Het Covid-19 Rockefeller Lockstep stappenplan

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 mei 2020) (Laatste bewerking: 11 september 2021)

Waar de wereldburgers sinds het begin van 2020 mee geconfronteerd worden is het in 2010 ontwikkelde Covid-19 stappenplan. Hierin wordt  in opeenvolgende fases uitgelegd wat de machthebbers vanaf 2020 van plan zijn met de wereld te gaan doen. In het plan staat dat er een virus zou worden ontwikkeld in een laboratorium voor biologische wapens in Amerika en dat het vervolgens via het National Microbiology laboratorium in Winnepeg Canada, uiteindelijk in China’s enige Klasse 4 laboratorium, het Wuhan Institute of Virology is terecht gekomen. Het verhaal ging dat het virus zou zijn ontstaan op de Huanan-vismarkt in Wuhan en dat het virus zich per ongeluk van daaruit over de wereld zou hebben verspreid. Maar de eerste besmetting had echter geen relatie met de Huanan-vismarkt want in werkelijkheid is het virus van buitenaf in deze markt binnengekomen en heeft het zich vervolgens van daaruit verspreid. Het verhaal ging verder dat de eerste infecties in Wuhan in november 2019 zouden zijn opgetreden maar in werkelijkheid begon het virus zich al in oktober 2019 te verspreiden onder de 10.000 atleten uit 100 landen die deelnamen aan de Military World Games in Wuhan van 18-27 oktober 2019. Klik hier voor opening ceremony.

Enkele dagen nadat ze aan de spelen hadden deelgenomen zeiden Franse atleten dat ze tijdens hun verblijf in Wuhan last kregen van symptomen die vergelijkbaar waren met ernstige griep verschijnselen, waaronder koorts en ernstige hoest. Dat werd toen niet openbaar gemaakt. Pas op 25 maart 2020  vertelde Élodie Clouvel, een wereldkampioen moderne pentatleet, op de Franse lokale tv-zender Loire 7, dat ze eind oktober tijdens hun verblijf in Wuhan allemaal ziek waren geworden. 

Clouvel vertelde dat ze ziekteverschijnselen had die ze nog nooit eerder had gehad. Ze waren niet echt bezorgd geweest omdat niemand er over sprak. De Franse nieuwszender BFMTV berichtte dat de Franse atleten terug naar Frankrijk keerden met symptomen als koorts, ernstige hoest en acute spierpijn. De Fransen waren trouwens niet de enige militaire besmette atleten want ook andere Europese delegaties meldden griepachtige symptomen, zoals koorts bij terugkeer van de spelen. Zo werden onder 100 Zweedse atleten veel zieken geïdentificeerd, van wie sommigen bij hun terugkeer hoge koorts hadden. De Franse atleten kregen van de militaire leiders de opdracht hier niet met journalisten over te praten.

De bevolking van China werd in die tijd volledig in het ongewisse gelaten en geheel volgens plan hield China het ook nog een aantal maanden voor de rest van de wereld verborgen. Wekenlang verklaarde de gemeentelijke gezondheidscommissie van Wuhan dat onderzoek had uitgewezen dat er geen bewijs was gevonden van overdracht van mens op mens. Ook het aantal geïnfecteerde mensen werd verzwegen.

Pas eind december 2019 verspreidde Dr. Ai Fen, directeur van de Spoedeisende Hulp van het Centrale Ziekenhuis van Wuhan - "The Whistle-Giver" - informatie over het Wuhan-virus aan verschillende artsen, waaronder de 34 jarige arts Li Wenliang. Deze arts luide op 30 december de noodklok over een uitbraak van het virus in Wuhan en stuurde een bericht naar een groep andere artsen met de waarschuwing dat zeven patiënten in het Wuhan Central Hospital in quarantaine waren geplaatst nadat ze een luchtwegaandoening hadden opgelopen die leek op het SARS-virus. Op 1 januari 2020 werd hij er door de politie van beschuldigd valse informatie te verstrekken en werd hem het zwijgen opgelegd, en eiste men van hem een brief te ondertekenen waarin hij diende te erkennen valse ‘geruchten’ te hebben verspreid waardoor de openbare orde werd verstoord. Li Wenliang stierf op 7 februari nadat ook hij was besmet met het Wuhan-virus. Zijn dood riep vele vraagtekens en woede op.

Artsen in Taiwan namen na de melding van Wenliang contact op met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nadat het Li's rapporten over de overdracht van mens op mens van het coronavirus in Wuhan had gezien, maar de WHO hield het bewust voor het publiek verborgen. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou de Chinese president Xi Jinping aan WHO directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus hebben gevraagd om de ernst van de uitbraak van het Wuhan-virus te verbergen, en de mens-op-mens besmetting van het virus zo lang mogelijk te ontkennen. Mensen met kritiek of een afwijkende mening werden tot zwijgen gebracht of gecriminaliseerd. Van enkele klokkenluiders is nooit meer iets gehoord.

Op 3 januari 2020 gaf de Chinese National Health Commission, de opdracht om geen informatie over het virus (onbekende ziekte) te publiceren, en beval laboratoria om monsters over te dragen aan aangewezen testinstituten,  of om ze te vernietigen. Ondanks dat zij bekend waren met het virus, gaf Wuhan begin januari 200.000 gratis kaartjes uit aan mensen om festivalactiviteiten bij te wonen vanwege het ‘maan-Nieuwjaar’. China sloeg massaal medisch materiaal in, en liet het tientallen miljoenen Chinezen wekenlang gewoon op het vliegtuig naar bestemmingen over de hele wereld stappen. Vervolgens drong de WHO er met name bij Europa en Amerika wekenlang op aan om de grenzen vooral niet te sluiten, en gewoon door te blijven vliegen op China. Het nemen van medische voorzorgsmaatregelen voor reizigers was niet nodig, zo werd beweerd.

 

Op 14 januari tweette de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat voorlopig onderzoek door de Chinese autoriteiten geen duidelijk bewijs had opgeleverd van overdracht van mens op mens door het Wuhan-virus en dat terwijl een dag eerder dezelfde WHO het eerste geval buiten China in Thailand meldde. Desondanks bleef de WHO de leugen van de Chinese propagandamachine verspreiden dat er ‘geen mens op mens besmetting’ van het virus plaatsvond en werd dit zo lang mogelijk gebagatelliseerd zodat het virus zich op wereldschaal kon verspreiden. Maar op 20 januari 2020  bevestigde China plotseling de overdracht van het Wuhan-virus van mens op mens. Op 21 januari meldde de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) het eerste geval van het virus in de Verenigde Staten in de staat Washington. De patiënt in kwestie was teruggekeerd uit Wuhan.

