de rechterarm geplaatst. Om de implantatie van de chip aanvaardbaar te maken, zouden de Amerikanen gewezen worden op de voordelen in het geval van bijvoorbeeld een ongeluk. Medici zouden onmiddellijk alle relevante medische informatie over de gewonde persoon kunnen aflezen uit de geïmplanteerde chip.

De Britse krant The Independent meldde op 13 januari 2008 dat de Britse regering duizenden gevangenen van een onderhuidse chip wil voorzien om meer ruimte te creëren in de overvolle Britse gevangenissen. Met de chip kunnen gedetineerden buiten de gevangenis via een GPS-systeem in de gaten worden gehouden. Men sprak zich al eerder uit voor het implanteren van chips in veroordeelde pedofielen en kindermisbruikers om ze gemakkelijker op te sporen.

De chip wordt al jaren gebruikt voor het traceren van dieren. In Australië deed zich in november 2003 de volgende gebeurtenis voor. Om de slinkende inheemse visstand te beschermen hebben Australische autoriteiten de microchip als nieuwe opsporingsmethode in de jacht op visstropers geïntroduceerd. Ambtenaren zagen een goudbaars en een kabeljauw welke verstrikt waren in een net en plaatsten een microchip in de huid van deze vissen. Dankzij deze chip vonden opsporingsbeambten de dieren in de diepvriezer van één van de stropers. Hoewel de vissen al gefileerd waren, zonden de chips nog steeds hun signalen uit. Op het stropen van vis staat in Australië een boete van 10.000 dollar of zes maanden celstraf.

Tijdens een symposium over ‘tracking and tracing’in de landbouw, vertelde een persoon die voor de overheid werkte, dat hij met een project bezig was om geiten en schapen te volgen (’to trace’). Als het proefproject afgesloten is, krijgen binnen afzienbare tijd, alle geiten en schapen een chip. Deze chip kan worden ingebouwd in een oormerk. Ook bestaat de mogelijkheid om de dieren een chip te laten inslikken. De kleine chip blijft steken in de netmaag en komt er niet weer uit. Er bestaan ‘handige stokken’ waarmee men over de buik van het dier strijkt om de chip te lezen. Maar spoedig zal op een dag ook elk mens op het oppervlak van deze aarde opgespoord en gecontroleerd worden met behulp van deze technologie.

 

Klik hier voor een artikel van Wim Jongman waarin bekeerde moslims beweren dat het getal 666 betrekking heeft op de islam.

 

De twee rechter symbolen betekenen “Bismillah” wat “in de naam van Allah” betekent. Het symbool aan de linkerkant blijken 2 Arabische zwaarden te zijn die elkaar kruizen: het logo van islamitische groeperingen o.a. de jihad.

 

Het uitbannen van cash-geld, en de complete overschakeling op elektronische betalingen is nog slechts een kwestie van tijd. De argumenten die de overheid zal gebruiken om de instemming van de burgers te krijgen zijn niet moeilijk te bedenken: het zal het terrorisme terugdringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen. Alle bezittingen en schulden zullen zijn opgeslagen in een database, inclusief uw medisch dossier, familiegeschiedenis, religie, opleiding, banen, kredietwaardigheid en politieke voorkeur, en noem maar op.

 

Terug naar: Inhoud