Europa onder het zwaard van de islam

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: februari 2002) (Laatste bewerking: 20 juli 2020)

Op 19 juni 2017 stormde de 47-jarige Darren Osborne in Londen met zijn auto opzettelijk in op een groep religieuze moslims. Hierbij werd één persoon gedood en elf anderen gewond, allen moslims. De Egyptische tv-journalist Youssef Al-Husseini hield naar aanleiding van deze aanslag een toespraak op de Egyptische tv-zender ON TV en zei onder meer het volgende: “moslims hebben niets anders bijgedragen dan terrorisme, dus waarom verwacht je dan dat ze van je houden? Waarom haten ze ons?! Als ze dat niet deden, zou er iets mentaal compleet verkeerd zijn met hen.” De journalist beweerde tevens dat moslims niets hebben bijgedragen aan het Westen, behalve dan slachtpartijen, massacres en terreuraanslagen en hij concludeerde: “En verwacht je nog steeds dat ze van ons houden?!

Vele Europese burgers zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek is mislukt omdat het merendeel van de moslim-immigranten kennelijk niet van plan is te integreren. Dat is natuurlijk lang niet op iedere moslim van toepassing. Velen doen wel degelijk alle moeite te integeren en zijn daarin prima geslaagd. De praktijk laat echter zien dat tenminste een deel van de moslims weerstand bieden tegen elke vorm van integratie en wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet worden geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ze beweren dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën. Maar in werkelijkheid staat de islam niet meer aan de poorten van Europa, maar is al volop bezig de Europese beschaving van binnenuit te ondermijnen. CYBERPOL schat dat er momenteel meer dan 50.000 terroristen in Europa zijn.

Moslims vormen met afstand de grootste groep van alle vluchtelingen in de wereld. Sinds 1990 is 90% van alle naar Europa stromende vluchtelingen, asielzoekers en immigranten mensen met het islamitisch geloof. Ze vluchten uit hun landen, die hen geen werk, geen brood, geen veiligheid en geen medische basisverzorging bieden als deze niet met de heersende islamitische geloofsrichting (bijvoorbeeld soennieten, sjiieten) van hun vaderland overeenstemt. In het Westen aangekomen, verzorgd en – gemeten aan hun ervaring tot dan toe – onder paradijselijke omstandigheden levend, toont een deel geen enkele dankbaarheid tegenover hun landen van opname, maar onderscheiden ze zich erdoor dat zij – in vergelijking met de rest van de naar het Westen stromende niet-islamitische immigranten – dat ze iedere vorm van integratie weigeren.Nu is dat op zich niet zo vreemd want hun god verbiedt hen vrienden te worden met “ongelovigen”. Zo staat er expliciet in de koran, soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Met andere woorden: Hun god Allah verbiedt het moslims expliciet om vriendschap te sluiten met niet-moslims. Integendeel. Zij leren hen te zien als de ergste vijanden, die “lager zijn dan het vee” en “gedood” moeten worden “waar je hen ook tegenkomt.” De integratie-onwilligheid respectievelijk het integratie-onvermogen van een deel van de moslims is dus gefundeerd in de islam zelf. 

De islam wil de hele wereld onder controle brengen

 

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende religie’ niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard. Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de islam verdedigen kon. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Klik hier voor de situatie in Groot-Brittannië en klik hier voor de situatie in Duitsland.

Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.

 

Screenshot_1“Politici en luiers moeten vaak vervangen worden, en om dezelfde reden.”

 

Volgens de islam moet de dar al-islam (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten. ,,Langzaam maar zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting.” De Londense imam Zaki Badawi karakteriseerde Europa als een deel van het huis van de islam. Yunis al-Astal, een prominente moslimgeestelijke van de terreurbeweging Hamas, verklaarde in een toespraak voor Al-Aqsa TV dat Rome ,,de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, zal worden veroverd door de islam. En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord –en Zuid-Amerika islamitisch worden. Rome heeft de broers van apen en zwijnen (de Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld.” Eerder noemde al-Astal de jihad ook een plicht voor vrouwen, die zichzelf volgens hem zouden moeten opofferen met zelfmoordbomaanslagen om de Joden de ‘bitterheid van de dood’ te doen smaken.

Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle

In diverse Europese landen waaronder Nederland worden de misdaden van asielzoekers zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren.

In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden. In de Antwerpse wijk Borgerhout wonen inmiddels meer Marokkanen dan Belgen met onveiligheid en onderling wantrouwen tot gevolg. Belgische ouderen durven nauwelijks de straat meer op. De groep Vigilance Musulmane zegt tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren strafrechtelijk te vervolgen. In deze studie wordt ook geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie. Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die Joden lastig vallen en in elkaar slaan. De Belgische politiek en de media - lijdend aan dezelfde politiek correcte ziekte als elders - doen er echter het zwijgen toe.  Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

 

Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur (Klik hier voor dit artikel)

 

Klik hier voor: “Moslimbendes terroriseren Oslo in Noorwegen”

De Deense hoofdstad Kopenhagen is een moslim “war zone”. Klik hier voor “Moslimextremisten terroriseren Denemarken”.

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel  onverminderd door met het islamiseren van Europa.

De integratiepolitiek is volkomen mislukt

 

Het bankroete Griekenland steekt 15 miljoen euro in de bouw van een moskee voor de aldaar verblijvende illegalen uit met name Egypte, Pakistan, Irak en Afghanistan. Overal moet streng bezuinigd worden en zeker in de landen die er financieel een puinhoop van hebben gemaakt, zoals Griekenland. De Griekse krant Ta Nea reageerde vol onbegrip op het besluit van de regering. Kranten in Pakistan en Saudi Arabië waren daarentegen opgetogen. Wat de Europese belastingbetalers hiervan vinden doet volgens de EU en de regering in Athene helemaal niet ter zake, ook al is het geld van hen afkomstig. Het was overigens vooral de druk uit Brussel en dan met name van de Europese commissaris voor de mensenrechten die samen met de Europese Commissie erop aandrong om een moskee te bouwen voor de vele tienduizenden islamitische illegalen die in en rond Athene leven.

 

In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar oude Oostenrijker veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had en in de buurt wonende moslims zich hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun 'heilige' vrijdag gebeurde en ze precies op dat moment aan het bidden waren tot Allah.In Italië werd het 18 jarige aan drugs verslaafde meisje Pamela Verni door een Nigeriaanse drugsdealer vermoord.De moordenaar sneed Pamela’s lichaam in tientallen stukken, die werden teruggevonden in reiskoffers in de berm even buiten haar woonplaats Macerata. Haar hart, gelachtsdelen en hals had de moordenaar vakkundig verwijderd. Toen daarop een neofascist,Luca Traini, uit wraak zes zwarte mensen neerschoot werd in de stad een protestbijeenkomst gehouden. Notabelen liepen erin mee en hadden de mond vol over de dreiging van extreemrechts, maar over het gruwelijke lot van Pamela repte niemand.

 

Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te veranderen omdat het witte kruis op een rode achtergrond 'de rechten van de niet christelijke overtuigingen schendt.' Het allereerste idee om de vlag te veranderen kwam overigens uit de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke vice-president van de vereniging van immigranten Secondos Plus. 'Het kruis past niet bij het multiculturele Zwitserland van vandaag,' was zijn argumentatie. Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000 mensen) zijn moslim. Aangezien de Zwitsers altijd al een moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de vlag te veranderen alleen maar olie op het vuur werpen. Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode vlag met een wit kruis wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien. Ondanks de drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar geen geweld meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van het land begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan stemmen. Hoe meer aan de poten van de Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven - niet voor Europa en ook niet voor moslims.

 

De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als het Joodse volk tot hun doelwit. Het oude Westen stevent af op een gewelddadige confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. De dialoog met moslims blijkt geen enkele zin te hebben, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels van Europa. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming. Van de op 2 mei 2011 door Amerikaanse elitetroepen in de Pakistaanse stad Abbottabad vermoorde Osama bin Laden is bekend, dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd.

Extremistische moslims in Europa moeten gewapende straatbendes vormen.

Deze oproep staat in het e-book ’Moslimbendes: de toekomst van moslims in het westen’. Het gaat onder meer over hoe extremistische moslims zichzelf kunnen trainen in het westen voor de gewapende strijd. De schrijvers roepen militanten op zich te bewapenen, hun huizen te beveiligen, hun auto’s te gebruiken als wapens tegen de politie en zich voor te bereiden op gewapende confrontaties met de politie. „Richt straatbendes op, rekruteer leden, infiltreer in andere bendes, versterk je huis en verzamel wapens in verborgen plaatsen.” Het doel van dit boek is moslims een startpunt te geven hun eigen bendes te vormen en deze te laten uitgroeien tot een jihadistische beweging die kan rekruteren en uitgroeien tot een macht van betekenis binnen Europa. Om aan geld te komen adviseren de schrijvers hetzelfde te doen als Westerse criminele organisaties: juweliers overvallen, creditcards stelen of geldautomaten opblazen. Ook staan er uitgebreide handleidingen in voor het maken van zelfmoord bomvesten, autobommen en andere explosieven.

Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren.”

Er worden anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden en antizionistische denkbeelden verspreid. Ook wordt het onder de moslims in Europa steeds populairder om antisemitisme te verpakken als ‘antizionisme’. De pijlen richten zich dan hoofdzakelijk op Israël, waarbij de Joodse Staat schaamteloos op één lijn wordt gezet met Nazi-Duitsland, omdat Israël zich schuldig zou maken aan ‘etnische zuivering’ of ‘genocide’ van de PLO-Arabieren.

Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. Volgens de Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die door wist te dringen tot de Iraanse Revolutionaire Garde, is dat bepaald geen goed idee, aangezien hij zelf deel uitmaakte van een enorme operatie om via moskeeën in Europa en de VS in het Westen geboren moslims over te halen tot extremisme en via de veilige havens die moskeeën hier zijn terroristen te werven en het islamitische terrorisme te financieren.

 

Khalili werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA en schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend nieuw boek getiteld 'A Time to Betray' (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als recruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartelust kan recruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap, waardoor velen worden verbonden met en geleid door terreurgroeperingen.

 

Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Via ondermeer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse papieren voorzien. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke islam is een vijandige "staat " binnen Europa. De voormalige Franse minister van Binnenlandse zaken, Gérard Collomb, waarschuwde voor burgeroorlogachtige toestanden in Frankrijk. “Vandaag leven wij nog naast elkaar, maar ik vrees dat we morgen tegenover elkaat zullen staan.”

 

De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol, waarin islamieten al van nature kruipen. Het minste of geringste commentaar aan hun adres levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Vanaf 1990 zijn er duizenden blanke Europeanen overgegaan tot de islam, die als zeer radicaal worden bestempeld.

De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië en de gebieden die onder controle staan van de landrovers in Ramallah waar de eigen massa wordt gehersenspoeld met ouderwetse nazipropaganda. Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen Israël het lied aanheffen: ,,eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen.”

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren is in volle gang. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen Europa dat dacht de dans te ontspringen. Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer het gaat om het maken van bommen om daarmee onschuldigen de dood in te jagen. Het zijn extremisten die zonder het te beseffen, bezig zijn de islam om zeep te helpen. De islam kan niet overleven puur vanwege het feit dat ze niets presteren zonder de hulp van het westen.

Joden slachtoffer van escalerend antisemitisme

 

Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend antisemitisme, wat herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust. Het Europees Joods Congres (EJC) waarschuwt in een verklaring, dat een aantal Europese Joodse gemeenschappen op de rand balanceren omdat functionarissen in hun landen steeds vaker antisemitische bedreigingen en geweld onderschrijven of op zijn best negeren. Het congres gaf als voorbeeld het door de overheid gefinancierde College van het Heilig Hart in Antwerpen, België, dat een ‘Palestinadag’ hield, waarbij jonge kinderen werden uitgenodigd voor spellen, waarin zij Israëlische soldaten wreed moesten behandelden en doden. Dit voorbeeld laat zien dat het veel verder gaat dan legitieme kritiek, het geeft de diepe, duistere morele afgrond aan waarin Europa zich bevindt. Op 19 maart 2012 werd de Baäl doodscultuur Hamas in Gaza zelfs in Genève uitgenodigd om een toespraak te houden voor leden van de VN Mensenrechtencommissie. Dit bezoek kan het morele failliet van Europa niet duidelijker onderstrepen. Het is zelfs zo erg dat sommige maatschappelijke figuren en politici het een eer vinden om door Hamas te worden aangeprezen.

 

,,Kleine Joodse gemeenschappen komen in situaties waarin zij fysiek, verbaal en psychologisch worden bedreigd door fundamentalistische elementen en hun extreemlinkse cohorten aan de ene kant en extreemrechtse neonazi’s aan de andere kant”, vertelde EJC president Dr. Moshe Kantor voor Israel National News. "Zonder bestuurlijke bescherming breekt er een zeer donkere periode aan voor de Joden in Europa". Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden "antisemitisme" noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe Holocaust. Deze houdingen zijn vergelijkbaar met de ontkenning van de feiten door de meeste Europeanen, waaronder de meeste Europese Joden, tijdens de decennia voorafgaand aan de inspanningen van de nazi’s om het Europese Jodendom uit te roeien.

Een bekende Israëlische-Britse historiker waarschuwt dat de Slogan: “Niet weer” langzaam vervaagt en zegt dat het niet onwaarschijnlijk is dat er opnieuw een Holocaust kan plaatsvinden. In zijn boek “Eine Tödliche Bessesenheit: Antisemitismus von der Antike bis zum Globalen Jihad” verklaart Prof.Robert Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, dat de politiek die in de dertiger jaren de nazi’s aan de macht hielp, vandaag nog steeds leeft. Wistrich waarschuwde in het bijzonder voor de opmars van de Islam en de gevaren die dat voor het Joodse volk opleverd waarbij Europa en de Westerse wereld daar met gelatenheid op reageert. ,,Wij bevinden ons in een tijd, waarin de Joden als volk opnieuw worden geconfronteerd met moordneigingen.”

In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen. ,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed's komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.

De voormalige Libische dictator Moammer Gadhafi

Ook christenen in toenemende mate slachtoffer van moslimgeweld

In een rapport van de Britse inlichtingendienst M16 staat een raming dat 200 miljoen christenen in 60 landen het gevaar lopen op georganiseerde vervolging door moslimextremisten van Al-Qaeda. Het rapport is gezonden aan de Paus en andere kerkleiders. Dit is de eerste keer dat M16 hierover haar zorgen uit. ,,Wij doen dit omdat wij geloven dat de situatie extreem gevaarlijk is” aldus een bron binnen de inlichtingendienst.

De geschiedenis maakt duidelijk dat er ook in het verleden diverse massaslachtingen op christenen hebben plaatsgevonden. Zie daarvoor mijn artikel: Turkse genocide op Armeense en Griekse christenen. De huidige Turkse dictator Erdogan is indertijd door een Turkse rechtbank veroordeeld wegens religieuze haat en poging tot vestiging van een islamitische staat omdat hij tijdens een verkiezingstoespraak in Siirt uit een bekend gedicht van Ziya Gökalp had voorgelezen: ,,De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten”.  Een aantal regeringsleiders in Europa vinden dit een aardige man en vinden dat Turkije toe moeten treden tot de Europese Unie. Omdat de islamieten eens tot hen behorend gebied voor altijd tot het hunne  rekenen, is het aantal mensen die bij de Europese Gemeenschap zouden komen bij toelating van Turkije veel groter dan het aantal Turken in Turkije. Het is dus zo dat binnen de islamitische filosofie een veroverd gebied uit naam van Allah een onvervreemdbaar territorium blijft. Mocht u dus denken dat Spanje van de Spanjaarden is, dan heeft u het mis want Isabella van Casstilia heeft het van de Moren afgepikt!! Het Ottomaanse Rijk, ook wel het Turkse Rijk genoemd bestond van 1299 tot 1922, met haar glorietijd in de 16e en 17e eeuw.

Het schijnt dat 45 miljoen moslims, die in gebieden wonen die ooit tot het Ottomaanse Rijk hebben behoord, met het zwaartepunt op de Balkan en de centraal Aziatische republieken, over een Turks paspoort beschikken of dat eenvoudig kunnen krijgen. Er wonen nu 71 miljoen mensen in Turkije waarvan nog geen 150.000 niet-moslims (de genocide was blijkbaar een groot succes). We spreken dus over de toelating tot de Europese gemeenschap van 115 miljoen moslims indien Turkije tot de EU wordt toegelaten, wat bijna een verviervoudiging zou beteken van het huidige aantal moslims in Europa. De Europeanen kunnen alvast kennis vergaren over hun rechten en plichten als dhimmi’s. Dhimmi’s zijn niet-moslims die onder moslimheerschappij leven als tweede- of derderrangsburgers, als ze al mogen blijven leven. Dit is het onheil wat Europa te wachten staat, allemaal mogelijk gemaakt door de linkse kliek (‘linkse kerk’) met hun voorliefde voor de Multiculti Heilstaat en het moslim (stemvee) te paaien hun stem op hen uit te brengen. Hoe lang zal het nog duren voordat met dit knuffelallochtonen beleid de Jodenhaat dusdanige proporties heeft aangenomen dat het voor hen praktisch niet meer mogelijk is in Eueopa te leven? 

 

mime-attachment (3)Winston Churchill over de islam

 “De religie van de islam is boven alle anderen gebaseerd op het zwaard. Bovendien vormt ze de drijfveer voor slachtpartijen en heeft ze in drie continenten gewelddadige mannen geproduceerd die vervuld zijn met een wild en genadeloos fanatisme.” Afkomstig van :E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een lange Turkse 'culturele traditie' zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is. Na Duitsland is Oostenrijk nu het tweede Europese land geworden waar voor islamitische migranten officieel andere wetten worden gehanteerd dan voor de rest van de bevolking. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht. 'Is een islamitische traditie', was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.

 

In Oostenrijk heeft een rechtbank een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een supermarkt medewerkster bij toeval foto's waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte. Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een 'jarenlange familietraditie'. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde 'kwetsen'. Alle immigranten uit islamitische landen in Duitsland en Oostenrijk kunnen nu verwijzen naar deze twee gerechtelijke uitspraken en naar hartenlust 'volgens traditie' straffeloos kinderen misbruiken en verkrachten. 

 

Arabisch Europese Liga 

De Arabische-Europese Liga (AEL) is een militante migrantenorganisatie die is opgericht in 2002 door de omstreden Libanees Aboe Jahjah. Het gaat om een extremistische Hezbollah sympathisant die vind dat Israël moet verdwijnen en het zionisme van de aardbodem weggevaagd. In HP/De Tijd van 29 november 2002 noemt hij Israël “een kolonisator, een eigen volk democratie, een apartheidsregiem en een staat die gebaseerd is op oprecht”. De Joden zo zegt hij, mogen wel in het land blijven wonen maar de staat moet weg. Die is door onderdrukking en etnische zuivering tot stand gekomen. Jahjah volgt hiermee de lijn van de Arabische dictaturen die vinden dat Israël geen recht van bestaan heeft. Deze figuur zegt ook vóór zelfmoordaanslagen te zijn. Het goedkeuren van zelfmoordaanslagen laat zien dat men te maken heeft met een extremist van het ergste soort. Figuren als Jahjah hangen een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, geruzie en ellende. De Nederlandse oud-minister Jan Pronk zei een aantal jaren geleden de opkomst van de AEL toe te juichen en de Amsterdamse Universiteit gaf Jahjah een podium en de microfoon om zijn dubieuze om zijn fascistische ideeën en haat tegen Israël te etaleren terwijl hij als een besmettelijke ziekte gemeden zou moeten worden.

De  ‘Prins van Palestina’ zoals zijn PLO-aanhangers Dries van Agt noemen, liet zich graag bewonderen in gezelschap van Jahjah. Op een door de SP (Socialistische Partij) op 12 december 2005 in Oss georganiseerd ‘politiek café’ haalden van Agt en Jahjah samen fel uit naar Israël. De media ontvangt hem met open armen en geeft hem volop de ruimte om zijn onfrisse fascistische ideeën te etaleren. De aandacht die hij hierdoor kreeg in de Belgische en Nederlandse media maakten hem tot een soort volksheld onder migrantenjongeren. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei Jahjah: “Wij eisen respect. Wij moslims keren u niet de andere wang toe. Als u ons onderdrukt, slaan wij u neer. Dan doden wij u.”Hij vertelde ook het gebruik van wapens niet uit te sluiten en daarmee ervaring te hebben opgedaan in Libanon. Fanatieke Marokkaanse jongeren reageerden in Amsterdam-West zeer enthousiast op het opruiende optreden van hun ‘held’.

Een andere leider van de AEL zei: “Zolang die zionistische kakkerlakken denken dat ze ongestraft kunnen roven, onderdrukken en moorden zullen zij noch in eigen land, noch daarbuiten weten wat het is om veilig te leven”. De strijd die deze club voert is niets anders dan het uitdragen van haat tegen Joden en de staat Israël. De AEL heeft met succes haar extremistische islamitische ideeën naar het hart van de Westerse bevolkingscentra weten te exporteren. In het Westen mogen figuren als Jahjah en andere extremisten van de AEL hun haat jegens het Joodse volk en de staat Israël openlijk demonstreren. Ze zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtengoed van de islam identificeren.

De opvolger van Jahjah is Brahim Harchaoui een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst woonachtig in Borgerhout. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Deze rijzende ster binnen de Arabisch Europese Liga richtte in februari 2010 de radicaal islamitische studentenbeweging "The Union of Arab Students in Europe" op. Deze club toont net als Jahjah openlijk haar sympathie voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah en is een absolute voorstander van de vernietiging van de staat Israël. Harchaoui kwam in maart 2009 nog in het nieuws toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Hezbollah-kindermoordenaar Samir Kuntar. De AEL topman stak zijn bewondering voor deze bloeddorstige moslimterrorist niet onder stoelen en banken.

 Brahim Harchaoui links met kindermoordenaar Samir Kuntar.

De monsterlijke wreedaard Kuntar zat sinds zijn zestiende vast in Israël tot hij werd vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah. Kuntar werd niettegenstaande zijn wreedaardigheid goed behandeld tijdens zijn gevangenschap. Hij studeerde aan de Israëlische Open Universiteit waar hij de studie sociologie afrondde. Door de kant van de “Bende van Ramallah” te kiezen, heeft de AEL een vruchtbare voedingsbodem gevonden en niet alleen onder migranten maar ook onder autochtone Belgen en Nederlanders.

Moslims nemen de macht over in Brussel

 

De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Volgens de politicoloog Bilal Benyaich telt Brussel tussen de 9.600 tot 13.500 radicale moslims of salafisten. In zijn boek “Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel” schrijft Benyaich dat 1 op 10 van alle praktiserende Soenitische moslims salafist zijn.

 

De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. Sommige delen van Brussel zijn veranderd in een getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Dubbel geparkeerde auto's, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone snotapen voor rotte vis uitgemaakt of lopen het risico in elkaar geslagen te worden. Ze voelen zich altijd verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders: van de overheid, van de racistische Belgen.

 

Volgens Mark Elchardus mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel,  blijkt de helft van alle jonge moslims antisemitisch te zijn. Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.

 

Uitspraak van Voltaire over de islam.

 

Met dank overgenomen van https://ejbron.wordpress.com/2016/04/30/citaat-van-voltaire/   “De koran leert angst, haat, verachting voor anderen, moord als legitiem middel ter verbreiding en tot het behoud van deze satansleer, hij minacht vrouwen, deelt mensen in klassen in, eist bloed en steeds maar weer bloed. Maar dat een kamelenhandelaar opstand in zijn nest ontketent, dat hij zijn medeburgers wil doen geloven dat hij met de aartsengel Gabriel sprak; dat hij zich erop voorstaat te zijn weggevoerd naar de hemel en daar een deel van zijn onverteerbare boek heeft ontvangen, dat op iedere pagina het gezonde mensenverstand laat sidderen, dat hij, om aan dit werk respect te verlenen, zijn vaderland met vuur en ijzer bedekt, dat hij vaders wurgt, dochters wegsleept, dat hij diegenen die verslagen zijn de vrije keuze laat tussen de dood en zijn geloof: dat is zeer zeker iets dat geen mens verontschuldigen kan, tenzij hij als Turk ter wereld is gekomen, tenzij het bijgeloof alle natuurlijke licht van de rede bij hem heeft verstikt.”

 

 

Voltaire, pseudoniem van François-Marie Arouet (Parijs, 21 november 1694 – 30 mei 1778), was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker. Hij kan worden beschouwd als de prominente voortrekker van de Franse Verlichting. Voltaire had als schrijver grote invloed op het intellectuele leven van zijn tijd. Goethe stelde dat Voltaire de aanstichter was van de Franse Revolutie, omdat hij de oude banden van de mensheid zou hebben losgemaakt.

Rond 1970 waren er amper moslims in Europa. Nu, 2017 verblijven er ca. 50 miljoen moslims in Europa. En dat moslimleger is niet uit de lucht komen vallen. Op 6 november 1973 vergaderden negen Eurolanden in Brussel, i.v.m. de Yom Kipur-oorlog en de daarop volgende olieboycot. Ze gaven een verklaring uit, waarin werd benadrukt hoe afhankelijk Europa was van Arabische olie. Vervolgens sloot Europa een overeenkomst met de Arabische Liga en de 56 moslimlanden van de OIC, waarin onbeperkte olietoevoer naar Europa werd gegarandeerd in ruil voor het inwilligen van diverse eisen van de moslimstaten.1.Europa zou zich inspannen voor de claim van de moslims op Jeruzalem. 2. Europa zou zich hard maken voor het overhandigen van de aloude Bijbelse gebieden Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem aan het PLO-terreurbewind. 3. Europa zou voortaan de moslim Arabische Palestijnen als een volk behandelen.4. In Parijs werd de organisatie: Euro-Arab Dialoog (EAD) opgericht met een permanent Secretariaat met 350 man, geleid door de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Arabische Liga.

 

Voortaan zou op Regerings- en Parlementair niveau intensief worden samengewerkt met de moslimwereld. In heel Europa zouden Islamitische Universiteiten worden opgericht. En overal zouden propaganda-instituten voor de Islam worden geopend. Afgesproken was dat vergaderingen van de EAD zouden plaatsvinden achter gesloten deuren en dat deze vergaderingen geheim zouden blijven. 5. De Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking nam unaniem moties en resoluties aan, waarin:-de fundamentele rechten van de moslimimmigranten werden gewaarborgd, zoals blijvende deelneming aan de Arabische cultuur en religie van de moslimimmigranten (dus absoluut géén integratie, assimilatie !) Toegang tot alle Europese sociale voorzieningen voor de moslimimmigranten zou wijd worden geopend 6.  De EAD stimuleerde de werkzaamheden van de Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking. Let wel met instemming en medewerking van de Europese Commissie...

 

De EAD is in de loop van de jaren 1975 - 2015 nog wat verder gegaan. De doelstellingen werden verder verbreed:1. Het vestigen in Europa van een zeer grote moslimpopulatie, dat enerzijds alle rechten zou verwerven en anderzijds. Arabisch-Islamitische politieke, culturele en religieuze invloed zou gaan uitoefenen in de Europese landen, waarbij moslimpopulatie politiek, cultureel en religieus sterk verbonden zou blijven met de landen van oorsprong.

 

Inmiddels beginnen in heel Europa burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. Nadat in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen Deense rechtsextremisten te leren met vuurwapens om te gaan en zich voor te bereiden op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. De Zweedse Eurocommissaris Cecilia Malmström wil Europa nog veel verder openen voor vluchtelingen en zorgen voor legalere vluchtwegen. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.

 

In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de   imperialistische islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast het Heilige Land, Syrië, Egypte, Noord Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het christelijke Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het Franse Poitiers, waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven. Velen maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de islam uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de bevolking in Europa.

 

Ontkenning van het feit dat de islam in Europa voor steeds meer problemen zorgt blijkt -gezien de sterke opkomst van rechtse vrijheidspartijen- in de praktijk alleen maar averechts te werken. De machtige, met Arabische oliegelden gesteunde pro-islamitische lobby vindt echter nog veel gehoor in de hoogste politieke kringen, waar de islamisten met name gesteund worden door 'links' vanwege het deels overeenkomende fascistische gedachtegoed.Het aantal islamitische fanatici groeit onrustbarend en maken de wereld steeds onveiliger.Er is op dit moment geen godsdienst zo agressief als de islam. De extremisten richten zich niet alleen tegen Joden en christenen, maar tegen alle niet-moslims en zelfs tegen liberale moslims. Alles en iedereen moet buigen voor de mensonterende sjaria die ze overal willen invoeren.

 

De islam wordt door de politiek, media en allerlei organisaties, nog steeds in een te gunstig daglicht gesteld. Zelfs de Westerse universiteiten worden omgekocht met ladingen petrodollars en voeren steeds meer islamitische studieprogramma’s in die worden geleid door professoren die enkel de loftrompet steken over de islam. Een compleet legioen advocaten-zowel islamitische als ingehuurde- doet er alles aan om islamcritici te intimideren of het zwijgen op te leggen. Ook de media- mogelijk steeds meer afhankelijk van de genereuze advertentiegelden van islam lobbyisten- blaast hetzelfde deuntje mee.

 

De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroveringspogingen is de 'religie van vrede' deels veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd.

Federica Mogherini, voormalig vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken en Veiligheid namens de Europese Commissie, en bekend Israël hater, was echter een andere mening toegedaan door te zeggen dat de ‘politieke islam’ een belangrijk onderdeel is van de toekomst van Europa.Volgens deze dwaalgeest hoort  ‘de islam bij Europa en heeft het een plek in de Europese geschiedenis, in onze cultuur, in ons voedsel, en –wat het belangrijkste is- in Europa’s heden en toekomst.’ Mogherini vindt dus dat de islam, mede de toekomst is van Europa. Brussel weigert te erkennen dat al die moordende islamitische bendes waaronder de barbaren van IS(IS) feitelijk perfect de ware islam vertolken, en zo nauwkeurig mogelijk alle in de Koran geschreven regels en geboden opvolgt.

Een 99 pagina´s tellend manifest met als titel “Black Flags from Rome”, dat in januari 2015 verscheen, schetst gedetailleerd de wens van IS(IS) om islamitische opstanden te ontketenen. Het manifest beschrijft Syrische “vluchtelingen”, die via Italië van de gelegenheid gebruik maakten om verschillende landen in Europa binnen te sijpelen. Dit alles zou plaatsgevonden hebben onder de neus van de Europese geheime diensten, wier taak het in 2012 was om moslims ervan af te houden naar Syrië te reizen. Dit voorbeeld toont aan hoe lang IS(IS) al van tevoren gepland had, jaren voordat Europa zich ervan bewust werd waar haar islamitische medeburgers naartoe gingen. De goed getrainde satanische hellehonden van IS(IS) hebben tot taak geheime cellen te vormen en te wachten totdat ze de opdracht krijgen met de ontwrichting van de Europese samenlevingen te beginnen. Daarbij moeten ze gebruikmaken van straatgevechtstechnieken, net zoals bij de aanslagen van Parijs.

‘Jullie nemen de islam aan, of worden geslacht’

Kais Ben Othmane, een 35 jarige moslimleider in Köln, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ De islamist bespeurt dat de Duitsers nu al bang zijn, en dat moslims tijdens de terreurinvasie ‘met de zweep door Köln zullen lopen en de vette zwijnenbuiken (de Duitsers) aan lantaarns zullen ophangen. Volgens conservatieve schattingen gaat het om minimaal enkele duizenden tot tienduizenden in heel Europa. Alleen al in Berlijn zijn er 670 bekende Salafisten, waarvan ruim de helft als militant bekend staat. Omdat er door de bezuinigingen een enorm personeelstekort is kunnen die nauwelijks worden gevolgd, en bestaat ook het vermoeden dat het werkelijke aantal radicalen vele malen groter is. ‘We kunnen alleen maar hopen dat er niets gebeurd,’ aldus Hans-Georg Maaβen, president van het Bundesamt für Verfassungsschutz. Op internet zijn talloze video’s te zien van duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, onderwijl stenen gooiend naar grenspolitie en eisend dat ze een TV, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met geweld binnendringen.

Finse politie slaat alarm: Kinderen en vrouwen worden aangerand door asielzoekers

De politie in Helsinki waarschuwt dat bendes volwassen asielzoekende mannen uit het midden-oosten zich door de stad begeven en systematisch Finse vrouwen en meisjes aan seksuele intimidatie blootstellen. Jonge vrouwen en meisjes worden benaderd, achtervolgd, en op verschillende manieren aangerand. Meestal zijn het kinderen jonger dan 15 jaar die het slachtoffer worden, zegt politiechef Ilkka Koskimäki tegen het Finse dagblad  Ilta-Sanomat. Hij waarschuwt dat de nieuwe trend “grootschalig en ernstig” is.– We moeten het feit erkennen dat hier sprake is van een soort trend. We willen niet dat deze trend nog groter wordt. Koskimäki vertelt dat de politie elke week meerdere aangiftes ontvangt over seksuele intimidaties en aanranding door asielzoekers, maar dat het werkelijke aantal misdaden waarschijnlijk een stuk hoger is omdat niet alle slachtoffers naar de politie gaan. De gebeurtenissen vinden voornamelijk plaats in het centrum van Helsinki in de buurt van restaurants en clubs. Net zoals in Keulen verzamelde zich tijdens nieuwjaarsnacht een duizendtal Arabische mannen bij het centraal station in Helsinki. De politie is later met een persbericht naar buiten gekomen dat tijdens deze bijeenkomst op grote schaal aanrandingen hebben plaatsgevonden. In 2015 zijn in Finland meer dan 30.000 asielzoekers gearriveerd, waarvan de meeste uit Irak.

Kindhuwelijken mogen in Nederland

 

Is het niet om misselijk van te worden? Het Nederlandse Binnenhof is gezakt tot een absoluut dieptepunt. Een motie van de CDA-Kamerlid Peter Oskam om bestaande meer dan walgelijke kindhuwelijken in Nederland nietig te verklaren werd verworpen door PvdA, VVD, de ‘nuttige idioten’ van GroenLinks en de twee Turkse ex-PvdAers, volgelingen van de Turkse dictator Erdogan. En dan te bedenken dat deze beslissing in volstrekte tegenspraak is met wat er in punt 1 van artikel 1.31 van het Burgerlijk Wetboek staat: ‘Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt’. Dat geldt kennelijk niet voor moslims. Die genieten in dit land allerlei vrijheden zo ook het aangaan van kindhuwelijken. Pedofiele smeerlappen van 80 die zich een meisje van 13 ten huwelijk nemen en dat kind dus straffeloos mogen verkrachten. Voor zover bekend worden pedoseksuelen in Nederland vervolgd, maar wanneer het moslims betreft is dat ineens niet meer aan de orde.

 

Volgens de Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad “staat de islamitische wereld echter voor de ondergang” omdat de islam geen constructieve antwoorden biedt op de uitdagingen en de levensvragen van onze moderne tijd. Vooral in alledaagse vragen en in hun wetgeving lukt het de islamitische wereld niet met het westen samen te werken en is ze ook niet capabel om het denken van anderen te integreren in de eigen beleveniswereld”. Zo stagneert het onderwijs en de opvoeding en wordt er niets op economisch gebied bereikt. De meeste islamitische staten leven van toerisme, landbouw of de opbrengst van hun bodemschatten. Maar over uiterlijk dertig jaar is er geen olie meer. Ook water wordt zeldzaam. Al deze problemen kunnen 57 islamitische landen bij elkaar niet beheersen. Gunstige uitzonderingen zijn Indonesië, Maleisië en deels Turkije”.

Abdel-Samad heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het individu, houdt het moderne denken op. In de islam is niets positiefs te vinden. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam mogelijk”.Volgens Abdel-Hamad moeten moslims hun houding ten opzichte van de Koran veranderen. ,,Wij kunnen niet alle levensvragen door de Koran oplossen. De Koran weerspreekt zich als fundamentalisten hun geweld met de Koran legitimeren en politici de vrede met hun uitleg van de Koran. De Koran is in de 7e eeuw in Arabië ontstaan om zaken in een geloofsgemeenschap te regelen”. Maar in de 21e eeuw hebben moslims “nieuwe antwoorden nodig, we hebben gezond mensenverstand nodig”.

Aanrandingen en verkrachtingen in diverse Duitse steden

Tijdens de jaarwisseling (2015-2016) zijn in de Duitse stad Keulen honderden doodsbange vrouwen door een groep van circa duizend jonge moslims aangerand, verkracht  en beroofd van portemonnees en mobiele telefoons. Een groot deel van de daders was asielzoeker en nog maar kort in Duitsland. Velen lieten een document zien dat ze kregen bij hun asielaanvraag. Het opnamebureau geeft de asielzoeker dan een kopie van de asielaanvraag met een kopie van zijn foto. Slechts weinigen bleken langer dan drie maanden in Duitsland. Dat zeggen anonieme agenten tegen Welt am Sonntag. De politie bevestigt dat het om mannen gaat met een voornamelijk Arabisch uiterlijk. Volgens de Duitse politie is driekwart van de vrouwen aangerand. De slachtoffers werden door een horde wilde moslims 'als vee' opgejaagd. Een politiechef spreekt van een respectloosheid die hij in zijn 29 jaar bij de politie nog nooit had meegemaakt. ''Ik heb jonge vrouwen gezien van wie het slipje was uitgetrokken of die door de menigte bespuugd waren. Ik heb huilende vrouwen gezien. “Ook wij werden massaal aangevallen.''“Het ging de daders in de eerste plaats om seksuele misdrijven” Voorbijgangers en agenten slaagden er in om nog veel meer verkrachtingen te voorkomen.

Vrouwen werden aan hun haren over de grond gesleept en vervolgens aangerand. De handelwijze van de daders van Keulen is overigens in de Arabische wereld een bekend fenomeen. Een groep mannen sluit een vrouwelijk slachtoffer in en vergrijpt zich aan de vrouw. De getuigenissen van de slachtoffers zijn verschrikkelijk. Vrouwen en meisjes werden belaagd, bestolen en onderworpen aan walgelijk en uiterst traumatiserend gedrag. Zo getuigde een slachtoffer: “Ze hebben ons ingesloten en begonnen ons te betasten. Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen” aldus Julia W tegen de zender WDR. Een andere getuige verteld dat toen zij bij het centraal station kwamen door twee rijen mannen overal werd betast: “De stemming was bijzonder agressief. Ik werd door meerdere mannen aan mijn borsten en billen vastgepakt.” Een andere vrouw vertelt: "We probeerden langs de Rijnoever te ontkomen, maar toen kwam een hele groep ons tegemoet. Een van hen greep mijn schoondochter tussen de benen. Het was angstaanjagend.

Een ander slachtoffer is een vader die met vrouw en twee kinderen bij het verlaten van de stationshal in het gedrang kwam. Hij werd “door een grote groep buitenlanders” die de stationshal binnendrong, bijna onder de voet gelopen en van zijn gezin gescheiden. De mensen uit de opdringerige menigte omsingelden hun slachtoffers, vielen vrouwen lastig en beledigden en bestalen ze. Toen het gezin elkaar terugvond was zijn huilende vijftienjarige dochter net als haar moeder betast. Het dertienjarige zoontje was van zijn mobiel beroofd. De vader zei politie te hebben gezien, maar die schoot niet te hulp. Tussen de daders zaten ook vluchtelingen, verklaarden agenten ondanks eerder berichten dat dit niet het geval was. In Keulen hebben inmiddels 106 vrouwen aangifte gedaan van aanranding of diefstal. Het Openbaar Ministerie in Keulen onderzoekt of er sprake is geweest van een georganiseerde misdaad.

Ook in Hamburg en Stuttgart werden tijden de jaarwisseling tientallen jonge vrouwen door groepen Arabische mannen omsingeld, betast en beroofd. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder Bild en Focus. Vijftig vrouwen hebben aangiftes gedaan. De slachtoffers zijn vrouwen van 18 tot 25 jaar. Het gaat volgens de politie om 39 klachten over aanrandingen en veertien over beroving en diefstal.In Stuttgart werden volgens de politie twee 18-jarige meisjes door een groep vijftien mannen omringd en vervolgens aangerand en beroofd. Ook in dit geval spreekt de Duitse politie over daders met een ‘Arabisch uiterlijk’. Het verhaal wat BILD beschrijft lijkt een exacte kopie te zijn van de gebeurtenissen in Keulen: groepjes jonge mannen die vrouwen uitschelden, klem zetten en vervolgens aanranden en beroven. Een woordvoerder van de politie in Hamburg bevestigt dat er tenminste zes aangiftes zijn gedaan. De slachtoffers zijn allen tussen de 18 en 24 jaar oud. Men gaat er vanuit dat er veel meer slachtoffers zijn maar dat die geen aangifte durven te doen, uit angst of schaamte.

Duitsland is op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de onverantwoorde politiek waarbij het land de afgelopen jaren duizenden migranten binnen liet met een islamitische cultuur. Kritiek over de houding van vluchtelingen is van meet af aan onmiddellijk de kop ingedrukt. Overheid en media hebben tot dusver de vele seksuele misdrijven door asielzoekers doodgezwegen. Mensen die commentaar leveren worden uitgescholden voor nazi’s, racisten, opruiers en vreemdelingenhaters! De Duitse media heeft de gebeurtenissen drie dagen lang bewust verzwegen. Het doodzwijgen van dit soort gebeurtenissen is een slag is in het gezicht van de slachtoffers. Ook Nederland zal op termijn met dit soort smeerlappen te maken krijgen.

The Balkans Chronicles

Over vijftig jaar zal West- Europa bezet zijn door de islam

De EU en de regeringen van Europese landen, die de massa-immigratie van moslims hebben mogelijk gemaakt en nog steeds verder toelaten, zijn verantwoordelijk voor de grote ellende die ons te wachten staat.Europa een zware prijs gaat betalen voor het op grote schaal toelaten van de islam op zijn grondgebied. In het verleden hebben westerse intellectuelen en kunstenaars het stalinisme en het maoïsme omarmd. Dat was een pijnlijke vergissing aangezien het ging om massamoordenaars. Nu herhaalt zich hetzelfde fenomeen ten aanzien van de islam.Je moet wel stekeblind, doof en verbijsterd zijn van verstand om niet te zien welk gevaar de islam voor Europa betekent.“Diegenen die geloven in de integratie van de moslims in Europa, de hersenen van een kolibri hebben“,zei ooit generaal De Gaulle.Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar…

De Heilige Oorlog is terug in Europa.Ze kwamen niet naar Europa om zich aan te passen, maar om Europa te veranderen. Ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld. In Engeland zeggen ze dat openlijk en zonder schaamte. Sjeik Umar al-Bakri zei: ‘Over twintig jaar wappert de islamitische vlag bij Westminster en Downing Street.’…Zij misbruiken onze tolerantie, onze rechten, wetten en vrijheden om de democratie te ondermijnen en onze waarden- en normenstelsel – onder andere het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de scheiding tussen en kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw – af te schaffen.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie…

Wij in West-Europa zitten in een totale wurggreep van de islam. Als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd…

Hamid Benichou heeft een carrière van zo’n dertig jaar als wijkagent in de politiezone Brussel-Noord achter de rug. In een interview met La Libre blikt hij terug op de nieuwjaarsrellen in Molenbeek:“Die jongeren, die soms tien tot zestien jaar zijn, vinden dat Nieuwjaar niet hun feest is, maar dat van anderen.” Volgens Benichou zit er een “dosis religie in het maatschappijbeeld van die jongeren, een onderscheid tussen wat islamitisch en goed is, en wat niet islamitisch en slecht is.In hun ideologie zijn ze salafisten, moslims voor wie Nieuwjaar haram is en alcohol in cafés verboden moet worden ,” zegt de gepensioneerde wijkagent…Terrorisme wordt een steeds groter gevaar. Als vijf procent van de moslims de zuivere islam fanatiek aanhangen en onze beschaving daarom als de vijand zien, dan zijn er meer dan twee miljoen potentiële terroristen binnen de Europese grenzen. Geen enkele politiemacht kan dit onder controle houden…

Vaak wordt het islamprobleem in debatten in de Tweede Kamer door wegkijkende politici genegeerd, tegengesproken en zelfs ontkend. Sterker nog, de islamisering van Nederland wordt door linkse partijen als hoofddoekjespartij GroenLinks, PvdA en D66 zelfs bevorderd. Dat is een levensgevaarlijke ontwikkeling en stelt het land voor steeds grotere problemen…Volgens het politiek correcte denken moeten we een onderscheid maken tussen islamitische terroristen en de grote meerderheid van de moslims; die terroristen zijn geen ware moslims, want de islam is de religie van de vrede.Ja,Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa….

Islam = onderwerping! Om dat te bereiken worden wereldwijd aanslagen gepleegd en wordt opgeroepen om andersdenkenden en ongelovigen te vermoorden. Dat staat in talloze soera’s letterlijk in de Koran…Diegenen die geloven in een Europese verlichte islam, die zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat er alleen een geïslamiseerd Europa zal overblijven.Beschavingen sterven niet door moord maar door zelfmoord. En ons ergste vijand wat dat betreft zijn we zelf…Europa kan worden gered als een nieuwe generaal De Gaulle opstaat. Deze leider zal dan kunnen waarmaken wat de generaal heeft gezegd:“Deze oorlog is een confrontatie tussen volkeren en beschavingen. Dit zal lang duren, maar ik heb vertrouwen. Het laatste woord zal bestemd zijn voor de hoogste en meest onthechte beschaving: de onze, de christelijke beschaving“.Tijd voor een serieus rechts front om de dingen op orde te zetten.Europa mag nooit Eurabië worden. Geef Europa aan de Europeanen en besef dat de islam in Europa niet thuishoort…

De Europese leiders spelen met onze toekomst. Het multiculturalisme is volledig mislukt is, maar desondanks worden de migratiestromen uit de moslimlanden en de gelukzoekers uit Afrika, niet tegengehouden. Europa heeft een ramp over zich uitgesproken. Ze hebben de moed niet om het probleem aan te pakken. Dat de moslimgemeenschap trouw zou zijn aan de democratische waarden van het Westen, is maar gedeeltelijk waar. Een deel aanvaardt geen ander systeem dan hun eigen achterlijke barbaarse ideologie. Voor deel van de moslims bestaat er geen enkele intentie vreedzaam te integreren in de westelijke democratische samenleving. Zelfs de derde generatie jonge islamieten die in Europa geboren zijn, zijn fanatieker en kwaadaardiger dan ooit .Het multiculturalisme bestaat niet. De volgelingen zijn opgezweept en klaar om los te barsten. De islam heeft bewezen niet in staat te zijn om zich te ontwikkelen. Het is een achterlijke ideologie dat bij de middeleeuwen is blijven stilstaan.

Het Europese Hof voor de rechten van de mens (ECHR) heeft op 25 oktober 2018 in wezen uitgesproken dat kritiek oefenen op Mohammed, haat zaaien betekent en dat daarom kritiek op deze figuur niet door de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd. Met dit oordeel heeft Europa zich aan de islam onderworpen.

Terug naar: Inhoud