Er bestaat niet zoiets als een vrije pers

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 1 december 2006) (Laatste bewerking: 14 februari 2023)

De Herald Tribune meldde in een artikel dat de Amerikaanse geheime diensten onder aanvoering van de Homeland Security bezig zijn met het ontwikkelen van software om alle media ter wereld te kunnen screenen op anti-Amerikaanse sentimenten. De Nederlandse media vond dit kennelijk geen thema om bij stil te staan want er werd nauwelijks enige aandacht aan besteed. Dit is op zich niet zo vreemd want een deel van de Nederlandse journalisten volgen slaafs en kritiekloos de opdrachten van hun bazen. Daarnaast is het opvallend hoe eenzijdig en slecht geïnformeerd ze informatie doorgeven en in welke mate ze steeds opnieuw verzuimen om een evenwichtig beeld te geven van de gebeurtenissen in de wereld. De nieuwsbrengers zijn verworden tot propagandaboodschappers, onbeschaamde schrijvers van smaadschriften,  verkopers van tweedehands nieuws en nep-nieuws. Wanneer de media zich tijdens de coronacrisis kritisch hadden opgesteld en niet klakkeloos en kritiekloos het verhaal van de regering hadden overgenomen, had de golf van onnodige angst die over de bevolking is uitgestort nooit plaatsgevonden. De media zijn geïnfiltreerd door de overheid. Zo zijn bijna alle kranten in bezit van DPG Media. DPG Media wordt zwaar gesubsidieerd door Brussel (EU).

De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel zijn ze niet onbekend. En wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de Nieuwe Wereld Orde en de snel opkomende observatie van burgers, de naderende inplanteerbare chip, de manipulatie van de media en de leugenachtigheid van de wereldleiders. Eén van de terreinen waarop satan zijn misleidende activiteiten kan ontplooien, is dat van de internationale media. ,,Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen.”

Manipulatie en controle van de media is voor ieder totalitair regime van vitaal belang. Complexe informatiesystemen controleren datgene wat voor waarheid dient door te gaan. De ‘vertroebeling’ van waarheid door de internationale persbureau’s en tv-zenders, heeft dramatische vormen aangenomen. Ze confronteren de wereldburger met een ‘waarheid’ die geen waarheid is. Diverse journalisten presenteren het ‘nieuws’ alsof het echt is maar er is maar al te vaak sprake van nep-nieuws, de Engelse term ‘fake news’, een bewuste vervorming van feiten door deze volk-misleiders. Nu is nep-nieuws niet iets van de laatste jaren want zelfs in de Bijbel komen we het tegen. In Genesis 3 is het satan die als eerste via de slang nep-nieuws verkondigd. Eva en Adam geloven hem, de gevolgen zijn catasrofaal want het is het begin van een eeuwenlange strijd tussen waarheid en leugen. In het hele Oude Testament lezen we over valse profeten, die Israel telkens weer op een dwaalweg leiden, bij God vandaan. In onze tijd worden de ware christenen geconfronteerd met dwaalleraars die nep-news verkondigen. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie en dat Jezus buitenechtelijk was en hebben zo de Here Jezus van zijn ware identiteit beroofd. Zij geven de richting aan naar de komende Wereldkerk die volledig ten dienste zal komen te staan van antichrist. In feite geven zij aan dat miljoenen christenen eeuwenlang hebben geloofd in zaken die niet waar zijn.

De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. De bureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen het best uitkomt. Geen bericht zal zonder hun voorkennis en goedkeuring openbaar worden. Zonder het wellicht goed te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten geworden en maken zich daarmee schuldig aan het verspreiden van leugens. Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met volkomen onbelangrijke thema’s die door de autoriteiten zijn vrijgegeven.

In het boek Flat Earth News schrijft de gerespecteerde Britse onderzoeksjournalist Nick Davies, dat de kranten nog slechts onzin schrijven en de nieuwsprogramma’s vol leugens zitten.  Journalisten zijn volgens Davies niet meer op zoek naar de waarheid. Ze zitten achter hun bureau, en schrijven berichten over van persbureaus of PR-organisaties. De gedachte achter zijn boek is dat de nieuwsmedia allerlei verhalen naar buiten brengen vergelijkbaar met vroeger, toen men zei dat de aarde plat was. Iedereen gelooft deze verhalen.  De kranten worden tegenwoordig vooral gevuld met overgeschreven persberichten die niet zijn gecheckt. ,,We schrijven steeds meer verhalen die gelogen zijn of verdraaid.”De schuldigen zijn volgens Davies niet de journalisten maar hun bazen. De berichtgeving over de Mexicaanse griep in 2009 is volgens hem een alarmerend voorbeeld van de manipulatie door de PR-industrie. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor een pandemie. Tienduizenden mensen, misschien wel een miljoen zouden sterven. Dat is niet gebeurd. Wat blijkt is dat Farmaceutische bedrijven zijn geïnfiltreerd in de WHO en die overgehaald te waarschuwen voor een pandemie. Met als gevolg dat regeringen in de hele wereld miljoenen van onze dollars, euro’s en ponden hebben uitgegeven voor medicijnen die we niet nodig hadden.  Het was één grote oplichting! Ook de slechte berichtgeving in de aanloop naar de kredietcrisis heeft vreselijke gevolgen gehad. “Financieel journalisten waarschuwden wel van tevoren, maar de meeste kranten pikten het niet op.”

Samuel Langhorne Clemens, beter bekend als Mark Twain beschreef de media als volgt: ,,Wanneer je de krant niet leest, ben je niet geïnformeerd. Wanneer je de krant wel leest, wordt je verkeerd geïnformeerd.”

Het door de “Prince of War” Barack Hoessein Obama aangestelde hoofd Communicatie van het Witte Huis, Anita Dunn zei op 12 januari 2009 tijdens een persconferentie in de Dominicaanse Republiek, dat de Amerikaanse regering de media volledig controleert. Over de verkiezingscampagne van Obama zei ze: ,,zelden deelden we iets via de pers mee waar wij niet volledig de controle over hadden.” Tijdens een toespraak op een school zei ze dat één van haar favoriete politieke filosofen de Chinese dictator Mao The-Tung was, de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis.

Praktisch alles wordt van bovenaf aangestuurd en daarom is de waarheid dikwijls ver te zoeken. Het is daarom niet overbodig om het nieuws van de gevestigde orde niet zonder meer als waarheid aan te nemen. ,,De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: “Circa 300 mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.” In soortgelijke bewoordingen verklaarde de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disreali: ,,De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: ,,er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden- een schandelijke geschiedenis.” De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.” 

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt

 De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: ,,Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op aarde. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap op aarde.” De wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de achtergrond gedirigeerd worden. Onzichtbare handen trekken aan de touwtjes. Er bestaat een wereldwijde samenzwering die de meest heilige rechtsposities van de mensen met voeten treden.

Ondertussen werken de samenzweerders ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren. De twee politieke partijen die het zo ongeveer om beurt in Amerika voor het zeggen heeft, maken deel uit van deze machtige elite en zijn in feite twee tentakels van hetzelfde monster. In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze samenzweerders die niet alleen het land regeren, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. Bij elk schandaal in Amerika blijkt hoe de leden van deze elite verbonden zijn met de machtigste economische en financiële instellingen in het land. Geen enkel lid van de elite twijfelt eraan dat Amerika’s uitverkoren doel is de wereld te regeren volgens het Romeinse principe.

Efeziërs 5:11  …neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

De internationale media besteedt nauwelijks enige aandacht aan het doen en laten van deze samenzweringen en dat komt voornamelijk doordat de belangrijkste nieuwsbrengers volledig door de samenzweringen worden gedicteerd. Tot de meest invloedrijke organisaties achter het plan van de NWO horen onder meer de "Illuminatie" de "Verenigde Naties" de "Council on Foreign Relations"(CFR), de "Trilaterale Commissie"(TLC), de "Bilderbergers", de "Vrijmetselarij" en het "Vaticaan". Daarnaast bestaat er nog een groot aantal andere groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. Tijdens de vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald.

De media waaronder de NOS (Nepnieuws Onder Staatstoezicht) volgt trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en indien dat zo uitkomt, met regelrechte leugens. Perscommuniqués kunnen ongezien in de prullenbak verdwijnen, want er klopt doorgaans weinig van. Wat de toeschouwer te zien krijgt is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".Journalistiek is niet alleen niet objectief, maar ook snel manipulatief en soms ronduit misleidend.

Uit een onderzoek van de Roosevelt Universiteit in Chicago naar de veronderstelde 'objectiviteit' van Reuters -één van de drie belangrijkste internationale persbureaus waar alle reguliere Westerse media zich op baseren- blijkt dat Reuters' persberichten over het Midden Oosten ,,systematisch bedorven zijn door propaganda en de lezers beïnvloeden om de kant van het PLO-bewind in Ramallah en Arabische landen te kiezen, tegen Israël.'”Uit een ander onderzoek bleek al eerder dat de gezaghebbende BBC al jaren een ware lastercampagne tegen de Joodse staat voert. Zo werd in 2007 een verslaggever van de BBC als Hamas-activist ontmaskerd tijdens de onderhandelingen over de vrijlating van de Britse journalist Alan Johnson die in Gaza werd gekidnapt.

 

Professor Henry Silverman bestudeerde 50 artikelen van Reuters over het Midden Oosten (de meeste van deze artikelen worden vrijwel ongewijzigd overgenomen door de Westerse media, zoals kranten en nieuws websites).   De nieuwsberichten werden -mede aan de hand van het journalistenhandboek van Reuters zélf- geanalyseerd op het gebruik van propagandistische taal en drogredenen. In ieder artikel werden gemiddeld 22 van dit soort gevallen aangetroffen. Vervolgens kregen studenten die een neutrale houding hadden tegenover het Midden Oosten conflict deze artikelen te lezen. Resultaat: na afloop bleken ze allemaal een pro-PLO standpunt te hebben ingenomen.

 

In een exclusief artikel voor Honest Reporting, verteld journalist Hunter Stuart hoe hij de realiteit onder ogen heeft gezien hoe de pro-Palestijnse media aan het werk is. Het was hem al snel duidelijk dat de meeste nieuwsbrengers nieuws wilden die het lijden van de Palestijnen zouden onderstrepen en de schuld op Israël zouden leggen voor dat lijden.

 

In Nederland geldt al jaren exact hetzelfde. Net als Reuters en de BBC staan de (radicaal) linkse NOS, NRC, Volkskrant en NU.nl, die door veel Nederlanders als 'objectief' worden beschouwd, al jaren vol met éénzijdige anti-Israël propaganda en pro-PLO nieuwsberichten. Ook uit een recent onderzoek in Duitsland bleek dat de media aldaar voor 70% wordt beheerst door journalisten die zichzelf rekenen tot het linkse of extreem linkse -en dus anti-Israëlische- politieke kamp.

Er is nauwelijks sprake  van een onafhankelijke pers. In de Europese media, wordt Israël disproportioneel beschuldigd van alle kwalen in het Midden-Oosten. Het is verbazend hoeveel ruimte in de media wordt gewijd aan het conflict tussen Israël en de “Bende van Ramallah”. Ze geven met regelmaat een platform aan radicale Moslims om hun haat jegens Israël en de Joden te ventileren. En bij zovele gelegenheden, drukken of zenden mediakanalen over heel Europa anti-Israël verhalen uit die louter gebaseerd zijn op gemanipuleerd beeldmateriaal, geënsceneerde incidenten en ongefundeerde geruchten.  Maar weinig journalisten  wagen het een eerlijke opinie te geven als het over dit conflict gaat. Internationale journalisten verzwijgen activiteiten van verschillende terreurgroepen en werken soms zelfs samen met deze terreurgroepen. Zo gaf de verslagever van Al Jazeera Samer Alawi, na te zijn gearresteerd door de Israëlische geheime dienst Shin Bet toe een Hamasagent te zijn geweest.  Hij vertelde door deze terreurgroep te zijn gerekruteerd, en dat hij zijn positie bij Al Jazeera meerdere malen ten gunste van Hamas had gebruikt. Dit bericht staat echter niet op zichzelf want ook westerse journalisten maken zich op grote schaal schuldig aan dit soort uitwassen.

Met name journalisten in het westen zijn voor het merendeel instrumenten van de grote bazen achter de schermen. Zij bepalen in grote lijnen wat er in het nieuws komt en wat niet, zodat de waarheid naar willekeur kan worden verdraaid. Op deze manier kan de massa voorbereid en overtuigd een positieve mening worden opgedragen over de plannen van de samenzweerders en alles wat daar mee samenhangt. Zonder dat de mens zich hiervan bewust is wordt hij in de armen gedreven van valse profeten en diverse occulte machten die ten dienste staan van de zogenaamde "Hervormers".

Zij schrijven dat wat hun bazen hen opdragen of ze zwijgen wanneer ze daar de opdracht toe krijgen.Voorbeeld zijn de jaarlijks terugkerende vergaderingen van de Bilderbergers. Onder de genodigden  bevinden zich topfiguren uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times en de Wall Street Journal. Maar ook in Europa zijn er correspondenten, redacteuren en hoofdredacteuren waaronder die van het Duitse blad Die Zeit die uitgenodigd worden tot de jaarlijkse conferenties. Al deze journalisten, verslaggevers, redacteuren en hoofdredacteuren hebben vanaf de oprichting van de Bilderbergers de opdracht gekregen te zwijgen over alles wat ze te horen krijgen. Voor zover bekend is er nooit een bericht of artikel uit hun pen gevloeid die het grote publiek op de hoogte heeft gehouden van deze geheime conferenties. De media wordt hierdoor wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd. Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.”

David Rockefeller

De Bilderbergers vormen een internationaal gezelschap dat deel uitmaakt van een transatlantisch georganiseerd netwerk van de belangrijkste machtscentra in de wereld. Het is een politiek, economisch en financiëel oligargisch netwerk dat zijn tentakels uitspreidt over machtige multinationals, de belangrijkste politieke instituties in de wereld, de belangrijkste banken en de meest invloedrijke media. Deze feiten worden door geen enkele historicus ontkent.

De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, zei tijdens zijn afscheidsrede aan zijn medewerkers, ,,Er bestaat niet zoiets als een vrije pers. Niemand durft het aan zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de schermen. Wij zijn niets anders dan marionetten die dansen en springen wanneer er aan de touwtjes getrokken wordt.” FOX News, CNN en BBC zijn allemaal traditionele helers van de machthebbers en volgen trouw de opdrachten van de Wereldelite. De goedgelovige lezers en kijkers hebben geen idee dat zij belazerd worden. De NWO-nazi’s trekken aan de touwtjes en de media en tv-zenders dansen op hun valse muziek. Zo helpen ze mee de wereld te manipuleren, door een beeld te schetsen waarbij de waarheid tot leugen is getransformeerd. 

Hoe de wereldbevolking door onder meer CNN wordt gemanipuleerd blijkt ook uit het feit dat CNN Arabic een oude foto publiceerde om Israël door het slijk te halen. Op de foto is een enorme rookpluim te zien nadat de Israëlische luchtmacht een bombardement uitvoerde op stellingen van verschillende Palestijnse terreurbewegingen in Gaza, als reactie op een regen van raketten op het zuiden van Israël. Echter, de getoonde BBC-foto dateert van 15 januari 2009 genomen tijdens het Gazaconflict toen het Israëlische verdedigingsoffensief Operatie Cast Lead naar zijn einde liep en onder druk van Barack Hoessein Obama vroegtijdig werd afgeblazen.

De door CNN gemanipuleerde foto

Een andere oude foto die plotseling weer uit de kast werd gehaald betrof een foto die is genomen door fotograaf Marco Di Lauro in Al Mussayyib in Irak op 27 maart 2003.Op de foto is een Iraaks kind te zien die over de lichamen springt in een school waar ze waren neergelegd om geïdentificeerd te worden. De lichamen waren gevonden in een buitenwijk van de plaats Al Musayyib, 40 kilometer ten zuiden van Bagdad. Het zou gaan om 10.000 tot 15.000 lichamen van Shi’itische moslims die zijn vermoord na een optreden van de troepen van Saddam Hoessein tijdens de Golf oorlog in 1991. Op 27 mei 2012 verscheen deze foto ineens op de voorpagina van de  website van de BBC. Volgens de BBC zou het hier gaan om slachtoffers van de massaslachting in de Syrische plaats Houla gemaakt door een onbekende activist.  Klik hier voor meer informatie over dit voorval.

 

 Links de foto zoals door Marco Di Lauro gemaakt in Irak in 2003 en rechts de afbeelding op de website van de BBC.

 

Ook de wereldleiders staan er om bekend de leugen niet te schuwen. Zo begon de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn toespraak op 30 augustus 2013 met te beschrijven hoe gruwelijk de slachtoffers van de chemische aanval in Damascus op 21 augustus 2013 hebben moeten lijden. Om zijn opmerking kracht bij te zetten verwees hij naar bovenstaande foto als bewijs voor de vele slachtoffers van dit bombardement in Damascus.Kerry probeerde hiermee duidelijk te maken dat optreden tegen de Syrische dictator Bashar al-Assad meer dan gerechtvaardigd is, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het gebruik van deze chemische wapens. Net als voor de militaire aanval op Libië schromen de leiders in het Westen niet de leugen te hanteren en staat de  Westerse media weer bol van de misleidende propaganda die de burgers van hun gelijk moet overtuigen.

Het internationale persbureau Reuters, dat het al jaren niet zo nauw neemt met de waarheid als het om Israël gaat,  is druk doende de Joodse geschiedenis van Jeruzalem te verdoezelen en de valse Islamitische claims op de stad te benadrukken. Volgens Reuters bestaat Jeruzalem al meer dan 5000 jaar, maar verzwijgt bewust dat het 3000 jaar geleden de stad was van Koning David en later van Salomo. Wel staat  het bureau uitvoerig stil bij de claims van de moslims dat de stad een islamitische heilige stad is. De wereldburgers krijgen al vele jaren een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld door de zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia, die echter intensief gebruikt worden om de burgers op door hogerhand bepaalde manieren te laten denken en handelen. Daarbij worden mensen en (alternatieve) media die tegen deze gangbare politieke correctheid opstaan, al heel gauw uitgemaakt voor fascisten, rechts-extremisten en/of Zionisten.

Udo Ulfkotte verteld hoe vooraanstaaande jourbalisten zich laten gebruiken

De op 13 januari 2017 aan een hartinfarct overleden journalist Udo Ulfkotte werkte zeventien jaar voor één van Duitslands topkranten, de ‘kwaliteitskrant’‘Frankfurter Algemeine Zeitung’. Hij zegt zich te schamen voor de omkopingen voor zijn manipulaties en het verspreiden van vals nieuws. Ulfkotte analyseert in zijn boek “Gekaufte Journalisten” hoe vooraanstaande journalisten zich laten gebruiken om positief te berichten over onderwerpen als de euro, Europese integratie, immigratie, de islam, kortom, over thema's waarbij ook in Duitsland steeds meer burgers vragen over beginnen te stellen. Hij zegt te hopen dat meerdere journalisten zich nu gaan beraden om Udo Ulfkotte heeft al meer dan 20.000 exemplaren verkocht van zijn Gekaufte Journalisten. foto Horst Galuschka/HHnaar buiten te treden en hiermee te stoppen, in het belang van de mensheid.

Udo Ulfkotte: ‘Dagelijks vervalste ik het nieuws’ 

Als auteur van het boek neemt Udo Ulfkotte geen blad voor de mond. Hij noemt in Gekaufte Journalisten man en paard. Hij werkt met een uitgebreid bronnenregister en hij krijgt steun van enkele prominente auteurs. Volgens Ulfkotte laten Duitse journalisten zich omkopen, ze liegen, ze heulen met de machthebbers en ze verdoezelen wat er onder de bevolking leeft. Hij liet zich trakteren op snoepreisjes door Amerikaanse denktanks, schreef bewust positief over de Amerikaanse politiek en werkte samen met de Duitse veiligheidsdienst. Hij schaamt zich daar naar eigen zeggen nu voor. Hij zegt als auteur ingewijd te zijn in de Amerikaanse eliteorganisaties en ontving hij in ruil voor zijn ‘Westers-positieve-berichtgeving’ in de Verenigde Staten een ereburger certificaat. Geëerd en geprezen om zijn valsheid en medeplichtigheid..! Ulfkotte openbaarde ook de propagandatechnieken en de formulieren die je kunt ophalen bij de Amerikaanse ambassade als er financiering nodig is voor projecten t.b.v. specifieke manipulatie van de publieke opinie in Duitsland. Hij schrijft welke journalisten in welke lobbyorganisaties zijn vertegenwoordigd en geeft honderden namen en gezichten van mensen ‘achter de schermen’ van de organisaties die zich schuldig maken aan het manipuleren van de media.

Veel Duitsers delen Ulfkottes kritiek op de 'partijdigheid' van de media. Hij legt uit hoe alle berichtgeving in Europese landen wordt bepaald door de CIA. Dat alles pro Amerikaans is en vooral gericht tegen Rusland. Ook in Nederland wordt op bevel en tegen betaling uitsluitend pro Amerikaanse en anti Russische propaganda gefabriceerd.

Hij vertelt hoe de meeste Westerse journalisten lid worden van trans-Atlantische organisaties die hen uitnodigen om op hun kosten trips te maken naar onder andere Amerika. Hoe alle onkosten voor hen worden betaald en hoe hen dan op een later tijdstip gevraagd wordt om een tegenprestatie te leveren door het schrijven van bepaalde artikelen. Het gaat zelfs zover dat journalisten zogenaamde “unofficial covers” worden van de CIA. Dat het uiteindelijk zover gaat dat de veiligheidsdiensten complete artikelen aanleveren, waar de journalist alleen zijn naam onder hoeft te zetten.

Voormalig CIA-agent Robert Baer, huidig onderzoeksjournalist en schrijver, gaat in zijn boek “Secrets of the White house” uitvoerig in over het handelen van de CIA in het voormalige Joegoslavië. Baer werkte daar met een collega gedurende de jaren 1991 tot 1994 als hogere CIA-agent. Zij kregen de opdracht om vermeende Servische nationalisten in de gaten te houden, van wie werd aangenomen dat zij in Sarajevo aanslagen zouden plegen. Het zou gaan om een groepering genaamd “Vrhovna Srbija” (“Soeverein Servië”) die in werkelijkheid helemaal niet bleek te bestaan. Zij kregen gedetailleerde plannen hoe een serie bomaanslagen door deze groep op de belangrijkste gebouwen in Sarajevo uitgevoerd zou worden.

Het was hun taak om paniek te zaaien onder de politici in Bosnië en hen van het idee op de hoogte te brengen dat er van Servische zijde aanslagen zouden plaatsvinden. Hij verteld dat zij in het begin geen twijfels hadden over het verhaal maar na verloop van tijd begonnen te twijfelen waarom er zo´n hysterie verbreidt moest worden over een groep die helemaal niet bestond. Niemand durfde openlijk in verzet te komen tegen de opdrachten van de CIA. Baer schrijft dat er ettelijke CIA-agenten en zelfs leidende officieren gewoon zijn verdwenen, omdat ze geweigerd hadden mee te doen aan de propaganda tegen Servië in Joegoslavië. Hij zei geschokt te zijn over de hoeveelheid leugens die de internationale persbureaus en politici verbreidden. ‘Er waren, voor zover bekend, enkele CIA-agenten verantwoordelijk voor het schrijven van de officiële verklaringen die door de nieuwslezers op televisie moesten worden voorgelezen. De nieuwslezers hadden daarvan echter geen idee, want zij kregen de nieuwsberichten immers van hun chef, die ze op zijn beurt van een van de mensen van de CIA kreeg. Maar ze hadden allemaal dezelfde taak: haat te zaaien, nationalisme te verbreiden en de tegenstellingen tussen de verschillende volksgroepen aan te wakkeren.

Na de bestseller “Gekochte journalisten” heeft Udo Ulfkotte nog een tweede boek “Volkspedagogen” geschreven om het complot tussen de media en de politiek te ontmaskeren en de “volksopvoedkundige methodes” van de mainstream media te analyseren. De focus van het boek ligt op het belichten van het samenspel van de louche Duitse zogenaamde “gevestigde media” rondom “Spiegel”, “Die Zeit” of “Focus”. De politieke beïnvloeding, die zelfbenoemde “kwaliteitsmedia” steeds opnieuw betwisten, komt door het onderzoek van Ulfkotte net zo duidelijk tevoorschijn. Evenals de gemene technieken waarmee de journalisten hun politiek correcte doctrine aan de burgers proberen op te dringen.Als een persoon in het openbaar onwelgevallige meningen of standpunten vertegenwoordigt, dan komt de politiek correcte media- en politiek-artillerie met zwaar geschut naar buiten. Wie niet knuffelt en zich niet laat doodzwijgen, wordt mediaal afgemaakt. Zonder rekening te houden met de existentie of de familie van het slachtoffer.

Behalve de schandalige methodes waarmee de burgers beïnvloed worden, stelde Ulfkotte ook zonder muilkorf de wantoestanden en de dubbele moraal van de machtigen aan de kaak. Dat reikt van belastingverspilling door Groene politici die zich heel hypocriet per helikopter naar conferenties laten brengen tot aan politici en journalisten, die zouden hebben deelgenomen aan groepsverkrachtingen van kleine jongens.Hoewel dit boek grotendeels betrekking heeft op de mediawereld in Duitsland, krijgen ook de Oostenrijkse media er vaker van langs. In ieder geval is het laatste werk van Udo Ulfkotte niet alleen een uitermate lezenswaardig boek, maar zijn nalatenschap dat de lezer ontgoochelt, maar eveneens moed dient te geven om eindelijk op te staan en zich niet meer door de volkspedagogen te laten beliegen en onbewust te laten manipuleren.

Ook Claas Relotius, CNN’s journalist van het jaar in 2014, en winnaar van de Duitse Reporterpreis (journalist van het jaar), heeft toegegeven tal van verhalen over onder andere Syrië uit zijn duim te hebben gezogen. Der Spiegel, dat meer dan 6,5 miljoen lezers heeft, verklaarde ‘geschokt’ te zijn dat hun topjournalist ‘op grote schaal’ getuigen, uitspraken en zelfs complete gebeurtenissen blijkt te hebben verzonnen. Der Spiegel sprak van een ‘een dieptepunt in hun 70 jarig bestaan.’ Op dit soort nepnieuws verslaggevers wordt al jarenlang het ‘nieuws’ gebaseerd dat de officiële massamedia dagelijks voor de objectieve waarheid verkopen. En zo wordt de argeloze massa bedonderd.

Het feit dat journalisten volledige trekpoppen van de NWO-Elite zijn geworden is natuurlijk niet nieuw. Zo bestaat er in het Engels de term “yellow journalism” een cliché om het sensationele type journalistiek te omschrijven. Het is een methode van verslaggeving die populair is gemaakt door nieuwsbrengers als William Randolph Hearst’s New York Journal. Zo kreeg in augustus 1964, het publiek te horen dat Noord-Vietnam een Amerikaans oorlogsschip had aangevallen op twee verschillende locaties in de Golf van Tonkin. De aanvallen werden gepresenteerd als een duidelijk voorbeeld van “communistische agressie” en een ingediende resolutie was snel gepasseerd in het Amerikaanse Congres en begon President Johnson (de opvolger van John F.Kennedy) met het sturen van Amerikaanse militaire troepen naar Vietnam. In een door de Amerikaanse National Security Agency (NSA), gepubliceerde studie over het voorval in 2005, kwam aan het licht dat er nooit een tweede aanval heeft plaatsgevonden. 60.000 Amerikaanse militairen en drie miljoen Vietnamezen en 500.000 Cambodjanen en Laotianen, verloren hun leven ten gevolge van een incident dat nooit heeft plaatsgevonden, maar wel volgens de Johnson administratie  en artikelen in de Amerikaanse media. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Zo heeft in Nederland Janneke Monshouwer een oud medewerker van de NOS een boek uitbracht (augustus 2014) (ISBN 10-9082257106) over haar ervaringen met de NOS en het mainstream nieuws onder de titel: Ander Nieuws; Wat het Journaal niet uitzond. Zij verteld dat alles in die tijd al voorgecensureerd was omdat het Journaal toen alleen geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen. Alle nieuws was pro-Verenigde Staten, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël. Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Toen was het journaal dus nog pro-Israël maar dat is al lang verleden tijd.

Orders van bovenaf: Duitse ex-mediabaas geeft live toe dat de media gecontroleerd worden

Tijdens een radio-evenement in Berlijn, heeft de gepensioneerde baas dr. Wolfgang Herles van de Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), de tweede publieke omroep van Duitsland, live op de radio een boekje open gedaan over hoe de Duitse media gecontroleerd worden door de overheid. Hij gaf tijdens de uitzending onder andere toe dat de Duitse overheid bepaalt waar wel, en niet over geschreven mag worden. Hij sprak van een ‘schandaal’ en vertelde dat zijn ex-werkgevers samenwerken met de autoriteiten om de ‘nieuwsagenda’ in het land te bepalen.  Herles stond van 1987 tot 1991 aan het hoofd van de ZDF-studio’s in Bonn. Hoewel zijn contract eigenlijk in november 1992 afliep, moest hij zijn functie als studiomanager in 1991 al neerleggen. Dit kwam omdat de raad van bestuur van de ZDF aandrong op zijn vertrek, aangezien hij herhaaldelijk scherpe kritiek had op de voormalige bondskanselier Helmut Kohl. Na zijn vertrek bleef  Herles actief in de Duitse media. Zo presenteerde hij in de jaren 90 zijn eigen talkshow ‘Live’ en werd later een prominente journalist en redacteur. Tijdens het radio-evenement in Berlijn, waar journalisten spraken over het medialandschap, en het onderwerp ‘persvrijheid’, vroeg de presentator hem of de situatie in Duitsland ‘ernstig’ genoemd kan worden op dit moment. Hij antwoordde dat de gewone Duitsers het vertrouwen in de media helemaal aan het verliezen zijn.

Een onderzoek door The Guardian onthulde dat het Britse ministerie in het geheim 2.4 miljoen pond (2,8 miljoen euro) heeft gepompt in het verkondigen van anti-Assad propaganda met betrekking tot het oorlog in Syrië. Sommige journalisten blijken een salaris van maar liefst 17.000 dollar per maand aangeboden te hebben gekregen om positief te schrijven over de moordende islamitische extremisten. Het Britse ministerie huurt mensen in om filmpjes, foto’s en radioshows te maken en berichten op social media te verspreiden die de terreurgroepen in een positief daglicht moesten stellen. Ze schilderen de ‘gematigde’ rebellen af als bevrijders en beschermers, terwijl het in werkelijkheid extremistische en gewelddadige militanten zijn die lokale bewoners ontvoeren en om het leven brengen. Ook schrijven ze over Russische oorlogsmisdaden zonder daar ook maar enig bewijs voor te leveren.

Het gaat precies zoals Josef Goebbels, de nazi minister van propaganda destijds al zei: ,,Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt. Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.”

Wereldleiders op politiek, economisch en godsdienstig gebied streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus gerealiseerd is. Doel is de wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtende Nieuwe Wereld Orde, beheerst door een relatief kleine elite. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze God-vijandige elite, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Slechts aan Hem die in de hemel zetelt, is eeuwige macht gegeven.De Here Jezus zegt:  ,,Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mattheüs 28:18).

Spreuken 22:3 De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

De wereld zit heel anders in elkaar dan de beeldbuis en de krant ons voorhoudt. Liever de misleiding te onderkennen en dit te melden dan voortleven in de illusie van een valse leugen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud