Geforceerde vaccinaties gaan ons leven controleren

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 15 juni 2020) (Laatse bewerking: 1 september 2020)

Opmerking: Diverse door mij gebruikte bronnen in dit artikel zijn inmiddels vanwege censuur verwijderd.

Het vaccin dat van de mens een willoos slachtoffer moet maken, is in ontwikkeling. Geplande programma's voor massale vaccinaties om het Wuhan-virus te bestrijden, zullen in eerste instantie worden gepresenteerd als vrijwillig. De overheid kan u namelijk niet dwingen een naald in uw arm te drukken maar weigeren zal echter vergaande consequenties hebben want uw leven zal er zonder vaccin zeer ongemakkelijk door gemaakt worden. Om mee te willen draaien in de samenleving moet je aan kunnen tonen gevaccineerd te zijn. Zonder vaccin zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt. Eerst is het nog vrijwillig maar vervolgens zullen de overheden claimen gewoon het recht te hebben ons te dwingen ons lichaam te laten injecteren met onbekende en onvoldoende-geteste stoffen. De Europese Unie wil eind 2022 alle burgers van Europa gevaccineerd hebben.

Velen zijn inmiddels bijzonder waakzaam over wat de machthebbers aan het uitbroeden zijn en vragen zich af of het geplande identificatieprogramma waar ze nu mee bezig zijn iets te maken kan hebben met het merkteken zoals Openbaring 13 ons duidelijk maakt. Het is daar zeker een voorloper van maar het merkteken in Openbaring wordt pas aangebracht nadat de antichrist op het wereldtoneel is verschenen. Die zal komen op het moment dat de wereldwijde chaos apocalyptische vormen heeft aangenomen en de wereldbevolking zal schreeuwen om een ‘verlosser’. Dat er een totalitair identificatiesysteem aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen is zeker. Ook zal men de de crisis aangrijpen om het huidige betalingsverkeer volledig af te schaffen.

De angst die het Wuhan-virus met zich meebrengt kan er toe leiden dat mensen de een of andere vorm van registratie, een merkteken zullen accepteren. Bij het merkteken gaat het om een brandmerk, het betekend dat je eigendom bent en in dienst staat van de overheerser. Er zal geen enkele privacy meer bestaan.

Voor de ontwikkeling van het geplande vaccin hebben de Masterplan machthebbers de "pandemie expert" Bill Gates in de arm genomen. Deze figuur promoot al enige tijd het idee van een “digitaal gezondheidscertificaat”. Ze dwepen met hem alsof hij een soort messias is en hebben het totale ‘gezondheidsbeleid’ van de complete wereld in zijn handen gelegd. Bill Gates is eigenaar van medische faciliteiten, beheert distributiekanalen en gezondheidsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen, heeft medisch personeel, doet onderzoek naar vaccins betaalt de WHO met miljarden dollars, financiert NGO’s en controleert politici die hem behandelen alsof hij een heilige is en die hem zelfs als ‘redder van de mensheid’ zien. Zelfs het Nederlandse RIVM ontving in juni 2011 donaties van de Bill en Melinda Gates Foundation. Geen wonder natuurlijk dat ze hem als de gezondheids-tsaar van de wereld beschouwen.

Ook de mainstream media is dol op hem want hij krijgt de laatste tijd ontzettend veel aandacht.

https://i1.wp.com/www.towleroad.com/wp-content/uploads/2020/05/Gatescoronavirus.pngDe propagandaboodschappers en nep-nieuws brengers van de mainstream media (MSM) prijzen hem de hemel in als een groot weldoener. Hij wordt zelfs de meest interessante man ter wereld genoemd. Vraagtekens over zijn ware bedoelingen worden er natuurlijk niet bij geplaatst. Anderen noemen hem een heilige, redder van ‘miljoenen levens’ zoals in de (door hemzelf gefinancierde) Guardian uit 2017 waarin een aantal wordt genoemd van 122 miljoen door hem geredde levens.

Op 1 mei plaatste Trouw een artikel waarin hij een orakel, een weldoener en een online-zondebok wordt genoemd. ‘De weldoener voorspelde de pandemie al jaren geleden en nu heeft de miljardair plannen voor de bestrijding. Maar hij wordt gewantrouwd door rechts-radicalen en allerlei complotdenkers op sociale media.’ Dit is een schoolvoorbeeld van journalisten die niet meer op zoek zijn naar de waarheid. Ze zijn helemaal lyrisch van hem en dat is logisch want de ‘nieuwsbrengers’ staan volledig onder controle van de machthebbers. Manipulatie en het zaaien van massahysterie door de media is voor ieder totalitair regime van vitaal belang.

