Desmond Tutu, anti-IsraŽl activist

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:17 oktober 2011) (Laatste bewerking: 29 januari 2022)

Desmond Tutu,het gezicht van de anti-IsraŽl is op 26 december 2021 op 90-jarige leeftijd overleden. Zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 leverde de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse Aartsbisschop de Nobelprijs voor de Vrede op en maakte hem wereldberoemd. Vanuit zijn kerk in Soweto, spoorde Tutu de heffing van economische sancties aan tegen de blanke overheid. Sindsdien was hij het symbool van tolerantie en goedheid geworden en werd hij gezien als ťťn van de meest gerespecteerde figuren in de wereld. Maar achter het vriendelijke gezicht ging een felle anti-IsraŽl activist schuil die niet schroomde IsraŽl te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika.

Maar wat Tutu beweerde en andere anti-IsraŽl activisten beweren past niet in de omschrijving van een apartheidsstaat. VolgensDr. Qanta Achmed, een prominente islamitische schrijfster en arts in New York is IsraŽl het enige land in de regio, dat minderheden niet alleen tolereert, maar ook integreert en daarmee het meest tolerante land in de regio genoemd kan worden. Dr. Achmed deed haar uitspraak op 22 mei 2013 in het Menachem Begin Herritage Center in Jeruzalem over de toenemende vervolging van minderheden in het hele Midden-Oosten als gevolg van de Arabische ĎLenteí (lees winter).Zij is eenuitgesproken criticus van de radicale Islam en de leugens die het spreekt tegen IsraŽl en het Westen. Wat dr. Achmed het meest frustreert is dat de westerse media bijna weigeren om openlijk over de vervolging van minderheden te spreken, vooral als het om christenen in Arabische landen gaat. Intussen wordt de waarheid over IsraŽl genegeerd, en zelfs bedekt met schandalige leugens. Het is veelzeggend, merkte dr. Achmed op, dat IsraŽl 'de enige plaats in de regio is waar ik deze rede kan houden en daarna naar huis gaan'. Ook deze video laat zien dat figuren als Tutu die IsraŽl beschuldigen van ďapartheidĒ, niets anders zijn dan leugenaars en ordinaire Jodenhaters. De schandalige leugens worden met slechts ťťn doel aan de wereld gepresenteerd: IsraŽl een slechte naam te bezorgen en het bestaansrecht ervan teniet te doen.De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. (Spreuken 27:2)

In de onafhankelijksverklaring van 1948 staat het volgende: ďDe staat IsraŽl (Ö) zal gebaseerd zijn op vrijheid, gerechtigheid en vrede en zal al zijn burgers sociale en politieke gelijke rechten garanderen, ongeacht godsdienst, ras en geslachtÖĒ Alle burgers van IsraŽl hebben, het recht op vrije meningsuiting, het recht op democratie en de gelijkheid voor het gerecht of het nu christenen, Druzen of Arabieren zijn. IsraŽl staat wat dat betreft in vergelijking met de 18 landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika helemaal bovenaan de lijst. IsraŽl is het enige land in de regio die minderheden de ruimte geeft en profiteert van de rechten die iedere IsraŽli ten deel valt, inclusief de vrijheid om in het openbaar kritiek te uiten, zonder bang te hoeven zijn voor enige vergelding. Christenen hebben in IsraŽl veel betere leefomstandigheden dan welke andere christelijke gemeente dan ook in het Midden-Oosten. De wereld moet op de hoogte worden gebracht van deze feiten en moet weten dat figuren als Desmond Tutu er een anti-IsraŽlische agenda op na houden.

Tutu was niet geÔnteresseerd in het verkondigen van de waarheid. Op universitaire campus in de hele wereld, in de mainstream media en in grote delen van de westerse publieke opinie, etaleerde hij zijn antizionistische gevoelens. Ook Ďvergeleek hij het lijden van de ĎPalestijnení met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want IsraŽl is geen apartheidstaat omdat alle inwoners ĖJoden en Arabieren- gelijke rechten hebben. IsraŽl kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. IsraŽl kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.In werkelijkheid is IsraŽl is de enige apartheid-vrije staat in het Midden-Oosten. In IsraŽl heeft de Arabische bevolking wettelijk volledig gelijke rechten, en meer voorrechten dan de meeste etnische minderheden in de vrije wereld, van de aanwijzing van Arabisch als officiŽle taal tot de erkenning van niet-Joodse religieuze feestdagen.En dit terwijl apartheid al meer dan een millennium een integraal onderdeel is van het Midden-Oosten. De Arabische en islamitische landen handhaven nog steeds deze wettelijke, politieke en sociale discriminatie tegen hun minderheden. IsraŽl zou zich minder vaak moeten verdedigen tegen die valse beschuldiging, en die neerleggen waar die hoort: bij de Arabische en islamitische landen in de regio.

IsraŽl hater Desmond Tutu

Tutu was geÔnfecteerd met hetzelfde ziekelijke anti-IsraŽl virus waarmee ook Jimmy Carter, Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Naim Ateek, de oprichter van anti-IsraŽlische organisatie Sabeel, en veleanderen besmet zijn. Tutu stond al niet bepaald als vriend van IsraŽl te boek, maar zijn beschimpingen aan het adres van IsraŽl wwerden steeds feller. Sabeel is een centrum voor oecumenische bevrijdingstheologie, dat door christelijke organisaties en kerken uit de hele wereld wordt ondersteund, inclusief Nederlandse kerken. En ook door Tutu. Tutu stond positief tegenover Ateeks leer en met hem een lange rij prominente kerkelijke en politieke leiders in de wereld. Zo algemeen en vanzelfsprekend is de haat tegen IsraŽl al geworden.

Tutu koesterde een onuitblusbare haat tegen de Joden.Hij beweerde dat de gaskamers in de Sjoa (Holocaust) slechts voor een fatsoenlijker dood zorgden dan de doden door de apartheid. Hij beweerde ook dat de Joden de Sjoa misbruikten voor hun eigen gewin, en dat de Joden de naziís moesten vergeven. Hij beschuldigde de Joden ervan dat zij een monopolie op God claimden. Jezus had dat volgens hem begrepen en het zou hem dan ook niet verbazen als de Joden/IsraŽl de Palestijnen uiteindelijk zouden willen uitroeien. Als hij over de Joden sprak, gebruikte hij de anti-Joodse stereotypen: joodse arrogantie, ze willen de macht, ze hebben het geld, de Joden zijn de bron van de problemen in de wereld.

Mede dankzij Tutu werd de World Conference against Racism, die door de Verenigde Naties in Durban in 2001 werd gehouden, omgevormd naar een racistische conferentie tegen IsraŽl. In dezelfde stad waar president Mbeki zijn feest van de overwinning over de apartheid hield, werd een ander doodvonnis uitgesproken over de Joden onder de paraplu van de Tutu en van de Verenigde Naties. Tutu heeft de ďJoodse LobbyĒ gedemoniseerd als te ďmachtigĒ en ďangstaanjagendĒ, zijn toevlucht nemend tot een verachtelijke mythe die diep geworteld is in anti-Joodse stereotiepen, waardoor de Joden Washington zouden controleren. Volgens de weerzinwekkende en valse beschuldigingen van de Tutu tegen het Joodse volk, is IsraŽl een sadistische koloniale entiteit, een verblinde vervolger van kinderen en een waanzinnige bouwer van apartheidsmuren.

Volgens Tutu heeft het Zionisme ďzeer vele parallellen met het racisme.Ē Tutu is altijd een supporter geweest van Goebbels-like vergelijking van Zionisme met racisme. Hij vond dat de Joden teveel in de slachtofferrol kropen en dat Joden te snel ďde kreet antisemitisme gebruiktenĒ. Hij vergeleek IsraŽl voortdurend met HitlerísDuitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin, zeggende dat deze ook ooit ďzeer machtigĒ waren maar uiteindelijk ďin het stof betenĒ, net zoals dat zal zou gebeuren met het ďfouteĒ IsraŽl. Volgens hem stond de christelijke God aan de zijde van de het PLO-bewind in Ramallah, die hij vergeleek met de IsraŽlieten toen die in Egypte onder de slavernij leefden.

Wat zegt u, Ďmeneerí Tutu, staat God aan de kant van het PLO-bewind?

 

In een interview in augustus 2009 met de IsraŽlische krant Haíaretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust. ĎMaar wie betaalt de prijs? Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. IsraŽl maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die IsraŽl moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.í Het is een hardnekkige en veelgehoorde mythe dat het bewind in Ramallah moet boeten voor de Holocaust en dat Europa de Joden een staat hebben gegeven ten koste van de daar wonende Arabieren.

 

Het is op alle punten onjuist: Europa heeft niets aan de Joden gegeven. Ze hebben het land zelf opgebouwd, verdedigd, ontwikkeld en miljoenen Joodse vluchtelingen een nieuw huis geboden. De Arabieren hebben iedere samenwerking met de Joodse gemeenschap afgewezen en herhaalde pogingen gedaan de Joden de Middellandse zee in te drijven. Het waren de Arabieren die de delingsplannen van de Britten in 1937 afwezen en in 1947 die van de Verenigde Naties. Direct na het delingsplan in 1947 begonnen zij een oorlog die ze verloren.

 

Het recht van de Joden op een eigen staat in hun historische thuisland is niet afhankelijk van de Holocaust. De kinderen van IsraŽl zijn de Arabieren totaal niets verschuldigd. Er is geen land op aarde want een langere relatie met het land heeft dan het Joodse volk met IsraŽl en de stad Jeruzalem. Alle boeken van het Oude Testament beschrijven deze diepe relatie. De strijd van de Arabieren tegen IsraŽl is niet een strijd tegen apartheid en bezetting. Het is niets anders dan een strijd tegen het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten. En voor kerkelijke machthebbers als Tutu heeft IsraŽl geen recht van bestaan want zij hanteren de vervangingstheorie dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen.

Zijn aanvallen op IsraŽl kennen een lange geschiedenis. De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Naziís zijn vermoord, "Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout makenĒ. Dit, zei hij, is de ďboodschapĒ aan de IsraŽlische kinderen en kleinkinderen over de doodĒ. Wat een ongehoorde brutaliteit om de nazi moordenaars te vergeven en het volk van IsraŽl te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de PLO-Arabieren als de nazi's tegen de Joden. Vergeving komt van God alleen. De vergeving van Tutu aan de Naziís is echt meedogenloos en vergeet de slachtoffers, en de onbeschrijflijke ellende die ze hebben meegemaakt. Tutu was altijd ver verwijderd van de actualiteit over wat de Naziís allemaal hebben uitgespookt "de gaskamers ď zei hij eens zijn "gemaakt voor een nette doodĒ. "De Joden," verklaarde hij in 1984, "dachten dat ze een monopolie positie innamen op GodĒ en ď Jezus, was boos dat ze andere mensen uitsloten.

Tutu was ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reÔncarnatie van de Naziís' "Koop niet bij Joden" campagne maakt duidelijk waar deze figuur stond at als het om het vervloeken van IsraŽl ging. Onder een nieuwe vermomming (BDS) is de nazi slagzin ďKauft nicht bei JudenÖ Ē terug van weg geweest.

De BDS beweging kende al in de jaren 1930 een antisemitische voorganger

Tutu maakte publiciteit voor een oproep aan het Amerikaanse pensioenfonds van de Teachers Insurance and Annuity Association voor het doorsnijden van de vennootschapsbanden met IsraŽlische bedrijven. Hij hielp ook de Australische Gemeenteraad van Marrickville een boycot van goederen afkomstig uit IsraŽl goedkeuren. Hij overtuigde de Universiteit van Johannesburg ervan om haar goede relaties met de Universiteit van Ben Goerion af te breken als deel van een academische boycot tegen IsraŽlische instellingen, dat doet terugdenken aan donkere tijden toen Duitse universiteiten beroemde Joodse intellectuelen zoals T.W. Adorno en Albert Einstein verbanden.

Tutu bevorderde ook de boycot van alle IsraŽlische goederen door de Amerikaanse Food Co-Cop en werd het uithangbord van de westerse promotiecampagnes voor het bevorderen van desinvestering en sancties tegen de Joodse Staat. Als er al een reden bestaat voor het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten, dan is het niet IsraŽl, maar zijn het die mislukkelingen die IsraŽl haten en boycotten! Ze boycotten namelijk het enige land, waarin Arabieren gewoon alleen maar mensen mogen zijn en geen martelaren hoeven zijn. Mensen die willen liefhebben en willen geloven wat ze willen. Mensen, die rechter, minister-president en generaal kunnen worden en wel onafhankelijk van het lidmaatschap van een religie.Wie IsraŽl boycot, boycot de mogelijkheid van gerechtigheid voor alle mensen in het Midden-Oosten.

In Zuid-Afrika is lang niet iedereen het met hun landgenoot Tutu eens dat IsraŽl bestempeld moest worden als een apartheidsstaat en daarom geboycot zou moeten worden. Zo liet Esther Meshoe, dochter van de Zuid-Afrikaanse parlementariŽr Dr. Kenneth Meshoe in een interview met de nieuwsblog Democracy Broadcasting, weinig heel van de BDS-beweging, en noemde het niets anders dan valse propaganda. ĎDe waarheid is dat er geen apartheid is in IsraŽlí, zei Meshoe. ĎMijn ouders hebben onder apartheid geleden.í Meshoe herinnerde aan het bezoek aan IsraŽl van een familievriend, die ontdekte dat de Joodse staat heel anders dan hem was verteld, ĎEen vriend van de familie raakte tijdens een bezoek aan IsraŽl betrokken bij een ongeval waardoor hij in een ziekenhuis terecht kwam. Rechts van hem lag een Jood en links een Arabier, die beiden behandeld werden. Als zwarte Zuid-Afrikaan zei hij bij zichzelf: ĎDit is geen apartheid.Waar hebben ze het over?íMeshoe richtte zich op medechristenen de leugens van de BDS niet te ondersteunen: ĎWe moeten duidelijk de waarheid verkondigen dat IsraŽl geen apartheidstaat is. Klik hier voor Kenneth Meshoeímening over BDS boycot.

Desmond Tutu maakte net als Jimmy Carter, Nelson Mandela, Kofi Annan, 33ste graad vrijmetselaar Nelson Mandela en Mary Robinson deel uit van ďThe EldersĒ. Hij was net als Jimmy Carter een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah. Hij liep zelfs mee in een mars in Gaza samen met Jimmy Carter en Nelson Mandela. Tutu demonstreerde een kampioen van rechtvaardigheid en vredestichter te zijn, vooral wat betreft het Midden-Oosten en dan in het bijzonder het verdedigen van de Palestijnse terreurbeweging Hamas.

Op 28 augustus 2009 waren Tutu en Carter op bezoek met The Elders in Billin in Judea.

In augustus 2009, overhandigde Barack Hoessein Obama, Tutu de Medaille voor de Vrede van het Amerikaanse Congres. Obama en Tutu bewonderen elkaar al jaren. Obama noemde hem ďeen morele geweldenaar- een stem met principes, een onverbiddelijke kampioen van rechtvaardigheid, en een onderscheiden vredestichterĒ en vergeleek Tutu met Albert Schweitzer en Mahatma Gandhi. Wall Street Journal etiketteerde hem als de ďbekendste priester van de wereld.Ē Tutu werd zelfs gevraagd om zijn genoom aan de wetenschap te doneren om de Afrikaanse wortels van de mensheid te ontdekken. Obama en Tutu ontmoeten elkaar voor het eerst in 2006 toen Obama nog senator was en een bezoek bracht aan Tutu in Zuid-Afrika.

Tutu nam op 16 september 2011 in een videoboodschap deel aan een conferentie in Amsterdam waarin hij opriep producten en diensten uit IsraŽl te boycotten. Die bijeenkomst draaide om het zogeheten Kairosdocument waarin IsraŽl wordt beschuldigd van ,,bezetting van Palestijnse gebieden.Ē Tutu zei dat Nederlandse christenen IsraŽl moeten beschermen tegen zichzelf. Volgens Tutu moeten christelijke kerken IsraŽl liefhebben zoals ze van een drankverslaafde oom zouden houden. ,,Neem de sleutel weg van het kastje waarin de drankfles staat'Ē tekent het Reformatorisch Dagblad uit zijn mond op.

Tutu beschuldigde IsraŽl dus met regelmaat van apartheid, maar in zijn eigen land zijn het de blanken die thans het slachtoffer zijn van door de regering gesteunde apartheid, maar daarover zweeg Tutu in alle toonaarden. Nu is het de blanke bevolking die massaal het slachtoffer is van discriminatie en vaak gruwelijk geweld door de zwarte meerderheid. Velen zijn door zwarten op hun boerderijen vermoord. 90% van de boerderijen van de blanken is aan zwarten zijn gegeven en sindsdien ligt een gebied zo groot als Nederland helemaal braak.De voormalige president Jacob Zuma schaamde zich er niet voor regelmatig racistische liedjes te zingen over het vermoorden van blanken.Volgens de BBC worden er vrijwel iedere week blanke boeren vermoord. Ook zijn de moorden op boeren ontzettend wreed. Veel blanke kinderen en zelfs baby's worden gruwelijk gemarteld voordat ze worden vermoord. Zo worden zuigelingen verkracht en in kokend water gegooid, worden hele gezinnen letterlijk opengesneden en worden slachtoffers aan auto's gebonden en mijlenver meegesleurd.

In een tijd van veel geweldsuitbarstingen tegen Joden heeft Tutu dat helse vuur van antisemitisme brandend gehouden en opnieuw opgestookt.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud