Er is een totalitair politiek bestel over Nederland uitgerold

Door:Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 15 augustus 2020) (Laatste bewerking: 17 juli 2021)

De Nederlandse bevolking wordt vanaf het voorjaar van 2020 met vernietigende mensonwaardige dwangmaatregelen geconfronteerd, waaronder onleefbare lockdowns, een grootschalige sociale ontwrichting, failliete bedrijven, een waanzinnige 1½ meter samenleving, een volkomen zinloze avondklok in het voorjaar van 2021, slavenmaskers en een verbod om elkaar de hand te schudden. Censuur en discriminatie zijn onderdeel van wat men het nieuwe normaal is gaan noemen. De minachting voor het volk is tekenend voor de machtsverslaving van de volgelingen van Klaus Schwabs Great Reset. Het demissionaire kabinet Rutte zal onverminderd doorgaan de bevolking psychisch te folteren met medewerking van een stroom aan mediahysterie, die het land in een voortdurende angstpsychose houdt. Hypnotiserende propaganda door de mainstream media en overheid heeft onnozelheid en een staat van algemene paniek veroorzaakt. Verbazingwekkend is daarbij dat het merendeel van de bevolking nog steeds niet het minste besef heeft van de machtsgreep waar wij ons in bevinden. Een machtsgreep waarbij Nederland in een dictatuur is veranderd die stelselmatig door de media verborgen wordt gehouden.

Fundamentele rechten en vrijheden zijn bij het oud vuil gezet, universele rechten van de mens geschonden, en vele nationale en internationale wetten schaamteloos overtreden. Dat alles wordt ondersteund door politiegeweld zoals de Nederlandse bevolking zelden heeft meegemaakt. Burgers krijgen boetes voor het normaalste gedrag in het dagelijks leven zoals het geven van een hand of een knuffel. Politieagenten die normaal gesproken de burger moeten beschermen voor misdrijven en hun taak hebben met het vangen van boeven, staan bij schoolpleinen om de wachtende ouders in de gaten te houden of zij zich wel aan de dwangmaatregelen houden. Wanneer ze te dicht bij elkaar staan of hun kinderen een knuffel geven, krijgen ze een waarschuwing of een boete.

Sinds het voorjaar van 2020 worden bezorgde burgers die op een vreedzame manier protesteren tegen de opgelegde dwangmaatregelen geconfronteerd met politie met paarden, bijtgrage honden, knuppels en waterkanonnen en op een gewelddadige manier afgeranseld.

Zie hier hoe agenten deze man op 14 maart 2021 op het Malieveld in Den Haag tot bloedens toe hebben geslagen.

Op 14 maart werden demonstrerende burgers op het Malieveld in Den Haag opnieuw geconfronteerd met buitenproportioneel geweld, mishandeling van onschuldige mensen gewelddadig optreden van de politie. Er was zelfs een politieman met een breekijzer in zijn handen te zien, een vrouw die tegen een rijdende politiebus werd geduwd en meerdere agenten die met  knuppels insloegen op een man die al met een bebloed hoofd op de grond lag. Klik ook hier en  hier en hier. Bij het online gaan van deze nieuwsbrief waren deze bronnen nog te openen. Maar door de alsmaar toenemende censuur kunnen ze inmiddels verwijderd zijn. 

De politie zou zich zelfs schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag! De reden is dat er een waarschuwingsschot is afgevuurd zonder dat er sprake was van een dreigende situatie. Is de volgende stap ‘gerichte schoten met scherp?’ Sinds de demonstratie zijn zes aangiftes gedaan tegen de politie en hebben 120 mensen een klacht ingediend over het politiegeweld. Het is te hopen dat zowel de opdrachtgevers als alle individuele agenten ter verantwoording zullen worden geroepen voor deze schandalige knuppelpartij, voor deze tirannie,  want er is geen enkele rechtvaardiging voor dit volstrekt disproportioneel politieoptreden. Deze misstanden moeten op zijn minst worden aangepakt. Zie ook hier hoe journalist Arnold Karskens op zondag 28 maart 2021 door de politie wordt afgevoerd tijdens een demonstratie op het museumplein in Amsterdam. “De politie is niet meer te vertrouwen”.

De beelden van de rammende politieagenten zijn de hele wereld overgegaan als een wrede dictatuur waar iedere vorm van protest letterlijk wordt weggeramd. Verbazing alom! Velen vragen zich af hoe het kan dat Nederland zo diep gezonken is. Het antwoord is simpel: ‘Nederland is veranderd in een onmenselijke dictatuur.’ In hun hoogmoed denken de leiders dat ze een soort almacht te bezitten en als zodanig ongestoord door te kunnen gaan met het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers. Dit gaat over macht, over gehoorzaamheid afdwingen en niets anders dan dat. Ook Amnesty heeft zich inmiddels kritisch uitgelaten over het politiegeweld. Verbazingwekkend is dat de Nederlandse politie opnieuw aan de verkeerde kant van de geschiedenis lijkt te staan net als in '40-'45.

Politieagenten en Me-ers leggen schokkende verklaringen af tegen de Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie (BPOC2020)

BPOC 2020 is opgezet door Drs. Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit en staat volledig los van de overheid, bedrijfsleven en politiek. De BPOC doet sinds eind oktober 2020 onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid. Dat doet de commissie door het afnemen van verhoren met getuigen-deskundigen, waaronder artsen, virologen en andere experts. Na een oproep hebben zich ook tientallen politieagenten aangemeld. Op 15 maart is de commissie begonnen met het publiceren van transcripties op de website van de commissie. Agenten geven aan dat ze in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze niet meer achter kunnen staan.

De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 virus?”De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Naar aanleiding van de verhoren worden tussenrapporten en uiteindelijk een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en alle relevante maatschappelijke instanties zoals Jeugdzorg, vakbonden en de Nationale Ombudsman.

In deze video legt de voorzitter van de BPOC commissie uit waarom voor het publiceren van transcripties is gekozen. Ook licht hij de omstandigheden uit rondom de uitnodiging van Veiligheid & Justitie aan de BPOC2020 om te komen praten toe. Het ministerie van Justitie bleek een gesprek te willen aangaan met de commissie, om te voorkomen dat de verklaringen openbaar zouden worden gemaakt. Reactie van de commissie: “De BPOC2020 onderhandelt met niemand, óók niet en vooral niet met de overheid! We zullen de verhoren stap voor stap naar buiten brengen, en Nederland maximaal informeren, steeds weer, net zolang tot het geweld stopt!”

Een trieste situatie, die feilloos laat zien hoe de sfeer en situatie in Nederland is. Kijkende naar het extreme politiegeweld op zondag 14 maart op het Malieveld in Den Haag is wederom duidelijk geworden dat de overheid geen grenzen meer heeft in het toepassen van geweld tegen de eigen burgers. Met zo'n overheid gaan we niet in gesprek. Wij zullen doorgaan met het publiceren van de transcripties. Elke dag komen er één of twee online. Wij verdelen de publicaties om elke dag maximaal effect te sorteren. Ook gaat de BPOC2020 door met de hoorzittingen, en het maximaal informeren van de samenleving!

Op de website van de BPOC2020 staan inmiddels 80 transcripties van agenten die daar zelf iets over vertellen en weigeren nog langer mee te werken aan het in elkaar knuppelen van onschuldige burgers, zoals blijkt uit de transcripties van politieverhoren.  Er zijn schokkende verklaringen afgelegd. Sommigen vertellen dat zij bijvoorbeeld de opdracht te krijgen om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten: “Op een bepaald moment ga je geestelijk en mentaal een grens over, kom je in een spiraal terecht waarin je elke terughoudendheid laat varen. Geweld toepassen tegen demonstranten is standaard geworden. We moeten er met volle kracht in. Voorheen sloegen ME’ers op de benen, maar nu krijgen ze de opdracht om op het hoofd te slaan. Een bebloed hoofd schrikt af, zeggen ze.”

Een van de agenten vertelde dat hij op 21 juni 2020 moest optreden bij de verboden demonstratie op het Malieveld. Zijn eenheid blokkeerde het station. “Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken naar een ‘verboden wappiedemonstratie’.” Later noemde Rutte de betogers ‘doorgesnoven hooligans’. “Onvoorstelbaar dat hij het uit zijn mond kreeg. Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn https://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Herkende-Romeos-foto-Twitter-.jpg?w=640&ssl=1gelogen.”aldus de agent.

Romeo’s actief op het Malieveld op 14 maart 2021. Afbeelding afkomstig van Robscholtemuseum

Een 35-jarige hoofdagent verklaarde dat sinds het begin van de coronacrisis het werk van de mobiele eenheid in Nederland heel erg is veranderd. Hij zegt daarover: “Zelfs bij toegestane aangekondigde demonstraties wordt de ME zichtbaar op locatie geplaatst. Maar dat hangt wel af van het onderwerp van de demonstratie want bij de Black Lives Matter-demonstraties worden we niet eens opgeroepen of low profile geplaatst buiten zicht. Bij demonstraties echter tegen het coronabeleid worden we vol in zicht geplaatst en krijgen we van tevoren de opdracht op te treden bij de minste overtreding van de regels. Afstand houden is dan een ideale regel om op te treden: het is immers bijna onmogelijk voor demonstranten om de afstand van 1½ meter in acht te nemen. De minste tegenstand, zoals niet snel genoeg lopen, is dan een toegestane reden om maximaal geweld te gebruiken.”Verder merkt hij op dat de demonstraties tegen de coronamaatregelen standaard ‘wappiedemo’s’ worden genoemd. Hij bevestigde verder dat de zogenoemde Romeo’s er bij de coronaprotesten ‘continu op uit zijn de situatie te laten escaleren’, zodat de ME vervolgens zo snel mogelijk de boel kan schoonvegen.

In politiejargon spreekt men van ‘hersenloze wappies’, ‘virussen die je moet bestrijden’, ‘onderkruipsels waar je de lat over moet leggen’. ‘Als vrouw binnen de organisatie die zich uitspreekt tegen geweld tegen demonstranten, word deze vrouw met sexisme en onbehoorlijke opmerkingen vernederd zoals: vrouwen kunnen maar met één lange lat omgaan, en dat is de vleeskleurige”.

Een van de vrouwelijke agenten vertelde: “Nadat ik weigerde geweld toe te passen op onschuldige burgers kreeg ik vervolgens van mijn collega’s te horen een virus te zijn dat bestreden moet worden. De hele politieorganisatie is ontmenselijkt. Er geldt het recht van de sterkste. Wanneer je geen “wappies wilt molesteren wordt je weggepest, belachelijk gemaakt en uitgekotst”.De verhoren van de Commissie wijzen uit dat de politiemensen in groten getale zijn gehersenspoeld en gelegitimeerd op demonstranten mogen in hakken.

Een andere agent zei hier niet langer aan mee te kunnen en willen werken. Je kunt je overigens niet zomaar ziek- of afmelden: “Er wordt dan direct gevraagd of je moeite hebt met wappies rammen’. Wanneer je dat bevestigt, heb je geen leven meer: je wordt dan continu vernederd en gepest, en onder druk gezet juist demonstranten te slaan. Ik kan dit niet meer. Mijn vrouw kent me niet meer terug. Ik ben depressief, slaap slecht, huil veel en val constant uit tegen mijn vrouw en kinderen. Ik heb besloten mijn ontslag in te dienen. Ik kan en wil hier geen deel meer van uitmaken. Ik ga eraan kapot.”De agent heeft als gevolg van zijn werk bij de ME een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen en is momenteel onder behandeling.

Ook over de demonstraties tegen het coronabeleid van Rutte&CO zijn verklaringen afgelegd zoals het optreden op het Museumplein in Amsterdam. Bij iedere demonstratie tegen het coronabeleid stuurt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie op deze mensen af. Daarbij worden ME-busjes, honden en waterkanonnen ingezet. Een gewetensbezwaarde ME’er uit Amsterdam zegt: “s Ochtends werd er al lol gemaakt: we gaan wappies meppen! Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op het kanon, aluhoedjes spuiten, liet een ander weten.” een gewetensbezwaarde ME’er vertelde: “Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!”