Bill Gates misbruikt het Wuhan-virus om tracking chips aan of in de bevolking aan te brengen. Hij voorziet de mainstream media van horrorscenario’s die zodoende helpen bijgedragen tot het zaaien van angst. Kritische geluiden op de waanzin die de wereld op dit moment in z’n greep houdt worden geweigerd. Video’s van artsen die kritiek leveren op de overheid worden gecensureerd. De bevolking wordt nu geprogrammeerd dat ze in "beperkingen blijven" totdat het vaccin er is en er een begin kan worden gemaakt met de creatie van de superburger.

 

In een op 16 maart 2020 gepresenteerde schokkende studie van het Imperial College (PDF-File) staat dat de strijd tegen het virus wel eens 18 maanden zou kunnen duren. De Massterplan machthebbers kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om de weg te bereiden voor de komst van de valse messias. Ze kunnen nu nog niet met vaccin komen, want dat zal argwaan wekken. Maar vaccinfabrikanten en virologen beweren echter wel dat een ‘Covid-19’ vaccin al binnen 12 tot 18 maanden klaar kan zijn, mogelijk zelfs veel eerder. Het ontwikkelen van een -verondersteld werkend- vaccin duurt normaal gesproken echter tussen de 8 en 10 jaar, terwijl pas na 15 tot 20 jaar kan worden gezegd of een vaccin daadwerkelijk ‘veilig’ is. Dat betekend dat een vaccin binnen nu en pak weg anderhalf jaar levensgevaarlijk kan zijn. Vul dus maar in dat ze met het vaccin hele andere bedoelingen hebben. Het zou zo maar kunnen gaan om genetische manipulatie, het verminken van onze beschaving. Klik op deze video waar een ingewijde op Israeli News Live van Steven Ben Nun uitlegt wat dit vaccin in het menselijk lichaam teweeg zal brengen. De burgers die het nep-corona vaccin accepteren zullen een aparte klasse gaan vormen die vele voorrechten zal genieten, boven de dwarsliggers die zich niet met het merkteken laten inspuiten.

 

Diverse echte onderzoekers vragen zich trouwens af of het vaccin tegen het Wuhan-virus er überhaupt wel zal komen want zo is er tot op de dag van vandaag zelfs na 40 jaar onderzoek nog steeds geen vaccin voor het Hiv-virus gevonden. Wel wordt er sinds januari 2020 een proefvaccin getest op mensen. Dat vindt plaats in het UMC in Amsterdam. Vaccins zijn voor Bill Gates een strategische ambitie zoals het besturen van een ​​wereldwijde vaccinatie-ID-onderneming dat hem dictatoriale controle geeft over het wereldwijde gezondheidsbeleid. De obsessie van Gates met vaccins lijkt te worden gevoed door een overtuiging om de wereld te redden met technologie.

 

Hij heeft aangegeven 7 miljard mensen van een ‘vaccin’ te willen voorzien. ‘U heeft géén keus. Mensen doen alsof ze een keus hebben,’ verklaarde Bill Gates in een van zijn beruchte angstzaaiende interviews. ‘Het is niet de regering die zegt dat we deze ziekte moeten negeren. Mensen worden erg getroffen door al die doden, wetende dat ze deel kunnen uitmaken van de besmettingsketting. Dus je hoort niet te zeggen ‘negeer maar wat er gaande is’… Sommige landen kunnen over een paar maanden weer opengaan, maar normaliteit keert alleen terug als we de hele wereldbevolking grotendeels hebben gevaccineerd.’ Verplichte vaccinaties zijn volgens DE standaard code voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.

Hij zegt een deel van zijn enorme fortuin te willen gebruiken om het leven van de mensheid te verbeteren. Dat zijn natuurlijk lovenswaardige woorden, ware het niet dat zijn bedoelingen heel wat verontrustender zijn. In werkelijkheid gaat het veel meer dan een vaccin tegen het Wuhan-virus. Waar het om gaat is de mensheid volledig onder controle te brengen. Dat wordt logisch door de mainstream media afgedaan als nep-nieuws van ‘complotdenkers’.

Gates waarschuwt al jaren voor een pandemie zoals wij die nu kennen. Ze noemen hem zelfs een 'profeet' vanwege het voorspellen van de pandemie in een TED Talk uit 2015 waarin hij waarschuwde dat de volgende grote bedreiging voor de wereld waarschijnlijk een zeer besmettelijk virus zou zijn. Hij noemde deze pandemie zelfs een grotere bedreiging dan een totale nucleaire oorlog. Zonder twijfel is ook hij volledig op de hoogte van het 50 jaar geleden opzette Masterplan van de circa 300 leden tellende werkelijke machthebbers (Elite) die de hele wereld onder hun controle willen brengen. De ‘profeet’ heeft ook de volgende ‘pandemie 2’ al aangekondigd en zegt dat "massa bijeenkomsten” niet meer aan de orde zijn zonder een vaccin tegen het Wuhan-virus.

Het is volkomen duidelijk dat er heel bewust angst gezaaid wordt om mensen ervan te doordringen dat het nodig is zich te laten injecteren met een vaccin. Wat geheel volgens het genoemde Masterplan verloopt, is dat de WHO onder leiding van Tedros Adhanom Ghebreyesus nu al aankondigt dat er een tweede golf zal volgen dit najaar. De roep om een vaccin zal nog nadrukkelijker gaan klinken dan nu al het geval is en Bill Gates heeft al aangekondigd er alles aan te zullen doen dit vaccin zo snel mogelijk te ontwikkelen.

In oktober 2019 (slechts een paar maanden voordat het Wuhan-virus het Westen in haar greep kreeg) organiseerde de Bill and Melinda Gates Foundation Event 201, een 3½ uur durende simulatie van een wereldwijde pandemie. Vreemd genoeg ging deze simulatie over een nieuw coronavirus. Niet alleen de Bill en Melinda Gates Foundation namen deel aan dit Event, maar “toevallig” ook de groep financiers die nu bezig zijn met de ontwikkeling van een vaccin om de huidige crisis op te lossen. In een interview met de Duitse Süddeutsche Zeitung, maakte Bill Gates een aantal verontrustende opmerkingen ten gunste van de wereldregering. Hij klaagde dat we “een soort wereldregering” missen. Die zou “bitter hard nodig zijn” om problemen als “armoede, klimaatverandering of hongersnoden” te bestrijden.

Het is flink oppassen geblazen met deze  ‘verlosser’ want zijn “vaccinverleden” laat zien dat er heel wat is misgegaan met zijn vaccinaties. Al meer dan twintig jaar vaccineren de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) kinderen in afgelegen gebieden van arme landen, voornamelijk Afrika en Azië. Het grootste deel van hun vaccinatieprogramma had rampzalige gevolgen, die de ziekte zelf veroorzaakten. Zo geven Indiase artsen hem de schuld van een verwoestend vaccin tegen polio waarbij tussen 2000 en 2017 maar liefst 496.000 kinderen verlamt raakten. In 2017 werd het vaccinatieregime van Gates door de Indiase regering stopgezet en werd hij verzocht het land te verlaten. Ook liet hij jonge vrouwen in Kenia steriliseren (met aangepaste tetanusvaccins ). Veel van de kinderen stierven.

Ook epidemieën in Kongo, de Filipijnen en Afghanistan houden allemaal verband met Bill Gates. In 2018 was driekwart van de polio-gevallen in de wereld afkomstig van de vaccins van Bill Gates. De “Gates Foundation” testte ook het HPV-vaccin dat bescherming moet bieden tegen het Humaan Papillomavirus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. De test werd onder druk uitgevoerd op 23.000 meisjes, in afgelegen Indiase provincies: 7 meisjes stierven en 1200 leden aan ernstige bijwerkingen zonder dat er hulp werd geboden. De filantropische praktijken van Gates blijken  ‘meedogenloos en immoreel.’ Veel van de programma’s zijn uitgevoerd met de steun van de WHO en het VN-agentschap voor de bescherming van kinderen, UNICEF. De meeste van deze vaccinatiecampagnes zijn uitgevoerd zonder toestemming van de kinderen, ouders, voogden of leraren, of met vervalste toestemming van de respectieve overheidsinstanties. In de nasleep werd The Gates Foundation aangeklaagd door regeringen over de hele wereld, Kenia, India, de Filippijnen – en meer. De WHO gaf in 2017 met tegenzin toe dat de wereldwijde polio-explosie afkomstig was van het “Gates-vaccinatieprogramma”.

Ondanks deze gigantische blunders geven ze hem het totale gezondheidsbeleid van de complete wereld in handen. Slechts weinigen doen onderzoek naar de praktijken van deze ‘weldoener.’ Zo blijkt hij bijvoorbeeld geïnteresseerd in eugenetica, oftewel het grotendeels ontvolken van deze planeet.  Henry Makow, de bekende Joodse onderzoeker, laat er geen enkel misverstand over bestaan wie Bill Gates werkelijk is.  Satanisten kunnen zichzelf omhullen in 'waarheid en goedheid', maar af en toe worden ze onthuld voor wat ze zijn: perverselingen, psychopaten en megalomanen. We laten onze kinderen een wereld achter die geregeerd wordt door deze monsters.Desondanks zal de wereldbevolking hem omarmen en bejubelen op het moment dat hij bekendmaakt dat er eindelijk een vaccin is. Hij zal ongetwijfeld de meest populaire man op aarde worden omdat hij de mensheid van de totale ondergang heeft gered met een ‘levensreddend vaccin’. Later zal pas blijken wat zijn ware bedoelingen zijn.

In een reactie van China op de uitbraak van het Wuhan-virus verdedigde Bill Gates het communistische land heftig door op te merken dat het 'veel goed deed’. Het land dat klokkenluiders het zwijgen oplegde en loog over overdraagbaarheid en het virus maandenlang verborgen hebben gehouden. Ze hebben de rest van de wereld misleid, en als gevolg daarvan moeten de Chinese leiders toch tenminste hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Gates vind echter dat er veel onjuiste en oneerlijke dingen over China zijn gezegd". Hij noemt het allemaal een leugen.

Volgens diverse deskundigen moeten de eerste infecties in Wuhan al in november 2019 zijn opgetreden maar in werkelijkheid begon het virus zich al in oktober 2019 te verspreiden. Enkele dagen nadat Franse atleten die hadden deelgenomen aan de Military World Games in Wuhan van 18-27 oktober 2019, waaraan 10.000 atleten uit 100 landen deelnamen, zeiden dat ze tijdens hun verblijf in Wuhan symptomen ontwikkelden die vergelijkbaar waren met ernstige griep, waaronder koorts en ernstige hoest. Élodie Clouvel, een wereldkampioen moderne pentatleet, vertelde op 25 maart 2020 op de Franse lokale tv-zender Loire 7, dat ze eind oktober tijdens hun verblijf in Wuhan allemaal ziek waren terwijl China het daarna zelfs nog maandenlang verborg voor de rest van de wereld.

Clouvel vertelde dat ze ziekteverschijnselen had die ze nog nooit eerder had gehad. Ze waren niet echt bezorgd geweest omdat niemand er over sprak. De Franse nieuwszender BFMTV berichtte dat de Franse atleten terug naar Frankrijk keerden met symptomen als koorts, ernstige hoest en acute spierpijn. Geen van allen werden getest op het Wuhan-virus, aangezien de Chinezen pas melding maakten van een virus 20 dagen nadat de delegatie was teruggekeerd uit Wuhan. Ook andere Europese delegaties meldden griepachtige symptomen, waaronder koorts bij terugkeer van de spelen, waaronder de Zweedse delegatie, meldden Franse media. De Franse atleten kregen van de militaire leiders de opdracht hier niet met journalisten over te praten. De Fransen waren trouwens niet de enige militaire besmette atleten want ook binnen de 100 Zweedse atleten zijn veel zieken geïdentificeerd, van wie sommigen bij hun terugkeer hoge koorts hadden.

Dr. Sucharit Bhakdi, een wereldautoriteit op het gebied van microbiologie en een vooraanstaande virusexpert in Duitsland zegt dat het sluiten van de landen door de regeringen in het westen een volkomen verkeerde en uiterst gevaarlijke reactie is op het Wuhan-virus. Hij zegt dat het isoleren van de hele bevolking  "grotesk, absurd en zeer gevaarlijk is.” Al deze maatregelen leiden tot zelfvernietiging en collectieve zelfmoord veroorzaakt door angst." Natuurlijk luistert niemand naar deze deskundige.

