Elite gaat ondergronds

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 29 augustus 2016) (Laatste bewerking: 10 juli 2020)

Jesaja 2:10 Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Vers 19: Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Het is al lang geen geheim meer dat de Elite druk doende is met het bouwen van enorme onderaardse bunkers. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten.

Openbaring 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

De grote steden storten in. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen en denken daar veilig en knus de catastrofe die ze zelf wereldwijd hebben veroorzaakt, te kunnen overleven. Ze denken een soort halfgoden te zijn en geloven na hun dood te reïncarneren om vervolgens hun oude posities weer terug in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken.

Vliegvelden zijn aangelegd in ver weg gelegen oorden zoals in Nieuw Zeeland, zodat ze zich snel naar hun bunkers kunnen begeven. Ondergrondse bunkers, wereldwijd allemaal klaar voor in gebruikname voordat de grote catastrofe begint. Een van de meest bekende bunkers is te vinden onder de luchthaven van Denver in de staat Colorado. Andere locaties zijn Weather Mountain, Site “R” Raven Rock, Iron Mountain, Area 51, Camp David en onder het Witte Huis in Washington.

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad hebben gebouwd in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen aanvallen met atoombommen. Dit Yamantau-complex is slechts één van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. De huidige ontwikkelingen in de wereld kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele wereld betrokken raakt. Wat de aanleiding ook zal worden, welke landen er ook bij betrokken zullen zijn, die oorlog zal intens en verwoestend zijn. Maar zeker is ook dat God op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen.

 

Het mag duidelijk zijn dat de macht die in werkelijkheid de aarde regeert, het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde voert. Ze praten zelfs over depopulatie van de wereldbevolking. Ook de VN wil het leven middels het 'Agenda-21' programma massaal vernietigen. Het dient het doel van de globalisten om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren. Men wil de bevolking van de aarde beperken tot 500 miljoen mensen zodat zeggen ze, een evenwicht met de natuur bereikt wordt. Dat betekent dat er 6.5 miljard mensen moeten verdwijnen.

 

Wat zullen ze schrikken wanneer ze uit hun bunkers tevoorschijn kruipen en ontdekken dat de Here Jezus (Yeshua HaMassiach) op aarde is teruggekeerd. Dan zullen ze geoordeeld worden over wat ze de mensheid hebben aangedaan.

 

Terug naar: Inhoud