De anti-IsraŽl Verenigde Naties vierde in 2020 75 jarig bestaan

 

Door:Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 oktober 2020)

De Verenigde Naties (VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen. De VN is de opvolger van de op 25 januari 1919 opgerichte Volkenbond (League of Nations). Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, mondiale veiligheid, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Sinds 14 juli 2011 telt de organisatie 193 lidstaten. Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van de organisatie. Vanuit het hoofdkantoor in New York en de deelhoofdkantoren in GenŤve, Wenen en Nairobi beslissen de lidstaten en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties tijdens reguliere ontmoetingen over essentiŽle wereldzaken en wereldomvattende gebeurtenissen. Wat daarbij opvalt, is dat de staat IsraŽl jaar-in-jaar-uit wordt getroffen door een onwaarschijnlijk aantal resoluties die de Joodse staat demoniseren, vals beschuldigen of de Joodse band met het land IsraŽl ontkennen. De door de links-fascistische en islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties heeft er nooit een geheim van gemaakt een felle tegenstander van de Joodse staat te zijn.

Door de jaren heen zijn duizenden klachten ingediend bij de VN tegen systematische schendingen van mensenrechten en slachtingen op onschuldigen in landen als Noord-Korea, Iran, Nigeria, Liberia, Malawi, Pakistan, Saoedi-ArabiŽ, SyriŽ, Afghanistan en Soedan. De VN heeft zich echter toegelegd om slechts ťťn land in de wereld het vuur aan de schenen te leggen: IsraŽl. Dat blijkt o.m. uit de honderden resoluties die de VN in de loop der jaren tegen IsraŽl heeft aangenomen. Het ontkennen van IsraŽls recht op het aloude Bijbelse thuisland strookt echter niet met de resolutie van de Volkerenbond ten aanzien van IsraŽls recht op het land dat notabene onverkort door de VN is overgenomen.

IsraŽls recht op het land werd tijdens de San Remo conferentie gehouden van 19 tot 26 april 1920, vastgelegd in een aantal bindende documenten door de eerste-ministers van Frankrijk (Millerand), Groot BrittanniŽ (Lloyd George) en ItaliŽ (Nitti) en Japanse, Griekse en Belgische afgevaardigden.

San Remo conference - WikipediaDeelnemers van de San Remo conferentie 1920

Tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922 erkenden ook de 52 regeringen van de landen van toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) unaniem de grenzen van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied.

Dit recht is door de VN in Artikel 49 bekrachtigd en geen enkele autoriteit heeft het recht dit te veranderen. Het Handvest van de Volkerenbond is nog steeds internationaal rechtsgeldig en daarom nog steeds onverkort van kracht dit mede vanwege de historische banden van IsraŽl dat meer dan 3000 jaar teruggaat in de geschiedenis. Er bestaat geen IsraŽlische bezetting of schending van de wettelijke aanspraken van een ander volk. Internationale juridische experts leggen in deze video uit waarom de Joodse staat internationale legitimiteit geniet, en het wettelijke recht heeft om Judea, Samaria en Gaza te besturen. De VN heeft de resolutie van de Volkenbond bij het oud vuil gezet en spreekt ongenuanceerd van door IsraŽl bezette Palestijnse gebieden.

 

De populaire mythe van de VN, dat IsraŽl gestolen Palestijns land bezet houdt, is echter hiermee volledig ontkracht. Het wordt tijd dat allerlei politici en journalisten deze geschiedenis van IsraŽl eens opfrissen want het lijkt er op dat IsraŽls recht op het land heel bewust van de radar van de VN, diverse politici en de mainstream media wordt weggehouden. Hoe kan een staat grondgebied bezetten dat oorspronkelijk van hen is en tevens is vastgelegd in bindende documenten die in de jaren daarop nooit zijn vervangen.? Maar toch wordt IsraŽls recht op hun land betwist door een wereld die sterk wordt beÔnvloed door ordinaire IsraŽl- en Jodenhaat.

Sinds de oprichting van de staat IsraŽl wordt de Joodse staat met ongebreidelde agressie en concrete vernietiging bedreigd maar toch door de VN alom tot agressor verklaard. De Verenigde Naties is een instituut geworden waar de grootste leugens winnen, en de gruwelijkste dictators het woord mogen voeren. Het heult met de ergste mensenrechtenverkrachters op aarde waaronder Noord-Korea en het schrikbewind van de genocidale ayatollahs in Iran. Nooit zijn de monsterachtige terreuraanslagen van de PLO-terreurgroepen op onschuldige IsraŽlische burgers veroordeeld. Wanneer de Joodse staat zich verdedigt tegen raketaanvallen en andere vormen van terreur uit Gaza, komt de VN met lijvige rapporten waarin IsraŽl vals wordt beschuldigd en spreekt men van genocide op de Arabische burgerbevolking.

De VN spendeert het belangrijkste deel van haar tijd aan het formuleren van resoluties tegen IsraŽl. Anti-IsraŽl resoluties worden praktisch altijd aangenomen dankzij een automatische meerderheid van regelrechte schurkenstaten, waarvan zelfs de allerergste mensenrechtenschenders zelf niet of nauwelijks worden aangeklaagd terwijl juist deze landen zelf geen enkele kritiek uit hun eigen samenleving tolereren. Landen waar elke tegenstand gewelddadig de kop wordt ingedrukt en individuen die zich openlijk uitspreken, gearresteerd worden en het risico lopen gemarteld of zelfs vermoord te worden.

De democratische rechtsstaat IsraŽl wordt vaker veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar, waaronder vele afzichtelijke dictaturen. Mensen die de veroordelingen van de VN als argument gebruiken om IsraŽl te bekritiseren, weten niet waarover zij praten of zijn bewust kwaadwillend.

Tijdens een toespraak op 26 januari 2016 schilderde de voormalige VN-baas Ban Ki-Moon IsraŽl af als een immoreel en onderdrukkend land en stelde de geschiedenis van IsraŽl verkeerd voor ten behoeve van eigen zeer omstreden politieke doeleinden. Hij noemde de aanslagen op IsraŽlische burgers een natuurlijke reactie van gefrustreerde jonge Palestijnen. Het is de menselijke natuur zo op de bezetting te reageren en het uitblijven van het vredesproces. Hij veroordeelde de dood van Palestijnen, zonder ook maar enige verwijzing naar de IsraŽlische terreurslachtoffers.

Hij nam zijn toevlucht tot demagogie en opruiende uitspraken en verloor daarmee opnieuw alle geloofwaardigheid net als zijn IsraŽl hatende voorganger Kofi Annan. Ook zei hij dat de Ďbezetting van de Westelijke Jordaanoeverí het voor de Palestijnen onmogelijk maakt om in waardigheid te leven. In plaats van een duidelijke en categorische verklaring af te geven door de daden van terreur aan de kaak te stellen, verleende hij legitimiteit aan de Palestijnse terreur.

Hij veroordeelde IsraŽl in zijn belabberde toespraak alsof het om een terreurstaat gaat. Hij vernieuwde met zijn uitspraken de hoop van de moslims om IsraŽl te vervangen door een nieuwe moslimstaat die Palestina wordt genoemd. Het ging bij deze figuur om pure minachting voor een land, dat er in principe mee heeft ingestemd de Palestijnen een eigen staat te gunnen in IsraŽls aloude Bijbelse thuisland Samaria en Judea.

Een groot aantal landen in de wereld ondersteunen anti-Joodse geschiedvervalsing. Ook Nederland stemt altijd ďbraafĒ mee in dit anti-IsraŽl circus. Het is een regelrechte schande dat Ė in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme Ė de Nederlandse regering de enige Joodse staat als pispaaltje blijft gebruiken. Tijdens de jaarlijkse Palestijnse Solidariteit dag op maandag 23 november 2015, nam de VN maar liefst 20 anti-IsraŽlische resoluties aan, en dat terwijl IsraŽl dagelijks slachtoffer is van islamitisch terrorisme. De IsraŽlische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties Danny Danon toonde tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering een samengestelde foto van de IsraŽlische slachtoffers van terreur en verklaarde: ďDit is een schandelijke dag voor de VN. In plaats van een duidelijke en categorische verklaring af te geven door de daden van terreur aan de kaak te stellen, heeft deze instelling legitimiteit verleend aan de Palestijnse terreurĒ.

Danon presents photos of Israeli terror victims at UN | publicaffairsDanny Danon toont foto van IsraŽlische slachtoffers van terreur.

Op 30 november 2017 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen IsraŽl en diens hoofdstad Jeruzalem werd verbroken, en IsraŽl een Ďbezettingsmachtí genoemd wiens besluiten over Jeruzalem Ďillegaal en daarom van nul en generlei waarde zijní. Alle lidstaten van de Europese Unie waaronder Nederland stemden voor deze resolutie.

Op 16 november 2018 was er opnieuw sprake van een heus anti-IsraŽl feest bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Niet minder dan negen resoluties, allen met veroordelende teksten over Israel, passeerden de revue. De overige 192 landen konden rekenen op nul berispende teksten van de VN. Nederland stemde voor acht van de negen resoluties. In Europa hoeft IsraŽl al lang niet meer te rekenen op enige sympathie of solidariteit.

Dit maakt nog eens duidelijk hoe volledig geobsedeerd de wereld is van IsraŽl en de stad Jeruzalem. De internationale gemeenschap bemoeit zich met geen enkel conflict zo intensief en eenzijdig als met het conflict rond de Joodse nederzettingen in het aloude Bijbelse land Samaria en Judea. De VN reageert immer veroordelend als IsraŽl zich verdedigd maar reageert niet als er onschuldige IsraŽlische slachtoffers vallen. Daarom heeft men het recht niet om IsraŽl te bekritiseren als het zich verdedigd.

ďDe Verenigde Naties zijn in de loop van de 21ste eeuw een Ďgrote ontgoochelingí gebleken en hebben Ďgoed en foutí omgewisseld, zodat IsraŽl de grote schurk is geworden en de slachtoffers diegenen zijn geworden die behoren tot de meest onverdraagzame volkeren van het gebied,Ē zegt mensenrechtenactiviste en kenner Anne Bayefsky in een speciaal interview met Arutz Sheva. De VN is niets anders dan een parlementaire instelling, die geleid wordt door dictaturen en niet-democratische landen.

De Verenigde Naties wordt voor een deel beheerst door de vereniging van doodsvijanden van IsraŽl de ďOrganisation of the Islamic CoŲperationĒ(OIC) een machtsblok van 57 islamitische landen die zich voornamelijk bezig houdt met het indienen van resoluties dietegen IsraŽl gericht zijn. Daarbij worden zij aan een meerderheid geholpen door de steun van andere dictaturen. Hele landen worden gekocht om IsraŽl zwart te maken en hun stem tegen dit land te verheffen. In 1967 werd de OIC opgericht met als belangrijk doel om Israel in alle internationale organisaties zoals de VN altijd veroordeeld te krijgen. Turkije is de belangrijkste leider van deze club die de westerse mensrechten minacht en die streeft naar invoering van de sharia, wereldwijd.

The Organization of Islamic Cooperation: Opportunities and ThreatsHier een deel van de anti-IsraŽl kliek samen op de foto met de Turkse dictator Erdogan in het midden vooraan.

Alle landen in de wereld hebben het recht zich te verdedigen tegen terreur, alleen IsraŽl lijkt daar van uitgesloten. De Verenigde Naties, de internationale media en de wereldleiders hebben de geschiedenis van IsraŽl zo grondigherschreven dat de Joodse staat vandaag ,,van apartheid wordt beschuldigd vanwege de zogeheten bezetting van Palestijns land.Ē

In zijn boek ďHistory Upside DownĒ verteld historicus David Meir-Levi hoe het nazi-fascisme voedsel gaf aan de Jodenhaat in de Arabische wereld en hoe succesvol IsraŽls tegenstanders zijn geweest de Joodse staat als een pariastaat neer te zetten. Hoe antisemieten erin zijn geslaagd de geschiedenis van het Midden-Oosten volledig te verdraaien ten gunste van het meedogenloze en corrupte PLO-bewind in Ramallah.

De VN waren gepland als tempel van vrede, maar deze ooit grote globale organisatie is volledig overrompeld door repressieve regimes, die mensenrechten schenden en de internationale veiligheid ondermijnen. Juist de naties die hun burgers democratische rechten weigeren, misbruiken het democratische forum van de Verenigde Naties om hun eigen belangen te bevorderen. Ongerijmdheden en ernstige persoonlijke fouten lopen als een bloedrode draad door alle instellingen van de VN. Of het nu gaat om de UN Human Rights Council (UNHRC), de UN Security Council, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) of de United Nations Educationel Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), allemaal houden ze zich bezig met het demoniseren van IsraŽl. Om het aureool van de VN niet te bedreigen, maken ze gebruik van de links gedrilde trekpoppen van de mainstream media, die zich al jaren bezig houden met het demoniseren van IsraŽl.

De Verenigde Naties is niets anders dan een lakei van de NWO-machthebbers, en wordt gedomineerd door gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, en totalitaire krachten en regimes ter wereld. Het is een instelling met leden die apartheid uitoefenen en antisemitisme hoog in hun vaandel hebben staan. Het heeft geen enkel moreel gezag wanneer het over IsraŽl en het Joodse volk gaat. Landen, organisaties en individuen die IsraŽl bombarderen met resoluties en steun verlenen aan de landrovers in Ram-allah (aka de Palestijnse Autoriteit) en de Bašl doodscultuur in Gaza, steunen in feite de vernietiging van de Joodse staat want dat is de uiteindelijke doelstelling, zoals staat beschreven in zowel het handboek van de ďBende van Ram-allahĒals die van de terreurbeweging Hamas in Gaza. Waar dit VN-circus naar streeft, is niets anders dan een eind te maken aan de Joodse staat. Ze hebben een hekel aan de God van IsraŽl en Zijn volk de kinderen van IsraŽl.

Maar IsraŽls voortbestaan ligt niet in de handen van de Verenigde Naties, maar in die van God. De Bijbelse God heeft via zijn profeten duidelijk gemaakt dat de kinderen van IsraŽl in de eindtijd terug zullen keren naar het Beloofde Land en daar voor eeuwig zullen wonen. IsraŽl is de speelbal geworden van de naties, in een spel waarin haar vernietiging voorop staat. De VN en de rest van de wereld doen mee IsraŽl zoveel mogelijk te vernederen. Alles wat de mens op deze aarde heeft opgebouwd is de bloem en de vrucht van de "Gevallen mens".Ze vertegenwoordigen het bouwen zonder fundament. Maar straks zal alles onverwoestbaar en heilig zijn, delend in Gods gunst.

Zij die Gods beloften aan IsraŽl negeren en die over Zijn land en Zijn volk willen heersen, die IsraŽl van de aardbodem willen vagen en die een deel van Gods land aan niet-joden willen geven, hebben een verbond met de dood gesloten. De kinderen van IsraŽl zijn teruggekeerd naar het aloude thuisland precies zoals door de profeten was geprofeteerd. Al is de hele wereld tegen IsraŽl en ondervindt het overal vijandschap, dit land en dit volk zullen blijven bestaan omdat God met hen is. God zal met hen zijn wanneer de vijand opnieuw zal proberen Zijn volk IsraŽl te vernietigen. Met IsraŽls vijanden zal het niet goed aflopen want God zal in grote ijver tegen de overmoedige volken ontbranden. De Bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor deze anti-IsraŽl houding. Hier enkele voorbeelden:

JoŽl 3:13-16 ďLaat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.Ē

Jesaja 29:5 ďÖ..de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden.Ē

HaggaÔ 2:23 ďIk zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.Ē

Niet iedereen probeert de ĎRotsí IsraŽl te vernietigen. Er zijn ook mensen die IsraŽl zegenen en steunen. Hun lot hangt samen met dat van IsraŽl voor wie zij de Ďvreemdelingí binnen de poorten zijn. Het zijn de eenlingen, de enkelingen uit de volkeren die liefde voelen voor Gods volk. IsraŽl noemt hen liefkozend: Ďde Rechtvaardigení. Het bestaan van het Joodse volk is hťt bewijs voor het bestaan van God.

Franklin ter Horst

Klik hier om u af te melden voor mijn nieuwsbrief

Terug naar: Inhoud