 

Wat ook nog belangrijk te melden is dat Donald Trumps vaccin-tsaar Tony Fauci in 2014 een bedrag van 3.7 miljoen dollar heeft overgemaakt naar het lab in Wuhan. In 2014 verbood de regering-Obama de VS om geld te geven aan elk laboratorium, ook in de VS, dat met de virussen aan het rommelen was. Zelfs nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken rapporten had uitgegeven over hoe onveilig dat laboratorium was en hoe achterdochtig ze waren in de manier waarop ze bezig waren met het ontwikkelen van een virus dat op mensen kon worden overgedragen, boekte Fauci het bedrag over aan het Wuhan-laboratorium.

Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Masterplan machthebbers. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat deze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen.

Efeziërs 5:11 “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.”

Eén van de terreinen waarop de machthebbers hun misleidende activiteiten kunnen ontplooien, is dat van de mainstream media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.” Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van nep-nieuws. Er wordt nauwelijks aandacht besteedt aan het doen en laten van de machthebbers en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door hen worden gedicteerd. Ze waken ervoor dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. Tijdens de Bilderberg bijeenkomst in Baden-Baden in juni 1991 liet David Rockefeller daarover geen enkele twijfel bestaan:

“Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.”

Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Zonder dat de mens zich hiervan voldoende bewust is wordt hij in de armen gedreven van de zogenaamde "Hervormers". Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. Verslaggevers van ‘nieuwszenders’ confronteren ons met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met horrorverhalen. Daar gaf de Duitse arts Heiko Schöning eind mei tijdens een demonstratie in de Duitse stad Hamburg een mooi voorbeeld van. Hij verwees naar de Mexicaanse grieppandemie van 2009, toen de Duitse media waarschuwden voor honderdduizenden doden in Duitsland. Er stierven uiteindelijk 159 mensen. Ondertussen had de farmaceutische industrie al een fortuin verdiend met de verkoop van het middel Tamiflu.

duitseDe Duitse arts Heiko Schöning

De berichtgeving over de Mexicaanse griep was een meer dan schandalig voorbeeld van de manipulatie door de PR-industrie. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor een pandemie. Tienduizenden mensen, misschien wel een miljoen zouden sterven. Dat is niet gebeurd. Het was één grote oplichting!

In Nederland was het Ab Osterhaus die in 2009 minister Klink 34 miljoen zinloze vaccins liet kopen tegen een griep die nooit kwam. Totale kosten 700 miljoen euro, en tientallen miljoenen vaccins weggegooid. Geen nood want het heeft Osterhaus flink wat opgeleverd want hij bezat aandelen in de farmaceutische bedrijven die het vaccin ontwikkelden. Velen herinneren zich nog de bizarre beelden van Osterhaus die een fles whisky open trok op het moment dat het eerste (en naar later zou blijken bijna het enige) geval van Mexicaanse Griep in 2009 in Nederland werd vastgesteld. Een vaccin dus die we nooit nodig hebben gehad. Ook nu is deze figuur weer regelmatig op de buis te zien met het zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. En opnieuw hangen naïeve interviewers aan zijn lippen.

Ook verwees de eerder genoemde Schöning naar een intern document van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat in maart en april dit jaar 90 procent van de noodzakelijke ziekenhuisoperaties niet zijn uitgevoerd. “Dit treft 2,5 miljoen mensen.” Experts wijzen erop dat er tot wel 125.000 mensen gestorven zijn als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Schöning. Hij noemt de maatregelen buitenproportioneel en zegt vele duizenden e-mails te hebben gekregen van radeloze artsen en verpleegkundigen over mensen die sterven vanwege de maatregelen omdat operaties veel te laat of helemaal niet uitgevoerd worden. “We moeten hiertegen opstaan en we hebben hiertoe het recht. Samen kunnen we veel bereiken”, aldus Schöning.

Zij die het nep-nieuws weten te weerleggen komen niet aan het woord. Kritische geluiden op de waanzin die de wereld op dit moment in z’n greep houdt worden geweigerd. Artsen die kritiek leveren op de overheid vanwege de absurde dwangmaatregelen waarin de burgers geperst zijn, worden genegeerd.

Wie niet meedoet wordt beschouwd als een gevaar voor de rest van de samenleving. Ze schenden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een meer dan schandalige manier onder voorwendsel van een epidemie die al jaren van tevoren gepland is. En nu ze onze vrijheid aan banden hebben gelegd is de volgende fase een verplicht vaccin om ons nog verder te manipuleren. Ze blijven de simpele effectieve geneesmiddelen afwijzen omdat ze daar niets aan verdienen en wat belangrijker is, daarmee kunnen ze ons niet onder totale controle brengen. De corruptie van het WHO en haar volgelingen druipt van de buis en politici en journalisten spelen vrolijk mee.

De Nieuwe Werels Orde (NWO) ook wel "Federation Earth" genoemd, is geen toekomst meer maar is werkelijkheid geworden. Dit is wat de Bijbel zegt over machthebbers:

Psalm 146:3-4-5Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God…”

De voormalige Britse premier Gordon Brown heeft politieke leiders opgeroepen om een ‘tijdelijke vorm van een wereldregering’ (Nieuwe Wereldorde) op te richten om het Wuhan-virus te bestrijden. Het is niet zo vreemd dat Brown deze uitspraak doet want hij heeft net als een groot aantal andere figuren het ”International Visitors Leadership program” gevolgd in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs” waar ze zijn klaargestoomd om de Elite (globalisten) te dienen. Honderden politieke leiders hebben hier een opleiding genoten waaronder de voormalige Britse premier Tony Blair en de Nederlandse premier Balkenende die de opleiding in 1985 heeft gevolgd gelijktijdig met de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy. Doelstelling van deze opleiding is wereldwijd de reeds bestaande macht van de Globalisten te stabiliseren om op deze manier hun doelstellingen verder te concretiseren, het installeren van een “Nieuwe wereldorde”.Zo ziet Brown het Wuhan-virus kennelijk bij uitstek een middel om dit systeem wereldwijd te installeren omdat het virus inmiddels de hele wereld omvat. Klik hier voor een artikel over 42.000 doden in Wuhan.

Gordon Brown Wikipedia

Het is niet ondenkbaar dat het Wuhan-virus door de Masterplam machthebbers zal worden gebruikt om de wereldbevolking te dwingen verregaande beperkingen van hun vrijheden op te leggen. Het zal in ieder geval nooit meer worden zoals het was.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van een 'über-groep' die een wereldregering wil vormen, definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit en nationale grenzen als obstakels zien.’ De grootste barrière voor het invoeren van een wereldregering is het nationalisme. Daarom moet de wereldbevolking worden gehersenspoeld zodat ze achter de opheffing van grenzen zullen gaan staan, zodat uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden uitgeschakeld. Bijzonder lachwekkend is dat de miljarden verslindende- als los zand aan elkaar hangende Europese Unie (EuroBabel) het grote voorbeeld wordt genoemd. De 'über-groep' ziet nationale regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de Globalisten vergemakkelijken. Daarnaast werken ze niet alleen toe naar een één Wereldregering, maar ook naar één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst.

Volgens de gewezen radiopresentator Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', bestaat er een groep elitaire personen Globalisten die onderdeel vormen van een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het christendom verwerpen en de 'duistere kant' omhelzen. 'Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie,' schrijft Monteith. Zij ontmoeten elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het Wereld Economie Forum in Davos, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg vergaderingen, Skulls&Bones, de Council on Foreign Relations (CFR), de Bohemian Grove seminars die ieder jaar in  juli in Californië plaatsvinden en niet te vergeten de Club van Rome. De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen.

Psalm 2:2 “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen.”

Dat er sprake is van een groep figuren die in werkelijkheid de wereld besturen is trouwens niet iets van de laatste jaren want Honoré de Balzac (1799-1850) schreef daar al het volgende over: ”Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali (1804 – 1881) schreef: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt (1858- 1919) beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”

In 1950 stelde James Warburg, lid van de Council on Foreigh Relations (CFR), en architect van het Federal Reserve Systeem, voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen: “Wij zullen één wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van overeenstemming”. In 1957 zei de toenmalige Secretaris-generaal van de NAVO, Henri Spaak: ,,we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen.” Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger, een opiniestuk getiteld: ‘De kans voor een Nieuwe Wereld Orde’, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken (Orde uit Chaos). Ook beschreef Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering”.  

Het machtscentrum van de Globalisten is piramidaal geconstrueerd met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De piramide met losse topsteen draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool.

Het oog en de piramide spelen in vele occulte- en kabbalistische groepen een grote rol, terwijl de spreuken "Annuit Coeptis" en "Novus Ordo Seclorum" ook een Luciferiaanse uitleg toelaten. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

David Rothkopf, documenteert in zijn boek getiteld: 'Superklasse: De Wereldwijde Machts Elite en de wereld die ze aan het maken zijn' hoe wereldwijd slechts enkele duizenden mensen bepalend zijn voor de belangrijkste politieke beslissingen. De Nieuwe Wereldorde wordt door hem een samenzwering genoemd van de Jezuïeten en het Vaticaan en allerlei organisaties om uiteindelijk de hele wereldbevolking onder hun controle te brengen. ‘Paus’ Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) is niet alleen een fanatiek pleitbezorger voor het samenvoegen van alle religies, maar is tevens groot voorstander van de vorming van een Wereldregering.

Aurelio Peccei, de oprichter van de Club van Rome, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een 'wereldbewustzijn' en een 'nieuw en verlicht humanisme.' Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de 'uitvinder' was van het 'Christus bewustzijn' concept, dat ook in sommige kerken nog steeds populair is. Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials, leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals Planned Parenthood.

In het boek “Externalisation of the Hierarchy” wordt uit de doeken gedaan wie er over de aarde zal regeren…zijn naam is Lucifer. De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De volkeren moeten rekening houden met het feit, dat de Bijbelse God de raad der volkeren zal verbreken:

 

Psalm 33:10 “De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën…”

De aanstaande chaos is op velerlei gebied zichtbaar. De Masterplan machthebbers menen het volste recht te hebben de hele wereld naar hun hand te zetten. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ‘Sterke man’ die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. Men praat over een “post human world”. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. De ‘vredelievende religie’ laat zien dat de islam maar één doel heeft: door middel van het zwaard de wereldheerschappij te bemachtigen. De financiële wereld lijkt niet meer aan een volledige ineenstorting te ontkomen. Het aantal aardbevingen neemt gestaag toe. Aardbevingen zijn er altijd geweest maar nog nooit zo frequent als de laatste jaren. Klik hier voor het aantal aardbevingen van de laatste zeven dagen.In het spel van wereldoverheersing, terwijl de wereld afglijdt in chaos en instorting, kijkt de Chinese leiding toe. Ambtenaren van dit communistische regime kijken glimlachend naar de ineenstorting van het Westen.

De voorbereidingen voor de aanstaande dictatuur zijn in volle gang. De principes van eerbied voor het leven zijn over boord gegooid, waardigheid van de menselijke persoon, het gemeenschappelijk welzijn en geluk van een samenleving leiden door het nieuwe ‘normaal’ en de idiote anderhalve meter maatregel die nooit meer weggaat, tot morele zelfdestructie. Onze vrijheden worden volledig aan banden gelegd. De Nederlandse premier Mark Rutte en consorten willen de huidige noodverordening, waarbij ze met allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen op grove manier inbreuk hebben gemaakt op onze grondrechten,vervangen door een wettelijke regeling om snel te kunnen optreden bij een virusuitbraak. Als de ‘noodwet’ wordt aangenomen zal die worden voorzien van de handtekeningen van Koning Willem Alexander, Mark Rutte, en de ministers De Jonge en Grapperhaus. Op deze video legt Sven Hulleman uit wat een dramatische gevolgen deze ‘noodwet’zal hebben voor de Nederlandse bevolking.

Daarmee krijgen Rutte en consorten een ‘blanco volmacht’ om ons verder te knevelen door de democratische spelregels en grondrechten bij het oud vuil te zetten want met deze wet wordt definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat. Tijdelijk? Niks tijdelijk! Onze rechtsstaat wordt hiermee voor onze ogen ontmanteld en daarmee onze basisrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten grof geschonden. Meer dan beschamend is de collaborerende rol van de Christen Unie in deze. Van deze ‘christelijke’ coalitie partij zou men mogen verwachten dat de noodwet een stap te ver is en dat ze de stekker uit deze regering trekken.Maar het pluce van Den Haag zit kennelijk te lekker. Nog nooit werd onze samenleving zo gemanipuleerd. Het zijn machtswellustelingen die dit soort draconische maatregelen aan ons opdringen. Arrogantie van de macht heet dat. Wij hebben te maken met een technocratische tirannie, waar geen rem meer op zit.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog, verraad en chaos. Velen dragen oogkleppen waar het gaat om de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast uitgemaakt, belachelijk gemaakt, of in het ergste geval bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke (Bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is dat in onze tijd niet anders. De Masterplan machthebbers hebben de mensheid in feite al vele jaren rechtstreeks geregeerd.

Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen.

Terug naar : Inhoud