Het Outbreak Management Team aanjagers van de angstpandemie

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 november 2020) (Laatste bewerking: 10 oktober 2021)

Het Outbreak Management Team (OMT) is in belangrijke mate de oorzaak van het inperken van onze vrijheden. Dit team dat zo goed als alle beslissingen neemt ten aanzien van de ‘Covid-19 pandemie’ en de regering adviseert welke koers te varen, kwam reeds in januari 2020 met adviezen aan de regering, ruim twee maanden voordat er in Nederland sprake was van een uitbraak! Het OMT bestaat uit een geselecteerd gezelschap waar inbreng van hoogleraren, artsen en andere deskundigen die een andere mening verkondigen, niet welkom zijn. Deze groep en Rutte&Co zijn niets anders dan uitvoerenden van supranationale instellingen waarop geen effectief politiek toezicht bestaat.

 

Merkwaardig genoeg zitten in dat OMT geen huisartsen, geen GGZ-deskundigen, geen ethici en geen filosofen, zoals huisarts Berber Pieksma opmerkte bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. In het OMT zitten wel virologen, maar die hebben geen eed van Hippocrates afgelegd, aldus Pieksma. Artsen die zich kritisch uitspreken over het coronabeleid worden gecensureerd. Dat overkwam ook huisarts Bart ten Hove, die op LinkedIn een bericht plaatste over het gezwabber van het kabinetsbeleid.

Jan Huurman, oud-directeur van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie (NIGZ), de bedenker van het Outbreak Management Team noemt in een gesprek met James Roolvink op Café Weltschmerz het OMT ‘ontspoord’ en dat het zijn bevoegdheden verre te buiten gaat, en veel te weinig oog heeft voor de enorme schade die het beleid aanricht.

Een van de aanjagers van de angstpandemie is veearts en viroloog Marion Koopmans. Zij mag regelmatig aanschuiven bij de tv-gesprekstafels om de noodzaak van de repressieve dwangmaatregelen maatregelen te benadrukken. Naast dat zij lid is van de OMT Covid-19-crisis-commissie vervuld zij ook een belangrijke rol bij Wereld Gezondheid organisatie WHO. Op 3 februari 2021 zei ze in de podcast Virusfeiten dat onderzocht zou moeten worden wat het effect zou zijn van het vaccineren van kinderen tegen corona. “Vooral bij middelbare schoolkinderen lijkt het effect van het virus vergelijkbaar met dat bij volwassenen. In die leeftijdsgroep zie je relatief veel positieve gevallen. We moeten dus onderzoeken of het zinvol zou zijn om hen ook in te enten.”Als blijkt dat vaccins ook een dempend effect hebben op de verspreiding van het virus is dat volgens haar een belangrijk nieuw argument om te vaccineren. “Als we door het vaccineren van jongeren vanaf 12 jaar kunnen bijdragen aan dat dempend effect, moeten we dit echt serieus gaan overwegen,” vindt Koopmans. Griezelige gewetenloze figuren zijn het die dit soort voorstellen lanceren wetend dat wereldwijd mensen sterven na toediening van welk vaccin dan ook of blijvende bijwerkingen krijgen.

 

Ook haalde Koopmans zich de woede van veel mensen op de hals nadat ze op Twitter het risico op bloedstolsels na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca relativeerde. Ze zei dat de kans op trombose na dit vaccin tussen de kans op overlijden door een hondenbeet en de kans op overlijden door bliksem ligt. Koopmans verteld een hoop onzin want de Coronavaccins van onder meer BioNTech/Pfizer, Moderna en ook die van AstraZeneca, veroorzaken aanzienlijk meer bijwerkingen en sterfgevallen dan enig ander vaccin ooit heeft veroorzaakt. Er zijn ook nog nooit vaccins geweest die zo onbeproefd waren en in zo’n korte tijd in zulke grote hoeveelheden op de markt zijn gebracht. Bovendien is de gebruikte technologie volledig nieuw en nog nooit bij mensen gebruikt. Via diverse kanalen sijpelen de verhalen over bijwerkingen en sterfgevallen naar buiten. Volgens informatie op de website van EudraVigilance-European database hebben de vaccins tot en met 25 september  maar liefst 26.041 doden tot gevolg gehad en 2.448.362 ernstige bijwerkingen.

 

Veelzeggend is ook dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten’ (waaronder Nederland) bescherming heeft gekregen voor toekomstige schadeclaims in verband met het door hen ontwikkelde vaccin. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. Dat geldt trouwens ook voor de andere vaccinproducenten. Dit is de enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke aandoeningen of sterfgevallen als gevolg van hun producten. Dat moet op zich al voldoende reden zijn om deze ongeteste vaccins niet te nemen. Geen van de huidige coronavaccins zijn veilig het gaat om genetische manipulatie Toch worden ze wereldwijd door de overheden aanbevolen.

Volgens dr. Mike Yeadon voormalig topman van Pfizer, worden er op dit moment misdaden tegen de menselijkheid gepleegd op grote delen van de wereldbevolking. “Als iemand de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade wil toebrengen of wil uitmoorden, dan kan dat met behulp van de systemen die nu worden opgetuigd. Het is heel goed mogelijk dat dit zal worden gebruikt voor grootschalige ontvolking.” Zelfs Tal Zaks, de man die bij Moderna verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het mRNA vaccin zegt dat je genetische code, oftewel DNA, wel degelijk kan veranderen en ben je geen origineel natuurlijk mens meer, maar een kunstmatig product.