Een andere agent vertelde contact te hebben opgenomen een vertrouwenspersoon omdat hij niet langer bereid was burgers te mishandelen. “Wat doe je dan bij de politie?” vroeg ze. “Ik ben huilend naar huis gegaan. Ik weiger vreedzame demonstranten te slaan. Ik ben vervolgens op non-actief gesteld. Maar liever non-actief dan een monster. De vertrouwenspersoon heeft me niet geholpen, bovendien wordt daar regelmatig gelekt. Ik wil mensen helpen, niet in elkaar slaan.” Klik ook hier voor een gesprek wat Tom Zwitser (Blue Tiger) met 4 agenten heeft gehad.

Transcriptie Politieverhoor nummer 19 van de Buitenparlementaire Commissie (BPOC2020)

 

Hierbij verhoor nummer 19. Ik ben (naam wordt om begrijpelijke reden niet vermeldt) en ik werk sinds 8 jaar als politieagent. Als jonge vrouw bij het korps was het al nooit makkelijk. Vrouwelijke agenten staan constant bloot aan seksisme, zoals seksueel getinte opmerkingen, ongewenste aanrakingen en zogenaamdleuke en onschuldige moppen over seks. Vooral na gespannen situaties komt het veel voor. Dat is sinds de coronacrisis veel erger geworden. Ik doel dan bijvoorbeeld op demonstraties waar we als agent aanwezig waren. Zoals u zult weten lopen die demonstraties continu uit de hand door zoals de leiding dat noemtonze nieuwe manier van optreden richting wappies’.Wanneer je dan terugkomt op het bureau draag je de spanning nog met je mee. Veel mannen reageren die spanning af met machogedrag naar vrouwelijke collegas, en dus ook naar mij. Dat afreageren bestaat uit een arm om je heen waarbij een hand op je borst gelegd wordt, of een collega die zich vanaf achter tegen je aandrukt. Maar ook seksuele opmerkingen over je uiterlijk zijn heel gewoon, van opmerkingen over je borsten tot rechtstreekse uitnodigingen ‘om samen even een cel in te duiken.

 

Dit gedrag wordt ook naar arrestanten vertoond. Dat is nog erger geworden sinds we regelmatig demonstranten en mensen die een maatregel hebben overtreden aanhouden. Het lijkt wel of alle grenzen en scrupules weg zijn gevallen. Jonge vrouwelijk arrestanten worden belaagd met smerige opmerkingen, indirecte bedreigingen tot aanranding, zoals je drinkt toch zo graag koffie? Ik kom zo wel even koffiedrinken in je cel, tot aanrakingen op ongepaste plaatsen op het lichaam wanneer een collega zo’n meisje naar een cel begeleid.

 

En de leiding staat er bij en kijkt er naar. Een klacht indienen heeft geen zin: klachten van demonstranten en burgers die een maatregel hebben overtreden belanden op de plank en blijven daar liggen. Laatst was er een jonge vrouw van Surinaamse afkomst aangehouden. De opmerkingen van de collegas over het heerlijke kontje van Surinaamse wijven, de pronte tieten van dat zwarte kind’, en andere ongegeneerde opmerkingen schokte haar duidelijk, getuige het feit dat ze onmiddellijk ging huilen en zeer angstig was. n van de collegas stelde voor haar in een cel met camera te plaatsen, zodat ze een peepshow kon geven. Naderhand zou hij haar dan wel even een bezoekje brengen voor de next step, terwijl de camera bleef lopen’.Het meisje (19) was volledig overstuur.

 

Ik heb er wat van gezegd, met als resultaat dat ik wekenlang smerige opmerkingen te verduren heb gekregen, er over mijn onbetrouwbaarheid is geklaagd bij de leiding, en niemand meer samen met mij in de auto wilde zitten. Die collegas waren dus echt beledigd, en vinden dit gedrag heel gewoon. Er zijn talloze WhatsAppgroepen waar linkjes naar porno in worden gedeeld. Je wordt als vrouw dan toegevoegd aan zo’n groep. Het is smerig en walgelijk, en de leiding doet er totaal niets aan. Wappies hebben geen rechten, dus die mag je betasten waar je maar wilt, zei een collega laatst. Arrestanten die eerst met buitenproportioneel geweld aangehouden zijn, worden dan ook nog eens slachtoffer van seksisme, ongewenste intimiteiten en rechtstreekse ongepaste voorstellen. Voor burgers is een politiebureau een onveilige plek. Voor mij is het korps een onveilige plek geworden om te werken. Ik moet continu op mijn hoede zijn. Ik hoop dat deze verklaring iets bijdraagt aan verandering, maar ik vrees dat het al te laat is. Klik hier voor een nieuw verhoor dat de commissie online heeft gezet.