 

Photo: PixabayOp 23 januari werd de stad Wuhan met 11 miljoen inwoners van de buitenwereld afgesloten en sloot China alle interne doorvoer van Wuhan naar andere steden in China, maar deed op dat moment nog steeds niets om internationale vluchten te stoppen. Op 28 januari prees WHO-baas Tedros de 'transparantie' van China met betrekking tot het virus en prees hij de Chinese president Xi en premier Li zelfs voor hun leiderschap dat terwijl ze op dat moment het virus al enkele maanden voor de buitenwereld hadden verzwegen.

 

Op 30 januari 2020 bezocht Tedros China en feliciteerde hij de Chinese leiders met de buitengewone maatregelen die zij hadden genomen om de uitbraak in eigen land in te dammen, ondanks de ernstige sociale en economische gevolgen die deze maatregelen zouden hebben voor het Chinese volk. Pas nadat het virus zich over de hele wereld had verspreid verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus op 11 maart plotseling dat er sprake was van een wereldwijde pandemie wat wereldwijd tot een sterftecijfer van 3,4% zou kunnen leiden. Deze bewering leidde tot wereldwijde paniek en voedde de wereldwijde catastrofale lockdowns. Hij waarschuwde dat het coronavirus ‘geen Sars, geen Mers en al helemaal geen griep is. Hij noemde het een uniek virus met onvergelijkbare eigenschappen veel dodelijker dan griep. Later is deze uitspraak volledig ontmaskerd. Om China in bescherming te nemen waarschuwde Tedros op 14 februari geen kritiek op China te hebben: "Dit is het moment voor solidariteit, niet voor stigma" en op 28 februari prees de WHO in een rapport van maar liefst 40 pagina's China's reactie op het virus: "China's gewaagde aanpak om de snelle verspreiding van deze nieuwe respiratoire pathogeen in te perken heeft het verloop van een snel escalerende en dodelijke epidemie veranderd."

Net als in diverse andere landen ging in het voorjaar van 2020 ook Nederland op slot en werd ook de Nederlandse bevolking door Rutte&Co met een- zoals zij dat noemden- intelligente lockdown geconfronteerd en aan regels onderworpen waarbij op grove manier inbreuk werd gemaakt op de grondrechten van de burgers. De Nederlandse rechtsstaat werd in het voorjaar voor onze ogen ontmanteld en onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Mensen werden verplicht thuis te gaan werken. Docenten gaven les via videobellen afspraken bij zorginstellingen werden uitgesteld met dramatische gevolgen voor talloze patiënten. Kanker en hartpatiënten en mensen met andere ernstige lichamelijke aandoeningen werden nauwelijks behandeld omdat er geen plaats voor hen was in de ziekenhuizen.

De Duitse regering zei dat er meer mensen zouden sterven als gevolg van onbehandelde of niet tijdig behandelde ernstige ziektes, dan door Covid-19. In Groot Brittannië verscheen een bericht dat er in mei 2020 om die reden al zo’n 10.000 extra doden zouden vallen. Wereldwijd spraken vele honderden artsen zich openlijk uit tegen het coronabeleid, omdat ze constateerden dat de schade aan de volksgezondheid vele malen ernstiger was dan het virus ooit had kunnen veroorzaken. Wetenschappelijke studies lieten wereldwijd zien dat social distancing (1½ meter samenleving) volledig in strijd was/ is met alle wetenschappelijke feiten. Er hebben zich in het voorjaar van 2020 wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven.

In de loop van het voorjaar van 2020 werden wereldwijd de sterftecijfers sterk overdreven door dit te associëren met sterfgevallen die weinig tot niets met het virus zelf te maken hadden, om angst en gehoorzaamheid maximaal af te dwingen en te houden. Mensen die stierven aan wat voor aandoening dan ook, werden allemaal aan Covid-19 toegeschreven.Volgens Rutte&Co en de mainstream media stroomden de ziekenhuizen in het voorjaar van 2020 vol met coronapatiënten. Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018. Ieder jaar overlijden er in Nederland gemiddeld 6.443 personen direct of indirect aan griep. In het begin van 2020 niet, want er was plotseling geen griep meer. Slechts met moeite hebben ze ruim 400 griepdoden kunnen ontdekken. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de griep was gebleven. Zie ook hier hoe de wereldberoemde professor John Ioannidis van de Stanford-universiteit concludeert dat het sterftecijfer bij corona niet meer dan ongeveer 0,2 procent is. Vergelijkbaar met griep.

 Prof. John Ioannidis

Over de hele wereld getuigden mensen dat ze voor ziektes als bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte, die niets met Covid-19 te maken had, toch als zodanig werden geregistreerd. Overal waren dezelfde geluiden te horen. Op deze manier werd het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig opgekrikt. Artsen en verpleegkundigen kregen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook zijn overal mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis door zonder getest te zijn als Covid-19 patiënt ingeschreven.

Een Britse verpleegster nam begin november ontslag en bevestigde publiekelijk dat er enorm gefraudeerd wordt met de corona cijfers. Zij vertelde dat alle mensen met griepklachten als ‘Covid-19’ patiënt worden geregistreerd. In haar ziekenhuis lagen op dat moment slechts drie mensen die daadwerkelijk Covid-19 hadden. Ook voor praktisch elk overlijden werd klakkeloos Covid als doodsoorzaak opgegeven.

In de Verenigde Staten vertelden spoedeisende hulpartsen dat ze onder druk werden gezet om Covid te noemen in hun autopsierapport. In deze video verteld Lena Kay hoe haar overleden vader geheel onterecht als Covid-19 -sterfgeval werd geregistreerd terwijl haar vader was overleden aan de ziekte van Alzheimer. Toen ze de overlijdensakte kregen, zagen ze tot hun verbazing dat er Covid-19 op vermeld stond. Ze wilde deze verkeerde informatie laten corrigeren en nam contact op met de huisarts. Hij antwoordde:‘Bevel van hogerhand door de Nationale Gezondheidsdienst. Iedereen die in deze periode sterft, moet als Covid-19 aangeduid worden.

Alle internationaal genomen coronamaatregelen, van lockdowns tot social distancing en mondkapjes, blijken geen enkele invloed te hebben op het verloop van Covid-19. Al deze volslagen zinloze maatregelen zijn niet bedoeld voor de volksgezondheid of veiligheid, maar enkel en alleen om een agenda uit te voeren. Dat mondkapjes verspreiding van het coronavirus tegengaan en dat 1,5 meter afstand werkelijk effectief is, zijn stellingen die op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen zijn. Het zijn niets anders dan ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen waaraan de hele Nederlandse bevolking is onderworpen. Ons zelfbeschikkingsrecht hebben ze bij het oud vuil gezet zonder dat daar zwaarwegende redenen voor zijn. Wij leven niet meer in een vrije maatschappij, in een rechtstaat, maar in een dictatuur, een politiestaat.

De Britse schrijver en voormalig huisarts Dr. Vernon Coleman gaat in zijn boek “Covid-19 The Greatist Hoax in History” uitvoerig in over de geplande overname van de wereld. ‘Als je niet beseft dat er iets heel sinisters gaande is, dan is er iets mis in je bovenkamer. De angst die vol enthousiasme wordt aangewakkerd, heeft niets te maken met een vrij alledaags virus en alles te maken met de ambities van de mensen die een wereldregering en totale controle over ieder aspect van ons leven willen.’

Vernon Coleman - WikipediaDr.Vernon Coleman

Alle mogelijke behandelingen / remedies van alternatieve medicijnen werden gebagatellisseerd zoals het middel hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine. De Nederlandse huisarts Rob Elens kreeg van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zelfs een verbod opgelegd nadat hij een aantal patiënten met dit middel had genezen:  “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar inplaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidinspectie hem met strafmaatregelen.

De inspectie noemde zijn handelen een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde. De minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge sprak van kwakzalverij evenals enkele onbenullen bij de mainstream media. Volgens het gerenommeerde tijdschrift The Lancet kan hydroxychloroquine tot hartproblemen leiden, met de dood tot gevolg. Rob Elens toonde een brief van honderd wetenschappers die gehakt maakten van dat onderzoek. Hydroxychloroquine - mits op het juiste moment en op de juiste manier toegediend - werkt! The Lancet heeft het artikel later ingetrokken want het bleek niet met feiten te onderbouwen te zijn. Het bleek niets anders dan een fake-onderzoek.

Dat er met dit middel uitstekende resultaten geboekt konden worden werd ook bevestigd door dokter Vladimir Zelenko en "America's Frontline Doctors". Zelenko noemde de tegenstanders van hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars. Ook Dr.Simone Gold pleitte voor het verkrijgbaar maken van hydroxychloroquine. Zij is inmiddels haar baan kwijt maar weigert zich de mond te laten snoeren. Zie hier hoe zij 'ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties' onthult waarin zij samen met een groep artsen en advocaten de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak stelt die sinds de pandemie over de hele wereld woedt. Ook geeft zij kritische informatie over de ongeteste, experimentele biologische middelen, die bedrieglijk op de markt worden gebracht als vaccins voor COVID-19.

 

Prof. Didier Raoult een befaamde Franse viroloog verklaarde in juni onder ede tegenover het Franse parlement dat hij anonieme doodsbedreigingen had gekregen, nadat hij eind maart begon te vertellen over HCQ als effectief coronamedicijn.

Dr.Simone Gold

Yale professor Dr. Harvey Risch zij van mening te zijn dat het middel wel 100.000 levens kon redden als het op de juiste manier werd  gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propagandaoorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn. Het middel blijkt zeker voor de eerste fase van Covid-19 een uitstekende behandeling te zijn maar duizenden artsen zijn wereldwijd het zwijgen opgelegd. Velen vragen zich terecht af waarom de Nederlandse overheid er alles aan gedaan heeft om deze goedkope en werkende behandeling, tegen te houden.

Dat is overduidelijk want dit middel niet past in het straatje van de machthebbers daarom hebben Google, YouTube, Twitter, Facebook en zelfs Vimeo er alles aan gedaan om artsen die voorstander van het middel zijn het zwijgen op te leggen. Volgens de machthebbers en hun trawanten zou een vaccin de enige remedie zijn om het virus te bestrijden. Ook de Nederlandse bevolking werd door de minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge  met de uitspraak geconfronteerd dat een vaccin de enige remedie zou zijn  om het virus te bestrijden. Ook werd de Nederlandse bevolking dagelijks in de maling genomen met alsmaar stijgende besmettingen dankzij het toenemende gebruik van de fake Polymerase Chain Reaction (PCR) test. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ging positief geteste mensen plotseling zelfs patiënten noemen. Talloze wetenschappers bewezen dat deze testen niets over de aanwezigheid van het coronavirus vertelden.

Zie hier hoe de bovengenoemde  Dr. Simone Gold, de oprichtster van Americas Frontline Doctors, 'ongelooflijke leugens van ongelooflijke proporties' onthult. Gold stelt samen met een groep artsen en advocaten de levensbedreigende desinformatiecampagne aan de kaak die sinds de pandemie over de hele wereld woedt. Ook geeft zij kritische informatie over de ongeteste, experimentele biologische middelen, die bedrieglijk op de markt worden gebracht als vaccins voor COVID-19.

Op drie november 2020 zei Rutte: Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. (positieve testen noemen ze plotseling besmettingen) Maar ondanks deze opmerking zei hij het nodig te vinden harder in te grijpen. Logisch natuurlijk want hij moest wel vaste tred blijven houden met het verloop van het wereldwijde Covid-19 stappenplan. Velen weten inmiddels (behalve degenen die nog steeds in diepe slaap verkeren) dat er geen enkele reden is voor wat voor extra maatregel dan ook – niet voor de 1,5 meter, niet voor een lockdown, niet voor slavenmaskers en niet voor een mogelijk toekomstige avondklok.

We zijn op de goede weg, zei Rutte maar het gaat nog te langzaam daarom doet het kabinet er zelfs nog een schep bovenop. Hij sprak van een ‘moeilijke boodschap’!!! ‘De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Dat het in de ziekenhuizen weer pompen of verzuipen is, heeft volgens velen niet te maken met het coronavirus, maar met de kaalslag in de zorg. Wij zijn in Nederland geconfronteerd met het sluiten van ziekenhuizen, het ontslaan van tienduizenden medewerkers uit de zorgsector, het terugbrengen van het aantal ic-bedden, het met miljarden euro’s tegelijk snijden in de gezondheidszorg tijdens Rutte 3. We betalen ruim 2 miljard zorgpremie per maand met zijn allen in Nederland, daarvoor krijgen we een systeem dat bij 3000 opnames in de ziekenhuizen al op tilt slaat. Niets daarover natuurlijk bij de persconferentie van Rutte&Co.

De meeste mensen zullen bij het inschakelen van hun televisie denken dat alle artsen en deskundigen eensluidend denken over het coronabeleid. Niets is minder waar. Er zijn heel veel critici, maar zodra zij hun mond opendoen, krijgen ze te maken met censuur. De social media draaien overuren om berichten van kritische artsen, die in de mainstream media zelfs ‘complotdenkers’ worden genoemd, van het internet te poetsen. Eén huisarts die hierover mee kan praten, is Martin Voerknecht. Hij constateert dat het kabinet steeds meer zinloze maatregelen neemt die fors meer nevenschade betekenen en die weinig effect zullen hebben. Hij lanceerde een campagne maar zijn post werd na 33.000 views verwijderd. Ook werd een bericht van hem aan de hand van een WHO-rapport dat aantoont dat de overheidsmaatregelen tegen corona nauwelijks effect hebben, verwijderd. Voerknecht zegt verder dat geen enkele maatregel overtuigend bewijs heeft geleverd. Volgens Voerknecht verkoopt de overheid gebakken lucht.

De door Rutte&Co genomen maatregelen begin november waren het vervolg op de simulatieoefening zoals gepland in het jaarrapport A World At Risk in september 2019. Rutte kreeg inmiddels - ondanks de censuur-  steeds meer kritiek te verduren vanwege de dwangmaatregelen Zo schreef arts Matthijs Schoemacher: “Het wapen waarmee de hele wereldbevolking dit rampenjaar 2020 wordt geterroriseerd is een onzichtbaar, imaginair virus dat nog nooit volgens de wetenschappelijke regels der kunst is aangetoond, maar wel als zodanig wordt neergezet. Het is ontsproten aan de rijke fantasie van de illusionisten van de WHO, een geheimzinnig, ontastbaar, onzichtbaar, levenloos stukje materie dat fataler en genadelozer dan alle wapens voorheen toeslaat. Eén miljoen doden, miljarden slachtoffers.

Schoemaker vroeg zich af wat de zin is van al dat getest? Hij noemde het niet meer dan inleidende beschietingen in verband met de voorbereiding van een nieuwe serie dwangmaatregelen, nadat de eerste poging met dat zogenaamde killervirus een fiasco bleek,” schrijft hij. Hij haalt snoeihard uit naar de politici en hun adviseurs: “Stelletje doordrammers, verwende kinderen, slechte verliezers, alleen dankzij de zwaar betaalde media met hun fabeltjeskranten kunnen jullie ons in jullie schuilkelders krijgen en worden onze stemmen gesmoord. Grotere wetenschappelijk gebrachte onzin kwam ik niet eerder tegen!” zegt de arts. Ook elders in de wereld begon het op te vallen dat de maatregelen die in het Westen genomen worden nauwelijks nog iets met een virus te maken hadden. Het Westen wordt aangevallen, en niet door Covid-19, aldus de Amerikaanse schrijfster en commentator Candace Owens. ‘Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt en terugvecht.’

Viroloog en pathologisch specialist dr. Roger Hodkinson, medisch directeur van het biotechnologie bedrijf Western Medical Assessments, noemt het Westerse coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende publiek werd uitgevoerd.’ Het is schandalig. ‘Het is politiek die geneeskunde bedrijft, aangewakkerd door de media en dat is een zeer gevaarlijk spel.’

Volgens arts Elke de Klerk lid van de World Doctors Alliance lijkt er een staatsgreep te zijn gepleegd. Op 10 oktober 2020 zei ze tijdens een bijeenkomst van de World Doctors Alliance in Berlijn, dat er geen sprake is van een pandemie of epidemie. ‘Er is een vreemde mogendheid die onze overheid heeft overgenomen.’ Regeringen en overheden die net als de Nederlandse beleidsmakers beweren dat ze alle maatregelen ‘voor de gezondheid van de bevolking’ nemen, zogenaamd om ‘kwetsbare groepen te beschermen’, kunnen niet cynischer zijn. Zo roept de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid.

Nederlandse arts: Er lijkt een staatsgreep te zijn gepleegdElke de Klerk

De machthebbers en hun marionetten hebben een hekel aan mensen die de waarheid over Covid-19 vertellen. Dat is wat Karel van Wolferen is overkomen nadat nummer twee van het nieuwe blad Gezond Verstand met een oplage van 100.000 exemplaren verscheen. Ogenblikkelijk na verschijnen schreeuwden extreem linkse huilebalken van D66 en Groen links dat het blad verwijderd diende te worden uit de boekhandels. Bilderberg (2016) Kajsa Ollongren (D66) vond dat het blad maar bij de boekhandels naast de Fabeltjeskrant in de schappen gelegd moest worden. We maken ook een onderscheid tussen fictie en non-fictie tenslotte,” zei Ollongren over het blad. Marion Koopmans, lid van de Covid-19-crisis-commissie en de WHO, noemde in een tweet van 14 oktober het eerste nummer van Gezond Verstand 1 brievenbusvervuiling en vroeg of er niet iets tegen gedaan moet worden. Logisch dat deze figuren zo reageren want ze werken immers mee aan het uitvoeren van Covid-19 plan en kunnen daarbij geen andere mening gebruiken.

Hoe dan ook, het blad levert onder meer aantoonbaar wetenschappelijk bewijs dat de coronapandemie zoals die door politiek en media wordt voorgesteld één grote hoax is, en worden tal van experts aan het woord gelaten die zich verzetten tegen alle maatregelen die zijn genomen tegen dit virus. Lisa Westerveld, Paul Smeulders (beide GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) vinden dat Gezond Verstand ‘desinformatie’ verspreidt.  Wat deze figuren zeggen is niets anders dan staatscensuur. Artsen die hebben toegezegd mee te willen werken met het blad worden volgens Van Wolferen onder druk gezet.

Toen hij begon met Gezond Verstand kreeg Van Wolferen steeds meer reacties van artsen en hooggeplaatste medische wetenschappers, die in sommige gevallen anoniem wilden blijven. Zij vertelden ontroerende verhalen over hoe erg de lockdowns zijn geweest. “Ze hebben veel meer schade berokkend dan de meeste mensen beseffen. Ook wat betreft ziektes.”Vervolgens beloofden deze mensen hierover artikelen te schrijven, maar zij staan nu onder hele zware druk. Als wij niet duidelijk maken wat er nu gebeurt en in wat voor situatie we terecht zijn gekomen, dan wordt de zaak straks heel veel erger, waarschuwt Van Wolferen.

De in november door Rutte&Co afgekondigde maatregelen zullen zich blijven herhalen. Er zal sprake zijn van beperkingen op wat men noemt “a rolling bases”. Dit betekent dat het ene moment de lockdown streng zal zijn, dan weer wat minder en vervolgens weer streng. Honderden miljoenen mensen zullen in diepe armoede gestort worden en iedere dag dat de lockdowns, social distancing en slavenmaskers in stand worden gehouden, zal de overheid de medische politiestaat strakker om onze halzen aantrekken.

Boetes zullen vervangen worden door gevangenisstraffen (lees ‘heropvoedingcentra’, of concentratiekampen). Mensen met een andere mening zullen met steeds hardere maatregelen worden aangepakt. Mensen die bijvoorbeeld weigeren zich te laten testen, die weigeren zich te laten vaccineren, zullen eerst worden beboet. Wanneer ze dan nog niet willen luisteren zullen ze worden opgepakt en afgevoerd. Diverse landen zijn al bezig hier voorbereidingen voor te treffen. Zo is de Canadese regering bezig een netwerk van covid-detentiekampen en ‘isolatie’ sites op te richten om diegenen op te sluiten die niet meewerken aan de medische tirannie van de regering van Justin Trudeau. Iedereen kan hier om wat voor reden dan ook in worden opgesloten. In september publiceerde de Canadese overheid een publieke offerte voor aannemers die geïnteresseerd zijn om ‘in iedere provincie en in ieder territorium quarantaine- en isolatiekampen’ te gaan bouwen.  Het gaat om in totaal elf kampen. Overheidscontracten worden in gang gezet om de sites te voorzien van personeel, goederen en diensten.

