Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft een Frankenstein gecreŽerd

 

Door: Franklin ter Horst. (aangemaakt 30 augustus 2022) (Laatste bewerking: 6 januari 2023)

In coronatijd greep de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de macht. Het ministerie van Justitie heeft een Frankenstein gecreŽerd, schrijft data-speurder Cees van den Bos op Substack. Uit vrijgegeven Wob-documenten blijkt dat de NCTV een sleutelrol speelde in de staatsgreep die tijdens corona is gepleegd. De stukken laten zien dat vrijwel alle besluiten werden genomen in het Torentje. Daar vond vaak overleg plaats tussen WEF-sekte leider Rutte, minister Hugo de Jonge, toenmalig minister Grapperhaus en de NCTV. De dienst hield zich onder meer bezig met het bestrijden van Ďdesinformatieí. Dat is alle informatie die strijdig is met de door de overheid verstrekte informatie. De NCTV werkte in coronatijd nauw samen met het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een militaire eenheid. Onder andere Viruswaarheid en Farmers Defence Force werden gericht geobserveerd. Ook gingen er datastromen vanuit de NCTV naar het LIMC, wat kan verklaren waarom mensen die zich kritisch uitspraken op social media politie aan de deur kregen. Maandenlang was er geen wettelijke grondslag voor de activiteiten van het LIMC. De NCTV handelde als opdrachtgever al die tijd dus buiten de wet, constateert Van den Bos. Alle coronamaatregelen kwamen via de NCTV binnen bij de ministeries. ďNederland werd met ijzeren hand geregeerd. De crisisorganisatie rond de pandemie werd niet alleen autoritair, maar ook totalitair aangestuurd.Ē

De coronamaatregelen lijken bovendien internationaal op elkaar afgestemd te zijn. De NCTV verzocht om contact tussen de Nederlandse crisisbestrijding en de FBI. ďDit wekt sterk de indruk dat de crisisaanpak internationaal is georganiseerd tussen de interne inlichtingendiensten.ĒVan den Bos schrijft: ďVeiligheidsdiensten zijn handelaren in veiligheid in ruil voor (grond)rechten. In de coronacrisis hebben wij kunnen zien wat gebeurt wanneer je een gezondheidscrisis beschouwt als een zaak van veiligheid, en een dergelijke dienst onder het departement Veiligheid & Justitie vrij spel geeft over de grondrechten van burgers.Ē

Het Nederlandse Red Team Covid-19 was een vorm van psychologische oorlogvoering tegen de burger

In 2020 verscheen uit het niets een groepje zelfbenoemde experts regelmatig in de media met angstaanjagende boodschappen over het coronavirus. Adviezen van dit zogeheten Red Team, voluit het Red Team Covid-19 Nederland, bevonden zich zonder uitzondering aan de strenge kant van het spectrum. Eind november, na de campagne voor de massavaccinatie, werd het Red Team plotseling opgeheven. Tussen juli 2020 en mei 2021 haalden leden van het Red Team bijna 200 keer de media met hun alarmistische adviezen. Die enorme media-aandacht is onverklaarbaar. Het Red Team was een psychologische operatie om de acceptatiegraad van strengere maatregelen door de bevolking te vergroten, concludeert data-analist Cees van den Bos op basis van vrijgegeven Wob-documenten. Een psychologische operatie of psyop is een techniek om geselecteerde informatie en indicatoren over te brengen aan het publiek om hun emoties en objectieve redeneringen en uiteindelijk het gedrag van groepen en individuen te beÔnvloeden, licht Van den Bos toe. Men gebruikte het Red Team als constructieve tegenspraak, maar nodigde niemand uit aan de andere kant van het spectrum, zoals professor Theo Schetters. Op hoog ambtelijk niveau is het Red Team opportunistisch gebruikt voor persconferenties en debatten. Op laagambtelijk niveau zag men geen toegevoegde waarde, stelt Van den Bos vast.

Hij acht het mogelijk dat het Red Team een podium heeft gekregen dankzij de NCTV, de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die alle coronamaatregelen verordonneerde.ďHet Red Team was een vorm van psychologische oorlogvoering tegen de burger. Met alarmistische adviezen rekte men het spectrum van de maatregelen op zodat hetgeen de NCTV bedacht, wel mee leek te vallen,Ē schrijft de data-analist.ďHet is een ploeg verraders die waarschijnlijk ook gewoon daarvoor betaald werden,Ē reageert Patrick Savalle. Wetenschapper Marc Jacobs zegt: ďDit geeft stof tot nadenken.Ē

Deze gast heeft bij NPO Radio 1 laten weten dat er wat hem betreft ingegrepen wordt op het moment dat een Kamerlid in het parlement een zogenaamde 'samenzweringstheorie' verwoordt. Met andere woorden, hij wil dat de meningsvrijheid aan banden wordt gelegd. "Zinnen uitgesproken in de Kamer, zinnen uitgesproken op de media en talkshows, heeft soms een effect opdrijvend en dat heeft invloed ook op de samenleving," Vervolgens werd hem gevraagd of het "slim" is dat mensen als Hugo de Jonge zich omdraaien als Kamerleden van FVD dingen zeggen waar het partijkartel niet blij mee is. "Ik denk wel," aldus Aalbersberg daarop, "dat je in een aantal gevallen soms wel moet normeren. Uiteindelijk heeft dit soort wat je wel en wat je niet kunnen zeggen - en daar gaat de Kamer zelf over, daar gaat u als media over, daar gaat iedereen zelf over. Maar het normeren wat kan wel en wat is de grens, helpt uiteindelijk wel mee, omdat een groot deel van het midden van de samenleving ook zoekend is, en wel wil horen waar zitten we nu in, en wat is de normering."

Je moet je er goed doorheen lezen, want de man slaat hier wartaal uit, maar wat hij dus eigenlijk zegt is dat Kamerleden het woord ontnomen moet worden als zij dingen zeggen die Aalbersberg en de zijnen kwalificeren als 'samenzweringstheorieŽn.' Let wel, een 'samenzweringstheorie' is bij deze lieden alles waaruit blijkt dat de spreker geen moment gelooft dat de zittende macht het beste voor heeft met het volk. Dus bijvoorbeeld: dat de spreker denkt dat politici vooral uit zijn op hun eigen macht, aanzien, en het spekken van de eigen portemonnee. Hij was trouwens nog niet klaar. "Dus het normeren, en ik heb altijd gezegd dat is in de Kamer, dat is in de media, maar dat is ook aan de keukentafel," zei hij vervolgens. Hij bemoeit zich dus letterlijk met wat er gezegd wordt aan "de keukentafel" en draagt mensen blijkbaar op in te grijpen als een gezinslid iets zegt dat door Aalbersberg en trawanten weggezet als 'desinformatie.' Deze gast is werkelijk doodeng met zijn overduidelijke Big Brother-denkbeelden. Hij heeft teveel macht gekregen en begint zich als een soort dictator te ontwikkelen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud