George Soros multimiljardair en parasiet

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 17 oktober 2012) (Laatste bewerking: 5 februari 2022)

George Soros werd geboren als György Schwartz in Boedapest op 12 augustus 1930 en is van Joods-Hongaarse afkomst. Hij wijzigde zijn naam in Soros en keerde zich vervolgens volledig tegen zijn afkomst. Toen Hitlers trawant Adolf Eichmann in 1944 in Hongarije arriveerde, om te zien of het confisceren van Joodse bezittingen wel volgens planning verliep, was de on-Jood Soros Eichmans reismetgezel. In een Tv-interview noemde hij ‘1944’ het beste jaar van zijn leven, want toen zijn "70% van Soros' Hongaarse landgenoten, om en nabij een half miljoen door Hitler uitgeroeid. Hij toonde geen enkel medeleven met al deze slachtoffers. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst en is er trots op anti-God, anti-Joods, anti-Amerikaans, anti-familie en anti-Israël te zijn. Hij hielp de Nazi’s zelfs bij de in beslagname van de bezittingen van de Joden, en gaf dit ruiterlijk toe in het tv-programma ‘Sixty Minutes’ met Steve Kroft. Kroft vroeg hem uit te leggen met wat hij bedoelde met "het beste jaar" Kroft: “Ik begrijp dat dit iets te maken heeft met het in beslag nemen van de bezittingen van uw Joodse landgenoten, vrienden en buren en het wegvoeren van deze mensen.”  Soros antwoordde ervan genoten te hebben en zich daar niet schuldig bij te voelen.

 

George Soros, multimiljardair, nazi-collaborateur en megacrimineel. Hij verafschuwt zijn Joodse afkomst.

Na de inval door de Sovjetrussen in 1946 week Soros uit naar Groot-Brittannië waar hij in 1952 afstudeerde aan de London School of Economics. Op deze school viel hij onder leiding van Karl Popper, een Hongaarse professor. Popper was nog steeds Soros’ mentor tot hij stierf in 1994.  Sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben de meeste Westerse democratieën Popper's advies sociale manipulatie stuk voor stuk gevolgd. In navolging van Popper wil Soros strijden tegen ideologieën en politieke systemen die zich afsluiten voor rationele kritiek, de vijanden van de ‘open society’.

In 1956 vestigde Soros zich in New York City in de Verenigde Staten, waar hij ging werken op Wall Street als beleggingsanalist en arbitragehandelaar. Vanaf dat moment begon hij met het vergaren van zijn fortuin. Hij spealiseerde zich in hedge funds en verwierf een enorm vermogen met beursspeculaties in vreemde valuta en wist daardoor zijn fortuin bijzonder snel uit te breiden. Men schat zijn vermogen thans op zo'n 22 miljard dollar. De man staat te boek als absoluut meedogenloos, amoreel, en bijzonder slim in zaken doen. Reeds in de tachtiger jaren was hij op weg om een van de machtigste mannen op aarde te worden.

Vanaf 1967 leidde hij offshore funds voor Arnhold & S. Bleichroeder, na 1973 beheerde hij eigen fondsen. Bekend is zijn Quantum Fund, formeel gevestigd op Curaçao. Soros kwam in het nieuws toen hij in 1992 op ongekende schaal speculeerde tegen het overgewaardeerde Britse pond. Op Zwarte Woensdag (16 september 1992) werd de Engelse regering gedwongen de munt te devalueren, Soros maakte meer dan 1 miljard dollar winst op de affaire. Nadat hij zijn eerste miljard had verdiend richtte hij over de hele wereld een spoor van financiële verwoestingen aan, onder andere in Groot Brittannië, Rusland, Maleisië, (voormalig) Joegoslavië, Japan, Indonesië, Georgië, Oekraïne en Birma (Myanmar). Ook verwoeste hij in 1997 praktisch de gehele economie van Thailand en Maleisië .

Ten tijde van de Aziëcrisis van 1997 werd hij persoonlijk door de Maleisische premier Mohammed Mahathir voor de problemen in de regio verantwoordelijk gesteld. Mahathir noemde hem "een schurk, en een imbeciel." De Thaise activist Weng Tojirakarn zei, "Wij zien George Soros als een kind van Dracula. Hij drinkt het bloed van het volk.” Met de vele miljarden die Soros verdiende heeft hij onder andere abortus gepromoot, het atheïsme, de legalisering van drugs, euthanasie, het feminisme, globalisering, het homohuwelijk en andere radicale experimenten. Het grote probleem dat spychopaten als George Soros hun werk kunnen doen is, dat ze medestanders krijgen die hun leugens als waarheid accepteren. Het blijkt dat wanneer NWO-spychopaten liegen, stelen, manipuleren, of zich met andere smeerlapperij bezig houden, ze ongestoord hun gang kunnen gaan.

In 2005 werd hij in Frankrijk veroordeeld tot een boete van 2,8 miljoen dollar wegens handel met voorkennis in aandelen van de bank Société Générale. In november 2008 moesten Soros en enkele andere hedgefund-managers verschijnen voor het Amerikaanse Congres om vragen te beantwoorden over hun rol in de kredietcrisis. Soros gaf toe dat hedgefunds mede verantwoordelijk waren voor de bubble in de financiële markten. Maar instanties als de Federal Reserve en regulators lieten het gebeuren, aldus Soros. Hij pleitte voor meer regulering. Het ongebreidelde vrijemarkt-kapitalisme ligt aan de wortels van de crisis, meent Soros.

Hij is het bekendste gezicht van het establishment, globalist, multimiljardair en één der meest omstreden figuren uit het economisch-politieke parket. Hij maakt gretig gebruik van “humanitaire beweegredenen” om zijn eigen politieke en economische malversaties te verbergen. De Open Society Foundations, als bekendste van zijn organisaties, wordt er sinds lang van verdacht politieke bewegingen te financieren en te ondersteunen, zodat de “resultaten” beantwoorden aan de “beweringen van de elites.” Zo weet bijna niemand dat bijv. het idee van de massa-immigratie naar Europa van honderdduizenden moslims en vaak criminele gelukzoekers uit de diverse Afrikaanse landen is ontsproten aan Soros’ thinktanks. En bijna niemand weet dat talrijke NGO’s met welluidende namen als “Human Right Watch” geenszins NGO’s in de juiste zin van het woord zijn, maar door Soros gestichte en gefinancierde propaganda-afdelingen, waarmee hij zijn wil wenst op te leggen aan de wereld. Maar het net sluit zich steeds strakker rondom Soros: Hongarije overweegt om een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen. De Filippijnen hebben voor zijn aanhouding een prijs op zijn hoofd gezet.

De decennialange manipulatieve tactieken van Soros (en daarmee van het establishment) schijnen vanwege een interne machtsstrijd nú pas aan de “mediale oppervlakte” te geraken. Misschien erkennen meer mensen hierdoor eindelijk dat de wereld niet door verkiezingen wordt bepaald, of dat de soeverein beslist, maar dat de wereld gecontroleerd wordt door schurken die de mogelijkheden hebben regeringen (om) te kopen en daardoor politieke invloed hebben die alleen hún doeleinden dient. Met deze internationale zware misdadiger doen Merkel en de EU (Juncker) zaken – ze ontvangen hem en bespreken bijv. de vraag welke lucratieve maatregelen ze kunnen nemen tegen het “weerspannige” Hongarije. J. Christian Adams, een voormalige advocaat van het Amerikaanse ministerie van Justitie onder Obama, zei tegenover FOX dat Soros massieve invloed had op de politiek van het ministerie van Justitie. Het is volkomen duidelijk dat de wereld wordt gecontroleerd door diegenen die wederom de mogelijkheden hebben om regeringen (om) te kopen en daardoor politieke invloed hebben die alleen hún doeleinden dient.

Dr. Ehrenfeld noemt het ironisch dat Soros, een man die van geboorte Jood (?) is, zich bezig houdt met het vervloeken van de staat Israël en zich uitvoerig bezig houdt met het financieel ondersteunen van allerlei antisemitische bewegingen zoals de “Bende van Ramallah” en de BDS-beweging. Ehrenfeld is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar fondsen die via internationale banksystemen en regeringen naar terreurgroepen verdwijnen. Soros maakt zich niet alleen schuldig aan het vernederen van alles wat Israël te maken heeft maar ook van het geven van miljoenen dollars aan anti-Israëlische, pro-Palestijnse organisaties. Soros probeert al tientallen jaren zijn Joodse afkomst zoveel mogelijk te verdoezelen en gebruikt zijn afkomst alleen wanneer hij er mee in de rol van slachtoffer kan kruipen.

Zo beweert bijvoorbeeld hij slachtoffer te zijn van de antisemitische, nationalistisch-politieke demonisering van Donald Trump. Deze claim werd meteen overgenomen door de anti-Trump-media in binnen- en buitenland. Gezien Soros zijn gedrag ten aanzien van Israël lijkt hij meer op een nazaat van Esau dan van Jakob. Onder invloed van de Macht van de Duisternis hebben de nazaten van Esau de rol op zich genomen van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde, een rol die in onze tijd wordt vervult door lieden die alles wat met de God van de Bijbel en Israël te maken heeft willen vernietigen. Omdat God zich verbonden heeft aan Jakob dus aan Israel, bouwt Gods tegenstander, de Macht van de Duisternis zich met hulp van de huidige machthebbers een eigen systeem van verovering der wereldmacht op.

Om de wereldbevolking effectief te misleiden vermommen de tegenstanders van Jakob zich de hele geschiedenis door als nazaten van Jakob maar spelen in werkelijkheid de rol van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. De Here Jezus waarschuwt hier al voor in  Openbaring 2:9 en 3:9 waar Hij goed duidelijk maakt op te passen voor Joden die zeggen Joden (Judeeërs) te zijn, maar dat ze liegen, en Hij hen er verder van beschuldigd tot de Synagoge van Satan te behoren. In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen hen: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Soros heeft in het verleden enorme bedragen uitgegeven in het promoten van presidentskandidaten van de Amerikaanse Democratische partij. Zijn doelstelling was hiermee zijn radicale neo-socialistische agenda te bevorderen. Een van zijn favorieten Bill Clinton die vervolgens tijdens zijn presidentschap en ook later, miljoenen dollars van de Amerikaanse belastingbetaler doneerde aan anti-Israëlische, pro-Palestijnse organisaties. Soros vergelijkt Israëls zelfverdediging tegen de Palestijnse terreurgroepen die streven naar haar vernietiging met nazi-gruweldaden. Israëls verdedigingstactiek past niet in het boek van Soros. Zijn geschiedenis over hoe Israël vocht voor zijn onafhankelijkheid in 1948 had geschreven kunnen zijn door de zichzelf hatende Jood Noam Chomsky, de Palestijnse terreurmiljardair Jasser Arafat of de middeleeuwse ayatollah Ruhollah Khomeini.

Wat velen niet weten is dat hij één van de grootste financiers van Barack Obama's verkiezingscampagne was en regelmatig te gast was in het Witte Huis.

 

Barack Hussein Obama, trekpop van George Soros

 

Hoewel Soros zich eerder niet wilde mengen in de Amerikaanse politiek heeft hij eerst Bill Clinton geholpen en heft hij in 2004 de presidentskandidatuur van Scull&Bones man John Kerry gesteund en in 2008 die van Barack Hussein Obama. Hij betaalde Obama's opleidingen en zijn mysterieuze bezoek aan Pakistan, en promote hem in Illinois, en toen in de nationale politiek. Soros had een plooibare man nodig die volledig naar zijn pijpen danste. Een niet geboren Amerikaan die normaal gesproken de functie van president niet kan vervullen, maar in de Verenigde Staten is van alles mogelijk. Het heeft alles te maken met zijn formidabele opkomst naar de top van de wereldmacht. Zijn ambitie is Amerika volledig te vernietigen en daar is zijn puppet Obama thans volop mee bezig. 

 

George Soros is bestuurslid van de International Crisis Group. Deze groep ijvert voor het normaliseren van de betrekkingen met de extremistische Moslim Broederschap. De Egyptische tak van deze Moslim Broederschap heeft als officieel doel de verspreiding van de islamitische Sharia wetgeving over de hele wereld. Soros’ Open Society Institute steunt overal oppositiegroeperingen die betrokken zijn bij chaos. Ook streeft deze groep naar het geleidelijk opheffen van de soevereiniteit van landen ten gunste van een wereldregering. Hij zegt een bloedhekel aan Israël te hebben en streeft hij naar de verdwijning van de Joodse staat.

Hij is ook één van de figuren achter de Global Warming Hoax, de Klimaat zwendel. Voor iedere 10 miljoen dollar die de fantast Al Gore aan deze zwendel heeft verdiend, maakte Soros een miljard. De eco-nazi's van onder meer Greenpeace en andere milieubewegingen zijn één van de belangrijkste instrumenten in Soros’ klauwen. Hij deinst er zelfs niet voor terug om kinderen in te zetten om zijn onfrisse ideeën wereldkundig te maken. Het Zweedse “orakel” Greta Thunberg is daar een extreem voorbeeld van. Onderzoek heeft uitgewezen dat Greta Thunbergs klimaattik een product is van George Soros en Company, die haar lijnen voedt terwijl ze de wereld rondreist alsof ze zelf al deze klimaathysterie heeft bedacht. Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. 

Het meisje wordt als een mind control slaaf ingezet om de agenda van de Illuminati te promoten. Greta en haar ouders zijn Antifa-aanhangers en worden financieel ondersteund George Soros. Zij is nooit zonder haar begeleidster, Luisa- Marie Neubauer, een 23-jarige, uiterst linkse activiste uit Duitsland, die de 'Jeugdambassadeur' is voor een internationale lobby- en campagneorganisatie die bekend staat als de 'ONE Foundation', die wordt gefinancierd door George Soros, Bill & Melinda Gates, en Bono, naast andere namen van beroemdheden.

 

Greta Thunberg

 

Deze Soros heeft ook de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde", en depopulatie van de wereldbevolking. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering. Al jaren geleden liet Soros zijn intense haat voor Amerika blijken en bezwoer hij er alles aan te zullen doen om het land ten onder te brengen, ten gunste van de Nieuwe Wereld Orde.

 

Hij zegt dat het hebben van de dollar als wereld reservemunt niet in het nationale belang is van de Verenigde Staten en dat een overgang naar een wereldwijde munt "een gezonde, pijnlijke, aanpassing" is wat de Verenigde Staten gewoon moet verdragen voor het grotere goed van de wereldeconomie. Soros en zijn organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld in tal van "revoluties" rond de wereld in de afgelopen tientallen jaren. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering, en wil als Global Warming fanaat een strenge controle op de bevolking en de radicale groene agenda. Het zou een wereld moeten zijn waar de staat alles strak regelt wat de mens wel en niet mag doen voor het grotere belang van het milieu en van de samenleving als geheel.

De man is niets anders dan een parasiet die wereldwijd zijn invloed laat gelden waaronder de huidige situatie in de Oekraïne. Soros is o.a. in de Oekraïne een tegenspeler van Rusland. Dankzij het Russische hacker collectief CyberBerkut zijn er documenten boven water gekomen die ondubbelzinnig aantonen dat George Soros mede verantwoordelijk is voor de crisis in de Oekraïne. De documenten bestaan uit uitgebreide e-mails tussen Soros en de Oekraïense president Poroshenko. In die documenten presenteert Soros een korte- en middellangetermijnstrategie voor Oekraïne en zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Amerika Oekraïne zal voorzien van dodelijke wapens van hetzelfde kaliber om de tegenstander te lijf te gaan.

CyberBerkut is erin geslaagd om de presidentiële website van Poroshenko te hacken en heeft de document in de vorm van pdf bestanden op deze locatie online gezet. De drie belangrijkse e-mails staan eveneens onderaan dit artikel. Uit de documenten blijkt dat Soros het standpunt van Barack Hussein Obama voor wat betreft Oekraïne ondersteunt, maar van mening is dat Amerika nog veel meer moet doen. Wat duidelijk is, is dat Soros president Poroshenko “aanstuurt” en dat hij door middel van geld en wapens de Russische president Poetin zoveel mogelijk wil dwarsbomen.

Soros heeft meerdere malen geëist dat de EU massaal belastinggeld in de Oekraïne zou moeten pompen om de grenzen van Europa tegen Rusland te beschermen. Soros bezit Oekraïense staatsleningen en wil het officiële bankroet van het land proberen te voorkomen. Een politicus in dit land waarschuwde in 2011 al dat George Soros bezig was met een plan om de regering in het land omver te werpen. In een interview op RT News in april 2011 vertelde Aleksandr Yefremov, parlementair voorzitter van de Partij van de Regio’s in de Oekraïne dat hij beschikte over informatie dat George Soros gelden ter beschikking had gesteld om de regering in de Oekraïne omver te werpen. Of zoals hij toen zei, “George Soros heeft een “Lybië scenario” voorbereid voor de Oekraïne. Het instrument dat Soros gebruikt om overheden in de Russische invloedssfeer te destabiliseren heet Open Society Foundations (OSF). Het destabiliseren en omverwerpen van overheden is nu grotendeels overgenomen door Soros en nog een aantal Amerikaanse organisaties zoals de National Endowment for Democracy. Het zal niet stoppen bij de Oekraïne. George Soros speelt handig in op de menselijke emoties en stuurt de mensen naar “oplossingen” die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan.

Rusland gooit Soros het land uit.

 

Soros blijkt verantwoordelijk voor het ruïneren van de economie in Rusland in het begin van de jaren negentig. Uit  gelekte documenten blijkt duidelijk dat de strategie van Soros is om al die activiteiten en mensen te ondersteunen die zich bezighouden met het destabiliseren van Rusland. Zo staat letterlijk in één van de stukken het volgende: “We zijn geneigd ons bezig te houden met activiteiten en acteurs die de Russische weerstand tegen de bewegingen die zich sterk maken voor traditionele waarden, begrijpen en tegenwerken”. Wat hij wil is: De volledige onderwerping en vernietiging van Rusland. In dat kader wordt ook duidelijk waarom Soros in februari 2015 schreef dat Poetin een grotere bedreiging vormt voor het voortbestaan van Europa dan ISIS.

De Russische procureur-generaal heeft de organisaties van George Soros ongewenst verklaard en het Russische staatsburgers verboden te werken voor deze organisaties. Rusland heeft de activiteiten van Soros verboden: volgens onderzoek door het Openbaar Ministerie bedreigen het Open Society Institute en de Open Society Institute Assistance Foundation organisaties, die de nationale veiligheid en de grondwet van Rusland. Werken bij de Soros-organisaties kan met geldboetes bestraft worden, in geval van herhaling dreigt zelfs gevangenisstraf, bericht de staatszender RT. De Soros-organisaties zijn sinds het midden van de jaren-90 actief in Rusland, werken echter Screenshot_42sinds 2003 niet meer officieel.

George Soros met Bill Clinton in september 2015 in New York.Soort zoekt soort.

Zoals gezegd is Soros’ persoonlijke doel de vorming van een nieuwe wereldregering. Om dat doel een flinke zet in de rug te geven is hij bezig met het creëren van wereldwijde chaos te beginnen door Europa in een puinhoop te veranderen d.m.v. miljoenen ‘vluchtelingen’ om zo de nationale identiteit van de Europese bevolking op te heffen. En daar krijgt hij de volle steun voor uit Brussel, Berlijn, en helaas ook Den Haag, want al in 2010 nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks, D66, de PvdA en de SP aan waarin nadrukkelijk werd gesteld dat de islamisering van Nederland niet moet worden tegengegaan.

 

Uit de gehackte en door DC Leaks gepubliceerde bestanden van de stichting van George Soros, de zogenaamde Open Society organisaties, blijkt onder andere dat hij al het mogelijke in het werk stelt om organisaties die zich bezighouden met het promoten van immigratie in Europa en het bestrijden van mensen die daar kritiek op durven te leveren, financieel te steunen, ook in Nederland. Uit gelekte documenten komt naar voren dat Soros in totaal 700.000 euro beschikbaar heeft gesteld om de publieke opinie in Nederland ten aanzien van het associatieverdrag met Oekraine te manipuleren.” De Sorosleaks onthullen hoe de miljardair met geld strooide om de ‘Ja’ campagne van het Oekraïne referendum in Nederland te ondersteunen, de berichtgeving over de staatsgreep te manipuleren en om Rusland in een kwaad daglicht te stellen.

Ook financiert Soros een organisatie die W2EU heet, een afkorting voor Way To Europe. Zij helpen allerlei vluchtelingen met het plannen van hun reis richting Europa. Zo heeft de Sky nieuwsorganisatie op het Griekse eiland Lesbos een soort handleiding voor vluchtelingen aangetroffen onder de asielzoekers. In die handleiding staat precies beschreven waar vluchtelingen terecht kunnen in de Europese landen en welke instanties ze moeten hebben. Zo staan er onder andere telefoonnummers en adressen in van organisaties waar ze terecht kunnen voor allerlei voorzieningen. De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in een toespraak de Europese leiders verraders genoemd, omdat ze met de onbeperkte instroom van migranten hun eigen volken en landen proberen weg te vagen. Soros antwoord op Orban was veelzeggend: ‘(Orbans) plan ziet de bescherming van de nationale grenzen als het doel en de vluchtelingen als een obstakel. Ons plan ziet de bescherming van de vluchtelingen als het doel en de nationale grenzen als het obstakel.

Poetin verbiedt Soros-organisaties in Rusland

Screenshot_84George Soros, de “humanitaire” brandstichter van Europa.

Het Russische Openbaar Ministerie heeft het “Open Society Institute” en de daaraan verbonden organisaties van de geldmagnaat George Soros ongewenst verklaard. Medewerking in Soros-organisaties is voor Russen in het vervolg strafbaar, omdat deze activiteiten – aldus Russische justitie – de grondwet van Rusland bedreigen. Rusland noemt de Soros en zijn organisaties een bedreiging voor de nationale veiligheid en heeft  daarom eveneens  een internationaal arrest uitgevaardigd.

Talrijke analisten beschuldigen Soros ervan een uiterst actieve rol te hebben gespeeld bij de Maidan-putsch in de Oekraïne. Volgens het Russische Openbaar Ministerie bedreigen het “Open Society Institute” en het “Open Society Institute Assistance Foundation” de grondwet en de nationale veiligheid van Rusland. Tot het verbod op de Soros-groepen behoren het sluiten van kantoren, het bevriezen van financiële middelen en het verbieden van het verspreiden van materiaal van de NGO. De feitelijke uitzetting van de Soros-organisaties uit Rusland is het gevolg van een wet, die de Russische Senaat in juli 2014 aannam. Op een “patriottische stop-lijst” staan sindsdien twaalf NGO´s vermeld die in Rusland als ongewenst gelden. Zeven Amerikaanse NGO´s met een expliciete politieke opdracht, twee Oekraïense diaspora-groepen, twee Poolse NGO´s en een zelfbenoemde mensenrechtengroepering die op het schiereiland de Krim gevestigd is.

De anti-Trump-protesten in de Verenigde Staten die kort na de verkiezing van Trump uitbraken zijn ook georganiseerd door groepen die gefinancierd worden door Soros. Dat blijkt uit e-mails van Clintons campagnemanager John Podesta, die gelekt zijn door klokkenluiderssite WikiLeaks. Na de overwinning van Trump braken overal in de Democratische bolwerken protesten uit. De dag na de verrassende verkiezingsnederlaag verschenen de Clintons in een chique hotel in New York, waarbij beiden gekleed gingen in het paars.

 

Toen de pers vroeg waarom ze beiden paars droegen, kwam het antwoord dat dit het samenkomen moest voorstellen van het Democratische blauwe Amerika met het Republikeinse Rode Amerika, waardoor een paarse mix zou ontstaan. Wat de Clintons in werkelijheid deden was George Soros helpen met het lanceren van de paarse revolutie in Amerika. Het doel van de paarse revolutie is om ervoor te zorgen dat de verkiezing van Trump nog vóór 16 januari 2017 om zeep wordt geholpen.  Net voor de verkiezingen lanceerde Trump een advertentie waarin stond dat George Soros, de voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen en de CEO van Goldman Sachs allemaal onderdeel vormen van een wereldwijde machtsstructuur die verantwoordelijk is voor de economische beslissingen die de werkende klasse, maar ook het land heeft beroofd van haar rijkdom en het geld in de zakken heeft gestoken van grote bedrijven en politieke entiteiten.

 

Soros blijkt zo’n bloedhekel aan Trump te hebben dat hij linkse activisten van de groepering Fight For The Futureeen bedrag van 15.000 dollar biedt als betaling aan in de proefmaand om de regering-Trump te bestrijden. Op de website van de Soros gefinancierde groepering staat: “In paniek vanwege Trump? Stop met werken en begin een A-Team. Wij financieren het.” De “A-Teams” dienen volgens de website te bestaan uit 2-3 personen. Hij steunt in vele landen gewelddadige en terroristische gekwalificeerde organisatie’s.  Ook in de Verenigde Staten financiert Soros meerdere groeperingen (waaronder ook de zwarte racistenorganisatie “Black Lives Matter”), en Antifa die oproepen tot de gewelddadige politieke omwenteling in de VS. Zowel BLM als Antifa worden financieel door hem ondersteund. BLM zorgt voor oproer, plundering en haat tegen alles wat blank is. De golf van protesten en onrust in de Verenigde Staten is "waar wij de afgelopen 25 jaar 220 miljoen dollar in hebben geïnvesteerd", aldus Patrick Gaspard, president van Soros’ Open Society Foundations, aan The New York Times. 

 

Sinds enige tijd wordt de wereld ook geconfronteerd met een ecologische sekte onder de naam Extinction Rebellion (XR). Ineens duiken ze overal in de wereld op met de bedoeling zoveel mogelijk overlast te veroorzaken. Ze vormen een onderdeel van een groter netwerk. De Britse krant de Daily Mail publiceerde op 12 oktober 2019 een artikel waaruit blijkt dat de ER-activisten in het Verenigd Koninkrijk goed worden betaald voor hun activiteiten. Er is geld als water om alles te kunnen bekostigen en er wordt nu al gesproken over doelstellingen van 600 miljoen dollar voor de strijdkas.  De leiders van de protesten ontvangen tot zo’n 400 Pond per week. De cijfers komen uit documenten die ER zelf heeft vrijgegeven. Hieruit blijkt dat zij regelmatig donaties ontvangen van rijke sponsoren waaronder George Soros.

Klik hier voor de lijst van organisaties die formeel door hem financieel worden ondersteund. Maar ook diverse milieubewegingen zijn instrumenten die onder invloed van Soros staan. Tijdens een toespraak op 1 juni 2017 op het Economic Forum in Brussel, en in een interview op 11 mei 2020 met Project Syndicate getiteld: "The Crisis of a Lifetime", sprak Soros over zijn plannen om de wereld te veranderen. Hij noemde de huidige tijd "de crisis van zijn leven". Documenten van de Securities and Exchange Commission in 2011 laten zien dat Soros zwaar heeft geïnvesteerd in WUXI Pharmatech Caymen Inc., een farmaceutisch en biotechnologiebedrijf dat een onderzoeksfaciliteit in Wuhan exploiteerde. Ook financiert hij anti-Israël groepen,partijen die het volledig liberaliseren van abortus en euthanasie nastreven, het opdringen  van de LGBTI-ideologie, en het banaliseren van het druggebruik.

Deze Soros is de hoofdrolspeler geweest in de verwoestende relativistische campagne die Ierland van zijn christelijke wortels heeft afgesneden en hij heeft alles gedaan  om hetzelfde plan door te voeren  in Hongarije, wat hem niet gelukt is, omdat Orban tijdig heeft ingegrepen en zijn Open Society Foundation heeft  opgedoekt, ondanks de druk van ‘ Europa’, dat duidelijk bepaalde banden heeft met Soros. Hetzelfde heeft hij ook al trachten te doen in Polen en hij gebruikt dezelfde strategie in Argentinië, Mexico, Colombia, Brazilië, Malta en verschillende Afrikaanse landen. In de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen vloeit er ook veel geld naar organisaties die het pro-life beleid van President Trump bestrijden.Soros is het archetype van de vrijmetselaar, die de fundamenten van het christelijke geloof en moraal wil slopen. George Soros is niets anders een Illuminatie psychopaat en een multi-miljardaire atheïst. Hij wordt omschreven als een man met een volledig gebrek aan enige menselijkheid. Soros is tweemaal getrouwd en gescheiden, hij heeft vijf kinderen Klik hier voor een video afkomstig van Irma Scheffers, waarin zij Soros een gevaarlijke puppetmaster noemt.

Jezuieten rijkelijk gefinanciert door George Soros

Naast alle genoemde voorbeelden blijkt Soros ook de Jezuieten rijkelijk te financieren met “caritatieve giften”, doorgesluisd via zijn Open Society Foundation. Het nieuws over het financieren door Soros van de Jezuieten, uitgebracht door het online katholieke nieuwsagentschap Aciprensa en overgenomen door verschillende katholieke nieuwsbladen  in verschillende talen. De berichtgeving  sloeg in als een bom. Op de mainstream gesubsidieerde mediakanalen werd er natuurlijk met geen woord over gerept.Noch vanuit het hoofdkwartier van de Jezuieten op de Piazza del Gesu, noch van de Casa Santa Marta, de woonplaats van Franciscus, kwam er trouwens enige reactie. De Jesuit Refugee Service Foundation ontving in 2018 niet minder dan 176.452 dollar om “de rechten te ondersteunen van de migranten” in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied.Ook schonk hij aan de Spaanse SJM( Dienst van de Jezuieten voor de migranten) 75.000 dollar in 2016 en 151.125 in 2018.

Het Jesuit Worldwide Learning(JWL) kreeg van hem het aanzienlijke bedrag van 890.000 dollar in 2016 en nog eens 410.000 dollar in 2018! Deze laatste organisatie is de enige die op haar website de rol van ‘ partner ‘ toebedeelt aan de Open Society Foundation van Soros. De andere officiële websites hebben de partnerpagina verwijderd of niet vernoemd. In de laatste vier jaar heeft Soros niet minder dan 1.702.577 dollar aan de Jezuieten en hun werken geschonken.De feiten die door Aciprensa naar voren zijn gebracht en door vele gezaghebbende katholieke kranten over heel de wereld zijn overgenomen, vereisen een klaar en duidelijk antwoord: is er de facto een alliantie tussen een deel van de katholieke familie en de ” grote weldoener ” , die de katholieke leer over leven en dood, huwelijk en gezin, onderwijs en christelijke moraal wil aanpassen aan zijn vrijzinnige ideologie?

Honderden miljoenen mensen worden elke dag blootgesteld aan de door George Soros en de radicaal-linkse elites gemanipuleerde media

Tv-netwerken en kranten en ook de sociale media, zenden steeds vaker pro-abortus- en pro-LHBTQ-propaganda uit, naast schandelijke inhoud waarin Jezus wordt bespot en christenen vernederd worden en gender-ideologie en pedofilie en allerlei anti-gezinsboodschappen genormaliseerd worden. Video's en berichten doordrenkt van pro-abortus- en LHBTQ-ideologie verspreiden zich als een lopend vuurtje op sociale media, met clips die alleen al op Facebook miljoenen keren bekeken worden. De man die dit allemaal mede financiert is de nazi-collaborateur George Soros, de coördinator van de machtige radicaal-linkse mediamachine. Hij is een van de belangrijkste leiders van de uiterst-linkse beweging die pro-abortus, anti-gezin en anti-christelijk is. De wereld is op het punt aangekomen dat pro-abortusgiganten als Soros de boodschap bepalen. Hongarije is één van de landen waar de LGBTQ-organisaties een steeds intensievere campagne voeren waarbij openlijk homoseksuele propaganda wordt verspreid onder kinderen. Deze compilatie, gepubliceerd op het Hongaarse portaal Origo.hu, onthult dat het netwerk van George Soros deze pseudo-burgerlijke NGO’s financiert, die kinderen op een nogal verraderlijke manier proberen te beïnvloeden, zelfs vanaf de kleuterschool.

De nazi-collaborateur en parasiet George Soros.

De laatste jaren is de LGBTQ-lobby in het offensief gegaan. Hun gebruikelijke provocerende optochten verschijnen op steeds meer plaatsen in de wereld in het straatbeeld. Tijdens de afgelopen Olympische spelen in Japan, tijdens voetbalwedstrijden, zijn hun  regenboogsymbolen te zien en drijven ze vaak de spot met de heiligste plaatsen. Homoseksuele “bewustmakings”-propaganda voor kinderen is te zien in advertenties, op internet en in filmseries, meldt Unser Mittel Europa.

Volgens financiële rapporten pompt het Soros-netwerk elk jaar tientallen miljoenen in dit soort organisaties. Hun duidelijke doel is het bereiken van de “open samenleving”, waarover George Soros zelf een boek heeft geschreven en zich bij talrijke gelegenheden heeft uitgesproken. Zij willen een nieuw soort mens scheppen, een massamens, ontdaan van zijn traditionele identiteit en gehechtheden.

George Soros houdt ook de Europese Unie al jaren in een greep, met name de Europese Commissie en in toenemende mate ook het Europees Parlement. De Fransman Grégor Puppinck, advocaat en directeur van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid, onthult hoezeer George Soros en ook Bill Gates betrokken zijn bij organisaties als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Raad van Europa, de VN en de WHO. Het is een schandaal zonder weerga. In 2020 legde Puppinck de financiële banden bloot tussen George Soros, Bill Gates en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Meer recent onthulde Puppinck de nauwe banden tussen Gates, Soros en de Raad van Europa. Beide hebben de Aspen Institute Commission on Information (AICI) de opdracht gegeven een initiatief te lanceren om “misinformatie” en “desinformatie” van het internet te elimineren. Het gaat om informatie waarin ze kritiek te verduren krijgen en dat bevalt ze niet. Naar verluidt zijn tal van sleutelfiguren uit de media, het bedrijfsleven en de overheid ook betrokken bij het project, dat tot doel heeft om onder meer vragen over “vaccins” tegen het Wuhan virus, frauduleuze verkiezingen en andere potentiële show-stoppers voor de globalistische agenda een halt toe te roepen.

In Nederland willen onder meer Sigrid Kaag (D66), Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) geen kwaad woord over Soros horen. Ze noemen hem een bekend filantroop die zich via zijn Open Society en andere goede doelen inzet voor democratie. Gekker kan niet! De waarheid is dat hij gretig gebruik maakt van “humanitaire beweegredenen” om zijn eigen politieke en economische malversaties te verbergen. Hij is het archetype van de vrijmetselaar, die de fundamenten van het christelijke geloof en moraal wil slopen. De man is niets anders dan een Illuminatie psychopaat en een multi-miljardaire atheïst. Hij wordt omschreven als een man met een volledig gebrek aan enige menselijkheid. Klik hier voor een video afkomstig van Irma Scheffers, waarin zij Soros een gevaarlijke puppetmaster noemt. Ook Soros’ zoon Alexander, is steeds nadrukkelijker bij de activiteiten van zijn vader betrokken. Deze zoon is ook al eens samen gezien met Mark Rutte. Hij noemde Rutte al eens een groot staatsman.

De Chinese staatskrant Global Times heeft George Soros, een ‘mondiale economische terrorist’ genoemd. Volgens de Global Times is hij ‘de kwaadaardigste persoon ter wereld’ en ‘de zoon van satan’.Het is niet voor het eerst dat de miljardair in verband wordt gebracht met de duivel. Enkele jaren geleden werd hij door de Hongaarse staatssecretaris van energie Andras Aradszki tijdens een speech ‘satan’ genoemd. In een ander artikel schrijft de Global Times dat hij wordt veracht door mensen van over de hele wereld omdat hij crises veroorzaakt en daar vervolgens van profiteert.

Klik hier voor de lijst van organisaties die formeel door Soros financieel worden ondersteund. Maar ook diverse milieubewegingen zijn instrumenten die onder zijn invloed staan. Tijdens een toespraak op 1 juni 2017 op het Economic Forum in Brussel, en in een interview op 11 mei 2020 met Project Syndicate getiteld: "The Crisis of a Lifetime", sprak Soros over zijn plannen om de wereld te veranderen.

Inmiddels moet het duidelijk zijn dat Soros alleen loyaal is aan zichzelf. Zijn enorme rijkdom heeft hem in staat gesteld om politici te kopen en de binnenlandse en internationale politiek te beïnvloeden, die hij via een groot aantal organisaties doorvoert.

Terug naar: Inhoud