Begin 2021 deed Koopmans, samen met een onderzoeksteam van de WHO onderzoek in Wuhan om te onderzoeken waar het Wuhan-virus nou precies is begonnen. Na afloop noemde het team het ‘extreem onwaarschijnlijk’ dat het virus afkomstig zou zijn uit een laboratorium in Wuhan terwijl diverse bronnen het tegendeel bevestigen. Zie hier wat een Chinese viroloog daarover te vertellen heeft. Dat de WHO-groep niets heeft kunnen vinden is logisch aangezien China weigerde om alle relevante informatie over het begin van de uitbraak te delen. Bovendien zijn alle sporen al sinds maart 2020 door de Chinezen uitgewist. Tijdens dat bezoek bleek Koopmans volledig lak te hebben aan de coronaregels. Geen anderhalve meter afstand, geen slavenmaskers en handen schuddend, wat volgens haar en het OMT-team voor de Nederlandse burger een doodzonde is. Dit laat zien dat Koopmans en trawanten zelf volkomen maling hebben aan de coronamaatregelen.

 

Zie hier hoe Marion Koopmans de coronaregels aan haar laars lapt

 

Zie ook hier de connecties van Koopmans met het Chinese bewind. Zij nam zelfs onderzoeksgeld aan van Chinese overheid. Haar banden met de Chinese Communistische Partij doen twijfels rijzen over de geldigheid van de bevindingen van het team. Dit document van de WHO laat zien dat Koopmans werkte als wetenschappelijk adviseur voor het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie in Guangdong. Het staat ook op haar LinkedIn-pagina. Een van de leiders van het team was Peter Daszak, een Amerikaan die betrokken is bij een organisatie die miljoenen heeft gegeven voor virusonderzoek aan het Wuhan Institute of Virology. Lekker stel bij elkaar!

De macht van dit OMT is ze groot dat hun adviezen meestal zonder enige aarzeling door Rutte&CO worden overgenomen terwijl ze genoeg vragen oproepen. Als je lid bent van het OMT, heb je daarnaast onbeperkt toegang tot de jaknikkers van de mainstream media die steeds opnieuw verzuimen om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen waarin de Nederlandse bevolking sinds het voorjaar in terecht is gekomen. Naïeve journalisten hangen aan haar lippen. Als propagandaboodschappers volgens ze slaafs en kritiekloos, de opdrachten van hun bazen.

Daarnaast zijn Koopmans en trawanten niet weg te branden in allerlei zogenaamde ‘nieuwsshows’. Ze hoeven nooit ergens echt verantwoording voor af te leggen, en beroepen zich er altijd op dat Nederland in een crisis zit. Om al die dwangmaatregelen die in het voorjaar van 2020 mede door hun toedoen aan de Nederlandse burgers zijn opgedrongen, intact te houden of mogelijk zelfs nog verder aan te scherpen gebruiken ze nu de ‘Derde Golf’ als argument. Kinderen zouden deze coronamutant sneller verspreiden dan eerdere coronavarianten. Bewijzen daarvoor worden niet geleverd. Logisch toch, ze blijken immers nergens verantwoording voor af te leggen!

 

Op zich is het natuurlijk toch wel bijzonder dat je mensen wijs kunt maken dat na honderden of meer jaren de griep opeens zo goed als verdwenen is en er iets anders voor in de plaats is gekomen wat ze Covid-19 noemen. Zie hier wat De Stentor 17-02-2018 hierover te melden heeft en hier wat het Algemeen Dagblad  over de griepgolf in februari van 2016 schreef. Ook in België was het ten tijde van een griepepidemie begin januari 2017 soms zo druk dat ze letterlijk moesten leuren met patiënten bij andere ziekenhuizen.

 

AfbeeldingGeen enkel verschil met seizoen 2020/2021

 

Nooit werd het hele land platgelegd voor de jaarlijks terugkerende griepgolf maar terwijl het ziekteproces nagenoeg hetzelfde patroon volgt als bij de normale griep, worden we nu geconfronteerd met mensonterende dwangmaatregelen. Hoe zullen al die mensen zich voelen die zich toch hebben laten overhalen om een prik van Hugo de Jonge te halen om vervolgens van Diederik Gommers te horen dat het eigenlijk een verkoudheid gaat?

 

Tot nu toe is de corona/Covid-19 fake-pandemie een van de meest succesvolste psychologische desinformaties ooit. Wereldwijd dragen nog steeds honderden miljoenen mensen volstrekt zinloze, zelfs zeer chadelijke mondkapjes, en hebben al vele miljoenen zich laten inspuiten met potentieel levensgevaarlijke experimentele genetische manipulatie ‘vaccins’.Gelukkig begint bij velen het besef door te dringen dat ze al ruim een jaar lang deel uitmaken van een medische apartheidsstaat en worden belazerd door overheden, de mainstream media, diverse politieke partijen, ingekochte “wetenschappers”, vaccinfabrikanten en nog een hele horde anderen die de belangen van het World Economic Forum dienen met het doel de wereld te resetten.

Terug naar: Inhoud