In dit artikel wordt uitgelegd wat de Canadezen de komende tijd kunnen verwachten: zoals een totale lockdown rond eind december of begin januari 2021 en economische instabiliteit. Hierdoor zullen schulden en werkloosheid in rap tempo oplopen. Maar geen nood want de regering zal de burgers een aanbod doen alle schulden kwijt te schelden. Het maakt niet uit wat voor schulden het zijn. Alles zit inbegrepen, van credit kaart schulden tot hypotheek. In ruil voor een schuldenvrij bestaan moeten ze wel al hun bezittingen opgeven. Niet alleen voor nu, maar voor altijd. Dat zal echter alleen van toepassing zijn op mensen die bereid zijn al hun vrijheden op te geven, alle vaccins te accepteren en alles te doen wat de machthebbers van hen verlangen. Het kwijtschelden van schulden valt trouwens onder het World Debt Reset programma dat zal wereldwijd worden ingevoerd. Zie ook deze video.  

Featured ImageJustin Trudeau,trekpop van de machthebbers. Afbeelding afkomstig van lifesitenews

Trudeau doet er trouwens ook helemaal niet geheimzinnig over dat hij bezig is de The Great Reset plannen uit te voeren. In een tweet op Twitter zegt hij dat de huidige pandemie een mooie ‘gelegenheid biedt tot een reset’. Mooi hé! De marionetten van Klaus Schwab en trawanten komen er nu zelfs rechtstreeks voor uit dat ze zijn agenda dienen. Wanneer volgt Rutte het voorbeeld van Trudeau? Hoewel! Hij heeft de Nederlandse bevolking al in het voorjaar geconfronteerd met zijn uitspraak over het Nieuwe Normaal. Ook dat was een verwijzing naar The Great Reset. De voormalige Australische senator Cory Bernardi zei het al: “De ‘Great Reset’ is simpelweg een andere naam voor de centralisatie van macht en de Nieuwe Wereldorde.”

Trudeau deed de uitspraak al tijdens een videoconferentie van de VN in september, maar er is nu pas ruchtbaarheid aan gegeven. De mainstream media heeft het al die tijd heel bewust verzwegen. Mark Rutte schreef op 16 november op Twitter dat ‘Canada één van de belangrijkste bondgenoten van Nederland is en dat het goed is om met regelmaat met elkaar in gesprek te blijven’.Dan zal Rutte ook wel volledig op de hoogte zijn van Trudeau’s kampen! Velen beginnen inmiddels goed door te krijgen wat Rutte’s rol is in de Great Reset plannen van Klaus Schwab.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het publiek al voorbereid om de detentiekampen te accepteren als "een maatregel voor de volksgezondheid" en heeft eerder uitgezonden dat "aarzeling met vaccins" een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid is. Zo zal het wereldwijd gebeuren. Zo pleit een Duitse CDU Landesminister er openlijk voor om mensen die de coronaregels overtreden, of er openlijk kritiek op uiten, verplicht in psychiatrische inrichtingen op te sluiten. In diverse landen zijn de kampen al volop in aanbouw.

Ook in Nieuw-Zeeland is sprake van quarantaine- of ‘coronakampen’. Victor Davis Hanson van het beroemde Hoover-instituut heeft zich hierover op Fox News uitgesproken. Premier Jacinda Ardern van de Nieuw-Zeelandse Labour-partij kondigde in een video aan dat mensen die naar de coronakampen worden gestuurd 14 dagen langer moeten blijven als ze zich niet willen laten testen. Ze noemde deze waarschuwing ‘een goede stimulans’ om een test te ondergaan.“Je laat je testen of we houden je langer vast in een faciliteit,” zei ze. Volgens Victor Hanson slaan zulke draconische maatregelen nergens op aangezien Nieuw-Zeeland nauwelijks is getroffen door de pandemie. Net zoals dat gaat bij ieder tiranniek bewind, is bedreiging, intimidatie en het zich schuldig laten voelen van mensen ook al hebben ze niets gedaan, een noodzakelijke manier om dat bewind in stand te houden. In een later stadium volgt dan ook meestal geweld, opsluiting en wie weet wat ze verder nog van plan zijn. In ieder geval zijn zij bezig een nazi-Duitsland-achtige mondiale commando-structuur te creëren om mensen voor een bepaalde tijd op te sluiten.

In de loop van 2021 zullen de marionetten van de sekte des doods de dwangmaatregelen van het Covid-19 stappenplan verder gaan opvoeren.

NWO Archive on Twitter: "COVID-19 ROADMAP The twelve step plan to create a  totalitarian "NEW WORLD ORDER" 1-4… "De wereldbevolking zal te maken krijgen met nieuwe lockdowns, het Covid 2021 virus, verplichte vaccinaties en testterreur. Deze nieuwe lockdowns zullen een ramp worden voor het Midden en Klein bedrijf (MKB). Wereldwijd zullen honderdduizenden bedrijven het loodje leggen en miljoenen mensen hun baan verliezen. Dat zal een dramatische toename van armoede en ziekte tot gevolg hebben, zoals nooit eerder in de geschiedenis is gezien. Ook de Agrarische sector zal er niet aan ontkomen mede vanwege de plannen zoals omschreven in Agenda 2030.

De machthebbers en hun marionetten lijken van pandemieën te houden. Het geeft hen de mogelijkheid om angst te zaaien en autoritaire controle uit te oefenen over de bevolking en om gehoorzaamheid af te dwingen. Wanneer je ze op het wereldpodium ziet acteren, genieten ze zichtbaar van de dictatoriale macht waarmee ze bezig zijn de bevolking in een dwangbuis te persen. Het is nog niet zo lang geleden dat openbare slavernij afgeschaft werd. Nu steekt deze drang om anderen te overheersen wereldwijd opnieuw de kop op, onder het mom van: “er is een pandemie, dus de hele mensheid moet zich nu onderwerpen aan ons gezag. Wij zullen voortaan je hele leven controleren, voor je eigen veiligheid.”

Vaccinaties is één van de volgende dwangmiddelen waaraan de wereldbevolking zich zal moeten onderwerpen. Ze zullen dat in eerste instantie presenteren als vrijwillig. Hugo de Jonge wil geen kritiek horen over de aanstaande vaccins en dreigt zelfs actief te zullen optreden tegen desinformatie over het vaccin op sociale media. Een team van experts zal zich hiermee bezig gaan houden. Dat betekent dat iedereen die het lef heeft nog iets negatiefs over het vaccin te vertellen, zal worden aangepakt. Daar gaan wij dus naar toe. Het volledig monddood maken van tegenstanders. Met de coronawet hebben deze lieden een blancovolmacht in handen om de bevolking verder te terroriseren. Zij hebben teveel macht gekregen maar zijn druk bezig hun hand te overspelen.

Het individu zal worden onderworpen aan tirannie. Als gevolg van de lockdowns, ingesteld om het coronavirus te beteugelen, zijn de plannen om een nieuwe wereldorde te installeren in een stroomversnelling gekomen. Dat schrijft de Duitse professor Dr. Antony P. Mueller. Hij zegt dat er een sociaal kredietsysteem komt, waar China al mee werkt. Het systeem houdt in dat burgers een bepaalde score krijgen op basis van hun gedrag. Het is mogelijk allerlei rechten te verliezen, zoals de mogelijkheid om geld te lenen of naar het buitenland te reizen. Om de Great Reset uit te kunnen voeren, moet het menselijk gedrag veranderen en dus is transhumanisme onderdeel van het programma. Met behulp van nieuwe technologieën kunnen dissidenten er eenvoudig uitgepikt worden.

Antony Mueller

Volgens Mueller kan enkel een massale opstand de tirannieke machthebbers en hun marionetten nog tegenhouden. Dat is echter maar zeer de vraag want in het Covid-19 stappenplan staat dat opstanden met harde hand de kop in gedrukt zullen worden.

In naam van de gezondheid wordt in deze coronapandemie ongebreideld fysiek en vooral psychologisch geweld uitgeoefend, door het gebod om afstand te bewaren, door de beperking van de bewegingsvrijheid, door de verplichting om een slavenmasker te dragen, en uiteindelijk zelfs door een verplichting om te vaccineren waarbij lichamelijk letsel niet uitgesloten moet worden. Het is niet zo vreemd dat velen zich gaan afvragen of er wellicht nog een andere achterliggende bedoeling achter de aankomende vaccinaties zit? Velen die onderzoek doen en goed in de gaten hebben wat er speelt in de wereld, worden massaal weggezet als complotdenkers.Maar wetenschappelijke studies bewijzen onomstotelijk dat bijvoorbeeld lockdowns niet helpen om virus verspreiding tegen te gaan en dat ze onbeschrijflijke verwoesting aanrichten in de hele samenleving. Het aantal doden door lockdowns is vele malen meer dan het aantal doden door Covid. Toch dwingen regeringen hun bevolking om totale lockdowns toe te passen. Logisch nietwaar, want ze voeren een plan uit!

Nederland zal net als de rest van de wereld, in een soort concentratiekamp veranderen. Nederland is onder Rutte&Co afgegleden naar een dictatuur waar ieder tegengeluid in de kiem gesmoord wordt. De vrijheid van meningsuiting hebben ze bij het oud vuil gezet. YouTube- en Facebook-filmpjes verdwijnen aan de lopende band als ze niet in lijn zijn met wat de gewone media ons aan angst willen aanjagen. Er is censuur. En hoe je het ook wendt of keert: censuur is altijd een teken van een vorm van dictatuur. Waar is de wetenschap achter de 1,5 meter? Waar is de wetenschap dat mondkapjes helpen? Waar is het bewijs dat de PCR-testen echt het corona-virus aantonen en waar is de wetenschap dat lockdowns echt hebben geholpen? Dat is er allemaal niet! Alleen al in Nederland zijn er vele honderden artsen die aangeven dat veel zaken rondom de Covid-19 heisa  niet kloppen. Wereldwijd zijn dat er vele duizenden. Artsen, wetenschappers, journalisten, onderzoekers, advocaten, enz. die vanuit hun gedegen vakkennis en met bewijzen aantonen hoe onwettig, onwetenschappelijk, verwoestend en gevaarlijk het Corona beleid is. Zij worden door diverse politieke leiders en onbenullen in de mainstream media weggezet als complotgekkies.

De identiteit van een individu zal gereduceerd worden tot een app of chip die vrijwel alle persoonlijke activiteit registreert. Om rechten te verkrijgen, moet je ‘goed gedrag’ vertonen. De burgers die zich hiertegen verzetten zullen te maken krijgen met door regeringen ingezette veiligheidstroepen. De marionetten van de machthebbers zullen de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afkondigen. De vrijheid van meningsuiting wordt volledig afgebroken. Zo wil Brussel dat er door platforms als Facebook en Google harder wordt opgetreden tegen wat zij nepnieuws noemen.“We kunnen het niet toestaan dat onze samenleving wordt gemanipuleerd. Er wordt in georganiseerd verband wantrouwen gezaaid en de democratische stabiliteit wordt ondermijnd. De desinformatie over coronavaccins is een goed voorbeeld. We willen niet dat desinformatie onze kans om zeep helpt om door vaccinatie uit de corona-ellende te komen.” aldus Vera Jourova één van de trekpoppen in Brussel.

Hiermee laat ook Brussel weer eens zien dat het koste wat kost hun tirannieke doeleinden wil bereiken. Facebook heeft al laten weten hard op te zullen treden tegen eenieder die het waagt om via Facebook desinformatie te verspreiden. Desinformatie is dan wat hen betreft alles wat riekt naar echte waarheid. De wereldbevolking wordt geconfronteerd met de grootste leugenmachine uit de geschiedenis. Het zijn juist de overheden en de mainstream media die nepnieuws verspreiden. Om met de woorden van de Egyptische Nobelprijswinnaar literatuur (1988) Naguib Mahfouz te spreken: “Zij liegen… en zij weten dat ze liegen… en zij weten dat wij weten dat ze liegen… en ondanks dat gaan ze door met nog meer te liegen”.

Nobelprijs winnaar literatuur Naguib Mahfouz

De ware bedoelingen van het Europese machtsblok zijn genoegzaam bekend. De schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, hebben daar een boek over geschreven. Volgens het boek: “The Nazi roots of the ‘Brussels EU” is de Europese Unie niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende Europese Parlement staat volgens de schrijvers onder controle van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EU Commissie. Autocratische vorsten zwaaien de scepter waar alle EU-onderdanen voor buigen moeten. Alle verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en wetten door hen aan hun laars gelapt. Het is al lang geen geheim meer dat Brussel, zoals het een echte dictatuur betaamt, zijn onderdanen manipuleert en misleidt. De EU heeft inmiddels alles weg van een kwaadaardig gezwel met uitzaaiingen wat druk bezig is de burgers in een dwangbuis te persen en met verdraaide feiten zichzelf door middel van propaganda voortdurend op de borst klopt. Het naar waarheid informeren van de burgers is al lang verleden tijd.

Het Europees Parlement heeft eind oktober 2009 onder aanvoering van de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy het zogeheten Amendement 138 laten vallen wat impliceert dat EU-lidstaten ‘lastige’ burgers naar believen van internet kunnen afsluiten. De nazi-roots van de kliek in Brussel wordt nog eens extra duidelijk uit het verzoek aan alle EU-landen, dus ook Nederland, een avondklok in te stellen in de strijd tegen de coronapandemie. Alsof het virus opeens actief wordt na bijvoorbeeld tien uur s’avonds. Of de regel dat mensen in de buitenlucht slavenmaskers moeten dragen, zonder dat iemand in de buurt is.

Alle wereldburgers zullen van digitale identiteit krijgen

Iedereen moet een digitale identiteit krijgen waarmee hij of zij zich lokale en mondiale toegang tot diensten verschaft, van digitaal geld tot onderwijs. Immunisatie, via massavaccinatie, is dé manier om iedereen aan zo’n DigiD te helpen. Het idee voor de toekomst is dat je met een digitaal Certificate of Vaccination (COV-id) weer wat meer vrijheden krijgt ten opzichte van de weigeraars. Opvallend is dat ook Maxima op 21 oktober 2020 een digitale keynote toespraak heeft gehouden over een vaccinatiepaspoort bij het evenement ‘Inclusive Digital ID for a Resilient Recovery from COVID-19’.

In april 2019 gaf Maxima ook al een toespraak over het ontwikkelen van digitale identiteitsbewijzen. Toeval of niet: in januari 2019, enkele maanden voordat Maxima haar eerste toespraak hield, stelde Bill Gates voor om burgers op grote schaal te laten volgen door de overheid. Hij schreef op zijn blog Gates Notes: “Een identiteitsbewijs kan het leven van ’s werelds armste en meest kwetsbare mensen helpen verbeteren.”Maar de doelstellingen van deze figuur zijn inmiddels meer dan duidelijk.De volgende stap heeft rechtstreeks betrekking op corona: Gates wil dat mensen die recentelijk zijn getest of hersteld, of die een vaccin hebben gehad, een digitaal certificaat krijgen. Wij zullen als vee worden gebrandmerkt.

Hugo de Jonge, die na een schimmige verkiezing leider van het CDA werd, pleit voor de landelijke invoering van een coronavirus-app, zodat de staat precies kan nagaan waar je bent geweest en met wie je contact hebt gehad. Volgens de overheid kunnen digitale middelen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Het ministerie van VWS ontwikkelde de app Corona-melder. Deze app meldt of u in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet. Hoe meer mensen de Coronamelder gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing kunnen krijgen. Dit helpt, zegt de Jonge, om samen het coronavirus onder controle te krijgen. Maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. Ze willen ons 24 uur per dag kunnen volgen.

Het verhaal is dat identiteitsbewijzen van belang zijn om mensen toegang te kunnen geven tot officiële financiële diensten. Een mooi verhaal maar identiteitsbewijzen zijn slechts bedoeld om de wereldbevolking te traceren. Ook de Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de Covid-19-epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.” 

Voor veel mensen is het bestaan op deze aarde door de draconische maatregelen van de overheden een regelrechte nachtmerrie geworden. Want, als je niets te eten hebt en geen geld om voedsel te kopen, of het voedsel dat je nodig hebt wordt veel te duur, dan krijg je beelden zoals de volgende. Dit zijn de rijen voor een voedselbank in het noorden van de staat Texas. Ongeveer 25.000 mensen wachten in lange rijen totdat ook zij een gratis voedselpakket kunnen krijgen omdat zij en/of hun gezin honger hebben en geen geld. Voorbeelden van supermarkten waar de voorraden opraken zijn te zien over heel de Verenigde Staten. Dat soort beelden zal binnen afzienbare tijd ook in de rest van wereld te zien zijn.

Het coronabeleid van Rutte&CO is niets anders dan ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende Nederlandse publiek werd uitgevoerd. Klik ook hier. Elke maatregel is op z’n minst deels genomen op basis van ongeldige tests en onderzoeken. De Nederlandse rechtsstaat is in 2020 voor onze ogen ontmanteld en onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Er is sprake van een misdaad tegen de menselijkheid! Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren, en zowel het welzijn als de bestaanszekerheid wereldwijd van vele honderden miljoenen mensen weg te vagen.

Volgens het Covid-19 stappenplan zullen er in de loop van 2021 verstoringen optreden in de bevoorradingsketens naar ondermeer de supermarkten. Er zullen tekorten ontstaan en daaraan gekoppeld economische instabiliteit. Het nieuwe economiemodel, microsoft-patent 060606 cryptocurrency-systeem met gegevens over fysieke activiteit op basis van menselijk gedrag en de bereidheid om de agenda te dienen, zal uitvoerig worden gepromoot. Het is een geoptimaliseerde versie van het Black Mirror 15 Million Earnings Program, dat voedsel, water, onderdak en andere benodigdheden gebruikt als wapens om het nieuwe economische systeem te versterken. In het derde kwartaal van 2021 zal het leger worden ingezet in grote steden en op wegen en snelwegen om daar controlepunten op te zetten.

Er komt een totalitair identificatiesysteem dat aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen. Het huidige betalingsverkeer zal volledig worden afgeschaft. De Europese Centrale Bank (ECB) presenteerde begin oktober 2020 een rapport over de digitale euro, een nieuw soort geld. De bank schrijft dat een digitale euro een belangrijke rol kan vervullen in een wereld die op veel manieren digitaal wordt. Het argument zal zijn dat een dergelijke beslissing het terrorisme terug zal dringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.

Wat ze gaan doen is het digitaliseren van alle financiële transacties. Munten en bankbiljetten zullen uit de roulatie worden gehaald omdat alles digitaal moet worden. Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Het betreft een cryptocurrency-systeem 060606 dat zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020-waarbij gebruik gemaakt wordt van hersengolven en lichaamswarmte. Het gaat om een soort breincomputer interface, die de elektromagnetische signalen van de hersenen kan lezen en schrijven op dusdanig fijnmazig niveau dat het brein letterlijk een biocomputer in een netwerk wordt. Het 5G netwerk zal ter ondersteuning voldoende bandbreedte bieden om dit te kunnen realiseren. Klik op deze video om meer duidelijkheid te krijgen hoe dat werkt.

Het ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ kondigde op 31-03-2020 kort na de uitbraak van het Wuhan-virus (“toevallig”) een wetswijziging aan dat een digitaal ID toestaat: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Paspoortwet te wijzigen in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek middel en de uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.”

Het microsoft cryptocurrency-systeem 060606

Denk niet dat een breincomputer Science Fiction is want vorig jaar verschenen er beelden van schoolklassen in China met leerlingen met 5G hoofdbanden om. Deze 5G banden zijn in staat om de hersengolven van de leerlingen te ‘lezen’, en onder andere hun concentratie te meten. Door middel van verschillende kleuren licht kunnen de docenten meteen zien of een leerling wel oplet, of met zijn of haar gedachten heel ergens anders is. Deze technologie bestaat dus al, en kan in principe ook andersom worden gebruikt, namelijk om hersengolven te beïnvloeden en te manipuleren.

Het gebruik van robots om mensen te vervangen zal alleen maar toenemen, aldus Ray Kurzweil, directeur technologie bij Google. Kurzweil gaat ervan uit dat robots tegen 2029 het menselijke niveau van intelligentie en functionaliteit zullen hebben bereikt. Veel experts voorspellen dat deze robots mensen werkloos zullen maken. De bedoeling is tevens dat er in 2030 geen 100% natuurlijke baby's meer geboren zullen worden. Alle baby’s zullen geprogrammeerd zijn.

Volgens het Covid-19 stappenplan zal de internationale mainstream-media volledig functioneren als een Ministerie van Propaganda voor de overheden dat ze eigenlijk nu al doen. Dissidente tegengeluiden worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt. ‘Foute’ politici en publieke figuren krijgen schijnprocessen aan hun broek, worden uitgesloten, ontslagen, of op andere wijze op een zijspoor gezet. We hebben te maken met een overheid die steeds meer controle wil èn neemt, en een einde maakt aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht.

Corona maatregelen worden permanent. Duizenden hoogleraren, profesoren, artsen andere wetenschappers onderzoekers, advocaten uit diverse landen zijn het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, slavenmaskers fake-PCR-testen voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus. Slavenmaskers hebben helemaal niets te maken met gezondheid, maar alles met een tirannieke agenda. Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media.

Verder zal iedereen zich voor de rest van zijn leven permanent aan strikte beperkingen moeten houden. Een Amerikaanse generaal verklaarde al dat mondkapjes en social distancing nooit meer weggaan en ‘onderdeel worden van het dagelijkse leven’. Vrij reizen is voorbij, net als de vrijheid van meningsuiting. In de loop van 2021 zal er een overgang plaatsvinden naar een systeem waarbij burgers die werkeloos zijn geworden “geholpen” zullen worden door ze een basisinkomen te geven in plaats van een werkeloosheidsuitkering. Dat lijkt positief, maar vervolgens heb je niets meer te vertellen en lig je volledig aan de leiband van de satanisten.

Mocht het zo zijn dat in de loop van 2021 de meerderheid van de mensen tegen de agenda blijft ingaan, dan zal, alleen indien nodig het Weaponized SARS / HIV / MERS Tribit Strain virus vrijgelaten worden. Dit virus zal een sterftecijfer van 30% en hoger veroorzaken en is louter bedoeld om mensen schrik aan te jagen en als laatste mogelijkheid om de mensen ervan te doordringen alle maatregelen en vaccinaties van de overheden volledig te accepteren.

Reeds in 2001 plaatste de NASA een document op haar eigen website waarin het toekomstige plan van de Nieuwe Wereldorde werd onthuld, om de mens tot slaaf te maken en de aarde te ontvolken. Deze PowerPoint-presentatie werd openlijk gepresenteerd door Denis Bushnell, de hoofdwetenschapper van NASA, slechts een paar maanden vóór 9/11.Weet dat de machthebbers altijd alles doorgeven van wat ze gaan doen. Het hele Masterplan de presentatie in alle gevallen is gebaseerd op bestaande data, trends, analyse technologieën, en geen kinderachtige onzin.

NASA Strategic Issues and Future Warfare 2025Besef, dat de machthebbers vele malen verder zijn met hun technologie dan wat het ‘gewone volk’ te horen of te weten krijgt. Ze willen de volledige ontwikkeling van de mensheid overnemen. Het document gaat ook over ‘robots, cyborgs en mensen’, en ze hebben onze hersenen reeds in kaart gebracht. In 2013 hebben ze een menselijk brein kunnen overbrengen in een machine.

De huidige enorme overbevolking, die nu veel verder gaat dan de draagkracht van de wereld, kan niet door toekomstige verlagingen van het geboortecijfer door Anticonceptie, sterilisatie en abortus worden beantwoord, maar moeten in het heden worden gecompenseerd door de huidige aantallen te verminderen, aldus de machthebbers. Dit moet met alle nodige middelen gebeuren. Het gaat niet om complottheorieën, zoals sommige ‘nuttige idioten’ van de mainstream media (MSM) ons voorhouden.  Hoe smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. De extremistische doelstellingen van dit programma zijn speerpunt van de machthebbers geworden. In deze video wordt door Bilderberg Henry Kissinger en Bilderberg (2010) Bill Gates heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren als er niet snel ingegrepen wordt. Deze, voor veel mensen wellicht schokkende, documentaire is Nederlands ondertiteld.

De Jezuïet Jorge Mario Bergoglio (paus Franciscus) schrijft in een encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan de Nieuwe Wereldorde onder VN-bestuur.  Franciscus heeft zijn globalistische ideeën nooit onder stoelen of banken gestoken, en pleit dus openlijk voor een wereldwijde dictatuur – precies wat ook de Nederlandse regering stapsgewijs aan onze eigen samenleving aan het opleggen is. Franciscus wil ‘sterkere en efficiëntere internationale instituten, met functionarissen die eerlijk met overeenstemming tussen nationale regeringen worden aangesteld, en de macht krijgen om sancties op te leggen.’ Wat hij wil is dat begrippen als vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht, kernwaarden van die fundamentele mensenrechten, totaal zullen worden vernietigd om zo’n wereldautoriteit mogelijk te maken. Ook is hij een fervent pleitbezorger van de Klimaatagenda rond de antropogene global warming hoax, open grenzen (onbeperkte massa immigratie). Daarnaast vind hij dat de Covid-vaccins ‘op billijke wijze’ eerlijk over de hele wereldbevolking moeten worden verdeeld.

In mei 2020 waarschuwden een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen in de gezamenlijke brandbrief ‘Veritas liberabit vos’, (‘de waarheid zal u vrijmaken’) dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering:‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt. Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

In deze ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’ voorziet de paus voor zichzelf echter de rol van de eerste leider van een nieuwe, samengevoegde één-wereld religie (de valse profeet? ). De Great Reset, “de grote ommezwaai” heeft ook Franciscus in zijn greep gekregen en daardoor in het Vaticaan een nieuwe bondgenoot gevonden. Er is door toedoen van Franciscus een dialoog ontstaan, tussen de Kerk en het kapitalistische (Babylon). David Spangler, directeur van het Planetary Initiative van de Verenigde Naties schreef dit in zijn boek in 1978:“Niemand zal de Nieuwe Wereldorde binnengaan als hij of zij geen belofte doet om Lucifer te aanbidden. Dat betekent dat iedere overgebleven aardbewoner verplicht zal worden de gevallen engel lucifer te aanbidden.

Terug naar: Inhoud