Groot-Brittannië in de ban van de islam

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 27 oktober 2013) (Laatste bewerking: 16 november 2021)

 

De moslimpopulatie in Groot-Brittannië is druk doende de hele Britse infrastructuur te veranderen. Moskeeën, islamitische scholen, sharia-rechtbanken en islamitisch eigendom van bedrijven zijn inmiddels een integraal onderdeel geworden van de Britse samenleving. Verschillende moslimgemeenschappen zijn druk doende Groot-Brittannië om te vormen tot een onafhankelijke islamitische staat onder de sharia. Het is inmiddels zover dat de sharia wetgeving in het Britse rechtssysteem zal worden vastgelegd. Er bevinden zich al 85 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. Deze islamitische rechtbanken zijn gebaseerd op de verwerping van het principe van de onschendbaarheid van de mensenrechten. Zo formaliseren deze rechtbanken de 'talaq', de verstoting van een vrouw door haar man, en daarnaast polygamie, het recht om vrouwen (gewelddadig) te 'tuchtigen' en het recht om huwelijken met niet-moslims te verbieden.

 

De Britse aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Canterbury Rowan Williams, kwam al in februari 2008 met het voorstel om deels de moslimwetgeving sharia in te voeren. Hij stelde dat het invoeren van de sharia ,,onvermijdelijk is om de gemeenschap te binden”. Volgens de geestelijke is de Britse wetgeving niet altijd toereikend voor moslims en worden de moslims in het Verenigd Koninkrijk zo gedwongen te kiezen tussen staat en hun geloof. Williams kreeg zo’n beetje heel Engeland over zich heen. Hij vindt verder dat moslims de mogelijkheid moeten hebben om huwelijksconflicten of financiële zaken volgens de islamitische sharia te laten berechten.

Moslims voeren Sharia-zones in

Radicale moslims in Groot-Brittannië hebben in wijken door heel het land posters opgehangen, die verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverse Britse media op 28 juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: 'U betreedt een Sharia-zone. Islamitische regels worden afgedwongen.' Op de gele stickers staan de regels waaraan bezoekers van de wijken zich moeten houden: geen alcohol, niet gokken, geen muziek of concerten, geen drugs, niet roken, en geen porno of prostitutie. De man achter de posters is de Britse moslimgeestelijke Anjem Choudary, voorzitter van de in Groot-Brittannië verboden organisatie Sharia4UK. ‘We hebben honderden, zo niet duizenden medewerkers die bereid zijn de straten te patrouilleren,' benadrukt Choudary. Deze Choudary inspireerde ook de tot de islam bekeerde moordenaars, Michael Adebolajo en Michael Adebowale, die op 22 mei 2013 de Britse soldaat Lee Rigby afslachten in Woolwich.  Choudary heeft een verleden van aanzetten tot islamitisch fundamentalisme en haat tegen Groot-Brittanië. Hij weigerde bijvoorbeeld om de aanslag op 7 juli 2005 in Londen te veroordelen en sprak zelfs goedkeurend over de “zwarte vlag” van de Sharia die op Downing Street 10 (het kantoor van de Britse premier) zal wapperen in 2020. Op 11 april 2013 zei Choudary in een interview: “Als moslims verwerpen wij democratie,  secularisme, vrijheid en mensenrechten. Wij verwerpen alle zaken die jullie aanhangen als idealen. Er bestaat geen republiek binnen de islam. De door radicale islamieten veroorzaakte schade aan de Britse samenleving stopt niet bij het verspreiden van haat zaaien, ze exporteren terrorisme naar de rest van de wereld.

De Britse krant the Guardian meldde na de moord op door 2 bekeerde Britse moslimterroristen, een toename in het aantal aanvallen op moslims. Een peiling in dezelfde maand door het Britse onderzoeksbureau “YouGov” liet zien dat bijna twee derde deel van de Britten van mening is dat er een “clash of civilization” zal volgen tussen Britse moslims en autochtone Britten, 34% denkt dat moslims een serieuze bedreiging vormen voor de democratie. Niet zo moeilijk vast te stellen wie schuldig is aan de toenemende anti-moslim gevoelens in Groot Brittanie. De politieke leiders in het land spreken van “islamofobie” maar dat bestaat niet en zowel zij als de media proberen alles te verdoezelen.Het beschermen van de reputatie van moslims is topprioriteit van de Europese leiders-en de gevestigde media in de diverse landen van de Europese Unie. Ze blijven de groeiende dreiging stigmatiseren en zij die waarschuwen het zwijgen opleggen. Op 4 april 2020 werd in Groot-Britannië een 7-jarig meisje doodgestoken door een 30-jarige vrouw van Somalische afkomst die op de plaats van het misdrijf werd gearresteerd. Zoals gebruikelijk werd de nationaliteit van de Somalische aanvaller niet genoemd door de reguliere pers.

Moslimleider Abu Waleed spreekt openlijk over het toepassen van de Sharia op niet-Moslims in Groot-Brittannië. (MEMRI) In een bericht op internet op 16 januari 2014 zegt deze extremist dat moslims christenen moeten vernederen en hen tot de islam zien te bekeren. Om deze ongelovigen te onderscheiden van moslims moeten ze verplicht worden om ondermeer een rode das om hun hals te doen en twee verschillende schoenen te dragen. De Britse overheid zwijgt zoals ze al jaren zwijgen. Waleed volgt de Salafistische tak van de Soenitische islam, en citeert teksten uit de Koran en Hadith die instructies geven hoe niet-moslims moeten worden aangepakt.

 

De poster die in door moslims gedomineerde wijken wordt uitgedeeldDe poster die in door moslims gedomineerde wijken wordt uitgedeeld

 

Moslims worden opgeroepen om alleen handel te drijven met geloofsgenoten en zich in het algemeen niets aan te trekken van de omringende samenleving. Alleen aan dat wat islamitisch is mag worden deelgenomen. Uitkomsten van een onderzoek van het Britse Centre for Social Cohesion, uitgevoerd onder moslimstudenten aan 30 Britse universiteiten, laten zien dat maar liefst 32% van hen er geen enkele moeite mee heeft dat mensen in naam van de islam worden vermoord. Uit het onderzoek van de CSC kwam tevens naar voren dat 40% van de moslims de strenge Sharia wetgeving in Groot Brittannië wil invoeren en dat 1/3 van hen een wereldwijd Kalifaat op basis van de Sharia nastreeft. 54% van de ondervraagde moslims ziet daarom graag een moslimpartij in het parlement komen. De onderzoeken halen het vooral door 'links' gepropageerde beeld dat de radicale islam door slechts een heel klein groepje nauwelijks geletterde moslims wordt aangehangen volkomen onderuit. Het tegendeel is juist het geval; vele duizenden in het Westen wonende aanhangers van de islam blijken moord en andere middelen te steunen als daarmee hun religie verdedigd en verspreid wordt.

Steeds meer scholen in grote Britse steden worden letterlijk overgenomen door moslims, die vervolgens hun eigen islamitische regels en wetten opleggen aan zowel de scholieren als de leraren. Meer dan 80 staatsscholen in Engeland hebben geen blanke Britse kinderen meer. Daarmee is dit soort scholen de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, bericht de “Daily Mail”. Volgens de minister van Onderwijs staan de meeste van deze scholen, 22 stuks, in Birmingham. Volgens de BBC is een deel van deze scholen helemaal in handen gekomen van moslimextremisten die de denkbeelden van Al Qaeda gepromoten.Wetenschappelijke instellingen in Groot-Brittannië krijgen grote sommen uit Saoedi-Arabië, de grootste financier van het wereldwijde islamitische extremisme. Zo hebben de Londense School voor Azië en Afrika Studies en ook de universiteit van Oxford 20 miljoen pond van Saoedi-Arabië ontvangen.Aan de universiteiten van Cambridge en Edenburgh heeft het land acht miljoen pond ieder geschonken. En de lijst is nog veel langer. 

Uit een onderzoek van de BBC blijkt dat op diverse islamitische scholen in Groot-Brittannië kinderen les krijgen in het afhakken van handen van dieven en hoe de werelddominantie van de Joden ten kostte van alles moet worden voorkomen. De scholen worden geleid door organisaties uit Saoedi-Arabië. Er zijn ruim veertig van dit soort moslimscholen waar circa 5000 kinderen les krijgen. De lesboeken staan vol met tips hoe dieven moeten worden gestraft. “Hak bij het eerste vergrijp zijn hand af en bij het tweede vergrijp zijn voet.” In het boek staat precies aangegeven hoe en vanaf waar de ledematen van het lichaam moeten worden gescheiden. Homosexuelen moeten worden gestenigd, op de brandstapel worden gegooid of van een hoge rots worden gesmeten.

Meer dan de helft van alle vrouwelijke genitale verminkingen in Groot-Brittannië vindt volgens officiële cijfers in de hoofdstad Londen plaats. Uit gegevens van de gezondheidsautoriteit blijkt dat er tussen juli en september 2015  758 nieuwe slachtoffers van dit barbarisme in Londen werden gemeld. In totaal werden er in het hele land 1385 nieuwe gevallen geregistreerd. Van de 1385 nieuwe FGM-slachtoffers werden er acht in Groot-Brittannië geboren, maar 93,2% kwam uit Oost-, Noord- of West-Afrika. De meeste uit Somalië met 204 gevallen.

De Britse krant de Daily Mail meldde op 2 juni 2012 dat een Moslimpolitieagent in Birmingham twee christelijke predikanten uit zijn stadsdeel heeft gezet. Met de veelzeggende aanwijzing: “Hier is islamitisch gebied. U mag hier niet uit de Bijbel preken. Dat is een haatmisdaad”. Het gaat om een gebeurtenis die in juni 2008 heeft plaatsgevonden. De islamitische politieagent voegde er nog de waarschuwing aan toe: ,,U bent nu gewaarschuwd. Als u terugkomt en neergeslagen wordt, u was gewaarschuwd”. Het stadsdeel in Birmingham waar het incident zich heeft afgespeeld is al een islamitisch bezette zone. Iedere kafir (“ongelovige”) moet daar uitkijken wat hij doet. Andrew Green, van de NGO “MigrationWatch UK”, is de mislukte immigratiepolitiek van de voormalige Labourregering onder Tony Blair verantwoordelijk voor de huidige toestanden. In april 2013 baarde een onderzoek opzien waarin de blanke Britse bevolking in steeds meer delen van het land geen meerderheid meer vormt.

Werknemers op het gemeentehuis van West Midlands (Groot-Brittannië) hebben alle afbeeldingen moeten verwijderen van ‘Knorretje’, het varkentje uit de tekenfilmserie ‘Winnie de Pooh’. Ook alle andere afbeeldingen van varkens zijn verwijderd, meldt de Britse krant The Sun. Afbeeldingen van varkens, zelfs stripfiguren, zouden de islamitische medewerkers, die varkens als onrein beschouwen, teveel beledigen. Journalist Stephen Wright schreef in augustus 2007 in de Daily Mail dat niet minder dan acht Engelse politieagenten en burgers verdacht worden van banden met Al-Qaeda, maar niet ontslagen worden, omdat dit politiek niet correct zou zijn. Van sommigen gelooft men dat zij deelgenomen hebben aan opleidingskampen voor terroristen in Pakistan of Afghanistan.

Hun namen komen voor op een geheime lijst van radicalen van wie men zegt dat zij werkzaam zijn in de hoofdstedelijke en andere politiekorpsen. Allerwegen leeft de vrees dat ‘slapende’ leden van Al-Qaeda met lange adem proberen te infiltreren in andere organisaties in de publieke sector in het Verenigd Koninkrijk. De denktank Policy Exchange zegt extremistische literatuur te hebben aangetroffen in een kwart van de door hen bezochte honderd islamitische gebedshuizen. In sommige van de boekjes wordt opgeroepen tot een gewelddadige jihad, het vermoorden van homoseksuelen en het stenigen van overspelige mensen. Het merendeel wordt gepubliceerd door uitgevers met nauwe banden met Saoedi-Arabië. Een studie van de Universiteit van Swansea maakt duidelijk dat de Britten in toenemende mate geïnteresserd zijn in de islam. Inmiddels hebben zo’n 100.000 Britten zich tot de islam bekeerd. Tweederde zijn vrouwen en in Engeland geboren Britten.De gemiddelde leeftijd is 27.

Hier is te zien wat islamitische vrouwen van de Britse politie vinden

De denktank Policy Exchange zegt extremistische literatuur te hebben aangetroffen in een kwart van de door hen bezochte honderd islamitische gebedshuizen. In sommige van de boekjes wordt opgeroepen tot een gewelddadige jihad, het vermoorden van homoseksuelen en het stenigen van overspelige mensen. Het merendeel wordt gepubliceerd door uitgevers met nauwe banden met Saoedi-Arabië.

In Groot Brittannië kampen maar liefst 13 steden met een moslim verkrachtingsgolf. Seksueel gestoorde Moslimbendes struinen de straten van grote steden af op zoek naar jonge Britse meisjes om te verkrachten en vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Sommige van deze meisjes worden ontvoerd en gedwongen te dienen als seksslaaf voor groepen moslims. Het blijkt dat de autoriteiten hier al sinds de vroege jaren '90 (!) van op de hoogte zijn. Moslim verkrachtingsbendes kunnen al jaren ongestoord hun gang gaan vanwege Britse angst voor racisme waardoor deze misdadigers speciale privileges genieten. Jihad Watch wijst regelmatig op het feit dat deze schoften met 'hun islamitische superioriteitsgevoel en minachting voor niet-moslims niets anders doen dan de islam gehoorzamen. Allah heeft moslims immers geboden om alle niet-moslims hardvochtig te behandelen (Koran 48:29; 9:123).

Britse politie moest moslimverkrachters laten lopen.

Groot Brittannië wordt met regelmaat opgeschrikt door het zoveelste schandaal rond een bende moslimverkrachters van overwegend Pakistaanse afkomst. De politie in Manchester had zo’n 15 jaar geleden gedetailleerde informatie dat bijna 100 personen – ‘bijna uitsluitend Aziatische mannen’- betrokken waren bij het systematisch misbruiken en verkrachten van zeker 57 blanke meisjes van 11 tot 17 jaar, waarvan er een werd vermoord met een overdosis heroïne. Van hogerhand werd echter besloten om de zaak tegen de bende te sluiten, omdat men bang was ‘spanningen in de gemeenschap’ te veroorzaken. Met andere woorden: omdat men bang was voor islamofoob en racist te worden uitgemaakt. De Pakistaanse moslims gebruikten hun afhaalrestaurants als bases voor het massale misbruik. Ze konden zelfs openlijk opereren omdat de politie hen hun gang moest laten gaan. Diverse meisjes zouden hun verzorgers hebben gesmeekt te redden, of hen weg te halen uit Manchester. Desondanks werd er geen actie ondernomen, en werden zij niet beschermd door de Britse versie van Jeugdzorg.

De autoriteiten grepen niet in vanwege ‘gevoeligheden in de gemeenschap… van overwegend volwassen Aziatische mannen uit lokale etnische wijken in het gebied.’ Een andere zaak waarbij Koerdische mannen waren betrokken zou namelijk ‘spanningen’ hebben veroorzaakt. Rechercheurs kregen zelfs het bevel om op zoek te gaan naar blanke daders, ondanks het feit dat reeds bekend was dat de daders Pakistaanse moslims waren. ‘Ons werd gezegd om te proberen andere etniciteiten te pakken,’ zei een agent. Met andere woorden: de politie weigerde om tientallen meisjes uit de klauwen van hun verkrachters te redden omdat men bang was voor aanklachten wegens ‘racisme’ en ‘islamofobie’. Uiteindelijk werden slechts ‘zeer weinig’ daders veroordeeld; het overgrote deel loopt nog steeds vrij rond omdat de zaak gesloten moest worden.

De afgelopen jaren waren er tal van andere schandalen die om dezelfde politiek correcte redenen jarenlang niet werden aangepakt. In bijvoorbeeld Rotherham waren maar liefst 1500 jonge blanke meisjes het slachtoffer van een bende verkrachters van Pakistaanse en Bengaalse afkomst. Ook die konden jarenlang hun gang gaan omdat politie en politiek doelbewust wegkeken en in sommige gevallen zelfs meewerkten.

Officials van het onafhankelijke non-profit Gatestone Institute, een adviesraad en denktank die zich speciaal richt op nieuws dat door de reguliere media wordt genegeerd en onderdrukt, schreef dat de drie maanden durende rechtszaak tegen 9 moslimmannen, die schuldig werden bevonden aan het verkrachten van tientallen Britse kinderen, aan het licht heeft gebracht dat 'politie en sociale werkers in noord Engeland herhaaldelijk hebben geweigerd onderzoek te doen naar moslim verkrachtingsbendes omdat zij volgens eigen zeggen bang waren uitgemaakt te worden voor racisten.’ De seksueel misbruikte meisjes waren soms niet ouder dan 13. Velen wijzen met een beschuldigende vinger naar het linkse/liberale establishment omdat ze deze beestachtige verkrachtingen en het misbruiken van kinderen letterlijk hebben mogelijk gemaakt vanwege hun laffe toegeeflijkheid aan de islam. In 2005 gaf de moslimterrorist Ramzi Hashem Abed op het Irakese Al-Fayhaa TV openlijk toe dat verkrachtingen onderdeel zijn van de islamitische jihad.

De Daily Mail meldde op 29 januari 2013 dat een 18-jarige moslim uit het Engelse Birmingham die een 13-jarig meisje verkrachtte, werd vrijgesproken nadat de rechter vernam dat de jongen een islamitische opvoeding genoten had. De jongen zou hierdoor niet beter weten dan dat vrouwen ‘waardeloos’ zijn. De jongen, Adil Rashid, verklaarde dat hij door zijn opvoeding niet voldoende op de hoogte kon zijn van de Engelse wetgeving. Hij wist hierdoor niet dat seks met een minderjarige verboden is. Ook zou hij dankzij zijn opvoeding in de veronderstelling verkeren dat vouwen niets waard zijn; hij verteld dat hij op school leerde dat vrouwen ‘niet meer waar zijn dan een lolly die op de grond gevallen is’.

De bond van gevangenispersoneel in het Verenigd Koninkrijk waarschuwt dat gedetineerden in Britse gevangenissen in toenemende mate door moslim medegevangenen worden gedwongen zich tot de islam te bekeren. De bond zegt dat de macht van moslimbendes in de penitentiaire afdelingen steeds verder toeneemt, aldus Sky News. Het zou niet alleen om bekeren gaan, maar ook om het radicaliseren van gevangenen. Een getuige met wie de tv-zender sprak, zei dat haar broer in de gevangenis is bedreigd met een mes tijdens het hardhandig zieltjes winnen. Hij was ook fysiek uitgeput door het constante getreiter.

In sommige delen van Groot-Brittannië weigeren islamitische bus- en taxichauffeurs om blinde passagiers en hun “onreine”geleidehonden te vervoeren. In Reading werd een aan kanker lijdende gepensioneerde man er steeds opnieuw door buschauffeurs toe opgeroepen om de bus te verlaten, omdat hij een blindengeleidehond bij zich had. Ook in een ziekenhuis en in een supermarkt werd hem te verstaan gegeven dat hij niet welkom was met de hond. In Londen weigerde een buschauffeur een vrouw met een hond in zijn bus te stappen, omdat de zich in de bus bevindende islamitische vrouw “zich door de hond gestoord zou kunnen voelen”. Ondanks protesten van de vrouw deed de buschauffeur gewoon de deuren voor haar neus dicht en reed weg. De buschauffeur van de volgende bus, waarin ze probeerde in te stappen, weigerde haar opnieuw mee te nemen, deze keer, omdat hij zelf moslim zou zijn. Speurhonden van de politie, die bij huiszoekingen in moskeeën en islamitische huishoudingen worden ingezet, worden sinds kort met leren laarsjes uitgerust, zodat hun poten bedekt zijn en zodoende geen “verontreiniging” veroorzaken.

Verkrachtingsgolf treft Britse vrouwen.

 

In Engeland volgt de ene verkrachting de andere op – tienduizenden jonge Britse meisjes worden grof behandeld, gefolterd, geslagen en verkracht door georganiseerde bendes, die bijna uitsluitend uit moslims bestaan.Veel mannen die op weg zijn naar Engeland, zoals in Pakistan, zijn opgevoed te geloven dat een vrouw er heimelijk om vraagt te worden verkracht.Op 1 juni 2014 vielen 16 donkere moslims een jonge Engelse lastig op Piccadilly Garden in Manchester. Haar broer probeerde haar te beschermen waarop de moslimmeute zich op hem wierp en hem bruut in elkaar sloeg. Bijzonderheid was dat voorbijgangers het voor de aangevallen opnamen waaronder militairen. Een teken aan de wand dat niet-moslims zich beginnen te weren tegen de islamitische invasie. Het lijkt op de voorbode van een burgeroorlog, die door de chef van de CIA, Michael Hayden, voor het jaar 2020 in Europa is voorspelt. Op weg daar naartoe eisen de islamitische organisaties stuk voor stuk de implementering van hun totalitaire ideologie. Er dient bijvoorbeeld in de al aanwezige shariazones in Europa een soort morele politie ingevoerd te worden om het leven streng volgens de islamitische regels te kunnen controleren.

 

Een 18-jarige moslim uit het Engelse Birmingham gaat vrijuit nadat hij een 13-jarig meisje had verkracht. Adil Rashid zei in de rechtbank dat hij op een islamitische school heeft geleerd dat vrouwen waardeloos zijn.

 

Foto: Daily Mail

 

Rashid verklaart dat hij door zijn opvoeding niet wist dat seks met een minderjarige verboden is. "Door mijn opvoeding ben ik niet om de hoogte van de Britse wetten." Dat meldt Daily Mail. Rechter Michael Stokes veroordeelde de jongen tot een voorwaardelijke straf. "Een gevangenisstraf zou in dit geval meer kwaad dan goed doen." Voor seksuele handelingen met een minderjarige staat drie tot zeven jaar celstraf. Rashid leerde het meisje kennen via Facebook. Ze spraken af in een hotel in Nottingham waar hij zijn slachtoffer verkrachtte. Vervolgens ging hij naar de moskee om te bidden. Een week daarna werd hij opgepakt.

Begin september 2014 werd bekend dat tussen 1997 en 2013 tenminste 1400 blanke meisjes in de Engelse stad Rotherham, de afgelopen 10 jaar seksueel misbruikt en tot prostitutie gedwongen. door Pakistaanse verkrachtigsbendes. Gedurende deze periode is er helemaal niets voor de meisjes gedaan.Hun verhalen werden om politiek correcte redenen in de doofpot gestopt. Uiteindelijk durfde een journalist van de The Times het aan om de misbruikverhalen op te tekenen. Na vijftien jaar officieel zwijgen van de overheden.De blanke meisjes zouden voor de islamitische daders niets anders zijn dan “sletten, hoeren, vuilnis, die je in hun onwaardigheid als een stuk vee willekeurig kunt gebruiken en zonder scrupules kunt uitbuiten.”Volgens de directeur van het Muslim Educational Center in Oxford, Taj Hargey, speelde daarbij de islamitische cultuur van de daders een rol.  “De daders beschouwen niet-moslims geenszins als gelijkwaardige mensen omdat hun islamitische opvoeding hen dat zo heeft geleerd. Volgens deze opvoedingen zijn christenen verdoemd tot de hel. Daaruit concludeerden de daders: christenen verdienen geen respect. En daaruit: je kunt met ze doen wat je wilt”, zei de islamwetenschapper en imam tegenover de Junge Freiheit”.

Zoals het werd samengevat in een Britse regering onderzoek: “Het is moeilijk om de verschrikkelijke aard van het misbruik dat de minderjarige slachtoffers leden te beschrijven. Ze werden verkracht door meerdere daders, slachtoffers werden aan andere dorpen en steden in het noorden van Engeland doorgegeven, ontvoerd, geslagen en geïntimideerd. Er waren voorbeelden van kinderen die overgoten werden met benzine en gedreigd werden in brand gestoken te worden, ze werden bedreigd met wapens, gedwongen om van gewelddadige verkrachtingen getuige te zijn en er werd gedreigd dat als ze het iemand zouden vertellen ze de volgende zouden zijn. Meisjes van 11 werden verkracht door grote aantallen mannelijke daders”

Screenshot 9Enkele daders van de omvangrijke verkrachtigszaak.

Incompetentie van de politie was een factor, maar niet de eerste en belangrijkste reden. De belangrijkste reden was politieke correctheid. Het blijkt dat de daders alle, of bijna alle, van “Pakistaanse afkomst” waren en de meisjes bijna allemaal blank waren.Deze verklaring komt niet alleen van de Conservatieven. Vrijwel iedereen, met inbegrip van de media en politici van de Britse linkerzijde, erkennen dat dit de reden is.

De redacteur van National Review, Rich Lowry, meldt dat: “In een BBC-documentaire zei de auteur van een rapport van 2002 over het schandaal aan de gemeenteraad van Rotherham dat haar werk werd vernietigd. Toen ze opmerkte dat de daders uit de Pakistaanse gemeenschap kwamen, zei een collega tegen haar “je mag hier nooit meer naar verwijzen – je moet nooit verwijzen naar Aziatische mannen”. Ze werd naar een training over diversiteit gestuurd en volgens haar bijna ontslagen.”De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, vertelde het Parlement dat “geïnstitutionaliseerde politieke correctheid” verantwoordelijk was voor het gebrek aan aandacht voor de massale verkrachtingen. Slachtoffers van deze moslimseksbendes blijken te worden ´opgeofferd´ om te voorkomen dat Labour kiezers uit de Aziatische gemeenschap zou kwijtraken.

Maar dit is niet het enige misbruikschandaal. Opnieuw worden meer dan 12 Somalische mannen er van verdacht een seksbende geleid en jonge meisjes – enkele van hen niet ouder dan 13 jaar – misbruikt, verkracht en tot prostitutie gedwongen te hebben. Veertien Somalische mannen tussen de 20 en 24 jaar moeten zich wegens verkrachting, seks met kinderen, kinderprostitutie en drugsdelicten voor de rechtbank verantwoorden.De mannen maakten gebruik van klinkende namen zoals “Left Eye”, “Magic” of “Trigger” om indruk te maken op de jonge meisjes, zorgden voor ze en vertelden hen dat seksuele diensten bij een vriendschap horen.De slachtoffers gingen voor weinig geld van hand tot hand onder de bendeleden en met alcohol, drugs of geschenken voor de seks met oudere mannen beloond. Enkele meisjes werden overgehaald met het argument dat het bij de Somalische cultuur en traditie zou horen dat mannen onder elkaar hun vriendinnen ruilen.Acht mannen werden inmiddels tot gevangenisstraffen tussen 18 maanden en 13 jaar veroordeeld. Een van de mannen, die veelvuldig jonge meisjes verkrachtte, zei voor de rechtbank tijdens zijn proces dat de massaverkrachting van vrouwen bij de Somalische cultuur hoort en dat dit een “religieuze plicht” is.

Screenshot_11Somalische verkrachtingsbende

Op 4 september 2014 onthoofde een islamiet een 82-jarige Britse vrouw in haar tuin in Noord-Londen (Edmonton). Zijn “inspiratie” voor deze afschuwelijke daad zou de islamitische dader rechtstreeks van de “propagandavideo´s” van satans demonen van IS(IS) hebben gekregen.De dader is de 25 jarige Nicholas Salvadore, die zich vorig jaar tot de islam bekeerde.

In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten. De praktijk laat echter heel wat anders zien. Het gaat in werkelijkheid om een niet-westerse politieke dictatuur, die zich al ruim vijftienhonderd jaar verraderlijk verschuild achter het mom van een religie.Hoe vredelievend de islam in werkelijkheid is bleek toen duizenden moslims in Londen bijeen waren om te spreken over de oprichting van een islamitische staat binnen het Verenigd Koninkrijk. Zij willen Engeland maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa. Om het zover te krijgen dient een heilige oorlog gevoerd te worden en zij die zich daartegen verzetten wacht de dood! De Britten hebben dit soort ontwikkelingen volledig aan zichzelf te danken vanwege het gedachtegoed van de multiculturele samenleving en de politieke correctheid.

Moslim verkrachtingsbende gooide Britse kinderseksslavinnen in vleesvermaler

Een lid van de beruchte moslim verkrachtingsbendes in Groot Brittannië heeft op tape toegegeven dat ze tenminste één spoorloos verdwenen Brits seksslavinnetje in stukken hebben gehakt en vervolgens in de kebab-vleesvermaler van een ‘halal’ slagerij hebben gegooid. Minstens zo schokkend is dat toen de moeder van het verdwenen meisje, Charlene Downs, in de slagerij kwam vragen of ze hun dochter hadden gezien, ze van de moslimslager ‘gratis kebab’ kregen, bestaande uit het vermalen vlees van haar eigen dochter. De moslims werden uiteindelijk opgepakt nadat het grootste misbruikschandaal in de Britse geschiedenis eindelijk aan het daglicht kwam. De daders werden door de rechtbank echter vrijgesproken omdat er –ondanks hun bekentenis!- een procedurefout zou zijn gemaakt. De rechter verleende hen ook nog eens bijna € 300.000,- smartengeld. Het politie onderzoek naar de verkrachtingsbende van de slagerij wees uit dat er zeker 17 Britse meisjes het slachtoffer van zijn geworden, en er nog zo’n 100 andere islamitische zaken bij betrokken zijn geweest. Let wel: dan gaat het nog maar om één stad (Blackpool). Het schandaal is verspreid over een groot aantal andere grote en kleinere steden, en het aantal slachtoffers loopt in de vele duizenden, waarvan er een aantal, net als Charlene Downs, nooit meer zijn teruggevonden.

De 29 gearresteerde moslims zijn weliswaar schuldig bevonden, maar nooit veroordeeld. Velen van hen werken nog steeds in dezelfde bedrijfjes –zoals slagerijen en afhaal restaurantjes- die werden gebruikt om Britse meisjes –waarvan sommigen niet ouder dan 11 of 12- te ‘groomen’, te drogeren en te (laten) misbruiken. De meest gebruikte methode is dat moslim leeftijdgenootjes van Britse meisjes eerst contact maken, hen meelokken en vervolgens ‘doorspelen’ naar hun oudere broers of vrienden. De moslims hebben overigens eerst uitgezocht welke meisjes geen vader (meer) hebben en/of in een eenoudergezin wonen, of andersoortige problemen hebben. Die meisjes zijn het meest vatbaar voor dit soort ‘loverboy’ activiteiten.

1400 slachtoffers in Rotherham slechts topje van de ijsberg

De eerste stad die zo’n drie jaar geleden het nieuws haalde vanwege de islamitische martel- en verkrachtingsbendes was Rotherham, waar Pakistaanse moslims jarenlang 1400 (!) Britse meisjes drogeerden, verkrachtten en prostitueerden.‘Maar Rotherham is nog niets vergeleken bij wat er in andere steden gebeurt,’ aldus de Britse Infowars correspondent Tommy Robinson. ‘En die linkse elite die maar blijft zeggen hoe geweldig de islam is, hoe tolerant we moeten zijn, woont in dure wijken waar hun kinderen nooit in contact komen met die mannen.’Een 11 jarig meisje in Oxford werd bijvoorbeeld door moslims van de moskee ontvoerd en misbruikt, waarna haar billen –in een woning recht tegenover de moskee- met een gloeiend heet stuk ijzer gebrandmerkt werd met de letter ‘M’ (van mosque), omdat ze voor altijd het ‘bezit’ van hen zou zijn. Dezelfde moslims spijkerden de tong van een ander meisje aan een tafel vast.Robinson: ‘En ze vinden nog dat ze niets verkeerds gedaan hebben ook! Dat bleek uit al hun getuigenissen tijdens de rechtszaken. Logisch, want de profeet Mohammed deed dezelfde dingen.’De meest gehoorde reactie van de moslimgemeenschap in Groot Brittannië was dat het de schuld van de meisjes zelf moet zijn geweest, omdat die –vanaf 11 en 12 jaar oud!- zich als hoeren zouden hebben gedragen. ‘Dit is de houding van islam ten opzichte van meisjes en vrouwen ten voeten uit, vooral als ze niet-moslim zijn.’

Gigantische aantallen verkrachtingen in Engeland

Volgens officiële informatie werden in 2019 bijna 19.000 kinderen slachtoffer van seksueel misbruik door voor een deel mannen van Pakistaanse herkomst. De gemelde gevallen zijn blijkbaar lang niet de volledige waarheid. Zoals de Labour-afgevaardigde Sarah Champion tegenover “The Independent” verklaarde, zou het verkrijgen van het vertrouwen van kinderen met het doel tot seksueel misbruik (grooming) “nog steeds een van de grootste vormen van kindermisbruik in het land zijn”. Al in 2018 beloofde de toenmalige Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, een onderzoek naar de specifieke “karaktertrekken” van grooming-bendes.

Screenshot_60Bij hun seksuele rooftochten gebruiken de bendes drugs en alcohol om vooral jonge vrouwen gewillig te maken en daarna te verkrachten of op andere wijze seksueel uit te buiten. In andere gevallen wordt een liefdesrelatie gesimuleerd om de slachtoffers later tot seksuele handelingen met handlangers te dwingen. Ook online dating is een populaire manier om latere slachtoffers doelgericht aan te spreken. Veel slachtoffers van misbruik vinden zichzelf later terug in de klauwen van mensenhandelaars. In de jaren 2018/2019 werden door de lokale autoriteiten meer dan 18.700 vermoedelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting van kinderen geregistreerd. Vijf jaar geleden waren dat er nog “maar” 3300.

In de Nederlandse media lezen we niets over deze verkrachtingsbendes.Dat behoeft geen uitleg meer: de daders zijn volgelingen van de islam, en dat lijkt –samen met de hieraan gekoppelde massa immigratie- de officieuze staatsreligie te zijn geworden die in geen enkel geval in een negatief daglicht mag worden gesteld, hoe hard de waarheid ook is.Tekenend voor de politiek correcte houding van ook veel Nederlandse media was de misselijkmakende reactie van een Britse TV verslaggever, die een jong meisje dat het slachtoffer was geworden van groepsverkrachtingen door de moslims ‘extreemrechts’ noemde, enkel omdat ze met haar verhaal naar buiten was gekomen.Tommy Robinson, die al sinds 2004 waarschuwt voor de hemeltergende toestanden in zijn land: ‘Wanneer het gebeurt weet ik niet, maar de grote klap zal komen. Op zeker moment zal het volk in opstand komen. Ze moeten wel. Het is de enige manier om straks nog vrij rond te kunnen blijven lopen...’

 

Jihad,Jihad,Jihad….

Allerwegen leeft de vrees dat uit Syrië teruggekeerde Jihadisten pogingen zullen doen de Britse samenleving te ontwrichten. Men schat dat ruim de helft van de 400 Jihadisten naar Groot-Brittannië is teruggekeerd. De terreurbeweging Al-Qaeda roept hen op om op te treden als een “lone wolf”(eenzame wolf) en autobommen te gebruiken voor “het doden van ongelovigen”. Ooggetuigenverslagen hebben bevestigd wat analisten al lang vermoedden: dat Al Qaeda westerse onderdanen traint in het door oorlog verscheurde land om de fundamentalistische islam - en terrorisme – met zich terug naar huis te brengen. Volgens  Britse jihadisten die zich thans nog bezig houden met koppensnellen en plunderen in Syrië en Irak, zal ‘De zwarte vlag van de jihad ook gaan wapperen over Downing Street’.  Groot-Brittannië zal volgens hen te maken krijgen met aanslagen zoals die van 9/11, bomaanslagen en dode Britse burgers in de straten van Londen.

De voormalige Britse premier David Cameron waarschuwde op 18 juni 2014 dat Soennitische extremisten in Irak inderdaad plannen hebben om Groot-Brittannië aan te vallen en invloed hebben op radicale islamieten in Groot-Brittannië en daarom een direct gevaar vormen voor de Britse samenleving. Cameron is van mening dat zijn land haar "militaire bekwaamheid" moet inzetten om de vooruitgang van de IS(IS) te stoppen. Volgens hem betekent dat niet dat het probleem gewoon kan worden aangepakt door Britse troepen naar het noorden van Irak te sturen. "We hebben een stevig veiligheidsantwoord nodig, of dat nu een militaire actie is waarbij er achter de terroristen wordt aangegaan, een internationale samenwerking op het vlak van inlichtingen en contraterrorisme dan wel een vastberaden actie tegen de terroristen hier."

In het centrum van Londen heeft een groep aanhangers van de terreurgroep ISIS pamfletten uitgedeeld waarin ze Britse moslims oproepen mee te helpen ‘het kalifaat over de wereld te verspreiden’. De foldertjes noemen de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) niet expliciet, maar de woorden 'nieuwe kalief' zouden duidelijk verwijzen naar de zelfbenoemde leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Paul Watson citeerd Churdchill

Het is al zover dat men in Groot-Brittannië gearresteerd  kan men vanwege kritiek op de islam. Dat is wat de Engelse politicus Paul Weston, van de Engelse Liberty GB partij op 26 april 2014 overkwam na een toespraak waarin hij Winston Churchill citeerde. De toespraak ging over de onderdrukking van de vrouw in de Islamitische wereld en stelde dat gelijk met  slavernij. Het ging mis omdat hij in het openbaar een kritische passage over de islam uit het boek ‘The River War’ van Winston Churchill citeerde, waarna een vrouw in het publiek, ‘die walgde van dit haat zaaien’, de politie waarschuwde en Weston gearresteerde. Dit is wat Chrurchill al in 1898 over de islam zei:  

Screenshot_4Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die het mohammedanisme legt op zijn volgelingen! Naast de fanatieke razernij, die in een man net zo gevaarlijk is als watervrees bij een hond, is er deze vreselijke fatalistische apathie. De effecten zijn in vele landen duidelijk zichtbaar. Zorgeloze gewoonten, slordige landbouwmethoden, de trage wijze van handel en onzekerheid m.b.t. eigendomsrechten van onroerend goed, bestaan daar waar de volgelingen van de profeet het leven regeren. Een verlaagde zinnelijkheid ontneemt het leven zijn gratie en verfijning; en daaruit volgend, van zijn waardigheid en heiligheid.

Het feit dat in de mohammedaanse wet elke vrouw aan een man moet behoren als zijn absoluut eigendom – hetzij als een kind, een vrouw, of als een concubine – moet dit de uiteindelijke afschaffing van de slavernij vertragen totdat het geloof van de islam niet langer een grote macht over de mensen heeft. Duizenden worden moedige en trouwe soldaten van de Koningin: iedereen weet hoe te sterven, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van de mensen die het navolgen. Geen sterkere achterwaarts gerichte kracht bestaat in de wereld. Verre van ten dode opgeschreven is het mohammedanisme een militant en missionerend geloof. Het is al verspreid over geheel Centraal-Afrika, waar het onverschrokken strijders bij elke volgende stap doet opstaan, en ware het niet dat het christendom beschut is door de sterke armen van de wetenschap, diezelfde wetenschap waartegen het tevergeefs heeft gestreden, dan zou de beschaving van het moderne Europa kunnen vallen, zoals de beschaving van het oude Rome viel.

'Individuele moslims kunnen geweldige kwaliteiten bezitten,' schreef Churchill ooit over de islam. ‘Maar de vloeken die het Mohammedanisme zijn aanbidders oplegt zijn vreselijk! Naast de fanatieke waanzin, die bij een mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid bij een hond, is er die afschuwelijke fatalistische apathie, waarvan de effecten in veel landen duidelijk zichtbaar zijn.’ In 1944 pleitte hij voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld.

Weston werd beschuldigd van een ‘Racially Aggravated Crime, (een misdaad waarbij racisme als verzwarende omstandigheid gold), op grond van artikel 4 van de Wet op de Openbare Orde, waarvoor men een gevangenis straf van 2 jaar kan krijgen. Maar na onderzoeken van de politie en na zorgvuldige afweging van alle omstandigheden is besloten dat er geen verdere actie door de politie zal worden ondernomen. Ook in Europa is een Wet in voorbereiding die kritiek op islam strafbaar wil stellen.

Terug naar: Inhoud