“Uit de verhoren rijst het beeld dat het politiekorps voor agenten én burgers een onveilig korps is. De commissie wil daarom in gesprek met de vakbonden en met de leiding van het korps. Er zijn namelijk sterke signalen dat de huidige situatie ontstaan is door het gevoerde beleid. De BPOC2020 is zeer bezorgd en zal niet loslaten en diepgaand onderzoek blijven doen tot de onderste steen boven is!Voor de agenten en ME-ers die door ons gehoord zijn, wordt op verzoek veilige psychiatrische hulp door ons beschikbaar gesteld. Veel van hen verkeren in grote psychische nood. De BPOC2020 beschouwt het als haar verantwoording deze mensen de helpende hand te bieden” aldus BPOC2020.Het is ronduit schandalig dat er agenten zijn die er genoegen in scheppen om mensen die demonstreren voor hun vrijheid en tegen de dwangmaatregelen van Rutte &CO, hiervoor in elkaar worden geslagen. Klik ook hier en hier voor getuigenissen van agenten.

De Buitenparlementaire Onderzoeks Commissie bereidt aanklacht voor tegen Nederlandse regering bij ICC.

 

De bewijzen zijn overvloedig en daarom bereidt het BPOC een aanklacht voor tegen de Nederlandse regering bij het ICC (International Criminal Court) in Den Haag. Het ICC is niet hetzelfde als de Nederlandse Rechtbank in Den Haag. De aanklacht betreft onder meer foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd. Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome. De aanklacht zal worden ingediend tegen ieder afzonderlijk lid van het (demissionaire) kabinet. Indien het nieuwe kabinet het beleid voortzet, zal ook tegen elke afzonderlijke bewindspersoon van het nieuwe kabinet een aanklacht worden ingediend. Inmiddels is er door het ICC een zaaknummer en een investigator (onderzoeker) toegewezen. 

 

BPOC heeft sinds 11 oktober 2020 een uitgebreid archief opgebouwd. Het archief wordt nog steeds uitgebreid d.m.v. de verhoren die nu en in de komende tijd gewoon door zullen gaan. Het archief dient als bewijslast. BPOC werkt ook samen met dr. Reiner Fuellmich in de Class-Action Lawsuit, het zgn. Tweede Neurenberg-tribunaal. BPOC vond het echter noodzakelijk de Nederlandse regering ook apart aan te klagen bij het ICC om te voorkomen dat het kabinet middels het niet erkennen van het tribunaal zich onttrekt aan vervolging. 

Het is de taak van de politie om de bevolking te beschermen tegen misdaad. De minister van Justitie en Veiligheid is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de politie. Samen maken ze deel uit van de verzameling gezagsdragers die we overheid noemen. Maar wat gebeurt er als die overheid zich bezondigt aan het opleggen van dwangmaatregelen waaronder vrijheidsberoving wat door Reiner Fuellmich en vele anderen wordt gezien als misdaden tegen de menselijkheid? Wat als de politie wordt aangestuurd door een overheid die zich tegen de bevolking keert? Wie neemt in dat geval de bevolking daartegen in bescherming? 

Onze geschiedenis laat vele voorbeelden zien van politiekorpsen die zich, aangestuurd door zittende machtsdragers, tegen burgers keren. Burgers die ze heten te beschermen. De politie verwordt dan van een organisatie die veiligheid moet bieden tot een bron van onveiligheid en gevaar voor de bevolking. Tot een bedreiging die, gezien het feit dat de politie voorzien is van wapens, niet klein te noemen is. In iedere dictatuur speelt de politie daarom een bepalende en onmisbare rol. Tenminste, zolang die politie zich laat aansturen door de malafide regering in kwestie. Het betekent niet alleen dat de beschermende functie ervan wegvalt, maar ook dat er een nieuwe en gevaarlijke bedreiging bijkomt. Die van de politie zelf. Het motto “Waakzaam en Dienstbaar”blijft dan nog steeds van kracht. Het betreft dan alleen niet langer waakzaamheid over, en dienstbaarheid aan de belangen van de burger, maar aan die van de zittende macht. Anders gezegd: de politie wordt aangestuurd door de regering, en als die regering zich tegen het volk keert, zoals in Nederland nadrukkelijk het geval is, dan keert de politie zich ook tegen het volk.

De overheid blijkt niet blij te zijn met BPOC2020 want het YouTube-kanaal is van 9 op 10 juni in opdracht van overheidswege kortstondig offline gehaald door YouTube. Na een email van de advocaat heeft YouTube het kanaal binnen 15 minuten weer teruggeplaatst. YouTube geeft tweemaal aan dat het account 'van overheidswege' is opgeschort. Dat roept nogal wat vragen op, zoals: Censureert en verwijdert YouTube in opdracht van of op verzoek van de overheid onwelgevallige content? Zo ja, wie bij de overheid heeft deze opdracht gegeven of dit verzoek aan YouTube gedaan?Hoe vaak heeft YouTube kanalen en/of content verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Zijn er ook andere social media die content hebben verwijderd op verzoek van of in opdracht van de overheid?Op al deze vragen wil de BPOC2020 een antwoord. Om deze antwoorden te verkrijgen zal de BPOC2020 een bodemprocedure tegen YouTube beginnen. Zodra de datum en locatie van de rechtszaak bekend zijn zullen ze deze via social media, de nieuwsbrief en de website bekend maken. 

BPOC2020 last presentatie 80 gewetensbezwaarde agenten af wegens doodsbedreigingen

Op zaterdag 10 juli 2021 zouden 80 gewetensbezwaarde agenten naar buiten treden. In de afgelopen maanden hebben zij verklaringen afgelegd bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, wat heeft geresulteerd in een politierapport dat is gepresenteerd in de Blue Tiger Studio. Op woensdag 7 juli heeft de BPOC2020 echter meerdere doodsbedreigingen ontvangen. De personen achter de bedreigingen wisten waar de commissieleden wonen, in welke auto zij rijden en waar de agenten naar buiten zouden treden. De BPOC2020 heeft in overleg met de agenten moeten besluiten de presentatie te annuleren, laat zij weten in een persbericht. Ook het online zetten van de beelden is geen alternatief, omdat ook dit raakt aan hun veiligheid.

De advocaat van de commissie gaat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanschrijven. Indien de minister niet reageert, wordt er een aanklacht tegen hem ingediend wegens onbehoorlijk bestuur. Het politierapport zal binnenkort worden aangeboden aan het Internationaal Strafhof, dat ook op de hoogte zal worden gebracht van bovenstaande ervaringen. “Naar mening van de commissie heeft de overheid een klimaat gecreëerd waarin grote tegenstellingen zijn ontstaan, met als gevolg de bedreigingen die ons ten deel zijn gevallen,” stelt de BPOC2020. “Het stellen van vragen en het zoeken naar de waarheid is in Nederland niet zonder gevaar en wordt op deze wijze beloond.”De conclusies van het politierapport zijn als volgt: er heeft een verharding plaatsgevonden in het beleid van de politie; er wordt buitenproportioneel geweld gebruikt tegen burgers; agenten en dan met name ME’ers gebruiken drugs; er is binnen de politieorganisatie sinds het begin van de coronacrisis in toenemende mate sprake van dehumanisering, seksisme en racisme; er heerst een cultuur van wantrouwen; en het ziekteverzuim is sterk toegenomen.

“Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten. Er is sprake van een onderliggend probleem” Als commissie roepen zij de politieorganisatie maar ook de minister van Justitie en Veiligheid op om dit probleem allereerst te erkennen en daarna nader te onderzoeken.

Van de eerder genoemde bedreigingen is op maandag 12 juli door BPOC2020 advocaat, dhr. Bart Maes, aangifte gedaan bij de Officier van Justitie. Minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus heeft meerdere keren geweigerd de validiteit en echtheid van de verklaringen te erkennen, ondanks dat hem de beëdigde verklaring van echtheid van de notaris is aangeboden. Kamervragen van de Kamerleden Sybren van Haga en Gideon van Meijeren wuifde hij weg met de opmerking dat 'er geen Buitenparlementaire Onderzoekscommissie nodig is', omdat de Nederlandse politie 'uitstekend functioneert'. De BPOC2020 zal Grapperhaus in een aangetekend schrijven nogmaals dringend verzoeken de notarisverklaring aan te nemen en daarop publiekelijk te reageren, bij gebreke waarvan de commissie een aanklacht zal indienen bij de bestuursrechter wegens onbehoorlijk bestuur. Het feit dat de BPOC2020 verhinderd wordt veilig haar werk te doen is door de minister tot nu toe niet op gereageerd!

Aan het overkoepelend orgaan van notarissen, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zal worden verzocht een verklaring op te stellen dat er inderdaad een notaris is die de beelden van de verhoren van de agenten in bewaring heeft genomen. Deze verklaring zal de commissie vervolgens integraal op haar website plaatsen zodat voor ieder duidelijk is dat er achter de anonieme transcripties agenten van vlees en bloed schuil gaan.

Op dit moment zoekt de commissie samen met de betrokken agenten naar wegen om alsnog naar buiten te treden. Voor de beveiliging kan de commissie zelf zorg dragen door het inhuren van professionele beveiligers. Het is echter strikt noodzakelijk dat de agenten en hun gezinnen gedurende langere tijd na hun naar buiten treden beveiligd zullen worden. De commissie zal de overheid, en in het bijzonder minister Grapperhaus, daarbij wijzen op hun plicht daaraan hun volledige medewerking te verlenen. Indien de agenten zich alsnog bekend maken zal dit in augustus plaatsvinden. Uiteraard hebben de agenten het laatste woord of zij alsnog naar buiten zullen treden. 

Het politierapport zal worden aangeboden aan de regering, de Tweede Kamer, politieombudsvrouw mevrouw Letty Demmers en aan alle politiebonden. Ook wordt het toegevoegd aan het dossier voor het Internationaal Strafhof ICC. 
De bedoeling is het politierapport persoonlijk aan Grapperhaus aan te bieden. Een weigering van de kant van de minister zal veelzeggend zijn en worden meegenomen in de aanklacht tegen de minister wegens onbehoorlijk bestuur. 
Het is ook gelukt een datum te prikken met de vaccinologen uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Belgie en Duitsland. Deze zullen mogelijk op 4 en 5 september een verklaring afleggen. De verklaringen van de vaccinologen zullen worden opgenomen in het tweede tussenrapport van BPOC2020.

Wanneer zegt het hele politiecorps wij doen hier niet meer aan mee! Dan hebben ze daar in Den Haag geen poot meer om op te staan en is het afgelopen met de terreur tegen de Nederlandse burgers.

De Nederlandse burger wordt geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid en overtredingen van de code van Neurenberg

Met de opdrachten die Rutte uitvoert veracht hij de cultuur waarin het Nederlandse volk gewend was te leven. Hoewel velen Rutte nog steeds op zijn woord geloven, zoals blijkt na de verkiezingswinst van de VVD, begint langzaam maar zeker een deel van de Nederlanders zijn doortrapte spel wel degelijk te doorzien. Enige empathie lijkt niet een kwaliteit die in het hoofd van Rutte voorkomt getuige de manier waarop hij bijvoorbeeld de hardwerkende ondernemer Ap de Bruin in zijn gezicht uitlacht  wanneer deze zegt dat het de afgelopen jaren alleen maar slechter is geworden voor ondernemers.

Nederland is veranderd in een dictatuur met houjebekleiders die de burgers met het creëren van een angstcultuur onder de knoet houden. Een dictatuur waar mensen met een geweten niet op prijs worden gesteld en waar klokkenluiders stelselmatig monddood worden gemaakt of voor hun eerlijkheid worden opgejaagd. Rutte is overal bij betrokken maar weet zich zelden iets te herinneren. Tien jaar wanbeleid, maar Rutte blijft lachen. Waarom blijven mensen VVD stemmen na alle schandalen? De grote vraag is trouwens of de laatste verkiezingen wel helemaal eerlijk zijn verlopen want de software die wordt gebruikt om alle stemmen van de Nederlandse verkiezingen te verwerken, blijkt speciaal opgezet te zijn om fraude doodeenvoudig te maken.

Een groeiend aantal mensen reageren geschokt als ze ontdekken hoe ze worden voorgelogen, hoe hun leven wordt verwoest door leiders die lijden aan hoogmoedswaanzin, geldhongerige farmaceuten en figuren als Bill Gates die zich verrijken over de ruggen van argeloze wereldburgers.

Ze zijn geschokt om te zien hoe vreedzame demonstrerende burgers in elkaar worden geslagen. Ze worden wakker uit een diepe slaap van totale onwetendheid en zien hoe ze worden gecontroleerd door dictators die met dwangmaatregelen de mensheid aan het terroriseren zijn. De geschiedenis geeft een opsomming van de machinaties van leugenaars, dieven, massamoordenaars en narcisten en hun verwoestende gevolgen. Dat beeld zien wij ook in onze tijd. Kennis van het verleden kunnen een les zijn voor wat wij nu meemaken. Velen hebben het begrepen want er begint langzaam aan een rechtvaardige woede te ontstaan tegen de misdaden van al die figuren die zich schuldig maken aan liegen en bedriegen. Ze ontdekken dat ze door de mainstream media zijn gehersenspoeld met journalisten die slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen opvolgen.

Nieuwsbrengers die verworden zijn tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften, verkopers van tweedehands nieuws en nepnieuws. Velen beginnen zich te verzetten tegen de controle, intimidatie en manipulatie van de zogenaamde ‘Fact Checkers’ die worden betaald door Big Pharma, Big Tech, Big Politics en alle andere ‘Big’ om elke stem te annuleren die het niet eens is met hun agenda. Niet iedereen slaapt want gezien de reacties worden steeds meer Nederlanders wakker en ontdekken de rol van de globalistische machthebbers die zich geroepen voelen om de mensheid te transformeren tot hersenloze slaven middels vaccinaties met fake-vaccins. Als je tegenstand ervaart weet dan dat het komt omdat je het waard bent om weerstand te bieden. Waar blijven de no-nonsense Nederlanders zoals advocaten, artsen, publieke en algemene activisten, die bereid zijn een tribunaal op te zetten waar iedereen aangeklaagd kan worden die verantwoordelijk zijn voor de onmenselijke dwangmaatregelen en misdaden tegen de menselijkheid waar de Nederlandse bevolking al sinds het voorjaar van 2020 mee geconfronteerd wordt? De Nederlandse burgers zijn door Rutte&CO wettelijk vogelvrij verklaart en dat kan toch zo niet doorgaan!

In Spanje en Nederland demonstreren politieagenten tegen de dwangmaatregelen van de regeringen

In Spanje demonstreren politieagenten al geruime tijd tegen de regering, de mondkapjesplicht en vaccins, en vóór vrijheid. De beweging waar zij deel van uitmaken Police for Freedom, is inmiddels ook actief in andere landen, waaronder Nederland. De Nederlandse tak wordt geleid door Dennis Spaanstra, die 30 jaar voor de politie en marechaussee heeft gewerkt. Hij was 15 jaar werkzaam bij de ME en als rechercheur moest hij moordzaken oplossen. Hij is nog altijd betrokken bij de organisatie. Toen de financiële crisis uitbrak, kreeg Spaanstra het gevoel dat er iets niet klopte. Hij zag dat de corporaties steeds machtiger werden en dat de wereld in rap tempo veranderde. Tijdens de coronacrisis zag hij hoe vrijheden van ons werden afgenomen en hoe ons land veranderde in een totalitaire, marxistische staat.

Police For Freedom 🇳🇱 (@PolForFreedom) | TwitterDe oud-ME’er was getuige van het politiegeweld bij demonstraties tegen de coronamaatregelen en zag een hele andere ME dan de organisatie waar hij voor werkte. Hij besloot contact op te nemen met oud-collega’s en die verbaasden zich ook over de beelden. Inmiddels zijn er een aantal demonstraties geweest met politieagenten, veteranen, slachtoffers van politeigeweld en anderen die ‘doorhebben wat er gebeurt’.

 

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud